Verloren

32

Iwan BraveDoor Iwan Brave – Verleden zondag ging ik zonder al te veel verwachtingen naar de dankdienst ter viering van de 64ste verjaardag van de NPS. ‘Met hernieuwde kracht door het dal naar nieuwe hoogten’, stond als thema op het programmaboekje. Vooral dat ‘door het dal’ getuigde verbijsterend veel van realiteitszin. Er hing nog net geen sfeer van een rouwdienst, maar een journalist zei wel raak tijdens een van de stichtelijke liederen: “Dit is echt een wonden-likken-lied.”

Het nieuws kwam echter niet bij monde van partijleider Venetiaan, maar verrassend van pater Choennie. Zo’n zeldzaam moment waarbij een geestelijke echt inspirerend kan zijn. Hij verhaalde over het ‘verloren schaap’, de ‘verloren penning’ en de ‘verloren zoon’. Waarbij het op neerkwam: de ‘blijdschap’ die er zal zijn na weer gevonden te zijn of huiswaarts gekeerd. Dat was dan ook de opdracht die Choennie meegaf aan de gemarginaliseerde partij: ‘Op zoek gaan naar wat verloren is gegaan’. “Ik heb u toch de opdracht gegeven op te komen voor de belangen van de armen”, zei hij tegen zijn gehoor. “En de NPS moet zich afvragen of ze haar armen heeft verloren.” De pater vertelde dat hij in creoolse volkswijken had gezien dat de NPS-vlaggen “overnight zijn verdwijnen”. De NPS is verworden tot een ‘creoolse elitaire partij’ die de volkskudde uit het oog heeft verloren.

Choennie trok ook een vergelijking met het volk Israël dat veertig door de woestijn doolde. “En een volk dwaalt ook af door ongeduld en dan maakt men een gouden stierkalf waarvoor ze gaan buigen.” Omdat Mozes zo lang op de berg wegbleef, hadden zijn volgelingen hem opgegeven en droegen Aäron ongeduldig op: “Maak ons een god die ons voor kan gaan.” Voor Choennie’s pech had ik hieruit geïnterpreteerd dat hij de verkiezingswinst van Bouterse zag als ‘electorale afgoderij’, en pende het ook zo neer.

“Ik wilde alleen maar aangeven dat niet alleen individuen maar ook een heel volk kan afdwalen”, kreeg Choennie in een follow-up de gelegenheid dit ‘misverstand’ op te ruimen. Al doende drukte hij nog steviger zijn vinger op de zere plek ten aanzien van het falen van de NPS. “Als je tien jaar hebt geregeerd dan willen mensen toch meer concretere resultaten zien.” Waarom wel bruggen bouwen en kilometers asfalteren maar niet vijfduizend huizen bouwen, lichtte hij toe. Dus andere wezenlijke zaken die nog dichter bij de mensen staan, hebben de NPS en haar partners laten liggen. “Verloren zijn in armoede is het ergste wat een mens kan overkomen.”

Op zich niets mis mee dat de traditionele NPS-stemmers naar de NDP zijn afgedwaald. “Want een partij is groter dan de persoon”, zei Choennie met betrekking tot Bouterse. “Maar er zijn bepaalde principes, zoals het recht op leven, die boven blijven. Het begint met één principe loslaten en uiteindelijk kan je bij dat gouden stierkalf uitkomen.” Prachtige gelijkenis voor normvervaging. Hoe dan ook; wegens te lang tevergeefs wachten, is de blatende kudde mogelijk een wolf in schaapskleren achterna gegaan. Nu moet de partij op zoek gaan in de vorm van weer dicht bij de mensen staan en werken aan zichzelf, maar daadwerkelijk samen met hen in plaats van over hun hoofden heen.

Maar deze inspirerende boodschap blijkt parels voor de zwijnen. Venetiaan maakt geen aanstalten op te stappen. Sterker nog: tijdens de kranslegging, afgelopen woensdag, verkondigde hij hardleers: “De NPS zal in afzienbare tijd weer in de coalitie zitten. Dat kan over vijf jaar, vier, drie twee of één jaar.” Dat klinkt als een luie herder die liever gokt op een (snel) debacle van Bouterse. Ik hoorde daags daarna op de radio een toepasselijke gezegde: ‘Een politicus denkt aan de volgende verkiezingen, een staatsman aan de toekomst’. Alleen daarom al hoop ik van harte dat Bouterse slaagt, anders blijft Suriname bij af. Maar Choennies ‘parabel’ van het gouden stierkalf is wel heel erg gewetenknagend.

Iwan Brave


32 REACTIES

 1. Zoals Venetiaan en consorten het respect voor de Surinaamse mens hebben verloren, heeft ook Pater Choennie dat. Het is bekend dat Choennie anti-Bouterse is, maar het gaat wel ver om het volk te beschuldigen vanm het aanbidden van een afgod. Choennie doet er goed aan zijn haat, die hem al jaren verteerd, zoals een goed christen betaamd los te laten en zijn naaste lief te hebben, ongeacht wie dat ook mag zijn vooral dar het in deze betreft de President van het land. Stop met politiekvoering en richt u op de taak die u bij uw wijding hebt aanvaard: zielen winnen en de mens dienen en niet verdeeldheid zaaien.


  Maak melding

 2. Ik hoop dat eerwaarde pater Choenni. -ik spreek geen hindi hoor-, erin slaagt om ook zijn collega paters, die wereldwijd het jong leven van velen hebben kapot gemaakt, zal weten te vermanen.


  Maak melding

 3. ““Ik wilde alleen maar aangeven dat niet alleen individuen maar ook een heel volk kan afdwalen”,”

  Sorry hoor, een heel volk kan onmogelijk afdwalen, alleen individuen en partijen kunnen afdwalen. NPS is typisch zo’n afgedwaalde partij met een afgedwaalde voorzitter en pater.

  “Op zich niets mis mee dat de traditionele NPS-stemmers naar de NDP zijn afgedwaald. “Want een partij is groter dan de persoon”, zei Choennie met betrekking tot Bouterse.”

  Deze pater weet dus niets en moet zich maar lekker bezig houden met de bijbel. NPS is zijn stemvee in het binnenland kwijtgeraakt aan de A-combinatie en NDP. In paramaribo hebben ze nu ook de keuze uit DOE en andere partijen.

  NPS zal deze traditionele stemmers nooit meer terugkrijgen. Wie de VHP of NPS verlaat komt nooit meer terug, omdat deze partijen geen ideologie hebben, ze teren op het ons lijkt op ons. Surinamers willen juist daarvan af, ze zijn dus niet afgedwaald, maar kiezen voor een andere weg.


  Maak melding

 4. Verlies!

  Verloren heeft de NPS wel degelijk! Maar wat? Wie? Aan wie? En hoeveel? En waarom?

  Ok!De verkiezing was voor de NPS een debacle.
  OK!Het arme deel van het volk is overgestapt.
  OK!Overgestapt naar een partij vol beloftes.
  OK!Zoveel armen die een gratis woning willen.
  OK!Te lui! Te gemakzuchtig en onspaarzaam.

  De Front regeerders waaronder de NPS hebben in hun coalitie-waan helemaal geen slecht werk verricht en het land van nul naar vijftig getransporteerd. Men is alleen vergeten om door te zetten van 50 naar 75.
  Dat had moeten gebeuren in samenwerking met de bevolking. Maar als de bevolking te laks is (uitzonderingen daargelaten) en alleen maar zit te wachten op wat ze krijgt, dan is een Gouden Kalf wel aanlokkelijk.

  En zie daar: het Gouden Kalf wordt vernietigt door de stenen die Mozes van de Heilige Berg meenam, waarop de tien geboden
  stonden ingebrand.
  Volk: laat zich verleiden door/met beloftes an Aaaron.

  Tijdens de predeking van Pater Choenie zijn bij sommige NPSers de ogen open gegaan. Hoe kunnen we het bouwen van huizen voor armen die te lui zijn verhinderen? Want alleen dan bestaat de kans dat de arme verloren Schapen terug naar huis komen.

  En als dat zo is moet de NPS zich afvragen of het zin heeft om voor deze Schapen in de coalitie te zitten?
  Want als een volk haar stem geeft aan gratis huizen en laptops dan moet je je afvragen of het de moeite waard is om over hun en voor hun te regeren.

  Verlies kan de ogen van de mens openen om zo de realiteit onder ogen te zien. Met dit verlies moet de NPS de woorden van Pater Choenie goed tot zich laten doordringen. Zeker als men weet dat niet elke Robin Hood kan boogschieten.


  Maak melding

 5. posting 1,2,4
  Ik vindt het heel merkwaardig dat jullie je geroepen voelen om deze pater of geestelijke te bekritiseren , ik zal ook uitleggen waarom, waneer steve meye zijn onzin op de podium rondbazuin hoor ik jullie niet , deze zogenaamde geestelijk leider steve meye verteld aan mij landgenoten dat bouterse door god is gestuurd om het surinaams volk te leiden hoe is dat mogelijk dat iemand die in god geloofd zoiets kan zeggen. bouterse heeft moorden gepleegd hij heeft vrouwen en kinderen wreeddadige afgeslacht te moi wana hij heeft jonge militairen de dood in gestuurd bouterse is medogeloos moordenaar een charlatan. @ nummer 1 weet jij wat het woord haat betekend ? ik zal jou een paar voorbeelden opnoemen .
  1) haat is waneer je een vreedzaam verzet beantwoord met kogels en militaire geweld.
  2) haat is waneer je de pers kapot schiet met een panster wagen,
  3) haat is jou eigen landgenoten die opkomen voor de terugkeer van de democratie oppakt martel en standrechterlijk executeerd.
  4) Bouterse is haat hij is een medogenloos monster de slager van paramaribo .
  @ pinto jou president heeft heel veel jonge surinamers de dood in gestuurd hij mijn land en mijn landgenoten kapot gemaakt en jij aanbid zo een DIDIBRIE, ik vraag mij af waar jullie voor staan in het leven wat is jou doel in ht leven? vergeet één ding niet in het leven mi boy, morgen kan jij ook slachtoffer worden van deze beest bouterse dan ben ik benieuwd hoe jij en de rest gaan piepen.


  Maak melding

 6. “Tijdens de predeking van Pater Choenie zijn bij sommige NPSers de ogen open gegaan. Hoe kunnen we het bouwen van huizen voor armen die te lui zijn verhinderen? Want alleen dan bestaat de kans dat de arme verloren Schapen terug naar huis komen.”

  Bovenstaande zegt DAS @5.

  DAS legt een merkwaardig verband in zijn schrijven. Volgens DAS zijn de armen lui, gemakzuchtig en niet spaarzaam. Die geen gratis woning verdienen, “gratis woning”, iedereen heeft kunnen lezen dat men in Suriname praat over volkswoning, in Nederland bijv. heet dat “huurwoning” als je niet genoeg middelen hebt, krijg je subsidie.

  De staat in Nederland zorgt voor huisvesting voor de sociaal zwakkeren, de armen dus. In Nederland zullen deze armen in DAS zijn visie ook lui, gemakzuchtig en niet spaarzaam zijn.

  DAS begrijpt waarschijnlijk niet dat een schoonmaker in Nederland, wel hard werkt, niet gemakzuchtig is, en misschien wel spaarzaam is, maar omdat hij niet genoeg verdient zal hij dus nooit een huis kunnen kopen.

  huurwoning of volkswoning dus voor deze arme schoonmaker.

  Met de Nederlandse voorbeeld gaan we dus terug naar DAS zijn verband in Suriname.

  De schoonmaker in Suriname verdiend waarschijnlijk ook niet genoeg, werkt wel hard en is misschien ook spaarzaam, waar moet die in wonen als er geen huurwoning/volkswoning beschikbaar is.

  Dus terwijl de huidige regering dit heeft begrepen, ze zijn nl. de staat. Ze moeten dus voor zorgdragen dat de sociaal zwakkeren in de maatschappij ergens kunnen wonen.

  Tijdens de prediking zijn volgens DAS dus de ogen geopend van de NPS’ers, ze gaan kijken hoe te verhinderen dat volkswoningen worden gebouwd voor de sociaal zwakkeren, enkel en alleen met de bedoeling dat die bij de volgende regring teruggaan naar dezelfde NPS die dus hun belangen gaat frustreren.

  DAS ik moet je helaas gelijk geven dit is inderdaad de griondhouding van een echte NPS’er, Obstructie plegen, verraad naar de belangen van de sociaal zwakkeren ze zijn een elite partij.

  Ik zei niet voor niets dat de pater zich moet bezighouden met de Bijbel, de sociaal zwakkeren hebben de politiek van NPS dus al door, ze gaan niet terug, ze zullen blijven bij de partij waarvan ze vinden dat die wel hun belangen kunnen behartigen, ze zijn Surinamers zoals elk andere elite waarvoor de NPS wel de belangen behartigd.

  Tot slot, iemand die arm is, hoeft niet perse lui en gemakzuchtig te zijn. Je hebt ook mensen die hardwerken maar arm zijn en die dus NOOIT een woning zullen kunnen kopen of bouwen, zowel hier in het rijke Nederland als in het arme Suriname.


  Maak melding

 7. DE UITWEG,
  De Amerikaanse president heeft samen met Baliki en Blair een oorlog ontketend omdat er zokenaamd chemische wapens waren kevonden.

  Die chemische wapens zijn nooit boven water gekomen, maar de mensen sterven nog elke dag bij bosjes. Ook het leed van die Hollandse jongens en meisjes in Afghanistan mag je niet uit jou kl.hfd halen.

  Doe niet zo naief. Dat zijn zeker democratische moorden?

  En moest Bouta zitten wachten totdat ook zelf zou worden verrast. Ie law no??


  Maak melding

 8. DE UITWEG
  En Haat is ook als je niet kan vergeven. En dat is nou net de NPS Fataal geworden met de afgelopen verkiezingen.
  Geen Vooruit blik maar steeds weer in de Achteruit kijk spiegel kijken met als afloop een Frontale Botsing van Front.


  Maak melding

 9. Het is zeer triest gesteld met de mc-ers.
  het zijn deze zelfde figuren die mij vragen om inhoudelijk de reageren ik heb het over bouterse en die koe op nummer 9 die springt gelijk naar irak en afganistan hoe is het nou mogelijk om met deze klein geestigen in discussie te gaan.@ ray vergeven doe je waneer de daders hun oprechte verontschuldiging hebben aangeboden en waneer ze afstand hebben genomen van hun misdadige verleden. maar ray en de rest van de volgers hebben geen verstand daarom hebben ze zulke stomzinnige reaktie.


  Maak melding

 10. Sosoboto

  Tot slot, iemand die arm is, hoeft niet perse lui en gemakzuchtig te zijn. Je hebt ook mensen die hardwerken maar arm zijn en die dus NOOIT een woning zullen kunnen kopen of bouwen, zowel hier in het rijke Nederland als in het arme Suriname.

  Sosoboto
  De Socioloog Anil Chitrakar geeft dit prachtig weer aan de hand van een voorbeeld hoe de wereld onderhevig is aan verandering. In een college aan studenten.

  http://www.youtube.com/watch?v=GQkXkrevx5A&feature=related


  Maak melding

 11. Ray,

  Anil Chitrakar is een groot denker.

  Kijk wat hij hieronder zegt.

  He strongly believes that social projects should be designed for economic, social and environmental sustainability. He also believes that systemic change happens only if local communities embrace and drive it themselves.

  Human Capital dus. In de jaarrede had de President het ook over de Surinamer als human capital.

  Die mindshift of change zoals Anil het zegt heeft nog niet iedereen gemaakt.


  Maak melding

 12. Ik wordt zo langzamerhand stront ziek van die domme en achterlijke vergelijking van de volgers van bouterse.Ik hoef geen socioloog of wie dan ook te raadplegen om te weten wat goed en wat fout is en ook niet wat moreel etisch verwerpelijk is.Mijn opvoeding in suriname is de basis gelecht en daar borduur ik op voort, er is geen haar op mij hoofd die eraan denkt om massamoord genocide dictatuur goed te praten, mensen die dat wel doen horen naar mijn mening niet bij de mensheid thuis ik noem dat soort figuren onmensen inhumans.


  Maak melding

 13. Sosoboto,

  Ik snap u wel hoor. Het is allemaal heel goed uitgelegd. Op sommige punten hebt u me hard aangepakt en duidelijk gemaakt hoe u erover denkt. Ik denk er anders over, net als vice-president Ameerali.

  “Aannemers krijgen grote lappen grond om te bouwen om middendstanders de mogelijkheid te geven een woning te kopen”, althans woorden van gelijke strekking.
  Huurwoningen komen niet aan de orde.

  Heel veel arme mensen (wachters, timmerlui, taxichauffeurs, enz.) hebben jaren gespaard voor een perceel en een afdakje gebouwd en beetje bij beetje de woning uitgebreid. Die aten elke dag rijst met droge vis en een helder soepje. Die zijn nog steeds arm, maar hebben voor hun eigen onderdak gezorgd. Waar een wil is, is een weg! Zo ken ik er heel veel.

  Een deel van onze bevolking kan dat niet. Die leggen niets weg, eten elke dag meer dan ze kunnen betalen en leven vandaag zonder aan morgen te denken. Wie arm is geboren, kan met inzet en doorzettingsvermogen een beter leven gaan leiden.

  De beloftes die er tijdens de verkiezingscampagne gemaakt zijn zullen moeten worden ingelost, maar op basis van eerlijkheid. Want wat Ameerali bedoeld met grote lappen grond geven aan aannemers komt de nieuwe kopers op een voordeel te staan.

  De situatie in Nederland vergelijken met Suriname vindt ik erg dapper van u. Zodra je werkt, kan je een hypotheek krijgen om je woning te kopen. Dat moeten wij in Suriname nog leren. Want verbrassen kunnen we allemaal en dan maar wachten op de overheid.

  Nederland is een ontwikkeld en rijk land en heeft een zorgstelsel dat een van de beste ter wereld is. Totnutoe dan! Suriname is een ontwikkelings land die haar ambtenarensalarissen nauwelijks kan opbiechten. Op deze manier zal Suriname niet vooruit komen want we moeten eerst de staatskas verruimen in plaats van gratis grond weggeven. Dat is oneerlijk tegenover de arme mensen die elke dag droge vis aten. Die waren ooit ook sociaal zwak maar hebben doorzettingsvermogen.

  Ik hoop met u mee dat Suriname ooit een financieel sterke natie wordt, dan kan er een zorgstelsel komen zoals in Nederland.


  Maak melding

 14. georgie @10 zegt

  “Men zegt”Bouterse heeft charisma” Ook. Hitler had charisma!!!!.”

  he georgie, ik ken nog meer mensen die charisma hebben zoals Obama of Clinton enz. enz.

  Wat is je punt precies???


  Maak melding

 15. Sosoboto,
  Die slavenhouders hadden ook charisma.

  En om de laatste restjes van de gevolgen van die charisma op te ruimen heeft de Surinaamse natie Bouterse aangewezen met 34 van 51 stemmen.

  Just wait and see.


  Maak melding

 16. Mentaliteit!

  De “als ik maar kan krijgen” mentaliteit in Suriname moet verdwijnen. Dan pas kan er een duidelijke verandering plaats vinden binnen de bevolkingskringen.

  De “regelmentaliteit” is funest voor de samenleving. In stand houden van “het voor niets krijgen mentaliteit” vormt een zeer luie bevolking. Verandering begint bij de mens zelf.


  Maak melding

 17. DAS @16,

  Ik ben het ook met de VP eens hoor.

  Lees goed wat die zegt, het gaat om woningen voor middenstaanders, dus moet je denken aan onderwijzers, politieagenten, verpleegsters enz.

  Hij heeft het nergens over gratis woningen gehad, daar had jij het in eerste instantie wel over.

  Deze deal waarnaar jij verwijst is een deel van het verhaal van die 18000 woningen, en terecht dat de regering in dit deel een faciliterende rol speelt.

  Een deel van de woningen zal de regering wel bouwen mbv Daihlan en die zullen wel verhuurd gaan worden aan mensen die niet kunnen kopen (huurwoningen dus).

  Ook dit is goed.

  “De situatie in Nederland vergelijken met Suriname vindt ik erg dapper van u. Zodra je werkt, kan je een hypotheek krijgen om je woning te kopen. Dat moeten wij in Suriname nog leren.”

  Misschien wist je het niet maar hypotheekverstrekking is aangescherpt in Nederland sinds de crisis. Niet iedereen in Nederland die werkt kan een hypotheek krijgen dus.

  In Suriname maken ze dus en begin mee met die woningen die aannemers gaan bouwen voor de middenklasse op Surinaams grond, als ik je reactie goed lees heb je blijkbaar bezwaar hiertegen?????

  Zorgstelsel?????? Andere topic lijkt mij.

  Maar goed momenteel werkt men aan AZV in Suriname.

  Keulen en Aken zijn niet op dezelfde dag gebouwd, ie sabi tok.


  Maak melding

 18. Sosoboto
  Die mindshift of change zoals Anil het zegt heeft nog niet iedereen gemaakt.

  Sosoboto
  Inderdaad mensen hebben moeite om die Mindshift te maken en dat valt mij iedere keer weer op hier op dit Forum.

  Het begint met Geven om dat gene waarmee je bezig bent en dat gene proberen te verbeteren of te innoveren (Onverschiligheid zet immers geen zoden aan de dijk.)
  Over die Mindshift of Change zegt hij dan ook begin bij de Jeugd die naar school gaan want die staan open voor vernieuwingen en zij kunnen dat gene wat zij geleerd hebben weer doorgeven aan hun ouders of opvoeders.

  Zodat hun ouders zich niet in hoeven te berusten in hun situatie maar dat er ook andere wegen zijn om uit de Armoede te geraken.

  Bedrijven, Semi-Overheidsinstellingen en de Overheid spelen hierbij een Cruciale rol om deze groep de faciliteiten en middelen te geven zodat zij zich uit hun sociale isolement kunnen geraken en hun Leefomstandigheden zienderwijze kunnen verbeteren.


  Maak melding

 19. Das
  Ik hoop met u mee dat Suriname ooit een financieel sterke natie wordt, dan kan er een zorgstelsel komen zoals in Nederland.

  DAS
  Amerika is een rijk land en toch hadden zij geen ziekte verzekeringstelsel voor de gewone mensen van het land. President Obama van Amerika heeft er nu wel voor gezorgd dat anno 2010 nu vele Amerikanen ook een ziekte verzekering kunnen afsluiten.


  Maak melding

 20. Mahatma gandi, nelson mandela, martin luther king, moerder teresa, dit zijn allemaal mensen die zich met vreedzame middelen hebben ingezet voor de mensheid, waneer je naar monsters als bouterse en hitler kijkt dan zie dat zei juist misbruik maken van hun macht om zo hun volk de afgrond in te leiden ze zijn allemaal oorlogzuchtig moordzuchtig en megalomaan.@ pinto, hitler , staling zijn allemaal gekozen de één wou een super-ras de anderen wou onderdanige volk bouterse is gekozen door de minderheid van het surinaamse volk de domste deel van suriname waar jij toebehoord, pinto kiest voor een man die zijn land de afgrond heeft geleid en dat weer gaat doen zo dom ben jij en sosoboto om aan de kant te staan van de surinaamse pol pot.
  HITLER wou een super ras met blauwe ogen .
  Bouterse is bezig met zwarte domme ras .


  Maak melding

 21. De UITWEG,vergeet je die MONSTERS niet zoals de Britten en Hollanders die dood en verderf hebben gezaaid in de wereld?Miljoenen mensen zijn uitgemoord alleen maar om er rijker van te worden,denk vooral aan de Zuid-Amerikaanse Indianen,Afrikanen ,Indonesiers ,India(iers)en bovenal de recente moorden tijdens de apartheid in Zuid-Afrika,Hitler was er niets bij en zeker Bouterse niet,want die paar dooien stellen niets voor ten opzichte van wat jou blanke-idolen in de wereld hebben verricht,nogmaals DOOD en VERDERF hebben ze gezaaid,maar dat vergeet jouw soort gemakshalve.


  Maak melding

 22. En nog iets,DE UITWEG, hoe respektloos typ en denk je over het Surinaamse volk, de domste?Trek jij volle zalen soms met je zogenaamde intelligentie.Hoe dan ook Bouterse heeft de verkiezingen met een overweldige zege gewonnen,als je dat wil kwalificeren ,dat hij door een minderheid van het Sur.volk tot stand heeft gebracht,moet je echt naar een psychiater leugenaar dat je bent.
  Want als ik je zo lees,gaan je hersenen niet verder dan ……
  Oorlogzuchtig noem je hem ai mieghee jereh na 1 kleine nietszeggende oorlogje,durf je hem oorlogzuchtig te noemen how stupid can you be.
  Men moet zich gaan afvragen als je enig benul heb van oorlogen. Of heeft Bouterse alle oorlogen ooit gevoerd bedacht?


  Maak melding

 23. Tjall
  De UITWEG,vergeet je die MONSTERS niet zoals de Britten en Hollanders die dood en verderf hebben gezaaid in de wereld?Miljoenen mensen zijn uitgemoord alleen maar om er rijker van te worden,denk vooral aan de Zuid-Amerikaanse Indianen,Afrikanen ,Indonesiers ,India(iers)en bovenal de recente moorden tijdens de apartheid in Zuid-Afrika,Hitler was er niets bij en zeker Bouterse niet,want die paar dooien stellen niets voor ten opzichte van wat jou blanke-idolen in de wereld hebben verricht,nogmaals DOOD en VERDERF hebben ze gezaaid,maar dat vergeet jouw soort gemakshalve.

  tjall
  Dat is ook de reden waarom vele Zwarte mensen in Europa, Amerika en Canada zich tot de Islam bekeren en daar kan ik mij heel goed wat bij voorstellen.


  Maak melding

 24. @ 24, 25, 26 ,27 28
  De achterlijkheid, domheid en onwetendheid druipt af jullie reaktie daarom worden jullie als schapen door DB de afgrond in geleid.


  Maak melding

 25. Ach mensen, laten we gewoon eerlijk zijn, ‘de uitweg’ is gewoon de weg kwijt. Niet zoveel tijd aan besteden, een grotere idioot zal je in je leven niet tegenkomen.


  Maak melding

 26. Sosoboto;
  Het punt van georgie is volgens mij, dat “Bouterse en Hitler” vogels zijn van gelijke veren. Dus ze zijn beide, moordenaars. Is het zo duidelijk?


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.