25 november, onafhankelijkheidsdag Suriname

12

Op 25 november 1975 vond de proclamatie plaats van de onafhankelijke Republiek Suriname, in aanwezigheid van premier Den Uyl en kroonprinses Beatrix. Als eerste president van de Republiek Suriname werd J.H.E. Ferrier, beëdigd. Het streven naar de onafhankelijkheid werd op 15 februari 1974 aangekondigd door premier H.A.E. Arron. In de regeringsverklaring werd opgenomen dat de onafhankelijkheid ‘per ultimo 1975’ zou plaatsvinden. Voor 1974 waren er natuurlijk al enkele nationalistische c.q. politieke groeperingen die de onafhankelijkheid van Suriname propageerden m.n. de P.N.R. (Partij Nationalistische Republiek).
Vlagvorming
Niet alle groeperingen in het land waren voorstanders van de onafhankelijkheid, maar na het bereiken van consensus omtrent de totstandkoming van de onafhankelijkheid hebben de oppositionele als coalitie partijen elkaar de hand gereikt. Met name Jagernath Lachmon (voorzitter van de Verenigde Hervormings Partij- V.H.P en leider van de oppositie) en Henk Arron (Minister-President van Suriname en leider van de coalitiepartijen, de Nationale Partij Kombinatie- N.P.K.) gaven elkaar, na een conflict van langer dan een jaar, een warme ‘brasa’ (omhelzing).

Op 19 november 1975 keurden de Staten unaniem de nieuwe grondwet en de vlag van Suriname goed en stemden voor de beëindiging van het Statuut. (koninkrijksrelaties)

Lees verder op de site van het Landsarchief Suriname.

12 REACTIES

 1. Om als Volwassene te veranderen,moeten we de kinderlijke pijnen onder ogen gaan zien en daarna loslaten.

  Bijv:
  De pijn van Institutionele discriminatie
  De pijnen dec ’82
  De verdeel en heers pijn: zichtbaar onder de creolen.
  De pijn van “joe moes kinkie joe kleur
  De pijn van blaka man lesie

  Terwijl jij geen voorwaarden schept als overheid,dat ik de weg zal moeten vinden om bewust te worden van je eigen zelfrespect en scheppingswaarde.


  Maak melding

 2. Het netwerk en de jongeren die de NDP steunen,vragen middels dit gedicht van BRADLEY(9 jaar),aandacht van de rancuneuse front volkspredikers.

  Als je me lief en zacht aanraakt

  Als je me aankijkt en me toelacht

  Als je soms naar me wil luisteren en me uit laat praten

  Dan zal ik groot worden,heel groot

  Change that hate thing!!!!!


  Maak melding

 3. Suriname leert lopen.
  De Surinaamse gemeenschap is net als die van de Verenigde Staten Van Amerika een bonte mengeling van rassen en groepen, met verschillende culturen en talen, tradities en godsdiensten. Voordat Europeanen hun intrede deden in Amerika, woonden in Suriname verschillende stammen van Indianen (naar één van deze stammen, de Surinen, is het land waarschijnlijk genoemd). De Indianen in Suriname kenden al een primitieve soort van landbouw en handnijverheid. De handnijverheid van de Indianen is tot de dag van vandaag bewaard gebleven. De Europeanen trachtten deze nomadenstammen van Indianen in te schakelen in een naar westerse economische begrippen gemodelleerd plantagestelsel, wat tot gevolg had dat de Indianen er zich tegen verzetten, voor zover ze niet ten gronde gingen aan ongekende ziekten en nieuwe alcoholische dranken. Nu precies 34 jaar na de onafhankelijkheid begint het land Suriname haar weg te vinden in de vaart der volkeren. De geschiedenis heeft gemaakt van wat Suriname is, Nederlandstalig, en met een groot deel van de bevolking buiten Suriname wonend. Waar de wereld in een diepe financiële crisis zit tikt het hart van Suriname met verbazingwekkende regelmaat verder. De polsslag van het Surinaamse leven is van multipele afkomst en doet soms verward aan, omdat de verschillende ritmen voor het menselijk oog niet altijd overeenstemmen. Toch kent Suriname net als de VS een eenheid in verscheidenheid. Met zijn kleine bevolking van nog nauwelijks 450.000 mensen, is Suriname een wereld-in-zakformaat. Een belangrijk deel van het Surinaamse volk woont overzee, voornamelijk in Nederland. In Nederland is dit conglomeraat van rassen en talen, godsdiensten en culturen, zeden en gewoonten, dat aan Suriname zijn eigenaardige en voor de vreemdeling zo bekoorlijke en schilderachtig voorkomen geeft ook aanwezig. In de weide wereld maakt Suriname allerlei afspraken over hout, bauxiet en goud en stuit op zaken waar het lering uit moet trekken. Dat vindt vooral de jongeren uit Suriname. Jongeren vormen het grootste deel van de Surinaamse gemeenschap. De toekomst van dit jonge land, dat 34 jaar terug haar onafhankelijkheid kreeg ziet er rooskleurig uit. Rooskleurig op zijn Surinaams wel te verstaan. Het economische probleem wordt waar mogelijk energiek aangepakt en een aantal projecten moet zorgen voor de verbreding van de economische basis en de vestiging van een gunstiger economisch klimaat.-Varma R-


  Maak melding

 4. Nog meer zelfstandig denken vinden het netwerk en de jongeren die de NDP steunen.

  Een stukje geschiedenis.

  De geschiedenis van de mensheid heeft vele culturen gekend met scrips die bovennatuurlijke of religieuze overtuigingen bevatten.

  Voor sommige mensen die in zo’n cultuur leefden waren dit anathema’s,met het gevolg dat hun scripts botsen met de culturele scripts.

  In de tijd dat de kerk het hoogste gezagvormde,ging de Italiaanse wetenschapman Galilei(1564-1642)zelfstandig denken,zijn eigen kennis ging toepassen en zijn eigen observaties verrichten.

  Tegen de wil van de kerkin, bleef hij vasthouden aan zijn theorie dat de aarde rond is en dat de aarde om de zon draait en niet omgekeerd.

  De kerk bleef volhouden dat God de mens een unieke en bevoorrechte positie had gegeven,de mens en de aarde zouden dus het centrum van alle dingen moet zijn.

  Galilei werd veroordeeld wegens keterij en stierf in de gevangenis.


  Maak melding

 5. Je bent niet zelfstandig als de spieren in je benen worden geschonken en je voeten niet kunnen bewegen zonder de schoen van een ander of dat je datgene doet wat een ander bevoordeeld,nee toch.

  En toch wens ik mijn broeders en zusters wan bun srefidensi.
  Het zou moeten zijn wan bun srefidenki nanga egi du,helaas.
  Waar is de glasfabriek gebleven
  waar is de pvc fabriek gebleven
  waar is de suikerriet
  waar zijn de rubberbomen
  waar zijn de cacao bomen
  waar is alles wat ooit onze trots was
  geef het land toch zijn trots terug


  Maak melding

 6. hallo mensen,wanneer beseffen wij,dat Suriname ons geen cadeau is gedaan,maar Nederlanders hebben hun gezicht in het internationale wereld willen redden en daar door hebben zij Suriname afgestoten…..,,,,hebben de mensen van de regering nog niet door en of willen zij het laten zien,dat zij Suriname van de blanken afgepakt hebben.[ alleen de Nederlanders hadden toen nog een kolonie,en dat moet toen snel weg.]

  er waren een delegatie naar Suriname gestuurd, om de mensen daar te indoctrineren.

  die mensen leven nog steeds in de waan zien.

  wij moeten,maar ons wonden gaan likken,dat wij een faillissemente-land hebben gehad en,dat wij geen kaas hebben gegeten hoe wij met ons mede-mens moeten omgaan.

  er zijn voor die tijd veel mensen van Suriname gevlucht,wie gaat deze mensen op zijn bange-daad de respect geven.

  het is juist omgekeerd het geval,iedereen zeg,dat andere het land de rug heeft toe-gekeerd,wij moeten niets van ze hebben.

  veel mensen hadden/hebben nog steeds de angst,maar niemand wil,dat horen,er is niemand in Suriname,die dit wil aan horen.


  Maak melding

 7. @ het netwerk alias de jongeren
  zijn jullie allemaal van de ndp jongeren zo opportunistisch??
  jou reaktie op nummer 5 laat zien hoe jullie ndp-ers denken en hoe ze zijn want jullie gaan tegen de wil van de beschaafde wereld in om te kiezien voor een massa moordenaar als president .


  Maak melding

 8. Bijlmervluchten.

  25-11-75 is de aanleiding geweest voor de vele Bijlmervluchten. Vele gezinnen hebben op de vlucht huis en haard voor een appel en een ei verkocht aan huizenmelkers en opkopers. Vele gezinnen kwamen in Nederland in een opvanghuis terecht waar ze in twee kamers werden gestopt op 7 hoog en keuken, badkamer en douche moesten delen met drie andere gezinnen. De vernedering was een feit!
  Vluchten voor het onbekende, vluchten voor de onzekerheid en vluchten voor srefidensi.
  Vandaag de dag hebben alleen de sterksten het overleefd en hebben een eigen levens standaard in NL opgebouwd. De tweede en derde generatie van deze gezinnen hebben hun plaats opgeeist in de top van de economie en het bedrijfsleven in Nederland. Met hun thans bekende vaderlandsliefde hebben deze gezinnen Suriname in moeilijke en barre tijden sterk gesteund door middel van het belangeloos sturen van voedselpaketten.
  Belangeloos!
  Vandaag de dag worden deze vluchters en hun tweede en derde generatie met de nek aangekeken als ze in Suriname zijn. Dank?

  Suriname is pas onafhankelijk wanneer ze al haar kinderen kan waarderen, waar ter wereld ze ook zijn, zonder rancune.
  Srefidensi heeft de Bijlmervluchten gecreeerd, Srefidensi zal eigenlijk moeten zorgen voor Paramaribocluchten om landgenoten
  met open armen te ontvangen. Deze groep terug-keerders kan zorgen voor een stevige injectie in de economie van Suriname.
  Dan pas kan er met z’n allen feest gevierd worden, anders niet!


  Maak melding

 9. Door verraad van de politiek in zowel Suriname en Nederland is de onafhankelijkheid ontstaan.
  Elke militair van Surinnamse afkomst werd geronseld om naar Suriname te gaan en dat is de waarheid, sterker nog,ze zouden 5 jaar lang hun Nederlandse Soldij behouden.
  De afspraken van zowel 1975.1980,komen in het jaar 2030 naar buiten in de hoop dat velen al zijn overleden of dementerend zijn.
  Letwel,Nederland kreeg van de IMF,350.000.000 NF,om de Bijlmermeer te bouwen tijdens het onderhandelen van de onafhankelijkheid, lang voor 1975.(dubbelspel)
  Bruma, nam de waarheid mee
  Pengel nam de waarheid mee
  Lachmon
  nam de waarheid mee
  Aaron,nam de waarheid mee
  Chin a Sen,nam de waarheid mee
  Ferrier, leeft met de waarheid
  Venetiaan, leeft met de waarheid
  Pronk,leeft met de waarheid
  D.D.Bouterse is belazerd!!!!!!!
  Prade,leeft met de waarheid
  De elite stierf met de waarheid en verraad aan land en volk.
  Velen die meer weten zijn persona non grata in Suriname en worden in Nederland ook belemmerd in hun bestaan.

  Het grootste voorbeeld van machtmisbruik is wijlen Dhr.Oltmans, wie veel weet zal lijden
  en wie niets weet zal mee praten met de massa media.


  Maak melding

 10. Srefidensivluchten.
  (aanvulling)

  Volgend jaar kan Suriname 35 jaar onafhankelijkheid vieren. Een voorstel om dit samen te doen met alle Surinamers uit de VS, Nederland, de Antillen kortom, overal vandaan, waar ze zich ook bevinden. De Surinaamse overheid kan een goede daad verrichten door deze groep allemaal uit te nodigen voor deze viering in 2010. Natuurlijk een ieder op eigen kosten.
  Dan pas is er sprake van een serieuze brassa, zoals Arron en Lachmon dat toen deden. Suriname moet haar kinderen omhelsen, niet afstoten.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.