‘Nederland voor Internationaal Gerechtshof dagen’

61

Schrijver Theo Para roept in een open brief president Ronald Venetiaan op, Nederland voor het Internationaal Gerechtshof te dagen vanwege medewerking van de toenmalige Nederlandse Militaire Missie in Paramaribo aan de staatsgreep van 25 februari 1980. Het Internationaal Gerechtshof is een orgaan van de Verenigde Staties die recht spreekt in conflicten tussen staten. De volledige tekst van de open brief luidt alsvolgt:

Zeer geachte mijnheer de president,
Uit de uitspraken van Jhr. Max. Vegelin van Claerbergen, toenmalig ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname, in het televisieprogramma Andere Tijden van 19 maart j.l. kan worden geconcludeerd dat het toenmalige hoofd van de Nederlandse Missie in Suriname, kolonel Hans Valk, de nationale soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van het Surinaamse volk heeft geschonden, door mee te werken aan de omverwerping van de democratische rechtsorde op 25 februari 1980.
Vegelin van Claerbergen verklaarde onder meer: ‘Ik denk inderdaad dat Nederland absoluut niet wenste dat van Surinaamse kant gezegd zou worden: hoor eens, deze omwenteling is uw schuld in feite. Dat is het natuurlijk hè. Men wou dat niet’. De interviewer zei daarop: ‘Terwijl dat wel zo was’. Dan antwoordt de oud-ambassadeur: ‘In feite ja. Het zou ondragelijk zijn voor de Nederlandse gedachtegang dat een uiterst democratisch soft land in een ander land even een democratie omver gaat werpen. Dat kon natuurlijk niet! Met alle narigheid die daaruit volgde. De doden die daar het gevolg van zijn.’
Majoor Koen Koenders, landmacht inlichtingenofficier b.d., die in zijn onderzoek belastende feiten vond tegen Valk , suggereerde een sterke drijfveer de feiten toe te dekken: ‘Een land kan toch niet toegeven dat het betrokken is bij de omverwerping van een regering in het buitenland?’ De interviewer :’Maar ze waren het wel.’ Koenders antwoordde: ‘Ze waren het wel, althans de verantwoordelijken ter plaatse.’
De oud-ambassadeur liet ook weten dat hij ‘doelbewust’ de rapportages over de rol van Valk richting Den Haag afzwakte. ‘Was dat doorgestuurd als volledige weergave dan was het zo explosief geweest in Den Haag dat het had geleid tot onmiddelijke terugroeping van Valk.’ Vegelin van Claerbergen wilde dat niet uit angst dat die terugroeping nog meer voeding zou geven aan de opvatting dat Valk de instigator was van de machtsgreep. Of zoals hij het formuleerde: ‘Een Nederlands militair, kolonel, hoofd van de Militaire Missie die daar even op zijn eigen houtje een revolutie gaat organiseren. Dat kon natuurlijk niet hè? Ik heb dat besproken met de medewerkers, ik heb gezegd: dat kunnen we gewoon niet zo doorsturen, dat is pure dynamiet.’
Bovengenoemde verklaringen zijn in lijn met de bekentenissen van de toenmalige putschistische machthebbers. In hetzelfde televisieprogramma verklaarde de toenmalige ‘superminister’ van de militaire dictatuur, mr. André Haakmat dat ‘Valk Bouterse overgehaald (heeft) mee te doen (aan de staatsgreep TP) door te zeggen dat alleen hij het kon doen.’ In zijn boek De revolutie uitgegeleden – politieke herinneringen (1987) had Haakmat eerder al een opmerkelijke onthulling gedaan. Ter afscheid van Valk organiseerde de Nationale Militaire Raad in de ambtswoning van de Nederlandse ambassadeur (!) een receptie, waarbij Bouterse het woord richtte tot Valk: ‘Kolonel, nu ga ik iets onthullen wat alleen u en ik weten. Zonder u zou de staatsgreep niet hebben plaatsgevonden! We zullen u hiervoor altijd dankbaar zijn.’ Haakmat herhaalde in Andere tijden grotendeels deze uitspraak van Bouterse, een uitspraak die nu werd bevestigd door Vegelin van Claerbergen.
De inmenging van de Nederlandse Militaire Missie in de binnenlandse aangelegenheden van de soevereine republiek Suriname markeerde een flagrante schending van het internationaal recht. De Nederlandse onderzoekscommissie die in 1983 concludeerde dat daarvan geen sprake was, kan uiteraard niet als onafhankelijk worden beschouwd, omdat het een commissie van één partij in het conflict was, terwijl het een internationaal probleem van twee onafhankelijke landen betrof. In 1983 heerste in Suriname het totalitaire 8 december regime dat absoluut geen belang erbij had de waarheid boven tafel te krijgen, omdat die het landverraderlijke karakter van de zelfbenoemde ‘Leider van de Revolutie’ zou onthullen. Nu heeft Suriname een legitieme, democratische regering die wel de nationale belangen en waardigheid van de republiek kan en moet verdedigen. De nieuwe nieuwsfeiten roepen daartoe op. Suriname zou het Koninkrijk der Nederlanden voor het Internationaal Gerechtshof moeten dagen, opdat recht wordt gesproken en op zijn minst excuses aan Suriname en zijn bevolking wordt aangeboden, vooral gezien de rampzalige humanitaire en sociaal-economische gevolgen die de staatsgreep en de militaire dictatuur met zich meebrachten. Het besluit de gang naar het Internationaal Gerechtshof te maken zou niet primair ingegeven moeten zijn door strategische overwegingen over het al dan niet kunnen winnen van de rechtszaak, maar door het beginsel tot de hoogste internationale instantie toe de rechten van het Surinaamse volk krachtens het internationaal recht te verdedigen.

Hoogachtend,
Theo Para
22-3-2009


61 REACTIES

 1. De betrokkenheid van Nederland bij de coup van 1980 is reeds lang bekend, ook bij dhr. R. Venetiaan. Ik heb dus mijn serieuze twijfels, dat Venetiaan ooit een aanklacht zal indienen bij het Internationaal Gerechtshof. Hr.Venetiaan is niet eens in staat in zijn eigen regering orde op zaken te stellen. Ik moet ook stellen, het voorstel van dhr. T.Para helemaal geen slecht voorstel te vinden.


  Maak melding

 2. Ach man staan jullie je tijd niet te verdoezelen in eens moet Opa Ruro Pseudo braaf zijn of worden.
  Deze man(Ruro) heeft krabita anu…daarom breng hem niet nogeens voor de zoveelste mislukking.


  Maak melding

 3. Theo Para.

  Je bent een huichelaar want dat wist je al en je kliek ook, nu jullie in de gaten hebben dat de zaak zal worden gestaakt kom je namens je aanhang met een proces tegen de NederlandseStaat.
  Het gaat niet lukken want Nederland heeft zich al ingedekt en Bouterse, gaat niet tegen Nederland getuigen, het is een schaakspel die politiek en militairen alleen kunnen.


  Maak melding

 4. Duidelijk verhaal. Het wordt tijd dat de rol van Vegelin van Claerbergen maar vooral ook de rol van Valk en ook Bouterse voor eens en voor altijd uit de doeken gedaan wordt.


  Maak melding

 5. En dit verzoek wordt gedaan an deze President?Dé HIELLELIKKER van Nederland?
  Weet U wat hij daarmee zal doen?Gewoon naast zich neerleggen,denk er om;Hoe kan een slaaf zijn meester commanderen?
  Men.Para,verdoe uw tijd niet,ga er zelf mee naar het Int.Gerechtshof,want het is waisting time om die slaaf van een Venetiaan dit te vragen.


  Maak melding

 6. nou tjongetjonge, wat iedereen al lang al wist is nu hardop gezegd! maar er zal nix mee gedaan worden, zet dat maar uit je hoofd!!

  groetekes,
  wakaman


  Maak melding

 7. Nu zijn de rapen gaar! Ná zoveel jaren komt Andere Tijden met dit verhaal. Ik vond de uitzending – ook al is het voor de historie – niet volledig !! Er moesten meer mensen, zoals dhr Lubbers, van Mierlo, etc uit die tijd aan het woord komen. Ook dhr Koenders heeft maar kort zijn zegje kunnen doen! Nu wil dhr. Para Nederland voor het Intern. Gerchtshof dagen. Prachtig…maar intussen blijft de veroordeling van dhr. Bouterse uit. Bouterse voor het gerecht???…dit is nu wel een utopie. Tan bun


  Maak melding

 8. Om met sérieux bij iemand te stappen als R.R. Vniemand dan mag u nu stoppen…U bent terecht gekomen bij (R.R) Vermoedelijk Niemand.
  Hij doet niks en zit dan gewoon de boel te VERNACHELEN.
  A’no grap..!!!! mi boi ..mi bar you.


  Maak melding

 9. Wedden dat vene dit onzin vindt en niks mee doet. Eigenelijk vindt hij het geen onzin maar zal het alszodanig benoemen om zijn eigen eigen zwakte te legaliseren. Want niet Theo maar Vene had zelf een onderzoek en passende consequenties moeten initieren. Misschien zitten er wel politieke motieven achter de laksheid van front in deze, want ze zijn bang om te zeggen “he zo slecht is die bouta niet dat is ie misschien wel), maar ze moeten dan ook deel van de schuld aan NL geven. En bang dat ze zijn dat NL hun zakken niet gaat vullen.


  Maak melding

 10. En op zijn minst excuses aan Suriname en zijn bevolking
  Mijn vraag….is excuus…tastbaar..(ik weet meestal en al te vaak belazerij)

  Kijk ik zie het liefst een schadeloos stelling van voor de tijd van voor en na 1863.


  Maak melding

 11. De rol van Nederland ten tijde van de staatsgreep van 25 februari 1980 in Suriname, zou naar mijns inziens inderdaad aan een strafrechterlijk onderzoek onderworpen moeten worden. Het programma “Andere tijden” van 19 maart jl. heeft bij mij meer vragen doen rijzen dan dat ik bevredigende antwoorden heb gekregen. De uitlatingen en gedragingen van zowel de toenmalige Nederlandse ambassadeur Vegelin van Claerbergen en zijn hoofd militaire missie, kolonel Valk voor, tijdens en na de coup, die in het bewuste programmma zijn aangekaart,zijn voor mij aanleiding hen te bestempelen als hoofdverdachten in een mogelijk strafrechterlijk onderzoek naar de betrokkenheid van Nederland. Met mr. Andre Haakmat en Desi Bouterse als kroongetuigen.


  Maak melding

 12. Wel heel moedig van U, Mr Para, helaas verwacht ik de volgende uitkomst,

  1) Pres Venetiaan vind het niet nodig
  2) Als het dan toch gebeurt, zal Ned echt niet veroordeeld worden!!

  Maar toch leuk dat U dit heeft aangekaart!!


  Maak melding

 13. Ik wens dat het hoogsgerechthof zegt: Is het niet daarom dat de regeringen na de revolutie nog corrupter zijn geworden.Ze waren toch al die jaren ervan op de hoogte, anders kan je niet een man uit het geheel DDB ruim 29 jaar rancuneus en desastreus achtervolgen. Vertel dan vanaf begin dat je Nederland en zijn afgezand van TOEN en NU Delano Desire Bouterse met wortel en tak gaat uitroeien, dan weten wij als volk en natie dat je serieus bezig bent.De regering front kon zijn ballen toch tonen en niet meeheulen.De regeringen na de val van Bouterse hebben eigenlijk Nederland gegijzeld,onderdruk gezet,gechanteerd omwille van 1 man zijn hoofd. De Surinaamse regering is zo een ABOMA en NEDERLAND weet nu ook hoe zuidamerikaanse ABOMAS werken als ze vol haat, hebzucht, kwaadsprekerij, haatzaadjes etc, etc behebt zijn. Nederland moet de 2 regeringen na de val van de revolutie TOEN aanklagen dat ze het volk voor de gek hebben gehouden. Dat ze veel slachtoffers van de revolutie zoals millitairen als feit en bewijs hebben gehouden {gegijzeld}en niet in hun welzijn hebben kunnen voorzien teneinde een vervalsde geschiedenis in stand te houden.Daarmee hebben de 2 regeringen na de val van de revolutie TOEN tot de dag van vandaag mensenhandel, drugshandel,(nu ook aan de body van onze enige trots de SLM}, verloedering in de hand gewerkt. Ze zouden toch op jacht gaan achter de REVOLUTIONAIR?Ik ben gewoon BLIJ met uw brief waarin u Nedreland wil aanklagen,omdat ik wens dat Bouters en Nederland met wijsheid {Let wel ik bedoel geen verstand}, ons, onrustigen kunnen leiden naar RUST en een HERNIEUWDE SAMENWERKINGSVERBAND.Je hoeft geen vrienden te worden, slechts alleen je verantwoordelijkheid als regeerders moet je weten. Saul was een koning, denkende dat een koning niets valt te leren en toch bad hij voor WIJSHEID. Verstand hebben wij allen, maar wijsheid hebben maar weinigen. Ik zou zeggen “VOOR HET GERECHT”, zodat de MASKERS van DE LEUGENINSTANTHOUDERS snel zullen vallen en wij gauw tot hun resocialisatie kunnen overgaan.29 jaar openlijke geschiedvervalsing is alvast een misdaad tegen de mensheid,met name de jeugd de maatschappij van vandaag en morgen.


  Maak melding

 14. Dan wat als Nederland heeft geholpen bij die coup? Dan hebben ze ons eigenlijk een dienst bewezen zoals ze ook een paar keer hebben gedaan.
  De toenmalige regering van toen maakte misbruik van de democratie en dan is het terecht dta er een revolutie komt.

  Er is niks veranderd. Als Nederland zou aanbieden om de huidige nog corruptere regering omver te werpen zou niemand dat aanbod afslaan.


  Maak melding

 15. Goed zo Theo!! Niet alleen voor deze misdaden maar ook voor de 100% controle, Sebrenica,het koloniale (een mooi woord voor bezetting en onderdrukking) bewind in Nieuw Guinea, Indonesie, Suriname, de Antillen, waar een ex minister van Justitie in een cel overlijdt. Deze misdaden mogen nooit verjaren en Nederland mag haar straf niet ontlopen.


  Maak melding

 16. Alsof Nederland hier wakker van gaat liggen!!Doen jullie maar,ga ze maar uitdagen,we zullen zien wie de grote verliezende partij zal zijn!


  Maak melding

 17. politiek gezien zal venetiaan zich niet permitteren om een klacht in te dienen.deze man heeft geen ballen hij durft gewoon niet.

  ook heb ik de stem van ruth;somo en santohki niet gehoord hoe zei denken.en dit is nog het begin van een zeer moeizame weg.

  hoe recht is het recht in holland/suriname.
  neem maar het geval van de nederlander wijngaarde.wat waren de uitspraken van nederland.


  Maak melding

 18. het is echt tegek voor woorden dat je alleen vene zijn naam hoord, maar de man die jullie hier neer zetten als de grooste (leider)van suriname allertijden daar hoor ik niemand over zeggen. bouterse is de grooste landverrader allertijden van suriname hij zwijg nu als een graf. of hij bedenkt nu een list om die domme massen straks te bespelen in ocer let maar op mijn woorden. de grote vraag is waarom heeft bouterse 29 jaren zijn bek dichtgehouden????


  Maak melding

 19. Begin eerst eens met het in verzekering stellen van de verdachten. Overbrengen naar Den Haag en dan het Internationaal Gerechtshof te Den Haag de zaak laten berechten.


  Maak melding

 20. ‘Nederland voor Internationaal Gerechtshof dagen’

  Deze hypocriete Para is nooit een van de slimste geweest, eerst heulen met Bouterse en anderen tijdens de Revo toen je bent uitgekotst was je ineens kritisch, geen zinnig mens neemt jou nog serieus.

  Iedereen wist het van die Generaal b.d.
  Alle staatsgrepen in de 70 en 80ér jaren werden gepleegd met behulp van de Amerikanen en Europeanen, denk jij dat ene internationale gerechtshof een westerse mogendheid hiervoor gaat veroordelen, het is hetzelfde als wanneer je een westerse mogendheid voor het gerecht zou brengen omtrent slavernij.

  Je kan liever dit gegeven gebruiken in je onderhandelingen met de Nederlanders en de kosten voor een rechtsgang besparen.


  Maak melding

 21. De uitzending van Andere Tijden was 35 minuten, de ware opname 90 minuten, ook V.Mierlo, komt aan het woord.
  De uitzending is puur om zaken die het 8 december proces niet als een boemerang de andere kant op te doen wijzen, te verhullen.
  De Nederlandse Staat aanklagen zal niet lukken want er zijn coalitie leden die dan met de billen bloot moeten.
  Ik heb vaker geroepen om geen kuilen te graven, maar als een stel grafdelvers gaan ze toch door, vergetende dat zelfs voor een grafdelver ooit een graf wordt gegraven.
  En vergeten jullie niet dat de Binnenlandse oorlog wel degelijk door de Nederlandse Staat,is gefinancieerd, da fa dan.


  Maak melding

 22. het is toch allang achterhaald dat nederland een vinger in de pap had bij de coup.theo moet maar gewoon verder dromen.onthou met de inlichtingen dienst valt niet te sollen.


  Maak melding

 23. Wat een onzin. Het IG kan daar niets mee.

  Denk toch eens na. Als deze zaak wel ontvankelijk is voor het IG dan had DDB toch al lang voor het IG gestaan wegens de moorden!

  Daarnaast is opgrond van de huidige informatie de staat niet te dagen, maar slechts Valk en zijn helpers: de onderofficieren en dan mn. DDB.


  Maak melding

 24. Ze spelen allemaal met onze mind. Alle 3, reg. Vene, DDB en Nederland spelen onder een hoedje.
  Het lijkt wel een soort pact die ze met elkaar hebben gesloten. Het volk wordt door alle 3 misleid. Daarmee ben ik het eens met nr 15.
  Er is een leider nodig doe het land geruststeld, want justice zie ik inderdaad niet komen.


  Maak melding

 25. er is geen enkele leider nodig. wij praten nog steeds over die landverrader die sommigen hun leider noemen .suriname moet naar goede democratische systeem waar iedereen zich aan de regels moet houden en de media de ogen en oren van de samenleving moeten zijn ,ik geloof niet in het verhaal van een sterke man. 29 jaren verder zitten wij als suriname nog steeds met gevolgen van zogenaamde sterke man , die nu blijkt een watje te zijn .


  Maak melding

 26. de heer hoost in samenwerking met anderen probeert het nu op een heel andere wijze.
  hoe geloofwaardig moeten wij deze mensen aannemen,de misleiding fierst hoogtij.


  Maak melding

 27. eingelijk moet de vraag anders gesteld worden hoe geloofwaardig zijn jullie?? he enige wat deze domme massa van bouterse doet is het verdraien van de feiten en gebeurtenissen . hoost kiest de weg van het recht dat kan je niet van die monster bouterse zeggen .bouterse heeft samengewerkt met anderen om ons land jaren achteruit te zetten dat zijn feiten mie boi .alles wat met bloed zweet en tranen was opgebouwd heeft hij vernietig met zijn stomme coup .


  Maak melding

 28. Ja hoor, wanneer pasen en kerst samen op dezelfde dag gevierd zal worden, dus nooit, kijk naar Srebenica en Indonesie, de knillers zijn onderhand met een derde generatie bezig.


  Maak melding

 29. THEO PARA WAS VANAF 25 FEBRUARI 198O TEGEN BOUTERSE C.S.

  Na Mi nr. 23 vervuilt het publieke debat door kwaadaardige verzinsels te verkondigen. Theo Para heeft nooit met Bouterse samengewerkt. Ik was kort na 25 februari 1980 in de Bijlmer op een bijeenkomst waar deze man de staatsgreep anti-democratisch noemde. Ternauwernood werd voorkomen dat een molotovcocktail naar hem werd gegooid door een van de lieden van een Bouta-bende die was gekomen om die bijeenkomst met intimidatie te verstoren. Beelden van die roerige bijeenkomst zijn op het NOS journaal vertoond. Dus Na MI ga je schamen, of schrijf je gewoon vanaf het kantoor van mr. Kanhai, de Dolle Advocaat?!!!

  Remond Cardo


  Maak melding

 30. in dit rotte wereld gaat alles in de doofpot; er is geen recht meer voor de onderdrukten…zelfs een nieuwe revolutie met je wapen wordt opnieuw gezien als crimineel gedrag en de schurken zullen je weer opnieuw willen berechten onder het mom van rechtspraak …


  Maak melding

 31. Dom gedoe begin en zie dat jij na 60 jaar nog niet klaar bent.
  Laten jullie alvast geen rotzooi voor de volgende generatie….na 29 jaar is de boel verjaard en bejaard ga daarom nu niet voor EZEL spelen.


  Maak melding

 32. Benieuw of NA MI gaat reageren op wat nummer 32 schrijt.
  ik vind (mensen)die bewust leugens hier verspreiden laf.
  volgens mijn moeten zij zich opgeven bij fernand van defentie onderzoek doen naar de gevolgen van PTSS. wat erger is ik lees hun reaktie ze zijn verstrikt geraakt in leugens en bedrog iedereen kan zien dat het groen is , maar deze sekte leden houden vol dat het rood is .


  Maak melding

 33. vertel me DU,wat was met bloed zweet en tranen opgebouwd?Ging het land op dat moment niet naar de klote?Waarom denk je dat Nederland in het geheim geeft geholpen met het het omverwerpen van de toenmalige dievenbende?De bevolking ging steeds maar achteruit,de werkende bevolking voelde het in de knip,de vakbonden waren veel te laks om in aktie tekomen,natuurlijk want ze snoepten ook van het ontwikkelingsgeld,dus DU loop niet de boel te verdraaien,op dat moment was een coup echt nodig,jammer dat een stelletje tuig dat door wilde gaan met het roven het nodig achten tot 2x toe een tegencoup te plegen de gevolgen ken je,ipv dat je naar het heden kijkt zeik je steeds maar over 29 jaar geldenen.
  Deze docu,maakt duidelijk dat Bouterse geen verrader is,een man een man,een woord een woord.
  Maar 1 ding heeft Bouterse je toegedreven DU,je gaat met hem naar bed en staat met hem op,maar edoch jouw gelal zet absoluut geen zoden aan de dijk,moro joe eh zeik o moro oen NDPer eh kies a kraktie,foe mekie ding foefoermang foe front gwe na sabanna.
  Ga maar rustig verder met je HAAT tegen Bouterse DUivel,jij belandt zeker in een gesticht,niemand en dan ook niemand komt met HAAT 1 stapje verder.
  Gezonde discussie ok,maar jij kijkt maar met 1 oog,als jij ook 1x je boevenbende tot de orde zou roepen,Brunswijk incluis,zou men je voor vol aanzien,Brunswijk is net zo erg als Bouterse denk aan de indianendorpen wat ie plat heeft gebrand en ook moorden gepleegd,maar daar leest men niets over uit je fieters.Nog 1 advies laat je psychish na kijken DU, anders Bouterse oh miek ie trong wan flipperkast.


  Maak melding

 34. Lijkt het geen goed plan,als er wordt gesuggereerd dat president venetiaan geen ballen heeft, dat Jules Wijdenbosch,indien hij wordt herkozen als president,de nederlandse staat aanklaagt?


  Maak melding

 35. Redmond,

  25 feb, 1980 was deze Theo in Suriname en heulde wel met de toenmalige machtshebbers, wat bedoel je met kort na 25 feb. 1980, een jaar, een paar weken, een paar dagen.

  Als hij in Suriname was en het on-democratisch vond, was hij misschien wel de enigste in het land die zo dacht, de rest vond het allemaal prima.


  Maak melding

 36. “of schrijf je gewoon vanaf het kantoor van mr. Kanhai, de Dolle Advocaat?!!!”

  Trouwens Remond wat heeft Kanhai met het bericht van die kwakzalver Para te maken.

  Enne ik ben benieuwd naar je reactie, we willen horen wanneer die meeting precies heeft plaatsgevonden in de Bijlmer en niet jokken we hebben bewijs. Enne misschien dat je ons ook nog kan vertellen wanneer Para precies naar Nederland is gekomen.

  Dat je ezels als DU kan misleiden is geen kunst hoor.


  Maak melding

 37. NIEUW BOEK THEO PARA

  Op 25 februari 1980, toen de democratische rechtsorde in Suriname, zoals nu blijkt, met behulp van de Nederlandse Militaire Missie (Valk), door Bouterse c.s. bloedig werd omvergeworpen, woonde ik in Nederland. Collaboreren met een buitenlandse macht om de rechtsstaat in je land gewelddadig omver te werpen is landverraad en meewerken aan een volkenrechtelijk misdrijf. Wie dat revolutie noemt, is echt het contact met de werkelijkheid kwijt. In het eerste nummer van het linkse blad Wrokoman, dat vlak na 25 februari 1980 in Nederland verscheen, verwierp ik in het hoofdartikel de putschistische actie van Bouterse c.s. Wie verandering wilde kon vrijelijk meedoen aan de algemene verkiezingen die enkele weken na 25 februari 1980 zouden plaatsvinden. De coup was niet onvermijdelijk of noodzakelijk, maar een roekeloze keuze van een stel avonturiers. Ook in Suriname is het een fatale fout gebleken willekeurig geweld te plegen in plaats van op vreedzame, democratische wijze politieke en sociale veranderingen te bewerkstelligen. Tot nu toe worden Mahatma Ghandi en Martin Luther King om dat inzicht wereldwijd bewonderd. Hoe anders is het met de zogenaamde Leider van de Revolutie? Die is tot de Hoge Raad in Nederland veroordeeld voor drugssmokkel en in Suriname is hij hoofdverdachte in het 8 december massamoordproces. Dat zegt iets over zijn integriteit, of beter, het gebrek daaraan. Een beschaafde bevolking als de Surinaamse wil natuurlijk niet met zo iemand als leider het wereldtoneel betreden.
  In het voorjaar van 1982, niet lang na de Rambocus coup, remigreerde ik met mijn vrouw en kinderen naar Suriname. Daar werkte ik samen met Bram Behr aan het progressief-democratische weekblad Mokro. Na de decembermoorden, waarbij Bram ook slachtoffer werd en Mokro evenals alle democratische media werd verboden, verliet ik mijn geboorteland weer. In Nederland bleef ik mijn publicistische werk voortzetten. Dit jaar verschijnt bij de Uitgeverij Van Gennep mijn verzameld werk onder de titel ‘De schreeuw van Bastion Veere’.
  Alle mailers zijn uitgenodigd daarin te lezen over Suriname en hoe ik decennia lang daarover heb gedacht en geschreven.

  Theo Para


  Maak melding

 38. Van een balling als T.P. kan en mag niet anders worden verwacht, alleen lost het letterlijk geen ene hoteloscarlima op in de republiek Suriname.


  Maak melding

 39. Thio Paraan…Jij maakt de één en die zelfde fout als een soort van Afrikaan.

  In welke tijd leven wij…ben jij een soort redder een soort door God gegeven.

  Altijd een soort van mensen die denken dat zij kunnen redderen.

  Jij leeft in de jaren ’80 en verder komen in bepaalde zaken (inzien of denken) zal vrij moeilijk zijn…of ben jij bezig te hosselen dat jouw boek een bestseller wordt.


  Maak melding

 40. Wil een beschaaft land als Suriname met deze boevenbende op het wereld toneel verschijnen?met een veroordeelde drugscrimineel in Nederland als Brunswijk en een veroordeelde sex-maniak als Somo?Was die jungleoorlog wel nodig?Die jungleboeven hebben ook in de indianendorpen mensen vermoord ,waarom noem je die drugsbaron Brunswijk niet in jouw artikel is hij dan zo onschuldig.
  Jij woonde niet in Suriname geef je aan,hoe weet jij dan als die coup nodig was of niet?Waarom is Bouterse nog zo geliefd in Suriname de vorige verkiezingen won hij wel,maar je afgod Vene moest en zou een pact met duivel aangaan,die drugsbaron en sex-maniak,zie nu wat met het land gebeurt.
  Para jij bent er ook zo 1, hier in Nederland veel blablablabla,maar terug gaan om daar orde op zaken te stellen ho maar.
  Ik vind dat degene die niet in Suriname waren voor de coup en na de coup,hun blablablabla voor zichzelf moeten houden en in Nederland blijven en hier hun politiekzegje moeten doen,gaan klagen bij Balkenende en derest.
  Suriname heeft niets aan hun oeverloos gezwam,ze weten het beter en willen dat Suriname Nederland in alle opzichten gaan naapen.
  TEH BLAKKAMANG FIN BUNG DEH KA BAKA BAKRA MAGZIN.
  Mensen als Para zien liever het volk wegkwijnen door armoede ,leugens en bedrog,als ze maar hun boeventuig kunnen helpen om in het zadel te blijven.


  Maak melding

 41. @ THEO PARA
  ik zal het zeker doen .
  @ NA MI niemand misleid mijn want ik heb verstand om zelf na te denken maar dat kan niet van jou zeggen want jij probeerd met man en macht leugens aan ons hier te verkopen mensen met verstand prikken erdoor heen .ik heb een simpele vraag aan jou , wat die coup geen veraad tegen onze landgenoten ???


  Maak melding

 42. aanklacht nederland rol staatsgreep onbestaanbaar.

  paramaribo-een aanklacht van suriname tegen nederland wegens vermeende betrokkenheid bij de staatsgreep van 25 februari 1980 is onbestaanbaar.Voormalig parlementsvoorzitter emile wijntuin reageert afwijzend op de suggestie van de nederlander romeo hoost om nederland aansprakelijk te stellen voor de militaire machtsgreep.Volgens wijntuin zijn teveel surinamers zelf daarbij betrokken

  de banden tussen suriname en nederland nemen vaak bizarre proporties aan.toen de surinaamse regering op 25 november 1975 met uitbundige brasa’s afscheid van het koninkrijk der nederlanden,ging er een siddering van bevrijding door het land.geen bedelzucht meer,geen moraliserend gemopper uit den haag.eindelijk duidelijkheid!maar liep anders de nieuwe relatie met nederland bleek zelfs een graadje troebeler te zijn geworden.

  kort overzicht van een artikel van de heer e.wijntuin in het dagblad suruname.
  dit kunt u verder lezen als u op de onderstaande url klikt.

  http://www.dbsuriname.com/archief/nat/2009/mrt09/26-03-09/Nat_ ‘Aanklacht%20Nederlandse%20rol%20staatsgreep%20onbestaanbaar’%20.asp


  Maak melding

 43. Neen de coup was geen verraad tegen de bevolking,als je bedoelt tegen jouw soort DU,boeven en corrupetingen ja.
  Niemand die vraagt aan het volk hoe ze het beleeft hebben,maar hoeft ook niet ex-legerleider Bouterse wordt nog steeds geadoreerd tot ongenoegen van DU en consorten,jullie kunnen zeiken tot jullie 1 ons wegen,maar ze komen terug,MegaBlok,
  DU jij bent degene die steeds met leugens op de proppen komt je kan zien tot welke hoek je behoord idd tot dit leugens stelende en corrupte-regering,ik lees jullie geen afkeuringen uitspreken of typen ,whatever,wat er NU allemaal gebeurt in jullie zg geliefd Suriname,jullie zitten maar op je droge ras in koudkikkerland te blablablabla-en wat er allemaal gebeurt is in 1980 man het is 29 jaar geleden,het gaat om NU 2009, de scholen pinaren als hel,geen leermiddelen voorradig,de straten zien er allerbelabberst uit,beloften van 2006 over een nieuwafwateringstysteem niet nagekomen,heel Paramaribo ligt blank allemaal door deze geldrovende regering,gaan jullie 1x daar tegenin,laat 29 jaar geleden voor de rechter,TEH LEE KONG NA DORO OEN SA SIE SOEMA O LONG.
  DU en consorten zien liever het VOLK wegkwijnen in armoede dan,dat deze corruptebende weggaat.

  Waarom denkt men dat ook Nederland de hand heeft gehad in die coup?Juist regering Aaron ,de stelende regring, bakte geen m..r van Nederland zag niet wat er met het ontwikkelingsgeld gebeuren en ook de Surinaamse bevolking niet,maar daar geven Para en DU en consorten totaal niets om.


  Maak melding

 44. Beste Daddie,

  In mijn dit jaar te verschijnen boek ‘De schreeuw van Bastion Veere’ontspringen ook Brunswijk c.s. de dans der kritiek niet. Ik behoor niet tot deze of gene partij, waar het mij om gaat is respect voor de menselijkheid waardigheid, non- (politieke)discriminatie en sociale vooruitgang in Suriname. Ik zou het fijn vinden als je na het verschijnen van ‘De schreeuw van Bastion Veere’ het boek eerst leest en dan een oordeel vormt.

  Met vriendelijke groet,
  Theo Para


  Maak melding

 45. Gasten als DU kan en mag je niet serieus nemen, gewoon overslaan.

  Wie zaken van de jaren 80 wil bekritiseren moet ook de nodige kritiek leveren op NPS, VHP en dus tegenwoordig Front, deze groepen zijn een vloek voor Suriname en de Surinamers. Het zijn dezelfde partijen die eind zeventiger jaren door hun wanbeleid deze staatsgreep over Suriname heen hebben geroepen, vandaar dat de meeste Surinamers in Suriname in 1980 blij waren met de staatsgreep, dat is een feit, iedereen die anders wil beweren doet aan geschiedvervalsing.

  Als ‘De schreeuw van Bastion Veere’ zo gebalanceerd is geschreven dat niemand de dans der kritiek zal ontspringen, zou dat een verandering in het denken van de mens Para zijn. We benne benieuwd, want we kennen Para als iemand die eenzijdig kritiek levert een soort Du dus. De tijd heelt toch alle wonden, 29 jaar is een mensen leven en ga je sommige zaken toch anders gaan zien.


  Maak melding

 46. Brief van Surinamers in Nederland
  Actiegroep vraagt om aanklacht wegens coup

  De regering van Suriname krijgt begin april een brief in de bus waarin ze wordt opgeroepen een klacht tegen Nederland te deponeren bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. De brief, met afschrift aan het Surinaamse parlement, is afkomstig van een actiegroep van Surinamers in Nederland. De actiegroep wil dat Nederland wordt aangeklaagd in verband met de staatsgreep van 1980.

  Met als woordvoerder romeo hoost.

  Bron:
  http://surinaams.caribiana.nl/innederland/car20090327_brief-hoost


  Maak melding

 47. @ daddie
  ik heb gevoel dat de één en zelfde persoon achter deze nick staat , maar ja .luister ééns als ik naar jou mening leugens vertel, moet je ook aangeven welke leugens dat zijn en mij tegen spreken met jou waarheid.het is toch hele domme vraag dat je de bevolking moet vragen hoe zij die dictatuur hebben beleeft ben jij blind ? jij zeg dat bouterse word geadoreerd. het is toch een grote schande dat iemand die zoveel bloed aan zijn handen heeft, jou land op allerlij manieren achteruit heeft gezet om zo iemand te adoreren dan zegt dat meer over jou en de mensen die dat doen, dan over mij.het probleem van jou en velen in suriname is dat jullie de gevolgen van de staatsgreep in de schoenen van deze regering willen schuiven dat is zeer kwalijke zaak .je hoord mij niet zeggen dat deze regering brandsgschoon is , maar beter dan de jaren van de revo zeker weten .kijk maar om jou heen landen die zo een verschrikkelijk dictatuur achter de rug hebben die kampen nog steeds met de gevolgen.daddie jij ben grote leugenaar maar de toekoms zal blijken wie gelijk heeft één ding weet ik zeker dat het militairen nooit is gelukt om welke land in de wereld te ontwinkkelen blijf jij lekker in jou utopie geloven daddie. ik vind dat jij mij toch gelijk geeft zonder erbij stil te staan. ik heb vaker gezeg dat de bouterse aanhang te vergelijken is met een sekte, en daddie zeg ex dictator word nog steeds geadoreerd, synoniem, verafgoden, aanbeden vereren, hoogschatten.hoe kan je als mens dit doen met een moordenaar een landverrader . stuk voor stuk laten jullie mij zien en ik hoop ook de surinamers die internet hebben ook hoe dom jullie zijn , met recht word er gezegd dat bouterse de leider is van de domme massa. lees reaktie nummer 47. dit mijn reaktie daddie .


  Maak melding

 48. @ na mi
  je ben echt een koe, en al die mensen die vinden dat de coup goed is geweest .ik ben democraat in hart en nieren . als je niet eens ben met een regering dan doe jij er wat aan bij de stembus en niet met wapens. luister die mensen die blij waren, zijn mensen die niet op de hoogte waren wat er in zuidamerika en latijns-amerika gebeurde, bijna iedere dag een staatsgreep ik was daarvan wel op de hoogte dus ik wist dat die euforie tijdelijk was. en ik heb gelijk gekregen wat alls een onschuldige coup is begonnen is dramatisch afgelopen voor land en volk. ik snap jou en de hele domme aanhang niet jullie zijn echt dom , ik zal jou uitleggen waarom ik dat zeg . jullie geven iedereen de schuld voor die mislukte revo de vhp , nps ,nederland een colonel uit nederland krijg ok de schuld. de hele wereld ik mis één persoon in dit hele gedonder en dat is bouterse iedereen is schuldig in jullie ogen de hele wereld behalve bouterse . weet je wat ik voor het laast keer tegen jullie zeg , jullie zijn stuk voor stuk ezels.zet de voordelen en de nadelen op een rijtje dan zal je zien dat wij als land een hele generatie hebben verloren door deze ellendige coup. als het niet meer is.


  Maak melding

 49. Geachte redactie,

  “Het koloniseren van andere volkeren in de wereld oftewel het kolonialisme, is nimmer opgehouden te bestaan”.

  Wat het Koninkrijk der Nederlanden in 1980 presteerde, door Kolonel Hans Valk van de Nederlandse Militaire Missie in de Republiek Suriname de opdracht te geven, om samen met Surinaamse militairen de corrupte oude politieke kliek desnoods gewelddadig omver te werpen, was in feite een terechte correctie plegen van wat allemaal eerder was fout gegaan tijdens de politieke machtsoverdracht van 25 november 1975.

  Het zonder enige toezicht van welke Surinaamse ministerie dan ook, een zekere Ir. Frank Essed van de NPS met zijn afgestudeerde Hollandse vriendjes toestaan, om ongelimiteerd in landskas te grabbelen t.b.v. zijn zogenoemde West-Suriname Plan, was economisch en financieel volstrekt onacceptabel en planmatig hoogst onverantwoordelijk.

  Meer dan de helft van de 3.4/3 miljard ontwikkelingshulp welke in 1975 aan de jonge Republiek Suriname met haar nog geen 300.000 inwoners was toegewezen, werd hierdoor naar de klote gesmeten. Dit terwijl op het achtererf in Paramaribo de ratten feest vierden, ergens in het binnenland van Suriname een pas geboren kind stierf vanwege armoede en waar elders een moeder in een district noodgedwongen de prostitutie werd ingejaagd.Een ziekelijke realiteit.

  Terecht behoren veroorzakers van zulke ernstige ‘schendingen van mensenrechten’ waar ook ter wereld, onmiddellijk weggeschoten en vervolgens bestraft te worden.

  Dat in dit geval het Koninkrijk der Nederlanden als zogenoemd ‘voorbeeld-democratie’ direct bij deze staatsgreep in Suriname in 1980 betrokken was, lijkt ons volgens internationale politiek normen zeer vervelend, maar dat het kwaad MOEST worden weggeschoten, blijft buiten kijf.

  Kwalijk natuurlijk was ook en is het nog steeds, de misleiding die dagelijks door de Frontregering o.l.v. de huidige President Ronald Venetiaan aan de dag wordt gelegd, alsof het Desire Delano Bouterse alleen was, die hem, Arron en zijn corrupte bejaarde vriendtjes, toen wegschoten.

  En natuurlijk kent onze Ronald de rol van Hans en zijn Nederlandse Militaire Missie. En natuurlijk is hij daar niet blij mee. Maar als je de Surinaamse gemeenschap vooral, niet anders als hoe het zogenoemd moederland Nederland dat altijd al met jou gedaan had, daarmee politiek kunt manipuleren, door de publieke opinie tijdens verkiezingen d.m.v. zulks een proces naar je hand te zetten, en zelfs ernstig zover durft te gaan om als Uitvoerende Macht een ‘ondemocratische’ samenwerking aan te gaan met de Rechterlijke Macht, slechts om de strijder Desire Bouterse politiek zelfs te laten vermoorden, dit d.m.v. een door het buitenland (Nederland) opgelegd politiek proces, dan is dat voor velen slechts een indicatie, van waarom 1980 ‘hoe dan ook’ zelfs meer dan terecht plaatsvond.

  Vooral met de nadruk op de huidige ondemocratische verhouding tussen de Uitvoerende en de Rechterlijke Macht van Suriname, wat een machtsoverdracht momenteel ‘hoe dan ook’ in feite voor herhaling vatbaar maakt.

  “WANT GEEN VOLK KAN TOT VOLLE WASDOM KOMEN,
  DAT ERFELIJK MET EEN MINDERWAARDIGHEIDSGEVOEL
  BELAST BLIJFT”.
  (Cornelis Gerard Anton de Kom / 1898-1933)


  Maak melding

 50. whawhawhaaaaa DU, een hele generatie verloren?Heeft die revo dan een hele generatie geduurd?Whawhawhawhaaa en die noemt anderen ezels?
  De domme massa werd geuit jaren voor de coup dus maw,en weer word je betrapt op een leugen,er wordt niet gezegd dat de aanhangers van de NDP tot de domma massa behoren,dat is het etiket dat sinds jaar en dag op de NPS en VHP wordt geplakt,weer doe je aan feiten verdraaien.
  Vertel me welke coup in de latijns en zuid-amerikaanse landen,hebben maar 15 dooien geteld?Die waren nou echt bloederig,waar jij ,Nederland en Amerika geen moeite mee hadden,als je een beetjes hersens had zou jij nooit de coup van Suriname met die landen vergelijken.
  Jij een democraat?Weet jij eigenlijk wat dat betekend?Een echte democraat HAAT niet.
  Als je een echte democraat was zou je ook je afkeuring uitspreken over Brunswijk die ook bloed,veel bloed aan zijn klauwen heeft en nog steeds,want door zijn drugspraktijen vinden veel bolletjesslikkers de dood en blijft de 100% contole bestaan,want het zijn over het algemeen zijn soort die zich met deze praktijken bezighouden.
  I rest my case,DU is een HAATzaaiende indiviDU,a sari nanga wan sma liki a kaw disie,whawhawhaaa Bouterse gaat je echt naar de klote helpen,je gehele miserabele leventje draait om die goeroe.
  Het volk staat pal achter hun redder,daar doe je niets aan,ze zijn immers de grootste partij,of weet je dat niet DUivel?


  Maak melding

 51. “zijn mensen die niet op de hoogte waren wat er in zuidamerika en latijns-amerika gebeurde, bijna iedere dag een staatsgreep ik was daarvan wel op de hoogte”

  En dit stom stukje rund durft anderen koe en ezels te noemen, ga je pilletjes slikken gek. Jij bent inderdaad een DEMOHAAT in hart en nieren. Mensonwaardige mafkees.


  Maak melding

 52. Ach,
  Mensen hou toch een keer op om wanneer het jullie uitkomt de (on)waarachtige Surinamer te komen uihangen.

  Kom daar waar die acties plaatsvinden, kom samen met ons helpen pompen of verzuipen.

  Jullie quasi Suinamer-gedrag is huichelachtig en lost in the end niks op!

  To do the jobs we need doe’ers en geen ellenlange praters.


  Maak melding

 53. @ daddie pinto en alex NA MI,
  laten we inhoudelijk de discussie voeren ok want zo kom je niet tot een eerlijke en oprechte discussie .
  wat zijn de voordelen die suriname aan de revo heeft over gehouden en welke ontwikkelingen ,vertel mij dat in jullie bewoording waar was suriname voor 1980 en waar is het daarna terecht gekomen geef me duidelijk aan wat er toen niet was en wat de revo heeft gerealiseerd in de tijd dat bouterse aan de macht was. ik wil een inhoudelijke discussie met jullie voeren op basis van feiten ik daag jullie uit, en dat zal ik vanaf nu overal doen waar jullie reageren .dan kan iedere lezer zelf zien wie de leugenaars hier zijn . ik wacht op jullie antwoord.


  Maak melding

 54. Als het werkelijk zo was, waarom heeft Bosje dan niet destijds de NL Staat voor de rechter gedaagd? Die kon toch over informatie uit de eerste hand beschikken?

  Wat een domme reacties plaatsen sommige figuren!


  Maak melding

 55. De rol van Nederland ging verder dan actieve bemoeienis van kolonel Valk.

  Op basis van extra onderzoek heb ik kamerleden verzocht de onderstaande vragen te stellen aan de Nederlandse minister van Defensie, voor meer over deze kwestei bezoek;

  http://nog1.web-log.nl/nog1/2009/07/klompencoup-d-1.html

  De kamervragen die nu al gesteld zouden moeten worden aan de minister van Defensie zijn;

  -rapporteerde kolonel Valk tussen 1978 en 1980 aan Joris Demmink, zo ja hoe vaak? (De minister kan dit niet ontkennen ivm de functie van beide personen)
  -zijn deze rapportages beschikbaar voor inzage in de commissie Stiekem? (Het antwoord van de minister zal nee zijn, ze zijn vernietigd in 1983)
  -zijn er meer missieleden geweest die in deze tijd rapporteerden aan Joris Demmink? Zijn deze beschikbaar voor de commissie Stiekem? (Ja, dit is niet te ontkennen, ook de andere LAMID mensen maakten rapportages. Nee, deze zijn ook vernietigd)

  Deze vragen zijn bedoeld om voorkennis op het ministerie van Defensie waarschijnlijk te maken. Het vernietigen van deze rapportages is een veeg teken maar geen hard bewijs.

  -volgens de CIA heeft Cuba via Grenada in 1982 wapens aan Suriname geleverd. Heeft men toen de LAMID op de hoogte gesteld? (Het antwoord is ja, dit soort informatie wordt wederzijds uitgewisseld. Aangezien de CIA haar rapportages ten dele openbaar heeft gemaakt is dit niet te ontkennen.)
  -is kolonel Schulte tussen maart en december 1982 naar het Pentagon geweest? Zo ja, is de inhoud van dit/deze gesprek(ken) beschikbaar voor de commissie Stiekem? (Het is niet zeker dat de minister eerlijk zal antwoorden; het antwoord is ja; Schulte moest de VS afhouden van een invasie die men ivm de Cubaanse wapenleverantie wilde uitvoeren)
  -heeft Nederland na maart 1982 wapens geleverd aan Suriname? (Volgens kolonel Schulte is dit het geval. De leveranties werden niet betaald en na de decembermoorden stopgezet)

  Deze vragen zijn bedoeld om te tonen dat Nederland na de wapenleverantie van Grenada/Cuba een nieuwe afspraak met Bouterse heeft gemaakt op basis waarvan wij weer wapens zijn gaan leveren en de VS haar invasieplannen in de ijskast hebben gezet.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.