‘De nieuwste trend van moraliteit in Suriname’

44
'De nieuwste trend van moraliteit in Suriname'
De advertentie met de woorden MPP, mek a prijs panya...

PARAMARIBO, 19 mrt – [INGEZONDEN] Verbaasd, beduusd en vol ongeloof heb ik, in de afgelopen weken, 2 afzonderlijke items in de krant mogen lezen die mijn haren overeind doen staan. Hoe is het mogelijk dat wij zulk taalgebruik openbaren aan onze samenleving, onze kinderen en bovenal onze gedachten. Het is belangrijk positief taalgebruik in te zetten om onderwerpen bespreekbaar te maken en te benadrukken. Wat je uitspreekt groeit en geef je een meerwaarde in je leven. Zijn we ons voldoende hiervan bewust?

De eerste schok was een advertentie die een hele pagina besloeg met de woorden MPP, mek a prijs panya stond er dan, als betekenis van deze letters die in de Surinaamse samenleving reeds een duidelijke en onuitwisbare betekenis hebben. Hoe is het mogelijk dat deze boodschap is gebruikt om een prijsactie te promoten en het (on)genoegen over de rij- en voertuigenbelasting te uiten. Het tweede weet ik niet zeker, vandaar dat het tussen haakjes staat. Welke beweegredenen zijn er om deze manier van marketing te rechtvaardigen. Ik ben daar erg resoluut in: geen enkele!

De woordkeuze heeft een enorme impact op de interpretatie van een boodschap. In dit geval is er gekozen voor een scheldwoord, dat niet alleen in Suriname wordt gebruikt om het ongenoegen te uiten. Het zijn woorden die al op wereldpodia worden gebruikt en dus ook bekend zijn bij niet-Surinamers. Welk gevoel zal die toerist en velen van u hebben gehad, die besloot die bewuste dag een krant te kopen. Een gevoel van verdriet, bekruipt mij, als ik erover nadenk en steeds meer besef dat er burgers zijn die nu ook bewust ervoor kiezen om negatieve boodschappen breed te uiten en te verspreiden. Hoe komt het dat wij als dja dja Surinamers dit toestaan?

Een volk dat gevormd is door positiviteit en liefde voor elkaar ongeacht je herkomst of geslacht. Is het normaal geworden om negatief te denken en dit ook in de ergste vorm te uiten naar iedereen toe? Beschermen wij tegenwoordig onze kinderen niet meer. Staan wij toe dat  ze worden blootgesteld aan geweld en sexueel getinte boodschappen, niet alleen via de tv en de radio, maar nu ook via de krant. Op klaarlichte dag kan onze jeugd allerlei geweld en sexueel getinte films bekijken op sommige tv zenders. En via sommige radio stations kun je overdag diverse liedjes over oneerbare handelingen beluisteren. Zijn wij vergeten dat onze kinderen alle informatie, alle boodschappen die wij als samenleving uitzenden, opnemen als sponzen. Jawel, als sponzen! Kinderen vertonen gedrag dat wij ze aanleren en uiten zich bewust en onbewust door informatie die ze verkrijgen. Willen wij hun gedachten vullen en aansturen met dit soort berichten van informatie? Of zijn wij ergens vergeten dat onze kinderen ook de krant (leren) lezen en naar de tv kijken of naar de radio luisteren? Wij als samenleving hebben een opvoedkundige taak om onze kinderen te vormen en voeden met fundamentele waarden als liefde en respect voor zichzelf en elkaar.

En nu komt het. In een welbekende rubriek in de krant, las ik daags na de eerste drie letter episode, het volgende scheldwoord en ja, echt waar, je kunt dit woord al raden. Het betrof een artikel over artistieke uitingen met betrekking tot het milieu, waarbij de boodschap, een zeer relevante, die ik zeker niet in twijfel trek, krachtig werd benadrukt met de ons welbekende twee (2) letter woorden. In dit geval is er nog 1 letter eraan toegevoegd, een extra k, die de interpretatie nog meer heeft benadrukt. Het leed dat onze kinderen wordt aangedaan, is nu compleet, het doek is gevallen, a klari! Onze taak om hoop, liefde en respect op onze kinderen over te brengen, lijken wij compleet naast ons te hebben neergelegd. En we laten ons vaak leiden door klaarblijkelijk woede en irritatie. Uiteraard begrijp ik u, begrijp ik elk van ons die soms kan zitten met opgekropte woede over belangrijke zaken die spelen in het leven. Dat is menselijk. Eén ding moeten wij echter niet vergeten. Woede mag nooit je leidraad zijn in het leven en te kiezen voor ongeoorloofd taalgebruik om een onderwerp onder de aandacht te brengen en te bespreken. In elke cultuur biedt ons opperwezen, hoop, geluk, troost enzovoorts aan, om ook, op zulke momenten, uw emoties te overbruggen en te verzachten. Elke cultuur en religie geeft aan dat de mens zich moet laten leiden door bovenal liefde en respect voor jezelf en de ander.

Waaraan zullen de kinderen hebben gedacht, die op die bewuste dag, de krant opensloegen en in de kop deze woorden tegenkwamen. Gaan wij echt zo ver in het negatieve? Hoe willen wij onze jongeren beinvloeden? Juist ja .. Positief beїnvloeden met positieve bewoordingen! Scheldwoorden via de media, in advertenties en dergelijke horen daar niet bij. Wij als volwassen burgers hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Je benoemt en benadrukt, de boodschap die je wilt uiten positief en het gedrag dat je wilt bewerkstelligen, benoem je. Je zal dus nooit, focussen op die negatieve boodschap en/of handeling. Communicatie is liefde en respect voor jezelf en elkaar. Srananmang doe het positieve voor onze kinderen, denk a tori! Mek’ un lob’ makandra moro, denki den p’kin fu unu. Te yu mandi, saka s’don, kis’ yu srefi. Dan yu e tak’ baka, nanga yu srefi, yu p’kin en ala tra sma, tap’ wan leti fasi. 

Tan bun en memre a boskopu fu lobi nanga lespeki!

Angela van der Kooye
Voorzitter van het landelijk platform voor communicatie & public relations (CCPR)


44 REACTIES

 1. Mevr. Van der Kooye u begin heel sterk en ben het grotendeels eens met uw artikel maar uw conclusie gaat uit als een nachtkaars. Aan de ene kant vraagt u zich af hoe het toch komt dat de waarden en normen in Suriname teloorgaat.Het antwoord geeft u in uw slotzin zelf aan. Het vervangen van een beschaafde taal door een inheemse taal, het Sranang tongo, leidt tot verval van zeden en gewoontes. Sranang tongo kent veel negatieve klanken. Daarom stel ik voor om het Nederlands weer tot voertaal te maken. Gelukkig spreek ik mijn talen. Laat mij maar weten als ik iets voor u zou kunnen betekenen.


  Maak melding

 2. Als de baas der misdadigers, de bende criminelen die hij achter zich heeft en zijn roverheid, lak hebben aan waarheid en gerechtigheid, en de leugen en hetonrecht dienen, wie zijn dan degenen die op hem hebben gestemd? Dwazen, debielen, idioten met een misdadige aard, want soort zoekt soort. Hoe opvallend is het dat dader en slachtoffers van misdrijven vaker dezelfde politieke kleur hebben en ook nog aanstoot nemen aan elkaar. Er is een paarse misdaadvloek uitgebroken sinhds ndper’ s oerdo m in 2010 en 2015 op een onberechte moordenaar, een bijverstek veroordeelde drugsbaron en staatskasrover, hun zielen verkochten, door op deze allergrootste misdadiger te stemmen. Opa en oma taki, ddb aka didibri is werkelijk een zoon des duivels en kent vele gezichten, dan is hij als een kind, zo onschuldig, dan is hij als een nozem zelve, dan weer een predikerzaols in de paars verworden ndp gemeente aan de Verl Keizerstraat, dan is hij weer een kencht, dan leraar, of de baas der misdadigers, etc, na echt wang didibri dat a kan tjies en misleide zovele domme mensen. Na didibri e regeri sinds 1980, oma taki en hij weet dat zijn tijd erg kort is op deze wereld. Als een brullende leeuw is hij op zoek naar domme goed gelovige volgelingen om hen na 2020 met huid en haar te verslinden. Ai ndp gaat niet winnen, al zeggen de duivel en zijn volgers het, de paars misdadige kwaad en wortel zal zelf door de Waarheid en Gerechtigheid met wortel en tak worden verdelgd in 2020. Tot ergernis, maar het zal de duivel en zijn trawanten niet gelukken hun duivelse macht te blijven misbruiken op het godvrezend volk.


  Maak melding

 3. Mw A. van der Kooye
  Ieder wel geaarde Surinamer scheld altijd, wie zegt dat hij / zij het niet doet, liegt dat dat ie barst.
  Ik doe het ook, maar niet in het bijzijn van oude mensen en kinderen, dat stukje respect kan ik nog opbrengen !!

  sari tori
  Jacko


  Maak melding

 4. De regering en overheidsdiensten hebben een voorbeeld functie.
  Al enkele jaren geven regering en overheidsdiensten een verkeerd en slecht voorbeeld. Dit wordt nu opgevolgd: criminalieit neemt toe, fatsoen neemt af, drugstransporten nemen toe, respect neemt af, corruptie neemt toe en vertrouwen neemt af.
  Zoals min v Fin Hoefdraad en andere NDP ministers het beamen is dat de mentaliteit van de Surinamer (of NDP-volk).


  Maak melding

 5. Het moreel verval in Suriname is reeds enige jaren met vooral de NDP regering ingezet.
  Ook slecht voorbeeld doet volgen.
  Hoe vaak zijn wij in de afglopen jaren niet geconfronteeerd met parlementsleden , ministers en overige gezagdragers die in de fout zijn gegaan. Corruptie voert hierbij de boventoon.
  Voorbeelden in overvloed ; denk hierbij aan iemand als Abrahams die zich schandalig verrijkt heeft in zijn positie als minister.
  Ook het niveau en het taalgebruik in het parlement laat ontzettend veel te wensen over. Een debat in het Parlemet heeft vaak meer van een gekakel tussen tuig op de hoek van de straat. Geen enkele vorm van wederzijdsrespect voor elkaar.
  Een president die alleen maar bermtaal weet uit te slaan en nimmer een fatsoelijk debat in het parlement heeft weten te voeren. ik kan nog lang doorgaan met het opsommen van feiten om het moreel verval in dit land duidelijk te maken. Het ligt aan het volk om aan dit verval een eind te maken door zich kritischer op te stellen en leiders te kiezen die er toe doen. Tot die tijd moeten we echt niet verbaast zijn over de morele ellende die Suriname in de greep heeft.


  Maak melding

 6. Een volk met liefde voor elkaar ?????……8 Dec. moorden. Martelen, folteren, verminken en standrechtelijk vermoorden van onschuldige en ongewapende landgenoten !!!…Blootstellen aan seksueel getinte boodschappen???…..Herinner mij de drugsveroordeelde, meervoudig moordenaar en huidige president met amnestie, op een soundtruck , obscene dansbewegingen maken met een jong meisje. Stop eindelijk eens met dat huichelachtige, hypocriete geleuter. Suriname is een ongeciviliseerde apentuin, waar schaamteloze criminelen een heel land en volk, moreel, naar de kloten heeft geholpen sinds 2010.


  Maak melding

 7. @J.Zwartmans,

  Kleine potjes hebben grote oren. Je kunt dan wel denken dat je niet in het bijzijn van kleine kinderen scheldt, maar die oren van deze kinderen zijn nog groter dan die van olifanten.
  Wat de ouderen betreft, ook al scheld je niet uit in hun bijzijn, sommige zijn al slechthorend of zelfs doof, maar ook zij hebben het wel door wanneer er wel of niet wordt uitgescholden en vooral door wie.
  Zelf ben ik door schade en schande een beetje wijzer geworden en tel vaker tot 10.


  Maak melding

 8. daar ik u land niet ken ,en u krant lees is het net zo erg als hier ik holland een en al corruptie,, men belooft de mens wat voor dat er verkiezingen zijn en daar na nooit iets belooft, respect en waardering voor de gewone mens heel ver zoek,, ook bij u ,in dat denk ik mooie land ,ooit is het door een coup van een paar jan soldaatjes naar de knoppen geholpen ,,maar eens komt ook daar een einde aan ,,succes, u plaatst dit toch niet


  Maak melding

 9. @ Jiyani

  Daar heb je gelijk in, heb het recentelijk nog meegemaakt, mijn klein dochter van 2en een half jaar begon me na te apen ! Ik was aan het timmeren en sloeg met de hamer op mijn vinger, dus daar begon ik te schelden. Nou nou je wil het niet geloven, ze rende naar Oma en herhaalde wat ik allemaal zei, ik schaamde me dood, dus vandaar !!!!! ( Blij dat je er weer bent)( af en toe dan )(Door je werk. )

  sari tori
  Jacko


  Maak melding

 10. @J. Zwartmans,

  Mijn moeder had een keer geen zin om de telefoon te beantwoorden en zei tegen mij dat ik dat maar moest doen en als er naar haar werd gevraagd dat ik dan moest zeggen dat ze niet thuis was.
  Was een jaar of 4, nam de telefoon op en zei dat mama niet thuis is, toen er idd naar haar werd gevraagd. Gelukkig was het mijn vader, maar ze stond toch voor aap!


  Maak melding

 11. @ Damsco

  Pilletje vergeten hup heel gauw innemen want je laat je weer gaan, je laat je weer kennen van welke politieke partij je bent !! Waar de hersenen ontbreekt wordt vaak geweld gebruikt, en dat past precies in je straatje.

  Sari tori
  Jacko


  Maak melding

 12. @ J Zwartmans
  We verschillen van mening. Aanleiding voor een feestje.
  Ik scheld niet. Volgens mij heb ik het zelf nog nooit gedaan. Eigenlijk weet ik het wel zeker.
  En ik lieg ook niet.

  @ Jiyani
  Ik had graag het gezicht van je moeder willen zien
  Toen ik hetzelfde hier in huis probeerde zeiden zowel mijn toenmalige vrouw als ook mijn zoon dat ze dat niet zouden doen. Ik wilde dat er werd opgenomen.
  Ze zeiden: als we moeten opnemen zullen we je roepen.
  Uiteindelijk is er maar niet opgenomen

  @ Baba Sai
  De president maakt ook wel eens gebruik van het sranang tongo.
  Dit doet hij om een gevoel van saamhorigheid bij zijn aanhangers op te roepen.
  Vervolgens applaus.

  Het artikel
  Ik had niet direct het scheldwoord in gedachten toen ik mpp las. Er stond bij wat bedoeld werd.
  Ik dacht aan militaire politie, maar zag al snel dat dit onjuist was.
  De schrijfster heeft wel gelijk dat de bedenker de aandacht op een verkeerde wijze vraagt en dat dit echt niet kan in Suriname.
  Ik begrijp het volgende wat zij schrijft niet:
  “Hoe is het mogelijk dat deze boodschap is gebruikt om een prijsactie te promoten en het (on)genoegen over de rij- en voertuigenbelasting te uiten. Het tweede weet ik niet zeker, vandaar dat het tussen haakjes staat”.
  Welk tweede? Wat tussen haakjes staat is “on”. Ze weet “on” niet zeker, maar dan weet ze dus wel zeker dat er een vorm van genoegen bestaat over de rij- en voertuigenbelasting.

  Daarna komt een stuk dat ik totaal niet begrijp.
  Over welk woord gaat het. Twee letters? met en k erin. Ik ben het helemaal kwijt. Een beetje uitleg van haar aan de dummy’s zou prettig zijn geweest


  Maak melding

 13. @
  In een samenleving waar niets fout is volgens de leiding van het land, moet men niet verwondert staan, dat ieder vorm van taalgebruik of uiting is toegestaan.

  Dat dit dagelijks nog gebeurt kan men iedere dag zien in de DNA. Daar is iedere vorm van hoffelijkheid of zorgvuldig taalgebruik zoek.

  Een ander voorbeeld zijn de artiesten en de media. Hier wordt geen enkele vorm van (zelf) censuur toegepast. Evert thing goes.

  Ik vrees met grote vreze dat de vorm van moreel-etisch besef, wat gezegd mag worden en hoe, reeds uit de Surinaamse samenlev
  ing verdwenen is.

  Laten we hopen dat dit besef ooit weer zal komen. In ieder geval heeft schrijver van dit artikel d.m.v. dit schrijven op de publieke agenda gezet.


  Maak melding

 14. Min of meer kan ik me scharen achter deze mevrouw. Het is wel een universeel gebeuren en niet specifiek op Suriname toepasselijk. De reden is dat Suriname een betrekkelijk jonge natie is en zich aan het ontwikkelen is. Daarbij heb je goede ontwikkelingen en slechte. Men heeft het vaak te veel over Bouterse en verwijt de schuld op hem. Dat is goedkoop. Bouterse vraagt geen enkel kind brutaal te zijn. Eerder valt het bij de ouders te verwachten. Eerder valt het te verwachten bij de opgroeiende jeugd die op zoek is naar uitdagingen en die grenzen aan het verkennen is. Suriname is meer dan Bouterse. Voor degenen die zich zo fixeren op hem heb ik alleen maar medelijden. Ze gaan helaas niet met de tijd mee en zijn ergens blijven steken. Nou, de jeugd niet hoor. Die gaat hartstikke mee met de tijd. Ik vind de jeugd lekker bezig zijn het grenzen verkennen en hier en daar als ouders moet je ze hun temperament even in goede banen leiden. We mogen nooit vergeten als ouders zijnde, dat we ook het nodige kattenkwaad hebben uitgehaald. Ouders kunnen zich niet Roomser voordoen dan de paus. Maar hier en daar proberen de zaak in goede banen te leiden. Hoe doe je dat? Begeleiden. Laat ze maar hun rare dingen doen en zorg er tevens voor dat ze hun opleiding volgen. Begeleid het kwade met het goede en het goede met het kwade.De taal maakt niks uit.Surinaams of wat dan ook ,het blijft hetzelfde. Zelfs Nederlandse kinderen nemen de Surinaamse taal over. dus de Surinaamse taal is toch wel populair.

  Min of meer kan ik me scharen achter deze mevrouw. Het is wel een universeel gebeuren en niet specifiek op Suriname toepasselijk. De reden is dat Suriname een betrekkelijk jonge natie is en zich aan het ontwikkelen is. Daarbij heb je goede ontwikkelingen en slechte. Men heeft het vaak te veel over Bouterse en verwijt de schuld op hem. Dat is goedkoop. Bouterse vraagt geen enkel kind brutaal te zijn. Eerder valt het bij de ouders te verwachten. Eerder valt het te verwachten bij de opgroeiende jeugd die op zoek is naar uitdagingen en die grenzen aan het verkennen is. Suriname is meer dan Bouterse. Voor degenen die zich zo fixeren op hem heb ik alleen maar medelijden. Ze gaan helaas niet met de tijd mee en zijn ergens blijven steken. Nou, de jeugd niet hoor. Die gaat hartstikke mee met de tijd. Ik vind de jeugd lekker bezig zijn het grenzen verkennen en hier en daar als ouders moet je ze hun temperament even in goede banen leiden. We mogen nooit vergeten als ouders zijnde, dat we ook het nodige kattenkwaad hebben uitgehaald. Ouders kunnen zich niet Roomser voordoen dan de paus. Maar hier en daar proberen de zaak in goede banen te leiden. Hoe doe je dat? Begeleiden. Laat ze maar hun rare dingen doen en zorg er tevens voor dat ze hun opleiding volgen. Begeleid het kwade met het goede en het goede met het kwade.De Surinaamse taal is overigens best wel populair. Zelfs Nederlanders en ook de jeugd gebruiken het.


  Maak melding

 15. Off topic, breaking news

  DENHAAG – Een Surinaamse zakenman die in zijn land de bijnaam ’Escobar’ draagt en verdacht wordt van grootschalige smokkel van cocaïne, zit hier in Nederland sinds oktober vast. Het OM houdt de partijvriend van president Desi Bouterse hier in de cel omdat hij vluchtgevaarlijk zou zijn.

  Dat bevestigt het Openbaar Ministerie Den Haag aan De Telegraaf. Het gaat om de rijstmagnaat Radj O. (55) die nadat justitie in Suriname een internationaal opsporingsbevel in maart vorig jaar uitvaardigde, in Nederland werd opgepakt.

  Volgens justitie in Suriname zit hij achter een duikboot waarmee cocaïne wordt vervoerd en een vliegtuig met bijna 500 kilo coke. Beide werden in maart vorig jaar op zijn terrein in het gebied Saramacca ontdekt.

  Het onderzoek en de aanhouding liggen erg gevoelig in Suriname. Daar is het een publiek geheim dat Radj O. een van de belangrijke financiers is van de NDP-partij van Bouterse. Die moet in Nederland nog een straf van elf jaar uitzitten voor cocaïnehandel.
  Rijstboer

  Het onderzoek naar de cokeboot, het vliegtuig en Ramchendar O. ligt ook gevoelig omdat eerder dit jaar een andere rijstboer werd geliquideerd na de vondst van ruim 2000 kilo coke tussen een partij van zijn rijst. Het vermoeden is dat hij is geliquideerd omdat hij simpelweg te veel wist.

  De advocaat Nico Meijering staat O. bij. Volgens de strafpleiter is het ’vanwege medische redenen onmogelijk en risicovol voor hem om te reizen’. „Via zijn Surinaamse raadsman hebben wij de Surinaamse rechter en of officier van justitie gevraagd om hem hier in Nederland te laten horen”, zegt Meijering.

  O. ontkent betrokkenheid bij de cokehandel. „Het dossier bevat geen enkele aanwijzing dat hij betrokken is”, aldus Meijering.


  Maak melding

 16. @ pico

  Goede zaak je mag mij uitschelden als daartoe een aanleiding is, trouwens iedereen mag me uitschelden. @ Damso neem ik niet serieus , omdat ik weet dat hij niet spoort dus zo doende !!!

  Even inhaken op :
  @Vliegende Hollander
  Als deze heerschap geliquideerd wordt in Su is het een last minder, alleen de gene die geld van hem krijgt, zijn beste vriend waarover je het hebt verlies dan dubbel. Maar doden kunnen niet praten, dus dat is ook een oplossing einde verhaal !!!

  sari tori
  Jacko


  Maak melding

 17. Bij de sensatiekrant De Telegraaf weten ze ook geen onderscheid te maken tussen een rijstboer en een rijsthandelaar. Die geliqueerde man (Nitender Oemrawsingh) was een rijsthandelaar en geen rijstboer.


  Maak melding

 18. Niks mis mee hoor, taal en cultuur zijn dynamisch. Mek a prijs panya (mpp) wat is er mis mee. Als ik DDB voluit schrijf dan kom ik op Di Di Brie. A MPP DDB. Neks no fout.


  Maak melding

 19. Damsco 19 maart 2019 at 15:53
  De eerste 4 misbaksels die hier reageren..zijn juist degene waar stront en poep altijd uit hun bek komt tegen anderen deze MPP angs.!!!

  En ik de allergrootste


  Maak melding

 20. Het conservatisme spat van deze mevrouw haar bijdrage af. Zal mij niks verbazen als ze in haar vrije tijd rapmuziek op heeft staan.

  Hopelijk wint deze MPP actie de prijs voor marketing 2019! Zal wel kansloos zijn want deze mevrouw de schrijfster organiseert dat.


  Maak melding

 21. Trump ziet in Brazilië mogelijk NAVO-lid
  Updated 24 min geleden
  31 min geleden in BUITENLAND

  WASHINGTON – Donald Trump ziet Brazilië als potentieel lid van de NAVO. De Amerikaanse president zei dat bij de ontvangst in Washington van zijn Braziliaanse ambtgenoot Jair Bolsonaro.

  Telegraaf, d.d., 19-03-2019

  Frans – Guyana is al NAVO, nu Suriname waardoor niet alleen de moraliteit in Suriname verbeterd wordt, maar ook talrijke andere zaken. Let op! In Guyana zijn er grote aardolie en gasvoorraden aangetroffen en de USA heeft hier dus heel grote belangen. Ook is de kans groot dat erin Suriname grote aardolie – en gasvoorraden gevonden worden door grote aardolie ondernemingen oa uit de USA. Zie dan hoe veel landen Suriname omringen die op de NAVO kunnen rekenen. Als Suriname grote stappen wilt maken naar welvaart kan je beter bigbrother is watching you te friend houden. Guyana geeft het goede voorbeeld en Brazilië zou ook dat besluit kunnen nemen.

  De hoogste tijd dat ddb die als het om zijn persoonlijke belangen gaat een extreem communistische boodschap voor de paarse kakkerlakken heeft, niet bezitten, voedselpakketten, heel grote armoede, onderdrukking, enz en voor zich zelf kapitalisch individualisch bezig is. Hij mag kapitaal en goederen bezittten ( het Surinaamse Volk) niet.

  Laten mijn woorden een waarschuwing zijn voor alle Surinaamse kiezers in het bijzonder de jonge kiezers van Suriname die voor het eerst gaan stemmen.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 22. Moreel verval is erger geworden door al die invloeden van buiten af met name (luku sma sani/ taki sma sani) social media, geldzucht, hebzucht, jaloezie en steeds meer wisi wasi mentaliteit. Al die “super”sterren en beroemdheden geven vooral jongeren een heel verkeerd beeld van de realiteit. Het leven is niet alleen maar feesten, drugs, sex, geld en bling bling.
  Al die technologie hebben mensen binnen handbereik en heel weinig gebruiken het voor iets positiefs.
  Vanaf de kleuterklas moeten kinderen al leren omgaan met de technologie en social media, dat je overal een digitale vingerafdruk achterlaat die je niet uit kunt wissen. Het is onmogelijk om je af te sluiten voor al deze ontwikkelingen, dus veel werk aan de winkel wat betreft normen en waarden. De hele wereld heeft een opschoning nodig op dat gebied.


  Maak melding

 23. @Angela van der Kooye …

  Wat een ongelooflijke BS!
  Ooit van vrijheid van meningsuiting gehoord? Of de vrijheid om je eigen kinderen op te voeden naar jouw inzicht.

  Ik begrijp niet waarom jouw ingezonden stuk hier wordt geplaatst.

  Ik vind je effing ouderwets.

  Me mars A v/d K!


  Maak melding

 24. Goed zo Angela. De decadentie is al hemeltergend. We kiezen niet voor de ontwikkelingen in Nederland waar ze al geruime tijd met de handen in het haar zitten. Vrije meningsuiting staat niet op zichzelf. Het brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Goed stuk!


  Maak melding

 25. @ baja sai. Zielig hoopje…..misgebakken stukje ellende. Geeft t zelf toe hoe achterlijk kun je zijn.reageer niet meer bullebak. You are a Joke !!!


  Maak melding

 26. Damsco 20 maart 2019 at 13:03
  ALLE ANTI SURINAME Na Dagoe Poepe IDIOTEN ik ben de allergrootste op dit forum…BINNENKORT..GROTE OLIEFONDSEN IN SURINAME DAT GUNNEN JULLIE ONS mpp Bouta and corrupte gang NIET


  Maak melding

 27. @damsco je bent zelf een karikatuur van een persoon die volledig sociaal geïsoleerd leeft. Eigenlijk moet jouw soort moerschot geen platform aangeboden worden om ergens aan deel te nemen want jouw visie is zo eenzijdig en voorspelbaar. Als je zo om je holmaat Bouterse geeft, kom naar Suriname toe en draag je steentje bij om dit land op te bouwen. Of wordt het vooroordeel dat ten aanzien van jouw bevolkingsgroep geldt door jou bevestigt ? Lekker in Nederland blijven Jo aap appie


  Maak melding

 28. @Baba Sai
  Dit is een oud bericht maar ik reageer toch even. Je komt jouw onwetendheid over het Sranantongo hier tentoonstellen. Jij kent alleen Surinaamse straattaal, vandaar je domme opmerking. Het Sranantongo is een heel rijke en positieve taal. Ga liever Sranantongo les volgen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.