VS vroegen niet om arrestatie president Suriname

18

PARAMARIBO/GEORGETOWN, 28 jan – Washington heeft nimmer om de arrestatie verzocht van president Desiré Bouterse. Dit stelt de Amerikaanse ambassade in Georgetown, Guyana. De Amerikanen voelen zich dan ook niet aangesproken als de Guyanese president Bharat Jagdeo het heeft over het verzoek van een buitenlandse missie.

Die zou vorig jaar om de arrestatie hebben gevraagd. Dat moet gebeurd zijn kort voor Bouterse’s staatsbezoek aan de buren. Washington ontkent elke betrokkenheid. Volgens de ambassade ziet de regering van de Verenigde Staten van Amerika Bouterse als “legitieme president van Suriname.” Dat sluit bij voorbaat zulke verzoeken uit. “Wij wensen goede relaties te onderhouden met Suriname”, stelt de ambassade in een verklaring.

Jagdeo ging niet in details toen hij zijn uitspraken deed tegenover het Guyanese leger. Hij zegt het verzoek terstond te hebben afgewezen. Bouterse heeft een Nederlands vonnis aan zijn broek wegens drugshandel. Hij moet daarvoor elf jaar brommen. De Nederlandse ambassade in Paramaribo heeft intussen ook elke betrokkenheid van het koninkrijk ontkent bij de missie in Georgetown. De Surinaamse regering heeft niet formeel gereageerd.

18 REACTIES

 1. We moeten maar aannemen, of het de waarheid is. Zaken kunnen niet ongestraft blijven dus eens zal de betaling plaatsvinden, contact of per cheque in de woorden van Bouterse te blijven.
  Vreemd als je maat 30 jaar krijgt in de VS en je wordt zelf met rust gelaten.
  Ik geloof er niets van.


  Maak melding

 2. wat een gezeur die man dd bouterse had al jaren in de gevangenis moeten en kunnen zitten dan hadden we nu niet deze troep gehad in de regering waneer komt er gerechtig heid in surinaame mensen met drugs moord kunnen zo maar president worden surinaame tekend zijn eigen ondergang met deze man als leider


  Maak melding

 3. Onderstaand bericht in het GFC nieuws geeft de huidige zorgelijke politieke situatie in Suriname weer. In feite wordt hiermee Brunswijk opgeroepen om de regering Bouterse ten val te brengen. Zijn de dagen van Bouterse nu al geteld? Spannende tijden voor het armlastige Suriname en zijn bevolking.

  QUOTE

  Ingezonden: Brunswijk, waarom staat u dit alles toe?

  Friday 28 January

  Deze oproep komt uit de harten van ons als bewoners van het binnenland en de overige marrons die in de stad en district wonen.

  Wij herinneren u aan het feit dat u als voormalig commandant van het Jungle Commando in 1984 zeer moedig ten strijde bent getrokken tegen het bewind van toenmalig bevelhebber Desi Bouterse.

  Vandaar dat u bij ons marrons zeer hoog aangeschreven staat en wij u op 25 mei 2010 alle mandaat in handen hebben gegeven om namens ons een voortrekkersrol te vervullen in een nieuw te vormen regering.

  Alhoewel velen van ons enige moeite hadden met hetgeen zich tijdens de Binnenlandse Oorlog heeft afgespeeld, hebben wij moreel gezien de strijdbijl begraven, en waren wij blij dat u samen met Desi Bouterse een politiek akkoord had bereikt.

  Tot nu toe hebt u er alles aan gedaan om vrede en rust binnen de A Combinatie te behouden. De perikelen rondom de BEP zien wij dan ook als meer een karakterspel en persoonlijke belangen, dan een serieuze bedreiging voor onze eenheid als marrons. Want bij de vorige NF-regering hebben wij marrons het bewezen dat wij ook bestuurlijke functies op een voorbeeldige manier kunnen uitvoeren, daar wij binnen onze gelederen ook veel hooggekwalificeerde academici hebben!

  Wat wij echter nu aanschouwen, dat gaat elke waarneming te boven. Zonder dat de huidige regering de financieel economische maatregelen aan De Nationale Assemblee heeft gepresenteerd, hebben zij die in de nacht van woensdag 19 januari op donderdag ingevoerd.

  U zult al vernomen hebben welke verregaande consequenties dit voor ons binnenland zal hebben. Velen van ons, die het al zo moeilijk hebben, kunnen nu niet meer aan de meest elementaire levensbehoeften komen daar alles met 20 procent is gestegen, onze SRD- munteenheid dus is gedevalueerd en de brandstofprijzen schrikbarend zijn verhoogd. Plus er komen binnenkort nog meer maatregelen die we nu niet eens meer willen weten!

  Wij vragen u dan ook naar uw rol binnen dit hele scenario, omdat u wel degelijk in staat bent deze regering een halt toe te roepen om al deze maatregelen te beëindigen. Wij weten namelijk heel zeker, dat wanneer de vorige regering nog had aangezeten, er totaal niets aan de hand zou zijn en alle zaken op een professionelere manier zouden worden aangepakt. Dat weet u zelf ook wel, want onze partij maakte ook deel uit van die NF/AC-regering. U mag dat wat nu met ons volk aan het gebeuren is niet langer toestaan en zal moeten ingrijpen. Anders kan er een grote opstand volgen, met alle gevolgen van dien. En of u daar levend uit komt is dan nog de vraag, want wij vertrouwen deze ex-militairen wat dit aangaat helemaal niet.

  Wij verwachten van u dat onze belangen op een respectabele manier behartigt en dat u uw coalitiepartner NDP zult aanspreken op haar ‘beleid’, wat via het Kabinet van de President wordt uitgevaardigd naar de regering. U weet dat wij al problemen hadden met de heer Robert Ameerali omdat Desi Delano Bouterse deze persoon heeft doorgedrukt om vicepresident te worden, terwijl de AC -partijleiding reeds andere gegadigden voor deze beleidsfunctie had. Voor de goede orde hadden wij dat maar geaccepteerd, daar wij dachten dat het een kundige man zou zijn. Maar het tegendeel blijkt zo te zijn. Ameerali lapt alle bezwaren aan zijn laars, alleen om in de lijn van de NDP te blijven.

  Wij hebben het vermoeden dat de huidige manier van regeren niets meer te maken heeft met de rationele besturing van het land.Wat wij ook onjuist vinden is de hetze jegens Nederland als ons voormalig moederland. Omdat Nederland de heer Bouterse wil berechten, moeten wij als Surinamer daaronder lijden, daarop lijkt het. Nederland wordt continu door Bouterse en Lackin beschuldigd alsof zij zich willen inmengen in onze politiek, maar dat doen zij sedert de invoering van het Statuut in 1954 niet meer!

  Wij marrons hebben altijd een hechte band met het Nederlandse volk gehad. Als Desi Bouterse nu geen president zou zijn weet ik zeker dat Nederland ons qua verdragsmiddelen niet in de steek zou laten. Het is normaal dat een moeder haar kinderen zal helpen als zij het moeilijk hebben, daar is niets fout mee.

  Als u de macht aan de heer Bouterse gegeven heeft om resident te worden en een regering te vormen, dan heeft u ook de macht om die regeerbevoegdheid af te nemen als zij het te bont maken, zoals nu het geval is. Wij worden nu alleen maar armer, en u weet zelf dat wij het armste deel van de bevolking zijn. Wij kunnen onze radeloze jongeren niet meer in toom houden als zij op zoek gaan naar middelen van bestaan. U begrijpt exact wat ik hiermee bedoel. Want wij kunnen hun nu niets anders bieden dan achteruitgang en armoede.

  Ronnie Brunswijk, eens de redder van ons volk in de voetsporen van onze leiders Baron, Boni en Joli Coeur, wij kijken uit naar uw kordaat en integer optreden omdat wij in u geloven! Als u er niet was geweest, dan was er nog steeds geen democratie in Suriname. Laat elke Surinamer dat eens goed begrijpen. Brengt u alstublieft een einde aan deze vreselijke situatie. Het ging zo goed de afgelopen tijd in Suriname.Het wachten is op u en dhr. P. Somohardjo, die evenals u deze regering heeft helpen aantreden.

  D. Apianai

  Brokopondo

  Note GFC: In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie. De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te herredigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.


  Maak melding

 4. Moody’s dreigt VS hoogste kredietstatus af te nemen
  28-01-2011 | Gepubliceerd 12:16
  28-01-2011 | Laatst bijgewerkt 12:38
  Kredietbureau Moody’s heeft in een nieuw rapport over de overheidsfinanciën van de Verenigde Staten aangegeven dat de hoogste AAA-status voor de kredietwaardigheid onder druk staat.

  De Amerikanen en Nederlanders zouden zich veel beter kunnen bekommeren om hun eigen land en Economie (zie bovenstaanderapport van moody’s).
  Sinds de ontdekking van Zuid Amerika door Columbus heeft dit continent moeten lijden onder de uitbuiting van deze voormalige Kolonisators van Europese Continent. De tijden zijn veranderd maar de streken hebben zij klaarblijkelijk nog steeds niet verleerd als het hun zo goed uitkomt


  Maak melding

 5. Beste Ray,

  Zeik toch niet zo dat de USA en Nederland zich beter druk om zichzelf kunnen maken. Dat doen ze namelijk al. Begrijp nu toch eens, dat zij Suriname helemaal NIET nodig hebben. Suriname hen wel als het ze uitkomt. Als je zo overtuigd bent van eigen kunnen, waarom hebben jullie dat dan de afgelopen 30 jaren niet voor elkaar gekregen een beetje vooruitgang te creëren. Die oude plaat over het kolonialisme kennen we nu wel en is allang uitgedraaid. Je kunt wel fijn naar dat rapport van Moody’s wijzen, maar feit blijft, dat de USA en ook NL hun zaakjes toch wel beter voor elkaar hebben dan Suriname, ook al zijn wij niet perfect. In ieder geval probert de meerderheid hier, wel of niet van nederlandse oorsprong, z’n best te doen.

  Probeer de volgende keer eens iets zinvols te schrijven i.p.v. altijd maar die kaart van kolonialisme en onderdrukking te spelen.

  Is zou makkelijk, maar wordt nu toch wel erg vervelend. Blijkbaar weet je beter. Zielig hoor.
  Succes verder.


  Maak melding

 6. Een oud verhaal Ray, zo’n honderd jaar oud maar voor de “natie” Suriname nog actueel want die is zo ver nog niet, ze leven daar nog in de vorige eeuw zeker gezien de rechtsgang.

  Groet : Linksom.


  Maak melding

 7. @Ray

  Wat is de relatie tussen het feit dat een land als de USA NU super kredietwaardig is en het kolonialisme vanuit de EU zo’n 300 jaar terug? Volgens mij ligt die relatie in het feit dat de USA 300 jaar geleden gekolonialiseerd is en zich nu druk maakt om een uitstekende krediet waardigheid.

  Als we dan een oorzaak moeten vinden ligt die vooral bij de bewoners en mogelijk natuurlijke rijkdommen die het mogelijk maken. Ook in ZO Azie zijn vergelijkbare voorbeelden te vinden.

  Vraag je kun je ook verklaren waarom deze ontwikkeling van kolonie naar superstaat niet mogelijk was in andere ex-kolonieen. Denk bijvoorbeeld aan Afrika (Zimbabwe) en Suriname. Die zijn ook rijk gezegend met bodemschatten en vruchtbare gronden.


  Maak melding

 8. Dit verhaal van Jagdew is gewooon verzonnen,om Bouterse hiermee onder druk te kunnen zetten om de brug waar Jagdew schijnbaar haast mee heeft te kunnen bouwen.
  Tegerlijkertijd zal Bouterse zo geschrokken zijn,dat hij Gyana lees Jagdew niet meer zal vertrouwen.


  Maak melding

 9. Neus
  Vraag je kun je ook verklaren waarom deze ontwikkeling van kolonie naar superstaat niet mogelijk was in andere ex-kolonieen. Denk bijvoorbeeld aan Afrika (Zimbabwe) en Suriname. Die zijn ook rijk gezegend met bodemschatten en vruchtbare gronden.
  Neus
  Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een American -African president Barack Obama Housain is van de USA
  Anders hadden ze allang hun kredietwaardigheid verloren nog niet zo lang geleden heerste er nog Apartheid in Amerika.
  Know your historie.


  Maak melding

 10. Willem
  ook al zijn wij niet perfect. In ieder geval probert de meerderheid hier, wel of niet van nederlandse oorsprong, z’n best te doen.
  Willem
  Probeer dat Geert Wilders wijs te maken alvorens jij je op de Surinamers zit af te zijken.


  Maak melding

 11. Linksom
  Een oud verhaal Ray, zo’n honderd jaar oud maar voor de “natie” Suriname nog actueel want die is zo ver nog niet, ze leven daar nog in de vorige eeuw zeker gezien de rechtsgang.
  Groet : Linksom.
  Linksom
  En dat is nou precies waar die voormalige kolonisators als Amerika en Nederland hun profijt nogsteeds vandaan halen.


  Maak melding

 12. Waarom zou je DDB arresteren?
  Iemand die vecht voor zijn land zodat deze niet gekolonialiseerd wordt door de westerse debielen.Ik weet alleen dat DDB een hardliner is tegen het westerse bewind.En volkomen terecht.Ik maak me zorgen om Surinamers die de slavernij niet verleerd hebben.Koloniale denken is een kankergezwel die de groei van Sur belemmerd.
  Suriname heeft geen Amerika of Ned nodig.
  Kijk om je heen.Jullie Surinamers hebben de Stontjie niet verleerd!!!!!!!!(ontwikkelingshulp)

  Amar


  Maak melding

 13. Doe je oogjes is open Ray; volgens mij gaat de geldstroom de andere kant uit.

  De Suri’s moeten een voorbeld nemen aan de Nederlandse Arbeidersklasse, ook zij werden uitgebuit en onderdrukt maar zij bevrijden zich zelf en wachten niet op een aalmoes van hun broodheer !

  Groet : Linksom.


  Maak melding

 14. Hallo Amar,

  “Bouterse, iemand die vecht voor zijn land”je bent in de war, hij vecht tegen zijn eigen landgenoten. En dan heb je het over westerse debielen. Ach, jij verdient zeker een president als Bouterse


  Maak melding

 15. Beste Ray,

  met dat koloniale gezeik breng je je land niet vooruit. Elk land krijgt de leider die het verdient. En met types als Bouterse, Somo en Brunswijk weet je waar je aan toe bent. Dan heb ik nog liever Wilders en dat zegt een hoop


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.