Rehabiliteer Louis Doedel

30

Door Usha Marhé – ‘Vrijheid’ wordt in Nederland op 4 en 5 mei herdacht en gevierd, en in Suriname op 1 juli en op 25 november. Bij de herdenking van dit jaar gaan mijn gedachten vooral uit naar Louis Alfred Gerardus Doedel, die het grootste deel van zijn leven in onvrijheid leefde.

Doedel werd in 1937 onterecht door het Nederlands koloniaal gezag opgesloten in ‘Kolera’, de ’s Lands Psychiatrische Inrichting. Daar is hij, midden in de stad Paramaribo, 43 jaar lang zonder enige vorm van proces gevangen gehouden. Een paar dagen voor zijn dood werd hij vrijgelaten, in januari 1980.

Het gaat mijn verstand en gevoel te boven, dat de Surinaamse vakbonden of politieke partijen, die vanaf de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw de kolonisator kritisch beschouwden en ‘Surinamerschap in wording’ propageerden, niets hebben gedaan om deze moedige Surinamer vrij te krijgen en te rehabiliteren. Ook na 1975 is dit niet gebeurd.

Afgelopen zondag 2 mei werd een standbeeld van Louis Doedel geplaatst op de begraafplaats Kolebra Bèrdè te Willemstad, Curaçao. De Surinaamse arts Nizaar Makdoembaks heeft er alles aan gedaan om dit voor elkaar te krijgen: als geestverwant van Doedel wil hij voorkomen dat Doedel op den duur wordt vergeten.

Waarom Curaçao? Even een duik in de historie. Doedel wordt in Suriname geboren op 26 juli 1905. Na de Uloschool werkt hij als leerling-schoenmaker en typograaf. In de aanloop naar de wereldcrisis van 1929 wordt ook in Paramaribo werk steeds schaarser. Doedel vertrekt daarom in mei 1928 naar Curaçao, waar hij als ‘hulpkommies’ van de belastingen aan de slag gaat. Ook in deze Nederlandse kolonie hebben de arbeiders te lijden onder onrecht, werkloosheid en honger. Doedel kan daar als socialist niet tegen (hij is lid van de SDAP, de voorloper van de PvdA) en ontwikkelt zijn eerste politieke activiteiten. Zijn toenemende invloed wordt als gevaarlijk beschouwd, hij wordt in 1931 het eiland uitgezet: hij had links in plaats van rechts over de Wilhelminabrug gelopen.

Terug in Suriname zet hij zijn activiteiten voort. ‘Het volk leed honger en dit leidde op 28 oktober 1931 tot een uitbarsting die het hongeroproer ging heten. Wat begon als een normale vergadering van de Surinaamse Volksbond – voorgezeten door de werklozenleider Louis Doedel – eindigde rond het middaguur in een oproer.’ (K’ranti!, over de Surinaamse pers van 1774-2008). Deze volksopstand wordt door het ‘s landsbestuur beslecht middels een schietpartij, met een dode en twee gewonden als gevolg.

Doedel stopt niet, hij is in 1932 medeoprichter van de Surinaamsche Algemene Werknemers Organisatie, die zich op zowel sociaal als politiek terrein wil bewegen. Socialisme wordt in die tijd door de Nederlandse koloniale overheid op een lijn gesteld met communisme, en de 1 mei viering wordt beschouwd als ‘een actiedag tegen kerk en kapitaal’ (K’ranti!)

Het koloniaal bestuur ontbindt de SAWO op grond van ‘antigodsdienstige’ propaganda. Doedel richt daarna het Surinaamse Arbeidersverbond en het Surinaams Werkenloze Commite op. Gouverneur Kielstra volgt een harde lijn ten opzichte van de vakbonden, die uiteindelijk monddood worden gemaakt.

Anton de Kom arriveert in 1933 in het land en begint zich ook in te zetten voor de bevolking. Het is een zeer roerige tijd in het Suriname van toen, ingericht als ‘slavenmaatschappij’ met verzuiling op basis van religie, klasse, kleur, sekse en afkomst. Waar Doedel zich niks van aantrekt: hij komt op voor arbeiders, vrouwen en districtbewoners.

Doedel geeft niet op, hij moet en zal voor de onderdrukte mens opkomen en wil opnieuw een petitie aan de gouverneur aanbieden. Doedel wordt echter niet toegelaten. Maar hij ziet dat blanken wel worden toegelaten. Het verhaal gaat dat Doedel zichzelf de volgende dag helemaal wit maakt door zich met pemba doti in te smeren. Als Doedel bij het paleis komt wordt hij weggejaagd. In ‘een vlaag van woede en overmoed’ laat hij zijn broek zakken en toont zijn blote billen richting het paleis van de gouverneur.

Hij wordt opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Om Doedel uit te schakelen, laat gouverneur Kielstra hem voor 28 dagen ‘ter observatie’ opnemen in LPI. De ‘observatie’ duurt van 1937 tot 1980. Deze Surinaamse strijder tegen armoede en onrecht wordt bewust kapot gemaakt en raakt in de vergetelheid. Hij sterft een paar dagen na zijn vrijlating. Henk Herrenberg zorgt ervoor dat Doedel een waardige begrafenis krijgt.

Louis Doedel is een van de grondleggers van de Surinaamse vakbeweging. Het zou de Surinaamse vakbonden sieren, als zij het voortouw nemen om Louis Doedel gerehabiliteerd te krijgen. Omdat Doedel een man van het volk was, zouden ze zonder aanziens des persoon hiertoe moeten samenwerken met de bevolking, de regering en het Comité Eerherstel Doedel. Op 26 juli a.s. zou Louis Doedel zijn 105de verjaardag vieren. Nu wij beter weten, moeten wij Doedel de eer bewijzen die hem toekomt. Wat is er mooier dan op deze bigi yari zijn officiële rehabilitatie aan te kondigen?

Usha Marhé


30 REACTIES

 1. Schandalig hoe er met die man is omgegaan. Dit stuk zou in alle Surinaamse kranten moeten staan. Hij verdiend ook in Suriname een standbeeld. Dat is men toch wel aan deze man verplicht zodat hij nooit meer vergeten word.Het mooiste gebaar zou zoals Usha zegt rehalibiteren op zijn verjaardag op 26 juli , voor een standbeeld iets te vroeg maar eren zoals men dat met alle helden hoort te doen.


  Maak melding

 2. Hartelijk Dank Usha ,dat je aandacht aan TheGreatest Vakbonsleider Ever besteedt.
  Een paar jaar geleden werd die slaaf van een Venetiaan reeds benaderd om Louis Doedel een plek te geven binnen de Surinaamse samenlevening,op zijn reaktie wordt er nog steeds gewacht.Die SLAAF denkt ook wie zijn jullie om aan beslissingen van mijn Slavenmeesters te tornen.
  En nu zijn het juist de blanken die hun smoel vol hebben van vrije meningsuiting,met wilders voorop,terwijl het hun waren die het hebben uitgevonden om ieder, vooral zwarten, de mond te smoren als ze voor hun rechten opkwamen.

  Ik hoop Usha dat je artikel mensen wakker schudt,om eindelijk deze grote Surinamer te eren.


  Maak melding

 3. Louis Doedel slachtoffer koloniale psychiatrie,
  als ik dit soort dingen leest,dan voel ik de onwetendheid bij vele van mijn landgenoten.juist de mensen die weinig of niks hebben betekend voor land en volk krijgen een ereplaats binnen de surinaamse gemeenschap.

  hier is niet de plaats om namen te noemen. maar er zijn nog een heleboel van dit soort figuren op pleinen en op de hoeken van wegen geplaatst.

  toen de revo begonnen was met het rehabiliteren van de landgenoten,hadden vele onwetende landgenoten bezwaren tegen de handelingen van de revo.kent u nog het geval van Doedel;Kaikoesie enz.

  toen Doedel werd vrijgelaten moest deze zijn oude dagen doorbrengen in een bejaarden tehuis aan de pad van wanica.


  Maak melding

 4. wat zijn onze leiders toch lage hypocrieten ,ongeloofelijk geen regering Pengel Lachmon Aron Venetiaan en geen enkele vakbond of clo organisatie enz zijn eigen mensen waar hij zich voor inzette hebben hem laten wegrotten in lpi.how low can you be.nu hebben zij de mond vol van gerechtigheid, rechtstaat en democratie dit is duidelijk een vorm hoe surinamers gemuilkorfd meewerken aan zelfvernietiging.zijn eigen volk surinamers hebben hem zeker 30 jaar langer in een gesloten psychiatrische inrichting laten wegrotten. om dan anno 2010 tot het besef te komen dat het hier om een grote persoonlijkheid gaat en dat zijn naam verheven dient te worden door er een straat naar te vernoemen.ik heb liever dat de surinaamse regering of electoraat spijt betuigd over de manier waarop met echte surinaamse helden willens en wetens ten onder gaan.dit zijn helden en niet die hypocrieten van vandaag die beweren wij hebben wegen gemaakt bruggen gebouwd,economische stabilisatie gebracht,ja met gemeenschapsgeld en tegen behoorlijke verdiensten.en met een hoop uitverkoop ,zware offers, gedraai en gebedel.een ware held doedel had geen auto v.d. staat met chauffeur groot huis en vette salaris.alleen bij een persoonlijkheid als louis doedel kon/kan in de afgelopen decenia en geen enkele persoonlijkheid meer als deze man zich met recht de woorden; in het belang van het volk, geuit worden of het was misplaatst.spijt betuigen aan louis is op zijn plaats.


  Maak melding

 5. heel mooi stuk Usha

  jammer dat zulke strijders in de vergeetboek raken

  Louis Doedel moet Gerehabiliteerd worden en dan een waardige standbeeld krijgen , hij is de grondlegger voor de vakbond geweest in SURINAME.

  een paar jaar geleden had ik een documentaire van hem op tv gezien , een achter nichtje de naam ken niet meer had het gemaakt, toen vond ik het al een triest geval.

  Tang boeng


  Maak melding

 6. Amsterdam, 6 december 2009

  Beste voorzitter D.D.Bouterse,

  Kunt u de Surinamers uit de waan halen dat de NPS opgericht is door de gekleurde/zwarte -creolen om de belangen te behartigen voor/van de (zwarte /gekleurde bevolkingsgroepen) m.n. stadscriolen & boslandscreolen!

  De NPS is opgericht door de Hollandse, (joodse)Witte (ex-)kolonisators, die zich de titel verschafte, zijnde de Surinaamse elite.

  Op 29 september 1946 werd de NPS opgericht, door de blanke (ex)kolonisator Gerard Johan Cornelis van der Schroeff van 29 september 1946 tot januari 1950. Daarna werdt de NPS scepter overgedragen aan de blanke (ex)kolonisator Frederik Hendrik Rudolf Lim A Po van de periode 8 januari 1950 tot 3 juni 1951. En in de periode van 3 juni 1951 tot 28 december 1952 werdt de NPS scepter over gedragen aan de blanke (ex)kolonisator Emile Jacques de la Fuente.

  Naar mijn constatering vanuit de Surinaamse politieke (contex)geschiedenis kan de NPS nooit Nationale Partij Suriname betekent hebben maar per definitie Nederlandse Partij Suriname.

  De NPS kan nooit en te nimmer Nationale Partij Suriname betekenen omdat voor de tweede wereldoorlog c.q. ten tijde van de oprichting, gekleurde Surinamers o.a. de indianen, aziaten en in het bijzonder de zwarte/bruine creoolse Surinamers geen stemrecht hadden. “Nationale Partij Suriname”, werd in de volks mond gebruikt, mede door indoctrinatie, politieke verdeeldheid c.q. koloniaal politiek indoctrinair manipulatie.

  De NPS is niet opgericht met de bedoeling om de de belangen van Suriname en de toen onderdrukte (creoolen)gekleurde Surinamers te behartigen.

  De oprichting van de NPS en de daaraan verbonden protocollen zitten verankerd in de partij cultuur vanaf de oprichting op 29 september 1946 die tot op heden zijn weerga niet kent. In de NPS partij structuren dienen in de eerste instantie de belangen van de (ex-) kolonisator, het koninkrijk der Nederlanden te worden behartigd.Geen enkele politieke leider van de NPS kan onder deze vastgelegde/opgelegde politieke indoctrine van (ex)koloniale/neo-koloniale politieke juk voorbij gaan.

  De NPS zou nooit zonder toestemming uit Politiek Den Haag samenwerking met Surinaams grootste (oppositie)politieke partij NDP kunnen aangaan.
  De NPSers zijn marrionetten/ pionnen van het Surinaams politiek schaakspel van politiek Den Haag.

  De NPS is in de eerste instantie op gericht als blanke, elitaire politiek clubje om de belangen c.q. positie van de witte Nederlanders in Suriname adequaat tebehartigen en i.h.b. de belangen van het Moederland het Koningkrijk Der Nederlanden te behartigen.

  De witte koloniale leiders en oprichters van de NPS hadden om strategische politieke motieven, zwarte creoolse politieke stromannen, in gelijft/ aangetrokken om de gekleurde, zwarte/creoolse stemmen voor de NPS binnen te halen.

  Terugblik: Wat heeft de NPS voor de creoolse volks jongen, verzetstrijder Anton de Kom betekent, die zonder vorm van proces gevangen werd gezet alvorens hem te verbannen uit Suriname door de Hollandse witte kolonisator.

  Wat heeft de NPS betekent voor vakbondsleider Louis Alfred Gerardus Doedel om hem te rehabiliteren. Hij werd door het Surinaamse koloniaal bestuur met medewerking van de Nederlandse regering zonder vorm van proces opgeborgen in een psychiatrische inrichting, waar hij na 43 jaar eenzame opsluiting stierf.

  Wat heeft de NPS vanaf de oprichting in de jaren 40 tot het intreden in de jaren 60 van de zwarte creoolse politieke leiders/parlementariërs tot op heden gedaan om de creolen, minstbedeelden, kansarmen uit de gehuchten, krottenwijken, en krottenwoningen te halen: kortom wat heeft NPS gedaan aan woningbouw en het operationeel maken van de cruciale infrastructuur, aangaande de burgers/sociaalvoetgangers wegennet en de cruciale brugverbindingen o.a. over de Suriname rivier en coppename rivier e.a.etc.

  Vanaf de jaren 60 kreeg je de eerste gerespecterende creoolse NPSers actief in de partij.
  Die met frisse moet en goed bedoelde energie lid werden van de koloniale politieke partij NPS om de belangen van de arme gedesorienteerde creoolse bevolkings groepen op te komen. Maar voor de creoolse leiders was het vechten tegen de koloniale NPS bierkaai.

  In de eerste instantie was de koloniale NPS bedoeld als politiek alternatief omdat de (creolen )gekleurde Surinamers geen stemrecht hadden alsmede geen eigen politieke partij mochten beginnen.

  Voor de jaren 60 mocht maar 3% van de bevolking in Suriname stemmen, namelijk alleen de “elite”blanke/ Hollandse kolonialewitte groep hadden stemrecht. Na de jaren 60 waren
  de arme zwarte creoolse bevolking nodig als ‘’stemvee’’ en als tegenhanger van de opkomende aziatiche oponenten, politieke partijen m.n.de VHP en KTPI etc.

  De NPSers die sedert de jaren 60 en 70 actief in de partij zijn, waren o.a. J. van Maalsen, J. Lemmer, J.A. Pengel, F.E. Zwakke, A Morman. F. Anches, R. Roy, H.F. Gravenberch, R.S., N.R. Sof. U. Juriaans en de javaanse Soemodihardjo.
  Johan Adolf Pengel werdt voorzitter van de NPS vanaf 2 september 1962 tot 5 juni 1970. Hier mede kreeg de NPS brede draagvlak in de (creoolse) samenleving en werdt zo de NPS groter door de stemmen van de (mofinawan)arme onderdrukte gekleurde creoolse (electoraat) bevolkingsgroep.

  Alle creoolse politieke partijen in Suriname die opgericht werden,na de NPS o.a. onder leiding van Eddy Bruma alsmede oprichting van een politieke partij onderleiding van Essed,om specifiek voor de belangen van Suriname en de arme onderdrukte creoolse bevolking op te komen, werden door de koloniale NPS de kop ingedrukt.

  Zelfs de (Revolutionaire) NDP als grootste politieke partij in Suriname, als enige echte Mega Multi Etnische politieke beweging die stamt uit de Revolutie van 1980 gedreven door de daaruit voortvloeiende politieke ideologie,en opgericht is door de Surinaamse volks jongen, Militair-sportinstructeur, officier & politicus Desire Delano Bouterse, om specifiek op te komen voor de belangen van Suriname en Surinamers. i.h.b. voor de belangen & noden van de meest achter gestelde groepen in de Surinaamse samenleving,werd niet ontzien van de rancuneuze koloniaal NPS.
  Recentelijk werdt door de huidige president Drs. Ronald Venetiaam van de republiek Suriname de NDP op een presenteer blaadje aangegeven dat hij er op toe zal zien dat ze (NDP) met wortel en tak uitgeroeid moet worden..
  De NDP heeft in het vooruitzicht, de partij stucturen en protocollen vast gelegd,om als eerste prioriteit op te komen voor de belangen van Suriname en Surinamers.

  De NPS heeft vanaf de oprichting duidelijk haar stempel gedrukt op de politieke geschiedenis van Suriname: alle cruciale beslissingen voor de vorming van de Surinaamse natie zijn genomen met een leidinggevende rol van de NPS,
  (de ‘’Nederlandse Partij Suriname’’/”Nationale Partij Suriname”).

  Patriot!


  Maak melding

 7. Usha,

  Hartelijk dank voor de voorbereiding.
  Het zou een mooie en gepaste eer zijn om ook in Suriname en in Nederland (Curacao heeft er al)een mooi standbeeld te plaatsen van deze dappere man. Tenslotte heeft de Nederlndse Staat hem zo slecht behandeld om een zelfde feit waar Wim Kok zo algemeen bekend om geworden is.

  Rehabilitatie is een must en zal binnenkort ook moeten geschieden. Liever vandaag dan morgen!


  Maak melding

 8. Schandalig en tevens typerend voor de vakbeweging in sur. om stilzwijgend ingestemd te hebben met dit vreselijke lot van een van de eerste vakbondsleiders in suriname.

  Zeggen wat je wil maar de naam en persoon van Louis Doedel zijn pas algemeen bekend geworden tijdens de “revo” en ook toen hoorde je de vakbeweging niet.

  REHABILITATIE NU|
  MET ALLES WAT ERBIJ HOORT.


  Maak melding

 9. Rehabiliteer deze Surinaamse grondlegger!!!

  Men geeft de Nederlanders de schuld, gedeeltelijk waar…
  Maar deze vader des vaderland zat van 1937 tot 1980 ter observatie, hoe is dat mogelijk?
  Daar wij tussentijds autonomie hadden en in 1975 onafhankelijk waren geworden.


  Maak melding

 10. Daarom ik zeg jullie kijkuit met de NPS….kijk.. uit…Denk niet dat de NPS is wat jij ziet.
  Bij hen voor hen is witman nog steeds de BAAS.
  Het is een Redi-Muzu bende en vele weten dat niet.KIJKUIT>>>KIJKUIT.


  Maak melding

 11. Hij heeft in ieder geval een respectabeler beeld dat wat Anton de Kom heeft gekregen. Die hebben ze als een bosjesman neer gezet. Het wordt tijd dat het nieuwe stadsbestuur van zuidoost zich hier over uitspreekt.


  Maak melding

 12. hoe wordt iemand gestrest of hoe kan men iemand laten gek worden.dit zijn zeer logische vragen.hiervoor heb je dan een (wetenschapper)psycholoog/zielkundige nodig om tekst en uitleg aan ons te geven.

  het is niet onze taak om naar schuldigen te zoeken,maar naar oplossingen,dat dit soort calamiteiten nooit meer gebeurt.


  Maak melding

 13. nr 6 als kind had mij vader mij hetgeen verteld wat je nu hebt uitgelegd

  daarom wou mij vader niets van die partij weten want hun erfgoed vond mij vader nog iets slaaf in zich hebben.

  Het erfgoed wordt door hun dood gezwegen , zo zie je maar niets blijft geheim

  tang boeng


  Maak melding

 14. Cultureel erfgoed.

  Op zich een goed initiatief, maar verdient wel opbouwende kritiek.
  Wil je rehabiliteren, begin dan bij de kern, dus de jeugd.
  Ik kan me vaag, de min of meer 2 regeltjes uit het geschiedenis boek herinneren, waarin Dhr. Doedel werd beschreven, en ik kan je verzekeren leuk is anders. In Nederland zag ik een leuke docu met daarin de zoektocht van het achterkleinkind van Dhr. Doedel. Dmv deze docu heb ik “geleerd” wie Dhr. Doedel was.

  Wat ik wil opmerken is het volgende: waarom wordt er in de Suri geschiedenis boeken geen aandacht besteedt aan de helden, kernfiguren van weleer. Desnoods dmv een syllabus etc. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de wereldgeschiedenis, maar persoonlijk vind ik dat er veels te weinig aandacht wordt besteedt aan eigen verleden.
  Ik heb geen idee hoe het nu zit, maar vermoed dat er niet veel veranderd is.

  Begin bij de kids te onderwijzen, waardoor ze meer respect krijgen voor een ander dan hun eigen “spiegelbeeld”. Dit zou zoveel hedendaagse onderlinge perikelen kunnen voorkomen.
  Ik heb me ook altijd afgevraagd waarom de basis talen die men in Suri spreekt nooit op school zijn onderwezen? Das nou eenheid en behouden van je cultureel erfgoed.
  De 18+ generaties hebben geen of nauwelijks kennis van de Suri-geschiedenis. Ze weigeren zelfs 30 jr. terug te gaan, onder het mom van wat gebeurd is gebeurt.

  Ik blijf erbij een volk die zijn geschiedenis niet kent is gedoemd te mislukken! Er is nog hoop voor de opkomende generaties, de basisschool kids komen eraan. Begin daar zou ik zeggen!!! Iemand zal ze toch moeten uitleggen wie die meneer is, die in ere wordt hersteld, en waarom.


  Maak melding

 15. In mijn tienerjaren heeft mijn vader het verhaal van Louis Doedel aan mij verteld. Evenals de details van het zinken van de Goslar. Ik zal maar niet vertellen waarom hij de gebeurtenissen rond de Goslar kan dromen, om te voorkomen dat mensen links gaan leggen.

  Anyhow, hij heeft Dhr Doedel nl persoonlijk gekend. Niet als goede vriend, maar meer als kennis (zelfde generatie). Heeft in dezelfde periode ook een jaar op Curaçao gewerkt. Als tiener kon ik niet goed begrijpen wat mijn vader mij probeerde duidelijk te maken. Sterker nog, ik had andere interesses dan voor de verhalen van mijn vader 😉

  Op een bepaald moment in je leven ga je antwoorden zoeken van zaken waar je je van bewust bent. Maar ook antwoorden op bepaalde gevallen die vanuit je onderbewustzijn plotseling weer naar boven komen. Het verhaal van Louis Doedel uit mijn tienerjaren kwam op een bepaald moment weer naar boven toen ik ooit op internet iets opzocht, en toevallig het onderwerp tegenkwam.

  Toen werd mij bv duidelijk waarom mijn ouders zo gehecht waren aan een bepaalde politieke partij, die tegenwoordig niet meer bestaat. Het waarom van een paar andere aan elkaar gerelateerde zaken werden mij ook duidelijk. Het zijn misschien onbelangrijke zaken, maar ik weet in ieder geval zeker dat de ervaring(en) uit zijn jongere jaren mijn vader ertoe hadden gedwongen bepaalde keuzes te maken.

  Ik wil jullie niet lastig vallen met het levensverhaal van mij en mijn vader. Ik wil aangeven, dat als de hypocrieten in Su deze gebeurtenis correct in de geschiedenisboeken hadden verwerkt, ik geen toeval nodig had om het weer uit mijn onderbewustzijn te halen. Ik zou het op school hebben geleerd en nooit meer zijn vergeten. Ik ben nl. van mening dat zowel de goede als de slechte zaken in de geschiedenisboeken vermeld moeten worden.
  Ik kan me voorstellen dat het in die tijd nog niet mogelijk was, gezien de denkwijze van dat moment, en het feit dat het nog vrij recent was. Maar daarna was daar voldoende gelegenheid voor.
  Laat degenen die lezen dan zelf hun conclusie trekken. Maar daar ligt het gevaar, omdat meteen duidelijk wordt hoe grote brokken geschiedenis worden weggestopt of verdraaid.

  Dhr. Louis Doedel is maar 1 voorbeeld.

  En jammer genoeg gebeurt dit tegenwoordig nog steeds!

  Dank voor uw aandacht.


  Maak melding

 16. @lady #13 & chauvinist #6

  En hoe verhoud dit zich tot jullie gevleugenlde opmerkingen als:

  – dat we geen oude koeien uit de sloot mogen halen?
  – dat de mensen door de tijd veranderd zijn.

  Of geld dat weer alleen voor de NDP?

  ===============================
  Voor wie een beetje thuis is in emancipatie die weet dat emancipatie nagenoeg altijd voor een heel groot deel getrokken is door mensen uit de “top-dog”-groep die betrokken waren.
  Slavernij is afgeschaft mede dankzij blanken die zich er mee bemoeide.
  De Zuid Afrikaanse Anti Apartheids Beweging, ANC, kende vele prominente blanken.

  Zo ook in dit geval. Behandel de mensen die bijgedragen hebben tot de ontwikkeling van het politiek bewustzijn in SME met respect.

  En wees eens flink en stel de figuren die hun politieke ambt misbruiken aan de kaart, denk daarbij aan oplichterij, diefstal, sexueel misbruik, dictatoriaal en nepotisme, en zelfs moord.


  Maak melding

 17. Usha als ik je hier een cijfer voor zou moeten geven krijg je een Dikke Tien!!
  Ons allemaal treft blaam, omdat we met z’n allen hem waren vergeten!!


  Maak melding

 18. louis doedel zijn levensverhaal moet een les zijn voor ons allen dat zoiets nooit meer mag gebeuren.
  na het lezen van het boek van nizaar madoembaks over louis doedel heb in antwoorden gevonden op mijn vragen over de afwezigheid van onderlinge solidariteit en keuzes voor sur/ant politici.
  de besten wordt de mond gesnoerd net als bij louis doedel. hij was een topper, een echte leider. anno 2010 gebeurt het psychische kapot maken nog steeds en wij doen er zelf volop aan mee. net als bij louis doedel. zelfs na de onafhankelijkheid werd hij niet bevrijd. een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van suriname, curacao en nederland. maar wel eentje die verteld MOET worden om ooit eens de neerwaartse spiraal te kunnen doorbreken waar met name onze jongeren in gevangen zitten.
  want: ‘zo lang ze maar stout zijn is het ok’ mag geen vanzelfsprekendheid meer zijn. door bewustwording kunnen zij ook opkomen voor zichzelf en anderen net als een waardig rolemodel : LOUIS DOEDEL


  Maak melding

 19. Wat heeft de NDP,nou met dit artikel te maken,schoothondje ,DneUs,van de blanken?
  En nog wil je de blanken in een goed daglicht plaatsen ,door te stellen dat ,de slavernij is afgeschaft mede dankzij bemoeienis van de blanken,wat een farce zeg.Je rept met geen woord over de zwarten die het die met gevaar voor eigen leven hebben gestreden tot dat de slavendrijvers door de knieeen gingen ze hadden geen keus.
  Ook de apartheidstrijd in Zuid-Afrika probeer je de blanken een pluim te geven,hoe kom je daar nou bij,het waren de zwarten die dat voor elkaar hebben gekregen,dat er natuurlijk een paar blanken aan hun kant stonden wil nog niet zeggen dat het hun waren die de zwarten bevrijd hebben.
  DneUs,nogmaals, jij bent er 1:alles wat de blanken doen ,is prima in jouw negerogen,omdat je je eigen soort miskend,onderkruipsel dat je bent.

  L.Doedel is/was het waard om geeerd te worden,hij had geen zwarte uiterlijk,maar toch streed hij onverminderd tegen die blanke zaagselkoppen.


  Maak melding

 20. aan de reaktie van de ndp-ers kan je zien hoe eenzijdig ze geinformeerd en ook hoe dogmatisch deze labiele figuren zijn.
  hum reaktie is het school voorbeeld van selectieve verontwaardeging, ze vinden het allemaal erg wat met louis doedel is gebeurd en terecht vindt ik, maar waneer het gaat over de politieke moorden de zijn gepleegd op 8 dec 1982 in suriname draaien ze om als een blad aan een boom.ze zijn vergeten hoe ze usha hier letterlijk hebben afgeschoten toen het ging over de verantwoordelijkheid van surinaamse mannen zelf haar hindustaanse afkomst werd aan gevallen. iedere mens met een beetje moraal in zijn donder keurt af was er met doedel en alle anderen is gebeurd en dat geld ook voor de december moorden. mijn mening


  Maak melding

 21. Dom,dommer het DOMST van de klas.
  Jij oergek,geef je eigen mening over het artikel DneUs.
  Kan je niet he onderkruipsel van de blanken.


  Maak melding

 22. Jij oerdomme neger DneUs,jij gore hypocriet,als je voor 1x de wreedheden van de blanken zou afkeuren,zoals jij de pietlulligheden van de revo afkeurt,want wat er tijdens de revo heeft plaatsgevonden is niet te vergelijken met de kwaaddadig en wreedheden wat de blanken met jouw soort hebben geflikt, zou men je misschien heel misschien niet meer als een meeloper van je slavendrijvers zien.Kom niet doen alsof je het erg vindt wat L.Doedel is overkomen,men proeft het aan je miserabele zinnetje dat je een GORE HYPOCRIET bent en blijft.


  Maak melding

 23. leef in jouw wereldje patriot of hoe je jezelf wilt noemen.
  jij kijkt al je hele leven achteruit want vooruit kijken durf je niet, bang voor je miserabel leventje.
  Blank,zwart,geel oranje maakt voor mij geen ene moer uit,ik leef niet met complexen.
  Ik vraag me echt af waar je woont en wie je vrienden zijn.
  je moet snel onder behadeling gaan anders kan je mensen infecteren met je virus.


  Maak melding

 24. Ik vind het heel erg dat de nederlanders nu over suriname praten.
  Deze zijn huigelaars zoals ze altijd zijn geweest, jammer dat de meeste surinamers nooit geweten hebben dat de NPS een nederlandse polieke partij was,ik vind het ook jammer dat de partij leiders dat nooit naar voren hebben gebracht ,dat tenminste de surinamers het ook konden weten.
  Het is goed dat ook dit duidelijk is gemaakt door Usha marhe.


  Maak melding

 25. Mooi om te lezen over mijn oud oom. Het zal in het bloed zitten, de strijdvaardigheid ! Mijn nichtje Nina jurna heeft toen de tijd een mooie documantaire gemaakt over mijn oud oom.


  Maak melding

 26. mijn naam is kenneth doedel geboren op aruba 1954 ben in 1966 met mijn ouders naar ned verhuist mijn vader heet louis albert doedel geboren 1913 ik was er bij toe de heer herenberg mijn vader kwam vertellen dat louis zijn neef tot 1980 nog geleeft heeft en dat hij al die jaren had vast gezeten dat was de eerste keer dat ik mijn vader een traan zag laten gaan het verhaal was dat het babillon systeem ned jah jah sur man louis doedel vrij heid strijder en strijder voor gelijke rechte jaren al dood was verklaart wijnig mensen wisten dat hij louis nog in het leven was met de kracht van jah jah leeft zij geest voort we slapen niet lobie suriname one familie


  Maak melding

 27. hier op moet het nf reageren want in hun gelederen zitten mensen die doedel zeker gekend hebben en waarom zij na 1975 deze man niet hebben vrijgelaten daarom vindt ik het jammer dat wij surinamers ons telken malen laten beet nemen door nederland en dat er surinamers zijn die het ook nog goed vinden jammer voor dit land dat wij ondanks alles geen eenheid kunnen vormen nu is het tijd omdat te laten zien en niet alleen maar elkaar de afgrond in te duwen ik hoop dat wij nu in het bijzonder de vakbonden goed na denken waar wij met ons land naar toe willen.


  Maak melding

 28. UPDATE

  woensdag 3 februari 2021 | BNNVARA | Redactie De Nieuws BV

  >>Tijd voor eerherstel Surinaamse vakbondsleider Louis Doedel

  >> Het eerherstel van Anton de Kom zou het startschot kunnen zijn voor meer openheid over wat er allemaal heeft plaatsgevonden onder het koloniale bewind in Suriname. Er zijn nog heel veel verhalen die onderzocht en verteld moeten worden. Bijvoorbeeld het tragische verhaal van Louis Doedel. In De Nieuws BV pleiten historicus Mark Ponte en journalist Nina Jurna voor eerherstel voor de Surinaamse vakbondsleider.

  Zie link voor verdere informatie.
  https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/29407-tijd-voor-eerherstel-surinaamse-vakbondsleider-louis-doedel
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.