Hoge prijs voor laag energietarief

27

PARAMARIBO, 24 aug – Het is een hoge prijs die de Surinaamse samenleving betaalt voor zijn eeuwig lage energietarieven. Ook maar het minste greintje eerlijkheid zal gebieden dat er meer aan de hand is dan alleen maar slecht management.

Slecht management dan bij de Energie Bedrijven Suriname, EBS. Wie maar wil horen hoe goed iedereen het weet, heeft maar aandacht te gunnen aan al die analyses op radio en televisie. De ene specialist weet het nog beter dan de ander. En ook wiens schuld het is. Het zal wel waar zijn allemaal. Maar hoe en waar plaats je die tarieven. Want waar iedere Surinamer zo te horen het lichtparadijs op aarde wil met eindeloze aansluitingsmogelijkheden, wil niemand weten van de harde kant.

Vandaag de dag worden nog bedragen van vijftig Surinaamse dollar (ongeveer tien euro) betaald. En wee de politicus die het tot zijn kruistocht maakt de tarieven op te voeren om het licht aan te houden. Het is een angst die de Surinaamse politiek in een ijzeren greep houdt en dat al jaren. Er wordt maar om de hete brij gedraaid. Feit is dat geen oplossingsmodel zal werken als het ‘arme volk’ (je wordt er mee dood gegooid) niet meer wil betalen. Maar nu de verkiezingen voor de deur staan, zal het wel blijven bij pappen en nat houden.

27 REACTIES

 1. Ja en als een organisatie niet goed genoeg verdient zal zij niet in staat zijn om goede managers in dienst te nemen, de juiste en tijdige investeringen te doen en adequaat inspelen op toekomstige ontwikkelingen. En als achter deze organisaties domme politici schuilgaan die alleen maar domme beslissingen nemen met betrekking tot beleidsaangelegenheden wordt het een ramp. Neen. De fout zit in heel Suriname. Te beginnen met de Surinamers die alles gratis willen hebben, politici die de nodige schoolopleiding missen en een bedrijf dat met weinig de beste service moet leveren. Het wordt dus tijd dat Suriname en de Surinamers de hand in eigen boezem gaan steken en lering trekt uit de gemaakte fouten.


  Maak melding

 2. Juist verhogingen. Om de naschoolse verwennerij te financieren.
  Om meer luilakken te genereren. Geen werkgelegenheid geen inkomen. Dus van de harde werkers stelen en occuperen .
  En dan de belastingen verhogen. Overal inkomsten belasting opsporen om de niet actieve deel van de bevolking te voorzien van alle luxe. Ooit afgevraagd wie zal moeten opdraaien voor de sociale wetten.


  Maak melding

 3. =Dit is het begin van de ellende en daarom ben ik tegen gratis en subsidiëren.

  =Als men de gezondheidszorg ook gratis gaat maken voor een bepaalde groep, moet men ook niet gaan klagen dat er geen geld is.
  -Men wilt niet eens mee betalen om het vuil op te halen en de sloten te onderhouden, omdat men vind dat de overheid dit moet doen.

  =Zie ook het afschaffen van inschrijfgeld voor de kinderen en nu kunnen de leerkrachten niet uitbetaald worden voor het verrichte werk van de naschoolse opvang.

  =Arrogantie, corruptie, fraude, oplichterij, dubbel salaris en dubbele banen van leiders maken het land Suriname gewoon kapot.


  Maak melding

 4. Vergeleken met de jaren ’80 is dit maar een bijkomstigheid.Wel vervelend.In de jaren ’80 was er dit[stroomuitval] en dan moest men voor alles wat men nodig had in de rij gaan staan.Vaak genoeg tevergeefs.Dan werd de verkoop gestaakt of de voorraad was op!
  Toen was de Nederlandse ambassade aan de Watermolenstraat.Daar ging men overnachten om aan een nummer te komen voor een visum aanvraag.
  Geen stroom?Kokolampoe.Wie niet uit hun fouten,in het verleden gemaakt, wil leren,moet maar voelen.


  Maak melding

 5. STOP met de corruptieve-benoemingen in de leiding van staatsbedrijven en ministeries ! Ad hoc taskforces bemand met politieke vriendjes zijn een doodsteek voor Sranangbevolking !

  Het land heeft in de top meer MANAGERS nodig, geen politieke onbenullen !

  Bij oa Staatsolie is men druk doende nog meer aan de NDP gelieerde ONdeskundigen in de leiding te stoppen !

  Binnenkort is er een tekort aan olielampen, kaarsen etc en er bestond al een gebrek aan luiers voor de pres !

  Maja, moro o doro !!!


  Maak melding

 6. Het niet willen verhogen van de tarieven is een uiting van de ‘gekken koeien ziekte’ die in Suriname heerst, de laatste uiting van die ziekte zijn de gratis koeien die Algoe in het vooruitzicht heeft gesteld; in Suriname denken onze gekke politici dat het een uiting van goede politiekvoering is als ze alles zoveel mogelijk gratis verstrekken aan het volk. Hoe willen we het volk het besef bijbrengen dat alleen de zon voor niets opgaat? EBS-, Waterleiding-, bus- en ziekenhuistarieven mogen niet verhoogd worden, dat deze diensten daardoor ondermaats blijven interesseert ze geen moer.

  De regering zou ervoor moeten zorgen, door een redelijk minimumloon vast te stellen, dat iedereen die wil werken een redelijk inkomen verdient, dat b.v. winkelpersoneel voor een dagtaak een hongerloon ontvangt, zou niet mogelijk moeten zijn, de periode van slavernij en contractarbeid is al lang voorbij. Als het minimumloon geregeld is moet iedereen die van nutsvoorzieningen gebruik wil maken, daar de volle pond voor betalen, geen gezeur meer met subsidies, die zou de regering hooguit kunnen toekennen aan mensen die echt niet kunnen werken omdat ze b.v. geestelijk en of lichamelijk gehandicapt zijn waardoor ze echt 100% arbeidsongeschikt zijn. En niemand moet komen vertellen dat er niet genoeg werk is in Suriname, Surinamers zorgen door hun slordigheid ervoor dat werklozen een taak zonder einde te verrichten hebben, geef ze allemaal een bezem en hark om tegen een minimumloon de smerige straten in stad en district dagelijks op te ruimen.


  Maak melding

 7. Een brandkast van een hoge politiek figuur is meegenomen (gestolen) wie dit is is dus publieksgeheim.
  Stelen van een ander heeft wederkerigheid. Brook Benton zijn lied was “What goes up must come down” en zo is dat.
  Nrgens lees je hoeveel in de brandkast zat, 1 miljoen US$ of meer of minder?
  Wanneer komt er een andere brandkast die gevuld kan worden.

  De kop van dit artikel geldt niet voor een ieder want als je stroom wilt hebben en er zijn nog geen palen dan moet jij als aanvrager de palen betalen. Wil je 2 phasen hebben en 220, m.a.w. een transformator (trafo), dan moet jij als aanvrager vele duizenden US dollars betalen en de transformator is niet eens van jou maar van de EBS.
  Dus het geldt niet voor een ieder dat er goedkoop energie wordt geleverd. Dit geldt kennelijk voor een bepaalde groep(en) die kratis stroom en ook kratis water krijgen.

  Indien EBS de juiste mensen zou hebben dan zou er een meer jaren plan en investeringsplan zijn.
  Door de huidige regering wordt aangegeven dat er incapabele mensen de leiding hebben van het EBS (directie inclusief RvC leden) want er is noch een planmatig aanpak, noch een investeringsplan, noch een goed voortschrijdend beleid noch een goed personeels- en controle beleid.
  Juist ja ook in het DNA is dit terg te vinden. Vraag het aan Ronnie die studerend is voor zijn (gekochte) HBO diploma.


  Maak melding

 8. Volgens Gajadin:
  De EBS-directie moet volwassenheid kunnen tonen door hun handen in eigen boezen te steken en hun falend beleid niet proberen af te wentelen op andere aspecten.

  Er is recentelijk uitspraak geweest in de zaak van ene G.R. die hij heeft aangespannen omdat de bond en de directie hem hebben beschuldigd van fraude.
  Welnu de uitspraak luidt dat er nimmer fraude is aangetoond ook niet in de fraude onderzoek uitgevoerd door de CLAD.
  Het vonnis is direct uitvoerbaar. Deze eerlijke jongeman G.R. moet terug worden geplaatst op zijn laatste positie. Indien dit niet gebeurd zal de EBS een dwangsom moeten betalen van enkele duizenden SRD per dag.
  Ja u leest het goed enkele duizenden SRD per dag en dit alleen door dommigheid en inhaligheid en partijdigheid (om iemand anders de positie te geven) van de huidige EBS-directeur Willy Duiker.
  Welnu hij is en zal moeten duiken in zijn duiker want EBS lasie a rechtszaak.
  En wie zal dit bedrag moeten ophoesten? Ja de kleine verbruiker en betalende klant van EBS


  Maak melding

 9. Ik weet niet wat het gemiddelde stroomverbruik van de huishoudens is in Suriname, maar een oplossing kan zijn om de de eerste helft van dat gebruik tegen 75% van de kostprijs aan te bieden en de andere helft tegen 125% van de kostprijs aan te bieden. Dit zal de mensen er toe aanzetten zuiniger om te gaan met energie.


  Maak melding

 10. 24 AUG. 2014

  Het valt op dat Suralco / Alcoa minder elektriciteit levert en dat EBS tijdelijk problemen heeft met het leveren van extra energie.

  De EBS heette voor 1968 O.G.E.M. Dit was toen de naam van het energie bedrijf qua aandelen in handen van buitenlanders.

  Vraag: Wie is nu qua aandelen de eigenaar van EBS? Is EBS Surinaams bezit?

  Wie kan Srika dit precies uitleggen?
  Srika


  Maak melding

 11. 24 AUG. 2014

  Srika heeft de gevraagde informatie!! Ja, van ”Stroom Srika”!!

  Zie verder op het net: E.B.S. in vogelvlucht.

  N.V. E.B.S. is een vennootschap met de meeste aandelen in buitenlandse handen.

  Ontdek hierbij ook, dat dit vennootschap nog nooit verlies heeft geleden in Suriname !!

  Srika ging in oude krantenartikelen uit Suriname op zoek naar items betreffende OGEM /E.B.S. en kwam een artikel uit de weekkrant Pipel (Volks Partij) – 22-29 jan. 1977, jaargang 2 : OGEM DEAL – tegen.

  Hierin werd toen al gewaarschuwd voor de te afhankelijk worden van Regering en volk van Suriname van OGEM (EBS) en de manipulaties die door deze DEAL zou kunnen ontstaan.

  Spelen enkele heren uit dit vennootschap opeens een politiek spelletje met Regering en burgers van Suriname?
  Srika


  Maak melding

 12. Enkele commentatoren dringen aan op verhoging van de energieprijzen. Sommigen stellen EBS-directie verantwoordelijk.

  Echter de regering is verantwoordelijk voor de noodsituatie, investeringenbeslissingen worden door president en kabinet genomen.
  De energieprijs en de planning van het dekken van de energiebehoefte is ook regeringstaak.

  Dit kabinet heeft vanaf de start vele problemen onderschat en niet gewerkt aan oplossingen.
  De behoorlijk grote reserves die regering VENE heeft achtergelaten zijn totaal niet goed besteed. Integendeel er is met geld gesmeten.
  Door de onnuttige geldsmijterij zijn grote bedragen nodig om de koers van de SRD niet te laten kelderen.

  Visie op energiegebied is er niet, daarom is bij de invoering van het sociaal stelsel geen rekenoing gehouden met een van de eerste behoeften van de kleine man in Sranang : energie en de daaraan verbonden kosten.
  (wat kan de doorsnee burger betalen)

  Bij planning ve sociaal stelsel diende energie/prijs een van de hoofdpunten te zijn waarop beleid moest worden geformuleerd. Helaas is dit niet het geval.

  Dus zonder meer babbelen over verhoging van de tarieven voor energie is onzin.

  Sranang moet er dringend voor zorgen dat er meer arbeiders aan het werk worden gezet in de industie. Mede met de opbrengsten uit de dan verschuldigde belastingen kan er een sociaal stelsel worden bekostigd.

  Inzet op een sociaal stelsel met een te kleine klasse van werkenden die belastingen afdragen is gedoemd te mislukken.

  Dus aub direct werken aan meer officiele banen en starten met een grote afslanking van het overheidsapparaat.


  Maak melding

 13. Door een korte termijn visie van Surinaamse politicie, die al die jaren hebben zitten slapen en niet mee gegaan zijn met ontwikkelingen op energiegebied, zit het Surinaamse volk nu opgescheept, met een tekort aan energie, waardoor we ons regelmatig Mogen ergeren aan stroomonderbrekingen.


  Maak melding

 14. Naturlijk hebben wij deze ramp te danken aan bouta en d NDP !In de jaren ’80 creeerde bouta een kunstmatige energie crisis en moesten wij het doen zonder stroom dagen achter elkaar.
  Nu met hem als LIJDER wordt het aleen maar erger !


  Maak melding

 15. Schrijver van dit artikel vergelijkt de stroomtarieven met Nederland… en zeg nog geen 10 euro per maand die mensen moeten betalen. Waarom wordt de salarissen van de gemiddelde MIDDENKADER die omgerekend Euro 400 bedraagt, niet met Nederland vergeleken? (leerkrachten/gewapende machten/verpleging).
  Zou de schrijvermet Euro 400 per maand wel uitkomen in Nederland?


  Maak melding

 16. De rekeningen voor met name water en elektrische energie zijn sinds jaar en dag wellicht om politieke redenen niet realistisch of marktkonform! Ik zou daarom niet in de schoenen willen staan voor die managers, die bij voortduring de eindjes aan elkaar moeten knopen. Qua modernisering ijlen zij steeds na.


  Maak melding

 17. john

  Ja en als een organisatie niet goed genoeg verdient zal zij niet in staat zijn om goede managers in dienst te nemen, de juiste en tijdige investeringen te doen en adequaat inspelen op toekomstige ontwikkelingen. En als achter deze organisaties domme politici schuilgaan die alleen maar domme beslissingen nemen met betrekking tot beleidsaangelegenheden wordt het een ramp. Neen. De fout zit in heel Suriname. Te beginnen met de Surinamers die alles gratis willen hebben, politici die de nodige schoolopleiding missen en een bedrijf dat met weinig de beste service moet leveren. Het wordt dus tijd dat Suriname en de Surinamers de hand in eigen boezem gaan steken en lering trekt uit de gemaakte fouten.
  ====
  John,……………………………..PRECIES!!!


  Maak melding

 18. Ja, en om een beetje meer geld te genereren werden water- en electriciteitsmeters opzettelijk veel later opgenomen. Zodoende wordt op een kunstmatige manier een oververbruik gecreeerd. Ik weet niet of dit nog steeds gebeurt, maar dit geeft wel de domheid weer van de mensen in de top van deze bedrijven. In plaats te gaan zoeken naar de juiste wegen om de inkomsten van deze bedrijven te verhogen, verlagen zij zich naar oneerlijk handelen.


  Maak melding

 19. Ik heb net als velen al die tijd de indruk gehad dat de energievoorziening in ons land op orde was,maar al die tijd leunden zwaar op Pengel’s Afobakkastuwmeer.Al die tijd waren we ook afhankelijk van de regens in het binnenland.Nu het weer is veranderd zijn we in paniek geraakt.Wat zal er gebeuren als het 1 jaar lang helemaal niet regent in het binnenland? In paramaribo en omgeving hebben vele buurten last van wateroverlast.De verkavelaars (Krisnasingh, Nejal enz) weigeren om maar iets aan de overlast te doen.En OWen V ? OW zegt niets te kunnen doen voor de gedupeerden.Maar het is toch OW die een vergunning tot verkaveling heeft afgegeven? Heeft men waterleiding,stroom,wegen,afwatering etc.niet in de vergunningsvoorwaarden opgenomen?Hoe is OW nagegaan dat de verkavelaar aan de voorwaarden heeft voldaan? Als OW tekortgeschoten is moet het nu zelf ervoor zorgen dat de problemen opgelost worden.


  Maak melding

 20. @pokai tongo (zondag 24 augustus 2014, 16.09 uur)…

  …de naam van die eigenaar van de gestolen brandkast IS niet een publiek geheim!
  Het is ‘gewoon’ Ramon Abrahams, de gewezen minister van OW…
  Bij wie een dik jaar terug óók al ingebroken was.
  De buit: drie automatische (militaire) vuurwapens!
  Van deze zaak wordt door de onderzoekers van Justitie nooit meer iets naar buiten gebracht…
  …net als de hoogte van de (brandkast)buit!!!

  Maar, tel Uw zegeningen…


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.