EU: amnestiewet Suriname mag proces niet verstoren

124

PARAMARIBO, 31 mei – De dialoogmissie van de EU heeft de Surinaamse regering gewezen op haar internationale verplichtingen. Dit staat in een verklaring van de missie na de Dialoog 8-bespreking met minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken. Lackin weigerde overigens de gemeenschappelijke verklaring mee te tekenen. De Surinaamse mening over amnestie zou er niet in opgenomen zijn.

De EU-missie weigerde dit. Volgens de missie onder leiding van EU-vertegenwoordiger Robert Kopecky, is de regering opgeroepen de amnestiewet te “herzien.” Ook is Paramaribo “sterk aanbevolen” het strafproces rond de Decembermoorden niet te verstoren. Het proces moet rustig voortgang kunnen vinden. De autoriteiten zouden zich ook moeten onthouden van “intimiderende opmerkingen” tegen burgers die openlijk hun mening geven.

Kennelijk is dit een verwijzing naar recente uitlatingen van onder meer president Desiré Bouterse. Hij laakte onder andere de houding van leiders van de Surinaamse katholieke kerk. Die hebben zich openlijk uitgesproken tegen de amnestiewet. De missie vindt overigens het instellen van een waarheidscommissie geen slecht idee. Alleen, er mag op geen enkele wijze inbreuk worden gepleegd op het strafproces. Ook is opgeroepen tot vervolging van plegers van de massamoord in het dorp Moiwana.

124 REACTIES

 1. “EU: amnestiewet Suriname mag proces niet verstoren”

  Waar leven deze mensen, op de maan misschien.

  de amnestiewet is al aangenomen en afgekondigt, dit is een Surinaamse aangelegenheid, wij Surinamers zijn allang klaar mee. Waar nu aan wordt gewerkt is een waarheidscommissie. De tijd dat landen naar de pijpen van het rijke westen moesten dansen is allang voorbij.

  We leven nu in het jaar 2012.

  Suriname hoort zaken aan te pakken zoals Kagame dat nu goet in Rwanda of Lee Kuan Yew het heeft gedaan in Singapore nl. doen wat goed is voor het land en niet wat goed is voor het buitenland.

  Trouwens deze hele verklaring is verworpen door Suriname? Dus is het oud nieuws en niet relevant. We wachten op de verklaring van de EU ambassadeur.


  Maak melding

 2. Dat lijkt me duidelijke taal, maar wanneer je niet anders gewend bent, en opgegroeid bent in een land waar normen en waarden geen betekenis hebben, en corruptie en mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag zijn, kun je niet anders verwachten, dat deze gewetenloze paarse bende er alles aan doen om mensenrechtenschenders en moordenaars buiten de tralies te houden, ook al moeten ze kosten wat het kost de grondwet schenden, en dat maakt dat dit land zo ongeloofwaardig overkomt Internationaal, en telkens gecorrigeerd moet worden, vanwege ondoordachte besluiten.


  Maak melding

 3. Deze wil ik jullie niet onthouden, gecopieerd van Elsevier.

  ————————-

  Overleg EU en Suriname loopt uit op diplomatieke rel
  donderdag 31 mei 2012 07:58

  Een overleg tussen de Europese Unie (EU) en Suriname over onder meer de omstreden amnestiewet is uitgelopen op een diplomatieke rel. Hoewel de gesprekken tussen de Surinaamse delegatie en de EU goed verliepen, zorgde een persverklaring van de Unie voor onvrede onder de Surinamers.

  Tijdens het overleg heeft EU-ambassadeur Robert Kopecky de ‘ernstige verontrusting’ van Europese landen uitgesproken over de onlangs aangenomen amnestiewet. Hierdoor is de rechtszaak tegen de verdachten van de Decembermoorden in 1982 stil komen te liggen.

  Vervallen
  De Surinaamse minister Winston Lackin (Buitenlandse Zaken) zegt dat de gesprekken goed verliepen. Hij raakte geïrriteerd toen Kopecky de vooraf opgestelde persverklaring aan hem voorlegde. Hierin werd volgens Lackin onevenredig veel aandacht besteed aan de amnestiewet.

  De Surinaamse delegatie noemt de verklaring ‘een verwrongen en incomplete weergave’ van de besproken zaken. In het bericht staat onder meer dat Kopecky Suriname heeft opgeroepen de amnestiewet te laten vervallen en de rechtszaak voort te zetten.

  Wet
  ‘Eigenlijk zijn we gewoon voor de gek gehouden door de EU-delegatie,’ zegt Lackin. Hij spreekt verder van ‘bevoogding en misleiding’ door de Europeanen. Europese bronnen zeggen dat het ging om een concepttekst die niet naar buiten gebracht had mogen worden.

  De amnestiewet werd in april aangenomen door het Surinaamse parlement. Hierdoor wordt onder anderen president van Suriname Desi Bouterse niet vervolgd. Het proces werd begin deze maand opgeschort. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de wet in strijd is met de grondwet.

  Door Shari Deira


  Maak melding

 4. @Afu Sensi,

  Het afkondigen van die amnestiewet, betekent niet dat die wet niet herzien kan worden. Het afkondigen van die wet levert geen on-omkeerbare wet op.
  In die EU verklaring staat toch niets geks?

  Charles Taylor kreeg 50 jaar aan zijn broek en ik gun dat bouterse van je ook van harte.


  Maak melding

 5. Dit is de typisch bevoogding waar we vanaf moeten. Overleg als gelijke aprtners is prima en levert is van belang. Typische voorbeelden van vooringenoemenheid en hypocrisie is 1.) door een Britse advocaat en academicus, die al vele jaren in Nederland werkt en woont, dus automatisch maar hoegenaamd onbewust de hollandse mentaliteit maar tevens ook de normen en waarden van zijn broodheer (deels) heeft overgenomen, als waarnemer van de ICJ naar het 8 december proces te sturen, om de sociale en politieke context waarbinnen het proces plaatsvond te evalueren, is wel degelijk de onafhankelijkheid van die persoon en zijn onafhankelijk oordeel onder druk komen te staan en zou men kunnen spreken van verdenking en beïnvloeding door vorengaande van die persoon en is derhalve partijdigheid niet denkbeeldig.
  Mijn inziens zou in deze gevoelige kwestie waarbij de schijn van partijdigheid en manipulatie in het eindoordeel van de evaluatie, doordat er met een nederlands gekleurde bril naar het proces gekeken zou kunnen worden vermijdbaar geweest en/of had moeten worden en had men voor een persoon moeten kiezen die geen connectie met nederland had en derhalve blanco stond ten opzichte van alle op 1 of andere manier bij het proces betrokken partijen.
  2.) Van tevoren een perscommunique opstellen en stiekem uitgeven en als de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname Winston Lackin speekt van ‘bevoogding en misleiding’ door de Europeanen dan reageren diezelfde europese bronnen geschrokken en laten weten dat sprake was van een concept dat niet naar buiten gebracht had mogen worden. Aan een officiële reactie werd op dat moment nog gewerkt. Maar veilig thuis gaat het vingertje weer omhoog en ben je weer “dapper”. Dat de uitspraken van de president als intimiderend betiteld kan je over van mening verschillen, maar dat er niet gesproken wordt over de geestelijke autoriteiten en over hun hun beledigende, intimiderende en vooral denigrerende en stigmatiserende uitspraken van de Bekker en Choenni. Dit scenario ken ik en zal niet ophouden.
  3.’ Wat ook steekt is dat men wederom begint over dat de wet indruistr tegen internationale wetten. De Surinaamse rechter had reeds dei wet uit de aanklacht van tafel geveegd.


  Maak melding

 6. Ja larry ik weet dat je de beste President die Suriname ooit heeft voortgebracht het daglicht niet gunt, met jou misschien nog 5000 anderen, de rest van de Surinamers 495.000 gunnen hem het allerbeste toe.

  De amnestiewet is onomkeerbaar, in Suriname zijn ze bezig met het instellen van een waarheidscommissie.

  Trouwens hoe moet de amnestiewet weer teruggedraaid worden. Het is ingediend en aangenomen in de DNA, wat zou betekenen dat DNA weer in vergadering moet gaan en zal er weer gestemd worden om het terug te draaien. NOT DONE, want dit zou betekenen dat het Hoogste Orgaan (Volksvertegenwoordiging) in het land, de DNA lakeien zijn van het buitenland terwijl ze het volksbelang horen te behartigen.


  Maak melding

 7. De brutaliteit van internationale verplichtingen aan de oude wereld, deze witten bepalen het in de wereld.
  Ze nemen je werelddeel , vermoorden je zeggen nieuwe wereld en een of andere witte dief zegt ik ben een ontdekkings reizeger en wij slikken het als waarheid.

  Wat is de werkelijke bemoeizucht van deze witten kan je dat inzien dan heb je ze door.Neem van mij aan het is niet je mooie hoofd waar deze mensen van houden.

  Africa produceert geen wapens maar toch hebben ze de modernste wapens om elkander uit te moorden.
  Hoe komen ze daar binnen.Denk er over na!

  Kijk wat er in Sirie gebeurt.Hoe komen de wapens daar.
  Kijk naar libie wat er daar gebeurt [in wiens handen is de olie]. Men praat over democratie wetende dat democratie een beschaving is die niet door elk cultuur in uitvoering gebracht kan worden.
  Ze hebben hun eigen cultuur vernietigd en een Joodse cultuur aan genomen die op zelf vernietiging uitloopt voor hun.De witten spelen ze van alle kanten uit.De zwarten kunnen geen kant op we missen ook liefde voor elkander.


  Maak melding

 8. Suriname ligt niet op de maan maar in een wereld waar gestreefd wordt naar democratie en vrijheid voor alle mensen.
  BV
  Het recht op vrijheid van meningsuiting omvat de vrijheid ‘inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm’. Met andere woorden, dit artikel (art. 19) schrijft zowel de vrijheid van meningsuiting als die van informatie voor. Wel kunnen, zoals VN-verdragen aangeven, beperkingen worden aangebracht door de wet, om de rechten van anderen of de openbare orde te beschermen. Zo is bijvoorbeeld het oproepen tot racisme en andere haatspraak verboden volgens het VN-Verdrag tegen rassendiscriminatie uit 1965.[3] Een ander VN-verdrag verbiedt propaganda voor het beginnen van een oorlog.

  Dus bemoeien landen zich met elkaar wanneer men zich niet aan de internationale rechtspraak houdt.
  Landen bemoeien zich met elkaar wanneer vrijheden van burgers in het geding komen.
  Bouterse zet groepen tegen elkaar op. Valt de katholieke gemeenschap openlijk aan door hun leiders als ongewenst in Suriname te beschouwen.
  Beschimpt keer op keer Nederlanders.
  etc etc etc.

  Maak je borst maar nat. Dit is pas het begin.


  Maak melding

 9. PARAMARIBO – De Internationale Commissie van Juristen (ICJ) komt tot de conclusie dat de rechters belast met het 8-decemberstrafproces bang zijn voor hun veiligheid. ICJ had Jeff Handmaker afgevaardigd om in ons land o.a. na te gaan hoe het gedrag van de rechters in het proces is en of er een eerlijk proces gaande zou zijn. Handmaker was enkele dagen in Suriname en sprak met verschillende belanghebbenden die te maken hebben met dit proces.

  Hij woonde de zitting van de krijsraad van 11 mei ook bij en concludeert dat de rechters onder druk werden gezet na de aanname van de wijziging van de amnestiewet. Het openbaar ministerie zou niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Het strafproces zou dan ophouden en de verdachten onder wie de president, niet meer als zodanig worden aangemerkt. De druk was groot en de rechters vreesden voor hun persoonlijke veiligheid. De ICJ vindt dat het proces afgehandeld moet worden

  @RoyC
  Snap je nu waarom de rechters wetten van de tafel hadden geveegd?
  Ze vrezen voor hun leven net als iedere rechtgeaarde surinamer.Het vermoorden van burgers is een normaal ding voor je baasje.Het maakt hem niets uit wie of wat allemaal voor zijn vuurpeleton staan. Sinds wanneer heeft deze misdadiger respect getoond voor de bevolking van Suriname,behalve de ndp kudde?


  Maak melding

 10. Bouta spreekt alleen de taal van de kogel – niet de taal van de volwassen politiek.

  Het zal hem aan zijn reet roesten wat de EU er van vindt, zolang hij maar Baas kan zijn en Sheriff niet.


  Maak melding

 11. “Bouterse zet groepen tegen elkaar op. Valt de katholieke gemeenschap openlijk aan door hun leiders als ongewenst in Suriname te beschouwen.”

  Ai baja, hier moeten we het van hebben hoor. De anti’s kunnen maar een ding goed doen en dat is liegen.

  Mi ede nanga ding ebbe’s


  Maak melding

 12. @Afu Sensie

  Hahahaaaaa…hij is de beste president ever..zegt Afu Sensie.
  For Gods sake ,hij is een crimineel,een moordenaar ,a wanted man!Waarom denk jij dat hij amnestie nodig had!?


  Maak melding

 13. Bouterse bijgestaan door zijn woordvoerder, de heer Clifton Limburg alias ‘ Limbo’, hebben vaker kritici van de Amnestiewet bedreigd. Dit is de wereldgemeenschap en vooral de EU niet ontgaan. De verklaring van de EU is dan ook een regelrechte vingerwijzing aan het adres van de regering om er alles en dan maar ook ALLES aan te doen om het decemberproces ONGESTOORD voort te zetten. De bal ligt nu bij Suriname!


  Maak melding

 14. @Afu Ede

  “Bouterse zet groepen tegen elkaar op. Valt de katholieke gemeenschap openlijk aan door hun leiders als ongewenst in Suriname te beschouwen”.

  Domme NDP volgeling,
  heeft de paarse volgelingen clubje van jullie paarse god onlangs niet een brief verstuurd aan de paus om hem op te roepen de heren Choennie en de Bekker het land Suriname uit te zetten,dom ding?
  En dan nog ze zijn zo stom die paarse volgelingen, dat ze de brief aan de verkeerde man verstuurd hadden op het verkeerde adres nog er bij.
  .


  Maak melding

 15. Zal Bouterse na deze keiharde EU verklaring wederom het podium beklimmen en leuzen scanderen over ‘ vijanden van het volk’? Zal Bouterse de EU verklaring wederom typeren als een vorm van neo – kolonialisme? Zal de EU dan in de ogen van deze misdadiger een marionet zijn van Nederland?
  Ik ben zeer benieuwd of deze lafbek van een Bouterse te samen met zijn awari domri Steve Meye wederom het volk zullen opjagen met hun retoriek!!!!!


  Maak melding

 16. Die amnestiewet is illegaal, tegen de Surinaamse grondwet, en druist in tegen alle internationale verdragen in die Surimaribo geratificeerd heeft. punt uit…..
  Dat wordt teruggedraaid linksom of rechtsom vroeg of laat, onder druk van de Internationale gemeenschap.
  DDB heeft naar de Internationale gemeenschap te luisteren en naar de vroegere kolonisator.Want wij zijn het centrum van de wereld.


  Maak melding

 17. Als jullie anti’s je eigen leugens maar blijven geloven vind ik best.

  Feit is en blijft dat de huidige President de beste is die Suriname totnutoe gekend heeft. Ja, er is geen betere geweest, wie zou dat moeten zijn????

  Feit is en blijft dat de President of iemand van zijn regering of Limbo niemand heeft bedreigd.

  Bedreigingen, leugens en laster laten we aan de fronters en anti’s over, die zijn daar goed in. NDP’ers zijn meesterstrategen en hebben dat allemaal niet nodig, we zijn jullie meerdere op alle vlakken.

  lees alleen maar de reacties hier op waterkant.net. argumentatie en rede komt van de neutralen en regeringsgezinden terwijl beledingen, bedreigingen, gescheld, leugens laster van de anti’s komen, dat kunnen jullie, daar zijn jullie goed in.


  Maak melding

 18. Lijkt me een duidelijk verhaal van de EU.

  Dat al die paarse ezels nu weer hysterisch lopen te gillen dat SU zelf wel zijn zaken regels en dat de ‘witten’ hun mond moeten houden lijkt het me duidelijk dat de de amnestie wet door de internationale gemeenschap niet wordt geaccepteerd.

  Nu is dus de EU “vijand van het volk”


  Maak melding

 19. Beste Afu Sensie: “Feit is en blijft dat de huidige President de beste is die Suriname totnutoe gekend heeft”

  En wat maakt hem dan tot de beste president?

  Leg me dat is uit


  Maak melding

 20. @Henk Molenaar,
  ook ik wacht op de explosieve verklaring waarmee Afu Ed straks komen zal.
  Anyhow ,het zal weer lachen geblazen zijn met Afu Ede zo meteen.


  Maak melding

 21. Lees dit maar eens goed Afu Sensie.

  Je “Baas, de beste president die Suriname ooit heeft gehad” zit in de problemen.

  De Europese delegatie was stevig samengesteld; naast de Europese Regio-Ambassadeur, Robert Kopecky, en de Chargée d’Affaires in Paramaribo, waren ook de Nederlandse Mensenrechtenambassadeur Lionel Veer, de Franse ambassadeur in Paramaribo en de Spaanse Ambassadeur voor de Regio uit Trinidad aangeschoven. In de grote vergaderzaal op de eerste verdieping van het Ministerie van Buitelandse Zaken uitte Kopecky zijn zorg over de negatieve invloed die de Amnestiewet zal hebben op het verloop van de rechtsgang. De EU vindt verder dat de wet strijdig is met internationale verdragsverplichtingen om mensenrechtenschendingen te onderzoeken en de daders voor de rechter te brengen. De Unie vraagt Suriname om de wet nog eens goed te bestuderen.

  Straffeloosheid
  Ook kwam de Waarheids- en Verzoeningscommissie ter sprake, die onderdeel uitmaakt van de Amnestiewet. De EU erkent het mogelijke nut van zo’n commissie, maar het mag niet leiden tot het onderbreken van de rechtsgang.
  Verder wijst de EU Suriname op afspraken die het land een jaar geleden zelf maakte op een VN-bijeenkomst over de mensenrechten in Geneve. Tijdens een Universal Periodic Review (UPR) , in de wandelgangen ‘Het periodieke mensenrechtenexamen voor landen’ genoemd, heeft Suriname de aanbeveling overgenomen waarin wordt gesteld dat de mensenrechtenschendingen die gepleegd zijn tussen 1982 en 1996 niet ten prooi mogen vallen aan straffeloosheid en moeten worden onderzocht.


  Maak melding

 22. De volgende stap van de EU zal zijn het instellen van reiverbod voor een aantal verdachten.Ik denk dat we straks in een issolement terechtkomen.De enige landen die dez groep zal mogen bezoehen zijn Cuba en Venezuela. Landen waar Suriname bitter weinig aan heeft.


  Maak melding

 23. Zucht,

  -een land waar priesters kinderen misbruiken,
  -een land dat in de top 3 staat wat betreft pedofilie
  -een land waarin een vereniging pedofilie oprichten
  de normaalste zaak is.
  -een land dat nr 2 productieland is wat betreft XTC
  -een land dat bekend staat als hoerenland
  -een land dat bekend staat als anti-islam
  -een land waar soft drugs wordt gedoogd
  -een land waar drugstoerisme hoogtij viert

  Nederland is met recht centrum van de wereld.


  Maak melding

 24. Afu sensie en zijn mede volgeling leven duidelijk buiten alle realiteit. Als je kijkt naar land waar soortgelijke wetten zijn aangenomen dan zie je dat ieder normale en beschaafd mens weet dat dit soort wetten van tijdelijk aard zijn. op een gegeven moment gaat de EU de druk nog meer opvoeren dan gaan we zien hoe wat er dan gaat gebeuren.


  Maak melding

 25. henk molenaar lees onderstaande maar eens goed door.

  Volgens jullie hersenspinsels is de huidige President al 30 jaar in problemen, ja lees het goed 30 jaar, niets mocht baten en toch nu President. maar niet zomaar eentje, de beste die Suriname totnutoe gehad heeft. Hij is duidelijk jullie meerdere, hij is beregoed.

  Ook dit hele Eu verhaal zal wegwaaien, geloof me, momenteel zoekt de EU een uitweg uit de impasse die nederland voor ze gecreerd heeft.

  Lees hieronder hoe je stevige delegatie door de mand is gevallen, dat is echt nieuws niet de rommels en leugens die je hier komt plakken.

  —————————————

  EU wilde Suriname leugenachtige persverklaring aansmeren (nieuw)30-05- 2012

  De Artikel 8-dialoog tussen Suriname en de EU werd gisteren in Paramaribo gevoerd (foto: Regillio Derby)
  De Europese Unie kwam bor’ bori naar het artikel 8-dialoog. De delegatie, onder leiding van de EU-ambassadeur Robert Kopecky, presenteerde aan het eind het dialoog een voorgekookte persverklaring, waarin Suriname zich helemaal niet kon terugvinden.

  In de verklaring is opgenomen dat de EU, Suriname erop wees om de Amnestiewet te herzien. Ook moeten de daders van de Moiwana-slachting berecht worden. Verder staat er dat de EU bij Suriname aandrong om af te zien van het intimideren van individuen die hun mening willen geven. Volgens Winston Lackin, minister van Buitenlandse Zaken, is er niet een woord gerept over Moiwana. Het bevreemdt hem dat er dan over Moiwana wordt geschreven.

  Er is ook niets gezegd over intimidaties van burgers, die andere ideeën op nahouden. Dat is echter wel opgenomen in de persverklaring. De bewindsman legt verder uit dat er nadrukkelijk aan de EU is gevraagd waarom Nederland documenten, die belangrijk zijn voor Suriname, voor 60 jaar opbergt. Deze vraag werd uitdrukkelijk gesteld. Eu heeft het echter niet in haar verklaring opgenomen.

  Winston Lackin drukte zich bescheiden uit. ‘Ik ben teleurgesteld’, zei hij gisteren tijdens een persconferentie. Hij en staf van verschillende ministeries hadden zich uitgebreid voorbereid op de meeting. Op alle vragen van de Kopecky, die overigens alleen het woord voerde, is er uitputtend ingegaan. Suriname toonde zich van haar meest transparante zijde.

  In de press release is Dr. Sophie Redmondstraat aangegeven, maar het ministerie van Buitenlandse zaken is gevestigd aan de Henk Arronstraat. De Eu-delegatie wilde niet aanwezig zijn op de persconferentie die Buza belegde.


  Maak melding

 26. Afu Sensie
  “EU: amnestiewet Suriname mag proces niet verstoren”

  de amnestiewet is al aangenomen en afgekondigt, dit is een Surinaamse aangelegenheid, wij Surinamers zijn allang klaar mee.

  Afu wil jij dit soort uitlatingen nooit meer doen.
  Je mag het doen wanneer je je eu paspoort hebt ingeleverd en de surinaamse hebt aangenomen.
  En kom niet zeggen dat maar 5000 mensen tegen zijn,dat is jou ndp methode om mensen te hersenspoelen idioot.
  Wij voelen het hier in su,met die mensen die constanr op reis zijn voor hun plezier,want tot nu toe presteren ze geen moer.
  Blijf jij maar lekker tussen die hollanders en probeer je eens aan te passen in dat land.
  Ik sta helemaal achter de bevindingen van de eu.
  Een moordenaar hoort in de gevangenis.


  Maak melding

 27. vene, sorry ik heb besloten vandaag niet op idioten en debielen te reageren, bij deze sla ik je dus over.

  Trouwens ik denk dat ik morgen en overmorgen de idioten en debielen ook oversla.


  Maak melding

 28. Hahahha afu wel lachen met jou.Ooit gedacht standup comedian te worden,zoals je grote lijder?
  Misschien kan je ook op die berm oefenen.


  Maak melding

 29. Ook PVV-leider Wilders kwam woensdag al met kritiek: “De Brusselse dictaten vliegen ons om de oren”, zo zei hij. “Waar bemoeit deze ongekozen eurocraat Rehn zich mee.” kijk, zelfs de politiek in Nederland is de EU zat…


  Maak melding

 30. Donderdag 31 mei 2012 om 16:04 uur, door Tony Rebel

  Helemaal niet.
  Iedereen met een beetje verstand weet dat we de EU heel hard nodig hebben.

  Nederland verdient per jaar ongeveer 200 miljard euro aan de EU.
  Nederland is erg afhankelijk van Duitsland.

  De export van Nederland bedroeg vorig jaar 430 miljard euro, terwijl Duitsland met 994 miljard euro verreweg de hoogste uitvoer had. Ook het handelsoverschot, het verschil tussen uitvoer en invoer, was hoger bij onze oosterburen, 175 miljard tegenover 41 miljard.
  Doorvoer
  De hoge plaats van Nederland op de Europese ranglijst is vooral toe te schrijven aan doorvoer naar het Europese achterland. Zo kopen bijvoorbeeld handelaren computers in China, voeren die in via de haven van Rotterdam en verkopen de spullen daarna door naar andere Europese landen.
  De Nederlandse export bestaat voor de helft uit deze wederuitvoer.

  Dus Wilders lult uit z,n nek.
  Allemaal verkiezingsrethoriek voor de blanke neger.
  Ook zo,n domme volgeling die niet nadenkt.
  Je komt dat soort in de hele wereld tegen.

  Hun leiders hangen steeds de clown uit maar komen nooit met oplossingen.


  Maak melding

 31. @Afu Sensi,

  Zeg jij dat: bout de beste president is die Suriname ooit heeft voortgebracht? Je zegt het niet goed. Hij is best een problematische president. Ja, dat is hij.

  Stel je eens voor dat Suriname vandaag de dag een niet-criminele president had. Een president die goed geschoold, ontwikkeld en respectabel is. Een president die door de meerderheid van de Surinamers gekozen zou zijn (wijziging kiesstelsel). Als dit allemaal zo was, dan hadden nu (inter)nationaal geen ge-soebat gehad over die amnestie rotsooi, EU/ACP en Dialoog 8 debacles en hadden we nu geen presidentiële moord- gepleegd-hebbende pleegzoon die vroegtijdig het Santo Boma mocht verlaten.

  Nu zit Suriname opgescheept met een president van laag allooi, die slechts van 18000 stemgerechtigden de voorkeur was.

  Hmm..het lijkt in jouw ogen ondenkbaar dat de DNA op instigatie van de EU de amnestiewet gaat herzien.

  In de meest recente wereldgeschiedenis hebben zich nog veel meer veranderingen voorgedaan die wij met z’n allen voor ondenkbaar hadden versleten.
  De herziening van de amnestie-wet kan daar gemakkelijk bij. Indien dat binnen deze regeringstermijn er niet van komt, dan kan dat alsnog bij een andere DNA invulling na de verkiezingen van 2015.


  Maak melding

 32. Laten we hier geen Afu sensie of “he-rie”sensie discussie voeren. Belangrijker is hoeveel sensie Suriname nog heeft straks na dit hoofdstuk in de Surinaamse geschiedenis. Hopelijk een kort hoofdstuk en snel door naar een ander positief hoofdstuk!!!!!!


  Maak melding

 33. Natuurlijk gaat deze prins zijn en zijnen doodvonnis niet tekenen!! Zij weten dondersgoed wat hen te wachten staat!

  Bouterse laapt alles aan zijn laarzen. HIj moet van alles en nog wat aan zijn kaak gesteld worden. Desnoods hem en zijnen naga tranga anoe oppakken en naar Guantanamo bay eenzaam opsluiten zonder enige proces. Ik ben er wel voor deze oplossing en het lijkt mij heel logisch!!!


  Maak melding

 34. Please wait and you’ll see!!! The Europe en America asa poeroe scheit uit a gogo fu Bouta nanga ding soortoe!!!

  Stre de fu stre!! Europa naga America stre go moro fara!!! en je kent de bekende spreekwoord: Als de ene schaap over de dam is v……….. dan varen deze hufters tussen wal en schip, tenminste als zij de schip nog hebben!!


  Maak melding

 35. EU: amnestiewet Suriname mag proces niet verstoren.
  En te recht !!! Zo wil ik het hebben.

  Transparantie heb je vanaf begin belooft MR. Desié Delano Bouterse ! Kom op, nu ben jij aan zet. Na Wang Na Wang…..Hiep Hiep Hoereeee………!

  Nu wachten wanneer hij zijn makke lammetjes wéér bij elkaar gaat roepen, om met zijn bezweten KOP wéér zijn gal te spuwwen/braken………….En met een dooie mus hun blij maken…..ha ha ha ha…….zijn ze weer in hun nopjes. Stelletje niets nutten !

  Groet,Ram Ram,Goeda Hafies (Veel Wijsheid !!!)


  Maak melding

 36. OOk wat dit betreft denk ik, laat maar gaan, komt toch geen fllllllllll uit, gaan jullie beste mensen maar door met een mening geven, ik volg het even van buiten de lijnen.


  Maak melding

 37. @ Afu Sensie
  Jij maakt andere makkelijk uit voor leugenaar, terwijl eigen uitspraken toch wel erg discutabel zijn:

  5000 tegen en 495.000 voor DDB en Amnestie wet etc. Indien de nationale assemblee een correcte afspiegeling zou zijn van de bevolking dan moet gesteld worden dat de Amnestie wet slechts met 55% (28 uit 51) voor is aangenomen. Sterker zelfs Brunswijk heeft duidelijk in een stem verklaring gesteld dat hij zich verplicht voelde voor te stemmen maar het niet eens is met de gevolgde weg.
  De reeele verhouding is dus 51% voor en 49% niet voor.
  Afu Sensie waar je anderen voor leugenaar uit maakt moet ik stellen dat jij, aantoonbaar, uit je nek zwetst.

  Men kan dus evengoed beredeneren dat 252.500 voor en 247.500 tegen zijn. Met een beter kiesstelsel en een paar kiezers die wat verstandiger geworden zijn, een beetje meer honger in 2015 en de verhoudingen zijn maar zo andersom 5.000 voor en 495.000 tegen

  Het zelfde is van toepassing op Lackin die de volgende uitspraken doet:
  ” het is een open en prima overleg geweest” , hij ziet niet in dat de verhoudingen met Brussel onder druk zijn komen te verstaan” terwijl hij zijn gesprekspartners nadien van leugens beschuldigd.
  Volgens mij heeft Lackin tijdens het gesprek een rietje in zijn neus gehad en een beetje teveel poeders tot zich genomen door over het zelfde overleg te verklaren, prima verlopen, niets aan de hand, alleen hebben ze (lieden met enig gewicht) er niets van begrepen en zwetsen ze maar wat.

  Dit zijn de worden van uw mini ster van Buitenlandse zaken een man van gewicht.


  Maak melding

 38. @afu sensi en Ferdinand vossenbux jullie weten heel goed dat deze regering er een potje van gemaakt de afgelopen 2 jaar.
  Ze maken ruzie met de EU, ze maken ruzie met de kerk, proberen verdeeldheid te zaaien onder het volk, bedreigen journalisten (Apinti ) gaan fort Zeelandia slopen, Somo mag lekker op de kosten van de staat reizen naar Indonesie, geld wordt over de balk gesmeten door dure reizen,..


  Maak melding

 39. De EU heeft in Suriname helemaal niets te vertellen. De amnestiewet is er om te blijven en er zal helemaal niets veranderen. Redimoesoes staat het natuurlijk vrij van de ondergang van Suriname te blijven dromen. Maar wij nationalisten weten heus wel beter.


  Maak melding

 40. Donderdag 31 mei 2012 om 19:29 uur, door Marco B
  ” Maar wij nationalisten weten heus wel beter”.

  Marco B,

  Wat weten jullie beter ??? Maak het hier duidelijk. Deel ‘het’ met ons allemaal. Kun je óók met feiten komen ??? Of blijft het bij holle vaten ???

  Groet,Ram Ram,Goeda Hafies (Veel wijsheid !!!)


  Maak melding

 41. En nog steeds zie ik geen voordelen voor het volk die de amnestie wet hun gebracht heeft.Zelf lacking kon niets zinnigs over zeggen tegen de EU delegatie.

  Cobie.


  Maak melding

 42. Afu sensie, Royc, Tony Rebel,Jaïr en Sabi oen hoe is met jullie schedeloperatie gegaan in AZ door de Nederlandse chirurgen? het is verkeerd uitgepakt zeker?
  Nou in elk geval hoop ik voor jullie dat zij de hersenen bij jullie op de juiste plek neerplaatsen.

  Ehhh, uhhh, mmmmm Hosselmuts Ferdinand hoe was het met de Agoebal? Je zou afgelopen woensdag gaan vragen bij de slager.
  Het heeft zeker niet bij jou op de juiste snaar geraakt!! probeer deze keer zo en zo niet met de GAL!!! want dan gaat het weer verkeerd en ben je op de tapijt boven in de lucht. Maar wie hard kan vliegen kan net zo hard beneden vallen.


  Maak melding

 43. Over welke proces hebben zij het eigenlijk? Zeker niet de drastische en radicale ontwikkelingsproces waarin Suriname zich momenteel bevindt onder leiding van Bouterse.


  Maak melding

 44. De boodschap namens de EU lijkt mij vrij duidelijk, dat er dan toch nog mensen zijn die het niet willen snappen/begrijpen/accepteren….tja ligt dus aan de scholing die mensen deze hebben gehad.
  De verdragen die destyds getekend zijn, zijn toch niet zomaar getekend.
  De moordenaar heeft toch destyds zijn verantwoordelijkheid genomen, waarom zet hy nou niet opnieuw een grote bek op ? waarom neemt hy NU niet opnieuw de verantwoordelijkheid op zich ??

  Maar zoals altyd:lafaards gaan altyd hun tegenstanders proberen te intimideren, slapen nu zeer onrustig, zien achter elke struik een dief…….
  MOORDENAAR, hoe voelt het nu om in je broek te schijten ?????


  Maak melding

 45. Het is door de druk van NL dat een paar vertegenwoordiger van EU Sur vraagt voor herzien van de amnestie. Voor correct heid van zaken moet eigenlijk de meerderheid van de EU een beslissing moeten nemen, precies hoe de meerderheid bepaald had dat de ACP/EU vergadering wel in Sur zal plaats vinden ondanks boycot door NL. Kan iemand mij antwoord geven of de meerderheid van de EU landen een beslissing hebben genomen om de amnestie te herzien?
  Vraag 2 Mogen de leiders van de katholieke kerken die geen politicus zijn ook diep in de politiek gaan bemoeien? Een voorbeeld als, dat zelfs geen Jezus amnestie had gekregen en dat ze tegen de amnestie zijn.
  Ik wil de juiste en correcte antwoorden, voordat ik verder gaat met mijn reactie. Nog een laatste.
  Vraag 3 Waarom is de ACP neutraal en geen stand punten genomen omtrent de Amnestie?


  Maak melding

 46. Kijk als je eerlijk oprecht bent een geweten hebt principes dan bedank je voor de eer en neemt ontslag..

  dat zou elk lantie mang/vrouw moeten doen ongeacht welke functie je bekleedtt..

  je kunt niet zo doorgaan als ambtenaar,denk aan je eigen mensen, je gezin ,je families ,je omgeving ,
  je toekomst,kijk goed in de spiegel en geef je zelf een antwoordtt..

  dat is mijn mening..


  Maak melding

 47. Hahaha. Wat brutaal van de EU om te
  eisen dat een wet aangenomen door de
  parlementaire meerderheid van een onafhankelijk
  land herzien wordt.

  Het is alsof ik in me eigen huis ben en
  me buur (die meer geld en aanzien heeft) wilt me komen zeggen hoe me zaken aan
  te pakken hoe ik me huis zou moeten runnen enzo.

  Lollig. 8 decemeber is in Sur gebeurt onder
  De surinamers en SURINAME zal het moeten oplossen.

  De EU mag een mening geven, maar geen recommendations.
  We hebben er niet om gevraagd.

  EU dus is none of ya’ll business.

  Maar ja. Het wordt toch niets dus….

  Hoe gaat die uitdrukking van karavaan en blafende handen weer????


  Maak melding

 48. @thistime,

  EU is die buurman met geld en dat geld wil jij (Su.) hebben.
  Als jij dat geld weigert, hoef je niet naar de pijpen van die EU buurman te dansen, maar je wil dat geld van die boze buurman wel hebben.
  Kijk. En dat is nu het verschil.

  Suriname is nu niet in de positie om donaties te weigeren, want als de wereldmarktprijzen voor aardolie en goud vandaag of morgen kelderen, dan kan Suriname haar eigen boontjes helaas niet meer doppen. Dan wordt het weer pina ting zoals in de jaren 80.

  Overigens; in gezinnen waar zaken fout lopen, word door jeugdzorg en/of maatschappelijk werk ook gewoon ingegrepen. Niet bemoeien levert vaak van die schrijnende situaties op….


  Maak melding

 49. En precies dat is het nu Larry het wordt tijd dat Su economisch onafhankelijk wordt en een echte samenwerking op economisch gebied gaat smeden.
  EU is gebouwd op oa de rijkdommen va ex kolonien, landen als suriname dus..

  wie heeft de EU nou gemaakt tot jeugdzorg of maatschappelijk werker (om jou metaphor te gebruiken).

  De EU zou er beter aan doen constructieve hulp bij te dragen in de 8 december kwestie en minder bossy en rigid eisen te komen stellen als een oude groot oom.

  Constructive help could be???? hhhmmm (I don’t know) something like dossiers die door Ned weggezet zijn voor infiniteit op te vragen?????

  En als blijkt dat Bout schuldig is, mag hij voor mij wel de bak in dan.

  Een ander zaak waarmee de EU zich verder bezig zou kunnen houden zijn de vele mensenrechtenschendingen van nabije buren (dan bedoel ik leden he), wanneer die onderzocht en afgehandeld zijn mogen zij dan de zindelijke en beschaafde social worker komen uithangen hier.

  Verder ben ik bezig wat ideetjes te bedenken voor de EU (Ned)betreffende het terug dringen van de veeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllle voedselbanken. Hahaha. Dat is een joke.Ik trek me woorden terug.

  Groetjes uit Commewijne.


  Maak melding

 50. @thistime

  “Het is alsof ik in me eigen huis ben en me buur (die meer geld en aanzien heeft) wilt me komen zeggen hoe me zaken aan te pakken hoe ik me huis zou moeten runnen enzo.”

  Dat is zeker waar, maaaaaaar;
  Stel dat je huis vol met ongedierten (ratten, kakkerlakken, etc.) zit, waarvan de buren ook last krijgen en wellicht de gezondheid en het woongenot het moeten ontgelden, dan is het hun plicht om jou ter verantwoording te roepen en maatregelen te treffen om de boel weer leefbaar te maken.

  Groetjes.


  Maak melding

 51. Het is mij wel duidelijk dat de bevolking is SU een blinddoek heeft ontvangen toen Bouterse weer aan de macht kwam.
  Willens en wetens verschuilen ze zich achter Bouterse en zijn onbekwame bewindslieden.
  Een moordenaar is aan de macht in SU en houdt zijn bevolking nog steeds een roze bril voor!
  SU zal weer terug vallen tot een echte bananenrepubliek met alle gevolgen van dien.
  Alleen is het erg jammer dat de bevolking daar de dupe van zal worden en niet Bouta met zijn clan!
  Wanneer gaan jullie ogen nou eindelijk eens open?
  Wanneer gaan jullie inzien dat het één grote leugen is die er verteld wordt door Bouta en zijn bij elkaar geraapte corrupte bende?
  SU heeft Europa heel hard nodig, dat weet iedereen, maar jullie zijn te bangom dat onder ogen te willen zien!
  Een ongeschoold figuur die jullie mooie land naar de donder helpt, wordt wakker stelletje blinden!
  Alle mooie woorden en een heleboel geschreeuw daar kom je er niet mee in deze wereld.
  Jullie zijn een stelletje bange angsthazen die zich naar de kloten laten helpen door een brulaap met zijn bende.
  Sta op tegen de ongelijkheid en stel hem terecht.


  Maak melding

 52. Paniek
  Het Europese persbericht, als zodanig ook duidelijk herkenbaar, werd tijdens de afsluitende Surinaamse persconferentie naar buiten gebracht. Toen dat bekend werd bij de EU-missie brak er grote paniek uit omdat het bericht, dat inmiddels door alle media was overgenomen, een concept bleek te zijn en de kop ‘Persbericht’ niet had mogen dragen. Een definitieve slotverklaring van de EU ontbreekt nog.


  Maak melding

 53. Betreffende ACP landen (Su): In view of the
  increasing influence of the Asian countries in Africa, particularly China, it is essential to
  diversify market and trade partners away from Europe, at least to some reasonable extent. The opportunities and possibilities that new trade partners provide, will help the ACP countries to
  have more bargaining powers during further negotiations.

  Lastly, the ACP countries should strengthen their ties with the emerging engine of Global
  South such as China, India, Brazil and South Africa, not just for improved trade relations but in
  building a stronger alliance for better negotiation at the multilateral trade level.

  Dit beoogt het beleid in Su nu.


  Maak melding

 54. Aldus sprak de EU! En het standpunt met betrekking tot
  het verlenen van amnestie aan mensenrechtenschenders
  staat als een paal bovenwater. Ik zou maar goed notie
  van dat gegeven nemen!

  Niet Suriname maar de huidige regering onder leiding van een drugs veroordeelde en tevens hoofdverdachte van meervoudige moord is nu duidelijk op een ramkoers met de EU, 500 miljoen inwoners.

  Daarbij is de Europese Unie goed voor circa 20% van de wereldimport en export en zo één van de grootste economische machten in de wereldhandel.

  Succes jongens en meisjes met een gering
  denkvermogen.


  Maak melding

 55. Minister Lackin, als Suriname zo graag het geld van de EU wilt hebben, dan weet je ook dat je moet doen wat er gevraagd wordt. Zo niet de vergadering dan maar naar een ander land verplaatsen.

  +Er is niets vreemd gebeurd dan de leider de waarheid via jou te vertellen hoe het eigenlijk hoort in een beschaafd land waar het volk bediend moet worden.

  Vergeet een ding niet minister:: wat ik niet hoop en wens voor niemand:: De dag dat het mis zou lopen met de leider word je zelfs ook gepakt.


  Maak melding

 56. C.A Moinai:

  Dat is zeker waar, maaaaaaar;
  “Stel dat je huis vol met ongedierten (ratten, kakkerlakken, etc.) zit, waarvan de buren ook last krijgen en wellicht de gezondheid en het woongenot het moeten ontgelden, dan is het hun plicht om jou ter verantwoording te roepen en maatregelen te treffen om de boel weer leefbaar te maken”

  C.A Moinai ik denk dat velen je bericht niet begrepen hebben hoor. Want ik snap niet waarom je zoveel minnetjes heb terwijl je (naar mijn inzien) niet pro-Bout of amnestie heb gereageerd, maar goed.

  Ja als ik ratten en ongedierte heb mag me buur me komen helpen de zaak aan te pakken. Let wel: ik gebruikte het woordje HELPEN en niet ter verantwoording roepen, of komen opleggen hoe ermee om te gaan, omdat IK tenslotte daar woon en WIJ gelijke partners (zover je er last van heb mag je dus helpen)en niet jou wil komen door drukken.

  Wie weet ligt de bron van die morsoe niet bij jou.

  Treu story: een buurman vond eens dat er stank van een ander buur kwam. Na goed onderzoek, bleek dat die buurman vergif zette voor honden van anderen buren en die honden in zijn boes boesie achtererf tot ontbinding over gingen Hahaha.

  Als je dus last heb van iets bij mij zorg ervoor dat bij jou alles opgeruimd is yerre.

  Lees treu story opnieuw met buurman= Ned en Buur = Su. (joke hoor)

  wel een beetje lollig he. Groetjesssssssss.


  Maak melding

 57. Laten we de schuld niet geven aan EU omdat er ongeveer 27 landen daarin aangesloten zijn, maar alleen aan NL.
  Ze maken misbruik met die naam EU en dat ze namens EU praten, terwijl ze namens die ene land Nederland praten om Surinamers bang te maken, en het is ook puur bedoeld om zich zelve te verdedigen, want ze weten precies wat ze te wachten staat nml dat de waarheden van dec 82 die al die tijd geheim was binnenkort geopenbaard zal worden.
  Surinamers gaan ook tot God bidden en alle landen hulp vragen om dat geheime dosier van 1980 in NL openbaard te maken, omdat dit een proces is die in NL gaande is waarin bewijs materialen zijn dat NL Sur wou over nemen.
  Daarom moet eerst die proces van 1980 behandeld worden, voordat de dec straf proces van 1982 weer opnieuw gestart kan worden. Surinamers werken netjes volgorde van jaartal, terwijl NL omgekeerd werkt. Dus er klopt iets niet en dat zijn sluwe manieren en vieze politiek van bepaalde mannen v/d CDA en VVD. Hoofd verdachte is oud premier van Nederland Ruud Lubbers en geen Pres DDB. Punt uit.


  Maak melding

 58. Ik snap het niet dat Bouterse zich niet schaamt wat de decembermoord aangaat.Deze man moeten ze opruimen.Hij is een gevaar voor Suriname.Aan alles komt er een eind Bouterse.Je moet de bak in.Het zou een zegen zijn voor Suriname.Er heerst een vloek op jou.


  Maak melding

 59. @Thistime, ik reageer even op je bericht van Donderdag 31 mei 2012 om 21:51 uur:

  Je mag in je eigen huis alles doen, zolang je je maar aan de regels (lees: wet) houdt. D.w.z. dat je ook in je eigen huis bijvoorbeeld geen moord mag plegen of stelen van een bezoeker.

  Moord en schending van mensenrechten zijn grensoverschreidend. Suriname heeft zich bovendien gecommitteerd aan verschillende multilaterale verdragen. Het is dan ook aan de internationale gemeenschap om erop toe te zien dat er geen mensenrechten worden geschonden. Dat mandaat hebben we met het ondertekenen van die verdragen zelf gegeven.
  Anders gezegd, nationale wetgeving is ondergeschikt aan internationale.
  Daarnaast is het ook nog eens zo dat één van de 15 slachtoffers van de decembermoorden (Wijngaarde) een Nederlands paspoort had. Dat maakt iedere bemoeienis van Nederland alleen al gerechtvaardigd.


  Maak melding

 60. Eigenlijk kan je aan de reactie van lackin,Bouterse en hun volgelingen zien wat voor leugenaars, bedriegers en draaikont ze zijn. Ze hebben altijd ontkent dat er zo een overleg zou plaatst vinden, het was helemaal niet waar dat een dialoog 8- bespreking zo plaats vinden en wat zien we nu? Ik vindt het opvallend dat de gezamenlijke media in Suriname de regering niet confronteren met hun openlijke leugens.


  Maak melding

 61. Het Surinaamse volk moet wel terdege beseffen dat ze een onaanvaardbaar risico op zich hebben genomen door de moordenaar van 8 december aan het presidentschap te helpen. De wereldgemeenschap kijkt met argusogen hoe deze president omgaat met zijn macht. Het volk ontbeert het inzicht en politiek vermogen om deze verdachte kritisch op de voet te volgen. Daarvoor is dit volk politiek zeer naief getuige de emotionele reacties op opruienden uitspraken van Bouterse jegens andersdenkenden.


  Maak melding

 62. man man man ,kunnen of willen bepaalde van jullie niet inzien dat het een macht strijd is van een groepering in de samenleving die liever een bloed bad hebben dan een oplossing vinden voor de gebeuren in het verleden.
  Kijk maar wat er in syrie aan de gang is, kunnen ze het oplossen hoeveel doden zijn eral te betreuren,niemand heeft het recht om een ander van het leven teberoven,maar wij moeten ook niet voor de gek gehouden worden met eenzijdig berichten over het gebeuren in de jaren 80 .als ze het werkelijk menen met het volk van suriname zouden ze niet een dossier die helderheid kan brengen in de zaak voor meer dan een halve eeuw hebben weg gelegd. ik vraag jullie om niet door emotie te laten lijden maar het gezond verstand. kijk maar om je heen zo doen ze het de economische sterkere willen het altijd bepalen met wat voor middelen dan ook ze moeten gebruiken om hun doelstelling teberieken


  Maak melding

 63. Ferdinand Hossenbux het is niet zomaar dat je negatieve tegenreactie krijgt. En als je zo doorgaat, sta je dan ook altijd maar dan ook elke keer in minnetjes staat, oordeel het zelf maar!!

  Probeer eens een keer correct en positief te zijn, ook zoals het is, te geven en je zult zien!!!


  Maak melding

 64. EEN STUKJE INFO VOOR MENSEN DIE HET STEEDS OP NEDERLAND HEBBEN:::

  =Lebeda stelt, vanwege de amnestiekwestie de EU-parlementariërs van andere landen ook mee zijn gegaan en is het uiteindelijk een unaniem besluit geworden. Het besluit om het Surinaams staatshoofd op de top te weren is er een van het Europees Parlement en niet van Nederland, benadrukt Lebeda.-.

  Zelfs Frankrijk en Spanje zijn tegen de Amnestie.


  Maak melding

 65. Ik vind het zo erg jammer dat een burger van Surinamer de heer minister Lackin(Buza) zich op zo een manier laat misbruiken door de leider van deze regering in Suriname.
  Ik vraag mij af hoe lang gaat hij dit alles kunnen doorstaan.Minister Lackin een persoon met inzicht laat zich volledig misleiden met de amnestie wet die is aangenomen om zijn leider te behoeden voor de gevangenis. Minister Lackin wordt wakker. De EU kan je niet misleiden.


  Maak melding

 66. Jojo zegt afu Sensie zijn uitspreaken zijn discutabel en wil Afu Sensie voor leugenaar uitmaken, Jojo je zal van veel betere huizen moeten komen. Ook bij jou bespeur ik die zwakbegaafde virus met als symptoom “niet kunnen begrijpend lezen”.

  Dit heeft Afu Sensie gezegd.

  “Ja larry ik weet dat je de beste President die Suriname ooit heeft voortgebracht het daglicht niet gunt, met jou misschien nog 5000 anderen, de rest van de Surinamers 495.000 gunnen hem het allerbeste toe.”

  En wat voor yorka Supu heeft jojo van bovenstaande gemaakt

  “Jij maakt andere makkelijk uit voor leugenaar, terwijl eigen uitspraken toch wel erg discutabel zijn:
  5000 tegen en 495.000 voor DDB en Amnestie wet etc.”

  Daarna heeft Jojo in al zijn wijsheid, wat heel erg weinig is, een berekening gemaakt waar er geen touw aan vast te binden is.

  Wat erger is is het feit dat Jojo commentaar probeerd te leveren op hetgeen Minister Lackin heeft gezegd nl “” het is een open en prima overleg geweest”. Jojo snapt dus niet dat het overleg open en prima kon zijn geweest totdat die hypokrieten met een vooraf geschreven verslag op de proppen kwamen.

  Larry STEL JE EENS VOOR dat je ouders je hadden overgeslagen, zou dat ons heel veel stom geklets bespaard zijn gebleven. Yu heri fesi djersie stel je eens voor. Ik heb het over de realiteit en jij komt met je voorstelling.


  Maak melding

 67. Bij mij mogen de buren kritiek en commentaar leveren als zij maar voor zorgdragen dat ze het goede voorbeeld geven of hebben gegeven, al het andere is larriekoek. Het is hetzelfde als een dief die een andere dief gaat vertellen dat stelen niet goed is. Kom nou waar hebben we het over.

  Trouwens ik heb inmiddels begrepen dat de EU met 7 man is komen opdraven waaronder 4 Nederlanders, hoezo objectief en onbevooroordeeld. Hadden ze die 4 Nederlanders niet beter thuis kunnen laten aangezien ze bevooroordeeld zijn en in de plaats daarvan Duitsers en Belgen hadden gestuurd. Ja deng beng seti deng sani kong, met verslag en al, wel ze hebben het geweten, het ging niet door, sang mi man Lacking saka dji deng, ze zijn met hun staart tussen de benen vertrokken, vol schaamte.

  Achteraf was het ineens een concept die niet gecirculeerd mocht worden enz. enz.

  Wel er is nu geen verslag maar een diplomatieke nota die richting Brussel gaat. Wat de Nederlanders de EU allemaal niet aandoet, wat een klein landje met Bouterse aan het hoofd Nederland allemaal niet aandoet, ze blijven door de mand vallen maar leren het niet. Triest om te zien. Een gepast antwoord van Suriname komt nog richting Nederland dan is het echt over en uit voor ze in Suriname, hun zwartmakerij van Suriname en zijn President moet nu eens ophouden.


  Maak melding

 68. De leider van de regering heeft zich vreselijk misdragen tijdens zijn grote manifestatie.
  Dat viswijf gedrag heeft weer laten zien wat voor soort opleideing deze leider heeft genoten het gaat alleen om macht en vernietiging. Deze leider is GEEN voorbeeld voor de generatie van jonge Surinmamers.
  Geef deze leider een opleiding van goed communiceren voor dat hij de vergadering EU-ACP gaat leiden in november 2012


  Maak melding

 69. De huidige politieke situatie is niet alleen Bouterse aan te rekenen.

  De hoofdschuldigen zijn de mede-machtswellustelingen Somohardjo en Brunswijk. Zonder hun politieke ambities had Bouterse nooit president van Suriname kunnen worden en had Suriname nu een andere politieke koers gevaren.

  Bovendien was het proces met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot een veroordeling gekomen van Bouterse en kornuiten.


  Maak melding

 70. Vrijdag 1 juni 2012 om 12:26 uur, door Afu Sensie

  Oké.
  Een economische boycot.
  Een reisverbod van Nederlanders naar Suriname.
  Uitkeringen naar Suriname stopzetten.
  Dus pensioenen en aow-uitkeringen.
  Samenwerkingen met de ziekenhuizen stopzetten.
  Steun aan scholen stopzetten.
  Kortom blokade.

  Bouta en zijn aanhang willen niks met Nederland.

  Nou dat is goed. Niks dus.


  Maak melding

 71. Tedje ik ben onderhand wel een beetje moe geworden van je domheid, mijn geduld raakt ook op.

  Onthou dit goed.

  Wij waarachtige, rechtgeaarde en vaderlandslievende Surinamers moeten niets hebben van Nederlandse hypokriete politiek (Den Haag) jegens Suriname.

  De reden is dat sinds de onafhankelijkheid en daarvoor al, Nederland NOOIT een beleid heeft uitgestippeld richting Suriname. Voor Nederland was en is Suriname een adhoc beleid waard en dus niet relevant.

  Wij hebben niets tegen Nederland en Nederlanders die oprecht zijn.

  Het zal wel vergeefse moeite zijn maar ik hoop toch van harte dat jij het verschil nou eindelijk eens kan zien.


  Maak melding

 72. ze gaan geen handen willen schudden met die moordenaar, maar die moordenaar heeft daar scheit aan, net als hoe hij zei: ik zit met calderon denk je dat ik me druk maak om rutte en wilders??

  Alsof calderon echt zo graag met hem wilde zitten


  Maak melding

 73. Lackin doet alsof zijn neus bloed, maar hij weet wel beter.

  De EU heeft op 17 april 2012, het volgende statement uitgegeven:

  “Statement by the Spokesperson of the EU High
  Representative, Catherine Ashton, on the Bill amending the
  Amnesty Law in Suriname

  The spokesperson of Catherine Ashton, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the Commission, issued the following statement today:
  “The High Representative has noted that the National Assembly of Suriname has approved the
  amendment to the Surinamese Amnesty Law of 1989. This amendment will have an important impact on the ongoing judicial process concerning human rights violations committed
  in the 1980’s, including the murder of political opponents on December 8, 1982.

  It is important that all Surinamese, public authorities and citizens, regardless of political affiliation, join together and work to consolidate the ongoing healing and
  reconciliation process in the country. Reconciliation and justice go hand in hand, and should be ensured within the framework of the basic principles of the separation of powers and the respect of Suriname’s international commitments.

  The EU attaches great importance to the respect of the rule of law, accountability and independence of the judiciary as fundamental principles of democratic society.”

  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/129421.pdf

  Ze wisten van te voren dat de EU tegen de amnestiewet was.
  Dat de vergadering toevallig in su wordt gehouden betekend niet dat men de illegale amnestie-wet is vergeten.

  Bovendien is su gastland en de overige acp-landen komen zaken doen.
  Zo simpel is dat!


  Maak melding

 74. Mevr Pilay is sinds 25 mei High commisioner bij de EU voor het onderdeel Human Rights.

  The European Union welcomes the appointment by the UN General Assembly of Ms Navanethem Pillay for a second term as High Commissioner for Human Rights following the proposal by the UN Secretary-General.

  U weet wel de mevr die duidelijk haar ongenoegen liet blijken omtrent de aanname van de illegale amnestie wet.

  Zo een stevige EU-groep, ik ben benieuwd hoe dit afloopt.

  Kan lackin aangeven wat de suri-delegatie voor contracten heeft binnengehaald?
  Of zaten ze daar voor jantje met de grote achternaam?


  Maak melding

 75. Altijd lachen met Afu Sensie: Hij heeft een hoge dunk van zich en beschouwt zich als “waarachtige, rechtgeaarde en vaderlandslievende Surinamer”

  De rest beschouwt hij als landverraders…..


  Maak melding

 76. Vrijdag 1 juni 2012 om 12:54 uur, door Afu Sensie

  Als jij moe wordt moet je de hangmat opzoeken.
  Daar kan je de hele dag inliggen.

  Nederland heeft door de eeuwen heen altijd een beleid richting Suriname gehad.
  Lees de staatkranten uit het archief maar.

  http://kranten.kb.nl/results

  Veel plezier. Dan kom je achter de waarheid.
  Erg nuttig voor aanhangers van Baas.


  Maak melding

 77. @Esmerald

  Een persoon geeft een mening en je bent meteen aan het schelden. Dat is toch niet netjes. Je kan ook manieren gaan leren. Je hoeft je toch niet steeds je zo ongeschoold te tonen.


  Maak melding

 78. Donderdag 31 mei 2012 om 15:32 uur, door Afu Sensie

  vene, sorry ik heb besloten vandaag niet op idioten en debielen te reageren, bij deze sla ik je dus over.

  Trouwens ik denk dat ik morgen en overmorgen de idioten en debielen ook oversla.

  Wat gaan twee dagen snel bij jou.


  Maak melding

 79. SITA K maakt anderen uit voor pedo en idioot, maar tegelijkertijd verwijt ze anderen niet netjes en ongeschoold te zijn. dat noem ik : Blaming the victim for the crime of the real criminal. maar ja NDP eigen dus het is je vergeven Sita. In geval je geen engels verstaat Sita, wat ik probeer te zeggen: Wat je zegt , ben je zelf……….


  Maak melding

 80. Sita K kijk even wie beter is. Jij bent dan ook geen haar beter want jij bent de enigste van de helderste!

  Ga jij even jouw stinkende bek spoelen!! nadat jij de rfeactie van jou op de reactie van Molenaar hebt gegeven. Uchhhhh getver!! van jou ben ik aan het kotsen! en komt alleen maar jou stinkende geur uit!! Prodent!! en geen krofaja!!


  Maak melding

 81. @Sita K

  Je hebt gelijk over Afu Sensie en ik vind die henk molenwiek ook een varken. Deze mensen denken dat ze Surinamers zomaar kan beledigen. Ze moeten zich schamen.


  Maak melding

 82. Surinamers maak je niet druk. De meeste reageerders hier zijn geen Surinamers maar blanke Hollanders die doen alsof. Deze site is propaganda voor het Nederlands belang. Trap er niet in. Vele reageerders hier werken voor deze site.


  Maak melding

 83. Tjavis je moet nog leren wat het verschil is tusse die twee wat jij net noemde(hopelijk kom je wel uit)!! en neem het aan dat ik een geboren en getogen Surinamer men!!

  Vraagje: Weet jij toevallig waneer een stukje van Brokopondo onder water was gezet? Niet Googelen svp!! Als je het antwoord weet, ben jij een echte Surinamer en wees eerlijk! als jij gaat vragen ben je zeker een huichelaar en ook niet eerlijk tegen je zichzelf! Wie kan jou ook nog meer vertrouwen???!!!

  Volgens mij moet jij je zichzelf leren kennen.


  Maak melding

 84. Halloo mensen laten we het clean houden he? Ook al hebben we niet allemaal dezelfde nationaliteit
  We zijn allemaal mensen. Niemand beter dan de ander.

  En ik kijk als ik minnetjes krijg op deze reactie.

  Het is mooi weer hier.
  Groetjes uit Commewijne.


  Maak melding

 85. @Wiep-Ding

  Weet jij nog wanneer Suriname heeft afgerekend met haar redimusu elite en de dekolonisatie een aanvang nam? In 1980! Weet jij wie de huidige president van Suriname is? Desi Bouterse, onze bevrijder! Weet jij hoeveel Afrikanen door de kolonisator in Suriname zijn vermoord? 350.000! Weet jij waar de Surinaamse landverraders zich bevinden? Nederland. Vragen kunnen bij duizenden gesteld worden.


  Maak melding

 86. “Weet jij wie de huidige president van Suriname is? Desi Bouterse, onze bevrijder!”

  Ik las het en dacht: Het kan toch niet waar zijn dat een normaal denkend mens iets dergelijks neer plempt?

  @Frontdistroyer, helemaal met je eens heur. Vanaf 1980 waaide er een ‘bevrijdende wind’ door en over Suriname.

  Okee, dahaag. Welterusten.

  (oh mijn gunst, domheid is dus echt oneindig)


  Maak melding

 87. Even een vraagje aan iedereen die me eens nuttige info kan geven.
  Politici zijn er toch om een land voor een bepaalde tijd te leiden?
  Wetten zijn toch gemaakt om het volk in het land te beschermen of niet?
  Volk of bevolking is toch iedereen in het land inclusief politici!
  Waarom hebben deze politici dan het recht op meer dan het gewone volk?
  En waarom wordt deze amnestie wet nu pas ingevoerd ipv 1980?

  Help me kan er niet van slapen !


  Maak melding

 88. Bout bevrijdt de mensen van hun geld zonder dat die het door hebben.Hij devalueert met 20% en zijn aanhang geraakt in extase.Hij verhoogt de governmenttake en zijn volgelingen bezwijmen haast van verrukking.Kijk zeggen ze.Dat kan bout alleen.Ze zijn o zo blij dat ze nu niets hebben en bout naar alle hoeken van de wereld mag reizen.Hij is een bevrijder die zichzelf bevrijdt heeft.

  Cobie


  Maak melding

 89. @Frontdistroyer

  Die NF boys leren het nooit. Goed dat jij ze vertelt wat er vroeger in Su is gebeurd. Ze blijven zeuren over de revo.


  Maak melding

 90. @ FRONTDISTROYER, wat is jouw leeftijd. Alles wat je zeg heb je of gelezen,of van horen zeggen.

  ZO….WAAR..LUL JIJ OVER????????????

  VRAAG HET AAN MENSEN DIE HET WETEN. Oke?

  EN NIET AAN N.D.Pers.


  Maak melding

 91. Frontdistroyer zegt de naam Anton de Kom jou iets?? Dat zijn mensen met daden en niet Jouw Bouters als een mietje die van alles en nog wat probeert en verzint onderuit te komen voor de moorden van 8 december.

  Een echte mense loop met opgeheven hooft en weglopen als een hond met zijn staart in zijn kont!!! rest nog de vraag hoeveel africanen zijn door de Neds van toen vermoord, moet je bij hen zijn en als even kan persoonlijk!! Volgens mij ben je in een ding goed en dat is tellen.

  Tenslotte wist ik echt niet wie die hufter van jou is!! Moet je ook niet vergeten wat door toedoen van hem in Moiwana heeft plaats gevonden!! Onze families is ook naar de klote geholpen.

  Je hebt over landverraders! Maar je vreet wel van ze! Als het aan mij zou liggen had ik wat meer roomboter en dik laag Pindakaasgedaan in gesmeerd voor jou!!!


  Maak melding

 92. @Wiep-Ding

  Je raaskalt. Wij Surinamers die de geschiedenis kennen weten heus wel wie Anton de Kom was. Anton de Kom hield van zijn land en bestreed de koloniale machthebber. Anton de Kom werd vervolgens verbannen naar Nederland om van hem af te zijn. Jouw geliefde meesters waren echt niet gek op hem. Na de Duitse inval sloot Anton de Kom zich bij het verzet aan. Waarom, mag joost weten. In ieder geval is Anton de Kom zijn leven geeindigd in een concentratiekamp. Nederland vertelt graag het verhaal van de neger met het witte hart maar wij Surinamers weten wel beter.

  Onze echte held is Desi Bouterse. Bouterse zal van Suriname een echte staat maken en daar zullen jullie redimoesoes helemaal niets aan kunnen doen. Het proces is al heel ver gevorderd en welke propaganda en leugens dan ook zullen dat proces niet meer stoppen.

  Vele Surinamers in Nederland moeten beseffen dat ze Nederlanders zijn. Meedenken mag maar de richting van Suriname willen bepalen is uit den boze. De Surinamers in Nederland en een paar losgeslagen koloniaaldenkende elite in Suriname denken teveel in een uit Nederland gestuurde koloniaal raamwerk. Deze mensen hollen achter de feiten aan en proberen de positieve ontwikkelingen in Suriname te frustreren.

  Fora vol schrijven met onzin mag. Maar een richting voor Suriname bepalen kunnen jullie het beste aan de Surinamers zelf overlaten. Wees tevreden met je Nederlandse nationaliteit, geniet van alle vermeende voordelen, en kom vooral op voor de ondergewaardeerde allochtonen inclusief jullie zelf. Dat zet pas zoden aan de dijk en ben je ook met iets concreet bezig. Het geleuter en belachelijk gelul op een afstand van 9000 kilometer leidt immers tot niets.


  Maak melding

 93. Piet paniek ik doe mijn best voor jou! Instictief zeg ik dat toen deze Vremoesoe bouta totaal geen balle verstand had(nogsteeds niet) om een en ander te verrichten in goede daden vandaar geen sprake van amnestiewet toen.

  Nu hij wat ouder is geworden maar dan onvolwassen en hij is achter gekomen, wat de naconsequenties zijn van daden aan moorden. Om deze te kunnen ontlopen/ontsnappen, probeert hij van alles en nog wat! Desnoods over de lijken van ons of wie dan ook!!

  Hij denk dat wij een stukje vuil zijn, vandaar dat hij de voorsterecht wilt hebben door de amnestiewet in te (laten) voeren!

  Een politici moet ten alle tijden voor ons staan!! Maar vaak zijn ze oplichters! Iedereen om de tuin leiden! en het zijn egoisten! Zogauw zij geld gemaakt hebben en goed zitten, mogen de burgers stikken. Ze komen voor even hun zakken te spekken en foetsie!! allerlei wetten en regels zie zij aan hun laarzen lappen. En als zij iets verkeerd doen, dan is er sprake van Tjoekoe, matietorie en in de jungle op Blanche Mariewaterval of Ergens in Brouwsberg met vliegtuig soso Black/ Chivas nanga Roti-Doksa!! Maar denk niet dat wij met lege maag slapen!!!

  Piet laat je zich niet in Paniek raken door zulke broedoevremoesoes en onsmakkelijke hufters!!

  Piet slaap lekker!!!! Wel te rusten!!


  Maak melding

 94. EU orthodox als AWARIE-DOMRI! “EU: amnestiewet Suriname mag proces niet verstoren”. Het behoort te zijn: “EU mag proces amnestiewet Suriname niet verstoren”. Kennelijk hebben wij hier te maken met een Babylonische spraakverwarring. Suriname als soeverein land is duidelijk geweest en dient haar standpunt te handhaven en voet bij stuk te houden. Dat de EU zich manifesteert als AWARIE-DOMRI mag Suriname niet bevreemden: jong gewend, oud gedaan! Het hoogste college heeft naar haar inzichten langs democratische weg gehandeld, dient te worden gerespecteerd. Sowieso zijn er andere inzichten zoals wat de EU vindt, dat mag. Maar niet ten koste van het hoogste college van een land, in dit geval Suriname. De EU trapt democratische principes aan haar laars, als het ze uitkomt. Suriname mag nimmer toegeven aan een AWARIE-DOMRI – EU.

  Dan hoeft men geen democratie te beleven. En zou men moeten gaan vragen wat de Afrikaanse landen/staten ervan vinden; wat de Aziatische landen/staten ervan vinden; wat vinden de landen aan de Pacific ervan; wat vinden de Zuid-Amerikanen ervan; wat vinden de Noord-Amerikanen ervan? Wat vindt de Caricom ervan. Zo kunnen wij eindeloos doorgaan.

  De EU zit opgescheept met een complex: denkende dat een (1) stem van hun, duizende stemmen waard is. Hun EU complex moet allereerst worden gecorrigeerd, waaronder van landen als en in het bijzonder in dit geval Nederland

  Weet men hoeveel beslissingen in Europa worden genomen, die de andere landen niet aanstaan en zij vaak rechtstreeks door dergelijke beslissingen worden getroffen en benadeeld.

  De Caricom, Zuid-Amerika waar Suriname ondervalt, zitten niet zo te bemoeien.

  Suriname moet zich niets aantrekken van: sabotage, camouflage en dergelijke. Wanneer zij, de EU onderling de internationale rechtsorde vertrappen, dan hoor je ze niet.

  De amnestiewet in Suriname is een nationale issue, daar behoort de EU op gepaste afstand een mening te geven en verder niet. Het verdraaien en verfraaien van feiten is dagelijks brood van de EU. Derhalve dienen zij op grote afstand te blijven en dienen de democratie in landen niet te frustreren. Niemand kan democratie naar zijn hand zetten. Democratie is democratie en dient als grootste wapenfeit te zijn en blijven. Er mag nimmer aan de “valse EU pijpen” worden gedanst, ten koste van democratische principes.

  EU wordt simpelweg vertegenwoordigt door personen als u en ik. Suriname mag zich niet laten gek maken. De EU mag Suriname bedanken, dat Suriname een interne beslissing met haar wilde delen. Voortaan dient Suriname simpelweg te bedanken voor zo’n voorgesteld onderhoud. Het gaat primair hier om infiltratie en verstoren van binnenlandse aangelegenheden van een land.

  There are more questions than answers. En dat weet de EU bij uitstek als geen ander.

  AUTHENTIEK en INTEGER!


  Maak melding

 95. MC Bouta ben blij te lezen dat jij wel kaas van hebt gegeten over anton de Kom!! Top!!

  Voor de rest moet ik zeggen dat jij totaal niet weet waarover je hebt!! Je kan mij wel tot lachen brengen en behoorlijk ook! Ik zou heel trots op jou zijn als jij ook van Suriname zou houden en dat vertel jij niet!! En ALS JE IEMAND RAASCALT NOEMT MOET IK ZEGGEN, GA EN STA VOOR DE SPIEGEL, DAN JE WEL DE JUISTE!!

  Jou held maakt inderdaad een echte staat in de hel voor jou(mij niet) maar wees slim, bescherm je zelf!! wie weet kom je in de hemel! Die hufter van jou wie jij als held ziet, die heeft wel wat op zijn geweten en hopelijk jij niet!!

  De tijd zal het leren!! nog even geduld. De waarheid heeft de langste weg!

  Criminelen, oplichters, moordenaars, rovers, verkrachters etc.etc de hel in door de grote vuurzee heen!!


  Maak melding

 96. @MC Bouta

  Wat voor een bermtaal ben jij hier aan het verkondigen?!Je kent niks van de geschiedenis af van Suriname.Alles wat jij tot nu toe weet staat
  in de geschiedenis boekjes die even oud zijn als Methusalem.Je leest die als een papegaai en zegt het na als een kip zonder kop.Bouta is je held,zeg je?Praat niet namens alle surinamers,praat alleen namens het paarse volk .Die kan je toch elke minuut van de dag voor de gek houden en ze zullen het noooooit merken.Je held bouta is een ordinaire moordenaar,een serial killer is hij.
  Sortoe K[A]..held.Waar staat in de geschiedenisboekjes die jij leest, geschreven dat helden AMNESTIE nodig hebben?Wat voor een positieve ontwikkelingen zie je gebeuren in Suriname onder je ‘held’?Sinds je held een dolk heeft gestoken in de rug van het Surinaamse volk samen met zijn partners in crime Somo, die rijp is voor de museum en de kleuterklaasje leerlingetje de misdadige Brunsie zijn we in internationaal in het nieuws, maar dan wel NEGATIEF.Potverdorie, laat het eeuwenoude geschiedenis rusten en hou je bezig met de moderne geschiedenis van Suriname,de geschiedenis dat vertelt heden, hoe Suriname gegijzeld wordt gehouden door een groepje misdadigers en landverraders van het ergste soort olv je ‘held’.Als geboren surinamer mag je zelf op de maan zitten , dat neemt niet weg dat je geen surinamer meer bent.Je mag een andere nationaliteit bezitten en je nog steeds een surinamer voelen . Dat noemt men nationalisme.En ze hebben alle recht hun zegje te doen wanneer het in hun vaderland niet goed gaat. Is me wat moois,je wil ons zeker komen vertellen dat Suriname eigendom is van je ‘held’ en zijn oerstomme en domme ndp verlengde familie.Nooooit ,achter een moordenaar aanrennen en hem aanbidden vertelt niks over nationalisme en patrotisch zijn . Neen, het voorpelt alleen maar achteruitgang en totale ondergang van ons land Suriname.


  Maak melding

 97. @ Ray je hebt bepaalde delen uit mijn mond genoemen maar goed ook!!

  Je hebt alvast een dikke 10+ van mij!!!!!

  @ MC Bouta eehhhhhhh, uchhhhh, Hmmmmm ach niets!! Hi Hi


  Maak melding

 98. @Wiep-ding

  Ray heeft bepaalde delen van jou in zijn mond genomen en krijgt een tien. Driemaal hoera voor jullie! Hoera hoera hoera!


  Maak melding

 99. @Ramon D

  Ik praat namens alle rechtgeaarde surinamers.Ik praat namens alle surinamers die bevrijdt willen worden van je killer baasje ,hij hoort in de gevangenis thuis samen met zijn handlangers. Eenmaal bevrijdt van deze hebbie zullen wij ook bevrijdt zijn van het paarse aanhangsel die vastgeplaakt is aan het achterste van je held bouta.Moordenaars aanbidders worden jullie genoemd,een vloek zijn jullie.Je moorddadige held weet meer over redimoesoes af. Met de hulp van 1 van ze heeft hij een illegale coup gepleegd in Suriname,die landverrader.


  Maak melding

 100. “Vrijdag 1 juni 2012 om 23:16 uur, door Frontdistroyer

  @Wiep-Ding

  Weet jij nog wanneer Suriname heeft afgerekend met haar redimusu elite en de dekolonisatie een aanvang nam? In 1980! Weet jij wie de huidige president van Suriname is? Desi Bouterse, onze bevrijder! Weet jij hoeveel Afrikanen door de kolonisator in Suriname zijn vermoord? 350.000! Weet jij waar de Surinaamse landverraders zich bevinden? Nederland. Vragen kunnen bij duizenden gesteld worden.”

  Dit is een schot voor open doel!!!

  Een vraag voor eendagsvlieg Frontdistroyer, hoeveel geld
  bezat de austin mini eigenaar keizer Bigi Mofo toen en
  hoeveel nu?! Allemaal gestolen van ons!!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.