Ware kerk II

8

Iwan BraveDoor Iwan Brave – ‘Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten’, schreef apostel Paulus aan de Korintiërs. Je kunt er alle kanten mee op. Je zou dus kunnen stellen dat ook drugsgebruik geoorloofd is, zolang je er maar niet door geknecht (verslaafd) wordt. Maar enkele passages verder stelt Paulus: ‘Alles is mij geoorloofd maar niet alles bouwt op’. Waar kies je voor? Tijdens mijn afkickingsproces heb ik de Bijbel meer als wijsgerig boek gehanteerd dan als heilig geschrift. Een alomvattende handleiding voor geestelijke balans.

De Bijbel bulkt van vrijzinnigheid en tijdloze adviezen. Het feit alleen al dat je hedendaagse worstelingen al zo oud blijken als de mensheid zelf, is vertroostend en bemoedigend. Wat Paulus zo’n tweeduizend jaar geleden stelde, wordt bij hedendaagse alcoholcommercials verwoord als: ‘Geniet, maar drink met mate’. Je zou je dus daarom ook kunnen stellen dat (matig) drugsgebruik geoorloofd is. Ook in de Bijbel vind je barbaarse anti-homo opvattingen, die lijnrecht staan tegenover het gebod tot naastenliefde. En zo zijn er veel voorbeelden aan de hand waarvan we de Bijbel naar eigen believen kunnen toepassen in plaats van doorgronden wat God werkelijk van ons verlangt.

In mijn vorige bijdrage ‘Ware kerk’ stelde ik dat de weg naar God ‘cultureel bepaald’ is. Dat betekent dat ik ondanks mijn christelijke inslag de wintireligie beslist niet als ‘bijgeloof’ of ‘heidens’ kan afdoen. Als twintiger leed ik aan depressies. Toen ik het niet meer zag zitten en ook geen heil zag in kille sessies van westerse (wetenschappelijke) therapie, riep ik de hulp van mijn moeder in. Zij bracht mij naar een lukuman. Als prelude moest ik een uur, met slechts een panji aan, op een soortement altaar liggen, terwijl de lukuman in stille meditatie en gebed ging. Daarna vertelde hij mij in zuiver Surinaams, waarin geen spatje Nederlands voorkwam, wat mij zoal scheelde.

Ik leed aan de ‘ergste ziekte’ waaraan een mens kon lijden. “Je denkt te veel”, lichtte de lukuman toe. Hij vergeleek het denkproces met het dieken van een gat. “Het enige wat je dan nog bereikt als je doorgraaft, is dat je almaar dieper wegzakt van de opening en moeilijker uitkomt.” Ik moest niet steeds twijfelen over genomen beslissingen – maar ernaar handelen – anders zou ik steeds meer door vertwijfeling verstrikt raken. Ook moest ik mijn huis, dat een onvergeeflijke puinhoop was, opruimen om zo de geest ‘rein’ en ‘tevreden’ te houden. “Als je uit de drukke buitenwereld komt en thuis in een chaos belandt, dan kom je geestelijk nooit tot rust”, zei de lukuman. “Je thuisbasis moet op orde zijn zodat je problemen van buiten beter aankan.”

Na het gesprek werd ik onderworpen aan een aantal rituelen, zoals het middelpunt zijn van een groep mannen en vrouwen die, begeleid door drums, om mij danste en spirituele liederen zong. Ze duwden me hardhandig heen en weer, waardoor ik lichtelijk in trance raakte, ze namen slokken drank en spuwden het op mijn lijf. Het geduw had zoiets van: ‘Kom zeg, wat maak je ons nou!’ Als onderdeel van de genezing moest ik twee dagen binnen blijven, omdat mijn geest ‘open’ stond om zo het goede te ontvangen. De geur van wierook vulde mijn woning die mijn moeder grondig had schoongemaakt. De lukuman had mij verzekerd dat ik weer levenslustig zou worden. “Zolang je er maar in gelooft.”

Misschien was het de laatste strohalm waaraan ik me per se wilde vasthouden. Maar sindsdien heb ik me berust in mijn beslissingen en dingen meer op hun beloop laten gaan. De lukuman heeft me een waardevol uitgangspunt voor het leven meegegeven: standvastigheid en geestelijk welzijn. Hij deed dat eenmalig met eenvoudige maar ware woorden. Dat het allemaal gepaard ging met veel toeters en bellen deed niets af aan zijn kundigheid als psycholoog. De lukuman had mijn geloof in het leven hernieuwd. Dat is bepaald geen ‘bijgeloof’. Toegegeven: Christus aanvaarden maakt toeters en bellen overbodig. Maar kijkend naar de ‘opwekkingsdiensten’ van de Volle Evangelie zie ik geen verschil met wintipreys. En al helemaal niet als ze ‘in tongen’ beginnen te praten. En de Paus is nog altijd wereldwijd de invloedrijkste bonuman. Ach, het hoort allemaal bij(‘t)geloof.

Iwan Brave

8 REACTIES

 1. De apostel Paulus schreef tot de Korintiërs: “Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten”(1 Korintiërs 6.12).

  All things are lawful unto me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. 1 Corinthians Chapter 6:12. King James Bible

  Best Iwan,
  Zoals je zelf ziet ben je het eerste gedeelte van de zin ‘vergeten’(Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig.) Kijk dit is hoe mensen de Bijbel gebruiken/misbruiken om met hun opinie/zienswijze gelovigen of mensen die nog niet zolang gelovig zijn te misleiden, aan het Woord van God te twijfelen en net als de misleider/ster te gaan hoereren met een ander(en) god(en).

  Je kunt er niet alle kanten mee op Iwan, Lees 1 Korintiërs 6:12-20 helemaal, desnoods een aantal keer.
  Wat 1 Korintiërs 6.12 zegt is: Alles wat bij wet geoorloofd is kan ik doen, maar niet alles is goed om uit te voeren of full-filling om te doen/ nuttig om te doen: Alles is wettig voor mij te doen/geoorloofd bij wet om te doen, maar ik zal niet onder hetzelfde (dat wat ik kan/mag[geoorloofd ben te] doen bij wet) onder de macht daarvan zijn.

  Je Kunt Er Dus Niet Alle kanten Mee Uit. Wat 1 Korintiers 6:12 wil zeggen wordt uitgelegd in vers 13-20. :
  God heeft ons vrije wezens gemaakt, maar dat betekent niet dat we losbandig/als beesten/los van de wet/ libi lik wan meti moeten leven.
  God heeft ons vrije wezens gemaakt, maar dat betekent niet dat we overmoedig/hoogmoedig moeten worden/zijn want we zijn immers niet van ons zelf, wij hebben als mens niets bij gedragen aan ons bestaan zoals vers 19 ook zegt.
  God heeft ons vrije wezens gemaakt, Hij heeft de duivel/demonen, alles gemaakt waarom zouden wij dan wezens gaan aanbidden die zichzelf niet hebben gemaakt(didibri), Hij leert ons met deze vers dat wij voor de Allerhoogste moeten buigen en Hem aanbidden namelijk God zelf en niet moeten hoereren met de duivel/demonen en nep goden die we zelf maken/verzinnen.

  Vers 16 to 17 legt uit; Als iemand met didibri (winti) in de weer is zullen deze tot een vlees zijn en vlees moet eten dus winti gaat steeds meer van jouw verlangen, (Meneer Iwan kent u mensen die in de long run beter van winti zijn geworden, 1000 procent dat u deze vraag met Neen moet beantwoorden.) Maar de genen die met God in de weer is zal met Hem tot 1 geest zijn enje hoeft niets te doen om bij God in het gevlei te komen Hij neemt jouw zo als je bent.

  Lees vers 18 tot 19 dat leert; Ga weg van hoererij ( didibri ), elke ander zonde die de mens doet gaat buiten zijn eigen lichaam om (dus die zonde raakt/beschadigd jouw ziel/geest niet zo), Maar door hoererij bezondigt men zich aan eigen lichaam (dus deze bemoeienis met hoererij (didibri) raakt/beschadigt je ziel/geest zeer ernstig en het gaat door tot ver in generaties omdat de demonen een huis(lichaam(men) hebben gevonden om in te wonen.
  Vraag die families die er mee bezig zijn, ze moeten feesten,sieraden, wasies blijven geven/doen het houdt nooooit op.

  “Waar kies je voor?
  Je hebt uiteindelijk voor het verkeerde gekozen maar God staat nog steeds voor je open hoor, dus ik zou zeggen vraag om vergeving, dat Hij in jouw leven komt en door middel van de Heilige geest jouw dagelijks leven in handen heeft en leid.

  “Tijdens mijn afkickingsproces heb ik de Bijbel meer als wijsgerig boek gehanteerd dan als heilig geschrift. Een alomvattende handleiding voor geestelijke balans.”
  JIJ hebt Het gehanteerd/bepaald wat voor boek het is, JIJ wilde zelf voor jouw geestelijke balans zorgen door middel van een wijsgerig boek. Iwan je bent/doet hoogmoedig want je wil het eigenhandig oplossen en met deze manieren is geen 1 mens tot God gekomen hoor.

  Er zijn mensen op deze wereld(ook geweest) die 1000 maal machtiger dus hoogmoediger zijn/waren dan jij, waren/zijn ze gelukkig? Hoe velen hebben geen zelfmoord gepleegd, wat voor leven hadden ze?! De Duivel was ook eens Hoogmoedig, wat is er van hem geworden?!

  Ik zou verder willen in gaan op jouw bericht maar mijn antwoord zou veel te lang worden vandaar dat ik hier stop.
  Onthoud wel dat ik geniet van al je stukjes hoor en dat ik niets tegen jouw persoonlijk heb maar ik de gelegenheid ter hand neem een andere mening/zienswijze/gezindheid aan een onderwerp te geven.

  Tangboeng!


  Maak melding

 2. Beste Caroline,

  Ja, goed en inspirerend verhaal hè, gaat er in als zoete koek hè. Altijd als het leidend voorwerp de ego is gaat het er bij de mensheid in als zoete koek.

  Als je echt denkt dat de kracht in jezelf zit, gooi je bijbel als je die al had maar weg, als je diep in de puree zit hoef je God aan te roepen of te bidden, vergeet God gewoon. Bid tot jezelf als je (diep) in de problemen zit, nog beter maak een beeld van jezelf bewierook het en buig voor jezelf. Tenslotte zit de kracht in jezelf.

  Tangboeng!


  Maak melding

 3. Beste Iwan Brave,

  Sommige mensen verkeren nog steeds in de waan dat de Winti religie een zaak is van demonen en andere negatieve verschijnselen. Ik vind dit geen probleem, want iedereen mag denken wat hij wil. Wat mij echter tegen de borst stuit, zijn de ongenuanceerde uitspraken, beledigingen en andere uitingen van religieuze intolerantie. Meestal worden ze gedaan door christenen, die, overtuigt van hun gelijk, minachtend spreken over afgoderij. Hoe fout kan je zijn?

  Niet lang geleden werd ik in het centrum van Den Haag aangesproken door een zwarte Surinaamse jongen.
  “Wilt u gered worden?” Vroeg hij.
  Nog voordat ik kon antwoorden begon hij een betoog over de goedheid van God. Op de achtergrond speelden zijn makkers hiphop muziek met religieuze teksten. Een andere zwarte Surinamer brulde door een microfoon, dat Jezus was gestorven om de mens te redden. Maar ik wilde weten hoe het nou zat met de naastenliefde. Dat is toch de hoofdleer van het christendom? Ik vertelde hem dat ik de laatste jaren veel las over de levensbeschouwing en spiritualiteit bij zwarte Surinamers. Ik wees hem op wetenschappelijke onderzoeken over Winti door Surinamers en Hollanders, zoals C. Wooding, Henry J. M. Stephen en Lila Gobardhan Rambocus.
  “Afgoderij. Negatieve energie, dat zich tegen u gaat keren. Dit is tegen de wil van God,“ was zijn enige reactie.
  Weinig naastenliefde te bespeuren, dacht ik zo. Ik bedankte hem voor het gesprek en liep verder.

  Ook op dit internetforum is er een die het begrip naastenliefde opzij schuift: Watcher. Zijn stijl is prekerig en hij probeert om zijn gelijk door je strot te duwen. De mening van andere forumbezoekers respecteert hij niet. Weerzinwekkend is zijn belediging over het district Para in Suriname. Volgens hem stikt het daar van de demonen. Als ik hem was zou ik nooit meer op het J. A. Pengel vliegveld landen of vertrekken, want dat ligt toevallig midden in Para, maar dit even terzijde. Hij vindt ook dat Moslims, Hindoes, Boeddhisten, Joden en de miljarden mensen die een andere godsdienst aanhangen op een dwaalspoor zitten. Ik denk dat hij onlangs uit een klapperboom is gevallen, want zoveel domheid is toch wel bijzonder.

  En hij vraagt telkens of je mensen kent die over de lange termijn beter van Winti zijn geworden. Hij denkt je hiermee klem te zetten, maar hij heeft niet door dat hij in zijn eigen valkuil loopt. Want evenzo kun je aan hem vragen of christenen allemaal succesvol zijn. Als ik zo om me heen kijk twijfel ik daar sterk aan. Hoe overtuig je overigens een godsdienstwaanzinnige dat succes niet alleen afhangt van je geloof?

  Weet je Iwan, Soms denk ik dat er in de Winti religie meer naastenliefde zit dan in heel de christelijke doctrine. Maar ik zal nooit zo ver gaan om christenen of anders gelovigen te demoniseren. Ik weet wat ik te danken heb aan de Hollandse beschaving, maar ik weet ook wat ik te danken heb aan de beschaving van mijn Afrikaanse voorouders. Ze werden van hun continent weggerukt, verkocht, geslagen, vernederd en verkracht. De Winti religie was soms het enige dat men had om geestelijk te overleven. Ik zal toch oerstom zijn als ik dat ooit vergeet.

  Tang boeng brada.


  Maak melding

 4. Beste Bifa,
  Dit heeft absoluut niks te maken met het wel of niet hebben van naastenliefde. Natuurlijk zijn er allerlei dogmas en regels voor geloof en leven ingeslopen in de Christelijke traditie. Echter heeft dit wel te maken met de leerstellingen van Jezus zelf.
  Zonder in te gaan over wat de kerk, christenen, de paus allemaal aan mensen opdringen is het toch primair te weten wat Jezus (en God de schepper)er zelf van vindt.
  Het staat buiten kijf dat Jezus liefde predikte en zelf het summum als daad voor jou heeft gedaan, door zijn leven voor de jouwe te geven. Jezus zegt hierbij dat het de ultieme daad van liefde is als een vriend zijn leven geeft voor een andere vriend.
  Jezus als de incarnatie van Gods liefde, heeft zelf demonen uitgedreven en mensen geholpen die gebukt gingen onder hun hebies als hoererij, afpersingspraktijken, diefstal, afgoderij, hypocrisie en allerlei onzuivere intenties van de kerkgeleerden van zijn tijd.
  Het in trance raken en bezet worden door een geest van buitenaf tijdens winti pre is geen uiting waar Jezus voor stond.
  Vergis je niet! Gedoogbeleid en tolerantie is niet per definitie een uiting van liefde.
  Iemand die je waarschuwt voor gevaar of ondergang kan het best goed met je menen. Indien hij niet gedreven werd door de liefde, zou hij zijn mond dicht houden en je laten gaan. Een goed of een slecht mens zijn is niet gerelateerd aan het wel of niet Christen zijn. Christenen kunnen dus ook slechte mensen zijn indien ze de liefde van Christus ontberen. Atheisten kunnen ook goede en brave burgers zijn, maar het zegt niets over de zaken van de ziel. Jezus zegt je ziel heeft redding nodig. Iemand die het ultieme boegbeeld is van liefde Christus zegt dit zelf.
  Je kan niet van 2 walletjes eten, dat laat de leer van Christus zelf niet toe. Je gehoorzaamt hem en accepteert hem als je verlosser of je negeert hem. Die bakra fasie van overleg, leven en laten leven en polderen hoort niet thuis in wat Christus ons leert.
  Je mag het liefde loos vinden omdat het voor jou inconvenient is. In dit geval moet je durven te stellen dat Christus zelf (God als mens) liefdeloos is. Het is zelf heel subjectief hoe je dit alles beredeneert en mensen stom vind.
  Iedereen vindt zijn geloof de ware, dus ook christenen. Het is belangrijker om te weten dat Christus zegt: ik ben de ware wijnstok.
  Hij zegt daarmee dat jij je ziel op zijn stam moet enten. Gods incarnatie, Jezus zegt ik ben de weg de waarheid en het leven. Geen winti.
  Natuurlijk heeft de winti zoals wij dat noemen de traditie en de kennis van geneeskrachtige kruiden en kennis van diverse therapieen. Op zich is daar niks mis mee. Dat is medicinale kennis en dat hebben de Hindoes (Ayurvedas) en de Chinezen ook.
  De therapie van kruiden kan dus best goed aanslaan en dat is een Godsgeschenk, maar om die hele trance, seance en oproepen van externe krachten en toestanden eromheen te breien is tegen de leer van Jezus.
  Jij hebt de vrijheid om de keuze te maken voor of tegen god te zijn.


  Maak melding

 5. Beste Bifa,

  Ik probeer jouw en anderen niets door de strot te duwen, maar ik begrijp dat de waarheid pijn doet.
  Kijk hoe jouw winti goden tekeer gaan met een meisje Watch: (http://www.youtube.com/watch?v=mRPInFaCT10&NR=1 )

  Weet je hoeveel religies onder het Christendom vallen. Bijna alles wat zich Christen noemt, heeft niets met God te maken, dat heb ik verschillende malen uitgelegd. Foe meki sma brebi didibri, didibri e moksi a Gado boeku/skoro nanga dwaal leringen, da so a djersi Christen of Christendom! Dus als je mensen ziet die zich Christen noemen maar ze doen tegengesteld aan wat Jezus deed/leert in de tijd dat hij nog op de aarde liep, Jezus heeft nooit mensen met dwang of proberen over te halen om in hem te geloven dus mensen die dat nu doen volgen niet wat Jezus heeft geleerd. Snap je Bifa? Dus kerken die zich kerken noemen hebben in de meeste gevallen niets met God of de bijbel te maken, ze volgen hun eigen koers zonder God,Jezus en de Heilige geest, ze doen het alleen maar om meer leden dus meer geld en meer macht dat is alles dus nogmaals verwar die mensen niet met echte (Bibel believing Christians).

  Ga naar Haïti, Ghana, of waar dan ook en ga kijken of winti die mensen daar helpt. Het zal in het begin erop lijken dat het helpt, didibri wil jouw op die manier naar zich toe trekken en als je eenmaal in z’n djari bent dang joe fasi ini a wroko want dan moet je van alles doen om die verschillende demonen tevreden te houden, probeer er dan eens mee te stoppen dan ga je zien wat er met je gaat gebeuren. Bifa heb ik ongelijk?

  Bifa ik hou mij al jaren met deze materie bezig en mi ne taki zomaar sani. Mensen die geen naasten liefde tonen hebben niets met bijbel gelovigen te maken.
  God zij maak geen beelden om er vervolgens voor te buigen en offers te brengen maar wat doet de Katholieke, Oosters orthodoxe e.d.?! Nou!?, deze instituten moet jij niet verwarren met bijbel bekeerde gelovigen, want deze religies hebben niets met God, Jezus en de Heilige geest te maken, NIETS! Onderzoek de symbolen en rites een paar maanden dan zal je weten dat ze didibri als god dienen.

  Bifa, ik stel voor dat jij jouw winti religie eens grondig gaat onderzoeken, DIEP onderzoeken. Probeer niemand mee te sleuren in jouw geloof want het is een dwaling die mensen naar de kl#%$te helpt. Ik vertel over het mijne maar leg niemand iets op.

  Probeer te ontkrachten wat ik zeg, ga in op de zaken die ik neer tik. Dan kunnen we goed over zaken praten en ik laat je zien dat winti religie, aanbidding is van takroe sani.

  Kijk wat er met de koningrijken van Juda en Israel gebeurd als ze toch didibri gaan aanbidden, ik neem aan dat je een bijbel hebt bestudeer het eens.

  Tangboeng!


  Maak melding

 6. Alle reacties tot nu geven mij kracht en inspiratie openhartig door te schrijven. Kritisch, opbouwend en soms langer dan mijn column zelf.

  Ik ben geen prediker en Waterkant is geen kerksite, dus luchtigheid en relativering zijn o zo belangrijk voor mezelf. En ik wil slechts jullie als lezers dienen.

  Ik heb God vergiffenis gevraagd tijdens het schrijven van Ware kerk I en II als ik me toch nog ergens hoogmoedig heb uitgedrukt. Ik wil geenszins de indruk wekken dat ik ook maar zonder Hem kan of ben.

  “De Ware Wijnstok” (Johannes 15) is daarom inderdaad zo’n ongelooflijk krachtig en inspirerend hoofdstuk. Indringend, blijmakend en interreligieus. Een aanrader! Het geeft ook kracht van binnen jezelf uit. Hier komt tot uiting hoe één God en je Eigen Geweten zijn, mits je het doorgrond.

  Tan bun


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.