maandag, mei 20, 2024
HomeOnderwerpenEconomieMade in Suriname Agrobeurs zaterdag afgesloten

Made in Suriname Agrobeurs zaterdag afgesloten

-

Does Travel - naar Suriname

Op het KKF-Jaarbeursterrein vond van 1 – 4 mei de Made in Suriname Agrobeurs 2019 plaats. Ook dit jaar participeerde verschillende Surinaamse agrarische- en productiebedrijven. Het jaarlijks terugkerend evenement had als slagzin “Buy Local, Brand Global”. Als co-partner stond het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in de buitenhal van het KKF-Jaarbeursterrein. 

Het departement werd door de onderdirectoraten Landbouw, Veeteelt, Visserij, Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, en Planning en Ontwikkeling vertegenwoordigd. Er werd informatie verstrekt over onder andere de import en export van planten en plantdelen en bestrijdingsmethoden van ziekte en plagen. Ook werden er elke dag demonstraties gegeven over de verschillende plantvermeerderingstechnieken en werd er plantmateriaal verkocht.

Enkele stakeholders met wie het ministerie een samenwerkingsrelatie hiervoor heeft gehad, werden ook geaccommodeerd in de buitenhal. Het gaat in deze om onder andere Gopex International NV, Rogam Farm, NV Grassalco InVitroPlants, Melkcentrale NV, Farmers World, Stichting Polytechnic College Suriname en Sur Organic & Hydro Crops.

Door ondernemingen in de gelegenheid te stellen hun producten of diensten meer bekendheid te geven, werd met deze beurs invulling gegeven aan de Public-Private-Partnership.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

15 REACTIES
 1. Zo’n beurs is natuurlijk hartstikke goed voorde binnenlandse/lokale ondernmers.
  Waarom werkt de ndp overheid zo burocratisch traag om kleine /micro ondernemers te hulp te komem? Nogal Wiedes ze hebben de grote tjoekoe niet om de red tape te breken.


  Maak melding
 2. Het was een groot succes en als we dit elan kunnen vasthouden en zorgen dat via onze ambassades deze producten ook on het buitenland kunnen komen, dan gaan we absoluut hier de vruchten van plukken.

  Rogom Farm, Gopex, en vele anderen laten zien dat nu ook eindproducten kunnen worden gemaakt en gedistribueerd.

  Mijn complimenten.


  Maak melding
 3. Nederland is het land dat het aller grootste hoeveelheid zaden en planten in de wereld verzameld heeft, waarvan de zaden in een kluis in Noorwegen in een bunker zijn opgeslagen. Als het om landbouwtechnologie gaat is Nederland ook één van de grootste landen in de wereld.

  De universiteit van Wageningen speelt hier een zeer belangrijke rol in. Verder kan men dat ook zien aan de land-en tuinbouw in de kassen in Nederland, waarin allerlei soorten groenten worden geteeld en verbouwd. Ook bloementeelt, ofschooj ze ook in Afrika grote bloemenplantages hebben. Op de veiling van Aalsmeer worden d.m.v. digitale (ITC) automatisering deze producten aan afnemers over de hele wereld bij opbod verkocht. Er ontstaat veel werkgelegenheid hierin in talrijke ondernemingen horizontaal als verticaal in bedrijfskolommen voor ondernemers. Er wordt gedaan aan veredeling, zaden verzameld en bewaard voor periodes van rampen en voor het behoudt ervan, geplant, geoogst, getransporteerd, werkgelegenheid op kantoren, transport-logistiek, opslag, distributie. Transportvliegtuigen verlaten de luchthavens van Nederland naar overal in de wereld met deze producten, idem schepen. Landbouwkundige engineers, technici, adviseurs, specialisten, die te vinden zijn op de bloemenplantages van hun in Afrika of in Azië, in Brazilië.

  Als de samenwerking van Suriname en Nederland goed zou zijn zou het ministerie van LVV, Faculteit Techniek van de Adekus, Celos, rijstondernemingen, bloemenondernemingen, enz. veel aan hebben. Natuurlijk staat het Surinaamse ondernemers vrij om zelf ook aan de slag te gaan om zich in Nederland met deze ondernemingen contact te hebben en van hun kennis en ervaring gebruik te kunnen maken.

  Suriname zal wel zorg moeten dragen dat ze goede faciliteiten hebben op vliegveld Zanderij (JAP) opslag, transport, logistiek, transportvliegtuigen als zaken op het land voor de landbouw goed zijn opgezet voor deze producten en deze ondernemingen hun producten snel naar JAP kunnen transporteren. Wat de Nederlanders, in Afrika doen oa. bloemenplantages, opslag, logistiek, transport, transportvliegtuigen die ladingen komen afhalen moet in Suriname ook mogelijk zijn. Een grote bloemenplantage zoals in Nederland moet met de kennis en ervaring van Nederland ook in Suriname moeten kunnen worden opgezet. Er bestaat een band en dit is echt een optie die Surinaamse ondernemers en als er een andere regeringscoalitie met Nederland komt nader moet worden bekeken en opgezet. Het zal voor heel veel soorten werkgelegenheid zorgen.

  Eens waren er twee Nederlandse Ir. van Wageningen Universiteit in Suriname die DIMA- rijst ( Ir. Van Dijk en Ir Mastenbroek als eerste de hele korrelrijst in de wereld hadden ontwikkeld en op de markt gebracht. Rijstpolder Wageningen is helemaal vernietigd toen deze heren vertrokken en andere rijstlanden zoals Guyana en Aziatische landen hebben Suriname nu met hun hele rijstkorrels en kwaliteiten het nakijken gegeven.

  De hoogste tijd dat er een andere regeringscoalitie komt in Suriname komt die met de Nederlandse Overheid en Nederlandse Ondernemingen, oa in de landbouw, veeteelt, ICT kan samen werken. ddb is een sta in de weg voor deze ontwikkeling en hij houdt de vooruitgang van Suriname op om zijn enige eigen belang.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 4. Een bloemenplantage in oa dichtbij Zanderij in Para opzetten wil niet zeggen dat de bloemen in Nederland/EU verkocht gaan worden, De veiling ervan gebeurt gewoon via ICT in Aalsmeer door afnemers in de wereld.

  De transportvliegtuigen komen ze dan afhalen op JAP.

  Er moet wel een heel goede plan van aanpak gemaakt worden, door de overheid, ministeries van LVV, Handel en Economie, Onderwijs en Wetenschappen/ Adekus, Celos, ondernemers, banken, met deze Nederlandse ondernemingen, welke gronden in Para, Wanica, Paramaribo zijn geschikt voor zo’n onderneming, onderzoekcentrum op te zetten, scholing, enz.

  Er kan heel veel werkgelegenheid hierin ontstaan. Ook de rijstsector moet weer beter worden aangepakt met oa de Universiteit van Wageningen in Nederland om betere kwaliteiten die internationaal het goed doen en voor de afzet kan Nederland een heel goede plaats zijn.

  We zien het weer. Nederland zou Suriname echt op landbouwgebied behoorlijk kunnen helpen, maar met een regering van ddb en kliek zal het niets worden.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 5. Als er ooit een samenwerking tussen suriname en nederland zou moeten floreren, dan was dit allang gebeurt en konden beide volken de vruchten hiervan plukken. Surinamers zijn te assertief voor de hollanders en dit volk blijft paternalistisch het zal dus nooit iets positief worden tussen deze twee totaal andere volken. Het bewijs is er ondanks de vele jaren kolonialisme kan Suriname niet terugzien op iets dat een positief effect heeft bewerkstelligd in die samenleving


  Maak melding
 6. De made in Surinam Agrobeurs 2019 is een mooie vorm van eigen kunnen. Suriname moet meer gaan produceren en aub de naam van het land een beetje internationaler maken, want dat spreekt gemakkelijker uit voor anderstaligen, namelijk Surinam in plaats van Suriname. We zeggen toch ook geen Deutschland, maar Duitsland of Germany? Kom op Suriname, jullie zijn op de goede weg, maar meer professionaliteit en internationalisering zou een goede zaak zijn, dus voortaan Surinam (in het internationale zakencircuit) in plaats van Suriname. Je kunt van anderstaligen niet verwachten dat ze Suriname moeten uitspreken op z’n Nederlands. Gewoon Surinam want deze uitspraak is veel toegankelijker voor de rest van de wereld.


  Maak melding
 7. De wereld verandert en wij met hen. Door veranderingen van machtsverhoudingen, kapitaalstromingen, ontwikkelingen, samenwerken, politiek, economisch, nieuwe kansen geografisch om je belangen beter te doen, samen werken, innovatie, ICT geld willen verdienen, kennis en ervaring, waar liggen de mogelijkheden geografisch, een gedeelte geschiedenis, natuur, wederzijds belangen, zelfde taal spreken, enz. Suriname en Nederland van de jaren 60 van de vorige eeuw zijn niet meer hetzelfde. Er hebben vele veranderingen plaats gevonden, waardoor zaken en kansen er zijn. Dit geldt ook voor de hele wereld. Landen en mensen hebben elkaar nodig.

  Ik zie wel dat er tussen Nederland en Suriname samen werking op talrijke gebieden, cq in de moderne landbouw kassenteelt, bloemenplantages, kamerplanten, rijstbouw, landbouw cultuurtechniek, transport, logistiek, opslag, distributie, investeren mogelijk is ook op JAP-vliegveld.

  Gebieden in Para, Wanica, Paramaribo waar dit moet gebeuren moet daarom goed worden uitgezocht en ondernemingen in Suriname, de overheid, Adekus, Celos, enz, moeten een plan maken en dit aanbieden aan Universiteit in Wageningen in Nederland, de overheid van Landbouw in Nederland en aan deze ondernemingen in Nederland en goede voorwaarden aan ze bieden. Er zal ook veel werk verzet moeten worden in Suriname. Werknemers om en rond Paramaribo zouden in deze moderne op te zetten landbouwondernemingen op talrijke gebieden werkgelegenheid kunnen vinden.

  De mentaliteit van de Surinamers moet veranderd worden, om niet bij de overheid te willen werken, maar een eigen onderneming te willen hebben. Als het met Wageningen in het verleden in Nickerie mogelijk was en met Buynzeel houtmaatschappij moet dit weer kunnen worden opgezet.

  Bovendien vind ik dat de Nederlandse Overheid ook nog uitleg over de 25 februari 1980 staatsgreep in Suriname uitleg aan Surinamers moet geven en al de gevolgen die daardoor in Suriname zijn ontstaan. Nederland had ook bij de onafhankelijkheidsverklaring verklaard dat zij met Suriname zou samen werken en ondersteunen. Landen in de wereld hebben elkaar nodig, Suriname en Nederland hebben en historische ban en op grond hiervan vind ik dat we tot wederzijds voordeel zaken best samen kunnen aanpakken.

  Zonder Nederland zou Suriname momenteel veel verder van huis zijn. Zie maar de KLM, het wereldnieuws uit de wereld, meer dan 100 miljoen euro die van Nederland, Frans-Guyana jaarlijks Suriname in komt, Nederlandse taal die beide volkeren spreken, gedeelde geschiedenis, vele SuriNeds in Nederland of vele Nederlanders die Suriname jaarlijks bezoeken of de stroom van Surinamers naar Nederland met oa de SLM en is een band.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 8. @ Passant: Kleine correctie: Op de veiling wordt bij afslag verkocht. De prijs begint hoog en zakt totdat iemand op de knop drukt. Het gaat razendsnel. De BBC heeft eens een documentaire uitgezonden over de Aalsmeerse veiling, de grootste ter wereld en het grootste gebouw ter wereld.

  Voor Suriname zijn er genoeg mogelijkheden om exportabele producten te produceren. Men zal wel moeten zorgen dat de kwaliteit concurrerend is, de prijs concurrerend is, en dat het product voldoet aan alle regels en voorschriften. Dat is allemaal nog niet zo simpel en vraagt studie en organisatie.

  In Nederland is uiteraard alle deskundigheid aanwezig en men wil vast wel helpen, maar ja, Nederland is de vijand. Liever naar Rusland, China of Turkije, de “echte” vrienden van Suriname (haha). De ironie wil dat die landen naar Nederland komen om het te leren.

  Soms denk ik dat de domheid, onverantwoordelijkheid, onverschilligheid en achterlijkheid van de huidige Surinaamse bestuurders grenzeloos is, behalve als het op zelfverrijking aankomt. Nederland is het land dat Suriname het meest te bieden heeft, maar men haalt de ambassadeur terug en doet niets anders dan een anti-Nederland hetze uitvoeren, en het volk gelooft het ook nog allemaal.
  Men verdient het om eeuwig in armoede te leven en men is al aardig ver op die weg.


  Maak melding
 9. Bedankt voor de correctie!

  Waar het bij mij omgaat is dat Nederland wat oa in landbouw, veeteelt, tuinbouw, landbouw cultuur techniek, wetenschap, technologie, automatisering, transport en logistiek, distributie, kennis en knowhow, specialisten, verzamelen, land-en tuinbouwproducten kassenteelt, bewaren van zaden, veredelen, veilig van Aalsmeer van verkopen bij afslag van bloemen, planten over de hele wereld, nederlandse ondernemingen bloemenplantages in Afrika hebben, enz een heel grote speler in de wereld is, wellicht de grootste is.

  Als Suriname ook een bloemenplantage rondom Zanderij JAP in Para of in Wanica, Paramaribo van Nederlandse ondernemingen opzet, voor snel transport logistiek, opslag naar JAP heeft, weet op te zetten met Nederlandse Ondernemingen in de bloementeelt, zie dan wat dit in de bedrijfskolom zowel horizontaal als verticaal in de onderneming aan werkgelegenheid betekent en voor de Surinaamse economie. Zelf de transportsector wordt er beter van, automatisering van de landbouw, enz, Financieel- econonomisch, Transport en logistiek, JAP – transportvliegtuigen deze komen afhalen om ergens in de wereld af te leveren bij de inkoper die het gekocht heeft bij de veiling van Aalsmeer. De Nederlandse ondernemers met hun bloemen, tulpen, rozen, enz.

  Dit als een opstap voor hoe bedrijven werken en internationaal meegaan en ook andere ondernemingen zouden hier een voorbeeld aan kunnen nemen en aan de slag kunnen met Surinaamse landbouwproducten.

  Er moet een voorbeeld gegeven worden, hoe het moet, die navolging heeft voor Suriname.

  Zolang ddb aan de touwtjes trekt zal dat niet gebeuren. Wat rest op dit moment is dat de wetenschap in Suriname een plan maakt om dit uit te werken en op te zetten en wachten tot ddb weg is en dit dan met de Nederlandse ondernemingen, Surinaamse ondernemingen, Surinaamse overheid op te gaan zetten.

  Zelf de Adekus stelt geen ene moer voor op dit moment, maar ja wat wil je met het iemand zoals ddb en kliek die het land sinds 25 februari 1980 tot stilstaan heeft gebracht. Triest. De landbouw ir van paloeloe kunnen beter hun kennis die ze op de universiteit van Wageningen in Nederland hebben opgedaan hierin gaan stoppen, dan door zich bezig te houden met in de politiek te gaan of zoals in der tijd met extreem communistische ideologieën bezig te houden in Suriname en het land helpen vernietigen.

  Ondernemingen als Buyzeel Houtmaatschappij, maken van bouwpakketten voor huizen en verkopen voor Surinamers en in het buitenland, Wageningen Rijstonderneming in Nickerie die eens de modernste in de wereld was, moet weer die wereldnaam krijgen.

  Surinamers zullen hun mentaliteit moeten veranderen en het ondernemen moeten worden bijgebracht. Surinamers zijn sinds 25 februari 1980 blijven stil staan en dat is triest.

  Met Nederlandse Ondernemingen, de universiteit van Wageningen in Nederland, transport en logistiek Nederland en de overheden van deze twee landen moet het mogelijk zijn om de infrastructure zaken in orde te maken. Er is geen betere land in de wereld die Suriname hierin zou kunnen helpen, dan Nederland en gelet op de band van deze twee landen, kan ik niet inzien waarom het niet zou kunnen gebeuren.

  Suriname zou een land worden, die hiermee op de wereldkaart zou worden gezet en ook andere landbouwondernemingen zouden het voorbeeld van de bloemenonderneming kunnen opvolgen. Werkgelegenheid in de landbouw zou net als hoe het in Nederland plaats vindt ook in Suriname mogelijk kunnen zijn, met dezelfde producten die Nederland over de hele wereld verkoopt. Gewoon join ventures of Nederlandse ondernemingen in de landbouw in Suriname die daar investeren, ook Surinaamse ondernemingen zouden met Surinaamse landbouwproducten dit kunnen doen en Nederlandse kennis en ervaring voor kunnen gebruiken.

  Het landbouwonderwijs zou in Suriname beter tot zijn recht komen als ook Adekus hierin meedoen en ook moderne landbouwondernemingen kunnen opzetten en goed opgeleide Surinamers hebben, net als in Nederland.

  Surinamers moeten gaan inzien dat ddb, ndp (-kliek) weg moet als ze echt welvaart en welzijn willen hebben en Suriname de goede koers omhoog opgaat.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 10. Nederlandse rozenkwekers verhuizen naar Afrika, Ethiopië en Kenia.
  De Nederlanders hebben teelt steeds meer daar naar toe verplaatst.


  Maak melding
 11. Forumleden/Reageerders, Odi Odi.

  Made in Suriname Agrobeurs zaterdag afgesloten.

  @passant: Ik heb al jouw reacties gelezen.
  Heel duidelijk en ook een positieve reactie.
  En ook @Hans van den Broek met zijn correctie en aanvulling. Ook een positieve reactie.

  Er wordt een behoorlijke omzet gemaakt door de Nederlandse ondernemers met hun investeringen in deze landen.
  Regelmatig volg ik ook diverse uitzendingen hierover.

  Google naar: Nederlandse rozenkwekers verhuizen naar Afrika: teelt in Nederland is gekelderd.
  Betreft een artikel van 12-02-2016.

  En raadpleeg ook een TV-uitzending van Zembla.

  Hollandse handel, de rozen – Zembla – BNNVARA
  zembla.bnnvara.nl/nieuws/hollandse-handel-de-rozen

  18 mei 2016 – Zembla gaat naar Ethiopië en onderzoekt hoe eerlijk de Afrikaanse roos gekweekt wordt. … De meeste rozen komen uit Afrika, want veel Nederlandse rozenkwekers zijn naar Afrika …
  Tweeduizend zwembaden is dus een schatting die aan de lage kant is. …

  Google ook naar: ‘Toekomst rozenteelt Ethiopië ziet er goed uit’ (20-02-2018)
  Bedrijfsjournalist Florieke Koers van HAS Hogeschool had een interview met alumnus Peter Linssen.
  Peter heeft samen met zijn 2 broers een rozenkwekerij in Ethiopië.
  De kassen in Nederland verhuren ze. Wel gebruiken ze nog een loods voor het logistieke proces.
  Op Goedemorgen delen we dit interview graag met je.

  Maar er is een ENORME STA IN DE WEG in Suriname.
  En dat is DDB met zijn NDP (kliek).
  En niet te vergeten: Het arbeidsethos in Suriname.


  Maak melding
 12. @ Fer.E @ Passant: De situatie in Suriname is n iet te vergelijken met die in Kenia en Ethiopië. De bloementeelt vindt plaats op de hoogvlakten waar het ongeveer 20 graden is, het hele jaar door. In Colombia waar ook veel bloemen geteeld worden hetzelfde. In Suriname is het voor veel bloemen te warm. Ook zijn de lonen te hoog.
  Wat de Ethiopiërs en Kenianen betaald krijgen daar komt een Surinamer zijn bed niet voor uit. Iemand die $ 500,- per maand verdiend is arm naar Nederlandse begrippen, maar hoort tot de 31% rijkste wereldburgers. (Zie globalrichlist.com) Surinaamse massaproducten zijn te duur voor de wereldmarkt.

  Suriname moet zich richten op bijzondere tropische planten en bloemen zoals: Helicona, Paloeloe, Faja Lobi, Frangipane, Orchideëen, enzovoorts. Dat zijn soorten waar relatief veel wordt betaald en die makkelijk groeien in Suriname.
  Wat groenten betreft moet Suriname zich richten op kwaliteit. Er is een markt voor hoogwaardige producten in het Caribisch gebied voor leverantie aan hotels.
  Midden Amerika heeft een vergelijkbaar klimaat als Suriname, daar zijn Nederlandse bedrijven heel actief met de professionele ontwikkeling van tuinbouw. -> groentennieuws.nl/article/99062/productieomstandigheden-en-randvoorwaarden-midden-amerika-bieden-prima-mogelijkheden/
  Ook daar heeft Suriname verregaand de boot gemist.

  Suriname zal moeten investeren in kassen en professionele teeltsystemen zodat men kwaliteit kan leveren en gegarandeerde productie. Dat kost veel geld, maar helaas is dat er niet. Investeerders zullen pas komen als Suriname een stabiel land is met minimale corruptie, minimale bureaucratie en maximale medewerking van de overheid naar investeerders. Er is dus nog been lange weg te gaan.

  Als men vooruit wil moet er verandering komen. Het Surinaamse volk zal niet langer de uitverkoop van haar natuurlijke rijkdommen en de zelfverrijking en corruptie van een kleine elite moeten accepteren en goed bestuur eisen. Pas dan kan het beter gaan. Als Maduro weg is dan is Suriname het laatste door corrupte boeven geregeerde land van Zuid-Amerika. Wil men dat?


  Maak melding
 13. HVB ik ben het met je eens. Ik ga niet in details treden, maar je geeft zelf aan dat de temperatuur 20 graden moet zijn. Ook geef je aan teelt in kassen.

  In een zonnig land als Suriname, zou het toch mogelijk zijn om d.m.v. zonne-energie op te wekken en d.m.v. airco’s koeling de kassen op 20 graden Celsius te houden of andere soorten rozen te telen die wel tegen tropische temperaturen kunnen op de wereldmarkt zijn en deze op de markt te brengen. Extra investeringen moet kunnen, het is de vraag heiligt het doel de middelen wel? Ook gelet op de kosten laag te houden. Het vergt een nadere onderzoek. Alles is te bereken als het rendabel is en goed is.

  Ook ben ik het met je eens dat er een andere regering moet komen dan de huidige. Waar het bij mij omgaat is dat Nederland wel degelijk belangrijk is voor de ontwikkeling van Suriname.

  Het klimaat in Kenia is tropisch en moessonklimaat net als Suriname. Suriname heeft ook bergen en zoals je aangaf als het in de bergen van Kenia kan, dan moet dat in bergen van Suriname ook mogelijk zijn.

  Suriname zal in heel veel zaken moeten investeren als men dit doel wil realiseren. Infrastructuur moet in orde zijn op de luchthaven waar de voorraden bloemen die daar opgeslagen worden in loodsen voor een korte tijd onder de juiste omstandigheden opgeslagen zullen moeten worden, voor inladen in de transportvliegtuigen die naar bestemmingen elders in de wereld vliegen.

  Surinamers moeten inzien dat Suriname en Nederland met elkaar verbonden zijn als een ruiter op een paard. Nederland heeft die kennis en ervaring op alle terreinen die Suriname nodig heeft om orde op zaken te stellen en waar beide landen ook beter van kunnen worden.

  Bloementeelt en plantenteelt/kamerplantenteelt
  Suriname moet zich richten op die bloemen en kamerplantenteelt die het op de wereldbeurs goed doen en waarin Nederland ook in bezig is en die planten kent. Als Nederlandse telers naar Kenia en Ethiopië, enz gaan, dan zouden ze het ook in Suriname kunnen doen, onder de goede voorwaarden tot wederzijds voordeel.

  Er is inderdaad een heel lange weg te gaan, want er zal eerst een plan van aanpak moeten worden gemaakt in Suriname door allerlei actoren en dan met investeerders in Nederland hierover te praten. Suriname moet kijken waar de kansen liggen en daarin spelen. Rijst , Wageningen in Nickerie in de jaren 60 van de vorige eeuw, hout, nu eindproducten maken zoals het was tijdens Buyzeel Houtmaatschappij in de jaren 60 van de vorige eeuw. Deze twee mogelijkheden bieden Suriname goede perspectieven in ondernemen en export, evenals de bloementeel, kamer/plantenteelt of fruitteelt, groenteteelt.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 14. Fer
  ddb, die met eigen belang bezig is, is zeker een sta in de weg voor Suriname en daarom moet het Surinaamse volk inzien dat het algemeen belang van het Surinaamse Volk veel groter is voor hen en de toekomst van Suriname en dat Nederland daarin een belangrijke rol in moet spelen.

  De banden van deze twee landen is niet zomaar aan een kant te zetten.
  Zie:
  – Nederlandse taal en cultuur
  – Suriname is 350 jaar deel geweest van Nederland,
  -aantal SuriNeds in Nederland
  enz, enz.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 15. @passant
  heel veel surinamers zijn al zzp’er

  begin jij je agrarische bedrijf in suriname, dan volgen de rest van de Surinamer je voorbeeld.
  wat heb jij toch zulke mooie plannen


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES