Politiek Den Haag herdenkt Johan Ferrier

11

In politiek Den Haag wordt Johan Ferrier met groot respect herdacht. Premier Balkenende noemt hem een gezaghebbend en wijs staatsman. PvdA-prominent Jan Pronk, die in de jaren zeventig nauw betrokken was bij de Surinaamse onafhankelijkheid, roemt het vermogen van Ferrier om bruggen te slaan tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Journalist en Suriname-kenner John Jansen van Galen typeert hem om die reden als de ‘Job Cohen van Suriname’. Dat meldt Radio Nederland Wereldomroep.

Johan Ferrier was de eerste president van Suriname na de onafhankelijkheid in 1975. Hij moest na de coup van legerleider Desi Bouterse het veld ruimen en week uit naar Nederland. Ferrier overleed maandag in zijn woonplaats Oegstgeest. Hij werd 99 jaar.

11 REACTIES

 1. Geachte redactie,

  Het is beschamend en getuigt zelfs van zeer weinig politiekbesef, om maar niet te spreken over ‘onvoldoende bewustzijn’, wanneer blijkt dat de ‘Eerste President’ van je land, na diens overlijden in het ‘buitenland’ begraven wordt. En nota bene nog in het land waarvan de Republiek Suriname onafhankelijk geworden is.

  Dit nadat men het standbeeld van de ‘Eerste Premier’ van Suriname na de onafhankelijkheid van 1975, in de achtertuin van het voormalig koloniale Gouverneursgebouw in Paramaribo geplaatst heeft? Slechts omdat er volgens deze ´haatdragende´ President Ronald Venetiaan voor hem Henk Arron ‘GEEN PLAATS’ was op zijn Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. Vanwege een ordinaire interne parij-politieke ruzie tussen Ronald Venetiaan en Henk Arron jaren geleden? Wijlen Henk Arron werd toen tijdens een partijvergadering het NPS partijcentrum uitgezet.

  En omdat de toenmalige President Johan Ferrier toen in 1980 op goede voet stond met de toenmalige militairen onder leiding van Desire Delano Bouterse, moet ook hem Ferrier dit lot beschoren worden. En waar zal men deze volksheld Desi Bouterse na zijn overlijden dan begraven?

  http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kennisaanval.nl/fig_revo/regering.gif&imgrefurl=http://www.kennisaanval.nl/revolutie.html&h=275&w=400&sz=96&tbnid=O2ePE9naSwwnoM:&tbnh=85&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DJohan%2Bferrier&hl=nl&usg=__KzKpOdBYEVTJMVSv0ZD6f4loUwM=&ei=-OdES_a8LI33-AaVz6yvCg&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&ved=0CA8Q9QEwAg

  Wij van de bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya betreuren deze feiten, doch hebben bewust gewacht om te kijken wie er wat hierover zou zeggen. Blijkt tot onze grote teleurstelling (nog) NIEMAND! En gezien de ontwikkelingen rond de begrafenis van wijlen Johan Ferrier, lijkt het alsof deze haatdragende huidige president van Suriname Ronald Venetiaan GEEN diplomatieke stappen hiertegen heeft ondernomen, om deze historische blunders te helpen voorkomen. Of zullen wij eerder de vraag moeten stellen, wat deze huidige Front Regering intern aan enige geslaagde of niet geslaagde actie hiertegen ondernomen heeft.

  Hoe kan je als ‘onafhankelijk’ land in godsnaam je ‘Eerste President ‘zonder slag of stoot’ in het buitenland laten begraven. Om vervolgens naar deze begrafenis er heen te reizen. Zonder dat je enige actie daartegen ondernomen hebt. Wat overigens blijkt geeft van hoe ‘gekruisigd’ en ‘mentaal gefrustreerd’ sommigen van onze zogenoemde politieke leiders zijn. Die het eerder wel op prijs stelden van verre te reizen om de handjes van een goddeloze Paus te kussen, dan hun eigen waardigheid en dat van het volk op een voetstuk te plaatsen.

  http://www.youtube.com/watch?v=jqmEE82ApUw

  Een paus die nimmer van plan lijkt te zijn om het Pauselijk Besluit in te trekken, die zijn voorganger in 1454 als geestelijk leider van het Vaticaan en toenmalig President van Europa bekrachtigde. Door het ontvoeringen Khamiten in 1444 (voormalige Afrikanen) uit Khamita (Afrika) te officialiseren. En nog met alle mogelijke middelen van dien, waaronder:
  – Het sturen van missionarissen.
  – Het opzetten van een moderne gewapende macht (legereenheden).
  – Het officialiseren van Afrikaanse Holocaust (Slavernij).
  – Het uitwissen van het Khamitisch (Afrikaans) Cultureel Erfgoed d.m.v. geschiedvervalsing. – Het creëren van interne oorlogen in Khamita (Afrika) i.s.m. de toenmalige Joden en de Arabieren.

  Een Pauselijk Besluit die streefde naar een ultiem doel, om Europa tot machtigste continent te laten worden en zodoende de extreme interne dreiging (economisch verval van het continent Europa) van zich af te wenden.

  http://www.youtube.com/watch?v=mq-V5sIIg3A

  Dit doel was volgens de Paus te bereiken, door het in collectiefverband van Europese landen stichten van een totale ‘Europese Wereld Orde’. Dit volgens de theorieën van Adolf Hitler (Mein Kampf). En deze theorieën over de gehele wereld dwingend te verspreiden op o.a.; economisch, politiek en religieus gebied. Uitsluitend vanuit een raciaal oogpunt. Waarbij opgrond hiervan tenslotte, het zwarte ras (Afrikanen) als een ultieme vijand wereldwijd als inferieur en vogelvrij verklaard werd.

  En wie zijn dan deze ´waarachtige´ criminelen, die ‘vol haat’ in zichzelf de handen van een goddeloze paus wensen te kussen? Terwijl zij hun eigen mensen minachten en zelfs de Eerste President van hun land in het buitenland laten begraven? U raadt het al. Derhalve zei Anton de Kom in zoveel woorden tegen zijn gemeenschap dat:

  EEN VOLK DAT ZIJN OF HAAR GESCHIEDENIS NIET KENT, KENT ZICHZELF NIET EN IS GEDOEMD DEZELFDE FOUTEN UIT HAAR GESCHIEDENIS
  TE HERHALEN.

  http://www.youtube.com/watch?v=HYIE2NbXV8A&feature=related


  Maak melding

 2. Ferrier moest – na de coup – het veld ruimen op bevel van demagoog(le)DB. Als 1e suri-gouverneur en president was hij een ruisende kracht(?) achter de toenmalige goedonderhoudende presidentiele tuin achter de toen nog aanwezige keurig witte vitragegordijnen. Zijn staatsbezoek aan Nederland in 1977 staat wereldwijd in de boeken genoteerd als de enige exclusieve waar hij zijn tranen de vrije loop liet.


  Maak melding

 3. Ferrier de 1e surinaamse gouverneur en president van Suriname. Als staatshoofd van Suriname liet hij in 1977 in zijn toespraak bij het galadiner in Nederland op staatsbezoek zijn tranen de vrije loop.
  In opdracht van demagoog(le) DB moest hij na de coup zijn vaderland verruilen voor Nederland. Ferrier was geen sterke daadkrachtige politiek invloedrijke man die de toen zittende regering de juiste koers heeft gewezen in het succesvol belang van land en volk.


  Maak melding

 4. Ik snap de uitspraak van Jan Pronk niet zo goed, Ferrier een bruggebouwer tussen de div
  bevolkingsgroepen in Suriname wanneer dan, heb ik gemist denk ik, en Janssen v Galen typeert de man als de Job Cohen van Suriname, hoe dan ’t moet niet te gek worden, Van Cohen heb ik al sowieso geen hoge pet op, maar kort samen gevat wat ik dacht van Ferrier, goeie vent, Pres geweest in Suriname daarvoor Gramang om ’t zo te zeggen,oud onderwijzer, mooi allemaal
  gezegende leeftijd bereikt, wat wil een mens nog meer!!!!

  Ferdinand Hossenbux


  Maak melding

 5. hahahaahaha ai mi gado nummer 2 wat bezield jou mi boi ? ik wacht op de dag dat jij ons hier ga vertellen dat bouterse op het water loopt. op 13 augustus 1980, een half jaar na de coup door 16 sergeants onder leiding van desi bouterse,trad ferrier af,op verzoek van bouterse en mede-couppleger roy horb gaf hij advies over de macht overdracht,nadat het parlement was ontbonden.Ferrier adviseerde beiden het hof van justitie te verzoeken om premier henk chin a sen te beedigen als de nieuwe president dit advies werd opgevolgd.Een dag voor zijn vertrek hield Ferrier een toespraak voor de soldaten, hij drukte hen op het hart niets te doen waarvoor zij zich als surinamer zouden moeten schamen.@ akademiya weet jij wat met bouterse moet gebeuren na zijn dood ? voor de ratten gooien want hij is zelf een grote RAT.


  Maak melding

 6. Surinamers toch,…

  Wat een reacties…

  Vanwaar dit ongeremde ongenoegen,…

  Geadresseerd aan een heer,…
  de weledelgeleerde heer Dr Johan Ferrier

  Voor de meesten, een generatiegenoot van onze grootouders en overgrootouders…

  Ik denk aan een generatie fatsoenlijke, respectvolle weinig eisende mannen en vrouwen zondags getooid met hoge hoeden, anjiesa, ohrni of hoofddoek…

  Het is de eerste generatie surinamers die ons land hebben bevochten, …

  Met maximale inzet van kunnen en kwaliteit,…

  ook menselijk falen tot spijt…

  Deze generatie duidde elkaar nog aan met heer, mevrouw, broer en zus…

  De een op een kostgrond,
  De ander ventend op de fiets
  In de mijnen van Suralco
  Voor de klas en
  Op het kantoor
  zo vocht deze generatie voor ons

  voor ons, derde, vierde en jongere generaties die vanzelfsprekend bevangen zijn in de ruime keur aan ontwikkel en leef mogelijkheden, zonder dat je afkomst, achtergrond, opleiding, kleur, geur, geaardheid…

  Mijn verzoek aan alle inzenders om toch even stil te staan bij de tijdgeest waarin Dr Ferrier zich heeft ingezet, kijk eens terug naar bekenden uit uw eigen omgeving,…

  Wat zijn de mogelijkheden geweest, en waarom is het niet anders geweest.

  Waarom zo hard uithalen naar een pionier die ergens begon en de estafette stok heeft overgedragen / achtergelaten.

  Inzenders zorg ervoor dat je de estafette stok in handen krijgt als je in staat bent het als president van suriname beter te doen,…

  Inzenders laten wij deze oud president waardig herdenken, zoals wij daarin zijn opgevoed,…

  Dr J.H.E. Ferrier bedankt!


  Maak melding

 7. Geachte heer Hoost,

  U zegt in uw reactie dat:

  “Een dag voor zijn vertrek hield Ferrier een toespraak voor de soldaten, hij drukte hen op het hart niets te doen, waarvoor zij zich als Surinamer zouden moeten schamen”.

  Dus zou juist u het op prijs moeten stellen, dat de soldaten waar u het over heeft, zich uiteindelijk toch aan hun woord gehouden hebben? Maar kennelijk denkt u daar anders over. Want merken wij en velen met ons, dat hoe dan ook de democratie in Suriname naar ons idee in stand is gebleven.

  Moeizaam en voornamelijk met de onvermoeibare medewerking van deze soldaten, onder supervisie van juist die ene charismatische persoon, die u voor de ratten wilt werpen. Dus waar blijft u dankbaarheid.

  U moet gewoon een toontje lager zingen en vooral leren de geschiedenis op z’n juiste waarde te schatten. Want waarom slaat u NIET zo’n brutaal mondje op jegens Kolonel Hans Valk. En wij weten waarom u dat niet doet als politiek vluchteling? Maar dat mag geen rechtvaardiging zijn, om wild om uw heen te slaan. Shame on you!

  http://www.dbsuriname.com/archief/nat/2009/mrt09/26-03-09/Nat_%C2%A0%E2%80%98Aanklacht%20Nederlandse%20rol%20staatsgreep%20onbestaanbaar%E2%80%99%20.asp

  En natuurlijk kunnen wij het begrijpen, dat u geen vrede met de gang van zaken kunt hebben. Maar de uiteindelijke verantwoordelijken, die van de voormalige Nederlandse kolonie Suriname een potje hebben geprobeerd te maken, zijn historisch bekeken absoluut NIET de Surinamers. Integendeel.

  Want het zijn juist de Surinamers, die na hun politieke onafhankelijkheid in 1975, alles in het werkstellen, om los te komen van de ‘ideologische daders’ (Alhoewel nog niet allemaal). Een opdringerige dader, die Surinames progressie constant probeert te ondermijnen en/of te frustreren. Voornamelijk vanwege de enorme natuurlijke rijkdommen waar het land over beschikt. Waardoor de Republiek Suriname het constant op Piet Hein-achtige wijze moet ontgelden.

  Maar u blijft zich jaar in, jaar uit, richten op de verkeerde personen of instantie. Lijkt ons geen gezonde levenshouding. Denk er eens goed over na broeder. Denk er eens goed over na.

  http://www.youtube.com/watch?v=fDQ8QnnX820&feature=related


  Maak melding

 8. Black People.
  wie niet weet waneer ferrier een bruggenbouwer was laten duidelijk zien dat zij niets van suriname weten en de geschiedenis van suriname of ze zijn een broekie die mee willen praten en interesant willen doen. ze hebben geen hoge pet voor integere mensen die zich keurig houden aan wetten en regels en de democratie,ze hebben wel een hoge pet voor FIGUREN die hebben laten zien dat zij zich niet houden aan de wet de grondwet en de democratische regels nationaal zowel internationaal.jullie mogen hier de grote intellectueel uit hangen maar zo makelijk gaat de vlieger niet op omdat de zelfe mensen die ferrier zijn integriteit in twijfel trekken voorstander zijn van een politieke partij in suriname dat geleid word door mensen die over duidelijk een groot gebrek hebben aan al die eigenschappen die de naam johan ferrier draagt dus jongens laten we a.u.b stoppen met leuk doen de mand heeft grote gaten waar jullie doorheen gaan vallen of al doorheen zijn gevallen stelletje kuikentjes.


  Maak melding

 9. Na het stuk van meneer Ebu gelezen te hebben kan ik alleen maar walgen. Iemand die durft om Desire Delano Bouterse een volksheld te noemen moet je nooit serieus nemen. Of wiens brood men eet, diens taal men spreekt.

  Voordat je kritiek uit moet je eerst bij de familie zijn. Ken je de achtergronden. Ik denk het niet. Zo ja dan doe je aan opruiing. Kritiek uiten vanuit Nederland is o zo gemakkelijk. Pak je biezen en kom in Suriname. Help mee aan de opbouw en niet aan de afbreuk meneer Buitenman.
  Wij Surinamers nemen je niet serieus. Zeg tegen je volksheld om zich de melden in Domburg. Pas als hij zich meldt, is hij echt een volksheld.
  Kwakoe…


  Maak melding

 10. Geachte heer, mevrouw Kwakoe (reactie # 10),

  Alvast dank dat u op onze bijdrage wilde reageren. Echter betreuren wij het, dat deze zulks een invloed op u gehad heeft. Wat beslist NIET onze bedoeling was.

  Doch delen wij u mede dat het recht op een ‘Vrij Meningsuiting’ binnen de Nederlandse Grondwet, NIET slechts voor enkelen, maar voor allen is weggelegd. En in dat kader maken wij van dat recht gebruik. In de hoop dat de ‘essentie’ van de boodschappen voldoende begrepen worden. Hoe aanstootgevend deze ook moge zijn.

  http://www.youtube.com/watch?v=3ciiaTmR0pg&feature=related

  En het lijkt gezien uw reactie, dat u daar kennelijk veel moeite mee schijnt te hebben. Wat wij betreuren. Echter niet u alleen. Omdat de geschiedenis ons dat ettelijke malen bewezen heeft.

  Maar dat kan nimmer betekenen, dat wij ons laten muilkorven. Terwijl wij ervan overtuigd zijn, dat dit ‘recht’ een essentieel doel dient, welke velen in onze samenleving tot inkeer kan doen laten komen. In de hoop dat veranderingen ten goede tot stand kunnen worden gebracht. Ten gunste van u, voor mij en de gehele gemeenschap in het bijzonder.

  http://www.youtube.com/watch?v=x1L8y-MX3pg&feature=related

  Vandaar ook dat de Amsterdamse Rechter op 02-06-2008 orde op zaken stelde. Toen wij in het kader van de protesten tegen het ‘illegaal naakt object van Anton de Kom op het Anton de Komplein Amsterdam, het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost met succes voor de rechter daagden.

  Zij hebben hopen wij hun lesje intussen geleerd. Nu u nog. Dit in relatie tot de volgende Rechterlijke Uitspraak, in nota bene een ‘Meervoudige Strafkamer’.

  http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BD2966&u_ljn=BD2966

  Daarnaast willen wij u erop wijzen, dat wat wij produceren gebaseerd is op gedegen research. En dat wij dat beslist NIET doen, om serieus genomen te worden. Wij staan hierin absoluut NIET centraal. Het ligt aan de lezer om zelfs te bepalen, hoe met deze informatie om te gaan. En daar bent ook u daar vrij in.

  En als u verkiest, om op een wijze te reageren zoals u daar zelf voor gekozen heeft, dan is dat voor uw rekening. En schuif dat absoluut niet op anderen zoals “wij Surinamers”.

  Wij van de beweging bepalen NIET uw invalshoek, u doet dat. En wat voor de éen een held is, hoeft NIET het zelfde voor de andere te zijn. Dat mag. En wat voor de andere’ afbraak’ is, kan voor de éen juist weer ‘opbouw’ betekenen. Het heeft allemaal te maken met je ‘referentiekader’.

  Vandaar ook dat het recht op een ‘Vrije Meningsuiting’ voor een ieder geldt. En NIET slechts voor enkelen. Zoals je zo vaak ziet bij autoritaire regimes, als bijvoorbeeld China. Trouwens, zelf President Ronald Venetiaan schijnt daar enorme moeite mee te hebben. U zou dat kunnen beamen.

  Dus laten wij met z’n allen in het kader van het ‘Bewustwordingsproces’ trachten, om dat recht te koesteren. Dit in naam van de Democratie. Maar in het bijzonder in naam van de ‘Vrijheid’.

  Anana zijt met u.

  http://www.youtube.com/watch?v=2U9STwWezxM


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.