Contract directeur Staatsolie derde keer verlengd

14

PARAMARIBO, 27 sep – Het duurt nog even eer directeur Marc Waaldijk van Staatsolie echt met pensioen kan. De opvolger van Eddy Jharap moest al in 2011 met pensioen. Volgens Waaldijk zelf wordt heeft hij voor de derde maal een contract tot verlenging aangeboden gekregen. Hij is weer akkoord gegaan en blijft in elk geval aan tot maart 2014. Net zo lang moet een bepaald traject worden afgelegd. Waaldijk had het wel anders voorzien.

“Ik zwaai dit jaar af, maar ga niet stoppen met werken. Ik voel mij nog steeds goed en er zijn tig dingen die ik kan en wil doen. Ik zal altijd mijn bijdrage willen leveren en zal op een of andere manier erbij zijn”, liet de algemeen directeur optekenen in 2012. Hij kondigde toen zijn vertrek aan. Intussen is in 2013 besloten dat hij tot 2014 aanblijft. Van de als nieuwe Staatsolie-directeur gedoodverfde John Sew A Tjon is er beeld noch geluid. Kennelijk krijgt de vakbond toch zijn zin.

De vakbond bij Staatsolie verzette zich van meet af aan tegen Sew Atjons kandidatuur. Binnen Staatsolie zouden kandidaten genoeg rondlopen. Het besluit van de regering om Waaldijk aan te houden, duidt op onenigheid over Sew Atjon. Waarschijnlijk wordt getracht extra tijd te winnen. Of zoveel weifel de nationale olie-industrie te goede komt, zal al gauw blijken. Waaldijk zegt de opdracht te hebben de “aanzet te geven tot gedeeltelijke democratisering van Staatsolie.” Tien procent van de aandelen moet worden ‘afgestoten.’

Bekijk ook:

14 REACTIES

 1. Opnieuw benoemd voor de periode van een half jaar, waarin hij een forse obligatielening moet zien binnen te halen en vervolgens wordt 10 procent van Staatsolie aan derden verkocht !

  Dat is moeilijk te raden: aan de graaiers die nu aan de macht zijn !

  Via een zijweg plunderen ze ook nog een van de best presterende bedrijven en krijgen zo prive een dikke vinger in de pap.

  Wanneer komt het slappe volk van Suriname in opstand om deze criminelen van hun grondgebied te verjagen, desnoods met zwaar geweld !

  Bron : Starnieuws

  Contract Staatsolie-directeur Waaldijk opnieuw verlengd

  27 Sep

  Staatsolie-directeur Marc Waaldijk Het contract van algemeen directeur Marc Waaldijk van Staatsolie is opnieuw verlengd. Dit besluit is genomen door de aandeelhouder, de Staat Suriname. Marc Waaldijk zou per 1 oktober afzwaaien. In een persbericht wordt aangegeven dat er verscheidene expansie activiteiten in uitvoering zijn en in het belang van de verdere vooruitgang van Staatsolie, heeft de aandeelhouder gekozen voor continuïteit van bestuur.

  In maart 2014 zal Waaldijk aftreden. De directie krijgt in deze periode de opdracht om:
  – het traject van een tweede obligatielening in te zetten en succesvol af te wikkelen.
  – een aanzet te geven tot gedeeltelijke democratisering van Staatsolie. Dit houdt in het afstoten van tien procent van de aandelen. Dit zal gebeuren in samenwerking met de financiële en monetaire autoriteiten.

  In het persbericht, ondertekend door Waaldijk, staat dat de raad van commissarissen daarnaast de opdracht krijgt om het traject van doorlichting van de organisatiestructuur van Staatsolie in te zetten door een internationale consultant, met specifieke olie en gas ervaring. De doelen die gesteld zijn voor de planperiode 2013-2030 zullen getoetst worden op de doelmatigheid, efficiency en uitvoerbaarheid. Het resultaat van de doorlichting zal dienen te leiden tot een goede invulling en bezetting van de topstructuur.

  “De aandeelhouder hecht eraan ter waarborging en uitvoering van deze punten een tijdschema aan te koppelen. “De aandeelhouder beoogt met deze besluiten de Staatsolie Maatschappij Suriname NV robuuster te maken, teneinde de continuïteit en verdere groei veilig te stellen”, staat in het persbericht.


  Maak melding

 2. De enige juiste beslissing is genomen door de aandeelhouder!

  Op den lange duur zal Suriname flink profijt hebben van deze cruciale beslissing! Maar zoals elke cruciaal momentum, geduld is een schone zaak!


  Maak melding

 3. 27 sept.2013

  Beste michael,

  Srika heeft in een vorige posting van jou begrepen dat jij je veel bezighoudt met de beursgang. Het verkopen van een klein deel van aandelen is toch geen ramp? Het doel is toch te proberen buitenlands kapitaal en kennis voor Staatsolie binnen te halen? Of ziet Srika dat verkeerd?

  Srika had al in 2012 voorspeld dat Sew A Tjon niet de directeur van Staatsolie zal worden en in 2013 had Srika ook t.a.v. Staatsolie, op dit forum, een betoog gehouden van denkers , bouwers en doeners binnen Staatsolie, en dat Staatsolie, in deze fase, een denker als directeur nodig heeft. @micheal, Srika verwacht van jou zeker een inhoudelijke reactie.

  In mijn posting van 19 september 2013 had ik al een analyse gegeven t.a.v. bedoeld verschijnsel binnen Staatsolie. Lees mijn onderstaande posting van 19 september 2013 goed, en ik hoop dat je de problematiek binnen Staatsolie beter zal begrijpen. Maar voor een deel heeft Srika nu al gelijk gekregen.

  Posting van 19 september 2013:

  Donderdag 19 september 2013 om 21:48 uur, door Srika
  19 sept.2013

  Toch is Waaldijk ervan overtuigd dat Staatsolie uiteindelijk zal slagen in haar zoektocht naar het zwarte goud. “We gaan ze vinden, dat is slechts een kwestie van tijd.”(uit DWT, 19 sept.2013)

  Srika gelooft er heilig in dat Suriname ook rijke oliebronnen moet hebben. Brazilië heeft meer dan vijfentwintig jaren moeten zoeken, voordat zij een rijke oliebron vonden. Hoelang zal Suriname hiervoor nodig hebben, mede gelet op de voltooiing en productiecapaciteit van de aankomende raffinaderij?

  Srika wil vandaag toch een kritische beschouwing houden over de olie-industrie in Suriname in relatie tot de verwachtingen van Staatsolie en het volk van Suriname.
  Dat Staatsolie de voorbeeldfunctie binnen het eigen kunnen van Suriname is, daar is menigeen het over eens.
  Maar binnen de continuïteit vertoont Staatsolie nu wat krimpscheuren.

  De opvolging van Marc Waaldijk( moet eigenlijk met pensioen) laat lang op zich wachten en Srika verwacht dat hij opnieuw verlenging krijgt. Geeft aan, dat een nieuwe denker(ster) voor de positie van directeur van Staatsolie nog niet in zicht is wat onrust binnen de directie en ook zeker bij de arbeiders te weeg zal brengen.

  In 2011 verklaarde Marc Waaldijk dat Staatsolie een bewezen reserve voor de komende 15 jaren heeft. In bovenstaand item wordt nu gesproken van 70 miljoen barrels.

  Zowel op zee als op het land heeft Staatsolie veel boringen laten verrichten, echter zonder veel resultaat. In Coronie en bij Weg-naar-Zee zijn oliesporen gevonden, maar geen oliebronnen.Het Tambaredjoveld krijgt steeds meer last van grondwater in de olie en voor zuivering kost dat weer veel geld.

  Bij een productievolume van zestien- tot zeventienduizend barrels per dag over 330 dagen per jaar,leert een eenvoudig rekensommetje ons dat met de reserve van 70 miljoen barrels de raffinaderij ongeveer 15 jaren vooruit kan.

  Wat dan als er in die tussentijd nog geen olie of niet voldoende olie gevonden is om de raffinaderij verder te runnen?

  De raffinaderij kost Suriname ten minste 800 miljoen US-dollars en moet worden afbetaald.
  Uit de informatie van de site van Staatsolie heeft Srika kunnen afleiden dat de kennis van Staatsolie meer gericht is op het zoeken van olie m.b.v. stratificatie technieken, niet dieper dan 500 meter.
  Andere technieken beheerst Staatsolie vermoedelijk nog niet.

  Srika vindt dat Staatsolie of deskundigen hierin moet opleiden / inhuren of zich inkopen bij een gelijksoortige oliemaatschappij om zo de kennis binnen te halen.Denk hier aan Colombia, Ghana of Nigeria.

  Het ethanolproject van Staatsolie te Wageningen lijkt een goed project te zijn, wordt zeker een alternatief voor de fossiele brandstoffen. Wel zal het kleinschalig blijven.
  Voor de verdere financiering van dit project zal Staatsolie het niet alleen moeten doen, maar moet het opzoek gaan naar enkele partners.

  Ook hun electriciteitsproject is aan te prijzen.Maar de toekomst hiervan is weer afhankelijk van het vinden van meer oliebronnen om zo de motoren draaiende te houden.

  Staatsolie geeft wel veel geld uit aan infrastructuur en opleidingen bij ADEK(universiteit Suriname)Prima!
  Maar zou het ook niet zo moeten zijn, dat Staatsolie, bijv. achter Flora-A, op het terrein van Staatsolie een praktijk museum opricht, eventueel in samenwerking met GMD, waar jongeren van de mulo/havo/vwo en technische scholen spelenderwijs kennis kunnen opdoen met de geologie(bodemsoorten,soorten gesteenten, soorten mineralen enz.) en zo de waarde van de Surinaamse bodem beter leren kennen en begrijpen? Met als doel dat een aantal van deze jongeren ook zo een studierichting kiezen om zo een eigen professionele industrie op te zetten.

  Srika weet dat dhr. Marc Waaldijk al een tijdje bezig is om na zijn pensionering zich te gaan bezighouden met zijn eigen opgerichte bedrijven.

  Zit zijn belang en ‘drive’ nog bij Staatsolie of heeft hij zich nu al volledig gericht op zijn eigen bedrijven? Dit bepaalt ook de daadkracht en gerichtheid binnen Staatsolie op dit moment. Althans, zo ziet Srika dat.

  Afhankelijk van de gevonden oliebronnen, kan Staatsolie in de toekomst economisch positief doorgroeien of indien er geen of weinig olie, binnen die vijftien jaren,gevonden wordt een stilstand krijgen.Let op, Srika praat met de informatie en de realiteit van vandaag!!

  Laten wij hopen dat binnen de komende tien jaren, een bron ontwikkelen kost ook nog jaren, Staatsolie zeker op het land een grote olievondst doet.

  Srika hoopt dat jullie hier op dit forum zijn bijdrage op dit item goed doorlezen en hierover een eigen mening vormen.

  Lees eerst het stuk goed door en geef Srika dan maar de fossiele minpunten!Sommigen op dit forum zijn toch daarin gespecialiseerd.
  Srika


  Maak melding

 4. Srika niemand hoeft jou minputen te geven, je geeft jezelf al een groot minpunt door over jezelf in de derde persoon te schrijven, doe wel meer mensen die zichzelf op een voetstuk plaatsen of in een psychiaters centrum opgenomen zijn


  Maak melding

 5. 27 sept.2013

  Beste Hans,

  Primair gaat het niet om het schrijven in de derde persoon. Je lijkt Ira wel.

  Primair gaat het om de inhoud van mijn posting. Reageer daarop nu eens eindelijk! Toch niet veel gevraagd?

  Ook vraag ik niet veel minpunten. Bepaal dat maar zelf, maar geef gul.
  Srika


  Maak melding

 6. Mij gaat het in dit geval wel primair om in welke persoonsvorm een zelfingenomen sujet zijn uit diverse bronnen vergaarde informatie overgoten met een persoonlijk sausje, zichzelf presenteert, is niets meer of minder dan pronken met andermans veren, mooi stukje zelfverheerlijking


  Maak melding

 7. 28 sept. 2013

  @Hans,

  Bewijs dat Srika met andermans veren pronkt. A.u.b.!, kom met bewijzen en maak Srika op dit forum belachelijk!!

  Maar Hans,ga toch liever inhoudelijk in op de posting. Of is de simpele manier van de postings van Srika toch al moeilijk voor jou.

  Jammer, maar Srika kan niet eenvoudiger! Wel formeler en op academisch niveau. Maar dat is niet het middel waarop Srika op dit forum de discussie inhoudelijk wil ingaan.

  Hans en de rest van de cabalen hebben de gemene aanval geopend op Srika. Geen aanval m.b.v. een inhoudelijke posting, maar door het principe van ‘op naar de 1000’!

  Kom op met bewijslast! Zo niet, dan maf jij mij volgooien met minpunten. Want alleen hij die een minpunt is, is instaat minpunten te geven.Zelf tot het maltentige toe.

  Waterkant stijgt arme Hans naar de kroon
  Het geven van minpunten dat is zijn hoon
  Srika schrijft wel altijd in de derde persoon
  Voor arme Hans niet te begrijpen en ongewoon

  Hans, vergeet de minpunten niet.
  Srika


  Maak melding

 8. Srika, bij jou stijgt het naar je hoofd, met die eeuwige lofzang op jezelf, kokketeren met je academisch niveau, geweldig hoor, wie en wat probeer je nu eigenlijk te imponeren


  Maak melding

 9. @Srika
  Klein adviesje.
  Als je wilt dat mensen je verstaan, moet je duidelijk praten.

  Een bericht in hoofdletters lees ik niet en een bericht in de leipe stijl die jij hanteert lees ik ook niet.
  Wellicht heb je wat zinnigs te melden, maar ik begin er niet eens aan.
  Pas je liever aan.


  Maak melding

 10. 29 sept.2013

  Wat een aanvallen op Srika.
  Het wordt nu zeker een chemische aanval, om zo Srika klein te krijgen.

  Ga toch inhoudelijk in op de postings van Srika en misschien hebben jullie daar een kans.Zeker op het bovenstaande item.En probeer daar Srika te pakken op onzorgvuldigheid, t.a.v. de feiten.

  Opmerkelijk dat leider Henk Molenaar niet reageert op Srika. Het zal wel een afspraak van multitasking zijn.

  Laten wij nu liever praten over de problemen van Surineds, hier in Nederland. Want die zijn er veel.Of zien Henk Molenaar en de forumhouder dat niet? Waarom Suriname en de Surinamers steeds maar negatief bespreken, terwijl de eigen toko van de Surineds in Nederland vol problemen zit?
  De meeste Surineds zijn Nederlanders en in Nederland ervaren zij hun leven.

  En nu maar een chemische aanval d.m.v. gecoördineerde minpunten. Hans, dit is je kans! Einde posting!!

  En nu gaat Srika het pas verschenen rapport over de klimaatsverandering op aarde met een paar collega’s inhoudelijk bespreken.Dat moet ook gebeuren, onder een genot van een biertje.
  Srika


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.