Nederland steunt aidsprojecten in Suriname

13

Voor een bedrag van ruim 300.000 euro helpt Nederland in de strijd tegen HIV/aids in Suriname. Minister Agnes van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking heeft dinsdag met de waarnemend minister van Volksgezondheid in Paramaribo, Michel Felisie, een bijdrageovereenkomst getekend.

Het gaat om twee projecten van het Nationaal Aids Programma (NAP). De financiering van één van de projecten maakt het mogelijk om ziekenhuispersoneel trainingen te geven om stigmatisering en discriminatie van patiënten tegen te gaan. Het eerbiedigen van mensenrechten moet worden versterkt en de hulpverlening moet laagdrempeliger worden.

Het tweede project betreft een fonds waaruit onder andere religieuze organisaties kunnen putten voor financiering van preventieprojecten en begeleiding. Minister Van Ardenne zegt dat de projecten van levensbelang zijn. Nederland is bereid de financiering voort te zetten en uit te breiden.


13 REACTIES

 1. 2-0 ardenne .de bal is nog steeds bij ardenne.
  ardenne passeert de ene vuist van jiwan sital. hoe lang zal de trainer venitiaan deze speler nog negeren.Joice wilt invallen en is bereid te tackelen.het eerste doelpunt was ook al ardenne. die nam een penalty nadat sardjoe haar ten val had gebracht in het straf schopgebied.nog steeds ardenne, nog steeds ardenne..


  Maak melding

 2. Tegen mevr. van Ardenne zoun ik willen zeggen “geef geen geld aan suriname, voor welk doel dan ook, het gaat toch verdwijnen in de zakken van anderen voorwie het niet bedoeld is.


  Maak melding

 3. Agnes van Ardenne laat zich niet meeslepen in dat kinderachtig gedoe van de heren Vene en Sardjoe en pakt de dingen, waarvoor zij is afgereisd naar Suriname, op een normale en
  van kritiek voorzien (kritiek dat als opbouwend moet worden gezien)aan.


  Maak melding

 4. Ik vind dat Nederland er goed aan doet om het HIV/AIDS probleem te helpen aanpakken. Als remigrant(2jaar) ben ik bij het opleiding instituut Stg. COVAB belast met het coordineren van de opleidingen tot HIV/AIDS verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. We werken samen met het NAP, alle gezondheidsinstellingen en NGO’s. Onze studenten doen daarbij ook onderzoek bij verschillende vrouwen en mannen organisaties om de problemen goed in kaart te kunnen brengen. In augustus 2006 j.l zijn de eerste (18) HIV/AIDS verpleegkundigen van Suriname afgestudeerd. Deze worden ook daadwerkelijk in gezet bij de verschillende gezondheidszorginstellingen en NGO’s. Op 7 augustus 2006 jl is Stg. COVAB gestart met 29 studenten voor de HIV/AIDS ziekenverzorgende opleiding. In mei 2007 starten we met de tweede HIV/AIDS verpleegkundige opleiding.IK vind dat er geld beschikbaar gesteld moet worden om deze opleidingen door te laten gaan. Want het preventief kunnen hanteren van de HIV infectie in Suriname en internationaal heeft voor ons de prioriteit. Wat ik vraag aan mensen die het “menen”met Suriname,is om eerst goed onderzoek te doen alvorens negatieve conclussies te trekken en adviezen te geven die het land niet ten goede komen.


  Maak melding

 5. Als remigrant(2jaar) ben ik bij het opleiding instituut Stg. COVAB belast met het coordineren van de opleidingen tot HIV/AIDS verpleegkundigen en ziekenverzorgenden.

  We werken samen met het NAP, alle gezondheidsinstellingen en NGO’s.

  Onze studenten doen daarbij ook onderzoek bij verschillende vrouwen en mannen organisaties om de problemen goed in kaart te kunnen brengen. In augustus 2006 j.l zijn de eerste (18) HIV/AIDS verpleegkundigen van Suriname afgestudeerd. Deze worden ook daadwerkelijk in gezet bij de verschillende gezondheidszorginstellingen en NGO’s. Op 7 augustus 2006 jl is Stg. COVAB gestart met 29 studenten voor de HIV/AIDS ziekenverzorgende opleiding. In mei 2007 starten we met de tweede HIV/AIDS verpleegkundige opleiding.IK vind dat er geld beschikbaar gesteld moet worden om deze opleidingen door te laten gaan.

  Want het preventief kunnen hanteren van de HIV infectie in Suriname en internationaal heeft voor ons de prioriteit.

  Wat ik vraag aan

  mensen die het“menen”met Suriname,

  is om eerst goed onderzoek te doen
  alvorens negatieve conclussies te trekken
  en adviezen te geven
  die het land niet ten goede komen.

  Engelien

  Beste Engel /Engelien,

  Voor jou en je hele NGO’s Ziekmakende Organisaties die Suriname als een Laboratorium zien voor hun ongecontroleerde praktijken het volgende;

  Heeft ooit iemand jou zogenaamde ‘anti aids en HIV/remmers’ vaccinatie kunnen controleren op de in houd van daarvan?

  Waarom mag de zwarte man/vrouw niet zijn eigen talenten gebruiken om zichzelf te helpen?
  Kijk hoe Creatief ze zijn…

  Is het niet zo dat het Immuum systeem van de zwarte vrouw en zwarte man totaal van die van jou verschilt?

  Kan het niet zijn dat juist jou spuitjes een andere (bij)werking op mij heeft op korter/langer termijn?

  De zwarte man en vrouw heeft de evolutie van MILJOENEN jaren gekend, en plots… opeens de laatste 30 jaar van nu, gaat de zwarte man, vrouw, jong en oud Massaal Systematisch dood aan een nogal merkwaardige Virus.

  In de middeleeuwen zelfs gingen de zwarte mensen Niet dood aan de ziekte die jullie de pest noemen of de ENGELse benaming ervan THE BLACK Dead, ondanks dat wij door de Slavernij constant bloot gesteld werden aan dit virus die voor jullie een plaag was.

  Dat moest toen een enorme impact hebben gemaakt op jullie over het Immuum systeem van de zwarte mens.
  Onze voorouders kende deze ziekte als Melaatsheid bij de Kanaänieten, Zie in de bijbel Leviticu….de beschrijving van deze lepra ziekte
  Sociale Hygiëne was geen prioriteit voor de hedendaagse GeUrbaniseerde Kaukasier. Baden, Hygiëne, je vlees goed door bakken….is voor de moderne Kaukasiërs van de laatste tijd toen zij in contacten kwamen met beschavingen die wel normen en waarden hadden.Als je tegenwoordig in de Restaurant niet vraagd om het vlees goed door te bakken, dan krijg je gewoon vlees met nog bloed op je bord geschotelt.

  Een bekend gerucht ging in de wereld dat Belgisch-Kongo het eerste Proef Labaratoruim was van de Westerse landen om het HIV Aids virus los te laten, om het uitroeiing van het zwarte ras op gang te zetten. Maar al gauw ging er iets mis en toen was er even geen controle meer op dit virus en was het niet alleen een plaag die toen alleen Afrika bedreigde. Maar de Alarm ging af toen er bleek dat deze ziekte geen grens kende.

  Afrika kende alle Hemelen en haar rijkdommen, zelfs geneeskunde komt van de zwarte man. Koffie wat jij als geen ander zuipt, was voor jou onbekend , net zo was geneeskunde ook Onbekend voor jou.
  Sinds deze landen verkracht, beroofd, geroofd, kennis gejat, cultuur geëigend, sociale structuren ontwricht, beschavingen ten ondergebracht en so on… Sindsdien hebben al deze landen en mensen een handicap dat ze zelf niks meer kunnen.

  En jij duikt als de Witte Jezus uit de wolken en komt ze verlossen van al deze bijbelse plagen en onheilen……

  Suriname was totaal niet bekent met deze ziekte, waar komt dit vreemde virus vandaan? Wie heeft het (mee)gebracht? Vreemde mensen brengen vreemde problemen. Daarom is het goed om Niet Alleen Het Probleem in kaart te brengen, Maar ook de zogenaamde OPLOSSINGEN……  Maak melding

 6. THE DEPOPULATION AGENDA

  DE VERBORGEN AIDS GENOCIDE

  De verborgen AIDS genocide
  AIDS is een blank complot, zoveel is zeker volgens de Zuid Afrikaanse president Thabo Mbeki. En met deze bewering staat hij niet alleen. Bijna 100% van alle aids-patiënten zijn volgens hem en vele wetenschappers, waaronder de schrijver dezes, opzettelijk besmet met een omgebouwd paardenaidsvirus. Zij zijn kunstmatig voor het aidsvirus ontvankelijk gemaakt door gebruik te maken van controleerbare ziekten.

  Het gros van de besmettingen vindt plaats bij donkergekleurde mensen in Afrika, de Verenigde Staten en het Caribisch gebied, waaronder Brazilië. In de geïndustrialiseerde landen betreft het vooral druggebruikers, homosexuelen, straatslijpers en een allegaartje van allochtonen die vanuit de Derde Wereld gekomen zijn op zoek naar een betere wereld.

  Diepgaand onderzoek heeft aangetoond dat het niet alleen duidelijk, maar ook hoogst verdacht is dat de drie hoofdrolspelers in het aids mysterie, Hillary Koprowski, Robert Gallo en Luc Montagnier, altijd geweten hebben dat het juist kankerverwekkende virussen zijn die aids veroorzaakt hebben. Bijvoorbeeld door virussen uit bacteriofagenfabrieken die als biologisch wapen kunnen worden aangewend en die ook daadwerkelijk ingezet zijn. Een gegeven dat zeker wordt ondersteund als men bedenkt, dat de basis voor dit soort wandaden in de vroegere laboratoria van de nazi’s ligt.

  Reeds vanaf de start van het Duits nationaal socialisme werd duidelijk waar de moffen mee bezig waren. Door nazi-wetenschappers zijn talloze publicaties geschreven over kankerverwekkende en genetisch gemanipuleerde en zelfs ingebouwde virussen in bacteriën. Kunstmatig gefabriceerde micro-organismen die als een infectieus biowapen kan worden ingezet tegen joden en zwarten zonder dat de op en top blanke ariërs zelf besmet worden, dat was hun doel. Na de tweede Wereldoorlog is dit onderzoek door een grote diversiteit aan wetenschappers verfijnd en toegepast.

  De fabriek van kameraden
  Voor technische details omtrent de bewering om met genetische manipulatie aidsvirussen specifiek te richten op de genetische eigenschappen van zwarten en joden verwijs ik naar het HLA-A, B, C, DR3 en DR5 loci onderzoek van de nazi’s onder leiding van Otmar Verschuer, die in 1956 lid werd van de Amerikaanse ‘Eugenics Society’, en die werkzaam was op de door Rockefeller gefinancierde afdeling van het Kaiser Wilhelm Instituut.

  …..en de zogenaamde(wereld)hulp organisaties dan, zijn die dan ONSCHULDIG///???

  Niemand controleert het werk van deze INTERNATIONALE BEDRIEGERS!!!!!!!!!!!

  Ze delen nogeens graag condooms uit, maar met welke stoffen zijn deze condooms bewerkt????????


  Maak melding

 7. De achterkant van het gelijk van Thabo Mbeki
  Voor de bewijsvoering van Thabo Mbeki, voor zijn uitspraak dat aids een westers complot is zijn vooral de HLA-DR3 en HLA-DR5 loci (HLA= Histocompatibility Locus Antigen of Human Leucocyte Antigen) in het onderzoek van belang. Bij mensen die het bloedgroep type HLA-DR3 hebben komt aids namelijk veel minder voor dan bij mensen die het HLA-DR5 type hebben. In het kader van het nazi-onderzoek is het dus belangrijk te weten dat nu juist het HLA-DR5 type voornamelijk bij joden en haemofilie (bloederziekte) patiënten
  voorkomt. Het HLA-DR3 type daarentegen komt vooral voor bij donkergekleurde Afrikanen. In zijn algemeenheid kun je dus zeggen dat het voor zwarten moeilijker is om aids te krijgen dan voor blanken.

  De werkelijkheid van vandaag toont ons echter een totaal ander beeld: de overgrote meerderheid van de aids-patiënten zijn juist donkergekleurd! Bij zwarten is blijkbaar het knopje in hun erfelijke eigenschap die hen juist tegen aids moet beschermen kennelijk omgedraaid door verkeerde- of genetisch gemanipuleerde vaccinaties, (verlopen) antibiotica, cortisol, radioactiviteit etcetera… En deze merkwaardige discrepantie wordt nog eens geaccentueerd als al het wetenschappelijk onderzoek, van verkeerde Duitsers dat vlak voor- in- en na de nazi-periode samen met westerse mogendheden werd voortgezet onder het ‘Apartheidsregime’ van Zuid Afrika, onder de loep wordt gelegd.

  Pas dan blijkt dat zwarte mensen ineens wel bevattelijk zijn voor eenvoudige ziektekiemen die bij ons slechts een lichte griep zouden veroorzaken. Zo was er tussen 1911 en 1947 niet één geval van het Kaposi sarcoom in Zuid Afrika ontdekt, maar na 1949 was dit in grote clusters donkergekleurde personen plotseling wel het geval. Zodra de ‘Nasionale Partij’ van Zuid Afrika aan het bewind kwam waren de eerste vijfentwintig pagina’s van het Zuid Afrikaanse medische tijdschrift ‘South African Journal of Clinical Science’ aan deze ziekte gewijd. Opvallend in vergelijking hiermee is het feit dat, toen aids begin tachtig officieel de kop opstak, er van de eerste dertig publicaties over aids er tweeëntwintig van het Amerikaanse Centrum van Volksgezondheid waren.

  Via informatie uit de respectievelijke archieven en uit niet nader genoemde bronnen kan ik een behandeling tegen een HIV-infectie en bijbehorende opportunistische infecties beschrijven. Een behandeling die de ziekte neutraliseert en wellicht in sommige gevallen zelfs geneest. Daar komt nog bij dat aids, in tegenstelling tot wat vele medici beweren, absoluut niet fataal hoeft te zijn omdat inmiddels bekend is dat HIV niet per definitie tot aids leidt.

  Virussen in mensen kunnen alleen in symbiose met hun drager bestaan, zij kunnen alleen overleven en reproduceren als de drager ervan in leven blijft. Des te sneller een virus zichzelf vermenigvuldigd des te sneller wordt het ook besmettelijker. En des te besmettelijker het virus wordt des te sneller zal zijn drager ziek of vernietigd worden en daarmee vernietigd het virus uiteindelijk ook zichzelf.

  Na het lezen van duizenden wetenschappelijke artikelen kwam ik tot de conclusie dat men ons wil doen geloven dat aids op termijn altijd dodelijk is, maar dit is niet het geval. Er zijn wel degelijk mensen, hoe weinig ook, die antilichamen tegen het aidsvirus in het bloed hebben. In ieder geval vond ik een artikel uit 1988 van Burke waarin hij een proef, waarbij 135.000 patiënten betrokken waren, beschrijft, dat in de meeste bloedmonsters van deze mensen antilichamen tegen het aidsvirus te vinden was.

  Er bestaan zelfs buitengewoon succesvolle remedies tegen aids, maar deze medicamenten werden tot mijn verbijstering categorisch uit de handel genomen. Het viel mij op dat zelfs tot in het recente verleden goedwerkende middelen tegen aids werden afgedaan als laboratorium ‘errors’. Maar het moment is nakende dat onschuldige burgers gaan inzien dat de medische-, politieke- en militaire verantwoordelijken hierop kunnen worden aangesproken.


  Maak melding

 8. Weer zo’n negatieve antwoord van een lezer om geen geld te geven.
  die heeft zeker geen kaas van gegeten wat betreft mensen die medicijnen heel erg hard nodig hebben om hun pijnen te verzachten nou ik denk dat dit geld wel goed besteed word mocht wel meer zijn ,eneer Ardenne bedankt nog veel meer zou ook erbij willen zijn doe maar ook een container met medicijnen
  voor de zieken in suriname

  groetjes

  joyce


  Maak melding

 9. Uitspraak in aids-zaak Libië op 19 december

  De rechtbank in de Libische hoofdstad Tripoli beslist op 19 december over het lot van zes buitenlandse verpleegkundigen die ruim vierhonderd kinderen in Benghazi zouden hebben besmet met hiv, het virus dat aids veroorzaakt. Dat maakte justitie in Libië zaterdag bekend.

  De verpleegkundigen, vijf Bulgaren en een Palestijn, zitten sinds 1999 vast en werden in 2004 al veroordeeld tot het vuurpeloton. Het hooggerechtshof vernietigde dat doodvonnis eind vorig jaar en gelastte een nieuw proces. De verplegers ontkennen dat zij verantwoordelijk zijn voor de besmettingen. De zes worden ervan verdacht bij 426 kinderen het aidsvirus te hebben ingespoten. Tweeënvijftig kinderen zijn intussen al overleden.

  Recent vroegen meer dan honderd Nobelprijswinnaars nog dat de verpleegsters en de dokter een eerlijk proces zouden krijgen. Ze willen dat er een internationaal onderzoek zou worden gevoerd, waarbij onweerlegbaar en onafhankelijk wetenschappelijk bewijs moet worden geleverd over de oorzaak van de besmetting


  Maak melding

 10. Uitspraak in aids-zaak Libië op 19 december
  TRIPOLI – De rechtbank in de Libische hoofdstad Tripoli beslist op 19 december over het lot van zes buitenlandse verpleegkundigen die ruim vierhonderd kinderen in Benghazi zouden hebben besmet met hiv, het virus dat aids veroorzaakt. Dat maakte justitie in Libië zaterdag bekend.

  De verpleegkundigen, vijf Bulgaren en een Palestijn, zitten sinds 1999 vast en werden in 2004 al veroordeeld tot het vuurpeloton. Het hooggerechtshof vernietigde dat doodvonnis eind vorig jaar en gelastte een nieuw proces. De verplegers ontkennen dat zij verantwoordelijk zijn voor de besmettingen


  Maak melding

 11. Mi-boi zoals u ziet hulp welkom..maar..maar voorzichtig blijf goed uitkijken.(blijf kijken en tellen)anders meer probleem.
  Het is bekend de mensen zijn niet/nooit te vertrouwen.
  Geen experimenten toch ?


  Maak melding

 12. Het is goed dat mevrouw Van Aardenne geld geeft voor de AIDSprojecten in Suriname. Voor Nederland is dit een van de speerpunten in het ontwikkelingsbeleid, kijk bijvoorbeeld naar de grote Nederlandse bijdrage aan de bestrijding van deze ziekte in Zuid-Afrika.
  Toch is er met de ziekte AIDS iets merkwaardigs aan de hand. Afgezien van het drama van de kinderen die besmet worden geboren, hoeft letterlijk niemand AIDS op te lopen. Wie verstandig is gebruikt een condoom, overal in Suriname goedkoop verkrijgbaar en de beste garantie tegen deze nare ziekte.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.