Korting op AOW Surinamers geen discriminatie

26

Nederlanders van Surinaamse afkomst die buiten Nederland hebben gewoond, mogen worden gekort op hun AOW. Er is dan geen sprake van discriminatie. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) bepaald naar aanleiding van een klacht van Surinaamse Nederlanders.

De klagers waren voor elk jaar dat zij in het buitenland hebben verbleven met twee procent gekort op hun pensioen. Volgens hen betekende die korting dat de Sociale Verzekeringsbank en de staat discrimineerden op grond van ras. Iedere Nederlander, ongeacht afkomst, bouwt tussen zijn vijftiende en 65e jaar steeds twee procent AOW op.

Verblijf in het buitenland en vestiging in Nederland na het vijftiende levensjaar leveren een korting op van twee procent per jaar. Die korting wordt ook opgelegd aan bijvoorbeeld Turken, Antillianen en Marokkanen.


26 REACTIES

 1. Het heeft niets te maken met discriminatie.surinamers onder ons die ouder waren dan 15 jaar en naar Nederland zijn gekomen worden 2% per jaar dat ze in suriname gewoont hebben (na z`n 15e jaar)ingekort op hun AOW.dit i.v.m het niet betalen van AOW premie.geldt niet alleen voor surinamers maar voor iedereen.
  ook nederlanders die na`z`n 15e jaar in het buiten land hebben gewoont worden ingekort op hun AOW.

  Redjindra NL.


  Maak melding

 2. Het is te belachelijk voor woorden. Was Suriname voor de onafhankelijkheid niet Nederlands grondgebied? Ik dacht altijd van wel! En hadden we toen al een Nederlands paspoort? Ik dacht altijd van wel! Waarom is Nederland het enige land met (voormalige) koloniën die kort op de AOW? Ik geloof ook niet dat jongeren die voor een jaartje naar het buitenland gaan weten dat ze op hun 65e de afrekening hiervoor krijgen. Ik vind het een schande dat dit kan!


  Maak melding

 3. 2% is toch wel redelijk vind ik?moet er alleen geen eeuw over doen om een beslissing te nemen om terug te keren of blijven anders blijft er geen cent over. beter dan die 25% die surined moeten ophoesten die hun ouwedagen in sur willen vertoeven. als je het tegen elkaar opweegt canstateer je dan dat het ene geval meer ruimte gunt sur. zou ook met 1% kunnen beginnen en dan geleidelijk de koprting opvoeren tot pakweg 20%.


  Maak melding

 4. Ik ben er niet mee eens met deze uitspraak omdat toen Suriname voor 1975 deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden iedere inwoner van Surinamer destijds de Nederlandse nationaliteit bezat !Op grond hiervan kunnen de Surinaamse ouderen aanspraak maken op deze gekorte jaren. De vergelijking met Turken en Marokanen slaat nergens op omdat deze landen nooit behoorden tot het Koninkrijk der Nederlanden . Het lijkt mij raadzaam dat de Nederlandse Surinamers met deze klacht stappen naar het Europese Gerechtshof !


  Maak melding

 5. Hallo,
  Ik ben benieuwd naar reacties van Surinaamse Nederlanders die pas na hun 15de in Nederland zijn komen wonen. Wat vinden jullie ervan dat jullie AOW per jaar dat jullie na jullie 15de in NL kwamen wonen 2% gekort zal worden? Hebben jullie straks nog wel genoeg over?
  Met groet,
  Bert


  Maak melding

 6. Voor de mensen die geen pensioen hebben opgebouwd en afhankelijk zijn van een AOW vind ik het jammer. verder ben ik van mening dat de 2% wel meevalt.


  Maak melding

 7. De Surineds denken altijd dat ze een voortrekkersrol hebben in Nederland,zie hier hun ongelijk.
  Surineds,vind ik,klagen maar altijd,waarom hoor je nooit de echte Nederlanders,ANTILLIANEN,nooit zeuren??De TURKEN en MAROKKANEN hoor je ook nooit,terwijl ze VEEL en VEEL harder hebben gewrkt dan die LUIE SURINAMERS,die alles in de schoot toegeworpen kregen,enkele uitzonderingen daar gelaten.
  Stop dus met zeueren en wees blij dat je een uitkering(aow)krijgt “van het niets doen”.


  Maak melding

 8. Hier wordt duidelijk gedemonstreerd hoe ZWAK wij suris zijn..

  We zijn driehonderd duizend enkelingen(egoisten).

  Waarom waarom kunnen we geen blok vormen een eenheid dus….Iedereen wordt toch een keer 65…


  Maak melding

 9. Ik ben er niet mee eens met deze uitspraak omdat toen Suriname voor 1975 deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden iedere inwoner van Surinamer destijds de Nederlandse nationaliteit bezat !Op grond hiervan kunnen de Surinaamse ouderen aanspraak maken op deze gekorte jaren. De vergelijking met Turken en Marokanen slaat nergens op omdat deze landen nooit behoorden tot het Koninkrijk der Nederlanden . Het lijkt mij raadzaam dat de Nederlandse Surinamers met deze klacht stappen naar het Europese Gerechtshof !

  Volkomen eens met deze reactie………….


  Maak melding

 10. Ik citeer: ” Die korting wordt ook opgelegd aan bijvoorbeeld Turken, Antillianen en Marokkanen” Ik lees nergens dat die korting ook wordt opgelegd aan bakra’s (blndke Nederlanders) die in Suriname of Australie gewoond hebben en daarom voor die periode gekort worden. Als dat zo is houd ik mijn mond verder, als dat niet zo is dan is het discriminatie en kan niemand het mij verder uit het hoofd praten. In dat geval moeten de klagers in hoger beroep en b.v. G. Spong contacten.


  Maak melding

 11. ik zou de suri -nederlanders aanraden naar het europeesehof toe te stappen want sur was geen buitenland maar ook ned gebied,met ned bestuur.gaan jullie voor ,laat je niet discrimineren,ga collectief te werk en het resultaat staat voor 99% positief.laat het aub niet hier bij,anders denkt de witte ned dat we altijd zo blijven,snel opgeven,neeeee dat doen we niet meer die tijd moet nu en voor altijd voorbij zijn.ik zal heel trots op jullie zijn ,ga voor je rechten succes.


  Maak melding

 12. xander zeg maar:” veel uitzonderingen daar gelaten” wanneer je praat over luie surinamers. of heb je een kronkel in je hersens. R E S P E C T !!!! maar ja het beest moet hoe dan ook laten blijken wie hij is en dan noch laat je hem in zijn waarde . als die surineds echt recht hebben horen ze het te krijgen ook,dat geld voor iedereen die voor zijn recht opkomt. probeer ze niet te onderdrukken moet jou reaktie het zijn geen lastpakken maar mensen DIE GELIJKE RECHTEN HEBBEN EN IN PRINCIPE IN KWESTIE GELIJK ZIJN AAN AUTOCHTOON


  Maak melding

 13. Xander en Marcel ik ben het vokomend met jullie eens. De Surinamers van toen hebben niet als gastarbeiders gewerkt in Ned.
  Zo zie je maar weer dat de Sur. alles gratis willen. Klagen doen ze wel goed.
  De meeste kennen niet eens de regels van de AOW en klagen maar steeds. De overheid heeft het weer gedaan.

  Janny


  Maak melding

 14. Dames en Heren toch,
  Waarom altijd dat geklaag en gejammer, het is ook nooit goed he? ‘Krijg’ je 1 euro uit gemeenschapsgeld, wil je er 2 hebben. Er bestaat toch een vangnet als je gekort wordt op de AOW? En niet klagen, je krijgt het van de sociale dienst ‘als’je er recht op hebt.
  Trouwens, 2% AOW recht per jaar bouw je op van je 15e tot je 65e wanneer je íngetene’ bent, ongeacht of je de Nederlandse nationaliteit hebt of niet; dit geld ook voor autochtone nederlanders die langdurig in het buitenland verblijven. Heeft dus niks met discriminatie te maken maar gewoon de wet en regels uitvoeren. Maar tja, men is ook nooit tevreden. En nou niet zeuren,

  Met vriendelijke groet,
  Bob, een Surined


  Maak melding

 15. PS: Een ieder had /heeft het recht om onverzekerde jaren binnen een bepaalde termijn bij te kopen. En kom niet met het smoesje van ‘ik wist het niet’. Een ieder wordt toch geacht de wet te kennen?

  Bob


  Maak melding

 16. Men heeft over een vangnet,de zogenaamde bijstand aanvulling.Maar je komt niet zomaar in aanmerking voor een aanvulling.Heeft men een eigen huis of een beetje pensioen zoals vele blanke Nederlanders dan kan je de hele vangnet vergeten.Al dat commentaar dat wij Surinamers alleen maar surren over de AOW korting slaat nergens op.Datgene die ermee te maken krijft die heeft het echt moeilijk. We waren voor 1975 gelijk aan alle blanke Nederlanders,dus het is wel met 2 maten meten.

  George


  Maak melding

 17. Naar mijn mening is armoede onder ouderen, allochtoon of autochtoon, een zeer ernstige zaak die Nederland onwaardig is. Ik vind het dan ook triest dat een deel van onze 65-plussers hier een te geringe AOW-opbouw heeft. Hopelijk zal de politiek bereid zijn om hieraan een einde te maken. Maar helemaal los hiervan vind ik de houding van sommige oudere Surinamers die onmiddelijk het woord racisme in de bond nemen, bespottelijk en getuigen van een zeer kortzichtige en verwende mentaliteit.
  Na de onafhankelijkheid van Suriname is een grote groep van onze mensen geheel vrijwillig naar Nederland gekomen; niemand heeft hen gedwongen de oversteek naar dit land te maken. Als (voormalige) rijksgenoten waren de Surinamers tot de datum van 25 november 1980 geheel vrij om in Suriname te blijven, dan wel zich in Nederland te vestigen. Hoe weet ik dit zo precies? Ik ben zelf een van hen.
  De reden voor de Surinamers om naar Nederland te komen, was gelegen in hun verwachting dat ze het hier beter zouden krijgen. In de meeste gevallen is men er daadwerkelijk op vooruit gegaan. Met name de betere ontplooingskansen voor onze kinderen is een bewezen feit en verder hebben diegenen die niet in staat waren om te werken, gebruik kunnen maken van het Nederlandse sociale stelsel. Onder de bejaarden die nu dan ook geconfronteerd worden met een onvolledige AOW, bevinden zich tal van mensen die in een eerdere fase van hun leven een Nederlandse uitkering hebben ontvangen die zij in Suriname uiteraard nooit hadden kunnen krijgen.
  Dat Suriname ooit deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden is geen argument. Net als de Nederlandse Antillen had Suriname zijn eigen regering en dus zijn eigen sociale wetten en regels. Het is, nogmaals, zeer spijtig voor onze ouderen, maar laten we wel de realiteit onder ogen blijven zien.


  Maak melding

 18. Beste lezers,
  het gaat mij niet om het geld, maar wel vraag ik mij af hoe nederland reageert op de Surinamers zo als ik. ik heb 1974 tot en met 1975 voor de TRIS (proepen macht in Suriname ) gedient. Kort voor de onafhankelijkheid ben in naar Nederland gekomen. Toen was ik 20 jaar.
  zal ik ook worden gekort voor die 2 jaar?
  Ik ben benieuwd.

  groeten,
  Siki.


  Maak melding

 19. Aan allen die tegen de AOW korting zijn,
  Kunnen jullie gvd niet lezen??????????? Of doe je in dit geval even je oogkleppen op? De korting geldt voor IEDEREEN die in het buitenland hebben verbleven ( ook Suriname of Antillen, geen ingezetene ), dus ook voor de autochtone blanke hollanders!!
  En recht op de vangnet ( bijstand ) heb je inderdaad alleen als er geen andere mogelijkheden zijn, wat is er verkeerd aan? Dat is toch rechtvaardigheid.
  M.i. is het dus wel gezeur waar jullie mee bezig zijn!!!

  Mvg,
  Bob


  Maak melding

 20. Deze regeling bestaat al sinds jaar en dag.
  Alleen zijn de meeste mensen zich er niet van bewust of weten het gewoon niet.
  Het heeft niets met discriminatie te maken.
  (zie ook reacties 1 en 20)
  De regeling geldt dus ook voor autochtone Nederlanders, die in het buitenland hebben gewoond en in die periode geen premie hebben betaald. Betaal je de premie vanuit het buitenland wel wordt er niet op de AOW gekort.
  Nog sterker: als de AOWer een partner (onder de 65) heeft met eigen inkomen wordt ook op de AOW gekort en niet zo zuinig ook (spreek uit eigen ervaring).


  Maak melding

 21. Wij Surinamers zijn vanaf onze geboorte Nederlanders. Wij Surinamers moeten niet vergeleken worden met turken en marrokanen. Dus de Commissie Gelijke Behandeling zou je denken die het beter zullen weten. Wat mij opgevallen is dat deze commissie altijd opkomt voor de turken en marrokanen als deze een aanhangig maken. Die worden altijd in het gelijk gesteld. De heer Harry van Bommel van de SP zou voor de verkiezing opkomen voor de Surinamers om hun gelijk gesteld te krijgen. Daar heb ik niets meer van vernomen. Was dat een stunt om kiezers te werven onder de Surinaamse bevolking. Dus Surinamers pas op je hoede en vertrouw de blanke niet.

  ramses


  Maak melding

 22. Er is bij deze wet geen sprake van discriminatie. Ik ken een blanke autochtone vrouw die bijna 10 jaar heeft rondgezworven over de hele wereld en als verpleegster her en der heeft gewerkt. Zij wordt ook gekort op haar AOW dus hou maar op met zeuren.


  Maak melding

 23. @sander, Marcel,Janny

  Mijn man word ook 2% gekort op zijn AOW, hij is op Aruba geboren heeft van zijn 18de tot 30ste in het Nederlands leger gewerkt.In het bedrijfsleven heeft hij 42 jaar gewerkt. Maar hij word gekort….Dus!!!!is dit terecht, hebben jullie op je vijftiende al in de AOW pot gestort, ik dacht het dus niet!


  Maak melding

 24. In 1953 is bij de ondertekening van het statuut overeengekomen dat Suriname.de Antillen en Nederland zorg zouden dragen voor hun eigen sociale zekerheidsstelsel.Daar is voor getekend Dus voor Nederland de AOW invoerde on 1957.En AOW opbouw kan alleen geschieden als je binnen de landsgrenzen van Nederland woont.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.