Schoothondje

6

Iwan BraveDoor Iwan Brave – Het was wereldnieuws dat ‘Bo’ verkozen is tot huisviervoeter van de familie Obama en daarmee tot nieuwe First Dog van de Verenigde Staten. En zo – bleek van de week in Washington – heeft Hilary Clinton in haar Nederlandse ambtgenoot Maxime Verhagen een nieuw speeltje gevonden. Met Verhagen lijkt Nederland zich via Clinton in te likken bij de VS, zij het boven het bureau. “Vertel het niet aan mijn vrouw”, zei schelm Maxime. Normaal zou ik denken: swa. Maar dat openlijke geklit van die twee wekte bij mij extra ergernis omdat Nederland de VN-top tegen racisme heeft geboycot.

Ons Nederland dat zich altijd, vanwege economische en handelsbelangen, in bochten wringt om niet tot boycot over te gaan van bepaalde landen. Ons Nederland, dat altijd ‘dialoog’ predikt, boycotte zonder blikken of blozen een VN-top over racisme! Vanwege de eigen nationale politieke ontwikkelingen had juist Nederland niet moeten ontbreken op deze top! Kijkend naar de andere landen die ook wegbleven – zoals Duitsland en Polen – wordt toch duidelijk hoe de wereldverhoudingen gebukt gaan onder westerse gewetensverschoning ten aan zien van de holocaust. Een volkerenmoord die juist uiterst efficiënt is uitgevoerd in Nederland, Polen en Duitsland. Dus mosterd na de maaltijd.

Deze landen zagen Iran niet zitten als deelnemer van de VN-top. Men vreesde ‘anti-Israëlische en antiwesterse’ aanvallen. “De conferentie tegen racisme is te belangrijk om te misbruiken voor politieke doeleinden en aanvallen op het Westen,” motiveerde Verhagen zijn beslissing. Ach gut, het arme Westen. En waarom mogen Israëlische aanvallen op de Palestijnen niet als ‘racistisch’ worden bestempeld? Ze zijn allang niet meer puur uit ‘zelfverdediging’. De geschiedenis bewijst dat elke oorlog ontaardt in perverse daden tegen de mensheid en etnische afrekening. Waarom zouden Israëlische acties hierin uitzondering zijn? Het dubieuze en misselijkmakende kerstoffensief zit nog gebrand op mijn netvlies.

Wat mij altijd een beetje verbaasd heeft, is dat in bepaalde westerse landen ontkenning van de holocaust strafbaar is. Ik vind het vooral een overbodige bepaling omdat de holocaust gewoon niet te ontkennen valt! En al helemaal niet in het westen vanwege het onomstotelijke bewijsmateriaal in de vorm van gedenktekens, voormalige concentratiekampen, film en fotografie. Wat dacht je van al die getuigenissen van overlevenden en uitgedunde Joodse families waarvan nog maar één of geen tak is overgebleven. Opgroeiend in Amsterdam heb ik aan menig eettafel van Joodse vrienden getuigenverslagen over verschrikkingen tijdens de Tweede Wereldoorlog van de eerste hand mogen aanhoren. De makheid waarmee Nederlanders Joden lieten afvoeren staat in schril contrast met het gekoketteer met hun ‘verzetsverleden’.

Enfin. Dit onomstotelijke bewijs maakt dus ik het overbodig vind, dat ontkennen van de holocaust strafbaar is. Het is hetzelfde als iemand nog steeds bloedserieus zou volhouden dat de aarde plat is. Dan denk je toch ook: daar boven zit een boel draden los. Bovendien wordt ontkenning of bagatelliseren van de holocaust veelal vanzelf bestraft. Kijk maar naar de commotie die is ontstaan rond de persoon van de Engelse bisschop Richard Williamson. Zelfs het latent-fascistische Argentinië wist niet hoe snel ze hem moest uitzetten. Dus als de Iraanse president de Holocaust een ‘mythe’ noemt, dan kan je hem eigenlijk al niet meer au sérieux nemen, behalve dan als dreiging voor de wereldvrede.

Obama heeft met zijn eerste wereldtour de bemoedigende toon van dialoog gezet. De huidkleur van de Amerikaanse president mag dan wel zijn veranderd, maar de economische macht blijft onveranderd stevig in handen van de ‘Joodse lobby’. Dat de VS de VN-top tegen racisme heeft geboycot, onderstreept dubbel dat onverminderd geldt: money talks. Niet verwonderlijk dat Hilary’s nieuwe schoothondje “Maxime” heet. Desalniettemin een ergerlijke vertoning.

Zou trouwens mooi zijn geweest als Suriname – dat er prat op gaat de ‘ Kleine Verenigde Naties’ te zijn – een krachtige afkeuring had geuit over de hypocriete en smadelijke boycot door Nederland. Kennelijk weet president Venetiaan niet dat Nederlandse schoothondjes in tegenstelling tot vervaarlijke Surinaamse straathonden slechts likken. En goed nat ook. Kijk maar hoe Hilary glom toen ze op de persconferentie haar aangelijnde ‘nieuwe vriend’ Maxime voorstelde. Niet aan haar Bill vertellen hoor.

Iwan Brave

6 REACTIES

 1. Ik deel dezelfde indruk als de heer Brave.
  Ik zie niet snel spoken, maar hoe ouder ik word, hoe minder ik me kan onttrekken aan de gedachte van een blank complot theorie. Ik vraag me af of de heer Obama door heeft hoe het spel der blanken wordt gespeeld. Id pres. Obama hierin onwetend en vaart hij zijn eigen naieve koers, speelt hij het spel mee om er later een andere draai aan te geven. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
  De Amerikanen met de Nederlanders in hun kielzog pretenderen de beschermheren te zijn van “the Free world”. Ondertussn hebben zij heel wat scherven achtergelaten die zich hebben ontpopt in Taliban, Al Quaida, Hamas etc.. Het lijkt erop dat de verdeel en heers politiek nog steeds niet voorbij is.
  We benne benieuwd.


  Maak melding

 2. De westerse selectieve verontwaardiging

  28 Apr, 2009

  Nederland gaat niet naar een antiracismeconferentie van de Verenigde Naties omdat een aantal Arabische landen de conferentie zou willen misbruiken voor aanvallen op het Westen. Op de conferentie zou Israël door een aantal Arabische landen in de beklaagdenbank worden geplaatst. Om deze reden weigert de minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen (CDA), de nieuwe slotverklaring te tekenen. Het vervolg op een anti-racismeconferentie in Zuid-Afrika in 2001 wordt volgende week in Genève gehouden. Ook tijdens de conferentie in 2001 weigerden een aantal westerse landen de slotverklaring te tekenen omdat Israël daarin door toedoen van Arabische landen in beklaagdenbankje zou zijn geplaatst. Dat deze weigering feitelijk een wilsoplegging van het eigen westerse denken aan andersdenkenden inhoudt, wordt door de arrogantie van deze vaak superieur en hypocriet denkenden en eveneens handelende machtspotentaten voor lief genomen.
  De steen des aanstoots is de talrijke malen met succes gedeponeerde klacht van onder andere Arabische landen die Israël vanwege zijn zionisme binnen de Verenigde Naties meerdere malen veroordeeld wisten te krijgen. De kritische mens dient te bedenken dat het niet slechts Arabische landen zijn die Israël succesvol veroordeeld wisten te krijgen, maar evenzeer eerlijke mensen uit diverse andere delen van de wereld die gelukkig niet ophoudt bij de grenzen van die landen die geleid worden door geveinsde moraalridders en die gedreven door tomeloze hebzucht eenieder aan zich wensen te onderwerpen. Al dit soort landen handelden beslist niet uit religieuze motieven doch eerder uit de zuiverheid van denken en voelen. Het zionisme werd door de beschaafde wereldgemeenschap namelijk veroordeeld als onder andere zijnde racisme, imperialisme, neo-nazisme, mensen- en burgerrechtenschending, genocide en de meest ergerlijke vorm van discriminatie. Hoezeer dit alles waar is, mag onder andere blijken uit de talrijke disproportionele militaire operaties van Israël op Palestijns, Syrisch en Libanees grondgebied, maar niet in het minst uit de wijze waarop rijk gepigmenteerde Joden in Israël zelf op minderwaardige wijze worden behandeld. Ook nu weer geven westerse leiders blijk van het meten met twee maten, het selectief verontwaardigd zijn maar bovenal van tomeloze hypocrisie.
  Minister Verhagen laat zondag weten dat een aantal landen op de bijeenkomst probeert om religie boven de rechten van de mens te stellen. Dat dit een goedkope manier is om het geweten schoon te wassen is evident. Immers, het zijn dezelfde Europese leiders die in andere gevallen economische belangen van onder anderen Nederlanders die in den vreemde woonachtig zijn en tegen de regels van de gastlanden handelen en waarop sanctioneel beleid volgt, massief in bescherming nemen en daar resoluties op doen volgen. Eén zo’n voorbeeld vormt de onteigening, althans vernietiging van woningen die door onder anderen Nederlanders op Spaans grondgebied tegen de bouwvoorschriften in zijn gebouwd. De Europese Unie trekt daarin van leer tegen Spanje, maar laat even gemakkelijk zich laf verschuilend achter politieke en diplomatieke motieven, gevallen waarbij de mensen-, burger- en kinderrechten van Nederlandse staatsburgers in datzelfde land met voeten worden betreden onaangeroerd. In dezen mag worden geconcludeerd dat slechts selectief deze fundamentele rechten in aanmerking komen voor bescherming. Het politieke en economisch belang wordt aldus verheven boven de rechten van de mens en dat terwijl de belangen van minderjarige kinderen zeer riskant op het spel staan. Dit is dan de dubbele moraal die deze ‘ridders’ erop na houden. Om het geweten te verschonen zet Verhagen zwaar aan door te stellen dat westerse landen op een grimmige wijze ‘doelwit van politieke aanvallen’ zijn. De overdrijvende minister dient te beseffen dat de perceptie van wat recht en onrecht is, niet slechts voorbehouden is aan het Westen. De belevingswereld van met name mensen die regelmatig onder wolkendekken van het meest smerige wapentuig komen te liggen en daarbij vele levens te betreuren hebben, is nu eenmaal anders dan diegenen die op hoogpolige tapijten lopend en op rijk beklede bankstellen zittend, rode wijn nippend, binnen luxueuze villa’s rondbanjeren.

  Dit soort vormen van Eurocentrisme en vooral hypocrisie is een doorn in de ogen van velen die de wereld op een iets meer rechtvaardige manier wensen te bekijken. De Europese Unie maar met name Nederland in dit verband dient de hand in eigen boezem te steken wanneer het gaat om het zijn van oprechte pleitbezorgers voor ordentelijke mensen-, burger- en kinderrechten. Immers economische en politiek belangen verheffen boven deze internationaal erkende handvatten die de kwaliteit van een beschaafde rechtsstaat moeten markeren, vormt evenzeer een schending van deze intrinsieke waarden.

  Paramaribo Clean Files Tribunal namens deze,

  Roy R. de Miranda
  (secretaris-generaal)

  http://www.amigoe.com/artman/publish/artikel_55893.php


  Maak melding

 3. Beste Iwan Brave,

  Dat de Israëlische bezetting, de nederzettingenpolitiek en hun buitenproportionele reactie tijdens het kerstoffensief, de Palestijnen veel ellende heeft gebracht, valt niet te betwisten.

  Evenmin valt te ontkennen dat de leiders van het ‘Westen’ lippendienst bewijzen aan de grote idealen van de vrijheid van meningsuiting, de rechten van de mens en de scheiding tussen kerk en staat. Maar, zodra dit in conflict dreigt te komen met eenvoudige belangen, zoals handel, geld, wapens en macht, delven ze bij voorbaat het onderspit. Tot zover niets nieuws onder de zon, want dit komt ook in jouw artikel tot uiting.

  Wat mij verbaast is de eenzijdigheid. Genuanceerd schrijven, met verschillende kanttekeningen, is toch jouw handelsmerk?

  Door het ‘Westen’ en Israël af te schilderen als voornaamste boosdoener en de Palestijnen als deerniswekkende slachtoffers, zonder eigen wil of verantwoordelijkheid, houd je jezelf en de lezers van dit forum voor de gek.

  Heb je ook nog een beetje waardering over voor Israël, dat sinds 2005 bezig is met de ontmanteling van ‘illegale’ Joodse Nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever? Zijn de vredesonderhandelingen in 2001 niet mislukt omdat Jasser Arafat meteen 3.5 miljoen Palestijnse vluchtelingen wilde vestigen in Israël en de Palestijnse gebieden? Staat er niet in het handvest van Hamas, de verzetsorganisatie en bestuurders van de Palestijnen in Gaza, dat Israël vernietigd moet worden? Heeft de president van Iran, Mahmoud Ahmadinejad, vlak na zijn aantreden, niet gezegd dat Israël van de kaart geveegd moet worden? Vind je ook niet dat Israël, gehouden tegen deze uitspraak en een trauma van zes miljoen doden in de Tweede wereldoorlog, zich heeft ingehouden?

  Nee Iwan, jouw column stelt me teleur, want het is ongenuanceerd. Ik vind zelfs dat het forumbezoekers aanzet tot vreemde reacties. Kijk eens naar Bacco (reactie vier), een man die ik tot nu enigszins capabel achtte, maar als hij ineens schrijft over ‘een blank complot theorie’ zonder enige nuance, relativering of bewijs, dan denk ik er het mijne van. Wellicht plaatst hij binnenkort op dit forum een beleidsnotitie waarin dit voornemen van die blanken staat, anders moet ik hartelijk lachen.

  Tangboeng brada.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.