‘Commerciële houtkap is slecht voor Suriname’

28
'Commerciële houtkap is slecht voor Suriname'
Houttruck in Suriname

PARAMARIBO, 17 feb – De Amerikaanse natuurbeschermer Russell Mittermeier noemt de lokroep van rijke landen, die azen op de natuurlijke hulpbronnen van ontwikkelingslanden, één van de grootste bedreigingen voor de natuur. ‘Commerciële houtkap is slecht voor Suriname’ zegt Mittermeier, die in Suriname is voor de klimaatconferentie ‘High Forest Cover, Low Deforestation’ (HFLD). Hij adviseert Suriname niet te zwichten voor exploitatiedrang van het bos schrijft De Ware Tijd.

Hij noemt als voorbeeld Madagaskar, waar 90 procent van het bos gekapt en uitgegeven is in voornamelijk houtconcessies aan buitenlandse maatschappijen en voor het opzetten van tal van projecten. “Ook al zal de wereld miljarden dollars uitgeven aan dat land voor bescherming, het zal nooit meer de oorspronkelijk status bereiken als een land met een hoge bosbedekking, wat enorm belangrijk is voor de wereldgemeenschap” aldus Mittermeier tegen De Ware Tijd.

De Amerikaan prijst Suriname dat het als meest beboste land van de wereld het initiatief heeft genomen om een klimaatconferentie te organiseren. Bekijk een item hierover bij Apintie TV:


28 REACTIES

 1. Madagaskar is een van de armste landen ter wereld, waar meer dan de helft van de bevolking van de landbouw leeft. Ook de export bestaat voor een groot deel uit agrarische producten. De economie groeit erg traag door o.a. corruptie, lage wereldhandelsprijzen, slechte infrastructuur, geïsoleerde ligging, geringe koopkracht van de bevolking en natuurrampen. Het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking bedraagt op dit moment (2017) slechts $1.600 dollar per jaar. Ongeveer 70% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

  Alleen de rijken in dat land worden rijker, net als in Su. Oerdomme dwaze idiote debiele ndp paria’ s zijn de ware schuldigen, omdat zij willens en wetens, onberechte moordenaars, drugscrimi nelen en staatskas rover, of coupers, de macht hebben gegeven, land en volk te verderven en zich corrupt te verrijken. Oma e taki alle dee, ndp is ddb en alleen maar nog meer moord, drugs, roof en onderdrukking ias wat komen gaat. Ndp is ddb en hij zal zich blijven verrijken tot zijn laatse adem, en daarna breekt de paarse hel los, want zijn duivelse trawanten zullen net als Amduro, nog meer moorden, drugs handelen en roven.


  Maak melding

 2. Wat ik raar vind is dat Suriname op geen enkele manier geld hiermee weet te verdienen, noch de illegale kap kan tegenhouden.
  Vanuit mijn luie internetstoel lijkt het mij makkelijk om er iets aan doen maar er gebeurt niets. Ik bedoel, op hoeveel manieren kunnen die boomstammen het land uit?


  Maak melding

 3. Standard LCF, daar zullen Robc en pakiratigri wel een antwoord op hebben in al hun zelfoverschattende wijsheid, maar ik denk dat bouterse en zijn Incrowd daar ook wel een antwoord op hebben gezien hun groeiende bankrekeningen All over The World.


  Maak melding

 4. Natuurlijk is commerciele houtkap in Suriname zoals het op de huidige manier plaatsvind met goedkeuring en instemming van de huidige regering die er (in)direct financieel belang bij heeft. niet goed voor de natuur, zie het maar als amputatie van de longen van de wereld, dan moet je toch wel een enorm slechte gelbeluste gestoorde voor zijn omdat niet te willen zien, alleen het eigenbelang dient, voor de rest zal het ze een rotzorg zijn blijkbaar.


  Maak melding

 5. Ecotoerisme is het antwoord. Een toerist zal meer opleveren dan een omgehakte boomstam. ZE kunnen een voorbeeld aan Paraguay nemen. Paraguay verdient nu meer aan behoud van hun flora en fauna dan vernietigen ervan. Gelet op de paria’s die de dienst in het kabinet uitmaken, en behept zijn van snel en veel geld verdienen zal er geen duurzaam behoud van het natuur van Suriname (70% ongerept natuur) komen. Jammer, dat men niet inziet hoe belangrijk het is om de natuur te behouden dan te vernietigen voor een paar dollars.


  Maak melding

 6. Wat mij verbaast is dat geen enkele autoriteit in Suriame ” eist” dat voor iedere omgehakte boom in het binnenland, tijdens de houtwinnings aktiviteiten, een nieuw bouwhout opleverende boom met op zijn minst 5-jaren onderhoud/verzorging wordt geeist !!
  Ik voorzie dat biinnenkort ook de mooie “mahonie-bomen” aan de Cultuurtuinlaan door de Chinezen of personen van de NDP die gelieerd zijn aan deze partij “bij milieu-beheer” tot kappen van deze bomen overgaan !!
  Heeft iemand op dit forum ook informatie wat er is gebeeurd met de “houtblokken” smakkelaars en de in beslag genomen houtblokken en de trekkers waarmee ze vervoerd werden ??
  Niemand durft op te treden tegen dem Snesie of tegen Lonnie de bankrover !
  Wat een lachertje dat Rusland en de Coca veroordeelde nu samen elkaar gaan steunen tijdens de verkiezingen in 2020 !! Dus de ene Coca-veroordeelde (Bouta) is niet goed maar de andere bankrover/coca-veroordeelde word de hemel in geprezen !!
  Maar ja wat betekend de NPS die al met” tak en bladeren is uitgeroeid” door Bouta !!Kijk maar hoe de ach-terban van Rusje zich massaal aansluiten bij de NDP. Rusje voelt al de natigheid en zoekt al een samenwerking met Brunsie ! De droom van Tigri Barba zal werkelijkheid worden !!!
  Belly ,de volgende Pres. van Suriname !!!


  Maak melding

 7. Houtkap is op zich niet slecht en kan zelfs heel goed zijn indien men het goed aanpakt Een land als Oostenrijk laat op dit moment 10.000.000 m3 hout groei per jaar nog onbenut.
  Goed beheer van de Surinaamse bos/hout Concessies biedt Suriname een heel fors groei potentieel, Helaas maakt men de foute keuzen omdat niemand bereid en/of instaat is om te investeren in goede houtexploitatie
  Nu ruïneert men het bos en de wegen door met rondhout naar naar de haven te rijden. Nu is de toegevoegde waarde per m3 minimaal en vervoert men veel afval dat in China weer waarde krijgt.

  Bij goed beheer kan de hele boom gebruikt worden en neemt de waarde enorm toe.
  Hout is een heel goed materiaal voor de circulaire economie die ontstaat.
  Nu doet men aan kortzichtige roofbouw terwijl slim beheer alleen maar positieve resultaten zal opleveren.

  Lijkt mij zeker een interessant actie punt voor de volgende regering


  Maak melding

 8. China is ėėn van die landen, die ontwikkelingslanden zoals Suriname, leegroven, de strategie van deze spleetogen is om zoveel mogelijk landen leeg te roven van hun natuurlijke hulpbronnen, zodat er schaarste zal ontstaan, en hun afhankelijk te maken, om tegen een veel hogere prijs deze grondstoffen op de markt te brengen.


  Maak melding

 9. Tegenwoordig heeft iedereen de mond vol van klimaatverandering. Als oorzaak wordt gezien de toename van CO2 in de atmosfeer, hoewel ook andere gassen bijdragen aan het broeikaseffect. Doemdenkers praten over 2 meter zeespiegelstijging eind deze eeuw en voorzien een stijging van tientallen meters de eeuw daarna. Nederland bestaat dan niet meer en het bewoonde deel van Suriname ook niet meer.
  Het is de vraag of het zo ver zal komen, maar de meesten van ons zullen dat niet meer meemaken.

  De oplossing wordt gezien in het beperken van de CO2 uitstoot, maar het is de vraag of dat een haalbaar doel is. Voorlopig neemt de CO2 uitstoot nog elk jaar toe.

  Een natuurlijke oorzaak van de CO2 toename is het verlies van bos. Bossen nemen CO2 op, tenslotte is hout gewoon koolstof, door de bladeren uit de lucht gehaald door CO2 te splitsen in C, koolstof en O2, zuurstof. Minder bos, minder CO2 absorptie, meer CO2 in de lucht.
  De bevolkingstoename in de wereld heeft geleid tot vergaande ontbossing op grote schaal. Wie naar de kaart van Afrika kijkt ziet dat het continent grotendeels uit woestijn bestaat en ook dichterbij Suriname in Brazilië vindt nog steeds ontbossing op grote schaal plaats voor landbouw en veeteelt doeleinden. In Azië hetzelfde probleem.

  Als CO2 de oorzaak is van de klimaatverandering en de vermindering van CO2 gaat niet snel genoeg en ver genoeg dan moet ook het alternatief, herbebossing, aangepakt worden. Vleesconsumptie zal ook beperkt moeten worden want koeien stoten veel methaan (CH4) uit via de spijsvertering en vragen veel voedsel en grond die ook anders gebruikt kan worden. In Afrika is vee grotendeels schuldig aan de steeds verder gaande verwoestijning.

  Suriname kan haar steentje bijdragen door goed bosbeheer.


  Maak melding

 10. Je hebt natuurlijk ook in Suriname wetten en regels aangaande bosbeheer en het exploiteren daarvan. Het is geen free for all. Het oogpunt is juist duurzaam omgaan met de natuur. Niet voor niets blijft Suriname een HDFL-land omdat de inspanning erop gericht is de regels na te leven. Dit betekent dat per jaar er minder dan 0,22 procent gekapt mag worden in een bepaald gebeid waar er concessie verstrekt wordt. Het is bijvoorbeeld zo dat je maximaal 25 m3 per Ha mag kappen. Zeg maar een boom van een stamdikte van 1 meter en een lengte van 30 meters, brengt ca 5 m3 op. Dat houdt in dat je binnen die ha nog maximaal 4 bomen kan kappen. Dan wordt dat gebied afgesloten en krijgt de natuur de kans zich te herstellen tot er weer gekapt kan worden. Er zijn ook regels dat je bijvoorbeeld niet te dicht bij een rivier of zwamp of kreek mag kappen. Dit weer met het oogmerk de vegetatie te beschermen.
  Verder wordt er ook niet overal gekapt omdat bepaalde gebieden een bestemmingsplan hebben.
  En zo zijn er nog een heleboel regels. Alles is vastgelegd en er wordt gecontroleerd. Hoe frequent is mij niet duidelijk.

  Neemt niet weg dat er illegale praktijken plaatsvinden vanwege de uitgestrektheid van Suriname. Maar de concessiehouders hebben wel degelijk zich aan de regels te houden. Anders wordt alles in beslag genomen en pas wanneer men aan de sancties voldoet (in de vorm van een boete) krijgt men het hout terug. De Surinaamse regering pleegt geen roofbouw. Zou zij dat doen kan ze niet aangemerkt worden als een HDFL-land en dan heeft het totaal geen zin een conferentie te beleggen waar het juist de bedoeling is financiële steun te krijgen zodat men nog duurzamer te werk kan gaan. De grondenrechten aan de inheemsen en marrons zullen ook een rol spelen bij de duurzaamheid omdat zij de beschikking gaan krijgen over een demarcatiegebied.


  Maak melding

 11. Waarom spleetoog, je vindt het toch ook niet leuk dat iemand je om je uiterlijk uitscheld, jij zal ook wel iets hebben waar je mee uit scholden wordt.
  Vindt je dat niet erg?
  Er zijn ook Chinese mensen die er niets mee te maken hebben, en dan scheld jij ze uit.
  Ik weet ook wel een woord voor jou , maar zeg het niet.


  Maak melding

 12. @ Pakiratigri

  Boereveen als eigenaar van SUMA Lumber verkocht aan Greenheart (Chinezen) heeft mij persoonlijk voorgehouden:
  >> Suma had als enige in Suriname een FSC certificaat, ofwel een gecontroleerde exploitatie.
  >> FSC houdt in jaarlijks 0,5 m3/ha hetgeen betekend na dat men er 30 m3 hout gewonnen heeft men de ha voor 60 jaar met rust moet laten.
  >> Dit gebeurd door gekapte stammen uniek te nummeren en een de kaplocatie middels GPS coördinaten aan dat unieke nummer te verbinden. tevens wordt het nummer in de wortelrest . stam in geslagen.
  >> Hij had spijt van zijn certificering want het was moeilijk en kostbaar om het certificaat te kunnen behouden. hiervoor moest hij een expat indienst houden (toen een Belg).
  >> Hij stelde toen dat in suriname geen enkele concessie gecertificeerd zou kunnen worden gezien het wan beheer dat er plaats vond.

  Kort gezegd er is veel kennis, inzicht en vooral attitude nodig om de bosbouw in Suriname verantwoord succesvol te kunnen maken.

  In dit geval valt Ventiaan te verwijten dat hij niet sterk genoeg was om de Bruijnzeel restanten integraal te verkopen aan het Nederlandse Doorwin. Er waren toen surinamers (CHM) die het beter wisten. helaas. Toen Bouterse aan de macht kwam zijn de bruijnzeel concessies aan vrienden uitgegeven. Vrienden die er een zooitje van maakten.


  Maak melding

 13. Heer Mittermeier, juich maar niet te vroeg, want zij gaan gestaagd door met de bossen te verwoesten en Suriname gaat dezelfde kant op als Madagaskar. Suriname wil met deze loze actie op de kaart worden gezet. Over enkele jaren is ons Suriname een kaal gekapt land en liggen de boosdoeners onder de zoden. Hun nazaten zullen het land uit vluchten.


  Maak melding

 14. @ Pakiratigri,

  Bent u echt zo onnozel. Is het echt zo dat u niet weet, dat in Suriname diverse regeringen regelmatig wet en regelgeving negeren of opzij schuiven, alleen om hun vege lijf te redden of om een tekie njang te maken. De NDP regeringen zijn daar niet de enige maar de meest duidelijke en openlijke schoonvoorbeeld van.

  Naïef als u denkt dat regelgeving genoegzaam zal zijn. Toezicht van het volk, internationale organisaties en andere integere geesten, blijft nodig. Vooral nu we zitten met een regering die niet uitblinkt in integriteit en ook bediend worden door ook, zo mindere integere geesten, om alles wat zei misdoen goed te praten en/of weg te wuiven. Mensen zoals,….. .Vult u zelf in.


  Maak melding

 15. Vooral doorgaan met de kap van bossen. Vooral doorgaan met het vernielen van de natuur en de bescherming die de natuur biedt. Als flora en fauna vernietigd zijn zal mijn land met overstromingen, aardbevingen , voedselgebrek en tsunami’s te kampen hebben. Dan zal men zien dat wilde dieren (jaguars) en reptielen (anaconda’s van 10 m) in de voortuinen zijn op zoek naar prooi. Lekker doorgaan en geen actie ondernemen want geld is toch zo een lekker ding.


  Maak melding

 16. Dit is ook iets wat deze waardeloze regering toestaat. Alles wat in Suriname gestroopt kan worden mogen ze meenemen, als deze corrupte bende maar genoeg geld in z’n zakken kan stoppen, verkopen ze hun eigen dochters nog..


  Maak melding

 17. Ontwikkelingslanden zijn niet zo slim en niet georganiseerd.
  Ze moeten hun natuurlijke hulpbronnen alleen als eindproduct exporteren. Als andere landen het willen hebben, moeten ze maar alle productiefaciliteiten in het bronland opzetten en hun eindproduct daar maken.


  Maak melding

 18. Wat er nu gebeurt is uitverkoop van onze rijkdommen.Surinamers moeten hieraan zo spoedig mogelijk een eind maken voor het te laat is.Dit doet elke oprechte surinamer pijn.


  Maak melding

 19. Wat ik me toch afvraagt is, hier op-forum vindt niemand het leuk ook ik niet, maar je hoort zo weinig uit Suriname zelf, een vriendin is naar Suriname geweest ze is pas terug ,en ze zeg het valt wel mee, in Nederland maken ze van een mug een olifant.
  Je kan hier wel vloeken en schelden ,maar er gebeurd niets ,alleen je frustratie raak je kwijt.
  Beseffen ze dan in Suriname niet, dat Suriname zo mooi is ,en dat straks er niet meer is.


  Maak melding

 20. Alle corruptie komt voort uit……dat een mens teveel mag bezitten.
  Beperk het inkomen tot slechts 4 loonklassen en veel problemen zullen verdwijnen als sneeuw onder de zon. Superrijk worden zal niet meer lonen. Uitbuiting van de medemens en de natuur ook niet.


  Maak melding

 21. @Moe Van,

  Zoiets heb ik ook vernomen van mensen die net terug zijn uit Suriname. Ze zeggen dat de mensen het daar gewoon redelijk tot goed hebben, op een heel kleine groep na die hun best niet willen doen. Veel mensen daar hebben zelfs meer dan de mensen in Nederland.


  Maak melding

 22. Het voorbeeld van Madagaskar is juist. De oorzaak daar is, net als in vele probleemlanden, de enorm hoge bevolkingsgroei. Daardoor blijft de armoede groot en onoplosbaar. Vervolgens hebben grote buitenlandse bedrijven de manipulatieve macht in handen.
  Laat dat in Suriname niet gebeuren. Herplant ontboste stukken met een mengeling van waardevolle boomsoorten.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.