Halal paashaas

37

Iwan BraveDoor Iwan Brave – Ay baya. Wat luisteren we slecht naar elkaar. Eigenlijk wilde ik het deze week hebben over de afgetreden Amsterdamse wethouder Hennah Buyne, maar bepaalde reacties op mijn vorige bijdrage nopen mij dat even uit te stellen. Ik had gesteld dat als moslimorganisaties met net zo veel vuur, als zij dat tegen Wilders doen, zouden uitspreken tegen extremisten die in naam van Allah dood en verderf zaaien, er voor een figuur als Wilders weinig voedingsbodem zou overblijven. En ook dat door bepaalde islamitische leiders de Koran als ‘effectief onderdrukkingstool’ wordt gebruikt.

Mensen daarmee heb ik niet gezegd dat de Koran een onderdrukkingstool is, maar dat die door sommigen als zodanig wordt misbruikt! Ook was er een reactie als zou ik ‘haat zaaien’. Terwijl ik juist heb gesteld dat bepaalde extremistische islamitische leiders blij zijn met domoren als Wilders als welkome misleiding voor hun onderdrukte onderdanen. ‘Wilders als geschenk van Allah’. En ik heb benadrukt: ‘ik weet wel zeker dat het niet de Allah is van de oprechte moslim’, ofwel de ware. Dus ik zie niet wat voor haat ik hier zaai. Net zoals een ware hindoe, ware christen of ware jood – of welke ware gelovige ook – zaait een ware moslim geen dood en verderf. Ook vroeg iemand zich af of ik ‘begrip’ heb voor Wilders. Terwijl ik zei dat het ‘begrijpelijk’ is dat extremisme extremisme uitlokt. Wie sowieso uit mijn vorige column opmaakt dat ik begrip voor Wilders heb, heeft vast een dikke onvoldoende gescoord voor tekstverklaring op school.

Ook kwam ik met de prikkelende bewering dat ik een kritische houding mis onder westerse moslimorganisaties ten aanzien van het bloedige terreur à la Bin Laden en Hamas. Ik heb bewust gesproken van ‘organisaties’ en niet van ‘moslims’. Omdat ik niet van individuen verwacht dat ze hun nek uitsteken maar wel van maatschappelijke (welzijns)organisaties. Spreek je ook uit – als effectief tegenmiddel – tegen het zogenoemde ‘moslimextremisme’. Wat een gedrocht van een westerse term trouwens. Want ik ken alleen extremisten, en die misbruiken elk vaandel dat ze van pas komt.

Ik heb me enkele weken geleden geërgerd aan de uitspraak van PvdA-leider Wouter Bos in de Volkskrant. Hij vindt dat door zijn partijleden ‘te weinig’ wordt gepolariseerd binnen het integratiedebat. Toen dacht ik: wat een huichelaar. Wilders komt tenminste recht uit voor zijn ware aard en roept: “Meer fatsoen, minder islam.” Pats: negen zetels. Kassa! Wouter Bos van het tanende PvdA ziet dat met lede ogen toe. Door impliciet te stellen dat zijn partijgenoten te veel gaan voor de knuffelaanpak van allochtonen, hoopt hij op deze manier de politieke averij te beperken. Zeg maar gerust: de Wildersaanhang te paaien. Maar hij is zo politiek correct – ofwel huichelachtig – dat hij het niet onverbloemd durft.

Bos durft zelfs te stellen dat de legendarische Joop Den Uyl behoorlijk polariseerde. Toen dacht ik: Bos, je kunt mij veel verkopen maar niet deze pertinente onzin. Je moet niet de verzuilde Nederlandse maatschappij van weleer verwarren met de multiculturele wirwar die het nu is. Toen stonden mensen ook niet vijandig tegenover elkaar. Het scherpe debat ging over of naar links of naar rechts met als uitkomst een voor iedereen leefbare middenkoers. Ofwel het poldermodel, dat zo zoetjes aan flarden ligt. En ook werd er ten tijde van Den Uyl fatsoenlijk gedebatteerd. Als opgroeiende burger vond ik het boeiend om uiteengezet te krijgen waarom bepaalde (subtiele) uitspraken voor ministers ‘onaanvaardbaar’ waren. Tegenwoordig wordt er gewoon rauw gezegd: “De minister is knettergek.” En Wouter Bos wil dat ook de toon binnen zijn partij ‘scherper’ moet. Want ‘geen emancipatie zonder polarisatie’. Nou, Woutertje dom Boskaboutertje, je verwart twee wezenlijke dingen met elkaar: polariseren en stelling nemen. Dat laatste deed Den Uyl. Met verve en als waardige staatsman.

Met mijn vorige column heb ik stellinggenomen. En wel als volgt: distantieer je als ware moslim expliciet van figuren die dood en verderf zaaien in naam van Allah. De God van leven. Uiteraard geldt ook hier: wie de schoen past, trekke hem aan! Maar ja, sommige mensen zijn zo verstokt dat ze horende doof zijn. Met als gevolg – of wellicht als doel: onverdraagzaamheid en polarisatie. En voor zowel de Bijbel als de Koran geldt: je kunt ermee liefde prediken of elkaar de hersenpan mee inslaan? Het zijn niet voor niets zwaarwichtige boekwerken. O ja; als je de paashaas te grazen krijgt, doe het dan wel halal. Om het even in wiens naam.

Iwan Brave
(Dit is een bewerking van een radiocolumn op Faya FM)


37 REACTIES

 1. Moslims moeten zich niet distantiëren van het gewelddadig verzet van Irakese burgers tegen de fascistische, nazistische westerse bezetter. Het met geweld verzetten tegen bezetters is volgens het internationaal recht LEGITIEM.

  Moslims hebben alle recht boos te zijn op Wilders en de cartoontekenaars. Moslims in moslimlanden voelen zich bedreigd. SNAP JIJ DAT NIET, billenlikker Iwan????
  Geweld tegen moslims was er eerder dan andersom? Extremisme lokt extremisme uit, zeg jij. Als moslims zich moeten verantwoorden voor daden van slachtoffers, waarom hoeven blanken zich dan niet te verantwoorden voor de miljoenen doden die door hen veroorzaakt worden? Geef mij daar eens antwoord op. Jij doet alsof het de schuld van moslims is dat Wilders aan de macht is. En dat vind ik een zeer billenlikkende, kwalijke zaak.


  Maak melding

 2. 1953:
  Als Iran door de twee jaar durende sancties verzwakt is, helpt de CIA Mossadegh omverwerpen. De VS zetten sjah Reza Pahlevi op de troon, die prompt 40% van de Iraanse olie onder controle van Amerikaanse oliemaatschappijen plaatst. William Colby, hoofd van de CIA, noemt deze staatsgreep “the proudest achievement of the CIA”. Generaal Norman Schwarzkopf senior helpt bij de oprichting van de SAVAK, Iran’s brutale geheime politie. Kermit Roosevelt, de CIA-agent die de Iraanse coup beraamde, wordt vice-president van Gulf Oil.

  1963:
  Bij een coup, gesteund door de CIA, wordt Kassem omvergeworpen. Een CIA-agent getuigt voor de Senaatscommissie over deze coup:

  “The target suffered a terminal illness before a firing squad in Baghdad.”

  Koeweit maakt van de verwarring gebruik om de grensovergang met Irak, die tot dan in Muttla lag, 70 km op te schuiven naar het noorden.

  1972:
  Irak kondigt de nationalisatie van zijn olie-industrie aan. President Nixon, adviseur van de Nationale Veiligheid Kissinger en de sjah van Iran besluiten om de Iraakse Koerden te bewapenen en in opstand te doen komen tegen Bagdad, om Irak te verzwakken. Er wordt de Koerden beloofd dat de VS “would back them all the way”. De sjah sluist VS-wapens door naar de Koerden, en Kissinger overtuigt Barzani een sovjetvoorstel te verwerpen om te onderhandelen tussen de Koerden en Bagdad. De CIA levert via de Israeli’s voor 16 miljoen dollar militaire steun aan Barzani. Niet de VS, maar Irak wordt op de lijst geplaatst van landen die het terrorisme steunen.

  Dit zijn ENKELE van de duizenden voorbeelden van westers terrorisme. Er zijn nog veel meer voorbeelden. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, anders kan ik beter een heel boek schrijven. En het hele verhaal is hier niet geschreven, er zijn nog veel meer Europese landen bij betrokken.

  bron: http://www.irak.be/ned/literatuur/geschiedenis_etc___.htm


  Maak melding

 3. Hr Brave wederom moet ik instemmend reageren op uw artikel.
  Ik begin de indruk te krijgen, dat u een van de weinige surinaamse journalisten bent die een goed artikel kan neerzetten, want ik voel nog niet de behoefte in de pen te klimmen om u van repliek te dienen!


  Maak melding

 4. Het leuke is dat Toni Joni mij billenlikker noemt terwijl hij/zij – (bij dappere anonieme namen weet je het namelijk nooit) – toch zelf moslims gelijksteld aan ‘extremisten’. Want in mijn artikel staat toch echt: “extremisme lokt extremisme uit.” En niet: “moslims lokken extremisme uit”.

  Maar ja, begrijpend lezen is een kunst.


  Maak melding

 5. Interessant,

  Ik heb toch echt wel geschreven: “extremisme lokt extremisme uit.” En niet (generaliserend): “Moslims lokken extremisme uit.”

  Het is Toni Joni – de niet-billenlikker – die het zelf invult met ‘moslims’.

  Nogmaals: wat ‘luisteren’ – in dit geval lezen – we toch slecht (naar elkaar).

  Maar ik feliciteer iedereen met deze interessante discussie.

  Alsnog vrolijk Pasen!


  Maak melding

 6. Iwan Brave,

  Je hebt een prima artikel (ook vorige) geschreven. En dat van Wouter Bos ben ik het volledig mee eens. De discussie over Moslims is een heel andere dan die in de jaren 70.

  Maar zoals je aan de reactie #1 van Toni Joni ziet kunnen sommige moslims (ze maar de meeste) slecht (begrijpend) lezen dat tot slecht luisteren leidt of zelfs “lijdt”. Ze gaan direct schelden zie #1 of zelfs een achterhaalde geschiedenis opvoeren. Ze willen niet zien dat het moslims onderling zijn die elkaar in Irak en het midden oosten afmaken. Ze willen niet zien dat in landen met een grote moslim bevolking er altijd een combinatie van religieuze en politieke problemen zijn. Hieruit trek ik MIJN conclusie dat niet de Islam achterlijk is maar dat het gevaar is voor achterlijke mensen. Misschien is het slecht begrijpelijk en analystisch lezen van Toni Joni een uiting van deze achterlijkheid.


  Maak melding

 7. als ik partij zouden moeten kiezen,dan zou ik als medemens zeker aan de kant van de moslim staan.deze mensen hebben nog steeds te leiden onder de westerse beschaving.we moeten niet onredelijk blijvend beoordelen,
  alsof wij blinden zijn in jeruzalem.de vernedering heeft zich omgezet in haat en leid tot verzet.en dit mogen wij niet gaan vermengen met het christelijk geloof.als men dit toch doet,dan leeft men ook in haat.en dit is volgens mij het enige middel om je te kunnen verweren tegen de onderdrukking.de wereld moet gewoon met deze mensen kunnen mee leven.het terrorisme van de westerse landen kent geen grenzen.en sleept ons mee in hun hebberigheid.als medemens van een westerse land voel ik mij aansprakelijk met die rotsooi dat de mensheid wordt aangedaan.als men echt en waarachtige vrede in de wereld wilt hebben,geef het palestijnse volk hun land terug en opsodemieter.om die olie voorraad hebben de westerse landen heel wat onmenselijke handelingen gepleegd.en dit gebeurt ook straks in zuid america.laten wij voor een moment het geloof vergeten en denkt aan de mensen die het voor het leiden hebben.
  ik hoop met mijn opmerking geen boeman te worden van de onmenselijkheid.het probleem is niet van gisteren,dit moeten wij goed onthouden.de haat heeft de plaats ingenomen van de vele vernederingen.en dit hebben de heren van de westerse landen bewust gekozen.
  om te kunnen rotsooien.nogmaals dit is geen reactie op wat de heer iwan geschreven heeft,maar gewoon mijn mening in het kort,op de geschiedenis van het verleden op het heden.


  Maak melding

 8. “Distantieer je als ware moslim expliciet van figuren die dood en verderf zaaien in naam van Allah.”

  Waarom zou een moslim zich moeten distantiëren van het geweld dat in Irak en Afghanistan plaatsvindt?
  Als we zo gaan redeneren, waarom zou een christen zich dan niet hoeven distantiëren van het onmenselijke geweld en getreiter van Irakese, Afghaanse en Libanese burgers? Distantieer jij je wel van het geweld van christenen?
  Ik snap niet waarom iemand die zich met geweld verzet tegen nazi’s (wat volgens het internationaal recht LEGITIEM is) zich schuldig moet voelen. Irakese burgers die geweld plegen zijn niet strafbaar volgens het internationaal recht. En ga maar naar die link om een beeld te krijgen van wat in het M-O is gebeurd en wat het resultaat is nu. Amerika levert wapens aan de ene bevolkingsgroep om de andere bevolkingsgroep te laten uitmoorden en zegt dan: “We support you all the way.” Amerika steunt een gewelddadige coup in Iran. “We support you all the way.” En nu vind je het gek dat in Iran mensen lopen met extreem negatieve uitlatingen over het Westen. Ik vind jou echt zielig. Het zijn altijd mensen die carriere willen maken die zo praten. Mensen die iets tekort komen. Ik kom niets tekort, dus ik praat de witte man niet als een papegaai na, zoals deze billenlikker.


  Maak melding

 9. Nog iets.

  “The dollar could collapse if Opec officially admits considering changing the pricing of oil into alternative currencies such as the euro, the Saudi Arabian foreign minister has warned.”
  bron: http://www.nujij.nl/saudische-minister-waarschuwt-voor-dollar-crash.1316065.lynkx

  De dollar zou snel kunnen crashen als de OPEC-landne voortaan hun olie in euro’s betaald willen. Hé warempel, Irak was juist begonnen met het afrekenen in euro’s i.p.v. dollars vlak voordat Bush plannen maakte om Irak binnen te vallen. Ahmadinejad wil ook olie in euro’s afrekenen. Hé, het beschaafde Westen heeft Iran uitgeroepen tot schurkenstaat. Wat is de echte reden?

  Zie op http://www.globalresearch.ca/articles/CLA410A.html het artikel “The Real Reasons Why Iran is the Next Target:
  The Emerging Euro-denominated International Oil Marker”

  Chavez doet hetzelfde: “Nadat vorige week de dollar haar all-time low bereikte ten opzichte van de euro, heeft Hugo Chavez besloten dat Venezuela SA, de staatsoliemaatschappij, niet langer in dollars dient af te rekenen, maar in euro’s en overige aziatische munteenheden.”
  bron: http://www.nujij.nl/chavez-wisselt-van-dollar-naar-euro.958673.lynkx

  Hé, Chavez is nu ook deel van het as van het kwaad. Ik kan nog veel meer voorbeelden geven.
  Ik snap niet waarom jij vindt dat moslims zich moeten verantwoorden voor mensen die opkomen voor hun land als moslims massaal worden uitgemoord. De balans is heel scheef en moslims worden van alle kanten bedreigd. Toch moeten zij zich verantwoorden voor dood en verderf, terwijl zij de grootste slachtoffers zijn. Ik vind jou echt een erg misselijk mannetje.


  Maak melding

 10. Nog een reactie.
  Waarom kom je huilen over Hamas? Hamas is een reactie op extremisme dat door het Westen wordt gesteund. Extremisme lokt extremisme uit. Het verschil is dat het geweld van Hamas LEGITIEM is, omdat het geweld zich op eigen grondgebied afspeelt tegen een buitenlandse BEZETTER. Internationaal wordt erkend dat Israël grond BEZET, maar er wordt niet erkend dat het LEGITIEM is om geweld te gebruiken tegen bezetters, terwijl dat toch echt staat opgeschreven in de wetten. Ok, ik ben klaar met deze billenlikker. Nu ga k weer verder met studeren.


  Maak melding

 11. @Toni Joni
  je redeneringen zijn krom en een adoratie voor geweld. Immers je stellingen zijn:

  Iedereen die vindt dat hij onderdrukt wordt in eigen land (Hamas) mag geweld gebruiken.
  Omdat er Christenen zijn die gweld niet afzweren is het ligitiem geweld te gebruiken.

  Met dezelfde logia zou ik zeggen: “Beste Toni Joni er zijn mensen die van de Bosje brug springen doe jij dat ook aub”
  Dan zijn we in elk geval verlost van één aanhanger van zinloos geweld.


  Maak melding

 12. @ Toni Joni
  Moslims plegen aanslagen:
  In Pakistan op elkaar en onschuldige mensen
  In Irak op elkaar en onschuldige mensen
  In Iran vermoorden ze een ieder die tegen de baardapen is.
  In India op Hindoe’s
  In Bangladesh op elkaar
  In Indonesie op onschuldige toeristen
  In Thailand op onschuldige burgers
  In Saoedie Arabie op elkaar of hakken ze je hoofd eraf met hun Sharia
  Met Israel willen ze geen vrede omdat het geen eer is zonder oorlog te winnen.

  En niet te vergeten de aanslagen in New York, Madrid, London.
  Ook niet te vergeten de verijdelde aanslagen in Europa.

  Verder kan ik er nog veel aan toevoegen. Niet alle moslims zijn terroristen maar alle terroristen zijn moslims. Protesteer een keer maar hier tegen dan tegen een niets zeggende film van wilders of een paar komische cartoons


  Maak melding

 13. ik moet wel zeggen dat ik met een aantal dingens wat wilders over het geloof zeg mee eens ben ik bedoel het moslim geloof ik heb de tijd genomen om de nederlandse vertaling te lezen en staan inderdaad geweldadige versen erin dan is de vraag wie roep wat op de koran was voor wilders en wilders reageer met recht op verwerpelijke versen in de koran wat ik raar vind is dat niemand binnen deze gemeenschap durf om afstand deze verwerpelijk versen te nemen we kunnen wilders de schuld geven maar de moslims zijn zelf schuldig an het beeld wan men van ze heeft ik bespaar jou voorbeelden ik wil toch wat zeggen over wat jij zeg over den uyl zeg weet daarom zijn we blijven hangen want de dingen mochten toen niet benoemd worden en nu is het debat keihard niets mis mee wij vergeten een ding dat vlinke grote deel van dit land zich erger aan de moslims hier in dit land en ik ben een van.


  Maak melding

 14. Mensen toch laat het gezond verstand zegevieren een ieder is in strijd met elkkaar wees een en niet verdeeld iedereen weestgerust de verlossing is nabij


  Maak melding

 15. hirudinea

  Lees:
  “Deuteronomium 20:16 Maar daarbinnen, in de steden van het land dat de HEER, uw God, u als grondgebied zal geven, mag u geen mens in leven laten. 17 Alle Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten moet u doden, zoals de HEER, uw God, u heeft opgedragen, 18 om te voorkomen dat u de gruwelijke dingen die zij voor hun goden doen van hen overneemt, waardoor u tegen de HEER, uw God, zou zondigen.”

  Dit is wat Israël toepast.
  Israël gaat naar Palestijns grondgebied om huizen te vernietigen, mensen te doden en nog veel meer verschrikkelijke dingen. Volgens het internationaal recht is het je recht om je met geweldt e verzetten als je wordt aangevallen door een buitenlandse bezetter. Toch huilen mensen dat Hamas een terroristische organistatie is.
  IN Pakistan zijn inderdaad aanslagen tegen politici geweest die Amerika wilden toestaan om bombardementen uit te voeren in het westen van Pakistan. Dit zijn mensen die met terroristen willen collaboreren. Dit is steunen van terrorisme. Geen wonder dat Bhutto bijvoorbeeld is vermoord, die ook voor bombardementen was op haar eigen land.

  In Saoedie-Arabië wilde Bin Laden democratei invoeren, maar werd in opdracht van Amerika uit het land verbannen. TOEN pas begonnen de aanslagen tegen Amerikaanse doelen.

  Afghanistan wordt al eeuwen constant bezet. Er is geen periode te noemen waarin Afghanistan niet wordt aangevallen door het buitenland.

  Iran en Irak heb ik heirvoor uitgelegd. Amerika geeft wapens aan de ene bevolkingsgroep om de andere uit te moorden en zegt: “I support you all the way.” Een DEMOCRATISCH gekozen regering is in Iran door Amerika met geweld afgezet, omdat ze de olie-industrie wilden nationaliseren. Dat is feitelijk TERRORISME. Toen was er nog geen enkele sprake van fundamentalistische moslims die de macht hadden in Iran. Dat is pas als reactie gekomen op het terrorisme van Amerika. Dus kom niet huilen asl een billenlikker die geld tekort komt en carriere wil maken door de billen van blanken te likken.


  Maak melding

 16. @hirudinea
  Naprater!
  Farcleden zijn zeker Moslims?
  Die extremistische Hindoepartij in India die Moslimvrouwen in stukken heeft laten kappen bestaat zeker uit Moslims?
  Volkert vd G is zeker een Moslim?
  Sin Feinn (IRA) is zeker Islamitisch?

  Zo kunnen we verder gaan.

  Het komt er gewoon op neer dat jullie gewoon niks te doen hebben en zitten te zeiken!

  @Du (EBGer Hoost?)
  Bemoei je niet met iets waar je geen verstand van hebt!
  Hou het bij het bekritiseren van DDB, alhoewel je op dat punt ook vaak de mist in gaat!

  @Neus
  Waarom zou Hamas geen geweld mogen gebruiken in de strijd tegen de Zionisten?
  Moeten zij wel genoegen nemen met een kruisraket in hun reet, waarbij hun kinderen en vrouwen ook vermoord worden door de Joden en Christenen?
  Wanneer 1 raket van Hamas een Joods kind dood gilt iedereen moord en brand!


  Maak melding

 17. En bovendien zijn er al meerdere betogingen van moslims geweest in grote steden waarin ze met spandoeken liepen waarop stond te lezen: “Niet in onze naam” en “Fok terrorisme”.

  Toch blijven deze billenlikkers huilen dat moslims zich niet genoeg distantiëren van terrorisme. Er worden miljoenen moslims vermoord door mensen van jullie groep. Toch voelen haatzaaiers zich niet verantwoordelijk voor de moorden op moslims. Laten we daar eens beginnen, want voor je het weet is er geen moslim meer over om je excuses aan aan te bieden. Die zijn dan allemaal uitgemoord door westers terrorisme. Zeggen dat alle terroristen moslims zijn getuigt van nazisme. Het zegt meer over jezelf. Je ziet niet dat wat westerlingen moslims aandoen terrorisme is.


  Maak melding

 18. “Doden bij raketaanval in Pakistan

  Bijna twintig mensen zijn vandaag gedood bij een raketaanval op de woning van een plaatselijke sjeik in de streek Zuid-Waziristan. Dit berichtten Pakistaanse media. Het huis van de stamoudste Noorullah in Shahnawaz-Kot niet ver van de Afghaanse grens zou een basis zijn geweest voor extremisten.

  Onder de doden zouden ook Arabieren zijn. Over de aanvallers is niets bekendgemaakt. Mogelijk zitten de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan achter deze aanval. Eind februari en eind januari voerden de Amerikanen aanvallen uit op Pakistaans grondgebied, beide in de regio Waziristan gelegen in de Tribal Areas, de zich weinig van de centrale overheid aantrekkende autonome stamgebieden langs de Afghaanse grens.”

  Pakistan wordt gebombardeerd en niemand huilt erom. Sterker nog, een reactie van een lezer is:
  “Hoppa!! Nog 164.741.904 te gaan”

  En er zijn nog meer oneerbiedige reacties.

  En voor dit soort mensen moeten moslims respect hebben. Kom niet huilen dat moslims nog meer de straat op moeten gana. Ik zou moslims adviseren helemaal niet de straat op te gaan om zich uit te spreken tegen terrorisme, want de blanken moeten eerst maar uitleggen waarom ze miljoenen moslims vermoorden op dit moment.


  Maak melding

 19. “Aanhouding wegens discriminatie Joden

  De Amsterdamse politie heeft eergisteren tijdens de demonstratie Nederland Bekent Kleur een man aangehouden wegens discriminatie. Dat heeft de organisatie vandaag laten weten en de politie bevestigt dit.

  De man in kwestie had uitspraken van Geert Wilders verzameld en die op een pamfelt gezet. Daar waar in de teksten ‘islam’ of ‘moslims’ stond, had hij dat veranderd in ‘Jood’ of ‘Jodendom’. De politie heeft de man meegenomen voor verhoor en hem heengezonden met een proces verbaal. Het is nu aan het Openbaar Ministerie om al dan niet over te gaan tot vervolging. Bij de politie heeft de man aangegeven dat hij een proefproces wil uitlokken.”

  http://www.nieuwnieuws.nl/archives/binnenland/2008/03/aanhouding_wegens_discriminati.html

  Zo zie je dat met twee maten gemeten wordt. Je mag alles zeggen over moslims. Dat is vrijheid van meningsuiting. maar andersom mag het niet. Geef daar maar een reactie op Iwan.


  Maak melding

 20. Ik reageer meestal niet maar nu kan ik het niet meer laten. Ik vind meneer Brave een goede schrijver en kritische denker, maar…..

  Ik snap niet dat Meneer Brave zich bezighoudt met dit vraagstuk. Afrikanen, waar meneer Brave volgens mij in ieder geval gedeeltelijk toe behoort, hebben over de hele wereld, al eeuwenlang grote problemen. Zij kunnen zich niet veroorloven of zijn tenminste nog niet zover zich met dit soort problemen bezig te houden. Afrikanen op het continent en in de diaspora hebben zoveel problemen dat het een plicht is om je als lid van deze groep bezig te houden met problemen die zich binnen deze groep afspelen. Het is verwonderlijk hoe wij altijd voor anderen proberen op te komen, terwijl niemand voor ons opkomt en of het accepteerd dat wij voor hen opkomen. Kijk ook naar het geval van de afgetreden wethouder. Terwijl onze kinderen zoveel problemen hebben in Nederland, gaat zij zich bezighouden met een probleem, waaraan je je alleen maar kunt branden. Meneer Aboutaleb komt op tv en zegt er niets vanaf te weten, neemt het niet voor haar op, omdat zijn missie is, subtiel opkomen voor de zaken van zijn eigen groep. Notabene, komt zij op voor mensen van zijn groep en toch laat hij haar vallen (denk na). Hij speelt het politieke spel in tegenstelling tot mevr. Buyne erg slim. Heb je ooit een lid van een andere groep een oprecht pleidooi horen houden over de oorzaak en oplossing van problemen van Afrikanen. Ik niet! Wat onze fout is, is dat wij ernaar streven Europeaan te worden en geaccepteerd te worden door Europeanen. Dat is voor veel Afrikanen het hoogst haalbare in dit leven. Terwijl wij als je onze geschiedenis van voor de Slavernij bestudeerd een veel waardiger volk zijn dan andere volkeren. Wat wij doen is de volksaard van anderen (vooral Europeanen) overnemen, waardoor de slechte eigenschappen die aan hen toebehoren aan ons toegeschreven worden. Doordat wij Europese gedragingen internaliseren, en er ook nog zelf in gaan geloven dat dat de manier van leven en waarheid is, raken wij onszelf kwijt. Kortom, laat de moslims hun eigen problemen oplossen, want wij hebben genoeg eigen problemen, waarvan een hele grote bewustwording van wie wij zijn is. We zijn al vanaf de Moslims en Christenen in Afrika aankwamen steeds verder van onszelf en onze Spiritualiteit af komen te staan. Hun bezitten de ware geloven en wij moeten naar hun om het te krijgen denken wij (nadenker). Ik denk dat het goed is dat wij allemaal geschiedenisles vanuit een Afrikaans perspectief onderwezen krijgen. Ik ben er hard mee bezig en begin steeds meer te begrijpen wat er eigenlijk allemaal om mij heen gebeurd. Ik kan er een heel boek over schrijven, maar laat het maar hierbij! We moeten in vrede leven, met anderen, maar eerst ontdekken wie wij zijn en onze problemen aanpakken!…….


  Maak melding

 21. Beste Iwan,
  een columnist die geen deining veroorzaakt is een slechte columnist. Een column over een column is een beetje jammer.
  Keep up the good work!!!!!!


  Maak melding

 22. Over wat voor geloven praten wij die slechts gebasseerd zijn op visioenen en dromen..??
  Who’s next?? Char, Ramana of gekke parnassia patienten.
  Wees blij dat u niet lijdt aan waanbeelden, komt voort uit angst.


  Maak melding

 23. Je hebt werkelijk geen kaas gegeten van het midden-oosten problematiek. Het enige wat jij doet is herhalen van westerse gedachtengang. Schoenmaker hou je bij je leest….


  Maak melding

 24. voor 300 jaren had men in europa ook terroristen
  80 jarige oorlog
  1 en 2 wereld oorlog
  sebrenica 6000 en meer dodoen door schuld dutch bath
  zuid afrika
  atoombom in japan
  klusterbom van israel 850 doden in libanon
  en toch heeft men de 2 soldaten niet bevrijd
  ik dacht dat hitler alle domme joden had vermoord ,maar als je dom geboren bent ga je ook dom dood,,,,,,
  in zuid amerika zijn er 10.000 dooden door europa…
  wie is schuldig aan de dood van een ander?
  alleen in irak is nu slavernij/?
  en de duizenden dooden is de schuld van de amerikanen en zij die met de us sypatiseren….
  dit veroorzaakt bij mij ook een terroristisch gevoel….
  als je niets doot gaan deze us door….
  machtsmisbruik en machtsmisbruik moet ook gestraft worden…alleen wie doet dat…
  juist ja de terroristen…
  ik ben ook een terrorist en mijn vader was ook een terrorist…..
  en ik heb mijn doel ook bereikt….
  dus ..
  vroeger 300 jaren geleden …had je geen mogelijkheid…
  maar nu wordt het gemakkelijker….
  dus pak je kans en laat je terroristisch incentrieke gevoel buiten komen…


  Maak melding

 25. iwan en de rest ik ben nog niet klaar
  afrikanen kwamen naar sme waren ook moslims
  hindostanen uit india hindoe
  javenen uit in indo moslims
  chinezen uit … bhoedisten
  wat zijn ze na 300 jaren….
  geen hindoe geen bhoedist geen moslims …
  en hebben deze zwarte een beter leven in holland en sme en trinidad en jamaica en us ….
  dus waarom … daarom ben ik een terrorist..


  Maak melding

 26. toni joni

  ik ben een terrorist.
  ik doe mee aan de boycot van langzaam alle us produkten en ook van de isreali…
  ik doe dat openlijk
  en elke weekend heb ik ergens een contact ..
  en dan hab ik er in ….
  waarom krijg je pakslaag?
  waarom is de banaan van de us goedkoper?
  waarom is de katoen uit de us goedkoper…?
  ect…
  ik ben de baas van mijn wereldje
  en mijn wereldje is aan het groeien….
  ik ben geen slaaf…
  zolang ik leef bepaal ik nu ….


  Maak melding

 27. ik had de mening toegedaan,dat ik met sabiman bezig waren.maar helaas.
  als wij het verhaal van de verweven drie-eenheid niet ken,dan krijg je van die babylonische spraakverwarring.en dit vormt een bedreiging voor de mensheid.de verantwoordelijken houden stevig hun lippen op mekaar en doet geen moeite om de onwetendheid te beteugelen.ik zeg u allen van deze plaats uit dat wij worden uitgelachen op onze onwetendheid.we kunnen als burgers erover praten maar maakt u a b geen punt van,want dit is het meest idiote.
  Nogmaals ik ben niet hier om verwarring te stichten,maar juist om u te laten merken dat er ook sabiman buiten de organisatie te vinden zijn.die het oprecht met u meent.


  Maak melding

 28. alex
  jij schrijf dit wat iwan brave
  geschreven heeft.
  iwan heeft wel begrip waarom hitler wilders zo reageerd ,maar waarom heeft hij die zelfde vraag niet voor die bhoedist ,die nigeriaan,die moslim ?
  als je wel begrip toont waarom sme mensen aan cocaine doen ?,maar je hebt geen begrip waarom die mensen uit afghanistan dat doen ,dan meet je met twee maten.
  als iemand meet met twee maten ..
  zoals hitler dat deed ,hoe noem je zo iemand?
  als ik wel begrip kan tonen voor de creool die cocacine doet ,maar commentaat heb dat hindostanen dat doen ? hoe noem je zo iemand?
  en dat doet de hollandse media…
  een vliegtuig is neergestort in holland …
  in de bijlmer …
  wat heeft de media van hollnd tot nu toe aan toegevoegde waarde opgeleverd…..0,0000
  dus de media van holland meet met twee maten…en dan mag ik niet boos worden…
  en dan moet ik wel proberen te begrijpen…
  neem die film van hitler wilders….
  niet hitler is verantwoordelijk , maar de hollandse media …
  want als ik een film maak waar holland wordt gewezen op de wreedheden van hollanders en europeanen tijdens de kolonie (300 jaren)
  dan wordt mijn kleine film niet op de media uitgezonden….
  en waarom dan niet ?
  en als mijn film niet wordt uitgezonden …wat moet ik dan doen….thuis zitten en droogbrood eten en mondje dicht…
  dat kan niet….
  dit is onacceptabel…
  en als iets onacceptabel is …
  onstaat er een haat ….,en tegen wie moet je die haat ….overbrengen….
  wij schreewen dat wij in een democratisch land leven …
  maar is dat wel zo…
  ik vind dat de armen geen inbreng hebben in de democratie…ook niet 300 jaren lang tijdens de kolonie niet…en nu ook niet…
  maar er zijn mensen die dit niet accepteren en hun eigen …plan maken…
  de een scheld uit.
  de ander schrijft
  de ene induvudu is het ander niet ,dus de een plaats een bom..
  wat is er mis mee…als iemand een bom plaats?
  wil je democratie dan moet je zorgen om die armen ook te omarmen….
  doe je dat niet …dan moet je niet zeggen waarom heeft die org. die pesonen,die volk,die geloof een bom geplaats?
  die mensen die geloven hebben een bom geplaats en die heeft en reden.
  de ongelovigen die parasieteren op alles wat wij doen en maken….
  want deze ongelovigen hebben niets bij gedragen aan een betere samenleving,
  deze ongelovigen ,of mensen met onbegrip,
  hebben niet geklaagt toen 300 jaren lang mensen werden onderdrukt…
  gemarteld ….ect.
  nu is us en de zijnen weer bezig ,nu in irak om de olie….300 jaren zochten de europeanen naar goud ..
  en nu dus weer in irak de olie …
  hoe wil je hebben ,dat ik en al die anderen als ik niets moeten doen…
  ik ben een terrorist…
  zij die weer gaan zwijgen en wel willen profiteren ..moeten mij niet tegen houden…
  want al die mensen die de us steunen,dus ook medeplichtig zijn aan de kolonie(onderdrukking ,marteling ,doden van onschuldigen)hebben niets gedaan toen de us irak binnenviel..
  dus hebben zijn gezwegen en ze mogen zwijgen ,maar dan ook voor altijd…
  laat mij mijn werk doen…
  ik doe het op mijn manier….
  300 jaren hebben wij deze eurpenen voordeel van de twijvel gegegeven.
  maar zij leren het niet …eens een dief altijd een dief.
  waarom is iemand bang….
  een dief is altijd bang voor de politie..
  dus alle terroristen zijn politie…
  dan vind ik als je een dief bent en je bang bent ,dan is het je eigen schuld…
  toen je inval deed in irak ..heb je weer gezwegen….,nu is het te laat….
  dus julie mogen schrijven wat je wilt…
  het werk van de terroristen moet voldaan worden…,en er kunnen net als de us dat zegt ook onschuldigen doden vallen…
  wat is er mis mee als de us dat doet ,of de israeli of een terrorist….
  hulde aan che en ook hulde aan hitler van duitsland….of niet


  Maak melding

 29. Islam en islam ! Het komt steeds in een negatief daglicht. Een van de grootste tekenen dat het Einde nabij is. Tegenwoordig is Islam goed voor je prive sfeer en geen publiek domein. Terreurdaders moeten gewoon berecht worden en wij moeten als mensen ons verstand gebruiken om overige geloofsovertuigingen met rust te laten en ons bezig te houden met ons eigen geloofsovertuiging, tenminste als je een geloof hebt.


  Maak melding

 30. ja japie
  je hebt gelijk.
  maar ben je ook al begonnen
  de bommenwerper te prpberen te pakken
  de klusterbom gooier proberen te pakken?
  ja als je verstand hebt weet je waar je moet beginnen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.