‘Offerfeest versterkt banden sociale klassen’

18

PARAMARIBO, 15 okt – “In onze multireligieuze gemeenschap is het Offerfeest een uitstekende gelegenheid om de onderlinge banden tussen sociale klassen en relaties dichter naar elkaar te trekken, dwars door alle lagen heen.” Dit zegt minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken in zijn toespraak bij het Ied Uhl Ada, het Islamitisch Offerfeest.

Het ritueel van het offeren van slachtvee heeft een diepere betekenis en gaat over opoffering, naastenliefde en vrijgevigheid. “Tegen de achtergrond van de gedachtegang waarop de viering van het Offerfeest is gestoeld, moeten wij als volk ook de bereidwilligheid kunnen tonen om opofferingsgezindheid, naastenliefde en vrijgevigheid naar elkaar toe, aan de dag te leggen als essentiële ingrediënten om met elkaar samen te werken”, zegt Moestadja.

De ontwikkeling van het land moet gezamenlijk ter hand worden genomen. “Dit alles voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart en het welzijn voor elke Surinamer, waar die zich ook in het land mag bevinden”, aldus Moestadja. Tijdens Ied Uhl Adha wordt vlees van het geslachte offerdier in drie delen verdeeld. Een deel is voor de familie, een deel is voor de buren of vrienden en relaties en een deel voor de armen.

18 REACTIES

 1. Jaja, eerst de armen een dag helpen vervolgens de dag daarna alles doen wat alla verboden heeft. Sorry hoor maar ik wil niemand op hun ziel trappen, maar in suriname heb ik nooit iets vernomen dat surinaamse moslims problemen hebben met niet moslims in su. Laat moestadja ervoor zorgen dat moslims in su niet zo extreem worden als in andere landen . Ik denk dat suriname de enigste land is waar op dit moment alle geloven op een vredige manier met elkaar omgaan. Houden zo zou ik zeggen.


  Maak melding

 2. Kolibri, waarom generaliseren…. Wil je zeggen dat mensen met een ander geloof het veel beter doen??? Ik kan wel een hele boek schrijven over gelovige mensen in alle geloven die niet deugen…

  Als iedereen letterlijk hun geloof zouden gaan belijden, dan was er geen honger, moord, criminaliteit, verkrachtingen, diefstal, overspel, oorlog en armoede op deze wereld. Geen enkel mens of geloof is superieur t.o.v. de ander. Andere Surinamers profiteren ook van deze dag, ze krijgen ook vlees, heb ik zelf gezien.

  Maar de offerfeest is niet meer van deze tijd. Er worden zoveel dieren gedood in sommige landen dat het overschot aan vlees zelfs weggegooid moet worden. Of mensen kopen heel de jaar geen vlees en met de offerfeest vullen ze hun diepvries ermee. Ik denk niet dat Allah dat eigenlijk zo bedoelt heeft.

  Waarom moet je letterlijk een dier offeren. Je kunt ook offeren door een deel van je kapitaal aan armen te schenken, dat vind ik een grotere offer dan een dier doden.


  Maak melding

 3. Ondanks vele gebeden en diensten lijkt het de verkeerde kant op te gaan in Sur. Sinds het aantreden van deze regering is overduidelijk wederom gebleken dat het geestelijk en moreel verval binnen de ndp en co gelederen enorm is toegenomen. De bittere vruchten zijn gerijpt. Opmerkelijk is dat vele jongeren die ndp en co bewonderen het pad der misdaad in de breedte opgaan. Hier enkele gevallen.

  Man wilde echtgenote in mootjes hakken
  Twaalfjarige jongen kapt veertienjarige zusVerdachte van verkrachting gearresteerd
  Zussen krijgen 12 maanden voor poging cocaïne smokkel


  Maak melding

 4. Ik heb een stuk van Rudie Alihusain op starnieuws gelezen en die bovenste helft van die laatste alinea vind ik een vieze politiek voering.
  Ik zou vandaag waardering hebben aan die offerfeest, maar omdat er niet strikt aan de God bevelen gevolgd wordt ben ik teleur gesteld.
  Als God zegt dat je een schaap mag offeren, dan moet men alleen schapen offeren en geen enkele andere dieren als een herdenking van die gebeurtenis.
  God gaat niet iets toelaten dat er conflicten zijn tussen mensen onderling (hindoes en moslims) wat betreft het offeren van koeien.
  In de Bhagavad Gita zegt God Krishna wat hij aanvaard als iemand hem geeft en dat is Blad(Tulasi), bloem, vruchten en water(letterlijk alleen maar 4 items).
  Deze 4 items brengt geen enkel conflict tussen mensen van welke religie dan ook, zowel een arme als een rijke zal dat instaat zijn te doen.
  Precies zo zou een schaap offer geen enkel probleem geleverd hebben bij de mensheid.
  Bakra Ied Mubarak.


  Maak melding

 5. Leuke idee ,maar volgens mij staat in de bijbel geschreven dat god geen offer accepteert,maar door rechtvaatdigheid te beeofenen ,is voor de schepper,een reine offer
  Rechtvaardigheid beeofenen is god’s welbehagen..dus geen slacht offer of wat voor bloed offer dan ook,’is een gruwel in de schepper zijn ogen.


  Maak melding

 6. Offer eens je hebzucht op en doodt geen dieren. Je hebt toch genoeg groenten en rijst om te eten? Nou, gun de dieren dan ook een lang leven en een natuurlijke dood, net zoals je dat jezelf gunt. Dat is pas een ware offer!


  Maak melding

 7. @Radjkoemar Rajaram;

  Wat nonsense van deze heer. Heeft hij soms geen dierkunde op
  de basisschool gehad.Ik zou hem vragen ,welke dieren onder
  herkauwers vallen.Dat zijn koeien,stieren,schapen,geiten,
  kamelen,herten enz.Dus God heeft al deze dieren in het
  heilig Boek van de Moslims bevolen om te offeren en te
  consumeren.Deze heer moet eerst goed na gaan denken tenminste,dan flauwekul neer te pennen!!!!!
  Verder heeft de Almachtige God zoveel soorten dieren geschapen.Daarnaast staat ook,gebruik dat soort vlees,dat
  gezond en goed voor je geest is.


  Maak melding

 8. Jawel wij mensen vinden altijd wel wat goed of niet nooit moe altijd wat van anderen wat vinden jullie van je zelf vraag je zelf dat maar af of vinden jullie genoegdoening in om aderen steeds negatief te schilderen om eigen vuil te bedekken GOD BLESS


  Maak melding

 9. Dit gedoe is ook bullshit, want paé wani njang wintie. Alle godsdiensten evenals de Islam vertegenwoordigen het klimaat van onderdrukking. Deze zogenaamde Javanen zijn van alle gelovigen het meest hypocriet en racistisch tot op het bot. Als klein kind heb ik vroeger nooit met de kinderen van deze gasten kunnen opschieten terwijl ik vloeiend Javaans spreek, schrijf en doceer. Ik sloeg ze altijd met een stok, omdat ik mijn handen niet vuil wilde maken doordat zij op achterbakse wijze zich erg misselijk tegenover anderen gedroegen evenals de creolen. Bij de Javanen werd ik betiteld als “Wong Ireng” en de creolen noemden mij “Wong Djowoh” , alleen de hindoestanen deden normaal alhoewel zij precies zo waren/zijn maar dan tegenover boslandcreolen en dogla’s. Hun kids waren toen al huichelachtig zoals hun oudelui, de appel valt niet ver van de boom.

  Doch kinderen zijn onschuldig, het zijn steeds de ouderen die het onschuldige kind voorzien van slechte ideeën en denkwijzen. Waarom ik van mijn familie dit soort gasten moest mijden als de pest begreep ik pas veel later toen ik ouder werd en door de studie van de wereldgeschiedenis de uit Indonesië afkomstige contractanten ontmaskerde als afstammelingen van verraders en collaborateurs van hun Hindu-Buddhistische voorouders. Vandaar hun steelse geaardheid. De voorouders van deze zogenaamde moslims hebben in de tijd van het Eurokolonialisme op Indonesia (de Indische archipel) massaal hun Hindu-voorouders verraden aan de vijand waarna deze door de overweldigers werden onderdrukt, de vrouwen seksueel misbruikt, mishandeld en ten slotte verkocht als slaaf aan de meest biedende kolonialist van destijds en wereldwijd verspreid.

  Sommige van deze Indonesische verraders en collaborateurs hadden geluk en werden door de Hollanders etc. aangesteld als Ratu, Sultan of Soesoehunan, en zie de nageslachten van deze pronken evenals hun voorouders ook nog steeds met andermans veren. Dit is te vergelijken met het verraad van de Surinaamse voorouders (de plantage en stadsslaven), die toentertijd weggelopen medemensen, broeders en zusters (de echte Marrons verraadden en de tractaten die de kolonialisten beloofden gretig aannamen. Dit is de groep geweest wiens afstammelingen heden ten dage nog steeds de godsdienstleer van de moordenaars en kwelgeesten hunner voorouders adoreren. Dit is het vervloekte deel van de Surinaamse geschiedenis die op alle bosland creolen/ stadscreolen rust, welke nimmer zal verjaren. Deze vloek zal blijven voortbestaan in hun gelederen als een blok aan hun benen zolang zij de hersenvergiftiging die godsgeloof heet koesteren als hun culturele erfgoed. Er kleeft bloed aan hun vingers, bij zowel de zogenaamde Javanen die mensonvriendelijke denkwijzen op na houden, die in werkelijkheid geen Javanen meer zijn, maar Surinamers met een summier Javaanse achtergrond, alsook bij de zogenaamde Marrongemeenschap/creolen en boscreolen die geen Marrons zijn maar Surinamers met een summier Afrikaanse achtergrond. Meer Niet!!

  De Indonesische voorouders van de huidige generatie Surinamers met een Javaanse achtergrond hadden niets geleerd van hun eigen verleden. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat zij in hun nieuwe vaderland (Suriname) in hun drang naar geld, macht en zelfverheerlijking jammergenoeg de gedrag- en leefregels van hun voormalige Moslim onderdrukkers in Suriname hebben voortgezet alwaar het in de loop der tijd zich heeft verspreidt als een smerige olievlek in hun gelederen. Daarbij is de adorering van de vroegere gehate Moslimbezetters te beschouwen als het labiel gedrag van slijmerds. Het merendeel van deze Javaanse contractanten heeft op een gegeven moment uit ellende inderhaast hun biezen gepakt en het aanbod van de Nederlandse kolonialisten indertijd gretig aangenomen om elders ter wereld(Suriname) hun geluk te gaan beproeven. Op hulp van hun eigen “Allah” konden zij immers niet rekenen, die gaf nooit thuis.

  Zich mooi en leuk voordoen voor buitenstaanders is een typisch religieuze eigenschap dat door nakomelingen is overgeërfd, en de verheerlijking van Indonesië door een deel van de Surinaamse Javanen die zich schijnbaar erg gekoppeld voelen aan Indonesië zouden er dan beter terug kunnen gaan zodat zij zich daar misschien beter thuis voelen. In grotendeels hun propaganda films wordt vaak verwezen naar Surinaamse Javanen uit Indonesië. Dit is onwaarschijnlijk daar hun voorouders niet voor niets uit Indonesië zijn gevlucht en feitelijk daardoor geen Javanen meer zijn noch Indonesiërs, het zijn nu dus Surinamers met een summier Indische achtergrond. De huidige generatie gedraagt zich voor de buitenwereld als fanatieke Moslim terwijl ze volgens de bepalingen van hun moslimgeloof naar hartelust stiekem allerlei onreinheid consumeren en te pas en te onpas met alle winden meewaaien. Dit zijn allemaal feitelijkheden in hun aangepaste Islam geloofsleer. Maar waarom hun terugkoppeling naar Indonesië? Dit gedrag is verklaarbaar als “het verradersbloed kruipt alleen daar waar het kruipen kan”, dit blijkt maar weer! Het addergebroed, verraderlijk gedrag en onstandvastige aard zit ze duidelijk in de genen, daarom is ook voor deze zogenaamde Javaanse moslimbroeders bij ons nimmer plaats.

  Hun voorouders behoorden tot de categorie stadsjavanen oftewel verraders die er toen niet voor schroomden om hun eigen familieleden te verkopen wanneer het ze goed uitkwam. De huidige generatie imiteren exact ditzelfde verraderlijk gedrag zoals hun voorouders in hun vestigingsperiode in Suriname en op Indonesië in de koloniale tijd ten eigen voordele hebben gedaan! Het verraad en hypocriete onderdanigheid zit ze gewoon in het bloed, te verklaren als de erfenis van hun hielenlikkende voorouders, bij ons bekend staand als racisten van de 1ste klas en onbetrouwbaar op de eerste hand. Velen van hen gedragen zich tegenwoordig zogenaamd patriottisch en nationalistisch en sommigen stellen ten opzichte van hun medelanders zich quasi lieflijk en tolerant op. Maar schijn bedriegt, het overgrote deel is nog steeds alleen te vertrouwen zolang je ze ziet. Ze weten wie ik ben maar horen niet bij mij, “het zijn niet allen koks die lange messen dragen.” Ik haat ze niet, maar hun godsdienst vernietigen is tot heil van iedereen.

  Deze zogenaamde stadsjavanen noemden ons bosjavanen, maar de tijd van vroeger is geweest zodat ook wij geen Javanen meer kunnen zijn, maar wij beschouwen onszelf als aardbewoners van Indiaase-, Javaanse-, Afrikaanse en Nederlandse komaf met nog in het bezit zijnde van onze poesaka’s, te weten familiekronieken, lectuur en cultuur. Trots dat mijn generatie door de eeuwen heen multi cultureel is geworden, zijn wij gevoelsmatig en geestelijk hecht aan elkaar verankerd. Huidskleur en ras zijn voor ons onbelangrijk, wij zijn één grote familie ook al variëren velen van ons van zeer donker getint naar blank. Bij ons wonen er geen djoeka’s, creolen of hollanders, want rassenonderscheid is bij ons ongehoord en niet aan de orde, ook al zien vele van ons als djoeka’s uit, creools of zo blank als bakra’s. Oorsprong is voor ons onbelangrijk, wij zijn allen aardbewoners. Dus het Javaanse volk met sluik haar met een licht getint of met donkere huid zoals vroeger op de Indische archipel is geweest bestaat heden ten dage niet meer.

  Dus wat Surinaamse Javanen, dit zouden deze driedubbele gelovige apen wel willen met hun stomme Islamitische offerfeest. Ik heb slechts een houw van een Klewang voor ze over!
  django


  Maak melding

 10. Paagal ik generaliseer niet en ik zeg ook niet dat andere geloven het goed doen . Maar dat het offerfeest gebruikt wordt als banden versterken onderling is de reinste flauwekul.
  Ieder dag moeten de moslims de banden onderling versterken en niet alleen op dit soort vieringen enbdan roepen dat de banden versterkt worden. Kijk aar op de wereld waar de meeste oorlogen plaatsvinden. Wie zijn de mensen die nu tegen elkaar aannhet vechten zijn en elkaar aan het uitmoorden zijn, zijn dat niet de moslims onder elkaar. En dat heeft niets temaken met banden sterker maken.


  Maak melding

 11. Ben het overigens mee eens met het betoog van pagaal.
  Je kunt ook een deel van je kapitaal aan armen offeren in plaats van een dier slachten. Of geef een baal rijst of zoiets. Je beschikbaar stellen aan de maatschappij is ook een offer die je pleegt voor de mensheid. Maar het doden van dieren en offeren heeft een wrange smaak.


  Maak melding

 12. Volgens de eerste alinea zou het offerste een bindende factor moeten zijn tussen alle sociale klassen, en volgens de laatste alinea, zou een tweede deel van het geslachte dier aan de buren en andere relaties moeten schenken.Wat nou als je een os geslacht hebt en je buren zijn Hindoes, getuigt van weinig respect dacht ik zo, helemaal niet als diezelfde gulle gevers er een probleem mee hebben dat wij, twee varkens achterop ons stukje grond willen houden, getuigt ook van weinig tolerantie, war verwachten dit soort mensen van anderen


  Maak melding

 13. Jaarlijks worden er voor iedere Nederlander ongeveer 16 dieren geslacht.
  Uitgaande van een gemiddelde leeftijd van 80 jaar worden er in een mensenleven dus ongeveer 1250 dieren geslacht (vijf runderen, 40 varkens,vijf schapen en geiten en maar liefst 1200 vleeskuikens).

  Dus maak de som maar, we zitten nu op 16.660.628 Nederlanders.
  16.660.628 x 16 = 266.570.048 dieren per jaar.

  FAWAKA,… zo en nu gauw naar de slager/supermarkt, want dagelijks een stuk vlees op mijn bord lust ik wel.. U tog ook 🙂


  Maak melding

 14. Kolibrie,

  Net als ik zei als iedereen zich aan zijn geloof zou houden was er geen oorlog… De mensen die elkaar aan het vermoorden zijn, zijn absoluut geen moslims of aanhanger van welk geloof dan ook… Het zijn duivels…


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.