Door NDP ingediende wijziging van Wet Staatsschuld roept veel weerstand op

76
Door NDP ingediende wijziging van Wet Staatsschuld roept veel weerstand op
NDP-fractieleider Amzad Abdoel.

De door de NDP ingediende wijziging van de Wet op de Staatsschuld roept veel weerstand op. Zowel binnen als buiten de politiek wordt met afschuw gereageerd op wat men noemt ‘het door de zittende regeerders ongedaan maken van wetten, die juist bedoeld zijn om goed beleid in Suriname te maken’.

NDP-fractieleider Amzad Abdoel heeft vrijdagmiddag een initiatiefvoorstel ingediend om de Surinaamse Wet op de Staatsschuld te wijzigen. Deze Wet op de Staatsschuld is bedoeld om burgers te beschermen tegen buitensporig leengedrag door regeringen. Dinsdag wordt het voorstel door De Nationale Assemblee al in behandeling genomen tijdens een huishoudelijke vergadering.

Hij deed dit nadat de VHP-fractie aangifte deed tegen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, inzake overtreding van de Wet op de Staatsschuld en wel het overschrijden van het obligoplafond. Hoefdraad gaf toen al aan dat hij onderzoek wil doen naar het aanpassen van de wet. NDP’er Aboel wil het schuldplafond van de overheid afschaffen en de strafbepaling schrappen.

Als de NDP’ers hun zin krijgen en de wetswijziging aan genomen wordt zal het schuldplafond de facto worden afgeschaft. De bestaande 25 miljard schuld(!) valt dan niet meer onder het plafond. Ook wordt de strafbaarheid bij overschrijding van het schuldplafond afgeschaft. “Kortom, onbeperkt lenen a la dol” is een van de reacties die rond gaat op social media.

Ondertussen heeft de Nationale Partij Suriname (NPS) iedereen opgeroepen om te protesteren tegen de wijziging van de wet. “De partij zal zich op geëigende wijze tegen deze voorgenomen initiatiefwet verzetten. Wij moeten de integriteit van ons geld in bescherming nemen tegen enkelingen die misbruik maken van deze zaak,” zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland tegen Starnieuws.

Ook STREi roept politieke partijen, vakbonden, actiegroepen, belangenorganisaties en ale andere burgers van Suriname op om op dinsdag 22 oktober om 10.00u aanwezig te zijn bij DNA, tijdens de DNA vergadering waarbij de wetswijziging van de Wet op de Staatsschuld behandeld.”We moeten opkomen voor onszelf voordat het te laat is!” aldus STREi.

De VHP noemt de wetswijzing van de staatsschuld zelfamnestie voor de minister financiën en zegt:
“…Het overhaast wijzigen van de Wet op de Staatsschuld is het beste bewijs dat de VHP terecht aangifte heeft gedaan tegen de minister van financiën wegens overtreding van de wet. Het is duidelijk dat de NDP nattigheid voelt en de minister met terugwerkende kracht wil beschermen tegen door hem begane strafbare feiten. Een onbeschaamdere vorm van zelfamnestie is nauwelijks denkbaar. Het kan bovendien worden aangemerkt als inmenging in een lopend strafrechtelijk onderzoek…”

76 REACTIES

 1. Kijk dit zijn nou belangrijke zaken waar de surinaamse bevolking massaal moeten komen opdagen om ertegen te protesteren!!! Puur criminelig gedrag van deze regering!! Ben benieuwd of de bevolking komt opdagen om te protesteren…


  Maak melding

 2. Als er met andere wetten al voldoende waarborgen zijn dat de wet niet wordt overtreden dan is het toch overbodig om de strafbepaling uit de wet te halen. Immers als het plafond niet overschreden kan worden dan hoeven ze zich toch niet druk te maken?? Of zit Abdoel weer uit zijn nek te zwetsen??!! Waarom een wet aanpassen als die toch nooit overschreden wordt??!!


  Maak melding

 3. Kijk maar naar wat in Chili en Bolivia gebeurd, dat is demonstreren tegen de regering op dit moment . Het land Suriname is toch aan het verrotten.


  Maak melding

 4. Nu kan het volk in ‘opstand’ kome. Uitleg is overbodig.

  Toevallig waren er laatst beelden over Mexico, waar de politiemacht niet in staat was een cokebaas te arresteren. Want er kwam versterking voor die man.
  De politie moest gauw de benen neme. Die mafia-soldaten hadden zelfs auto’s met zware mitrailleurs.

  Straks, wanneer deze regering er niet meer is, krijge we misschien ook zulke toestanden.


  Maak melding

 5. Met andere woorden, je kinderen en kleinkinderen met schulden opschepen om jezelf te verrijken. NDP je moet je schamen. Zoveel jaren aan de macht en je komt met dit? Begin met geld bij de rijken weg te halen, en als ze niet willen dan gaan ze maar weg. Want wij Uitgezetenen van Surinaamse afkomst worden ook zo behandeld. Terwijl ik bij hun meer liefde voor Suriname zie, dan dit. Schaam je Geldrovers.


  Maak melding

 6. Het Surinaamse volk moet frontaal afrekenen met deze Cosa Nostra Organisatie.

  Ze willen ongestraft blijven lenen want er ligt 200 miljard USD in de bodem van Suriname.

  Deze Orga is heel erg achterlijk met alle gevolgen vandien.


  Maak melding

 7. Kijk eens aan. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe democratie werkt. Concept indienen. Waar? Bij het geëigend orgaan. Welk is dat? De DNA. En nu? Het behandelen. En daarna? Stemmen. Wanneer kan deze wijziging ingaan, wanneer is het valide? Bij voldoende meerderheid( 26 +). Is dit geheel via de democratische weg verlopen? Volmondig ja. De verontwaardiging is te begrijpen. Hoe je het wendt of keert, is het een legaal en democratisch proces dat zich hier zal voltrekken. Men mag protesteren buiten. Intussen wordt er in de DNA de zaak behandeld. Als de oppositie aan de macht geweest was ,hadden we precies hetzelfde pad doorlopen. En ook dat pad zou democratisch wezen. En van democratie moeten we het hebben. De boemerang maakt zijn ronde en keert terug naar de werper.


  Maak melding

 8. Mensen, kijk goed naar deze man zijn foto. Onthoudt zijn gezicht goed, Reden: deze man mag nooit meer in een politieke functie. Net als alle andere Ja-knikkers van de NDP is deze man een schande voor land en volk.
  Ga morgen massaal protesteren. Want deze wet mag niet wordt aangenomen. 25 mei 2020 bijltjesdag. Maak een wijze keuze in het stemhokje. De NDP mag nooit meer terugkeren.


  Maak melding

 9. Bouterse zei altyd If wang sma dong iem pur ing djing

  Dat doet bouterse nu met het surinaams volk
  Ai pur dong hi ding. Samen met die gold digger vrouw van hem

  Een volk kies voor een leider wat zei verdiennen


  Maak melding

 10. Jochies als Abdoel beseffen niet wat de impact van hun ondoordachte handelen tot gevolg kan hebben.
  Op zeker moment pikt het volk het niet.
  Je kan blijven duwen, op een zeker moment staat het volk met de rug tegen de muur en dan volgt er een explosie van geweld.
  Men zal als eerste naar het huis van dit soort figuren gaan.
  Denk na. NIEMAND wil dit soort zaken in Suriname.
  Genoeg is genoeg.


  Maak melding

 11. Laten wij hopen dat de Surinamer net zoveel moed kan opbrengen als de inwoners van Chili, Venezuela, Brazilië, Libanon etc.
  Als Sranang mang hoop ik dat ze eindelijk op straat durven te gaan. Ala deng waka mang die Suriname een warm hart dragen moeten opkomen voor Suriname


  Maak melding

 12. Bouterse weet dat er verkiezingen komen. Verder weet hij dat de kans groot is dat hij verlies.

  Wat doet die Bouterse nu.
  Na Kraap tikie tja go bootu

  Bouterse wis al van te voren dat het surinaams volk dom is. Hij doet gewoon wat bij het surinaams volk pas

  Dat is pur dong gi ding


  Maak melding

 13. Hoefdraad heeft strafbare feiten gepleegd en moet gestraft worden. Een wet met terugwerkende kracht wijzigen om strafbare feiten niet strafbaar maakt kan alleen in een bananenrepubliek.


  Maak melding

 14. Lets Make Surinam Great Again

  Wir Shaffen Das)

  Mensen Als Abdoel En Anderen Zijn Al Van Te Voren Voor Geprogrameerd. Ze Funktioneren Op Automatisch Piloot

  Elk Surinamer… met Een Surinaams Nationaliteit Heeft Een Schuld Van Uitgerekend 40.000 us Dollar

  Zelf Een Kind Die Vandaag In Suriname Geboren Is Heeft Al Een Schuld Van 40.000 us Dollar.

  Dat maakt Suriname zo uniek


  Maak melding

 15. Vaticaanstad heeft ook eigen bank. Jezus was straat arm, maar de kerk is crimineel schatrijk. Kijk maar naar al die sieraden van die kerkelijke lijders, net pooiers.

  Wie macht heeft doet er alles aan om het te behouden en bepaald zelf de regels en veranderd de geboden en verboden.

  Wie het kruis heeft zegent zichzelf.

  “Preacher man don’t tell me heaven is over the earth. I know you don’t know what life is really worth”

  Power corrupts, absolute power corrupts absolutely…

  Don’t trust dem dirty politicians.


  Maak melding

 16. @Klaas de Groot

  Helemaal gelijk, hier word het volk weer voor de zoveelste keer misleid, deze Abdoel laat weer eens zien, hoe dom hij is, maar je kunt hem ook niet echt kwalijk nemen, want alles gebeurt in opdracht, uit deze dictoriale partij.


  Maak melding

 17. Suriname kan wat haar Natuurlijke rijkdommen betreft miljarden rijk zijn, maar met de regering ddb en de rovers zal het never nada, nooit, notie, nul, negatief iets worden.

  Sinds 25 februari 1980 is ddb en de rovers aan de macht. We leven nu in 2019.
  Zie al de tijd wat het Suriname en de Surinamers heeft opgeleverd. Niets,
  skeer,
  armoede devaluatie van de Surinaamse Gulden en Surinaamse Dollar,
  winkels/ondernemingen die sluiten,
  grote werkloosheid,
  afgestudeerden die geen werk kunnen krijgen,
  Suralco die vertekt uit Suriname,
  SLM die zo goed als dood is,
  drugscriminaliteit/drugsdoorvoerland,
  grote leningen met hoge rente bij buitenlandse banken die niet terug gaan kunnen worden,
  grote criminaliteit in Suriname,
  mensenrechten die vertrapt worden,
  zelfverrijking van ddb, gezin, familie en innercirkel,
  de Surinamers bang maken,
  monddood maken,
  vertrappen van de grondwet, Trias Politica, Wetgevende Macht, Uitvoerende Macht, Internationale Verdragen.
  Onderwijs en Wetenschappen,
  Landbouwondernemingen,
  enz, enz.

  Time4Change!

  Sranansma, Oe wiki No? Wees rationeel, denk logisch, wees kritisch en neem het juiste besluit in uw leven, voor uw gezin, uw zelf, de toekomst van Suriname nationaal en internationaal.

  Laat u geen tigribank/Wit Santie of poeder in de ogen strooien.

  Time4Change!

  Ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom?

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 18. Volgens vice pleesident Adhin ligt er niet 200 miljard USD aan bodemschatten onder de grond maar 295 miljard USD.

  De strekking van zijn verhaal is dat we niet bang moeten zijn om geld te lenen.

  De verdiencapaciteit van het land is dusdanig dat de leningen makkelijk terug betaald kunnen worden.


  Maak melding

 19. Een stuk uit het boek van professor Caram. Niet alleen Suriname heeft een wet op een schuldplafond, maar de hele wereld.

  2.2 De norm van de Europese Monetaire Unie (EMU)
  Met de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992 en de verwachting dat geleidelijk bij meer landen de wens zou ontstaan tot de Europese Monetaire Unie toe te treden, is er een duidelijke behoefte ontstaan aan de formulering van normen voor het toelaatbare nationale begrotingstekort en de schuldratio. De achterliggende doelstelling hierbij is, bij te dragen aan het laag houden van de inflatie en tot het verminderen van de economische en sociale verschillen tussen lidstaten. Een monetaire unie is op termijn immers slechts levensvatbaar indien de lidstaten zich houden aan de vastgestelde normen. Om juist deze reden bevat het Stabiliteits- en Groei Pact normen voor het conjuncturele begrotingstekort en de schuld in procenten van het bruto binnenlandse product. De vaststelling van de hoogte van de bedoelde normen was geschied op de pragmatische overweging dat de lidstaten van de EU er door het realiseren van aanpassingen in hun bestedingsbeleid in staat moesten worden geacht de schuldquote te verminderen tot een referentiewaarde van 60%. Voorts werd er gevreesd dat een hogere schuldquote zal leiden tot inflatie en de stabiliteit van de economie in gevaar zal brengen, wat vervolgens het vertrouwen van het publiek zal ondermijnen.
  De lidstaten voerden op hun beurt aanpassingen door om deze norm zo niet te halen dan toch wel te naderen om zodoende verzekerd te zijn van toetreding tot de Europese Monetaire Unie. Voorts werd indertijd door de commissie onder leiding van Jacques Delores becijferd dat er bij een groei het nominale bruto binnenlands produkt van 5% (g) en een begrotingstekort (d) van 3%, de schuldquote (b) zich stabiliseert op 60%. Deze laatste schuldquote kan als volgt worden afgeleid (De Grauwe, 2003):
  Ḃ=D (1) Ḃ=D=ḃ.Y (2) D/ Y = ḃ + b . g (3) ḃ=d–b.g (4) d–b.g=0 (5) b = d/g * 100% (6)
  mutatie schuld = begrotingstekort
  ḃ = verandering schuldquote Y=BBP
  g = groei BBP, d = begrotingstekort bij een steady state is ḃ = 0
  Ḃ = D = schuldportfolio 7


  Maak melding

 20. Vice pleesident Adhin zegt dat er niet 200 miljard USD aan bodemschatten onder de grond zit maar 295 miljard USD.

  We moeten niet bang zijn om geld te lenen aldus deze VP.

  Suriname heeft een verdiencapaciteit om makkelijk onze schulden terug te betalen is de strekking van zijn betoog.

  Dit is toch je reinste koeterwaals wat deze VP naar voren brengt.

  Wanneer ga je die 295 miljard uit de grond halen VP?


  Maak melding

 21. Als Bouterse alle NDPers in de DNA 10.000 us geef om mee eens te stemmen gaan ze echt geen Nee Stemmen hoor.

  Bouterse weet heel goed dat die 10.000 us als een milioen overkomt vr die DNA leden.

  Zeg het maat


  Maak melding

 22. Beste mensen ABDOEL AMZAAD woont in de buurt van 4e rijweg KWATTA, Jullie kunnen bij hem gaan om verhaal te halen.
  In SURINAME heeft een wet geen waarden als de regering kan elke moment een wet met terugwerkende kracht gaat aanpassen. BESTE SURINAMERS DIT MOETEN WIJ NOOIT ACCEPTEREN. KOM OP REED ONS LAND TEGEN DE DUIVELS( REGERING). WIJ GAAN ACTIE VOEREN GENOEG is GENOEG. ACTIE ACTIE ACTIE LAAT JE STEM HOREN ANDERS WORDEN ONZE KINDEREN DE DUPPEN VAN. WIJ ZULLEN GENERATIES LANG LAST ERVAN KRIJGEN.


  Maak melding

 23. @ pakiratigri
  “Kijk eens aan. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe democratie werkt. Concept indienen. Waar? Bij het geëigend orgaan. ”

  beste Pakiritigri
  U begrijpt niets van democratie. Een parlementariër moet de wet eerbiedigen en zonder last of ruggespraak zijn stem uitbrengen.
  Nu wordt er gelegenheidswetgeving gemaakt om het overtreden van een wet en de rechtsgevolgen weg te nemen. De 26 NDPers worden gedwongen voor te stemmen.
  Een week geleden stelde Boefdraad en Bouterse nog niets aan de hand. Nu wordt er in een weekend een wet gemaakt om het overtreden van een door deze regering en deze DNA opgestelde wet straffeloos te maken.

  Beste Pakiritigri en RobG Abdoel geeft toe dat de wet overtreden is en gaat dat met terugwerkende kracht herstellen. Ronduit schaamteloos en een blamage voor elk wel denkend mens.

  Onder tussen is duidelijk geworden waar de noodlening voor nodig zal zijn. Er staat nog een rekening open bij Suralco van $ 80,000,000, ofwel ongeveer 18 maanden stroomlevering,/
  1>> De staatsschuld is duidelijk veel hoger dan bekend is.
  2>> Er wordt geleend om consumptie te financieren.
  3>> $ 80.000.000 van de nieuwe Oppenheimer lening blijft gewoon direct in de VS want anders geen Afobakka dam overdracht. Of de eerste 1,5 jaar opbrengsten Afobakka zijn al verdwenen.


  Maak melding

 24. Wat een logica.
  Een Dief moet geen bank bewaken.
  Wat had men verwacht?
  Dit krijg je wanneer je zware criminelen de macht biedt.
  Anarchie, rare en smerige zaken.
  Eenzijdige rijkdom, afname van het investeringen in het land.
  Dwaze vrienden.
  Lage en valse ontwikkeling.
  Hoge schulden.
  Gelegenheids wetgeving.
  Zal een misdaad syndicaat de macht easy terug geven.
  Nee nooit.
  Ze zullen alles en ook alles eraan doen om aan de macht te komen en blijven.

  De inborst van de tegenstanders zal van goud moeten zijn, wil men misdadigers weren uit de politiek.

  Want ook al haalt men 23 zetels kunnen ze niet regeren in hun eentje.
  Maar dan springt Ronnie of Somo of Chan toch weer op om ze te helpen.

  Moet men later niet komen klagen dat zaken mis gaan.

  What goes around comes around.

  Succes


  Maak melding

 25. SRANAN moet bepaalde regelingen die van groot
  belang zijn in de GRONDWET vastleggen !

  Een gewone meerderheid in de DNA kan dan geen
  wijzigingen aanbrengen.

  De NDP-fractie blijkt enkel bevelen op te volgen en
  schijnen niets te willen weten van LANDSBELANG !

  Daarom is Sranan een secret/stille dictatuur op dit moment !

  Wij hebben een dubbel regiem met ministerraad plus nog
  extra bijzondere ministers die zetelen op het zogenaamde
  kabinet van de president. Extra kosten lopen in de honderden
  miljoenen !

  Uiteraard zal nog meer ongedekt geld gedrukt worden en in
  omloop worden gebracht, voor de verkiezingen.

  Er is geen grens en de Paarse clan is gewetenloos en genadeloos,
  men trapt gewoon op Ons Volk !

  DE BAKBA-WINKRI-STAAT RAAKT VERDER IN VERVAL !

  PS : De Paarse meerderheid in het Parlement zal binnenkort
  ook een ZEER GEKLEURD, NIET-ONAFHANKELIJK, noch
  DESKUNDIG, CONSTITUTIONEEL HOF, ERDOOR DUWEN !
  NOG VOORDAT DE KRIJGSRAAD HAAR STRAFVONNIS VELT
  mbt de 8 DEC MASSAMOORD !

  OPE SRANAN MUS SUKU JEPI FU PURU A KUNU DISI ?


  Maak melding

 26. Als er nu nog iemand is in Suriname die blijft ontkennen dat het 1 grote corrupte, criminele dictatuur is, die moet onmiddellijk geestelijke hulp gaat zoeken, want dan ben je namelijk KNETTERGEK !!!!!!!!!!!


  Maak melding

 27. Het komt zelden voor dat de begroting van een land sluitend is. Er is bijna altijd een tekort in bijna alle landen van de wereld. Ook Suriname is geen uitzondering op deze regel. Om het begrotingstekort aan te vullen is de Surinaamse regering genoodzaakt om te lenen. Hierdoor ontstaat een staatsschuld. Eigenlijk is het helemaal niet erg dat er een staatsschuld is. De tegenstanders draaien het hoofd weg van het feit dat de Surinaamse regering de grootste werkgever is van het land.

  Als werkgever is de overheid genoodzaakt om te investeren voor de lange termijn. Als deze lange termijn investeringen niet worden gepleegd kan de verdiencapaciteit van het land niet groeien. De overheid leent niet voor eigen gewin maar voor de toekomst van het land. Op advies van het Surinaams Bureau voor de Statistiek heeft de regering na ruim beraad met diverse adviseurs in overweging genomen om te gaan lenen. Er is ruimte voor de Surinaamse overheid om te lenen en daar maakt de overheid gebruik van. Met de nieuwe wet moeten de tegenstanders die kabaal maken als holle vaten de mond gesnoerd worden. De acties zijn bedoeld om het beleid van de regering te frustreren. Dit hoort bij het politiek spel van de oppositie. De acties van Stree en de parlementaire oppositie zijn daarom gedoemd te mislukken.


  Maak melding

 28. Denk dat 90 % vd surinamers niet weet wat de wet op de staatsschuld inhoud,inclusief bouterse, maar duurt niet lang meer dat bouterse en zojn kliek,incl. alle ministers en gewezen ministers dc’s,en alle dna en gewezen dna leden ook sommige van de oppositie die heben samen gewerkt met de ndp zullen worden opgepakt incl familie leden van klein tot groot van jong tot oud zullen worden opgepakt en in fort zeelandia dezelfde ontberingen zullen moeten ondergaan zoals de15 surinamers hebben ondergaan. Zowel vrouwlijke als mannelijke zullen ter verantwoording worden geroepen.


  Maak melding

 29. Thanx John voor uw bijdrage.

  Overigens is een ieder die voor voor deze Wetswijziging stemt … gelijk aan een Landverrader … eigenlijk kan je gerust stellen dat NDP mensen de Landverraders ondersteunen, deze mensen willen de vernietiging van het land.

  Nog even … en er zijn helemaal geen wetten meer, want die meerderheid daar in het DNA stemt voor de ondergang en noemen dit “Ontwikkeling”.

  Maar gek genoeg hoop ik dat de NDP de verkiezingen weer gaat winnen … dan kunnen ze hun eigen rotzooi opruimen …


  Maak melding

 30. Zo kennen we de NDP, de slager die weer eens haar eigen vlees keurt. Dit lag in de lijn der verwachting. Campagne kas van de NDP moet weer gevuld worden. De af te sluiten lening bij de Opperheimerfonds wordt ingezet voor de verkiezingen, zo simpel is het. Tzt is het ook niet meer te traceren, alle CLAD rapporten ten spijt.
  Bij aanpassing van de wet zal de Oppenheimerfonds wel over de brug komen. Er is geen sprake meer van een strafbaar feit.


  Maak melding

 31. Pakiratigri, je hebt een mondvol over democratie maar binnen een democratie is het ook gebruikelijk dat de bestuurders verantwoording afleggen over hun gevoerde beleid. Waarom zien we de President dat nooit doen. De man houd alleen monologen en ontwijkt iedere discussie. Noem jij dit democratie ?
  Neem van mij aan, de NDP kent geen democratie. Ze spreken alleen de taal van de straat en Uzi’s. Die partij heeft een smerig verleden en tot op de dag van vandaag komen ze maar niet af van die last. En weet je waarom ? Die partij wordt nog steeds geleid door mensen die bloed aan hun handen hebben.


  Maak melding

 32. Mei 2020 is ver, heel ver !
  Deze criminele bende, de NDP, stuurt Suriname naar een bodemloze put.
  Bouta-lovers vormen een gevaar voor de ontwikkeling en de redding van Suriname.

  Afwachten is geen optie meer !

  Krakti, Un no sa frede !


  Maak melding

 33. Bigi Sma laat het qua intellect afweten. Die heeft niet eens door dat door volumegroei in diverse segmenten van de samenleving de overheid de begroting niet sluitend kan krijgen. Dat heb je eenmaal met leeghoofden die dit soort complexe vraagstukken niet begrijpen. Het is daarom goed dat er een wet komt om m.n. de oppositie de mond te snoeren.Het valt best mee met de leningen van de overheid. Deze regering beschikt niet over de grote cocaïne schepen waarover de VHP meent te beschikken. De huidige Surinaamse is in elk geval in staat de leningen af te lossen.


  Maak melding

 34. Hahaha…onze bananen republiek mi booi.
  Het gaat nooit ophouden.
  Su is echt het lachertje in gods speeltuin.
  Het enige parlement ter wereld waar de kamasutra elke dag weer wordt herontdekt
  en nieuwe standjes worden toegevoegd.
  Het trieste aan het verhaal is wel dat de naweeen van deze opvoering heel lang gaan duren en zelfs de schepper hoofdpijn van die shit gaat krijgen.
  Een elite groepje heeft profijt op de korte termijn,de rest zal weer om pakketjes uit NL moeten bedelen.
  Triest maar onomkeerbare rampspoed.


  Maak melding

 35. @@@@JoJo

  Jij met je lange verhalen. Mensen die jou verhalen lezen zijn net zo maf als jou zelf.

  Ik lees jou verhalen nooit. Waar gaan jou verhalen over
  Vertel eens.

  Hoop geschreeuw weinig wol

  Is dat goed samen gevat


  Maak melding

 36. @ Pakiratigri en Mislukt product @RobG … na de verkiezing van 2020 gaan alle door de Berm-partij {regering} aangenomen wetten tegen het Volksbelang teruggedraaid worden en de verantwoordelijken worden alsnog voor het Gerecht gesleept …. DAT IS OOK DEMOCRATIE … Pakira {boesmeti } tigri.
  Er is een gezegde: “prisiri now … keka na baka “… think about it !!!!


  Maak melding

 37. Mnsen, in de jaren 60 waren we al lang de straat opgegaan om regeringen naar huis te sturen. Denk maar aan Jopie pengel en Bobo Jules Sedney. Jullie hebben deze regeringen nu te lang gedoogd. Kijk maar om je heen. De hele wereld protesteert en jullie doen nets? Ga mogen betogen en laat duidelijk merken dat ze alle grenzen der redelijkheid hebben overschreden en dat jullie dit niet meer accepteren. Laat ze ook duidelijk maken dat als ze deze wet aannemen julie ze persoonlijk en ogenblikkelijk naar huis zullen sturen. 25 mei 2020 is te ver , het moet nu gebeuren, Kijken wier of wat sterker is: de macht van Bouterse of de macht van het volk. Volk van Suriname : pik dit niet langer. Weg met Bouta.


  Maak melding

 38. @RobG
  Vrijwel elke Econoom stelt dat de leenruimte voor Suriname al ver overschreden is. De creditratings zeggen genoeg. Suriname heeft de Junkstatus of wel heel speculatief.

  De economie is in SRD’s gegroeid in 10 jaar met met ongeveer 110% in echte USD is de economie echter vrijwel gehalveerd.
  De staatsschuld zal in 10 jaar met 800% gegroeid zijn in reële cijfers en in verhouding tot het BBP met ongeveer 400%

  Met betrekking tot investeren in de toekomst en groei. Geeft u eens aan welke investeringen gedaan zijn in groei en toekomst. Dat valt aardig tegen.

  @ Privé
  U bevestigd slechts dat ik de waarheid schrijf en die komt slecht uit. U negeert de inhoud en speelt op de boodschapper


  Maak melding

 39. @@@@ Privé … zeker een prominent lid van de Nationale Dieven Partij … kan niet anders!
  Je bent zeker Analfabeet. Als je niet weet wat … Analfabeet-zijn … betekent vraagt het aan
  de zeer geachte heer @Jojo.
  De Nationale Dieven Partij bestaat voornamelijk uit Ongeschoolde, Ongeletterde,
  Moorddadige en schaamteloze Dieven … dus lezen en begrijpen … ho maar!
  Lezen is één {1} en begrijpen is twee{2} … ook dit zul je niet begrijpen !!!!


  Maak melding

 40. De NDPlee, wil het schuldplafond overschrijden de enige reden is, dat men weet dat ze de verkiezingen zullen verliezen en de volgende nieuwe regering zit opgescheept met een schuldenlast dat niet af te lossen is en dan komt de NDPlee met zijn grote bek de domme mensen weer programmeren met gratis bruine bonen met zoutvlees, kijk de nieuwe regering heeft geen moer gedaan, stem in 2025 weer op de NDPlee en dan gaan ze weer voor “ontwikkeling” me mars nohhhhh.


  Maak melding

 41. Zelfamnestie is paars niet onbekend. Schandalig wat deze paarse kuta’s en kutia’s met het volk en land doen. Dit is dus een regelrechte schending van het beschermingsrecht van het geld van het volk en paspoort tot a la dol lenen en zichzelf verrijken en straffeloos blijven. Als het volk dit can paars pikt dan is het eind zoek. 25 miljard srd aan schulden….dat is een hoop paarse shit dat generaties lang het volk zal achter volgen. Stem paars en eet stront.


  Maak melding

 42. Het is voor de zoveelste keer overduidelijk dat deze hele regering inclusief Boefdraad met zijn hersenloze kop naar huis moeten. Suriname is al bankroet en de situatie wordt veel erger met het leengedrag. Wat een kleptomaan is deze Boefdraad. En de hoogbejaarde Bouta doet niets hieraan.Hij zit op zijn oude versleten kont te kijken. Allemaal beloftes, stelen, roven, corruptie zit deze fuck regering in het bloed. Oplichterspraktijken. Enkel een degelijke wet kan Boefdraad een halt toe roepen. Niets meer lenen, deze regering help ons land verder de afgrond in. Ons land is al jaren diep gezonken met deze gasten en het wordt steeds erger. Go home. Volk bevrijden jullie jezelf van dit soort. Boefdraad weet dat hij verkeerd bezig is, kan hem niets schelen, want hij ligt binnen enkele jaren in zijn graf. Onze nazaten zijn dan de pineut.


  Maak melding

 43. JO JO Blijf schrijven ik ben tot de basis school gegaan maar ik begrijp goed wat je beschrijf de duidelijkheid en juistheid begrijp ik heel goed .


  Maak melding

 44. Het volk zal nooit en te nimmer voor hun rechten opkomen. het gros van de bevolking weet niet van er gebeurd. Ze lezen amper de krant, zitten liever in de casino en gaan liever dansen en mooi zijn. Ze zijn tevreden met wat ze krijgen. Ze zitten liever op het erf en klagen over de warmte en of de regen en dat ze geen geld hebben. Staan ook liever voor de winkels en hoeken van straten.

  Het volkslied zegt heel veel maar ze snappen het nog steeds niet dus de regerende ………..weet dat het volk slaapt.

  SURINAAMSE VOLK STA OP EN LAAT JE STEM/ONTEVREDENHEID HOREN!!!!!!!!!!!


  Maak melding

 45. JO JO Blijf schrijven ik ben tot de basis school gegaan maar ik begrijp goed wat je beschrijf de duidelijkheid en de juistheid begrijp ik heel goed .


  Maak melding

 46. @Robje-Paarse-Kabouter :

  Van BEZUINIGINGEN hebben Bouta en de Paarse clanleden
  natuurlijk NOOIT gehoord ! Op die manier kun je op een
  effectieve wijze de begroting sluitend maken, zonder een
  ENORME staatsschuld op te bouwen !

  JE GEEFT UIT WAT ALS LAND AAN INKOMSTEN HEBT !

  Bovendien is de Paarse clan er tot nu toe, in TIEN JAREN, er niet
  in geslaagd, PRODUCTIE van enige omvang teweeg te brengen
  in Sranan ! In tegendeel gaan wij Financieel/economisch achteruit !
  Dusss….alla den len MONNI, MILJARDEN, lassi !

  PS : Saneer het ENORME overheidsapparaat, stop de Corruptie
  door Paarse politici en hun handlangers !

  Versterk Justitie en Openbaar ministerie met een groot expert-team
  om Drugs- en Fraude, w.o. zwart geld te bestrijden !

  Stop met het openlijk uitbuiten van het Volk !
  Landsbelang moet voorop staan, niet het UIT DE BAJES HOUDEN
  VAN EEN MISLUKT LEIDER, DIE BINNENKORT EEN STRAFVONNIS
  VAN TWINTIG JAAR, THUISBEZORGD KRIJGT !

  LEVE DE KRIJGSRAAD, STEUN DEZE DAPPERE JUSTITIELE
  AUTORITEITEN, DIE ONDANKS DE BEDREIGINGEN en de
  SABOTAGE, HUN VERVOLGING VAN DE MOORDENAARS,
  VOORTZETTEN !


  Maak melding

 47. @ Prive: Voorlopig sta je bovenaan op de lijst van domste Surinamers aller tijden. Gefeliciteerd!

  Je leest de verhalen van Jojo nooit, maar je wilt wel weten waar het over gaat. Lees ze dan!
  Vervolgens geef je een samenvatting van de verhalen zonder ze gelezen te hebben. Hoe doe je dat?

  Ik zal je een aanwijzing geven: Jojo vertelt wat Bouterse liever niet heeft dat jij weet. Goed maar dus dat jij dat niet leest.

  Beperk je maar tot de artikelen over aanrijdingen en berovingen, dat is meer jouw niveau. Daar zul je Jojo niet tegen komen. Politiek is te moeilijk voor je. Stem straks gewoon maar weer op Bouterse. Die houdt van mensen zoals jij.


  Maak melding

 48. RobG
  Vertel de economische wereld nou eens hoe het komt dat bijvoorbeeld de Nederlandse regering geld leent en daarvoor betaald krijgt
  En vervolgens vertel je deze zelfde wereld hoe het komt dat de Surinaamse regering geld leent en het kost ze 9,25% aan rente (zelfs maximaal) en het levert ze dus niets op
  Misschien kun je dan gelijk in je betoog aangeven hoeveel impact de rente invloed zal hebben op de zogenaamde investeringen die deze leningen zogenaamd zullen ledigen.
  Vertel de forumleden eens waarom consumptief lenen tegen hoge rente % funest is voor een land

  Misschien zullen wij je dan geloven als je dit goed doet en niet gaat roepen “maar wij hebben 200 miljard in de grond zitten”


  Maak melding

 49. Ondertussen heeft de Nationale Partij Suriname (NPS) iedereen opgeroepen om te protesteren tegen de wijziging van de wet. “De partij zal zich op geëigende wijze tegen deze voorgenomen initiatiefwet verzetten. Wij moeten de integriteit van ons geld in bescherming nemen tegen enkelingen die misbruik maken van deze zaak,” zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland tegen Starnieuws.

  Ook STREi roept politieke partijen, vakbonden, actiegroepen, belangenorganisaties en ale andere burgers van Suriname op om op dinsdag 22 oktober om 10.00u aanwezig te zijn bij DNA, tijdens de DNA vergadering waarbij de wetswijziging van de Wet op de Staatsschuld behandeld.”We moeten opkomen voor onszelf voordat het te laat is!” aldus STREi.

  Opmerkelijk dat het vuile werk gedaan wordt door de VHP zodat de andere partijen met de eer gaan strijken. Het zoveelste bewijs dat er maar 1 partij in Suriname is die voor IEDEREEN opkomt en dat is de VHP.
  Voor het Surinaamse volk is het nu duidelijk op welke partij men moet stemmen. Een andere optie dan de VHP is er niet tenzij het volk zo murw gebeukt is met allerlei valse beloftes dat het toch op de NDP gaat stemmen.
  Mensen die beweren dat Suriname een democratisch rechtsstaat is hebben nergens verstand van. Zijn mensen die in de marge van de samenleving wonen. Veelal wonen die mensen niet eens in Suriname.


  Maak melding

 50. 22 Oct, 03:29
  foto

  De VHP heeft een aantal internationale instituten en buitenlandse regeringen geïnformeerd over onwettelijke overschrijding van het leenplafond door de regering. Ook heeft de VHP ze geïnformeerd over de strafrechtelijke klacht tegen de minister van Financiën. De brief is gestuurd naar onder andere het Internationaal Monetair Fonds (IMF), OAS (Organization of American States), IICA (Inter American Institute for Cooperation on Agriculture), UNDP (United Nations Development Fund), PAHO/WHO (Pan American Health Organization/World Health Organization), IDB (Inter-American Development Bank), FAO (Food and Agricultural Organization), CAHFSA (Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency), WWF (World Wildlife Fund), Oppenheimer en diplomatieke vertegenwoordigingen van de EU, USA en Brazilië.

  De VHP heeft dit gedaan om drie belangrijke redenen. Ten eerste is het belangrijk dat organisaties zoals het IMF niet eenzijdig worden geïnformeerd door de regering, maar ook kennis nemen van de opvattingen van de oppositie. Ten tweede moeten buitenlandse financiers zich realiseren dat zij leningen verschaffen aan een regering die daarmee de wet overtreedt. Deze partijen maken zich juridisch kwetsbaar omdat een toekomstige regering deze nieuwe leningen niet hoeft te erkennen, omdat ze zijn aangegaan terwijl dat wettelijk niet was toegestaan. Ten derde is de VHP van mening dat het financieel en moreel onverantwoord is dat internationale organisaties in de resterende zeven maanden naar de verkiezingen toe, grote bedragen lenen aan een regering, die een verspillend en verkwistend beleid voert, waardoor het volk armer wordt gemaakt. Het is voor de VHP ook duidelijk dat de leningen gebruikt zullen worden voor verkiezingsstunts zoals het kunstmatig verlagen van wisselkoersen.

  De VHP heeft woensdag 16 oktober 2019 aangifte gedaan bij de procureur-generaal wegens schending van de Wet op Staatsschuld door de minister van Financiën. De VHP heeft de procureur-generaal verzocht om, conform artikel 140 van de Grondwet, te vorderen bij De Nationale Assemblee dat minister Hoefdraad in staat van beschuldiging wordt gesteld. De VHP nam deze stap om een halt toe aan het continue onverantwoord leengedrag van deze regering.
  De VHP verzet zich ook met kracht tegen een NDP ingediende wetswijziging, dat het leenplafond afschaft en de regering toestaat om ongelimiteerd te lenen, waardoor de staatsschuld zal exploderen. De wetswijziging schrapt ook het strafbaar stellen van de minister met terugwerkende kracht af, stelt de VHP.


  Maak melding

 51. Ik ben van mening dat (Suriname nooit eerder een President heeft gehad dan President Bouterse) hij is één v/d Beste zoniet de allerbeste President tot nu toe dit moeten de nieuwe tegenwoordige (Presidenten aankomende President als voorbeeld nemen en nimmer de handelingen verrichten die President Bouterse doet. Er is een gezuegde ikke ikke en derest stikke, er moet een wet komen om het Surinaamse Volk te beschermen tegen uitbuiters.


  Maak melding

 52. VHP WIJ ZIJN ZEER TROTS OP UW ACTIE, BESCHERM HET LAND DOOR CRIMINELE REGERING

  De VHP heeft een aantal internationale instituten en buitenlandse regeringen geïnformeerd over onwettelijke overschrijding van het leenplafond door de regering. Ook heeft de VHP ze geïnformeerd over de strafrechtelijke klacht tegen de minister van Financiën. De brief is gestuurd naar onder andere het Internationaal Monetair Fonds (IMF), OAS (Organization of American States), IICA (Inter American Institute for Cooperation on Agriculture), UNDP (United Nations Development Fund), PAHO/WHO (Pan American Health Organization/World Health Organization), IDB (Inter-American Development Bank), FAO (Food and Agricultural Organization), CAHFSA (Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency), WWF (World Wildlife Fund), Oppenheimer en diplomatieke vertegenwoordigingen van de EU, USA en Brazilië.

  De VHP heeft dit gedaan om drie belangrijke redenen. Ten eerste is het belangrijk dat organisaties zoals het IMF niet eenzijdig worden geïnformeerd door de regering, maar ook kennis nemen van de opvattingen van de oppositie. Ten tweede moeten buitenlandse financiers zich realiseren dat zij leningen verschaffen aan een regering die daarmee de wet overtreedt. Deze partijen maken zich juridisch kwetsbaar omdat een toekomstige regering deze nieuwe leningen niet hoeft te erkennen,


  Maak melding

 53. Ik ben het slechts deels met Rob G eens

  hij verliest echter uit het oog dat het leen plafond een doel heeft,

  Aan de andere zijde wordt hier door niemand vermeld dat Suriname (huidige Regering) internationaal wel degelijk netjes hun schulden aflossen en dat volgens vele internationale instantie
  Suriname een economische groei heeft van gemiddeld 2.7% ( op drie jaar na t.w.2015, 2016 en 2017 / in die jaren was er economische krimp)

  er wordt hier van twee zijden met zand in de ogen gegooid zowel oppositie als coalitie probeert te scoren ten koste van het volk

  dus ik zeg twee dingen

  1. er kan inderdaad niet limietloos worden geleend
  2. Werken van deze Regering worden onterecht zwart gemaakt

  vergeet niet dat de verkiezingen er aan komen en iedereen doet er alles aan om in die njang patu te komen

  het is in Su kiezen tussen de Duivel en zijn advocaat


  Maak melding

 54. @Ab Rabrokie,
  Ben het met je eens dat het in Suriname beter kan, zeker met zijn potentie aan bodemschatten.
  Het land is een integer bekwaam bestuur nodig.
  Voor geld willen veel mensen zich helaas bij het slechte aansluiten.
  Maar uw populaire mening over onze God en Schepper staat me tegen.
  Zijn Naam dient met een hoofdletter geschreven te worden, Hij is heilig en almachtig.
  Opmerkingen over speeltuin en hoofdpijn zijn in deze context ongepast.
  Bid Hem om leiding en een goed bestuur van Suriname.
  Het volk kan zelf democratisch stemmen, misschien wel onder toezicht van onafhankelijke externen.
  Dat is dan weer een opdracht voor de oppositie om te regelen.


  Maak melding

 55. Voor alle NDPers.

  Natuurlijk bedrijft de VHP politiek middels het rechtsmiddel aangifte jegens de minister van Financieen voor het overtreden van de wet. Dat is noodzakelijk aangezien de NDP fractie haar werk niet doet en de wet bewaakt.
  Abdoel riep eens tegen Hoefdraad dat hij maar in moest pakken. Nu neemt hij iemand die de wet met voeten treed in bescherming door de wet te veranderen en straffeloosheid te introduceren.

  Abdoel geeft met zijn wet nadrukkelijk toe dat de vorige (NDP) wet overtreden is en de regering weer een andere wet nodig heeft om te kunnen blijven feestvieren van geleend geld.

  De druiven worden nu heel zuur omdat Oppenheimer als loansharke nu direct op de hoogte is dat haar lening niet onder de bestaande wetgeving verleend kan worden en dat de NDP alles op alles zet om een frauduleuze wet te creëren.

  Ondertussen is ook duidelijk dat een groot deel van het geld ($ 80.000.000 ofwel SRD 600.000.000) direct door gaat naar Alcoa. omdat anders de overdracht van Brokopondo wel eens in het geding kan raken.

  Oppenheimer zal zich achter de oren gaan krabben.

  De VHP vertoont politieke verantwoordelijkheid door dit zo aan te pakken. De NDP kan nu aan het nood infuus.


  Maak melding

 56. Goed zo VHP! Jullie zijn de hoop in bange dagen, de rots in de branding en op jullie moet Suriname gebouwd worden. Dankzij de hardwerkende Hindoestanen is het land een voedselcrisis bespaard gebleven en heeft het volk nog te eten. Daarom ook zijn er geen demonstratie of geweldsuitbarstingen zoals in Chili Argentinië of Venezuela.


  Maak melding

 57. @jojo, u probeert uw verhaal te onderbouwen door economen erbij te halen die gelieerd zijn aan de oppositiepartijen. Dit komt verre van geloofwaardig over. U en de uwen houden krampachtig vast aan uitlatingen van VHP/NPS/Stree/enz. Ik geloof in de statistieken van het Surinaams Statistisch Bureau. Zij brengen advies uit aan de regering m.b.t. het leenplafond. Als ik naar de leningen kijk van o.a. Japan en een groot aantal landen dan stellen de leningen van de Surinaamse overheid peanuts voor. Japan bijv.heeft een staatsschuld van ruim 230% van het BNP. Overheden kunnen over het algemeen altijd lenen.


  Maak melding

 58. @Bigi Sma,
  Heb je wel gehoord over het multiplier effect? Het effect wordt meestal veroorzaakt door een investering van de overheid. Een lening van de overheid om investeringen te plegen kan op termijn een rendement voor de overheid, het bedrijfsleven en de burgers opleveren. Het rendement voor de overheid kan o.a. zijn meer inkomsten in de vorm van belastingenopbrengsten en acijnzen. Voor het bedrijfsleven kan dit inhouden dat er een opleving komt van economische activiteiten waardoor het bedrijfsleven meer kan verdienen. Er wordt ook meer werkegelegenheid gecreeerd. De overheid heeft ook de mogelijkheid om nieuwe leningen te sluiten om oude leningen versneld af te lossen. Door de lage rentepercentages op de geld- en kapitaalmarkt is het heel aantrekkelijk voor overheden om kapitaal te lenen om oude leningen met een hoog rentepercentage versneld af te lossen. Het verschil tussen de oude rente percentages en de nieuwe rente percentages van de nieuwe leningen is heel voordelig voor de overheid.


  Maak melding

 59. @ RobG
  1>> Ik haal geen aan de oppositie gelieerde economen aan maar vrij wel alle economen die iets durven te verklaren, Dat varieerd va de VES, de credit rating agencies die verslliingen voorspellen van de regering, de voormalige directeur van Hakrinbank.

  2>> Ik heb behoudens mensen die afhankeklijk zijn van de NDP/regering, niemand horen stellen dat het lenen ok is voor Suriname. Internationaal is voor een land als Suriname een schuld van 40 -50% het maximaal duurzame.

  3>> Het bureau voor staatsschuld registert en adviseert niet. Daarnaast is de baas een weggezette voormalige minister van Financiën. Beste RobG zie ingevoegd de taken van het bureau voor staatsschuld.
  bron website SDMO.org

  “Onder verantwoordelijkheid van de Minister van Financien, heeft het Bureau voor de Staatsschuld het operationeel beheer van de Staatsschuld tot taak, welke taken omvatten:”

  Kort gezegd het bureau is een werk arm van de minister qua beheer, een uitvoerend orgaan. Als Hoefdraad zegt spring dan springen ze . Het bureau voor staatsschuld is afhankelijk en niet autonoom. Een advies dat Hoefdraad onwelgevallig is betekend einde baan

  Zie ook even het ingevoegde van de website van SDMO.org

  “Verruiming Obligo Plafonds
  Middels de Wet van 21 januari 2011, houdende wijziging de Wet op de Staatsschuld zijn de obligoplafonds aangepast naar 35 % van het BBP voor de Buitenlandse Staatsschuld en 25% van het BBP voor de Binnenlandse Staatsschuld. ”

  Bureaus voor staatsschuld rapporteert voor Q 2 2019
  Binnenlandse schuld 31,6% ofwel 6.65 boven de norm
  Buitenlandse schuld 57,1% ofwel 22,15 boven de norm.

  Beste RobG hier voor hoef je geen econoom te zijn. de wet is de wet
  De minister mag met instemming van de DNA afwijken echter alle recente schulden die aangegaan zijn zijn niet in de DNA geweest en staan ook niet in de begroting die goed gekeurd is.

  U verwijzing naar Japan is qua vergelijking is Absurd. Verder zullen er weinig economen zijn die de situatie in Japan echt gezond vinden. Ondanks die situatie is de rente op Japanse staatsobligaties negatief terwijl Suriname meer dan 9% moet betalen.
  Japan heeft een rating van A+ en Suriname staat op B-

  Je hoeft geen econoom te zijn om te weten dat:
  1>> Alle onafhankelijke economen verontrust zijn over het lenen door Hoefdraad.
  2>> Bureau voor Staatsschuld geen enkele invloed heeft op het gedrag van Hoefdraad.
  3>> Alleen afhankelijke economen het beleid van Hoefdraad onderschrijven op basis van de leugen dat de leningen gebruikt worden voor investeringen.


  Maak melding

 60. Het volk heeft zelf voor de president gekozen en nu wordt je genaaid keer op keer al die jaren .sinds de revolutie zouden de ogen geopend moeten zijn maar ja als burgers van het land doe je zelf niets dus de schuld ligt nietbij de president maar bij het volk zelf. Hopelijk dat jullie het nu beseffen. Elke nieuwe partij gaat het zelfde doen veel ophef maar weinig oplossingen dus geen toekomst .geen daden maar woorden.ik ben zelf geboren Surinamer woont in Nederland ik zou graag zien dat het goed gaat met mijn land maar sinds ik vertrok na de demonstratie in 1987 geen brood geen school 7 jaren niets gedaan tijd om naar huis te gaan.herrinnerd u zich dat nog .en nu anno 2019 het zelfde.ik denk dat de Surinamer zich niet bewust heeft ingesteld.we zijn te makkelijk beïnvloedbaar en dat al sinds de slavernij en daarom zijn we de dag vandaag hetzelfde gebleven.niet durven nee te zeggen .word eens wakker .Ik vind het jammer dat mijn land zo naar de klote gaat.ik zou graag het anders zien ,generatie na generatie genaaid .toekomst ,hoop vaderlands liefde verloren mijn volk suriname ik hou van mijn land maar kan er niet in geloven dat het zo is.ik hoop een betere suriname voor de volgende generatie en betere toekomst .het gaat jullie allemaal goed.love you.


  Maak melding

 61. Bouta gaat toch 25 november naar China, om weer geld los te peuteren, en ons land nog meer in de verkoop te doen. Hij moet Alcoa voor het eind van het jaar betalen waar zou hij anders het geld vandaan moeten halen? En hoe groot is zijn privé delegatie die met hem mee op zijn zakelijke vakantiereis meegaat. Waarom meer lenen dan nodig, hoeveel verdwijnt er naar de privé bankrekening 🤔🙄


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.