Nationale schizofrenie

80

Iwan BraveDoor Iwan Brave – Eigenlijk heeft president Bouterse volledig gelijk met zijn kritiek op het functioneren van het parlement. Kwaliteit is ver te zoeken. Maar hij laat elke kans liggen om zich die inspirerende natievormer te tonen die hij pretendeert te zijn. En je vraagt je echt af wie die man nu steeds adviseert of zijn teksten schrijft.

Hij heeft wel steeds de mond vol van “samen de kar trekken”, maar dan wel volgens zijn volstrekt verstarde visie. Het is ronduit tragikomisch hoe Bouterse oproept dat wij ‘zelf onze geschiedenis moeten herschrijven’, en zich al orerende zondigt aan de meest flagrante vorm van geschiedvervalsing. Bouterse gaat prat op zijn postrevolutionaire Grondwet van 1987, maar verzwijgt voor het gemak zijn telefooncoup van 1990. Je hebt het parlement al uitgeschakeld in 1980 na een bloedige coup (waarover hij ook zwijgt) en dan vertrap je tien jaar later je eigen ‘geconcipieerde’ grondwet.

Als president legt Bouterse heel wat schizofreen gedrag aan de dag. Eerst sta je een week geleden als een (schijn)heilig engeltje, tijdens nationale rouw, te zingen aan de kist van ‘grote zoon’ Wesje. Een week later sta je als een duvel weer de tweespalt erin te beuken. Wat dat betreft behoeft het fenomeen Bouterse geen diepe analyses. De man grijpt echt alles aan om zijn popie-jopie-volksimago op te vijzelen. Maar het zal hem niet helpen als je voor 100 SRD nog geen twintig liter brandstof kan tanken; als je je al zo’n bedrag kan veroorloven.

Bouterse weet zich duidelijk geen raad met die luxe positie van president. Rancuneus en ijdel als hij is, heeft hij nu eenmaal met velen nog een zuur revolutionair appeltje te schillen. Hierdoor kan hij als ‘democratisch gekozen’ president onmogelijk smedend te werk gaan. Immers bij elke geringste nuance zal hij evenredig iets van zijn revolutiespinsels moeten herzien. Die grootsheid kan hij niet opbrengen. Dat heeft hij afgelopen vrijdag weer gedemonstreerd tijdens zijn schoffering van en in de jubilerende DNA. Het presidentschap maakt hem onvermijdelijk een tu-mofo-gon; wat weer leidt tot nationale schizofrenie.

Daarnaast moeten we vrezen dat Bouterse intellectueel ook niet in staat is tot smeden van nationale eenheid. Ik tracht me echt in de man te verplaatsen. Wat had hij moeten zeggen als tweevoudig ex-couppleger tijdens zijn toespraak ten overstaan van de 145-jarige volksvertegenwoordiging? Sowieso anderhalf uur speechen; wat een grootheidswaan! Had dan toch gewoon gezegd dat we als jonge natie en democratie, ondanks allerlei groeipijnen, toch met trots al bijna anderhalve eeuw mogen bogen op een parlement; hét symbool van natievorming. Natuurlijk waren de Koloniale Staten en de Staten van Suriname er niet om de belangen van het voetenvolk te behartigen. Maar dat was geen enkel parlement in het begin, waar dan ook ter wereld.

Maar nee, Bouterse moest coûte que coûte de eerste 110 jaar afzeiken, om zijn eigen revolutieding aan te dikken. Zo wil hij ‘geschiedvervalsing’ vervangen door geschiedvervalsing. Neem dan een voorbeeld aan Obama die inspirerend speecht over zijn land alsof het altijd één natie van gelijke kansen was. Ik zie Obama al star de draad oppakken pas het moment nadat Martin Luther King in de jaren zestig werd afgeknald. Zonder zijn ogen te sluiten voor historisch onrecht, kwijt Obama zich voortvarend van zijn smedende taak als ‘president van alle Amerikanen’.

Terecht ziet Venetiaan een scenariovoltrekking in Bouterse’s toespraak: neutraliseren van het parlement. Momenteel is ook heel wat te doen rondom de persvrijheid. ‘Kabinet heroverweegt uitsluiting De West en Dagblad Suriname’, luidt een krantenkop. Zo diep zijn we al gezakt in nog geen negen maanden regering-Bouterse. Ik had echt niet verwacht dat we ons al zo snel zorgen moesten gaan maken. Maar ja, mijn optimistische stelling is en blijft: de enige die de mythe van Bouterse als eenheidssmeder kan ontkrachten, is hij zelf. En hij is harder op weg dan verwacht.

Iwan Brave

80 REACTIES

 1. Ik zeg dit:Nederland heeft de morele plicht het Surinaamse volk van de kwelgeest Bouterse te bevrijden.Immers Bouterse is een creatie van Nederland.Obama heeft de morele plicht die Amerika tegenover de wereld had ingelost en de wereld van Osama Bin Laden bevrijd!Osama Bin Laden was een creatie van Amerika.Bouterse moet weg!Nederland doe je plicht!


  Maak melding

 2. @ Brada brave en brada basja.
  Jullie slaan de spijker op zijn kop.
  Niet alleen Bouterse is schizofreen ook zijn volgers zijn dat.


  Maak melding

 3. Basja,
  Dit is puur sang de instelling van een echte basja, zoals Suriname die gekend heeft tijdens de slavernij, de koloniale- en post koloniale periode.

  Er lopen nog heel veel DDB’s rond! Je bent maar zo niet van ze af!!!

  Keep that in mind.


  Maak melding

 4. @ basja
  Dat zal een ijdele droom blijven waarde Basja. Dat Nederland ooit haar morele plichten na zal komen. Niet ten overstaan van haar (voormalige) koloniale wingebieden.
  Ander voorbeeld en vraag; waarom zijn er in Nederland relatief veel Joden tijdens de 2e wereldoorlog opgepakt, afgevoerd en in de concentratiekampen vernietigd? En moeten nazaten of erfgenamen nog steeds vechten om hun rechtmatige eigendommen terug te krijgen?
  Is Nederland ooit vervolgd of heeft zij zelf ooit excuses aangeboden voor de massamoorden tijdens de politionele acties in Indonesie?
  Dus beste Basja, verwacht niet dat Nederland haar morele plichten nakomt.
  Trouwens ieder volk/ land krijgt de regering die het verdient. Het volk / land moet dus zelf schoon schip maken zoals ze dat zelf al eens eerder hebben gedaan. En: ba soekoe, ba finie, ba tjarie!!

  Wiker


  Maak melding

 5. Basja,
  Ik snap wat je bedoeld te zeggen,maar jij pleit voor een staatsgreep door Nederland,en dat kun je de Surinamers echt niet aan doen het is een
  verkeerd signaal naar Bouta lovers en het getuigt van weinig vaderlandslievendheid neen,Bouterse moet door de bevolking van suriname op de zelfde democratische manier zoals ie gekozen is,naar huis worden gestuurd en dat is door het stem apparaat met z,n allen NEEN zeggen.


  Maak melding

 6. We leven in een wereld waar het een ieders recht is om zijn of haar mening te mogen geven.
  Daar maakt Brave dankbaar en moedig gebruik van.
  De achterliggende gedachte van Brave is duidelijk en het is bewonderingswaardig van hem om op deze manier gebruik te maken van zijn recht. Ondanks zijn zeer kritische stukken loopt Brave nog steeds vrij rond in Su.
  Brave is dus het levende bewijs dat er eigenlijk vrij weinig mis is met de persvrijheid in Suriname. Brave weet zelf ook wel dat in elk ander land (bijvoorbeeld China of Iran)waar de persvrijheid wordt vertrapt zou iemand als Brave reeds lang opgepakt worden en weggestopt worden.
  Het is in elk geval duidelijk dat Brave goed over dit onderwerp heeft nagedacht.
  Ik vind het daarom juist zeer jammer dat hij in al zijn ijver toch enige steken heeft laten vallen.

  Brave probeert met enkele verwijzingen kracht bij te zetten bij zijn stuk maar naar mijn mening heeft hij daarmee juist zijn stuk enigszins ontkracht.

  Ten eerste : dat de olieprijs zo hoog is,is niet de schuld van Bouterse want overal in de wereld wordt er geklaagd over de hoge benzine prijzen.
  ten tweede ; ook onder de regering venetiaan
  was er sprake van ‘perscensuur’. Na publicatie van kritische artikelen werd dagblad ‘de Ware Tijd’ niet meer door Venetiaan uitgenodigd en ‘de Ware Tijd’ werd niet meer te woord gestaan door de regering Venetiaan. De toen regeringkritische Skyradio werd door Venetiaan links gelaten.
  Ten derde ; Obama is niet eens in staat om eensgezindheid te krijgen binnen het senaat
  (vraag dat maar aan de republikeinen) laat staan om eensgezindheid te krijgen binnen de Amerika’s (vraag dat maar aan Morales en Chavez)
  Voor de rest niks meer dan waardering voor Brave.


  Maak melding

 7. @ parapinto,
  weet jij niet wie schizofreen is?
  Lees brave zijn column heel goed dan kom je erachter wie dat zijn.
  @Wiker, daarom lopen zwarte mensen achter de feiten aan,Bouterse heeft nooit afstand genomen van zijn misdadige verleden maak jou daar druk over.Bouterse heeft nooit zijn excuses aangeboden aan de bevolking voor zijn verraad en zijn misdaden, enige wat hij doet is misbruik maken de koloniale tijd om zo zijn misdaden tegen de mensheid goed te praten.Alleen ezels zoals jij en parapinto,M.doorn trappen in geschiedvervalsing van Bouterse en zijn misdadige bende.


  Maak melding

 8. Beste Iwan ,
  Ik snap niet helemaal dat je stelt dat hij gelijk heeft met t gegeven dat kwaliteit ver te zoeken is. t Ontbreekt hem zelf aan enige positieve kwaliteiten zelfkennis , en degene die z,n al t gebral op schrift neerzet , die verschilt ook niet daarin . Elk weldenkend mens , met een dosis gezond verstand zou beter moeten weten .

  Ook al al zou je t sarcastisch bedoelen , dan nog is t te veel eer.

  Datt niveau benedenmaats is, is publiek geheim , al ik weet niet hoelang.
  Behalve dat hij, en vele die daar de stoel warm zitten te houden , de ballen verstand hebben van wat een en politicus is, hoort te zijn en waarvoor hij /zij daar zit , was hij t die schitterde door afwezigheid tijdens de regeerperiode van front. .
  Zo erg dat z,n grote vriend van nu ,t nu volgevreten gratenpakhuis ,hem zijn dna lidmnaatschap ontnam.
  Maar t kan aan mij liggen dat ik t niet snap.


  Maak melding

 9. Beste Iwan,
  behalve dat bout een gespleten persoonlijkheid heeft,lijdt hij ook aan CVS.Daardoor neemt hij steeds in omvang toe.En nu Amerika Bin Laden te grazen heeft genomen,is zijn achtervolgingswaan toegenomen.Ziet overal samenzweringen tegen zich en achter elke boom een Amerikaan.

  Cobie.


  Maak melding

 10. Toen DDB bezig was zich voor de Republiek Suriname in te zetten en nog steed doet, was deze zogenaamde kritische journalist bezig met z’n geliefde fucking basepijp.

  Het zijn meestal dat soort gasten die vroeg of laat schizofreen worden.

  Gronman


  Maak melding

 11. De jonki, die afkickt moet nog geboren worden. Somo heeft gelijk. Wan jonki e tang wang jonki! Wij gaan nog meer meemaken met deze schizo.


  Maak melding

 12. Ach wat een gedoe? Bouta is het beste dat Suriname ooit voort heeft gebracht. Voor Bouterse bestond er geen Suriname. Bouterse is de ontwerper van Zorg en hoop, Bams project Tammega, Benniespark,de palmentuin, de Hakrinbank, Telesur, staatsolie, het onafhankelijkheidsplein, de waterkant. Bouta is de intelligentste burger van Suriname.


  Maak melding

 13. Het is in de medische wereld een bekend gegeven dat mensen die vroeger allerlei drugs hebben gebruikt soms last krijgen van
  psychotisch gedrag of te wel schizofrenie. Wel nu. De heer Iwan Brave beticht Bouterse van schizofreen gedrag omdat hij kennelijk zelf dat schizofreen gedrag heeft ervaren of nog steeds ervaart.
  Als ik die column van Iwan Brave lees dan kom ik allerlei, waarheden, halve waarheden, tegenstrijdigheden en leugens tegen.
  Wat dat betreft moet ik reageerder 10 gelijk geven.
  Een column zou een stukje proza moeten zijn waarin de auteur uitdagend zijn mening ventileert. Deze column is meer een uiting van een persoonlijke frustratie gevoed met een vleugje psychotisch gedrag.

  Ik heb begrepen dat Iwan Brave vroeger niet al te braaf was wat betreft de harddrugs.
  Als ik nu zijn column lees vraag ik mij af of hij dit geschreven heeft op een moment
  dat zijn geest niet helemaal helder was.

  Deze column van Iwan Brave is zwaar vooringenomen en mist elke vorm van evenwichtigheid waardoor ik aanneem dat hij deze column in een schizofrene toestand heeft geschreven.

  Dat Iwan Brave Bouterse beticht van schizofreen gedrag zal mij een rotzorg zijn.
  Who the hell is Bouterse!
  Maar wanneer jezelf schizofreen gedrag vertoont dan lijkt het mij niet helemaal jovel om anderen daar van te betichten middels een column met volzinnen die een column niet waardig zijn.
  En natuurlijk, Iwan Brave moet ook zijn brood verdienen en hoe easy is het om een makkelijke prooi als Bouterse voor te gebruiken. Dat is makkelijk scoren!

  Het maakt dan niet uit dat die column ontsproten is uit een brein dat zelf niet gespeend is van schizofreen gedrag.


  Maak melding

 14. Basja,

  blijf lekker verder dromen.
  De tijden zijn veranderd. Vroeger had
  Suriname Nederland nodig. Vroeger kon Nederland Suriname nog chanteren met ontwikkelingshulp. Maar dat is nu voorbij.
  Nederland had toch altijd een grote wafel over Bouterse. Je zou dan denken dat Nederland hun ambassade zou sluiten op het moment dat Bouterse president werd. Hoe kan je leven in een land waar iemand president is die je zo verguist? Die vernedering is Nederland bereid te accepteren omdat ze weten dat hun belangen verloren gaan op het moment dat ze Suriname verlaten.
  En die Hollanders kennende zullen ze dat never nooit doen. In Suriname valt er nog wat te halen.
  Europa is langzamerhand aan het verpauperen.
  Lees maar die berichten over Griekenland, Portugal, Ierland, etc…

  In Amsterdam komen dagelijks meer voedselbanken erbij. Dat is een duidelijke teken dat het ook steeds slechter gaat met Nederland. Met de delfstoffen die voorradig zijn in Suriname weet Nederland dat ze ooit daarvan zullen profiteren. Dat is wereldpolitiek.
  Dus Basja,
  Dat Nederland iets tegen Bouterse zal ondernemen zal je alleen maar in jouw dromen beleven.


  Maak melding

 15. Meneer Basja,

  Denk je nou werkelijk dat Nederland zal ingrijpen omdat in de jaren tachtig landgenoten zijn vermoord en omdat Bouterse
  nu president is?
  come on, man! Bouterse is door Nederland veroordeeld! Hebben ze ooit moeite gedaan om Bouterse op te pakken?? nooit!
  Je hebt wel een rotsvaste vertrouwen in Nederland he?
  Weet jij dat Nederland net zo veel bloed aan hun handen heeft als Bouterse?
  Vraag dat maar aan de Indonesiërs.

  Nederland zal pas ingrijpen wanneer hun eigen belang in het geding is. Jouw belang en mijn belang zal voor Nederland een worst weten. Vergeet dat niet Basja.
  De Nederlandse regering is wit en jij en ik zijn zwart.
  Laat die valse vertrouwen in Nederland maar los hoor, Basja.
  Als we Bouterse weg willen hebben dan moet dat gebeuren door onze eigen mensen. Net als in Egypte.

  I rest my case.


  Maak melding

 16. Bouterse geeft alleen maar signalen af die met opzet niet begrepen willen worden door de pers en de aanhang van bepaalde politieke stromingen in Suriname.


  Maak melding

 17. @ parapinto,
  Zie jij niet hoe beestachtig dom jij bent, jij gooit bravo zijn verleden voor zijn voeten dat hij een junkie was, met zijn eigen kracht en de hulp van de almachtige is deze jongen uit die diepe dal gekropen waar in zat, dat moet jij juist toejuichen in plaats daarvan geeft je hem nog een trap na.wang moordenaar e tang wang moordenaar, wang buriki e tang wang buriki.


  Maak melding

 18. @ 16 Marina: Als jij Bouterse de intelligentste burger van Suriname vindt, dan schoffeer jij de rest van de Surinaamse bevolking. Dat blijkt al uit je eigen reactie: zo dom!


  Maak melding

 19. Gronman,paraman,

  Dus voor jullie geldt,eenmaal een dief altijd een dief.Iwan Brave heeft zoals ieder ander
  z,n zwakke momenten in life gekend,heeft het notabene bekendgemaakt en is gestart met een nieuw leven,wie denken jullie te zijn om de man zo persoonlijk,onmenselijk en dom van repliek te dienen,terwijl hij gewoon z,n werk doet,waar ik heb ik zo’n reaktie nog meer gezien?.Surinamers als jullie hebben de creatieve geest nooit kunnen waarderen.
  waarom zijn Surinamers als jullie zo barbaars
  Ik heb dit al eerder bij jullie gemerkt jullie weten niet wat vrijheid inhoud,jullie hebben liever een basja die vertelt wat er gebeuren moet,een andere mening telt niet.
  vertel’s heren wat voor lijken hebben jullie in de kast staan? misschien dat ik het morgen tegen jullie kan gebruiken.
  Ik weet uit ervaring dat jullie het volgende niet kunnen verdragen maar ik zeg het toch.

  Als het om vrijheden gaat neem dan gerust
  een Hollander als voorbeeld je kunt er alleen van leren.Ja noem mij bounty,jullie zijn vies zwart van binnen.


  Maak melding

 20. Beste heer Brave: Een goed onderbouwd verhaal (realiteit) over DDB. Ga vooral zo door en laat je niet intimideren of af laten kopen door het kabinet van de President.


  Maak melding

 21. Sommige mensen weten nog steeds niet hoe de wereldpolitiek in mekaar steekt.
  Tegen beter weten in geloven mensen nog steeds in de mythe dat Nederland of Amerika ooit in Suriname zullen ingrijpen.
  Ik ben geen voorstander van Bouterse maar gezien gebeurtenissen in het verleden heb ik geleerd dat landen als Amerika en Nederland nimmer in een land zullen ingrijpen tenzij hun eigen belang in het geding is.
  De wereld heeft een leugen bedacht om in Irak militair in te grijpen omdat de olie in het geding was. Dat geldt nu ook voor Libië.

  Bin Laden is vermoord omdat het nationaal belang van Amerika in het geding was.
  Hieronder zijn enkele gebeurtenissen waarbij de wereld (lees Amerika) geen belang had en dus niks deed.
  De burger oorlog in Bosnië ;
  Vanwege het feit dat Amerika en Frankrijk niet bereid waren mee te werken aan een militair ingrijpen zijn er ruim 100.000 onschuldige mensen omgekomen.
  De Ruwandees burgeroorlog of te wel de volkerenmoord van Ruwanda:
  Tijdens deze burgeroorlog werden tussen de half miljoen en 1 miljoen mensen (Tutsi’s en Hutu’s) onschuldig afgeslacht.
  De wereld (lees Amerika, Nederland) was erbij keek en naar en deed totaal niks.
  Het belang van de wereld in deze landen was nul komma nul. Dus er werd niet ingegrepen.
  Welnu, in Suriname is Bouterse aan de macht maar de belangen van Amerika en Nederland zijn gewaarborgd. Om de buitenwereld zand in de ogen te strooien wordt er af en toe
  dingen geroepen over respecteren van de democratie maar ondertussen wordt er net zo hard zaken met elkaar gedaan alsof er niks aan de hand is. Tussen Suriname en Nederland zijn er thans meer zakelijke handelingen als nooit te voren.
  Voor Nederland en Amerika is dus totaal geen aanleiding om over in grijpen in Suriname na te denken .
  Dat is nou wereldpolitiek.

  Dus mensen die hun hoop hebben gevestigd in landen als Nederland en Amerika zijn mensen die in sprookjes geloven.


  Maak melding

 22. Het mooie is en blijft natuurlijk dat mensen als Brave ook mooi blijven bijdragen aan die nationale schizofrenie om zaken te verdraaiien en gewoon complete leugens te vertellen.
  Laten we de telefooncoup nu nemen. Deze is gepleegd , maar enkel en alleen vanuit de grondwettelijke rol die het leger toen was toebedeeld in de grondwet. In feite is er dus niets verkeerds gebeurd, vandaar dat de grondwet toen is aangpast door front nadat ze de verkiezingen hadden gewonnen. Laten we ook maar direkt stellen dat dit de enige grondwet aanpassing die front toen heeft doorgevoerd ondanks ze 41 zetels in de DNA hadden.

  Waarom verbaasd het me niet dat Brave nooit van zich heeft laten horen toen front met name Santokie de afgelopen vijf jaar de pers meermalen heeft beschuldigd dat geinfiltreerd zijn door de maffia waardoor hij niets tegen de pers kan zeggen.

  Waarom hebben we nooit iets van Brave vernomen toen de toenmalige VP sommige media had bedriegd met intrekken van vergunningen als ze bepaalde zaken zouden berichten, de VP en President sommige media niet eens meer te woord gingen staan omdat ze ontwvreden waren met berichtgevingen.

  Hypocrisie is sommige op het lijf geschreven. Niets kritisch het is en blijft die enge belangenbehartiging die ook Brave hier blootlegt.


  Maak melding

 23. @De recencist
  DDB staat algemeen bekend als alcoholist en gebruiker. Vandaar die waanbeelden en achterdocht.

  @dromenzijnbedrog
  Vast een hele verrassing voor jouw, maar de wereld is groter dan DDB alleen. NL onderkent dat en houdt haar ambassade gewoon aan omdat DDB toch maar tijdelijk daar zit en er veel mensen zijn in SME die recht hebben op de aanwezigheid.

  @M. Doorn #29
  Als je posting niet zo walgelijk leugenachtig was had ik er om kunnen lachen.
  Waar in de grondwet staat dat DDB een telefoon coup mocht plegen?? Idoot.
  Walgelijke leugens verkondigen staat jouw op het lijf geschreven.


  Maak melding

 24. @ M.Doorn.
  Hier ben ik weer.
  Een spaans spreekwoordt zegt; ”In een gesloten mond gaan geen vliegen” Hiermede wordt bedoeld dat als je niets relevant te zeggen hebt, hou dan alsjeblief je mond (kapa)jij verdraait hier elke dag de feiten yu buruki,de rol van het leger was niet toebedeeld maar met geweld gepakt met unzi’s onder hun armen dus lieg niet ik ben niet die ezels die je voor 25 SRD in een bus kan stoppen en gebakken lucht kan verkopen. M.Doorn jij doet je slim voor maar jij kent jou eigen geschiedenis niet daarom geloof jij in die leugens van Bouterse en zijn criminele bende.


  Maak melding

 25. Het valt me op dat een aantal mensen het niet kunnen waarderen dat er kritiek is op de column van Iwan Brave. Dat vind ik zeer onzinnig en krom.
  Waarom zou Brave wel kritiek kunnen leveren op anderen en zou hij zelf niet bekrittiseerd kunnen worden? Dat vind ik heel erg gek. Ik neem aan dat Iwan een voorstander is van vrije meningsuiting. Hoezo zou er dan geen kritiek op zijn column geleverd mogen worden? Maar dan hoe dan?
  Dat er kritiek wordt geleverd op zijn column
  staat overigens los van zijn kwaliteit als columnist.
  Laat dat duidelijk zijn.


  Maak melding

 26. Een mooie stuk van Iwan Brave,
  Het is de moeite waard om het te lezen.
  het probleem is alleen dat een groot deel van het surinaamse volk een traumatisch verleden heeft.
  En dat verleden maakt dat ze liever nog steeds van een Baas willen horen hoe ze moeten werken en doen i.p.v. zelf de vrijheid op te zoeken en in alle glorie te beleven.
  het slavenverleden is nog steeds niet verwerkt blijkt. De dictatoriale periode is pas achter de rug wat ook heel veel trauma heeft achtergelaten.
  en de zelfde mensen die prediken, zelfs de intelectuelen van suriname, doen mee aan deze poppenkast.
  ze laten zich kleineren door iemand die weinig geschoold is en blijven heel stil.
  alsof ze nooit naar school zijn geweest, een paar daar gelaten.

  Het gaat nog heel veel beknottingen kosten voor het volk en de pers voordat ons gekozen parlementariers hun ogen open zullen gaan.

  Het lijkt me voor de vrije pers handig om elke dag de krant(DWT, vrije stem en mokro) te herdrukken of digitaal op de site te zetten vanaf 25 februari 1980. dan zal het surinaamse volk de geschiedenis opnieuw beleven en zien wat er toen en daarna is gebeurd met de persvrijheid en de veiligheid van mensen.
  dat is de enige manier om de geschiedenis aan de jonge surinamers bij te brengen.
  anders zal de geschiedenis steeds vervalst weergegeven worden.

  Raga


  Maak melding

 27. @Sharaida #33

  Krijg toch echt de indruk dat jij het vermogen mist om het verschil te zien tussen enerzijds kritiek en anderzijds leugenachtige bashing en op de man spelen.

  Mogelijk loop je te veel in OCER rond om dit onderscheid nog te kunnen zien.


  Maak melding

 28. Wikifreak zegt “hier ben ik weer” joh je bent er nog en ik maar denken dat ze je weer hadden opgenomen in het kliniek, mafkees.

  Neus als je ze allemaal op een rijtje had had ik de tijd genomen je het uit te leggen nu krijg je een opdracht van mij.

  Ga zoeken welke grondwetswijziging heeft plaatsgevonden in 1992 en wat de bevoegdheden waren van het leger voor deze grondwetswijziging.

  Eigenlijk jammer van deze wijziging, want in feite hadden ze de frontregering van de afgelopen periode ook telefonisch naar huis moeten sturen. Zo’n wanbeleid, openlijke corruptie, etnische ministeries en een President die langeslagen en chantabel is zou geen dag langer in hetr machtscentrum mogen vertoeven. Maar goed gelukkig dat de tijd van telefooncoups achter de rug is, het volk heeft dus gesproken en hopelijk komen de front kwakzalvers NOOIT MEER terug. Al de leugens van jouw en Brave ten spijt, het volk is wakker en zal zich niet meer in slaap laten sussen.


  Maak melding

 29. Een uitstekend artikel maar ik denk dat een psycholoog tot een andere diagnose zal komen.
  Wellicht borderline met neurotische trekken van grootheidswaanzin.
  Helaas gekoppeld aan een gemiddeld tot laag IQ.
  Bouterse heeft n.m.l. wanen.

  De slavernij wordt er door enkele reageerders weer eens bijgehaald maar dat heeft er helemaal niets mee te maken.
  Eerder is Suriname een verwend volk.
  In de jaren 40,50 en zestig dat ik in Suriname woonde was Suriname rijk en welvarend. Nederland vulde de gaten van de begroting wel in.
  De Hindoestaanse en Javaanse werknemers hebben onder dezelfde condities als de Nederlanders in Nederland gewerkt.
  Dat was voor de eerste Surinamers in Nederland dan ook een openbaring.
  Stop dus met dat soort gezeur maar neem zelf de verantwoordelijkheid.
  Suriname heeft deze president gekozen. Dat zegt iets over hun kijk op democratie.
  Er moet dus nog veel gebeuren al past hun stemgedrag wel in Zuid Amerika.
  Macho. Veel geschreeuw


  Maak melding

 30. Neus,

  voor jouw informatie; ik woon niet in Suriname. Wederom ben je verkeerde informatie aan het ventileren. Kennelijk ligt dat in jouw aard.
  Voor de rest geeft ik mijn mening zoals anderen ook hun menning geven.
  Het staat een ieder vrij om die mening op zijn of haar eigen manier te interpreteren.


  Maak melding

 31. Ik was op het onafhankelijksplein terwijl 3 0 bussen werden uitgeladen met dom NDP stemvee uit Nickerie. Het was te genant voor woorden. Maar Doorn en Paraman stonden ongetwijfeld te applaudiseren. Pure intimidatie en propaganda!!!!


  Maak melding

 32. @ Lees toch de oudere berichten. En lees vooral hoe oneerlijk en ondemocratisch het ging daar in Suri.

  May zit lekker thuis. Krijgt zijn salaris netjes op zijn bankrek. gestort. Is toch democratisch of niet???

  Mijn familie van 1 vader en 1 moeder besteelt mij al jaar en dag. Is dat democratie??? Degenen die Bouta negatief bekritiseren, sla de handen in eigen boezem, kijk naar de afgelopen 10 jaar regeerperiode.
  Stukje beetje is Suriname’s goud verkwanselt, de stukje kust is geveild, er is minder invoerbelastingen ontvangen aan de import van auto’s.

  Al deze minkwalen moet die Brave Iwan ook beschrijven. Bouta en de zijnen hebben 2 bruggen gebouwd en afbetaald. Door F.Derby werd gedemonstreerd dat Bosje gestolen heeft. Amper 3 jaar na de 2 opgeleverde bruggen werd alles afbetaald. Wie zijn de schurken??? Vene heeft niet/nada afgebouwd.

  De brug van Blakawatra moet nog afgebouwd worden en opgeleverd. Die van Uitkijk moet ook nog opgeleverd worden. En dan nog te benoemen, dat Ballast Nedam de Uitkijkbrug moet herstellen en opleveren.

  Mensen hiero, ga wat beters zoeken om je tijd aan te geven. Waterkant.net is niet voor lummels, negatieve kritiek spuien. En Brave Iwan moet beter gehumeurd zijn verslag doen, niet openlijk gal spuien over de 1e burger van Suriname. Noem ook de minkwalen van Vene en de zijnen. Hoe komt het dan dat het Volk zijn Leider kiest. Zulk 1 Volk. Zulk 1 Leider. Ik persoonlijk vind Bouta heel goed voor deze tijd. Weg met die boeven-democratie.
  Met vr. groeten,….


  Maak melding

 33. Helemaal mee eens iedereen mag een mening hebben en geven niets mis mee.
  Maar blijft a.u.b bij de realiteit, het is wel frappant dat jullie opkomen voor vrijheid van meningsuiting maar wel aan de kant staan van de man die alle fundamentele rechten van Suriname heeft geschonden, of misschien is jullie interpretatie vermogen nihil.


  Maak melding

 34. The truth nothing but the truth!

  Hoi hoi Iwan mijn complimenten voor dit stuk.
  Heel goed verwoord.
  Deze site wordt door velen bezocht die het met je eens zijn.

  Een leuke vind ik ook het stuk van een collega. Een advies aan de hoofdpersoon in jou stukkie en dat luid als volgt:
  “Zoals ik al zei heeft het volk u mandaat gegeven en kan het volk u ook weer het mandaat afnemen. Vandaar dat ik u één advies geef: Don’t push your luck!” Gino de Robles.
  http://suriname.nu/101/gfcnieuwssuriname.html
  Iwan je staat dus niet alleen.

  Het is suri-eigen, als ze het even niet meer weten om op de man te spelen.
  Ze snappen niet dat je alleen maar sterker wordt van tegenslagen in het leven.

  Maar….. je bent niemand hier verantwoording schuldig, It’s your life!!
  Doorgaan is het advies.

  Ciao!


  Maak melding

 35. #Raga.

  Je benoemd een heel erg goed punt in je reactie.
  Het zal nooit in mij opkomen om iemand op deze aarde baas te noemen.
  Ik snap dat niet!
  Het is voor mij onbegrijpelijk dat mensen, die continu het slavernijverleden,
  misbruiken iemand BAAS roepen.
  WTF, dat is toch iets van vroegerrrr, 300jaar geleden.
  Het woord heeft een misselijke vieze na-smaak. Zo onderdanig.
  Sooo Koloniaal (soldaat die in de koloniën dient).

  Je hebt dus gelijk, het verleden is nog steeds niet verwerkt.
  Trieste zaak. De key is selfesteem and selfconfidence.


  Maak melding

 36. Esmerald zegt

  “Deze site wordt door velen bezocht die het met je eens zijn.”

  Ze bedoeld dus het gepeupel hier waaronder haarzelf die niet eens begrijpend kan lezen.

  Het gepeupel/negativisten is met alles eens als het maar anti-Surinaams, anti-Bouterse of anti-duurzame ontwikkeling van Suriname gaat.

  De meeste Surinamers walgen gewoon van gedragingen als de jouwe Esmerald.


  Maak melding

 37. Voor mensen die denken dat vrijheid van meningsuiting betekent dat je maar van alles mag roepen en schrijven verwijs ik naar de Nederlandse grondwet en de Nederlandse strafrecht.

  Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder controle vooraf door de staat. De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut, net als de meeste andere grondrechten. Zo zijn belediging en smaad onder bepaalde omstandigheden strafbaar.

  De Nederlandse strafrecht richt zich tegen smalend taalgebruik en aanzetten tot haat, belediging van gezagsdragers en het verspreiden van van leugens (laster en smaad), maar minder of niet tegen obsceniteit of schendingen van goede smaak.

  Bovenstaande wetsartikkelen zijn niet bedacht door Bouterse maar door Nederlandse rechtgeleerden in Nederland.

  Ik ga er gemakshalve van uit dat de Surinaamse grondwet op dit punt niet verschilt van de Nederlandse.

  Welnu, wanneer ik de column van heer Iwan Brave beschouw dan kom ik tot de enige conclusie dat Iwan verschillende wetsartikkelen van de stafrecht heeft overtreden.

  Het feit dat Iwan Brave in staat is om deze column te schrijven in Suriname en nog steeds vrij rondloopt is het bewijs dat er niks mis is met de vrijheid van meningsuiting in Suriname . Gelukkig!
  Dus dat Iwan ons anders wil doen geloven kunnen wij als onzin beschouwen.


  Maak melding

 38. Doorie niet bemoeien!

  Jij bent koning schizofrenie!
  Weet je nog, mr. NaMi, nami taki, sosoboto, willie en nu doorie.

  De mensen in suri hebben geen hekel aan de suri-neds. Weer een leugen.
  Weet je wie de grootste suri-ned bashers zijn?
  Dat zijn nl de suri-neds die met hun staart tussen de poten terug zijn gekeerd.
  Uitzonderingen daargelaten, maar die hoor je ook niet.

  De suri-neds die hier niets konden klaren en dachten een paradijs te vinden in suri.
  En nu raken ze geconfronteerd met hele grote problemen, weg droom.
  Tsja, dan moet je je frustraties ergens kwijt toch!

  Vergelijk het maar met ex-rokers, die zijn de grootste anti-rokers, nadat ze zijn gestopt.

  Suri-Neds zijn niet anti, ze zijn voor, onder een voorwaarde……dus….

  Prettig weekend mr. zeven-even,
  doorie, je doet je best maar!


  Maak melding

 39. Het blijft mij verbazen dat iedereen die anti-Bouta is ook meteen gelijkgegesteld word aan anti-Suriname en anti-ontwikkeling. Sinds wanneer is bouta uitgeroepen tot de vader des vaderlands baja? Welke episode uit deze soap serie heb ik gemist?


  Maak melding

 40. He Esmerald mijn lievelings dommie.

  Op speciaal verzoek.

  #47 “Ze bedoeld dus het gepeupel hier waaronder haarzelf die niet eens begrijpend kan lezen.”

  Je stelt me niet eens teleur, maar bevestig gewoon doodleuk mijn stelling.

  IK ZEI de meeste Surinamers walgen van gedragingen als de jouwe.

  IK ZEI NIET “De mensen in suri hebben geen hekel aan de suri-neds.”

  Bij deze wil ik alles wedden dat je NOOIT kan weten wat het woordje schizofrenie betekend.

  Dag Esmerald tot de volgende posting.


  Maak melding

 41. Mee eens, nummer 49, 50
  Anti surinamers zijn die idioten die willens en weten dit land weer in een avontuur hebben gestort.
  Nummer 49 prima constatering.


  Maak melding

 42. Jenke,
  Als jij in navolging van al die loosers op dit forum de democratische weg volgt, kom jij al een heel eind.

  Als jullie het nou leuk vinden of niet, “DDB is voor de eerst komende vijf jaar na 24 mei 2010 gekozen tot president van de onafhankelijke republiek-Suriname”. En wel met een respektabele meerderheid.

  Knoop dat vooral goed in je harses!!!


  Maak melding

 43. In landen als Suriname moet jij niet komen vertellen dat je drugsverslaafde was en inmiddeles bent afgekickt. Men gaat je uitlachen!

  We kennen ze toch. Ones a jonky always a jonky.


  Maak melding

 44. complimenten Brave. ik kan mij helemaal vinden in jou stuk. ik ben dan ook het type die net als vele surinamers geloofde in de inspirerende woorden van ddb voor de verkiezing. die man sprak de taal van het volk en ik dacht toen ook dat als hij op die manier zijn verwerpelijk verleden goed kon maken waarom geven wij hem niet de kans. 1x een dief (moordenaar of verslaafde) altijd een dief hoeft toch niet. na 9 maanden weten wij nu beter en daar gaat jou kolom nu over. ook deze site is een afspeigeling van de maatschappij en da zitten genoeg mensen tussen die hun ziel aan de duivel (alias ddb) verkopen. voor tips kan je terecht bij m. doorn haha, grapje natuurlijk


  Maak melding

 45. Paraman dat de losers geen flauw idee hebben hoeveel schade ze Suriname aanrichten in al hun haat jegens de op democratische wijze gekozen President van Suriname, verbaasd mij niets hoor.

  De vragen van Jenke sla ik ook maar gewoon over. Dezelfde vragen zullen de briefschrijvers van GMAP ook stellen.

  Nl. als ik een brief schrijf met het verzoek om geen Voetbal academie op te richten in Suriname, ben ik geenszins anti-Suriname maar gewoon anti-Bouta, zo’n voetbal academie mag wel komen maar alleen nadat de op democratische wijze gekozen President verdwenen is, dus pas na 5 of 10 jaar.

  Sikiewiki gaf in al zijn haat ook maar gewoon doodleuk aan dat het maar goed is dat ze geen olie vinden in Suriname. Dit komt dus van een gedrog die naar eigen zeggen zich al sinds de jaren 70 in Nederland vertoefd, meer anti-Surinaams of ant-duurzaam ontwikkelen van Suriname en dit allemaal onder het mom van anti-Bouta, sorry maar meer ant-Surinaams kan je het niet krijgen. Maar goed, de meeste van deze anti’szullen ook zweren dat ze democraten zijn en zielsveel van hun land houden.


  Maak melding

 46. He (str)anger de duivel heeft inmiddels helemaal beslag gelegd op jullie inborst, vandaar jullie anti-tirades hier op waterkant. Ik heb inderdaad een tip voor je, ga leren denken ipv, van veertjes in Brave zijn kont te steken, zonder door te hebben wat zijn bedoeling precies is, dat is geen grap.

  Onderstaand een stukje uit Brave zijn schrijfsel.

  “Hij heeft wel steeds de mond vol van “samen de kar trekken”, maar dan wel volgens zijn volstrekt verstarde visie. ”

  Als Brave dit zo stelt, waarom niet zijn visie toelichten op de volkstrekt verstarde Front visie wbt het “samen de kar trekken” van de President.

  Hoe heeft front deze handreiking van de President opgepakt?

  Vergelijk de uitspraak van de huidige President “samen de kar trekken” met Vene zijn uitspraak “wortel en tak uitroeiing van de oppositie”. Misschien dat je dan dichterbij Brave zijn bedoeling kan komen.


  Maak melding

 47. @ Paraman op #53
  Ik heb niks tegen DDB als President. Elk volk die in een democratie leeft krijgt uiteindelijk de regering die het verdiend. Dus mij hoor je niet klagen.

  Ik snap alleen de economische messias status van DDB niet zo goed, want op dat gebied heeft hij nog nooit wat gepresteerd. En dat DDB gelijk staat aan Suriname is ook vergezocht. Iemand die een binnenlandse oorlog op zijn conto heeft staan kan je moeilijk vader des vaderlands noemen..maar goed..ieder zijn ding hoor


  Maak melding

 48. Jenke,
  Jullie zijn dat soort mensen, die een levenlang op alles en iedereen kritiek loslaat maar op geen enkele wijze bereid is om hun nek uit te steken.

  Als zij ook nog niet het recht van stemmen hebben gaat het ook nog geen sikkepit aan.

  Aan al die sabiso’s hebben wij hoegenaamd geen boodschap.


  Maak melding

 49. FISO11-vreter alias doorie.

  Hee doorie, mr zeven –even, de ambtenaar.
  Je mag schrijven, (razen en tieren) hoe lang en hard je maar wil, feit is: op dit moment wordt suri geregeerd door een stelletje Loosers.

  Zie maar, nee laat maar, jullie weten het al.
  Op diverse sites laten suri’s en suri-neds hun ongenoegen blijken over deze waardeloze regering. Daar hebben jij en je kornuiten geen invloed op jochie.

  We lezen alles, we weten alles.
  Jou leugens hebben totaal geen impact.

  Allen doorgaan………………., we laten ons niet kisten.
  Tide tamara we stre go moro fara,
  Hahahahaha, ik heb effe jullie slogan geleend. Erg toepasselijk.

  En btw, Ik ook van jou….
  Jij bent ook mijn lievelings- WKN-dommie.

  Dag goedoe!!!!!


  Maak melding

 50. jenke zegt economische messias status van de President, nu kan je je afvragen wie precies ooit over een economische messias status heeft gerept.

  Misschien bedoeld Jenke zoiets dat Suriname zonder ontwikkelingshulp van Nederland meer gedaan heeft gekregen dan tijdens front die wel ontwikkelingshulp en betalingsbalanssteun heeft gekregen.

  Over de binnenlandse oorlog kan je natuurlijk heel kort zijn, want die werd Suriname opgedrongen door huurlingen vanuit het buitenland. Tegenwoordig noemt men zulke huurlingen terroristen. Vanuit die stelling kan je dus de President zien als beschermer van Suriname en Surinaams grondgebied door deze teroristen tegen te hebben gehouden het Surinaams grondgebied in te nemen.

  onderstaand een mooi stukje over Front Economisch messias status, want die hebben het grottste gedeelte van de ontwikkelingshulp verkwanseld door een gebrek aan ontwikkelingsvisie en leiderschap, dit kan je de huidige president niet van beschuldigen want zijn partij en hij bezitten beide in overvloed.

  “Slechts drie ton ontwikkelingshulp over
  ‘Suriname profiteerde nauwelijks’
  DEN HAAG – Gebrek aan ontwikkelingsvisie en leiderschap hebben gemaakt dat Suriname niet het maximale heeft kunnen halen uit de 3,5 miljard Nederlandse gulden die aan ontwikkelingshulp is verkregen. Er zijn honderden miljoenen guldens en euro’s uit de ontwikkelingspot in projecten gestopt die zijn misgelopen of geen ontwikkelingsnut hebben bewezen……”


  Maak melding

 51. Vergankelijk!

  Alles is vergangkelijk, ook het presidentschap van Bouterse. Schizofrenie komt bij veel Surinamers voor, waarom zou het bij Desi niet kunnen? Voeg daarbij zijn intelectuele tekortkomingen, achterdocht, rancune, grootheidswaanzin, leugentalent, matennaaierij (Horb), drankzucht, hebzucht,
  familiebeloningsdrang, aantrekkingskracht voor het griepvirus en zakelijke onkundigheid dan heb je een schizofrene, achterlijke, zelfingenomen vrek.

  En als Iwan met degelijke bewijzen aankomt en ze ook benoemt in zijn column dan zal ik de laatste zijn om dit tegen te spreken.
  En om zijn lieve, aardige, even schizofrene volgers gerust te stekllen; alles is vergankelijk! Ook een schizorene president is het voor tijdelijk.


  Maak melding

 52. @ M.Doorn .
  jij hebt een zeer domme manier van redeneren. iedereen die tegen Bouterse is geeft jou dat aan met feiten en voorbeelden toch blijf je halsstarrig deze monster verdedigen.
  Front heeft gelijk op die bloed hand uitreiking van Massamoordenaar niet aan te nemen.Wat jij hier doet M.Doorn zijn de rollen omdraaien Bouterse heeft moord en verderf gezaaid in suriname, laat hij openlijk afstand van zijn misdadige verleden nemen en ook zijn wel gemeen excuses aan de gehele bevolking aanbieden en respect tonen voor de rechtsgang in suriname dan praten wij verder.M.Doorn op 30 januari 1933 is ook zo een monster gekozen tot rijkskanselier, op 4 en 5 mei herdenken wij in nederland de gevolgen van misdaden van werelds grootste massamoordenaar. Ik zal nooit van mijn leven aan de kant staan van iemand die anderen het leven ontneemt,en ook zonder enige vorm van proces. als ik mijn kinderen normen en waarde bij breng moet ik ze recht in de ogen kunnen aankijken en dat kan iemand die massamoordenaar aanbid niet doen M.Doorn. a.u.b


  Maak melding

 53. He Esmerald my pet monkey,

  Het klopt wat je zegt dat wij rechtgeaarde en vaderlandslievende Surinamers geen enkele invloed hebben op wat primitieve, rancuneuze, hypocriete types zonder enig moraal en idealen oftewel fronters op verschillende sites ventileren, het zijn trouwens dezelfde front losers die op elke site zo hun gram denken te halen, vaak werkloze, uitkeringtrekkende nietsnutters, uitschot dus.

  Let wel ik gebruik het woordje fronters voor deze mensonwaardige gasten, want dat zijn ze, MC’ers en weldenkende Surinamers hebben geloof in deze regering en dat zal zo blijven ondanks jullie tirades.

  Als dit zo blijft dan zit het goed met deze regering, want over 5 jaar zitten ze weer om het goede werk af te krijgen, jullie tirades van de afgelopen 30 jaar heeft jullie tot losers gemaakt die nu terecht in de oppositiebanken moeten plaatsnemen en dat steekt. Maar jullie zijn ook maar simpele zielen enveels te dom om dit gegeven te begrijpen.

  Vraag maar aan Brave of DAS die doodleuk hebben bekend altijd tegen de NDP ten strijde te zullen gaan, Brave vanaf de 80’er jaren, vraag maar wat hij daarmee heeft bereikt.

  Nu kom ik bij mijn grote schizofrene matie DAS.

  DAS schizofrenie is het gedrag dat jullie Surned dagelijks hier vertonen. Jij en Wikifreak bijv. zijn de grootste schizofrenen, jullie zijn waarschijnlijk nooit Surinaamse staatsburger geweest, wonen al vanaf de 70’er jaren in Nederland maar houden je dagelijks bezig met Suriname en Surinaamse zaken.

  Behalve dat jullie schizofreen zijn lijden jullie ook aan Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)wat weer is veroorzaakt door zelf aangeprate trauma of trauma’s uit jullie jeugd. De Revolutie in Suriname is precies zo’n zelf aangeprate trauma aangezien jullie dit niet meegemaakt hebben.

  Alles is vergankelijk, klopt als een bus, maar wat ik zeker weet is dat de President jullie haatzaaierij zeker zal overleven, dus ook jullie haatzaaierij en rancuneuze gedrag zal vergankelijk blijken te zijn.

  Sikiefreaky Jij moet gewoon professionele hulp gaan zoeken voor je zelf aangeprate trauma. De meeste Surinamers hebben geen trauma overgehouden van de jaren 80, voor hun gaat het leven verder. Het is een gepasseerd station. Het volk van Suriname heeft nooit excuses gevraagd, wat ze willen is duurzame ontwikkeling en daar hebben ze de huidige President met die taak belast.

  Misschien moet je excuses gaan eisen bij de Nederlandse regering, die zullen je het geven doormiddel van een verwijsbrief richting een RIAGG kliniek.

  Trouwens je bent veels te ziek je bent nl schizofreen om over normen en waarden te kunnen praten je mist de noodzakelijke onderscheidingsvermogen.

  En als schizofreen is jouw samenhang in denken, tussen waarneming en gedachten en tussen emoties en gedachten in ernstige mate afgenomen.

  Dus toedeloe.


  Maak melding

 54. Zoals Brave lekker meedoet en waarschijnlijk ook lijd aan die zogenoemde nationale schizofrenie, zo heb je ook een andere zgn front Juridische adviseur die waarschijnlijk niet onderdoet voor Brave.

  Soms vraag ik mij in gemoede af, welke nachtrust deze mensen hebben, volgens mij springen ze om de 5 min. klaar wakker badend in hun eigen waterige fr(str)ont.

  20 jaar lang had deze man nodig om nu tot de conclusie te komen dat het constutioneel hof een gevaar is voor de democratie en rechtsstaat, 20 jaar heeft deze man dus nagelaten om front te adviseren om dit te verwijderen uit de grondwet. 20 jaar lang hebben we niets gehoord van deze man wbt het constutioneel hof.

  “Kruisland: Constitutioneel Hof gevaar voor rechterlijke onafhankelijkheid 17 May, 11:00

  Jurist Freddy Kruisland Het instellen van een Constitutioneel Hof zoals artikel 144 van de grondwet dat aangeeft, vormt een gevaar voor de rechterlijke macht. Het Constitutioneel Hof zou zich moeten uitspreken over wetgeving en internationale verdragen en moeten nagaan of die in strijd zijn met de grondwet.

  De jurist Freddie Kruisland zegt dat hiermee de rechterlijke macht gemaakt wordt tot een politiek instrument. “Zodra je een grondwettelijke instantie bevoegdheden toekent om te beslissen over gemaakte wetten van een politiek orgaan (DNA), wordt een politieke beslissing genomen”, zegt Kruisland. Hij vindt overigens dat dit artikel uit de grondwet moet worden geschrapt.

  Kruisland legt uit dat de artikel 144 ook niet op een juiste wijze in de grondwet van 1987 is terecht gekomen. Dat verwezen wordt naar de grondwet van 1975, waarin ook het Constitutioneel Hof wordt genoemd, noemt Kruisland een verdraaiing van feiten en bedoelingen. In grondwet van 1975 stond vermeld dat het Constitutioneel Hof wetsontwerpen moest toetsten voor de grondwet en niet over wetgeving waar de politiek al een besluit over heeft genomen. De feitelijke situatie van 1975 was anders en had een andere intentie die betrekking had op het formuleren van juiste wetgeving voor de grondwet en niet op politieke inzichten. “Bij een ontwerpwet is het de DNA die bij de debatten alle ruimte krijgt om te bepalen of een bepaling in de grondwet thuishoort of niet”, zegt Kruisland.

  De instelling van een Constitutioneel Hof zoals bedoeld in de huidige grondwet is volgens Kruisland bovendien in strijd met artikel 52 van de grondwet. Dit artikel zegt dat de politieke macht bij het volk berust. Dat wordt vertegenwoordigt door de Nationale Assemblee. De rechterlijke macht staat geheel onafhankelijk. “Anders zou het zijn wanneer degene (volk) die het draagvlak zijn van de politieke instituten (DNA) ook invloed hebben op de rechterlijke macht.”

  Kruisland vindt dat er een te groot belang is bij deze kwestie. Volgens hem is hier sprake van ordening van de democratische rechtsstaat Suriname. “Je zou eigenlijk een referendum moeten houden om artikel 144 in de grondwet te kunnen opnemen en niet zoals het ons nu door de keel is gedrukt met de grondwet van 1975”, zegt hij. De jurist zegt dat het ook daarom zo lang heeft geduurd en dat de instelling van het Constitutioneel Hof tot dusver is uitgebeven. Inmiddels heeft president Desi Bouterse opdracht gegeven aan de jurist Jennifer van Dijk-Silos om te werken aan de instelling van het Constitutioneel Hof. Kruisland vindt dit een alarmerende situatie. “Het is in de grondwet opgenomen; laten we zien wat ervan komt”, zegt hij. “


  Maak melding

 55. De Recencist,

  Mooi en zorgvuldige tekst. Ik geloof er veel van, behalve: “who the hell is Bouterse?”

  Bouterse is toevallig de man die Suriname in een hel heeft doen veranderen in de jaren 80.

  Bouterse is de man die Suriname vandaag de dag in twee kampen splijt en er zich niet voor schaamt de grootste criminelen aan een baan te helpen.

  Bouterse is toevallig de man, die ons land vernieteigen kan!

  Dan kunt u gemakkelijk schrijven “who the hell is Bouterse?” Een heel volk heeft met zijn grappen en grollen te maken.


  Maak melding

 56. @ Paraman #59

  Mooie oratie, maar mijn vragen zijn niet beantwoord…
  Sinds wanneer is DDB collectief gebombadeerd tot vader des vaderlands dat iedereen die tegen hem is ook tegen Suriname is, baja.

  En je begaat de gezellige vergissing door nu ook nog te willen beweren dat ik risico avers ben en niet over Surinaams stemrecht beschik….is it that hard to just stick to the facts on the table.

  En ik ben een jij en geen jullie..hokjes denken is toch meer iets voor Hollanders zou ik zeggen.

  @ M. Doorn op # 61
  Aangezien DDB tussen neus en lippen door gelijkgesteld word aan DE


  Maak melding

 57. @ M. Doorn op # 61
  Aangezien DDB door aanhangers tussen neus en lippen door gelijkgesteld word aan DE ONTWIKKELING van Suriname, moet hij wel een economisch wonderkind zijn. Heb ik niet zelf verzonnen, maar doen zijn aanhangers, ik gis slechts naar de bewijslast.

  Dat de binnenlandse oorlog is opgedrongen door het buitenland…bewijs het maar! Was de revo van zijn excellentie DDB in eerste instantie ook niet aangezet door ene Hollander….wat dat betreft gebeurt in Suriname dus ook niets zonder de inmenging van de ptata’s.
  Zelfs als DDB ze als verdwaalde yorka’s moet oproepen voor alles wat wel of niet fout gaat.

  Ik vind het ook verassend dat bij elke kritiek op DDB er steeds word gezegd…ja maar Front dit en dat…Tara nanga Jantji

  If you suck, you suck…daar kan ook wanbeleid van het Front niets aan veranderen.


  Maak melding

 58. Jenke,

  Misschien dat je het niet weet maar DDB is de op democratische wijze gekozen President van Suriname, in die hoedanigheid is hij inderdaad verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het land.

  Verantwoordelijk zijn betekend niet dat hij het wonderkind of superman moet zijn die de job in zijn eentje moet klaren, daar heeft hij een team van ministers en staf voor.

  Aangezien ik je dit allemaal nog moet gaan uitleggen, zal ik maar ook vanuit gaan dat je kennis en begrijpend vermogen wbt politiek en politieke zaken nihil zijn.

  Dat je zaken die zgn tussen neus en lippen zouden zijn gezegd verkeerd interpreteer, laat ik dus voor jouw rekening, daar kan ik tenminste niets aan doen.

  Dat je bewijslast zoekt dat de binnenlandse oorlog is opgedrongen, zegt mij dan ook meer dan genoeg, gebrek aan kennis van zaken, verbaasd mij dan ook niet meer.

  De meeste of misschien wel alle negativisten en azijndrinkers zijn fronters, je zou dan zweren dat front het heel goed heeft gedaan, terwijl iedere weldenkend en rechtgeaarde Surinamer alles aan moet doen dat front NOOIT MEER in het machtscentrum mag komen.

  De zijn dus de slechtse suckers.


  Maak melding

 59. Domme DAS zegt

  “Bouterse is de man die Suriname vandaag de dag in twee kampen splijt en er zich niet voor schaamt de grootste criminelen aan een baan te helpen.”

  DAS die primitieve, rancuneuze, haatdragende en etnische fronters hebben Suriname in verschillende kampen gespleten omwille van macht. Hun opzet werkt niet meer dus zijn ze nu pissig. Die kleine huidige rancuneauze front kamp, zal vroeg of laat verdwijnen vergeet dat niet. De jeugd heeft besloten en laat zich niet langer splijten, ze hebben de toekomst en hebben gekozen, live with that.


  Maak melding

 60. DAS zegt “Bouterse is de man die Suriname vandaag de dag in twee kampen splijt”

  DAS maak je niet druk de rancuneuze, frauderende, corrupte, stelende, haatdragende etnische fronters hebben Suriname altijd al in kampen gespleten.

  De jeugd van Suriname is daar bezig een einde aan te brengen, ze hebben inmiddels gekozen voor de Nationale Surinaamse kamp en dat telt.

  Jullie fronters proberen met man en macht die splijt in tact te houden omwille van macht, maar het zal niet lang meer duren voordat jullie verdwijnen.

  Geef de President dus niet de schuld van welke splijt dan ook, het is jullie ding daar teren jullie op.


  Maak melding

 61. En zo zullen de rechtgeaarde Surinamers op alle fronten de front schizofrenen een lesje blijven leren.

  Lees maar hieronder, terechte reactie, “hij is een gevaar voor de rechtsstaat”.

  Eerst kwam deze kruisland ons doodleuk vertellen dat de MOP niet officieel aangenomen hoefde te worden, maw die regel staat voor joker in de grondwet en nu dit.

  “Van Dijk-Silos: Constitutioneel Hof onontbeerlijk in een rechtsstaat 19 May, 07:00

  De jurist Jennifer van Dijk-Silos. De jurist Jennifer van Dijk-Silos, is het oneens met haar collega Freddie Kruisland over de instelling van het Constitutioneel Hof in Suriname. Volgens Kruisland zou de instelling van dit hof een gevaar zijn voor de rechtsstaat zijn. “Hij is een gevaar voor de rechtsstaat door zulke uitspraken te doen”, zegt Silos.

  Zij heeft van president Desi Bouterse, op basis van artikel 144 van de grondwet, de opdracht gekregen om te werken aan de instelling van dit hof. Silos zegt dat in veel landen constitutionele hoven zijn die de wetten van het land toetsen. “Het gaat om de nuance verschillen zoals wie zitting nemen in het hof, maar je kan niet zomaar beginnen te stellen dat het een gevaar is voor de rechtsstaat”, zegt Silos.

  Rechters
  Silos wijst erop dat het Constitutioneel Hof volgens de grondwet niet uit rechters hoeft te bestaan. “Dat kan een discussiepunt zijn. Wat mij betreft moet het wel uit rechters bestaan. Ik begrijp waarom Kruisland een gevaar ziet. Hij is waarschijnlijk bang dat de rechters van het Constitutioneel Hof verbonden zijn aan het Hof van Justitie. Dat hoeft niet zo te zijn. We kunnen een apart hof in het leven roepen dat de wetten van het land toetst en wat mij betreft moeten het wel rechters zijn die met zorg zijn uitgekozen”, zegt Silos. Het probleem is volgens haar dat er dan weer een lange en zware procedure komt om de rechters uit te zoeken.

  Silos heeft intussen een ‘terms of reference’ en een begroting ingediend bij de president voor de instelling van het Constitutioneel Hof. Het document ligt nu bij de minister van Justitie en Politie die het moet bestuderen. Daarna moet het naar de raad van ministers.”


  Maak melding

 62. Mi Matie Doorn,

  Sta me toe om de manier waarop je Desi en zijn regering verdedigt te bewonderen. Hier vraag ik toestemming voor omdat ik niet pro-FRONT ben en zeker niet voor NDP.
  Trouwens ik ben jarenlang een voorbeeldig ambassadeur van mijn land Suriname geweest, tot aan de moordpartijen. Dat kan jij niet zeggen.
  FRONT noch NDP houden me wakker, maar wel de gang van zaken binnen de smerige politiek in Suriname.
  Nog smeriger wordt het als je moordenaars en criminelen in de regering verdedigt.

  Schizofreen of niet, jij bent een van de Judassen die de kerk niet in mag. Nooit!


  Maak melding

 63. Schizofreni,
  Als er 1 in de straten van Paramaribo ronddoolt dan is dat de columnist zelf wel.

  Het beledigen van wie dan ook kent ook grenzen.


  Maak melding

 64. Ai M. Doorn,

  Yu kis deng mooi. Blijf ze de waarheid aanwrijven die hypokrieten en leugenaars.

  DAS kan je ons vertellen wie in de regering een moordenaar en crimineel is. Namen en feiten graag of klets je gewoon uit je nek.


  Maak melding

 65. @ radjin en M.Doorn
  Ik begin bij radjin de leider van deze regering is veroordeelde drugscrimineel die verdacht wordt van grove misdaad tegen de mensheid, die zich laat bewaken door zijn veroordeelde zoon en zich laat adviseren door twee oplichters waarvan één is veroordeeld voor oplichting van de staat suriname alibux, en bosje moet teveel uitgegeven geld van de staat suriname voor eigen doeleinde terug betalen. de baas van het CIVD zijn lieden die met zware drugscriminelen zijn gesignaleerd en zo kan nog doorgaan.M.Doorn wat jij hier doet is niet de waarheid vertellen maar jou eigen waanbeeld ten toon spreiden.
  M.Doorn ik zal jou laten zien hoe schizofreen jij bent, EDGAR Cairo mag natuurlijk schrijven en zeggen wat hij wil hier in nederland dat recht heeft hij staat ook verankerd in onze grondwet. Nu komt het, ook brave heeft het recht om te schrijven en te zeggen wat hij wil , maar nee hij komt aan jou god Bouterse dan gelden ineens andere regels en wetten voor brave zie je niet dat jij geestelijk helemaal in de knoop zit met jou zelf M.Doorn.


  Maak melding

 66. Naipal makes my day!!!

  Hallo Iwan, mijn dag ken niet meer stuk, nadat ik het (h)eerlijk stukkie van
  collega Naipal heb gelezen. Zie http://suriname.nu/101/gfcnieuwssuriname.html

  Quote de leukste stukkies:
  “hoe is Suriname bankroet, als de regering binnen 9 maanden 3000 mensen in dienst heeft genomen, en straks worden ze uitbetaald. Hoe is Suriname bankroet als er nieuwe ambassades worden gevestigd in andere landen. Hoe is Suriname bankroet als er peperdure gepantserde auto’s worden gekocht voor de ministers. Hoe is Suriname bankroet als een kostenverslindende CUT is opgericht zonder een wettelijke basis. Hoe is Suriname bankroet als de regering de SLM per maand USdollar 135.000 betaalt voor reisjes.”

  “Hoe is Suriname bankroet als de president met zijn revo vrienden haast elke maand op reis zijn. Hoe is Suriname bankroet als governor Hoefdraad elke maand SRD 80.000 toucheert. Hoe is Suriname bankroet als de regering maandelijks bijkans 70 miljoen SRD uitknijpt van het arme volk. Dat gebeurt middels de government take. Meneer Cheng heeft gelijk als hij zegt, dat we in de afgelopen periode in een ravijn van ellende zijn terecht gekomen. Hij heeft groot gelijk als hij zegt dat niemand positief gestemd is. Hij heeft gelijk als hij zegt dat iedereen klaagt, van de ondernemer tot de schoonmaakster. Hij heeft ook gelijk, dat de scholieren hun onvrede niet onder stoelen of banken steken.”

  Unquote
  Is te hopen dat men wakker wordt!

  ciao!


  Maak melding

 67. Best Wikileak,

  Als je verdachte bent, betekend het toch niet dat je al veroordeeld bent, dus Bouterse kan je nog geen moordenaar noemen zoals DAS dat deed.

  Jammer voor je, maar die vonnis in Nederland tel ik niet en met mij vele andere Surinamers.

  Zijn zoon en de adviseurs zitten niet in de regering of weet je niet wat een regering is?

  Jij en DAS kletsen voor mij nogsteeds uit jullie nek.


  Maak melding

 68. Er was in Suriname afgelopen week op ABC een indrukwekkende documantaire over Fred Derby op televisie. Daarin werd duidelijk wat een enorme boef Bouterse is en wat een lafaard. En deze man heeft het volk van Suriname ( met steun van verraders als Brusnwijk en Somo) gekozen tot hun leider.
  Ik ben nu een maand in Suriname maar veel mensen die ik spreek hebben weinig hoop op een betere toekomst en willen eigenlijk zo snel mogelijk Suriname verlaten.
  Toch knap van Bouterse om zo’n puinhoop in nog geen jaar tijd te realiseren.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.