dinsdag, juni 18, 2024
HomeOnderwerpenGeschiedenisGevolgen Nederlands slavernijverleden onder de loep

Gevolgen Nederlands slavernijverleden onder de loep

-

Does Travel - naar Suriname

Ter herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij in de Nederlandse koloniën organiseert het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) op 30 juni in het Stadsarchief Amsterdam het internationale symposium ‘Cultural Trauma? Transatlantic slavery in perspective’. Wetenschappers als Ron Eyerman, Tom Segev, Ann Phoenix, Emily Raboteau en Abram de Swaan buigen zich tijdens dit symposium voor het eerst over het concept cultureel trauma in relatie tot het Nederlandse slavernijverleden.

Het concept cultureel trauma werd in de wetenschap in eerste instantie alleen gebruikt om de toestand van de Joodse slachtoffers van de Holocaust te duiden. Sinds enkele jaren wordt het in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk ook in verband gebracht met de achterstandspositie van de zwarte nakomelingen van de slavernij.

In Nederland is het concept cultureel trauma niet empirisch onderzocht. Het wordt wel gebruikt in discussies over slavernij. Soms als verklaring voor de kwetsbare maatschappelijke positie van de zwarte nakomelingen. Soms ook om een negatief beeld te creëren door klachten en eisen van zwarte nakomelingen over hun situatie weg te zetten als uitingen van slachtoffer-denken en getraumatiseerd gedrag.

Op basis van vergelijkend, empirisch onderzoek is Ron Eyerman (Yale University) er als eerste in geslaagd dit begrip te definiëren en toe te passen op de situatie van de zwarten in de VS. Ann Phoenix (London University) deelt haar inzichten over de invloed van het slavernijverleden op de intermenselijke relaties in het Verenigd Koninkrijk. Tom Segev gaat in op de manier waarop men in Israël omgaat met trauma’s van de Exodus en de Holocaust. De schrijfster Emily Raboteau bespreekt het concept cultureel trauma aan de hand van een analyse van de reggae muziek.
NiNsee-professor Stephen Small geeft een inhoudelijke samenvatting van de dag. De Amsterdamse wethouder Andrée van Es (o.a. diversiteit en integratie) sluit het symposium af .

Dit symposium wordt aangeboden door het NiNsee in samenwerking met de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, het Institute of Cultural Heritage & Knowledge en het Menasseh ben Israel Instituut. Voor volledig programma en aanmelding via http://www.forum.nl/agenda.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

79 REACTIES
 1. Het laatste wat de creolen moeten doen is aan de kindertjes vertellen dat ze ooit slaven waren, anders gaan die kinderen zich ook nog gedragen als slaven.
  De moslims in Pakistan vertellen hun kinderen dat ze afstammen van vorsten en prinsen uit Turkije en Arabie. Zelfs de geschiedenisboekjes op school leren deze onzinverhaal. Want de moslimwereld van Pakistan zou een shock krijgen indien ze erachter kwamen dat ze van de hindoes afstammen.

  De creolen moeten misschien hetzelfde doen. Verzin een verhaal dat de creolen Afrikaanse avonturiers waren die graag over de wereld zwerfden en zo in Suriname en de Caraiben terecht kwamen. Vermijd het woord slaaf! Je wilt de kinderen toch geen trauma bezorgen?


  Maak melding
 2. @Cobra
  Alleen jouw eerste regel al:”Het laatste wat de creolen moeten doen is aan de kindertjes vertellen dat ze ooit slaven waren, anders gaan die kinderen zich ook nog gedragen als slaven”.
  Heeft mij laten stoppen met verder lezen!
  Moet ik dat verloochenen?

  Mijn en hun:-
  oudoudbetovergrootouders,betoudovergrootouders, overoudgrootouders,overovergrootouders, bet-overgrootouders,overgrootouders waren slaven.
  Moeten wij als bet-na-achterkleinkinderen dit onze kroost onthouden?
  Mensenkinderen,heb je nog meer van dit soort aanbevelingen? 😳

  Sterker nog het is mij/ons niet onthouden en ik/wij gedra(a)g(en) mij/ons niet als slaaf!
  Hoe kom je aan die wetenschap?Waar heb je dat vandaan?


  Maak melding
 3. @MEDUSA,

  Ga bij jezelf na. Wat deed het met jou op of vanaf de dag dat je vernam dat je voorouders slaven waren? Voelde je jezelf beter of slechter? En gaat zoiets ooit weg uit je brein? Het blijft er altijd in en zal je altijd beinvloeden. Positief of negatief.


  Maak melding
 4. Cobra snapt er weer geen snars van. De Joden vertellen hun kinderen toch ook over de holocaust. Groeien die kinderen dan op denkende dat ze brandhout zijn of een gasfornuis..neen toch.
  Waarom moeten mensen hun geschiedenis verloochenen.

  Wat Surinamers wel moeten doen is hun kinderen vertellen hoeveel strijd er geleverd is tijdens de slavernij en wat Afrikanen deden voordat die teringhandel begon. Dan kom je genoeg vorsten tegen. De rijkste man ooit in de gedocumenteerde geschiedenis van de mensheid kwam uit het huidige Mali..dat soort dingen dus.

  Zo, nu is het wachten op Henk Molenaar en zijn racistische kornuien die allerlei onzin neer zullen zetten onder dit bericht…omdat het over zwarte mensen gaat natuurlijk waarom anders.


  Maak melding
 5. @ Cobra
  Ik hoef niet nogmaals bij mezelf na te gaan welk effect het op mij had!
  Bij het vernemen van mijn verleden is juist een bron van energie vrijgekomen en heeft een enorme drang(fightig spirit)in mij opgewekt en mede daardoor bewerkstelligd dat er iets positiefs van mij terecht is gekomen.
  Ik heb ethische,zedelijke,morele en principiële verplichtingen t.o.v. mijn kinderen en eventuele kleinkinderen,dus mag ik mij hun mijn/hun verleden niet onthouden,noch verdraaien!
  Alleen door je verleden kan je begrijpen wat/wie je nu bent!
  Niet door leugens!
  Ooit val je door de mand of raak je door alle leugens getraumatiseerd!


  Maak melding
 6. @jenke: Cobra snapt er weer geen snars van. De Joden vertellen hun kinderen toch ook over de holocaust.

  Jenke, waarom denk je dat de Joden een waas voor de ogen krijgen zodra ze het woord Nazi of Duitser horen? De Joden zijn nog steeds op jacht naar oude Nazis en hebben geen rust in hun donder.

  Waarom denk je dat een heleboel creolen opgewonden raken zodra een Nederlander de slavernij bagatelliseert?
  Bespaar jezelf toch al die opwinding.


  Maak melding
 7. @jenke
  Ik snap er geen snars van en jij snapt geen BAL van.
  De holocaust heeft echt plaatsgevonden even als de slavernij.
  De joden onthouden hun kinderen dat niet,spiegelen noch zij hun kinderen leugens voor,de nakomelingen van de slaven onthouden hun kinderen dat dus ook niet.
  Niks leugens,maar de waarheid!!!
  Jij mag jouw kinderen de waarheid onthouden!
  Je bent nu al een grote leugen door jouw reactie hierboven en VOORAL SUCCES MET JE gefrustreerde (toekomsige?)KLEINKINDEREN.


  Maak melding
 8. @Medusa en Jenke

  Jullie beiden kunnen ophouden om over de slavernij te prediken!
  Zodra onze kinderen in de kleuterklas komen wordt hun de hoofd al ingepomd over het slavernij verleden>
  Heden wordt de afschaffing van de slavernij met muziek en dans herdacht omdat het een blije gebeurtenis is, Zelfs KWAKOE heft een feest op zijn naam staan..het heet KWAKOE FESTIVAL EN wordt uitgebreid gevierd in Nederland door een ieder!!
  Het koningspaar doet mee,de suri neds zijn blij iedereen is blij….alleen zie je de zure gezichten van enkelen zoals bij jullie twee in Suriname. Ga van deze dag genieten lummels,het blijven vastklampen aan de geschiedenis die eeuwen teruggaat levert geen voordelen op!
  Zelfs de joden zijn nagenoeg over het Holocaust tragedie heen. Ze wonen in landen die hun eens als vijanden zagen en afmaakten .
  Holaucaust wordt op gepaste wijze door ze herdacht maar je ziet ze in ieder geval niet kwijlen over het verleden .
  En Holocaust is een TRAGEDIE die zich heft afgespeeld in deze eeuw!!

  Gaan jullie twee je ook bezig houden over de jongste tragedies in deze eeuw in Suriname bv
  -coup 1980
  -decmoorden 1982
  -Moiwana slachting
  -verkiezing door verraad 2010
  -bouta amnestie
  -kogelbrief,


  Maak melding
 9. @Ray
  Je bent een en al een gestoorde en gecastreerde ezel.
  De joden zijn over de holocaust heen?
  Wat een ontdekking!!!!
  Ga maar verkondigen dat de holocaust niet bestaan heeft,dan zal je aan jouw ezelskinnebak merken of ze er over heen zijn of niet!

  In Nederland wordt ook het bevrijdingsfeest gevierd en vieren ze nog talrijke feesten uit het verleden, soms herdenken ze gebeurtenissen van zelfs 3 à 400 jaar geleden!
  Ben je wel geschoold op dit gebied?IK BETWIJFEL DAT!
  Over de opleiding van de Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders wist je ook al zo beschamend weinig! NU WEER!


  Maak melding
 10. @JENKE: Bij ons thuis word er nooit over de Holocaust gesproken hoor,en in mijn omgeving ook niet, dus ik snap niet waar je die wijsheid vandaan haalt!!

  Dat gezegd hebbende moet ik toegeven dat mijn voorouders al rond 1651 hun heil gezocht hebben in onze parels van Caribisch Nederland, en zich vestigden rond Schottegat, en hebben samen met de rest van de Sefardische gemeenschap de parels tot grote bloei gebracht,(totdat de lokalen overnamen, en de rest is history!).

  De meesten liggen ook begraven op Beth Haim( het huis der levenden).

  En COBRA heeft gewoon gelijk Jenke en de kabula danseressen snappen er weer niets van!!

  Have a nice day!!!!


  Maak melding
 11. En de niet joden weten het allemaal weer beter!

  Mijn advies laten ze zich bezighouden met hun voorouders met pijl en boog,Ghana, Fort Elmina, bamboe rokjes, tokko tokko polders en de achterstandswijk plein van 12 mei, en de bijlmer.

  Have a nice day!!!


  Maak melding
 12. @Ray.
  Ik heb je gisteren gemist bij het artikel:”Wandeltocht in Den Haag i.v.m. 140 jaar Hindoest..

  Zijn jullie er ook niet over heen?Of moest je toen nog uit je bergspleet te voorschijn komen voor een reactie?


  Maak melding
 13. @Medusa

  DE JODEN ZITTEN NIET ELKE MINUUT/SECONDE VAN DE DAG TE JAMMEREN OVER HET HOLOCAUST VERLEDEN. Ze gaan door met hun leven en daarom zijn ze ook zo succesvol heden. Ze laten zich niet achterhouden door hun tragische verleden die niet ver in de geschiedenis van deze eeuw teruggaat!!De HOLOCAUST BESTAAT !dat is een Feit en zal voor eeuwig gegrift staan in de mensenheugenis voor altijd!
  Hoor je de joden praten over de Holocaust zoals dagelijks gesproken wordt over het slavernij verleden in Suriname!!
  En tussen de joden heb je heden generaties wonen en leven wiens opa,moeder ,vader,oma ,broers en zusters de HOLOCAUST aan den lijve ondervonden hebben of zij zelf!!En het is nog niet een EEUW geleden!!
  Ondanks de pijn die dezen met zich meedragen gaan ze door met hun leven want de tijd staat niet stil!!

  En je moet ophouden anderen ongeschoold te blijven noemen!!
  Ongeschoold zijn in Suriname is niet slecht tegenwoordig,het brengt je juist verder..
  zie maar vb somo,brunsie en bouta!!
  En de geleerden…wel ,wel, zij hebben helemaal geen kansen meer om het te maken in Suriname!!


  Maak melding
 14. Slavernij betekent gewoon: moeten werken.

  Afschaffing van slavernij betekent: Nooit meer moeten werken.

  En dat wordt generaties lang nog steeds gevierd.


  Maak melding
 15. 04 juni 2013

  Komen jullie liever op de virtuele symposium van ‘professor’ Srika. Deze betiteling heb ik ontvangen van GMAP.

  Prof. Srika brengt jullie dan terug naar de plaats van de eerste slavenopstand in Suriname, waar het ook daadwerkelijk ging om bevrijding uit slavernij en in volledige vrijheid een eigen toekomst opgaan.

  Het begrip en de betekenis van ‘eenheid en samenwerking’ zal jullie worden bijgebracht. Op dit forum is dit begrip en de betekenis daarvan zeer ver te zoeken.

  En als toetje bespreekt ‘prof’ Srika de Winti-cultuur als betekenis en doel een ook als bevrijdingsinstrument van historisch gecumuleerde geestelijke trauma’s.

  GMAP moet er zeker bij zijn, want hij ontvangt dan van Srika een wasje en daarna de gouden regels van de betekenis ‘eenheid, respect en toekomstdenken’, uit het boek van A. de Kom.

  Na dit officiële gedeelte geven Henkie en Es nog een voordracht over de witwinti-prei, het nieuwe verschijnsel binnen Suriname.

  Aan de bar is te verkrijgen: Djoko, Djindya-biri en de heerlijke heri-heri met batjaw.

  Is dit ernst of luim? Laat Srika het dan weten!!!
  Srika


  Maak melding
 16. @Medusa

  Die wandeltocht gebeurd maar 1 keer in het jaar.Na de wandeltocht gaat iedereen naar huis en door met hun dagelijkse werkzaamheden.
  En wij danken Baba en Mai voor hun wil en doorzettingsvermogen en danken hun dat wij als surinamers zijn geboren.. en dat is alles..
  De hindostaanse immigratie is ook een feit ook zij hebben een heleboel moeten incasseren maar wij kijken voorruit naar de toekomst en het verleden gaan wij geen kans geven een belemmering voor ons,de hindostanen dus, te vormen!!
  Elk jaar wordt de hindostaanse immigratie op gepaste wijze gevierd alhoewel ze geronseld warden en hier overgebracht werden geven wij desondanks een gezellige tintje eraan!!


  Maak melding
 17. @Who cares (Wc vluchteling uit racistisch Rhodesië/Zimbabwe het APARTHEIDSREGIEM,JIJ DIE BEWEERT 5 TALEN IN WOORD en GESCHRIFT te beheersen)

  Ik tot historicus.Mag ik ook effe promoveren?
  En dit is mijn algemene ontwikkeling maar voor jou een hoger niveau dat jij hopelijk in je volgend leven hopelijk bereikt!!!
  Jij promoveerde toch ook van vluchteling uit racistisch Rhodesië/Zimbabwe het APARTHEIDSREGIEM,JIJ DIE BEWEERT 5 TALEN IN WOORD en GESCHRIFT te beheersen (Ai baja verberde siekie no habi dresie,klopt!!!)tot asielzoeker! 😳 😳 😳 😳
  Nou dan!!

  Een ieder zijn meug zei de boer en hij kuste het varken.
  😆 😆 😆 😆 😆 😆


  Maak melding
 18. En voordat ik overga tot de orde van de dag nog even dit: Whatever you do in life, always remain a student, and never become a teacher!!!

  again have a nice day!!


  Maak melding
 19. @Ray
  Je zegt:”En je moet ophouden anderen ongeschoold te blijven noemen”!!

  Ik zeg dan moet jij mij maar de gelegenheid niet bieden!
  😆 😆 😆 😆 😆 😆
  Maar ik wil het wel hooooooooooooooooooooooorrrrrrr!!!
  Laat iedereen herdenken wat hij wil!Hij leeft in een vrij land!Word verstandig,geen racist, discrimineer niet!
  Maar blijkbaar jou en soortgenoten een torenhoge moeilijke opgave!


  Maak melding
 20. @Ray
  Alleen al de ontkenning of goed praten van de holocaust hangt je een zware gevangenisstraf van 5 jaar boven het hoofd.
  Het wordt je zelf verboden in België, Frankrijk, Australië, Canada, Zwitserland, Polen en Israël je VRIJE MENING hierover TE UITEN!
  MAAR DAAR HOOR IK JE NIET OVER?
  Als dit t.a.v. de slavernij niet mocht had ik jou en je kornuiten al lichtjaren ver horen loeien,balken,bleren en kermen!
  Die arme nakomelingen van de slaven mogen niet meer over hun zwaar verleden praten,maar moeten doen wat jij wil.Mooi hoor!
  Ga jij maar lekker op het dak zitten kerel!


  Maak melding
 21. @Who cares: “Whatever you do in life, always remain a student, and never become a teacher!!!”

  Voor deze dag zijn dit de meest wijze woorden die ik tot nu toe heb gelezen!
  Ik hoop, Who Cares dat ze bij de juiste persoon aankomen!! Maar vooral begrepen worden!!!
  Dat vooral!!
  Thanks, een mooie wijze spreuk voor deze mooie dag!


  Maak melding
 22. Wat er kan gebeuren als mensen geloof hechten aan opgeklopte mythe’s, complete onzin verhalen,die verweven met passages uit de bijbel, zich superieur gingen wanen T.O.V van anderen, is dus juist datgene wat mede een holocaust heeft kunnen veroorzaken.
  Vele Nazi sympathisanten geloofden heilig in de sprookjes van de in die tijd zeer populaire Madam Blavatsky, die een van oorsprong BUITEN-AARDS Ras beschreef dat door vermenging met aardse (inferieure) rassen z’n bijzondere gaven en eigenschappen was kwijt geraakt, en dat dit alleen hersteld kon worden door het Ras (Arier} uit Atlantis te zuiveren van vreemd bloed.
  En dat was haar allemaal verteld door haar ( HINDOE ) geliefde uit India.
  De bijbelse passages die vertellen over de gevallen Engelen (Nephelim) die aardse dochters als vrouwen namen, moest voor de gelovige NAZI als bewijs dienen.
  Deze ” wetenschap ” moest ze bovendien vrijwaren van de gedachte van Darwin; dat ze ( ook ) van de Apen afstamden.
  Al het andere dat geen blond haar en blauwe ogen had, kon dus worden vernietigd.


  Maak melding
 23. @Medusa

  DE arme nakomelingen van de slaven??!!!
  De nakomelingen moeten werken als ieder ander in Suriname!!
  De nakomelingen van de hindostanen werden ook niet geboren als miljonairs!!
  Ze hebben gewerkt en hard ook om te bereiken wat wij heden in de maatschappij betekenen!!
  Ik zou blij zijn als er een strafverbod zou komen om over de slavernij te praten in Suriname. Je wordt gewoonweg misselijk om dag in en dag uit dezelfde verhaaltjes te blijven te blijven horen.
  Het maakt de nazaten van de slaven van toen zelfs LUI heden.
  Ze voelen zich ook slaven alhoewel ze VRIJ geboren burgers van Suriname zijn!!
  Geef ze een ketting en ze boeien zichzelf ermee,zo klein en zielig denken zij over zich zelf!
  Ik stimuleer ze juist om een deel te worden van de moderne maatschappij maar het lijkt alsof ze nooit de EEUWWISSELING meegemaakt hebben!!!
  JE KAN HET MIJ DUS DAAROM NIET KWALIJK GAAN NEMEN ALS IK ZEG DAT ZIJ UIT ZIJN OP ZELFMEDELIJDEN EN LIEVER LUI DAN MOE ZIJN!!


  Maak melding
 24. @ Who cares..ooh God..ben je zo een nageboorte van die incestplegende kabalistische elite op de Antillen, ..alles om het bloed zuiver te houden toch..getsie

  Dat jullie het thuis nooit over de holocaust hadden kan ik me goed voorstellen….daar is namelijk toch enige eeuh..algemene ontwikkeling voor nodig, en geletterdheid, je moet wel kunnen lezen natuurlijk.

  @ Ray..je bent niet alleen ongeschoold, je bent ook nog eens dom.

  @Medusa..no problem


  Maak melding
 25. @ Ray, wat maakt het nou uit wat ik ben. Kijk naar jezelf. Vergelijk jezelf niet zo met anderen. Daardoor groeit je minderwaardigheidscomplex alleen maar.

  En lees eens een boek zonder plaatjes..doet wonderen


  Maak melding
 26. @Ray
  Je zeurt maar over werken!We weten inmiddels hoe hard jullie hebben gewerkt in Suriname en in Nederland!

  Geen verhalen over kikkers en slangen!!
  De VS weet hoe hard jullie werken en heeft jullie inmiddels in kaart gebracht en eerstdaags valt de bom voor alle drugsbaronnen.

  Niet voor niets heeft een VS diplomaat enkele jaren geleden een bezoek aan Nickerie gebracht.
  Waarom niet Coronie,maar Nickerie?

  1.Ben je vergeten dat een van jullie hardwerkenden na de arrestatie van de Guyanese crimineel en drugshandelaar ROGER KHAN met echtgenote door de FBI per helikopter van een cruiseschip is gelicht?
  Die zit nu te brommen,maar heeft voor strafvermindering namen genoemd!

  2.Ben je vergeten dat er in 2008 een van jullie op een terrasje a/d overkant van Torarica om 14:00 u op klaarlichte dag is geliquideerd,de dader is nooit gevonden?

  3a.Ben je vergeten dat een groentenhandelaar in Almerestad René Karamatali en Brian Stein heeft vermoord?Op 13 november wordt Karamat ali’s lichaam gevonden in een riool aan de Poortmolenstraat. De recherche moest de complete straat openbreken en de riolering omleiden om bij de lugubere inhoud van de dikke rioolbuis te kunnen komen. René blijkt te zijn doodgeschoten.
  Zijn auto wordt twee dagen laten gevonden.

  3b.René is een vriend van de 49-jarige eveneens vermoorde Brian Stein. Hij werd op 14 oktober 2008 vermoord in de kofferbak van zijn auto aangetroffen. nu 18 jaar in de bajes bromt omdat hij Karamatali en vriend heeft laten ombrengen?

  4.Ben je vergeten dat in ‘s-Gravenhage een van jullie harde werkers (vader en zoon) iemand hebben vastgemetseld in een in aanbouw zijnde flatgebouw?

  Moet ik nog meer harde werkers voor je opnoemen of is dat genoeg zo!
  HARDE WERKERS HOOR!


  Maak melding
 27. Dinsdag 4 juni 2013 om 17:15 uur, door jenke

  @ Ray..je bent niet alleen ongeschoold, je bent ook nog eens dom

  Als jij het niet plezierig vindt om te lezen welke meningen men over jouw heeft te schrijven, dan moet je bovenstaand mening die jij hebt voor anderen ook niet neerschrijven hier!!BEGREPEN!!??


  Maak melding
 28. @Ray.
  Wil je nog meer harde werkers?
  U vraagt en ik draai!
  Ik heb nog (voorlopig 10)gevallen voor je in petto,die ook jij kan natrekken!
  KOM OP,aanhanger en nakomeling van de harde werkers!!


  Maak melding
 29. @Medusa

  God zijt dank dat Roger Khan werd overgebracht naar de VS!!
  Hier in Suriname zou je ‘hard’ ‘werkende’ vriend hem Amnestie op zijn lijf komen plakken.
  En je baasje zelf staat op de Interpol opsporingslijst samen met zijn coke snuivende zoon.
  Beiden hebben ook een vonnis lopen voor drugszaken in Nederland!

  Ps… wat hebben de misdaden gepleegd door hindostaanse misdadigers in Nederland te maken met de hindostanen over de gehele wereld?!!

  Ken je KAbouter van Suriname?!
  Denk jij dat jouw helmaal niet werkende groep ‘heilig ‘ en O,zo ‘Onschuldig’ is??!!!
  Meiske,je moet in Suriname wezen om het te weten….


  Maak melding
 30. @JENKE alias onze totaal naiveling, ik begrijp dat je nog steeds kwaad bent dat je niet uitgenodigd was op mijn Bar mitswa, maar als je beloofd dat jij je netjes zal gedragen,en je kabula en bunga bunga voodoorituelen thuislaat, zal ik overwegen om je uit te nodigen voor m’n seuda…..

  Have a nice day…..


  Maak melding
 31. @Jenke.
  Die conclusie heb ik al jaren geleden getrokken!
  Heb al eerder om zijn racistische inborst mee in de clinch gelegen en NU WEER!
  Ik zal het varkentje even wassen!
  Ik wacht zijn reactie met smart af!
  Ik heb weer mijn lans,speer en harnas uit de schuur gehaald!


  Maak melding
 32. @JENKE en je overige kabula en bunga bunga kornuiten,uit de polder en de prassie osso’s van het plein van 12 mei, mag je ook thuislaten want die zijn niet welkom.

  Have a nice day!


  Maak melding
 33. O jee, de nazaten van de bos indianen,en de platageslaven hebben de pijl en boog verruild voor lans speer en harnas, terwijl ze zelf in het harnas zijn geboren!!!!


  Maak melding
 34. Jeetje who cares…zie je waarom algemene ontwikkeling zo belangrijk is.

  bunga bunga is Italiaans (weet je wel zeker 10 uur vliegen van Paramaribo)
  voodoo is Haiti (toch een kleine 4 uur vliegen dacht ik)
  kabula zou ik bij god waar niet kunnen, ik ben te stijf voor die acrobatiek.

  Maarre ik weet ook niet alles hoor, die bar mitswa..is dat zo een feestje waar ze je toi toi afsnijden?

  @medusa, neem je ook zo een monddoekje mee ter bescherming want die airborn bacillen kunnen dodelijk zijn


  Maak melding
 35. Slavernij is 150 jaar geleden afgeschaft. Natuurlijk is dat onderdeel van het collectieve geheugen. De geschiedenis van een volk bepaald wie je bent.
  Maar geschiedenis moet niet een last zijn. Dingen uit een lang verleden kunnen niet gedraaid worden.
  In Suriname moeten we als maatschappij vooruit leven en de lessen uit het verleden als waarschuwing zien.
  Let wel ten tijde van de slavernij waren vele landen en bevolkingsgroepen dader en slachtoffer.
  De slaven in Afrika werden gevangen genomen door Afrikaanse mensen. En verkocht aan veelal blanke elite.
  Dezelfde elite die in hun vaderland de bevolking, arm, dom en onwetend heeft gehouden. Ook dat is een collectief geheugen.
  Een compleet land aanspreken op iets wat 7 generaties geleden is gebeurt is eigenlijk een beetje dom en gevaarlijk.
  Helemaal als er gesproken wordt over herstel betaling… Wie van de huidige generaties lijdt schade aan iets van 150 jaar geleden. De positieve kant van het verhaal is, zouden de nazaten van de slavernij liever in Mali etc. nu wonen, of hier in het heerlijk en vrije Suriname.
  Om met Johan Cruijff te spreken: Elk nadeel heeft een voordeel.
  Suriname staat op de drempel van grote veranderingen we hebben straks alle mensen nodig om de groei die reeds is ingezet bij te houden.
  Kijk vooruit naar de gemeenschappelijke toekomst!
  Are you in or out?


  Maak melding
 36. @Ray.
  Heel Suriname kent kabouter,die straks en terecht ook 6 voet onder de groene zoden ligt.
  Hij is een crimineel die standrechtelijk moet worden geëxecuteerd.ZONDER PARDON!!!!

  We weten alles over hem.We weten o.a. dat hij geen harde werker is,maar een rover van de eerste orde!
  Maarrrrrrrrrrrrrr …. hij zet ons niet op het verkeerde been!Hij heeft geen BOMBASTISCH kasteel aan de kwattaweg of te Nickerie verdiend aan het HARDE WERK 😆 😆 overgehouden!


  Maak melding
 37. Waterpeil Nederlandse rivieren blijft stijgen

  RIJSWIJK –
  Het water in de Rijn, Waal en IJssel blijft nog even stijgen. Naar verwachting bereikt de Rijn bij Lobith vrijdag de hoogste stand van 13,75 meter boven NAP. Maandag schatte Rijkswaterstaat de maximale stand nog 20 centimeter lager.


  Maak melding
 38. En ik maar denken dat kabouter familie was van Who cares.

  @scheepskat…het gevaarlijkste is als mensen die niks afweten van de geschiedenis voor anderen willen bepalen hoe ze met die geschiedenis om moeten gaan.

  Dus houd aub je snoetje hoor en ga lekker liggen kroelen.


  Maak melding
 39. Verdachten van cokesmokkel opgepakt

  ROTTERDAM –
  Zeven mannen zijn dinsdag opgepakt omdat ze te maken zouden hebben met grootschalige import van cocaïne. Ze zouden betrokken zijn met zeker drie transporten, waarbij coke verstopt zat in een lading bananen en een lading hout uit Chili en in een lading artisjokken uit Peru. Verder zijn ze volgens het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM) ook bezig geweest met een coketransport vanuit Colombia naar Nederland


  Maak melding
 40. @JENKE
  ….. maar als je beloofd dat jij je …….
  De 5 talen in WOORD en GESCHRIFT beheersende analfabeet! 😳 😳 😳

  😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆


  Maak melding
 41. @Ray
  Ik heb het nu niet over “mijn baasje”() wie is dat trouwens!
  Ik heb het over de in jouw ogen HARDE WERKERS!!!!!!!
  Laat het baasje even rusten,dat weten we al en hij is er zelf voor veroordeeld!Nu de anderen nog! 😆


  Maak melding
 42. @Medusa

  Ben je op een soort heksenjacht?!!
  Ga dan maar lekker op je HEKSENTOER want ik doe niet mee met je kinderachtige GEDOE!!
  Als ik moet schrijven over de misdaden gepleegd door jou soort van NEVER WERKENDE groep zal ik voor eeuwig hier bezig zijn!!
  En ik ben blij dat je de misdadigers de hindostaanse specifiek ,hier voor ons neerschrijft want als ze in Suriname opgepakt zouden worden voor plegen van criminele aktiviteiten dan zou ik nog harder dan jij schreeuwen dat zij opgepakt en voorgeleid moeten worden om vervolgens voor eeuwig opgesloten te worden!
  Ik praat geen enkel misdaad goed ,zoals bij jouw groep wel het geval is,1,2,3,en jouw groep begint criminele daden gepleegd door 1 van jullie gelijk goed te praten zeg maar te verdedigen!
  En als een hindostaanse crimineel gepakt wordt zeg ik altijd ‘goedwerk gedaan politie’ !
  En ik hoop dat de hindostaanse criminelen die in NEDERLAND opgepakt worden ook gestraft worden volgens hun wet en boek!


  Maak melding
 43. Jij zegt:”Ps… wat hebben de misdaden gepleegd door hindostaanse misdadigers in Nederland te maken met de hindostanen over de gehele wereld?”!!

  Ik heb het niet over misdaden van Hindoestanen.Ik heb het over HARDE WERKERS!:lol: 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆


  Maak melding
 44. @ Medusa…
  Nou..hij beheerst echt 5 talen hoor

  Bunga bunga
  voodoo
  Kabula
  Bar Mitswa
  who cares
  Plein van 12 mei

  Waarschijnlijk kent hij ook nog karate dus dat zijn echt meer dan vijf talen hoor..


  Maak melding
 45. @Medusa

  Je baasje is bouterse!

  Ps

  EEn crimineel is geen harde werker zoals de rest van ons!Hij is gewoon een ordinaire boef!
  Houdt de hard werkende burgers en de geboeften gescheiden okay,kom ze niet met mekaar mixen hier,verstaan??!!


  Maak melding
 46. @jenke, blijf jij dan lekker in het verleden leven, en je omgeving zich doorontwikkelen.
  Niet straks huilen dat jij niets heb en hun alles.
  Dat heeft dan alles te maken met je levenshouding en niets met slavernij.
  Meer wil ik hier niet over kwijt, ik ga nu weer verder met hard werken.


  Maak melding
 47. @ scheepskat, je moet niet zo zeuren. De halve wereld zit continu te kontdraaien in hun geschiedenis en het heeft geen ene invloed op hun economische ontwikkeling. Of denk je dat de Engelsen ooit zullen zeggen..vergeet de Victoriaanse periode maar of laat de tienduizendste documentaire over Napoleon maar, of zullen we de pyramides maar opblazen. Neen, ze slaan je dood met hun geschiedenis en verdienen er ook nog geld mee. Ook voor de minder mooie periodes word museumpje hier en daar gebouwd.

  Kom je bij die achterlijke Surinamers die vooral vooruit willen kijken. Zelden zoveel stommiteit bij elkaar gezien.


  Maak melding
 48. @Jenkes
  Ik zal even stuk voor stuk de opmerkelijkste HARDE WERKERS voor de geest halen.
  Hier volgen er de eerste 2!

  De ‘most wanted’ criminelen Poeran Gopi (32) en Ricky Sardjoe (33) zijn dinsdagavond in Nickerie zwaar gewond geraakt bij een actie van een speciale eenheid.

  HARDE WERKERS Jenke!:lol: 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
  OF HEEFT Tigri Barba ZICH VERGIST???
  Ooooohhhhh!
  Ja ze hadden geliquideerd moeten worden,wat een mispoes van het KPS.


  Maak melding
 49. @Jenkes.
  HÉ JENKES nog een HARDE WERKER!
  EN LEES HOE HARD HIJ HEEFT GEWERKT!

  PARAMARIBO – De afdeling Fraude van de politie heeft zondag Nawin.N. aangehouden en in verzekering gesteld. De verdachte zou de sociale netwerksite Facebook hebben misbruikt om mensen op te lichten.

  Op Facebook had N. een vals profiel aangemaakt en probeerde contact te maken met derden. Hij deed zich voor als een blanke vrouw met de naam Sherlien en vroeg aan twee mannen om een relatie.
  😳 😳 😳 😳 😳
  De slachtoffers werd voorgehouden dat ze in Suriname is voor stage en in Nickerie verblijft. De mannen dachten met een stagiaire te maken te hebben.

  Op een gegeven moment hield “Sherlien” de mannen voor dat ze door financiële problemen de huur van haar appartement niet kon betalen en ook niet in haar levensonderhoud kon voorzien. Hen werd gevraagd geld te sturen met een bekend transportbedrijf en te laten bezorgen bij een contactpersoon van “Sherlien”, ene Nawin. 😳 😳 😳 😳 😳

  Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat er inderdaad een blanke vrouw met de naam Sherlien stage in Suriname vertoefde en toentertijd haar account aan deze N. had gegeven. N. maakte misbruik van haar account om mensen op te lichten. N. is afgelopen zaterdag door de politie aan de Kankantriestraat aangehouden toen hij geld ging afhalen bij één van zijn slachtoffers.

  De politie vermoed dat hij meerdere personen heeft opgelicht en vraagt slachtoffers alsnog aangifte doen bij de politie van de afdeling Fraude.

  😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆


  Maak melding
 50. @Jenkes.
  Er volgen nog meer harde werkers.Hoeveel heb ik al trouwens?Ik raak de tel kwijt.Ik rust even uit!
  😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆


  Maak melding
 51. @@Jenkes.
  Even off-topic maar ik kan je dit niet onthouden.
  OOK HARDE WERKERS,TROUWENS!

  NEW DELHI – Een Amerikaanse vrouw is dinsdag in het noorden van India slachtoffer geworden van een groepsverkrachting. Dat heeft de Indiase politie gezegd. Vooralsnog zijn er geen arrestaties verricht.

  De 30-jarige vrouw werd dinsdagochtend bij Manali opgepikt door een groep mannen in een pick-uptruck. Ze was op bezoek geweest bij een vriend. De drie mannen in de pick-uptruck reden met de vrouw naar een afgelegen plek waar ze haar vervolgens verkrachtten. De vrouw heeft aangifte gedaan bij de politie, maar er zijn vooralsnog geen verdachten in de kraag gevat.

  De autoriteiten hebben een signalement van de mannen doen uitgaan en hebben wegversperringen opgericht. Voertuigen die Manali verlaten worden gecontroleerd.

  Eerder dit jaar werd ook al een Zwitserse toeriste verkracht. Een Britse sprong uit het raam van haar hotel, omdat ze vreesde te worden verkracht door de hoteleigenaar.

  In december werd een Indiase studente in een busje verkracht. Ze overleed later aan haar verwondingen. Sindsdien klinkt de roep om betere bescherming van vrouwen steeds luider. (AP)

  Maar er volgen meer harde werkers!!
  Heb even geduld hoooorrrrrrrrrrrrrrr!!


  Maak melding
 52. Miko, je hebt misschien gelijk. Maar dat ding is stront irritant.

  75% van de geschiedenis van het land Suriname sinds de eerste Europeanen verschenen werd gedomineerd door slavernij, 90% door kolonialisme. Het is dus LOGISCH dat wanneer je de surinaamse geschiedenis bespreekt het vooral over die 2 zaken zal gaan. Dat heeft niks te maken met slachtofferrol of een houding tegen de HOllanders.

  Maar mensen beginnen meteen of emotioneel of superintellectueel te beleren dat we vooral vooruit moeten kijken. Zielig hoor


  Maak melding
 53. @jenke
  En over opleiding gesproken?
  Van die 5 talen zijn er reeds 3 zeer verminkt en gebrekkig uit Who cares (alias Wc) racistische scheur van het Rhodesische/Zimbabwaans APARTHEIDSREGIEM gekomen,VERDER NIETS!


  Maak melding
 54. Julian With heeft het er vooral ook over dat witte mensen (en sommigen die denken dat ze wit zijn tjee poti) hun racistische neigingen niet kunnen onderdrukken.

  Net sexlust komt het uit al hun openingen naar buiten…dus bij deze is het bewijs weer geleverd.

  trouwens..had jij niks beters te doen kabbalistje?


  Maak melding
 55. @jenke
  NOG EEN HARDE WERKER DIE VAN GEEN KWAAD BEWUST IS:

  Paramaribo – De ondernemer Shyam Guptar benadrukte gisteren tijdens zijn persconferentie in hotel Marriott weer zijn onschuld in de drugszak waarin het werd verdacht.

  Een rijstboot van Guptar werd in 2004 in Portugal aan de ketting gelegd toen drugs aan boord werden gevonden. De drugs zouden voor Nederland zijn bestemd.

  Guptar werd gedurende de afgelopen jaren steeds voor de rechter gedaagd in zowel Nederland als Suriname. De vorige week werd hij integraal vrijgesproken van elke verdenking. (Robin Rosario/GFCnieuws)


  Maak melding
 56. @Jenke.
  Nog 2 HARDE WERKERS.

  Surinaamse politieagenten vast voor moord
  Vrijdag 30 maart 2012 | 50 reacties | Nieuws uit SR |

  PARAMARIBO, 30 mrt – Twee politieagenten zijn aangehouden op verdenking van moord op de Haïtiaan Celius Molius. Volgens politiechef Humphrey Tjin Liep Shie wordt nog een verdachte opgespoord. Het lijk van de man is in een kanaal gevonden in het westen van Paramaribo. Hij was een dag eerder opgehaald door twee mannen. Ze zeiden lid te zijn van het speciale politieteam Faya Blo. Toen om identificatie gevraagd werd, trokken ze hun vuurwapens. Molius is toen afgevoerd.

  Zijn lijk werd met de handen op de rug gebonden terug gevonden. Het laatste heeft veel weg van de modus operandi in twee gevallen die zich recentelijk voordeden. De politie onderzoekt onder meer of er sprake is van een afleidingsmanoeuvre. “Het is een enorme blamage voor het korps, maar we garanderen een gedegen onderzoek”, zegt Tjin Liep Shie.

  Het motief is nog niet bekend. Het duo is door het arrestatieteam van de politie aangehouden in het grensdistrict Nickerie. Een van de twee is rechercheur op het Bureau Nieuwe Haven in Paramaribo. De aanhouding geschiedde op aanwijzing van ooggetuigen.

  O.K Jenke ik stop even.Ik denk dat ik de 10 heb bereikt of ik ben de tel kwijt!
  Maar kan zó door gaan!


  Maak melding
 57. En dat kan niemand in Nederland wat schelen. 🙂

  In Nederland heeft men wel wat anders aan z,n hoofd dan jankende uitkeringstrekkers.


  Maak melding
 58. @jenke
  Graag gedaan Jenke!!

  P.S.
  En dit is 1% van wat ik over de HARDE WERKERS weet!
  Maar ik zal je voorlopig,let wel voorlopig,de rest besparen!

  Zodra Ray weer wat geïnformeerd wil worden!
  Waar is ie trouwens?


  Maak melding
 59. Ray,

  Het begint me op te vallen dat je bij openlijk racisme van Hindostanen nooit iets schrijft om het tegen te spreken. Waar sta je op dit punt of moet ik gewoon mijn conclusies trekken. Van alles en nog wat heb je te vertellen over zwarte mensen en hun onhebeljkheden, maar gisteren was een dronken kakkerlak als ‘Negerzoen’, openlijk racistisch bezig en ik hoorde je niet en zag je niet. Gaat het bij jou alleen om de slechte dingen van zwarten en heb je een bunker in je ogen als het gaat om de slechte dingen van Hindostanen? Verklaar je nader en kom niet met een lulverhaal want daar prik ik zo doorheen.


  Maak melding
 60. Gevolg is dat velen nu in NL wonen en hier hun handje ophouden!

  Wie weet waar men anders wel of niet was geweest. Velen hadden we weg naar Holland zeker niet ontdekt.

  Dus wat we allen steeds willen onderzoeken? Is criminaliteit en corruptie het gevolg van slavenverleden?

  Dacht ik niet. Gevolgen? Welke gevolgen?


  Maak melding
 61. Ray, is een dom racistisch uilskuiken en net als Pero (P) met een kabula mentaliteit van misleiding en bedrog. Een echte Hindostaanse pantoffelheld die zichzelf met sopie en black label moed probeert in te praten. Zo nu en dan blaft hij naar zijn vrouw en geeft een ruk aan zijn kleine ‘tollie’, want hij gelooft dat de man alles mag en de vrouw niets. Door zijn zieke mentaltieit hecht hij meer waarde aan de poep van een koe dan aan de mening van een vrouw. Aan argumenten heeft hij niets. Dan is hij als een baksteen waar je tegen aan kunt praten maar er gebeurt niets, want… een baksteen heeft nou eenmaal geen inzicht of begrip voor andere argumenten dan de zijne. Misleiding en bedrog is zijn handelsmerk, de leugen hoort bij zijn karakter. Begrijpend lezen kan hij niet en schelden op zwarten ziet hij als een daad van verzet. Wat een loser en een bobo! Zijn voorouders zullen trots op hem zijn (not!)


  Maak melding
 62. @NERGERZOEN ik vind dat ding uit de Nickeriaanse polders en het plein van 12 mei een irritant en dom stuk vreten, maar ik vind niet dat je zo over HET kan posten, dus effe wat gas terug nemen a.u.b.,het is je goed recht om dit te denken,post het niet.

  Have a nice day!!!


  Maak melding
 63. @vrijdag 7 juni om 00.03 uur

  De enige die geboren slaven zijn (toen en nu en in de toekomst) dat zijn jou familieleden in jou land van herkomst. Door de komst van je ouders naar Su ben je aan het lot ontsnapt, maar het slaaf zijn zit zo diepgeworteld in jou dat je niet anders kan dan het hier te etaleren.


  Maak melding
 64. negerzoen ray vijay
  weten jullie wat vrouwen tennis is .die zwarte amerikaan williams heeft weer gewonnen ze heeft 18 grand slam titels jullie talibanen zullen dat nooit bereiken omdat jullie je vrouwen achter houdt en jaloers zijn .jullie zijn ziekelijk dom achterlijk en hokjes denkend .

  maar goed ik ben blij dat die zwarte amerikaan heeft gewonnen , zonder te slijmen bereikt ze haar doel ,zie hoevelen de top bereiken zonder te huichelen .
  williams williams williams


  Maak melding
 65. @P

  Praat over de zwarte vrouwen in Suriname okay,die Williams zusters zijjn geen surinamers maar amerikanen.en om die top te bereiken hebben ze hard voor gewerkt!
  Ze zitten niet te dromen als de zwarte vrouwen in Suriname het graag doen!!
  Ps
  als ik vb van Hindostaanse dames,geboren als indiers in India en hun verdiensten in de wereld ga opnoemen zullen we voorals nog bezig zijn , Het is gewoon te veel om op te noemen!!

  En zie je wie betaalt voor het gezin die bestaat uit 10 kinderen. Wij de belastingbetaletrs van Suriname ,het komt niet uit de broekzakje van je baasje maar uit de staatskas!!
  Zo voor de zwarte amerikanen schreeuw je William,william, begin te schreeuwen CONDOOM EN PIL,CONDOOM EN PIL…voor de zwarte surinaamse vrouwen ,en please ga ze voorlichten over GEZINSPLANNING!!Hoelang nog moeten de belastingbetaLers misbruikt worden !!!!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES