Gezag moet vol terug in binnenland Suriname

22

PARAMARIBO/SNESIE KONDRE, 19 feb – Het gezag van de overheid moet in heel Suriname gelden. Dit zegt president Desiré Bouterse. Het binnenland vormt allerminst een uitzondering. De ordening van de kleinschalige goudwinning moet inde dit licht worden gezien. Het proces is niet omkeerbaar.

Zoveel moet duidelijk zijn. “We weten wat voor chaos er heerst, het is belangrijk lijn te brengen in alle activiteiten, zodat de illegaliteit eruit gaat. We gaan overal waar Surinamers wonen het gezag herstellen”, zei Bouterse tijdens de goudconferentie te Snesie Kondre, in Marowijne. De conferentie moet de grondslag leggen voor de complete terugkeer van het gezag. Dat schoot er de laatste jaren bij in. De goudwinning geschiedt veelal buiten het zicht van de centrale overheid.

Het roer moet nu om. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn alle betrokken partijen uitgenodigd. Daar horen ook de Braziliaanse goudzoekers bij. “Veiligheid is een issue, daar moet over gepraat worden, hoe die te verbeteren. Dat wordt het begin van duurzame ontwikkeling. Als het goud op is moeten de mensen nog door kunnen leven in het gebied”, aldus Bouterse. Minister Wonnie Bodhoe van Financiën vindt het vooral belangrijk dat de overheid zijn deel krijgt.

22 REACTIES

 1. Suriname vooorrrrrrrwaarts.
  Su laat u niet ophouden na zovele jaren lijkt het mij verstandig het land van uit het binnenland te besturen.
  Wat uit de stad komt haast nooit iets goeds dan haat en wraak….Su voorrrrrrrrrrwaarts !!!!


  Maak melding

 2. Verbaas je niet hoor…Hier een citaat.
  IK ACHT DE SURINAMER(jullie) niet CAPABEL(incapabel) om GOUD industrie te runnen nog te controleren.
  A man….. i sabin….. a man taki srananman no waard…din don, din achterlijk…..dus daarom gaf hij I’m Gold alleen recht.
  Zij mogen doen en laten wat zij maar willen en het land Su een stuiver uit de winst geven…(wat een dombo)

  U weet wie opa grootbril rood diklip handlanger van de Sint.
  Benadeel land en volk 10 jaar aaneengesloten.


  Maak melding

 3. Dit zegt de man die met zijn privé leger alle rechten van het volk van Suriname heeft geschonden en vertrapt met name in het binnenland, en hij doet het nog steeds.Ik ben benieuwd of hij de moet heeft om zijn politieke vrienden durf aan te pakken die ook concessies hebben in de goud winning met name Brunswijk , naarendorp.


  Maak melding

 4. Een heel goed initiatief van himself. I’ve been there gisteren heen en terug.Door omstandigheden moest ik eerder afreizen. De conferentie wordt evenwel vandaag afgesloten.

  De directeur van de belastingdienst heeft in ronde Surinaamse bewoordingen uitgelegd hoe de inning zal geschieden conform het forfaitaire-systeem, terwijl Ellen Naarendorp uitwijdde over de gevolgen van overdadig kwikgebruik voor flora, fauna en natuurlijk de volksgezondheid. Vandaag komen de stakeholders zelf aan het woord om ook hun zienswijze te belichten.

  Sranang sa wini! Sranang na tapu fu alla. By the way, Langatabiki is aardig aan het eroderen als gevolg van afkalving door de veranderende stroming van de Marowijnerivier.


  Maak melding

 5. Conferentie in de bush!

  Je zal gek zijn om je aan te melden, das nou moderne slavernij.
  Ploeteren en zwoegen tussen de malaria en het kwik om vervolgens in te leveren bij die wannabe ingie, gewoon een redi-nengre!
  D8 het niet!

  Hebben de aanwezigen überhaupt het demagogisch gebral kunnen volgen?
  Sprak die nou ABN, of snes’kondre taal moxie portugees????
  Je blijft lachen met die gasten daar..

  Op naar het geluk en de overwinning!

  moro e doro…


  Maak melding

 6. is goed dat het gebeurd maar jammer dat de zoon van bouterse het zelf niet de goed voorbeeld geeft hij verjaagd de mesnen en zijn zoon gaat dood gewoon verder met graven


  Maak melding

 7. Geachte redactie,

  Inderdaad hoort “het gezag van de overheid in heel Suriname te gelden”. Ook in het binnenland van de Republiek Suriname. Maar als een vorige regering of een vorige minister van Natuurlijke Hulpbronnen GEEN beleid had voor het binnenland van Suriname, dan zal zulks een regering zich ook daar NIET hoeven te vertonen of zich daar druk om hoeven te maken. Tenzij er verkiezingen aan de deur zijn.

  Een realiteit welke in de afgelopen vijftien jaren in grote delen van het land ook gebleken is. Wat wij daarom in de afgelopen zesmaanden gemerkt hebben is, waarom de Surinaamse oppositie momenteel in ernstige verwarring verkeert.

  http://www.youtube.com/watch?v=EXvStGfyEr8&feature=related

  Vandaar dat wij van mening zijn, dat je je als nieuwe regering GEEN achterhaalde agenda kunt laten opleggen door een corrupte en visie loze oppositie. Vooral NIET volgens een werkwijze, die in de afgelopen vijftien jaar weinig zoden aan de dijk gelegd heeft voor het volk en toekomende generaties.

  M.a.w. je kunt NIET te werk blijven gaan volgens een oude en achterhaalde politieke cultuur, dat slechts financiële gaos, armoede en vooral wateroverlast heeft achter gelaten. Dit d.m.v. een eigenzinnige en corrupte manier van regeren. Die wat nu blijkt meer bacovenwinkelachtig en opportunistisch bleek te zijn geweest, dan dat er daadwerkelijk sprake was van ‘constructief te werk gaan’ binnen het parlement t.b.v. de gemeenschap.

  En nog met een regeermacht die financieel slechts gefocust was ten laste van de staat (nyan-gron), de totale Surinaamse gemeenschap in het bijzonder.

  http://www.youtube.com/user/dnasuriname#p/c/28E1440776C454AC/1/bNycn-ca2aM

  Een vice-voorzitter van het Parlement bijvoorbeeld, die in actie gaat op advies van haar oppositie partners en vervolgens in de media roept dat zij de voorzittershamer nimmer overgedragen krijgt. Maar waarom zou dat zo persé moeten.

  Een vice-voorzitter is een vice-voorzitter. En niet die bepaalt wanneer je de voorzittershamer overgedragen krijgt. Het zijn ‘dringende’ omstandigheden die dat eisen of bepalen.

  En als de huidige voorzitter van het Surinaams Parlement dat NIET nodig acht, dan hoor je je als volwassen vice-voorzitter daarbij neer te leggen. En het huidig Surinaams Parlement vooral, is bovendien GEEN bacoven winkel met en ‘kepoti’ werkwijze als voorheen, zoals wij dat in de afgelopen vijftien jaar beschamend zagen. Het is business op niveau wat velen momenteel merken. En dat is verplicht aanpassen geblazen voor het oude, hoe dan ook.

  http://www.youtube.com/watch?v=rKGv5Cj7MhY&playnext=1&list=PL8901CCEDF5B2540B

  Ook het feit dat de oppositie zich ‘geminacht’ voelt, omdat de President NIET naar het Parlement komt lijkt ons kleingeestig. Waarom hoort een president naar het Parlement te komen als hij dat NIET dringend acht. Daarvoor heeft de President toch zijn vice-president voor? Buitendien staat het nergens wettelijk vermeld, dat de President van Suriname naar het Parlement ‘hoort’ te komen, als hij geroepen wordt. De huidige Surinaamse President is trouwens NIET een ‘loopjongen’ als de vorige.

  Het Parlement is weliswaar het hoogste politieke orgaan, maar ook dat orgaan is aan wettelijke regels verbonden, ook t.a.v. de President van het land. En ‘gewoonte regels’ van de afgelopen vijftien jaar oude politiek (oude cultuur) zijn NIET vaststaand (wettelijk) of verplicht je aan te onderwerpen. Dood gewoon zakelijk. Waardoor een ieder zich NIET aan gebonden hoeft te voelen. Cultuur is trouwens niet statisch doch dynamisch.

  Maar waar het omgaat is, dat de Surinaamse oppositie hoort te beseffen, dat zij haar ‘vele gewoonte regels’ van de afgelopen jaar, waardoor er een verknipt politieke cultuur ontstaan is, NIET hardnekkig kan proberen ‘op te leggen’ aan alle toekomstige regeringen. En vervolgens nog boos worden ook zoals de vice-voorzitter van het Parlement dat jongslede demonstreerde, “ik ga weg met wie ik wil”.

  Dat’s onprofessioneel en getuigt zelfs van kinderachtigheid, opgrond van een oude achterhaalde werkmethode zoals: “geef me ook de hamer noo”, please. Ga dan maar gerust ‘wandelen’ zouden wij gezegd hebben.

  http://www.youtube.com/watch?v=4sNxHhqEZzU&feature=related

  Want de huidige Surinaamse oppositie zal op den duur eraan moeten gaan geloven, dat NIET zij meer aan de macht is en dat er nu een nieuwe wind waait. En dat de werkwijze van deze nieuwe wind anders is dan wat voorheen het geval was.

  En natuurlijk nemen veranderingen en je daaraan aanpassen soms veel tijd in beslag en zijn deze verandering NIET voor een ieder altijd eenvoudig te begrijpen. Maar aanpassen zul je, hoe moeilijk je dat ook ervaart en zoals dat overal ook in de politiek het geval is bij machtswisselingen.

  http://www.youtube.com/watch?v=2L0ibj5mCCI

  Maar wanneer je vooraf in ‘houding’ vanaf het aantreden van deze nieuwe regering opgrond van een minderwaardigheidsgevoel in feite hardnekkig aangegeven hebt, GEEN respect voor haar te kunnen hebben en daarom je ook NIET van plan bent van het oude over te willen of te zullen stappen. Zoals een moeilijk opvoedbaar kind, dat stampvoetend en tierend de leiding van de ouders wenst te ondermijnen en zelfs neigt te willen overnemen, door hardnekkig te rebelleren. Dan is dat pas dan een vorm van ‘minachting’. En de ‘omgekeerde psychologie’ zal echter niet overal succesvol kunnen werken. En ook dat zal deze oppositie op den duur moeten gaan beseffen.

  http://www.youtube.com/watch?v=qieGkHLWyUE

  Het hier boven vermelde in relatie tot de goudconferentie in Seni Kondre momenteel, menen wij derhalve te moeten aangeven, dat als je als voormalige regering in de afgelopen vijftien jaren bewezen hebt, dat je je natuurlijke hulpbronnen NIET naar de juiste waarde heb weten te schatten (5% deal met Iamgold en grove betalingen aan de Suralco voor energie opwekking in eigen land), dan illustreert dit slechts je houding momenteel in het Surinaams Parlement. Kortzichtig, onverantwoordelijk en naïef.

  Niet anders als een prostitué die mentaal geen moeite heeft haar inkomen op eigenzinnige en vernederende wijze te willen verdienen. Het is echter hoe zij door omstandigheden geprogrammeerd is geworden. En slechts Bewustwording met tegelijkertijd gunstige veranderingen in haar sociale omstandigheden, zouden haar tot het pijnlijk besef over zichzelf kunnen laten komen. Waardoor zij op den duur in de gelukkige omstandigheden zou kunnen komen te verkeren, waardoor zij zou kunnen kiezen tussen of prostitué te blijven of anderzijds te kiezen voor een ‘waardig’ bestaan zonder vernederd te worden.

  En in die fase van het Bewustwordingsproces is de huidige Surinaamse Front-oppositie (V.H.P./N.P.S./S.P.A. en DA-91) helaas zover nog lang niet. Haar houding blijft hardnekkig ondanks alle inspanning van de huidige regering.

  Doch geduld is een schone zaak, heeft de tijd eerder reeds in de praktijk succesvol bewezen. Het is helaas blijven ‘doen’, je NIET uit je tent laten ‘lokken’ en ‘geduldig’ afwachten. Totdat het volk op den duur wederom zelf haar conclusie trekt.

  http://www.youtube.com/watch?v=Cqy8uHQbqAA


  Maak melding

 8. Dat is alleen mogelijk in overeenstemming en met samenwerking met de kapteins en grammans. Die worden door DDB en Jenny op dit moment volkomen genegeerd en met vage beloftes afgescheept.

  Het zal niet lang duren of ABOP, etc worden door hun achterban gedwongen uit de regering te stappen.


  Maak melding

 9. Tja als je toch als president eerst een beeld schetst dat dit word gedaan voor het landsbelang. Maar uiteindelijk blijkt het toch dat deZe president alleen hier zit om zijn eigen nek (incl. Vrienden) hun nek vol te duwen. Grtn Maarten


  Maak melding

 10. Wij Die twijfelen aan al die beloftes van D.D.B en zijn criminele bende kennen zijn verleden al te goed, hij kan ons geen zand meer in de ogen strooien. al die doctrine, leugens en tirade die zijn aanhang hier op het net rondbazuinen werken helaas niet meer.We hebben jullie door.


  Maak melding

 11. Ik wens iedereen vanuit diepst Uit mijn hart veel sterkte en wijsheid bij de volgende verkiezingen. Dachten jullie nou echt dat iemand die bekend is in de criminele (slaverij/drugs) circuit goed zal zijn voor zijn volk haha. Weet je wat grappig is dat deze president ook nog het onteigende geld van het volk een salaris laat betalen voor zijn vrouw. Ik ga mijn gejatte geld niet delen met mijn sma haha. Tja jeugd leer nou eens wat van de geschiedenis. Tevens hebben jullie een land op deze aardbol gezien die door er een neger cq nep indiaan zo goed wordt geleid dat er welvaart voor heel het volk is. Had maar gestemd op jullie echte heer. Iets met justitie was het toch?

  Grtn maarten


  Maak melding

 12. Water naar zee dragen.
  1 regering heeft de middelen niet om volledig overzicht te houden op winning.
  denk aan bv sateliet en helicopter surv.
  2 ‘beleid heeft geen concrete cijfers wat er uit de grond wordt gehaald. Brazilianen werken anders en houden de schijn op.
  3 granman? eerder 1 van mijn broeders wordt het veld ingestuurd om keihard te werken zodat mijnheer rustig verder kan gaan met zijn harem.
  4 hoe wil men de vervuiling gaan meten?
  belasting gaan ze niet betalen want er wordt weinig gevonden zegt men.
  5 1.5miljard per jaar boren de brashons? zie een artikel van vorig jaar.
  wat gaat wonnie daar aan doen?


  Maak melding

 13. Binnenland van SU is en blijft onontgonnen gebied,onderonwikkelt.Het is een soort reservaat,hier ligt de rijkdom van SU.SUrinamers waaronder ik kennen het land slechts van schoolbanken.Over de ontwikkelingen en exploitatie lieten we aan de witte mensen over(hollanders).Nu zitten wij met de gebakken bananen.
  Voor wat betreft het gezag heeft de president gelijk.Alles onder controlle is een teken van goed bestuur.Goed bestuur willen we allemaal.


  Maak melding

 14. Geen sorry dat ik dit zeg; uw volk, uw leiders/volksvertegenwoordigers en uzelf heeft de bijbel vluchtig of amper gelezen, gelet op de passages o.a. de 10 geboden, zouden er eigenlijk geen ongoddelijke praktijken moeten plaatsvinden noch moeten zijn in zo’n godvruchtig land als Suriname. En je ziet het wat er momenteel allemaal gebeurt mondiaal gezien in bijna alle godvrezende bijbelse landen….alleen maar kommer en kwel…moord en doodslag, dit allemaal veroorzaakt door gelovigen en kwaadaardigen van allerlei allooi en geinspireerd door hun god. Bijna iedereen is ontevreden op hun eigen goddelijke of democratische regeerstelsels die hen werd ingegeven door hun wreedaardige god, dus god vernietigd allen die in hem gelovigen. Een ieder, gelovig of niet-gelovig, waren het toen volkomen eens met de heersende rechtsorde, dus ga kapot en sterf ook ermee zodat de rust wederkeert ten opzichte van hen die sociaal gedwongen werden om eraan te geloven teneinde maatschappelijke uitsluiting te voorkomen terwijl zij net zoveel recht hebben als iedereen op deze aardbol, ongeacht ras, rang, stand, afkomst, religieuze of politieke overtuiging, want de aarde is van iedereen. Wat is democratie? Een voortzetting van het godsgeloof in een ander jasje, zie de grondwet is gebaseerd op de bijbel, dus daar kan nimmer iets goeds uit voortkomen. Het geindoctrineerde analfabetisme waardoor de vromen de waarheid en het nut ervan niet willen lezen en uitvoerbaar maken is hun nekslag. Ik vindt het overigens een goede zaak, dat gelovigen tegen elkaar opstaan en dat godsdiensten elkaar vernietigen, want dit is het begin van het einde van al het kwade door kwaadaardige levende wezens gebracht namens hun zelfbedachte en wreedaardige heiland. Al die mensen die niet gelovig geschoeid zijn handelen en gedragen zich wel alszodanig welke te wijten is aan eeuwenlange sociale onderdrukking door de rechtsorde en machtsoverwicht door de kwaadaardige/gelovige mensheid. Ga zo door surinamers, wie gelovig is zal gegarandeerd altijd in de hemel terechtkomen, want wie de machtsstrijd hier op aarde overleeft zal ik met alle genoegen alsnog neersabelen zodat men alsnog aan zijn trekken komt in de hemel, de plaats van rust en sereniteit, daar waar u feitelijk thuishoort. Daar heeft elke gelovige mens recht op, want het enige recht welke de gelovige mensheid nu nog heeft is het recht van zwijgen en wel voorgoed.

  django


  Maak melding

 15. Neus.14/ Hoe zo “vervelend en lastig die postings van Tamara, EBU en Pinto, want je moet zoveel scrollen?!!!!. Luiwammes!!!!! Je denkt toch niet op je luie reet te willen zitten en te verwachten dat anderen je de informatie met een theelepel zullen voeren? Geen wonder dat je kennelijk een Fronter bent. STAP UIT JE BED EN GA SCROLLEN!!!! voor je eigen bestwil of kies uit gemak de kortere reacties en ga maar terug in je winterslaap. Dan ben je er zo ook makkelijk van af. En veeg dat ding uit je oog!!!

  http://www.youtube.com/watch?v=4DfvZWxYAMI


  Maak melding

 16. @ nummer 14 neus,
  Ik ben het volledig met jou eens. dat zijn gasten die op de loonlijst staan van Desi Bouterse, ze reageren allemaal volgens de ocer doctrine, krindinkie, radio kakantrie methode. al is het fout jullie zijn verplicht om het te verdedigen aldus de BAAS aan zijn Trouwe HONDEN, P. T. E.


  Maak melding

 17. Django,

  Wauw wat een tekst. Alleen als ik het lees heb jij een beetje een hekel aan gelovigen. Mogen deze dan geen mening meer hebben? Oja voor jouw info
  Ik ben niet zo gelovig geloof ik.

  Ansumang,
  Ik weet niet of jij het echt snapt maar wat die broeder desi nu aan het doen is wat die blanda’s al jaren doen. Het volk uitmelken. Snap het nou eens een keertje.
  – iemand die het geld devalueerd.
  – iemand die zijn zoon op zo’n belangerijke positie zet
  – iemand die bloed aan zijn handen heeft zitten
  – iemand die zijn vrienden boven het volk stelt
  -iemand die de belastingen verhoogt de schatkist nou ja zijn nek te spekken
  – iemand die alles via vrienden alles probeert te onteigenen
  – iemand die zijn vrouw belastinggeld geeft waar 3 of 4 gezinnen die het echt verdienen ervan kunnen leven
  Als jij dit bovenstaande en alles wat ik vergeten ben te vermelden ontkent dan ben ik bang dat het volk het zwaar zal hebben met iemand met zo’n mening.


  Maak melding

 18. Minister president” desi bouterse,doet er goed aan,president robert mugabe van zimbawe uit te nodigen, om op staats bezoek tekomen! In suriname land van vreugd en zonneschijn!!! Het zal het volk de ogen openen,na al die jaren van zoeken naar rust in zich zelf. Doel daar mee, dat zij geen joden zijn, maar volwaardige mensen! Wij moeten gezamelijk langzaam aan, het slavernij verleden uit onze geesten bouwen. Maar wij mogen niet vergeten, dat er nog steeds mensen van negeride ras,onder drukt worden, door wit rassige landen. Zo als martinique,gudalupe,frans en brits guyana. Dit zijn wit rassige landen, waar alleen witte mensen de baas zijn, met hun blauwe ogen. Zij bepalen wat goed voor hun is,om dat zij daar geboren zijn, hebben zij dat recht. Maar het recht om ander rassige te onder drukken, op hun geboorte grond, hebben ze niet! Daarom moeten wij met leden ogen kijken,naar deze landen die nog kolonie zijn van de witte rassen. Want zij moeten nog strijden, voor hun vrijheid. (Wakka nanga koni)


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.