Gezondheidsactie voor Suriname tijdens Nijmeegse Vierdaagse

29
Gezondheidsactie voor Suriname tijdens Nijmeegse Vierdaagse

Team ‘Ziekenhuis Rivierenland Vera’ loopt dit jaar voor de eerste keer de Nijmeegse Vierdaagse. Cynthia Blanker en haar collega’s Pia, Eva, John, Lisa, Lieke, Marit, Marloes en Pieter doen dit om een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Suriname. Zij laten zich dit jaar graag sponsoren om geld in te zamelen voor de start van therapie voor kinderen met ASS (autisme).

Vandaag, vrijdag 19 juli, wordt de laatste 40 kilometer gelopen over de Via gladiola. Cynthia, die dit jaar voor de achtste keer mee doet aan de vierdaagse, zal zich in Nederlandse outfit en Surinaamse vlag manifesteren. Collega Pieter hoopt dit jaar zijn Gouden Kruis te behalen. Marit en John lopen deze vierdaagse voor de tweede keer, terwijl het voor Pia, Eva en Marloes hun eerste mars is.

Zij doen dit samen om een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Suriname. U kunt ook een steentje bijdragen door hier te sponsoren.

29 REACTIES

 1. Ik geef niks, laat de baas van het land dit betalen. Dit is zijn plicht. Weer zo een onozele actie en maar schelden naar de witte Hollanders. Iedere keer een actie en uiteindelijk nul komma nul.


  Maak melding

 2. Het is toch een grote schande dat in het buitenland gebedeld wordt voor Suriname. Ik ben er niet trots op omdat je hiermede de vuile was van Suriname wereldkundig maakt. Als ik baas was zou ik mij diep schamen om Suriname tot zo een lage level te degraderen. Maar ja , die man heeft ook geen gevoel anders was hij reeds lang opgestapt.


  Maak melding

 3. Suriname en Nederland zij n met elkaar verbonden als een ruiter op een paard.

  zie maar:
  – de Nederlandse taal,
  – grondwet van Suriname,
  – onderwijs en wetenschappen,
  – Surinaamse cultuur zeden en gewoonten met een sterke Nederlands randje,
  – het aantal SuriNeds in Nederland is bijna even groot als in Suriname,
  – sport, cultuur,
  – Nederlandse e/o Surinaamse Ondernemingen in beide landen, KLM, SLM, enz.
  – Nederlandse stagaires in Suriname, Surinaamse studenten aan Nederlandse hoge scholen of de Universiteit,
  et cetera, et cetera

  Nederland heeft geen enkele probleem met Suriname en de Surinamers en omgekeerd. Het is ddb, ndp-kliek die een probleem hebben met de Nederlandse regering en omgekeerd.

  SuriNeds in Nederland leveren op talrijke gebieden een enorme bijdrage aan Suriname en waar nodig doen ze een beroep op de kennis, ervaring van de ondernemingen, overheid waar ze in werken en de mogelijkheid is dit voor Suriname te doen.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 4. “Ik ben er niet trots op omdat je hiermede de vuile was van Suriname wereldkundig maakt.”

  De vuile was van Suriname hangt altijd buiten en is al heel lang in de wereld bekend!!
  Ik ben juist trots dat mensen die Suriname en de haar bevolking een warm hart toedragen en op vele
  wijze actie ondernemen om het leed van de medemens aldaar enigszins te verzachten.

  Ik ben niet trots op de bekendheid die Suriname heeft met de drugstransporten.


  Maak melding

 5. @Bert van Marwijk,

  Ben je wel trots op de haast dagelijkse berovingen die in Suriname plaatsvinden?
  Ben je wel trots op de vele verkrachtingen van vooral jonge meisjes?
  Je opmerking dat je niet trots op de grote drugstransporten, is door jou bedoeld als een subtiele verwijzing naar de hindustanen, want onderhand weten we met z’n allen dat de hindustanen de grote drugsbaronnen zijn in Suriname en in Nederland.
  Ach Bert van Marwijk uit jouw reacties heb ik allang achterhaald dat jij Sam bent. En die persoon greep elke keer weer zijn kans om met zijn vieze vingers naar de hindustanen te wijzen. De misdaden gepleegd door creolen en marrons verzweeg hij. Hetzelfde gedrag vertoon jij ook!!!
  Tussen jouw stijl van schrijven/reageren en de stijl van schrijven/reageren van Sam is er totaal geen verschil.

  @Moderator,

  Ik kan ook onder een andere naam mezelf weer aanmelden, maar dat vertik ik. Ik ben Jiyani en onder die naam wil ik blijven reageren.


  Maak melding

 6. Dankjewel witte mensen in korte broek aan de Noordzee. Zelf kunnen we helemaal niks en maken van alles en nog wat 1 grote puinhoop in ons land, dankzij mijn desastreuze wanbeleid.

  Getekend,
  Drugsveroordeelde meervoudig moordenaar,
  DESIRE DELANO BOUTERSE.


  Maak melding

 7. Ik doneer al jaren niet meer tevens ook geen pakketten richting SU..

  Het geld besteed ik al geruime tijd aan mijn vrouw en kinderen …die zijn tenminste dankbaar….


  Maak melding

 8. Als je wil dan doneer je wat je kan ,het is niet verplicht en zo,n atie is geen bedelen maar een solidariteits gevoel jegens minderdraagkrachtigen waar dan ook. om u even een mooi voorbeeld te noemen, In suriname werdt vanaf 1945 tot laat in de zeventiger jaren ,elke maandag geldt opgehaald voor projecten in Nederland(maandag geld) dus noem het geen bedelen .
  en niet heel SURINAME is drugs gerelateerd en ook niet politiek geinterseerd ,laten we zaken gescheiden houden


  Maak melding

 9. Jos jij snapt er weinig van het zit in het bloed om steeds te bedelen in het buitenland terwijl het land zelf op eigen benen kan staan. Door wanbeleid en domme mensen in het land krijg je dit soort dingen. Su heeft zat rijkdommen om vooruit te komen maar dat gaat nooit gebeuren door wanbeleid en hebzucht .


  Maak melding

 10. Ondanks de arrogante houding van veel Surinamers tov Nederland zijn het steeds weer de vermaledijde Nederlanders die altijd bereid zullen zijn om Suriname te helpen. Jos van Steen kan hierover meepraten met zijn duizenden pakketten richting Suriname . Misschien moeten de Surinamers dankbaar zijn dat Nedetland keer op keet klaarstaat om te helpen ondanks de grote mond van Bouterse. Maar ach deze dictator geeft geen moer om Suriname. Alleen zijn eigen zakken vullen met goed inden van een deel van het volk.


  Maak melding

 11. men maak de fout SURINAME met NEDERLAND tevergelyken,dat vindt ik tekort door de bocht genomen want er is een tydsverschil van eeuwen tussen Hollandse en Suriname,dus aken en keulen zyn ook niet gelyktydig gebouwd, Waar maakt men zich druk om zo,n actie het gaat om een vrywillige bydrage dus of je doet mee of niet en dan heefd men geen behoefte aan kinderlyke reaties


  Maak melding

 12. Gezondheidszorg is primair een aangelegenheid van de regering (en niemand anders). Dat individuelen en of organisaties een steentje willen bijdragen..dan mag dat. Helpen aan je medemens is altijd een mooi en goed initiatief. Maar waarom zouden we dat doen? Buitenland en met name Nederland wordt altijd afgekraakt door de ‘paarsen’. Dan nog wordt er hulp aangeboden. Is de oranjepartij de toekomst voor een goede, sterk verbeterde, onafhankelijke gezondheidszorg voor Suriname? Wie weet.


  Maak melding

 13. wat een stel narcisten , altydt maar weer de politiek by halen of namen die niet terzake doen,ik behoor niet tot een politiek party maar wat sommigen hier doen is schandalig en is duidelyk opzettelyk bedoeld om dicusie,s te frustreren ,en geeft aan de reden waarom dit landt naar de kloten wordt geholpen
  myn conclusie is dat jullie die alles zo negatief bejegenen net of zelfs schuldiger zyn aan wat hier aan de handt is


  Maak melding

 14. Jammer dat in Suriname mensen verstoken blijven van goede gezondheidszorg. Vooral voor de kinderen is dat heel erg jammer.
  Maar ik geef mijn geld niet meer uit aan Suriname en Surinamers.
  In elk land is het de taak van de regering om te zorgen voor een goede gezondheidszorg. In Suriname is door de regering Bouterse meer kwaad dan goed gedaan.
  Bovendien worden de Surinamers die in Nederland wonen altijd maar uitgescholden en voor landverraders uitgemaakt maar hulp door deze landverraders is wel welkom. Mijn ouders en hun kinderen worden ook uitgemaakt voor landverraders, dus wij geven geen cent meer uit aan Surinamers. Mijn ouders hebben eindelijk ingezien dat door Surinamers te helpen, de regering wordt geholpen.
  De ministers, en de ndp coalitie worden rijker omdat zij de Surinamers niets gunnen!!!

  De regering Bouterse wil niets weten van Nederland. Maar de charlatan Bouterse is stiekem wel heel erg blij met elke hulp uit Nederland zodat hij sier kan blijven maken. Bouterse mag zich diep gaan schamen, hij is echter de schaamte reeds lang voorbij.


  Maak melding

 15. Suriname had nooit onafhanklijk moeten worde waren ze niet klaar voor maar ze weten het altijd beter nu het te laat is.Dus wordt het tante (Linda) bedoel ik lenen.


  Maak melding

 16. Jos Veenendaal: wie het kind liefheeft. In de jaren 60 en 70 floreerde Suriname. Nu ga je zeggen: onder paraplu van Nederland. Toen werden we onafhankelijk en vanaf dat moment is op enkele regeringen na ales in Suriname fout gegaan wat fout kon gaan. Ik ga de onafhankelijkheid niet de schuld geven omdat ik ook een voorstander daarvan was, gelet op de monopolistische positie die de witte Nederlanders daar hadden. Surinamers konden geen hoge functie krijgen. ik kan hierover boeken vol schrijven. Wat nu met zekerheid te zeggen valt is dat : als wij niet onafhankelijk waren geworden figuren zoals Bouterse niet ten tonele zouden verschijnen. Nu lees ik dat Barbados land gaat krijgen van Suriname om de black belly schapen te fokken. De waarheid is dat de regering van Barbados haar boeren gaat subsidiëren om schapen in Suriname te fokken. En als ik dit afzet aan de vele werkloze boeren in Suriname, die een beetje ruggensteun nodig hebben en die ook niet krijgen en die ook nog een bijdrage zouden kunnen leveren aan de verderliggende gedachte van een voedselschuur, dan raak ik teleurgesteld in deze f regering. en dat is niet negatief bedoeld. Er bestaat ook positieve kritiek ook al klink het negatief. En wat deze inzamelingsactie betreft: Suriname zit met structurele problemen, waarvoor je structurele oplossingen moet zoeken. Een inzamelingsactie, hoe goed ook bedoeld, zal als een druppel op een hete plaat werken, maar het probleem wordt daarmede niet opgelost. ik waardeer deze actie, maar ik vind dat Suriname zelf aan oplossingen moet werken en als je deze kleine problemen niet kan oplossen, moet je als regering aftreden. Dus zeker is : ik ben niet negatief.


  Maak melding

 17. times for kranti
  volgens mij is die moderator selectief bezig. jij ziet jouw posting wel, maar ik zie hem niet. zie mijn posting op het forum 1 juli moet vrije dag worden. Daar kan ik mijn twee berichten zien met die beoordelingsopmerking, maar volgens mij zie jij die berichten niet. waterkant.net is dus niet objectief.


  Maak melding

 18. een Surinamer die nu nog loopt teroepen Suriname hadt nooi onafhankelyk moeten worden is waarschynlyk telaat geboren of is heefd zyn hersenen ergens in het vruchtwater laten ligen,na 44 jr mogen wy die gedachtegang laten varen of woon je nog by moeder thuis? want dan weet je niet anders
  de zorg instellingen staan los van elke politiek Factor het is een overheids instelling


  Maak melding

 19. @Rbrown,

  Je schrijft dat zorginstellingen los staan van elke politiek. Gelijk daarna schrijf je: Factor het is een overheidsinstelling.
  De overheid bestaat uit een regering en een staatshoofd. In Nederland is het staatshoofd de koning of de koningin. In Suriname is de president het staatshoofd.
  In elk land zijn zorginstellingen politiek gelieerd en naar mijn weten zijn ook privé zorginstellingen dat. Alle zorginstellingen hebben met wetgeving te maken en voor die wetgeving is de regering verantwoordelijk. Goh, jou zijn zeker alle debatten over de zorg in het parlement ontgaan.l

  Heb jij je hersenen ook in het vruchtwater laten liggen?

  @ moderator/administrator,
  Waarom moeten mijn reacties eerst beoordeeld worden. Word ik zo gehekeld?
  Ik lees dat ook reageerder john hierover aan het klagen is.


  Maak melding

 20. Ja, Rbrown. wat heeft die onafhankelijkheid ons opgeleverd.. Die Klootzak van een Bouterse die nog steeds niet van het toneel wilt verdwijnen? Alleen achteruitgang. Ik had mij die onafhankelijkheid heel anders voorgesteld. Misschien dat wij van mening verschillen. noem mij maar die positieve punten. Als Ik praat over de onafhankelijkheid zie ik alleen Bouterse en ik wil die klootzak niet meer zien. West Suriname heeft hij weggeschoten. Wageningen heeft hij via zijn mede militair kapot gemaakt. Billiton is spoorslags verdwenen, Mariënburg naar de klote, Bruynzeel naar de klote, Suralco/Alcoa begrijp ik nog steeds niet, en zo kan ik nog veel meer voorbeelden opnoemen. Noem mij maar één ding want goed boert in Suriname behalve corruptie en drugs. Bouta is het probleem van Suriname , Bouta moet weg en als dit laatste gebeurt zullen we echt genieten van de onafhankelijkheid, maar ja, als Surinamers ziende blind zijn…


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.