NiNsee geeft niet op en zet politieke lobby voort

27

“Zoals de voorouders van de Afro-Caribische Nederlanders recht hadden op vrijheid, heeft het NiNsee vandaag de dag recht op een bestaanssubsidie,” zegt Artwell Cain, directeur van het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis). “Het slavernijverleden is onderdeel van de Nederlandse geschiedenis, dus van ons allemaal. Dit deel van de vaderlandse geschiedenis verzwijgen is een kennisgebrek creëren in de Nederlandse samenleving.”

Toch heeft staatssecretaris Halbe Zijlstra per 1 januari 2013 de rijkssubsidie voor het NiNsee volledig stopgezet. Dit is een uiterst pijnlijke samenloop van omstandigheden voor alle Nederlanders en voor de betrokken doelgroepen in het bijzonder. In het jaar 2013 wordt namelijk 150 jaar afschaffing Nederlandse slavernij herdacht en gevierd met bijzondere activiteiten door het hele land. Tevens is het tien jaar geleden dat het instituut haar deuren opende.

Toch geeft het NiNsee de strijd niet op. In 2008 adviseerde de Raad voor Cultuur al met klem op blijvende rijkssubsidie voor het NiNsee. Er wordt nu alles aan gedaan om een doorstart te maken voor 1 januari 2013. Het NiNsee heeft acht politieke partijen aangeschreven met het verzoek om het voortbestaan in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen op basis van het advies van de Raad voor Cultuur. “Het NiNsee richt zich op een onderwerp dat qua reikwijdte en belang ver uitstijgt boven het cultuurbeleid”, zo stond in het advies (zie bijlage). Bovendien wordt in andere Europese landen met een slavernijverleden al veel langer rijkssubsidie vrijgemaakt voor jaarlijkse herdenkingen, tentoonstellingen en wetenschappelijk onderzoek rond het slavernijverleden.

Zeven voormalige bewindslieden en vooraanstaande politici, Roger van Boxtel (D66), Ank Bijleveld-Schouten (CDA), Sybilla Dekker (VVD), Jette Klijnsma (PvdA), Medy van der Laan (D66), Rick van der Ploeg (PvdA)en Andre Rouvoet (Christenunie), hebben op 5 maart 2012 in een open brief een beroep gedaan op staatssecretaris Zijlstra om de beslissing tot beëindiging van de rijkssubsidie van het NiNsee te herzien.

Voor de doorstart is een brief en flyer naar alle kamerleden en politieke partijen gestuurd. Ook is de fractievoorzitters gevraagd de stopzetting van de subsidie controversieel te verklaren. Inmiddels heeft de achterban van het NiNsee een commissie gevormd om deze actie voort te zetten. De actiegroep staat onder leiding van Peter Richelieu (stichting Winsten 2000 Breda) en Owen Venloo (lobbyist en oud-kwartiermaker NiNsee).

Er wordt op alle fronten onderhandeld en actie gevoerd om de rijkssubsidie te behouden en in de tussentijd wordt nog steeds gezocht naar andere financiële middelen.

27 REACTIES

 1. =Recht op een bestaanssubsidie kan onmogelijk.

  ==Nou er is een wereldcrisis dus zal een ieder moeten inleveren. Ik zou zeggen laat de organisatie na gaan hoe men zelfs aan geld kan komen om hun vrijheid te vieren.

  =Men maakt een fout, jongeren hebben NIETS met slavernij te maken dus zal het vroeg of laat ook gaan verwateren.

  + Als het zo heilig is zou ik ook vechten om het museum te fort zeelandia te behouden voor de geschiedenis en de vrijheid.


  Maak melding

 2. Laat de heer Cain aan de mensen vertellen waarom hij ondanks hij wist dat het NinSEe de subsidie zou kwijtraken bleef reizen. Laat hem ook verklaren hoe het kwam dat 3 bestuursleden hand en span diensten verrichten voor het Bouterse regime, dat er geld gegeven wordt voor een Amerikaanse professor die geen woord Nederlands verstaat. Subsidie moet je verdienen, en de heer Cain moet weten dat als het NinSee geld wil ze zullen moeten werken om GELD binnen te halen. Oja het helpt ook niet om de Nederlandse regering voor kolonialen uit te maken, en de Nederlandse academia voor schut te zetten en dan te denken dat men het NinSee zal steunen. Onderzoek over de slavernij is belangrijk, en met de juiste mensen zal het vast en zeker lukken.


  Maak melding

 3. Als de nazaten het zo belangrijk vinden dat er een Nationaal Slavernij Instituut komt, kunnen ze met zn allen een euro per maand doneren, dan hebben ze een paar ton aan inkomsten per maand. Dat doet het CIDI Centrum Informatie en Documentatie Israel ook voor de Joodse gemeenschap.


  Maak melding

 4. Olivia, los van wat ik denk over het Ninsee, lees ik het volgende uit je post;

  Om een algemeen belang te dienen, namelijk een wetenschappelijk instituut dat zich bezig houdt met relevant maatschappelijke vraagstukken en om dan in aanmerking te komen voor subsidie en om die subsidie te kunnen behouden, zou men niet wetenschappelijk te werk moeten gaan en zich dus uitsluitend bezig moeten houden met het behagen van wetenschappers die overduidelijk onzin publiceren met als doel, de Nederlandse staat te behoeden voor eventuele claims die door bepaalde groepen in de gemeenschap kunnen worden ingediend.

  Een hele mond vol maar ik hoop dat je de strekking begrijpt.

  Verder is het in de academische wereld van musea en universiteiten gangbaar dat er experts worden ingezet die de taal van het land dat zij ‘bezoeken’ niet spreken. Zij spreken wel de universele taal van de wetenschap.

  Dit om een kwalitatief product te kunnen produceren dat Internationaal zou kunnen worden aangeboden. De reizen die de directeur maakt zou je ook in dat licht moeten bezien.

  het komt mij voor dat jij

  1. geen verstand van zaken hebt.
  2. gewoon afgunstig bent en dat is een vervelende eigenschap.

  Verder ben ik van mening dat het NINSEE in haar huidige vorm moet verdwijnen en totaal onafhankelijk van de overheid zou moeten opereren.

  Helaas gezien een reactie als die van Olivia is men nog niet zover dat men het belang van dergelijke instituten inziet, laat staan weet heeft van de mechanismes en bedrijfsvoering dat een onafhankelijke door de gemeenschap gedragen instituut, voorlopig een utopie zal blijken te zijn.

  Er zouden dynamische wetenschappers die uit de box kunnen denken en niet bang zijn voor hun hypotheek moeten worden verbonden aan dergelijke instituten.

  Het enige alternatief dat er nu is, lijkt het wetenschappelijk instituut van Sandew Hira te zijn. verder zijn er een aantal individuen goed bezig.

  Nee ik ben niet rouwig over het eventuele sluiten van het NINSEE zoals dat nu bestaat.


  Maak melding

 5. Ik zou zeggen: hou je handje niet op en ga op zoek naar sponsors.

  Dat heet eigen initiatief. Is beter dan af te wachten op subsidie in een tijd waar op alles wordt bezuinigd.


  Maak melding

 6. Ik kan mij vinden in de zienswijze van ‘Ik vraag me af’.
  Richelieu en Venloo beschikken niet over de capaciteiten om het tij van NINsee te keren. Als ze willen overleven moeten ze maar een alternatief plan presenteren met een nieuw opzet van dit instituut. Daarin zal er geen plaats meer moeten zijn voor Cain en Campbell, want beiden hebben het niet begrepen. Ze hebben veel te laat op de ontwikkelingen geanticipeerd.


  Maak melding

 7. Beste Ik Vraag me Af, kunt u wel lezen? En kunt u over uw eigen schaduw heen stappen? Het lijkt me van niet! De directeur van NinSee, zo stellen diverse bronnen, ging in 2009 en 2012 meer dan 12 keer op reis. Dat terwijl het intern al rommelde, dat terwijl men reeds wist dat er problemen waren. Nu lobbyen, is te laat, want alle geldschieters weten al wat zich intern afspeelde. De directeur had liever tenders kunnen schrijven zoals zoveel instellingen (ook de universiteiten doen dat) doen om te blijven bestaan) Maar he ik heb geen verstand. Jaloers ben ik niet, waarom, stelt u dat, u kent me niet, nietwaar? Het lijkt me dat uw reactie feitelijk bestaat uit jij-bakken en slecht lezen, en dat is funest voor het debat hoor!!!! Lees goed en lever dan commentaar op wat er staat, misschien kunt u dan een bijdrage leveren aan een oplossing ( oja kleine hint< Nederland bemoeit zich niet met de inhoud van wetenschappelijk onderzoek, ook niet dat van de slavernij). Wel hebben ze problemen met de manier waarop het geld gebruikt wordt. Geld van de belastingbetaler weet u wel?


  Maak melding

 8. Oh en een instituut van Sandew Hira na zijn omstreden oplossing voor het Fort Zeelandia, de Heer Sandew die helpt geschiedvervalsing te plegen, en de amnestiewet een goede zaak vindt? Die wel moord en brand gilt omdat men zogenaamd discrimineert…tuurlijk, tuurlijk. Lekker dogmas over kolonialisme verspreiden en de Black Power gedachten verspreiden om het regime in Suriname te steunen? Dat wordt geen Instituut maar een sekte! No problem, maar dan wel zelf betalen he!


  Maak melding

 9. Beste Olivia,

  Goed gezien,

  Ik vraag me ook af, wat de mening van NiNsee is over de afbraak van het Fort Zeelandia!
  Ninsee komt niet voor op de lijst van 123, tegen de sloop van het Fort!

  Het zal mij echt niet verwonderen, dat eerdere subsidies zijn misbruikt.

  Een eenmalig bedrag voor de viering van 150jr afschaffing v/d Slavernij lijkt mij genoeg, meer niet.


  Maak melding

 10. Olivia,

  Zeggen dat de directeur twaalf keer en van mijn part honderd keer op reis is gegaan zegt me niets. Directeuren kunnen in het belang van hun organisatie wel honderd keer per maand op reis moeten. Als jij dit als argumentatie wil gebruiken om aan te geven dat de man onbekwaam is of in het minste geval verwijtbaar gedrag heeft getoond, zal je met een degelijke argumentatie moeten komen waarom die reizen in het kader van zijn werk niet pasten.

  Het op deze manier neer pennen van die kritiek is stemmingmakerij.

  Welke tenders schrijven Nederlandse universiteiten, musea en verwante instituten uit om te overleven?

  Is een instituut als het NINSEE niet minimaal even belangrijk als een filharmonisch orkest dat 100% subsidie krijgt?

  Dit soort zaken zijn dus arbitrair.
  Ik ben tegen overheid subsidie van het NINSEE ondanks dat al dit soort instellingen (vergelijkbaar met een openbare bibliotheek) door de overheid worden gesubsidieerd omdat de bemoeienis van de overheid met het inhoudelijke te ver gaat.

  Ik ben benieuwd over welke dogma’s je het hebt als je praat over kolonialisme.

  je hebt duidelijk geen verstand van zaken, want als je met droge ogen beweerd dat de overheid geen bemoeienissen heeft met de wetenschappelijke inhoud, heb je geen recht van spreken.

  De reden van sluiting is juist die bemoeienis.

  verder,
  Kun je een voorbeeld noemen van geschiedsvervalsing dat we op het conto van Sandew Hira kunnen schrijven. Ik ben niet zo van beschuldigingen die je niet hard kunt maken.

  Waarschijnlijk ben je gewend te slikken zonder zelf te onderzoeken en neem je alles aan wat de emmers van deze wereld (die nergens behalve in Nederland serieus genomen wordt) neerpennen

  Het wordt geen tijd dat wij de geschiedenis vanuit ons eigen perspectief gaan vastleggen objectief op feiten gebaseerd zonder belemmeringen van angst en behaagzucht.

  Als jij problemen hebt of je daar onbehagelijk bij voelt, dan moet je aan jezelf gaan werken. zoek hulp.


  Maak melding

 11. Uit sommige reacties maak ik op dat er ook personeel van het NiNsee, die hun baan overigens verliezen, op dit forum kritiek leveren op de directeur. Dat is niet alleen niet netjes, maar ook heel erg dom.
  Verder stel ik vast dat het historisch besef niet alleen bij vele Nederlanders, maar ook bij veel Siri’s onderontwikkeld is. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag waarom 4 mei bij iedereen op het netvlies staat? Of je dat nu wil of niet, je wordt bestookt met info over 4en5 mei. Een ramp die 5 jaar heeft geduurd. De Trans-Atlantische slavernij heeft 224 jaar geduurd. Waar sommigen nog steeds last van hebben is het superioriteitsgevoel van de witte mensen die o.m. vanwege dit verleden zo aan de orde is.
  De Denker!


  Maak melding

 12. Heb je nodig paisa,..verkoop die Bentley van Dino,heb je nog meer nodig…vraag aan Obiamang,..heb je nog meerrr nodig ,..ga ervoor werken!!!!

  ..en als het niet genoeg is vraag je aan Dada; hoe kan ik vergaren RIJKDOM 🙂


  Maak melding

 13. K.Wolf,

  De spijker op zijn kop.

  Verder als die medewerkers dan zo veel te kletsen hebben, waarom hebben ze al die jaren dat ze daar zaten geen actie ondernomen?

  Angst, en een enorme zelfhaat!


  Maak melding

 14. 01 jun1 2012

  Het zou heel geloofwaardig zijn als NiNsee openlijk toegeeft haar eigen wetenschappelijke doelstelling niet te halen. Zelf de UNESCO heeft hierin nu haar twijfels en daarom komt het subsidiegeld na 2012 ook niet meer.

  Vorig jaar (2011) zat ik in een conferentie van NiNsee in Den Haag. Meer om te observeren hoe NiNsee zich die dag zou profileren en hoe de bezoekers hierop zouden reageren.

  Bezoekers met wie ik die dag gesproken had, veel jonge allochtone studenten met belangstelling in cultuur, geschiedenis en onderzoek, waren niet te spreken over de werkwijze van NiNSEE, naar hen toe.

  Een van die jongeren maakte het duidelijk door mij te zeggen, dat hij belangstelling heeft in onderzoek naar het creoolse verleden, maar dat NiNsee liever ‘witmangs’ aantrekt voor onderzoek.”En dan willen zij nog 20 miljoen van UNESCO, waarbij de gewone Surinamer op straat geen profijt heeft van de geproduceerde onderzoeksresultaten. Kijk maar hoe wij als creolen hier in Nederland met elkaar leven.NiNsee zou hierin een belangrijke rol moeten spelen, maar dat gebeurt niet. Hoeveel jongeren weten dat NiNsee bestaat?” Dit waren de woorden van die student.

  Deze klanken heb ik nog een paar keer gehoord. De mensen met wie ik toen gesproken had , willen dat sommige individuen weg moeten uit NiNsee, maar vinden wel dat het instituut moet blijven bestaan.

  En dat is nu wat enkele mensen binnen NiNsee proberen te doen. Spelen op de gevoelens van de Surinamers en Antillianen die belangstelling hebben voor het slavernijverleden en het proces van ontwikkeling naar het heden toe.
  Binnen dit spagaat probeert NiNsee nu te scoren, denk ik.
  Srika


  Maak melding

 15. Kijk en zo help je de discussie om zeep, JIJ-Bakken en verdachtmakingen………maar Newsflash
  De heer Cain liet via de website van het NInSee weten wanneer en waar hij naartoe ging. Radio Mart heeft daar uitgebreidt aandacht aan besteedt. In Amsterdam is hier druk over gesproken, ook over het inhuren van een crisismanager. Men dacht dat dit soort zaken niet naar buiten zouden komen, maar dat is niet zo hoor. Maar mensen willen kwaad en opeens is de directeur en zo een schat, een slachtoffer van de omstandigheid. Ga inhoudelijk in op de discussie,maar dat kunt u niet, en dat is jammer nietwaar. Meneer Wolff, uw opmerkingen zijn voor uw verantwoordelijkheid en uw rekening.


  Maak melding

 16. Mama Holland luister noh,,ik heb nodig wat $$middelen om mijn geschiedenis in ere te houden!

  …Geschiedenis in ere???

  Ja Mama,…anders weten wij straks niet meer wie wij zijn!!

  Maar Beste Kerel,..zij die jou hebben ontheemd -Afrika-
  weten niet eens af van jou bestaan en dus is het wijselijker dat jij bent toekomstgericht???

  Nee Mama,..wij constateren een geestelijke foltering en ontberen wij een goede nachtrust mede hierdoor!!!

  ……En Zo Beste Mensen, Gaf Goedhartig Mama een Stichting Aan Creolen..Hindoestanen,Javanen ,…en is elke directeur onder het mom van “IK HOU VAN MIJN ROOTS” zeer rijke lieden van mijn/onze belastinggeld!!!


  Maak melding

 17. Beste mensen,

  De overheid beoordeelt over het algemeen niet zelf het werk van cultuurinstellingen. Ze maakt daarbij gebruik van het fenomeen adviescommissie. Dat vloeit voort uit de opvatting van Thorbecke, dat de overheid zich niet moet bemoeien met de inhoud van de kunst. In die adviescommissie hebben vaak onafhankelijke deskundigen zitting. In het vorige Kunstenplan was de toenmalige adviescommissie al negatief over NINSEE, maar men dacht ach het komt wel goed. Un nu is de teerling geworpen. De overheid verlaat zich geheel op het advies van de adviescommissie en de Surinamers kunnen moord en brand schreeuwen, maar het is te laat. There is no way back. Als we dit instituut willen behouden, dan moeten we onze strategie herzien. Hwet heeft totaal geen zin om enig subsidierecht af te dwingen, want dat recht heeft NINSEE in geen geval. Bovendien is er vanuit de gemeenschap zelf de afgelopen jaren behoorlijk wat kritiek geweest op het functioneren van dit instituut. De overheid maakt hier ook handig gebruik van door te stellen dat er onvoldoende draagvlak bestaat.

  Tot slot geef ik nogmaals in overweging een alternatief plan te maken en afscheid te nemen van dit bestuur en de zogenaamde leidinggevenden, want die hebben het niet begrepen.


  Maak melding

 18. Nogmaals.
  Laat Suriname het institut subsidiëren.
  Suriname is schatrijk.
  Heeft olie, goud, hout en bauxiet.
  Eindelijk kunnen ze wat voor de SuriNeds betekenen.

  Kom over de brug Suriname.
  Nederland heeft hulp nodig.


  Maak melding

 19. De enige verstandige en inhoudelijke reacties komen van @ik vraag me af, @K. Wolf en @Willem. De rest blaat maar wat in het rond. Vooral @Henk Molenaar, @Zucht, @Esmerald en @Tedje komen weer met de gebruikelijke debiele onzinreacties. Wat is het voor sommigen toch moeilijk om inhoudelijk te zijn.


  Maak melding

 20. Ik vind het van mij heel slim.
  Suriname is een rijk land en de huidige president schatrijk.

  Bouterse heeft een Nederlands paspoort gehad en is dusdanig aan Nederland verbonden. Bouterse is een grote boef. Hij moet nog steeds elf jaar gevangenis uitzitten wegens cocaïnesmokkel. Als leider van het Suri-drugskartel is hij waarschijnlijk voor veel meer moorden verantwoordelijk.

  Bouterse bezit honderden miljoen.


  Maak melding

 21. Ninsee heeft geen recht van bestaan. Als nazaat van slaven durf ik dat te stellen. Als we dit willen voortzetten.moet dit met eigen middelen gebeuren en niet met bedel acties naar de voormalige slavenhouder toe. Die zal alleen meewerken in eigen belang. Ninsee is haar doel duidelijk voorbijgeschoten en heeft helemaal geen voeling of contact meet met de basis. Is het bij dit elite clubje nog n iet doorgedrongen dat we hen niet kennen, kunnen of willen? Opdoeken die zogenaamde wetenschappelijke troep. Wij nazaten van slaven willen een organisatie waar we ons in herkennen, een waarvan we trots kunnen zeggen dat we ons erin terugvinden. Ninsee is gewoon verworden tot een subsidie bedel clubje van enkele zg intellectuelen. WEG ERMEE>


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.