dinsdag, november 28, 2023
HomeOnderwerpenGeschiedenisConferentie over bloedige sporen van de slavernij

Conferentie over bloedige sporen van de slavernij

-

Op zaterdag 2 juli vindt op de Haagse Hogeschool de verdiepingsconferentie plaats met als thema ‘Sporen van de trans-Atlantische Slavenhandel, Slavernij en Kolonialisme, het accent is mensenrechteneducatie’. Dit evenement staat in het teken van de nationale activiteiten rond de herdenking van de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse (voormalige) koloniën op 1 juli.

Weg met het politiek correcte taboe rond de slavernijgeschiedenis in Nederland. Zeker nu met 2013 in aantocht, 150 jaar afschaffing van de slavernij in de voormalige koloniën, is het tijd voor meer deskundigheid en betrokkenheid hieromtrent, vinden de Afrikaanse Europese Vrouwenbeweging Stichting “Sophiedela” en Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden (Landelijk Platform Slavernijverleden), de initiatiefnemers van de conferentie. Op de conferentie wordt het Nederlands slavernijverleden vanuit het perspectief van traditie, cultuur en geschiedenis besproken. Er mag volgens de organisaties en hun samenwerkende partners wel meer aandacht worden besteed aan de slavernijgeschiedenis op scholen en in algemene culturele instellingen, ook ambtenaren en politici weten veel te weinig of schuiven het liever van zich af. Landelijke deskundigheidsbevordering over dit pijnlijke verleden met betrokkenheid van schoolbesturen en het maatschappelijke middenveld is wat met de conferentie wordt beoogd.

Documentaire slavernijroute
De dag onder leiding van Sergio Belfor, voorziet in een zeer gevarieerd programma. De aangrijpende UNESCO filmdocumentaire ‘Trans Atlantic Slave Route’ biedt een inkijk in de route die tot slaafgemaakte Afrikanen maakten. Aansluitend aan de documentaire geeft Mr. Ali Moussa Iye, hoofd van de Sectie Geschiedenis en Cultuur van het UNESCO (Parijs), als Keynote Spreker, een inspirerende lezing genaamd ‘From the Duty to Remember to the Right to Memory: Stakes and Challenges of the Slave Route Project ’ met als perspectief mensenrechteneducatie in Nederland te bevorderen. Hij zal ook informatie verstrekken ten behoeve van leerplannenontwikkeling.

De-traumatisering en de effecten van het ‘geïnstitutionaliseerde’ taboe vormen de rode draad van spreker professor dr. Khazriel Ben Yehuda, decaan van het Institute of Regenerative Truth, van de African Hebrews Israelites in Jeruzalem. Hij zal de werking van deze mechanismen bespreken en aanbevelingen doen.

Datum: zaterdag 2 juli
Tijd: 10.30 – 16.30 uur
Plaats: Haagse Hogeschool
Adres: Johanna Westerdijkplein 75. 2521 EN Den Haag

Paneldiscussie
Er is ruimte voor een discussie met de zaal en een paneldiscussie met de jonge, veelbelovende Milroy Williams BA, pedagoog oprichter/hoofdredacteur van SID Magazine, mevrouw dr. Els Jacobs, algemeen secretaris van de Nationale Unesco Commissie Nederland en dr. Frank Dragtenstein, wetenschapper, historicus en onderwijsdeskundige.

Voorts is er een intermezzo van Alfons Wielingen, violiste Shauntell Baumgard en Etto Sedney. Uiteraard zullen een hapje en een drankje niet ontbreken.

Aanwezigen krijgen de gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.
Aanbevelingen voor een vervolgtraject, waarbij UNESCO Parijs een rol zal vervullen, zijn van harte welkom. De Nationale UNESCO Commissie Nederland ziet in het initiatief een aanzet tot samenwerking en geeft aan de boodschap van de conferentie onder het netwerk van UNESCO-scholen te verspreiden.

Voor wie is de conferentie?
De organisaties richten zich op onderwijsinstellingen, schoolbesturen en leerplanontwikkelaars, wetenschappers, historici en cultuurdeskundigen, relevante mensenrechten en antidiscriminatie NGO’s, Afrikaanse diaspora netwerken, politici en beleidsmakers, media en verder allen die belangstelling hebben.

Samenwerkende organisaties
De conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting African World Studies Institute (STAWSI), de Associatie van Afrikaanse Studenten (ASAH), Tiye International (de Internationale Federatie van 21 nationale vrouwenorganisaties van zwarte, migranten en vluchtelingen en jongerenorganisaties), Funky Fresh Entertainment, een Haagse jongerenorganisatie voor talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering onder jongeren, de Haagse Hogeschool (HHS) en het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO).

opening
Fernandes Express
Caribbean Christmas Party

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES