Terwijl het gras groeit sterft het paard

21

[INGEZONDEN]Na tan sranga meki krabu n’ab ede
Wij worden gevraagd om de broekriem aan te halen, wat de beleidsmakers typeren als bijdragen aan de opbouw van ons geliefd Suriname. Ik geloof dat, op enkelen na, men bereid is een bijdrage te leveren. Echter, van overheidswege moet er meer sprake zijn van een transparant beleid dat inzicht geeft in het waarom van onze strakke broekriem en wat de bijdrage van de overheid zelf zal zijn. Men weet bovendien dat een grote groep Sranaman nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden, dus de eerste levensbehoeften zullen ook voor hen bereikbaar moeten zijn en blijven. Via de ressort raden (rr), die in de verschillende ressorten zijn aangesteld, kan men in dialoog treden met de buurtbewoners om erachter te komen wat de knelpunten zijn in de verschillende buurten en hoe er in samenwerking met buurtbewoners, ressortraden en de overheid hieraan gewerkt kan worden.

Bezuiniging
Maar in plaats van in dialoog te treden met het volk, worden allerlei bezuinigingsmaatregelen getroffen die behoorlijk voelbaar zijn in de portemonnee van met name de laagstbetaalden. Dit is dus de grote groep die nog verder de armoede inglijdt. Aan de andere kant zien wij dat een groep mensen benoemd worden met exorbitante hoge salarissen. Bovendien worden mensen naar huis gestuurd met de mededeling, zo interpreteer ik dat, “Jij mag niet meedoen”, terwijl in deze fase van ontwikkeling een ieder nodig is. Nieuwe politiek is dat een ieder de mogelijkheid krijgt mee te doen. Maar niemand mag in eerste instantie door een verantwoordelijke overheid, die er in de eerste plaats voor het gehele volk is, buitengesloten worden. Trouwens, dat had de President beloofd. Hij zou niet met de botte bijl hakken. Hij zou een President zijn voor alle burgers. Vanwege “veranderde beleidsinzichten”worden mensen ontslagen. Ze zitten thuis met hoge salarissen en er worden nieuwe ambtenaren benoemd die ook aardig verdienen. Moest er ook niet in het ambtenaren apparaat gesneden worden? Hoe zo bezuinigen?!

Kerk en politiek
Ik heb geleerd dat kerk en staat gescheiden dienen te zijn. Dat de president kiest voor geestelijke ondersteuning is zijn keuze. Maar als hij daar een salaris aan verbindt zou hij dat zondermeer uit eigen middelen moeten doen. Het gaat om een persoonlijke bijstand waar het volk niet om vraagt. De geestelijke leider (heer Meye) zegt in een krantenartikel dat hij reeds geruime tijd de president, met raad en daad bijstaat en dat de president vindt dat hij “dit werk” moet formaliseren. Hoort dat wat hij doet niet tot zijn taak als geestelijke leider? Daar wordt hij reeds voor betaald. Waarom krijgt hij SRD 6000 per maand voor zijn diensten?
Sommige mensen hebben ook begeleiding van een deskundige(psycholoog, therapeut of geestelijke) nodig, maar omdat ze het geld er niet voor hebben verbetert hun situatie niet. Nu weten we waarom. Er bestaat geen liefde en/of vrijwilligers werk meer! Terwijl Christus zegt:. Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven. Ik ben er voor jou. Niet als je mij betaalt ben ik er voor jou.

Megacombinatie vs Nieuw Front
Na verschillende hoge uitkeringen blijven we toch nog horen dat er geen geld is en dat dingen niet goed gaan vanwege de vorige regering. Die worden gezien als de oude politiek. De huidige coalitie typeert zichzelf als de nieuwe politiek. Of te wel moderne politiek. De vorige regering heeft deze in het zadel geholpen, daar ze hebben nagelaten alles te doen wat er van hen werd verwacht. Men is nu dan ook drukdoende allerlei technische snufjes in te voeren, maar dingen echt anders doen en vernieuwend denken vereist meer dan dat. Nu is de tijd om te laten zien hoe het anders kan. Sta er niet steeds bij stil wat de ander heeft gedaan of juist niet gedaan. De president heeft tijdens zijn inauguratie te kennen gegeven dat hij de politiek van ‘zij die op mij lijken’(dwz: mensen met dezelfde politieke kleur en/of etnische afkomst komen aan bod) niet zou voortzetten. Toch gaat de nieuwe politiek op de oude voet door. Een gemiste kans. Erg jammer, hoe langer de nieuwe politiek aan de macht is, hoe meer zij gaat lijken op de oude politiek die ze voorheen zo verfoeide. De vraag blijft waarin verschilt u van de oude politiek?
Meneer de President zou u ons antwoord willen geven op de volgende vragen:
1. Wat zijn uw doelen?
2. Hoe gaat u die doelen bereiken?
3. Welke middelen zijn daarvoor ter beschikking ?
4. Hoe zullen de middelen ingezet worden ?
5. Wanneer moeten deze doelen bereikt zijn?
6. Hoe zal de effectiviteit en doelmatigheid van de bestedingen gemeten worden en hoe zal dit met ons gecommuniceerd worden?
Deze doelen moeten: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. U weet wel, ook de President moet SMART zijn. Hij moet niet alleen de zaken die om aandacht vragen Noemen, maar ze ook Benoemen, want daar gaat het nu juist om.

Afzender: mevr. M.E. Babel

Bekijk ook:


21 REACTIES

 1. Mooi stukje van Mevr. Babel.

  Alleen heeft het grootste deel van de regering inclusief DDB niet het niveau om dit stuk te begrijpen, laat staan er gehoor aan te geven. En de enkeling die wel de capaciteiten heeft is te druk doende eigen stokpaardjes te berijden. Het gezwak van de jaren 80 waarin vandaag maatregel X bij decreet werd afgetekend en we de volgende maand met een ruk de andere kant op moesten tekend zich nu al duidelijk af. Zelfs de recenten “geen geld voor politie-auto-onderdelen”en vervolgens “veel geld voor 6 nieuwe auto’s ” inclusief het wel-is-niet-is rondom de aankoop is een illustratie.

  Deze jongens hebben niet alleen geen visie, ze weten evenmin wat beleid is.


  Maak melding

 2. Aan de heren parapinto, sempa , srika,M.Doorn En alle anderen die mijn bloed Kunnen zuipen, willen jullie antwoord geven a.u.b.
  bvd


  Maak melding

 3. Beste mevr Babel

  ik kan u het antwoordt geven

  1 Het doel: Snel rijk worden .

  2 Over de ruggen van de surinamers.

  3 Belastingeld etc niet nader te noemen.

  4 Buitenlandse rekening .

  5 Zo spoedig mogelijk .

  6 effectiviteiten nog meer arme surinamers is meetbaar


  Maak melding

 4. Mevr. Babel

  Er moet niet alleen sprake zijn van:
  Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden, maar ook van Integer.
  Dan smaakt het ook beter.


  Maak melding

 5. Beste mevr. Babel,

  Duidelijk beschreven.
  Ik kan u nu al mededelen, dat de pres. niet zo smart is om uw vragen te beantwoorden. Ook niet zijn vele adviseurs.
  Zij zijn nl van mening dat het prima gaat in suri en dat het land binnen een jr tot “grote hoogten” is gebracht.

  Lees maar ene tirjo op de site van http://suriname.nu/101/gfcnieuwssuriname.html
  “Het gaat steeds beter met switie sranang. President Desi Delano Bouterse en vicepresident Robert Ameerali hebben ons uit de misère, die de vorige regering heeft achtergelaten, gehaald. Wij gaan de goede kant op, dat valt nu niet meer te ontkennen. Er is rust, er zijn plannen die uitgevoerd worden, er is vooruitgang.”

  Geen idee of deze tirjo het over hetzelfde land heeft. Maar mocht het wel zo zijn, dan is dat prima toch, dan kunnen de suri-neds met een gerust hart genieten van de zomer.
  Immers het gaat uitstekend in suri…

  Het ga U goed…..


  Maak melding

 6. Mooi stuk!

  Meestal zeg ik dit als er een belazerend mooie vrouw langs loopt. Een echte spetter!

  Maar op de inhoud gezien heb ik ongeveer dezelfde gedachtengang, mevr. Babel. Het noemen en benoemen van de factoren die u heeft aangehaald staan voor volledige waarheid.
  Politiek in Suriname zal altijd oud blijven, zolang de oude politici er maar een beetje bemoeienis mee hebben. Weet u, de mensen die zeggen de klappen van de zweep te kennen in onze politiek, moeten zich niet meer met politiek bemoeien. Het is overdragen van oude denkwijzes en a-sociaal politiek gedrag.

  Het vernieuwen van het Ambtenarenapparaat na elke verkiezing is dodelijk, tijdrovend en geldverslindend. Of we moeten in Suriname naar een twee-partijen stelsel of, we moeten een zakenkabinet instellen en de politiek voor 25 jaar verbannen. Over 25 jaar is de politiek automatisch verjongd dan kunnen we misschien praten over NIEUWE POLITIEK.

  Geachte mevrouw Babel,
  Alles wat de Mega Combinatie doet, doet ze niet beter dan Front. Etnische benoemingen door de President gaan gewoon door bij mensen die op hem lijken. Familiare benoemeningen zijn nieuw: zoon en echtgenote.
  Religieuze benoeming is ook nieuw: Dominee.
  Dan heb je nog de Oudemakkers benoemingen: CTU en informateurs of adviseurs. Vergeet u niet de benoemingen op de verschillende ambassades her en der en het aanstellen door minister Sapoen van zijn echtgenote en die van zijn direkteur op zijn ministerie in een geldverslindende adviseursrol.

  SOAP!
  The Bold and the beautiful is een soap waarin alles en iedereen het met elkaar doet en familiebanden en incest verstrengeld raken en vooral gevolgd wordt door mensen met een kortzichtig verleden. Gedwongen door mijn lieve echtgenote moest ik ernaar kijken.
  Sinds 1 januari heb ik de knoop doorgehakt!
  Ik kijk niet meer en ga een anderhalf uurtje volleyballen op een grasveldje.
  Dat is precies wat het volk van Suriname moet doen, niet meer gaan stemmen. Dan komt er vanzelf een zakenkabinet en is de soap a la The Bold over en uit.

  DOEL!
  Geen enkele politieke partij of regering is de afgelopen 50 jaar met een vooraf bepaald doel gaan regeren. Ook deze huidige regering niet. Het is “pappen en nathouden!”
  En met deze instelling kom je nooit vooruit.

  TAAL:
  Het beste wat Suriname kan overkomen is wanneer we elkaars taal gaan spreken. Wanneer de Creool Hindustaans, Javaans en Chinees kan en wanneer de Hindustaan Chinees, Javaans en Indiaans kan, etc. etc.
  Dan verstaan we elkaar beter en begrijpen we elkaars cultuur vele malen beter. Dan krijgt u een Volkscultuur in plaats van de huidige Bermcultuur (=de schuld afschuiven).
  De Talenconferentie moet leiden tot een Taalwet waarin staat dat elke school verplicht wordt om de meest voorkomende talen in Suriname in het lespakket op te nemen. Zo verdwijnt een deel van de etnische barriairepolitiek omdat we elkaar beter snappen en misschien ook gaan waarderen.

  Bedankt voor uw uitgebreide uiteenzetting mevr. Babel.


  Maak melding

 7. Mensen als Mevr. Babel kan je onmogelijk serieus nemen. Dit soort lui denken zand in de ogen te kunnen strooien van de waarachtige Surinamers.

  Goede vraag Bro waar was ze de afgelopen 10 jaar toen front van het land een puinhoop maakte?

  De vragen die mevr. Babel stelt zou je als je niet bij nadenkt als billijk kunnen betitelen, maar zou ze verder denken dan haar neus lang is, dan zou ze weten dat de vragen al gesteld zijn in de DNA en dat de antwoorden straks in de begroting en MOP staan, onzinnig dus.

  Trouwens waar blijft haar oproep aan de oude politiek of de Surinamers om de doelen die deze regering heeft gesteld krachtig te ondersteunen want uiteindelijk gaat het om de ontwikkeling van Suriname ons geliefde land.

  Zonder deze oproep kan je elk stukje dus ook deze als dat van een rancuneuze fronter betitelen die je linea recta naar de prullenbak kan verwijzen.


  Maak melding

 8. @ Bro
  Ter uwer info was mevrouw Babel hoog en droog in Suriname en even kritisch, want ik heb haar naam wel vaker voorbij zien komen in ingezonden stukken in de afgelopen 5 jaar.

  Het is laf en hypocriet om bij elke vorm van kritiek op DDB zijn regering je te verschuilen achter…ja maar what about Front de afgelopen 15 jaar.
  Als Front zo slecht was, waarom zijn ze dan jullie graadmeter.

  Have some balls en step up to the plate. DDB zei dat hij alles goed zou maken. Nou, laat maar zien…we benne benieuwd.


  Maak melding

 9. duidelijke stelling mevr babel. dit dekt echter niet de gehele lading van de problematiek. met uw stelling wijst het vingertje 1 kant op. wat doen de mensen die geloofden in die loze beloftes. de mensen die deze regering hebben gekozen en nu bedrogen worden, den jeje moes mandie toch. zij moeten toch aangeven dat zij dit niet accepteren. omdat ze het blijven accepteren zal de groep die uw vragen moet beantwoorden daar geen moeite voor doen. als u dacht echt antwoord te krijgen op uw vragen is dat voor mij reden om twijfels te hebben over uw intelligentie.
  over de reactie van DAS moet u niet over inzitten. het is gebruikelijke van die stommelingen om alles wat de huidige regering fout doet (en dat is niet weinig) af te zetten tegen de vene periode “zij deden het ook”. mensen hebben juist op de huidige gestemd omdat ze dat niet meer wilden.


  Maak melding

 10. Waar was misi Babel toen ministeries waren verworden tot etnische zuilen van politieke partijen, waar oresident Venetiaan geen ene m te vertellen had?

  Als jij je op R.O.’; B.Z. of Sozavo begaf was er geen ontkomen aan om je te wanen in Biafra; India of Jakarta.

  Babbel de Babel, geeft mij 1 grote brik no.


  Maak melding

 11. @ Bro; nou dat’s weer een domme ndp’er die praat. het maakt niet uit waar ze was. en wanneer. dat zal mij een wordt zijn. belangrijk is : is wat zij zegt waar? kan ik me terugvinden in haar rede voering?


  Maak melding

 12. @Esmerald

  Ik heb je advies gevolg en op die link van jouw geklikt. Kom ik op de start pagina en daar zie ik allen maar kommer en kwel. Naast wat inhoudsloze propaganda.

  Het stuk van mevr. M.E. Babel geeft al goed genoeg de ellende waarin we nu zitten aan. Ik hoef niet nog meer deprimerende stukken te lezen.


  Maak melding

 13. He mevr. Babel.

  Ik heb nieuws voor je, lees hieronder hoe je front/ oude politiek te keer ging.

  Misschien dat je ons kan uitleggen hoe men niet met de botte bijl tekeer moet gaan, zou men nog met deze boeven moeten samenwerken, hoeveer zou deze regering moeten gaan om met front samen te werken.

  Vergis je niet dit wat we nu lezen is maar het topje van de ijsberg, als de troep echt naar buiten gebracht wordt zullen we heel veel Pl’ers, VHP’ers en NPS’ers moeten opsluiten, het is geen kattepis wat die gasten hebben uitgehaald afgelopen jaren.

  De kaalslag die front gepleegd heeft in Suriname is ongelovelijk.
  ————————————-

  Regering Venetiaan-Sardjoe gaf staatseigendommen ‘gratis’ weg
  Jun 27

  De regering Venetiaan-Sardjoe heeft in de periode januari 2010 tot juli 2010 ruim 136 staatsvoertuigen en machines tegen een appel en een ei verkocht. Zij hebben voor de verkoop van die staatseigendommen valse taxatierapporten doen opmaken. “Zij hebben de voertuigen doen afkeuren op basis van ontbrekende accu’s of defecte wipers, maar ik vermoed dat het om nieuwe voertuigen gaat, want ze stonden op de Algemene Werkplaats bij Openbare Werken”, aldus DNA-lid Theo Vishnudatt, die de fraude heeft onthuld.

  Zoals uit documentatie blijkt is ondermeer een Mercedes Benz Tankwagen voor SRD 300 verkocht, een Toyota Hyster voor SRD 500, een Freesbank voor SRD 600, een elektromotor voor SRD 150, een Toyota Corolla 1998 voor SRD 500 en een Grader voor SRD 300. DNA-lid Theo Vishnudatt, die voorzitter is van de Vaste Commissie van Openbare Werken in De Nationale Assemblee, zegt dat burgers die informatie hadden over de verkoop konden opteren, toch vermoedt hij dat er m.b.t. deze kwestie omkoperij heeft plaatsgevonden.

  De regering Venetiaan-Sardjoe heeft behalve het vrijwel ‘gratis’ weggeven van bovengenoemde staatsvoertuigen en motoren, ook 39 laptops aangeschaft ten behoeve van de directoraten Civiel Technische Werken en Bouwkundige Werken bij Openbare Werken. Ex-onderdirecteur, tevens DNA-lid Asiskumar Gajadien heeft in 2006, 2008 en 2010 een laptop gehad.

  DNA-lid Theo Vishnudatt heeft de regering Bouterse-Ameerali in DNA gevraagd om na te gaan hoeveel van die laptops nog voor de dienst worden gebruikt waarvoor zij aangeschaft zijn. Zowel DNA-lid Theo Vishnudatt, als DNA-lid Ricardo Panka, alsook personeelsleden bij Openbare Werken willen dat de regering ten aanzien van de verkochte staatseigendommen een grondig onderzoek laat instellen naar met name de vervalsing van de taxatiebedragen en de staat waarin de voertuigen verkeerden ten tijde van de verkoop. Procureur Generaal Subhaas Punwasi wordt hoogstwaarschijnlijk ingeschakeld om klaarheid te brengen in deze onsmakelijk kwestie, waarbij de Staat zwaar benadeeld is geworden.


  Maak melding

 14. Het is duidelijk dat de fronters de ontwikkelingen in Suriname niet kunnen bijhouden, zaken gaan veels te snel, de daadkracht en visie die de huidige regering ten toon spreid is als een doorn in het oog van de front mensen. Ze zijn radeloos en zullen natuurlijk met de meest onzinnige en waardeloze stukjes komen.

  Ik bedoel hoe kan een Babel deze regering Bouterse/Ameraali vergelijken met Vene/Sardjoe, je zal toch van de pot gerukt moeten zijn.

  Vene was een marionet die zich liet beledigen en die geen enkele vinger in de pap had, elke ministerie was een eigen koninkrijk, er was geen samenhangend beleid, geen visie of ontwikkelingsdoel.

  De huidige regering heeft een duidelijke ontwikkelings doel genaamd “kruispunt” het staat geschreven, natuurlijk loopt deze regering een beetje achter maar dat komt door de front rommel die men is komen aan treffen. Die moet eerst opgeruimd worden en dat duurt gewoon lang omdat het teveel is.

  Ander punt is, hoe babel het in haar kop kan halen om die etnische politiek van front met de nieuwe politiek kan vergelijken waar eenheid, saamhorigheid, samenwerking en vaderlandsliefde wordt gepropageerd.

  Dat de fronters tegen de eenheid, saamhorigheid, samenwerking en vaderlandsliefde stelling nemen en alles tegenwerken kan je de nieuwe politiek niet kwalijk nemen, lijkt me.


  Maak melding

 15. Truster,

  Volgens mij kan je niet lezen of wil je gewoon reageren op een reactie die je niet gelezen hebt. Dom!
  Ga naar de Talenconferentie en stel voor dat ze via de Taalwet de drie meest voorkomende talen in Suriname in het lespakket van de scholen opnemen. Nederlands zou voor jou ook niet slecht zijn.


  Maak melding

 16. ik denk niet dat het de bedoeling was van mevrouw babel om een onderscheid te amken tussen NDP en front. maar wel om onze ogen te openen en na te denken over wat we willen in Suriname. Willen we hetzelfde? nee, daarom is er voor deze regering gekozen..wan tra winti bo wai…maar gebeurt dat ook? NEE..no wang enkri tra winti ne wai…het lijkt precies hetzelfde…dat is vooral het punt. en wat doen wij met z’n allen? we pikken het gewoon…inderdaad zoals truster dat stelt..iemand als ik die ook heeft gekzoen voor deze regering..ie jeje e mandie zeker!


  Maak melding

 17. Frontloser, je bent echt een loser. En weet je, je bent net een papagaai. Je hebt geen eigen mening. Alles wat jij weergeeft is wat de huidige regering aangeeft dat zij doen of niet doen. Ik denk dat in het stuk iets staat van dingen noemen, maar niet benoemen. Geef eens kritiek, het zij positief of negatief, maar wees geen kuddevolk. Steeds hameren op wat de ander heeft gedaan, daar koop je niets voor. Je maakt de ander alleen maar belangrijk. Trouwens het verbaast me dat je het niet over de gronduitgifte heb tgv de huidige coalitie leden. Misikaba heeft het erover gehad. Voor je mij tot een fronter bombardeert wil ik je zeggen dat ik een critische instelling heb. Wie fout is moet aangepakt worden, no matter who that is.Loser, scheldt niet uit of probeer de ander niet te kleineren, maar wees opbouwend. Of weet je niet hoe jij dat moet doen? Er zijn genoeg reacties waar je uit zou kunnen leren. Afro Sranan man, blijf niet steeds naar de ander wijzen, want terwijl je dat doet, wijzen 4 vingers jou richting


  Maak melding

 18. Haai baja paraman echte kweek van boterzacht ben je. Zo weinig als er in'”t hoofd van dat eitje dat boterzacht heet net zo weinig zit er in je kop.Als je geen antw kan geven opdat niet al te ingewikkelde,maar helder schrijven van mevr.Babel lees dan gewoon mee en reageer niet. Je hebt helemaal niet begrepen wat er staat.Je laat blijken dat er bij de leider en aanhang absoluut niets in het hoofd zit.Zonder dollen brada a no bunte a ede legie so.Het land gaat naar de kloten met dit soort leiders en aanhang.Odi odi Limbo e lafu ing zaka span met dank aan jouw soort.
  Glenny


  Maak melding

 19. Het heeft geen enkele zin om dogmatisch denkende mensen te overtuigen dat zei die oogkleppen moeten afdoen. ze zijn zo erg geindoctrineerd dat het water naar zee dragen is om met hun een gezonde discussie te voeren ze hebben geen enkel referentiekader.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.