Veranderen Suriname mag nooit meer via geweld

49

PARAMARIBO, 26 feb – Veranderingen teweeg brengen in Suriname mag nooit meer langs gewelddadige weg geschieden. Dit zegt minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie & Politie. De staatsgreep van 1980 heeft die les er goed in gebakken. Er zoveel fout gegaan dat geweld voorgoed moet worden afgezworen.

“Ik hoop dat we het nooit meer krijgen, omdat het veel ellende heeft gebracht. Als we veranderingen willen teweeg brengen moet dat via verkiezingen en niet via geweld en schending van mensenrechten”, zegt Santokhi. Dit onheil is te veel kenmerkend geweest voor de situatie na de coup. Het is alleen maar een bevestiging dat het nooit zover had mogen komen.

De reden voor de staatsgreep zijn eenvoudig uit de lucht gegrepen. Er was geen enkele rechtvaardiging voor het gewelddadig omverwerpen van de burgerregering. “Volgens informatie waren er voldoende garanties voor deelname aan de verkiezingen. Omdat onzuivere argumenten zijn gebruikt, is het ook fout gegaan. Het land heeft geen putsch nodig om beter te worden”, aldus Santokhi.


49 REACTIES

 1. Tokkie je ziet het totaal verkeerd.

  Om Suriname echt te ontwikkelen door rechtgeaarde Surinamers zouden we nog een allerlaatste putch nodig moeten hebben om het geboefte waar jij onderdeel van bent voor eens en voor altijd ……. weet je wat laat maar.

  Iedereen met een gezond verstand weet toch wat ik bedoel.

  Met deze geboefte aan het bewind is Suriname verworden tot een Demo-Karikatuur, land of maatschappij onwaardig.


  Maak melding

 2. Het was ook nooit de bedoelding om middels geweld aan de macht te komen. Verre van dat.

  Immers militairen handelen in volkomen ondergeschiktheid aan het langs democratische weg boven hen gesteld gezag.

  Maar als datzelfde gezag als antwoord op gerechtvaardigde menselijke(vakbonds) eisen, tot de tanden gewapende politie en militaire-politie op goed getrainde KMS-onderofficier loslaat en hen daar en boven uitmaakt voor padvinders dan is het toch vragen om problemen?

  Daarbij werd niet geschroomd om ten overstaan van publiek de opdracht tot vuren op de ongewapende militairen te geven. Door een toeval was het niet tot een bloedbad gekomen.

  Laten wij liever de gelederen sluiten i.p.v. steeds dit gepasseerd station verder aan te scherpen.

  Niemand staat te wachten op rotsooi, maar zeg nooit, nooit!

  Die klotecoup is toch ergens vandaan gekomen?


  Maak melding

 3. De overheid en de economisch sterkere bevolkings groepen moeten hun ‘nohow’gericht over brengen(scholing) aan hen die dat willen en des noods met enige dwang die dat niet willen.’Guadalupe’daar kwam hoofd-zakelijk de ‘creolse bevolking’op straat omdat zij zich achter gesteld voelen.Wat belangrijk is voor de komende generatie’s is,’dat zij een goeie thuis situatie(waarborg)hebben.Citaat’Santokhi’moet als doel hebben evenredige-welvaart.


  Maak melding

 4. Wel,wel,

  Figuren zoals “Na Mi’ staan dus model voor de grote mate van DOMHEID dat er zoal rond loopt onder de SURINAMERS. Er zal nu ongetwijfeld geboefte rond lopen (zoals altijd) , maar NA MI heeft dus kennelijk nooit onderzocht HOE welvarend (ZEG maar RIJK) vele voormalige coupplegers nu zijn,
  en welke concessies zij binnen hebben gesleept?

  Ooit onderzocht (NA MI) hoe welvarend DDB geworden is , hoe welvarend Abrahams is geworden en niet te vergeten Etienne Boerenveen (De zingende parkiet te Miami) met al zijn houtconsessies (rara ?)
  van KMA-er, naar trouwe metgezel(DDB), naar grootondernemer. Om er maar 3 te noemen,maar wij kunnen wel verder gaan.

  Dus mocht NA MI nog een voorstaander zijn van een coup, dan kunnen wij dan afwachten wie de volgende lichting RIJKAARDS worden die daarna heel het VOLK gewoon UITLACHEN en kunnen wij weer een periode van lege winkelschappen en heftige inflatie tegemoet zien.

  Het is trouwens opzienbarend hoe velen in SME vol bewondering opkijken naar lui die het “zogenaamd gemaakt hebben” terwijl een ieder weet hoe ofwel op welke wijze.

  Kennelijk toch nog sprake van een bedroevend denknivo bij grote delen van het volk van Suriname.

  God zij met Suriname.


  Maak melding

 5. Deze man moet zich rustig houden hij is Sjantikiller nr.1.
  Wat weet hij van voor ’80…. kent hij het gevoel om belazer politiek te moeten ondergaan….dat ding is goed en het was geweldig en snel….want met steeds liegen en bedriegen en belazeren komt men ook geen stap vooruit….daarom TAPU YOU MOFO.

  Dit is toch pure huichelarij van Sjantikiller.


  Maak melding

 6. Het minachten en negeren van dat grootste deel van het volk is een broeinest voor haast alle onrust(en),en ellende en dat vergeet de minister te zeggen. In bv.Zimbabwe heb je ook naar hun zeggen “vrije” verkiezingen gehad maar het Land schiet geen meter op, want met de “rest” is er geen dialoog mogelijk en dat maakt dat de eens grootste “graanschuur” van Afrika tot de grootste “bedel-land”.


  Maak melding

 7. Maar no.5, hoe welvarend wordt men als men als minister wordt benoemd?Voorbeelden,Amofo,Amerello,Felisie,Santoki wonen in kasten van huizen,je wilt me toch niet komen vertellen,dat ze het eerlijk verdiend hebben,zo ook Somo,en zijn ministers?
  Dus vraag je niet af wat er tig jaren geleden gebeurd kan zijn,maar kijk naar het heden,terwijl het gewone volk jaren wacht op huisvestig,verrijken de misisters zich en hun familie met grond en woning,is dat in jouw ogen acceptabel?
  In je reactie vergeet je de grootste verijker te melden ,Brunswijk,weet jij hoeveel vastgoed die bezit?En hoe verdomde rijk hij is?
  Dus,ga niet anderen voor dom uitmaken,als je vindt dat de manen van de 80er jaren zich verrijkt hebben.
  Ik hoop dat er een coup wordt gepleegd,liefst een bloedeloze door jonge en dynamische mensen die enkel en alleen voor het gewone volk gaan,want deze regerig is de ergste in zijn soort,alles moet van Holland komen,zelfs een politieburo renoveren zijn ze van Politie HollandsMidden afhankelijk,zo kunnen ze,Venetiaan en consorten ,lekker hun eigen zakken vullen.Zelfs een zwembad in Nickerie moeten de Hollanders voor opdraaien,ik moet wel zeggen met plezier.
  No.5 ga goed nadenken wat je daar allemaal typt,op dit moment is en blijft Suriname een CORRUPT ZOOITJE.


  Maak melding

 8. Sommige zwakzinnigen ontkennen het verleden en praten de fouten van hun Baas recht, hoe ziek kun je niet zijn.
  Een volgend bewind van Baas zal van Sranang het Zimbabwe van Zuid Amerika maken.


  Maak melding

 9. De grootste criminelen zijn naar mijn idee degene die Suriname onafhankelijk hebben laten worden waarvan er sommige bovendien als lafaards gevlucht zijn.

  Het plegen van een tweede Coup is ook uit den boze. Als men nog niet heeft geleerd van de ellende en armoede die dit met zich meegebracht heeft dan weet ik het niet meer. Als je net als in Zimbabwe ook 1 miljard dollar voor een broodje wil betalen dan zou ik zeggen ga je gang. Pleeg die coup dan zul je zelf zien.


  Maak melding

 10. ik vind dat santokhi de spijker op zijn kopt slaat .het is niet alleen de militairen die schuld hebben maar ook die zogenaamde ultra linkse figuren die zich als adviseurs voordeden .ik wil nummer 5 een compliment geven voor zijn reaktie. en nog een naam het lijst van DOMHEID toevoegen en dat is pinto.


  Maak melding

 11. Sranangmang,

  Ja ja ik hoor het al, ik ben dom omdat ik de rijkdom van de coupplegers niet zie.

  Jij bent oliedom omdat jij het geboefte die al sinds jaar en dag de macht in Suriname hebben zich nog steeds verrijken, terwijl het volk alleen maar armer wordt.

  Het zijn de oliedomme gasten als jou die graag onder het arme Front juk vertoeven.

  Het denknivo van fronters als jou daar kan ik nooit jaloers op zijn.


  Maak melding

 12. Geachte redactie,

  “Veranderingen teweeg brengen in Suriname mag nooit meer langs gewelddadige weg geschieden”. Dit zegt minister Santokhi van Justitie & Politie.

  Dit geeft weer dat deze coalitie partner buiten de mondiale realiteit leeft. Geweld is altijd een al een essentieel onderdeel geweest van het menselijk denken en handelen. De politie macht waar deze minister supervisie over heeft, is toch een gewapende macht? Normaal zou je zo’n uitspraak van de Paus verwachten of van Moeder Theresa, maar beslist niet van een minister die zelf met een wapen rondrijd en leeft in de 21ste eeuw.

  Geweld is een algemene term om acties te beschrijven die verwonding of schade bij mensen, dieren, of niet-levende voorwerpen veroorzaken of bedoeld zijn om die te veroorzaken. Geweld wordt vaak geassocieerd met agressie. Er zijn hoofdzakelijk twee soorten geweld: willekeurig geweld, dat kleinschalige, willekeurige handelingen zijn, en gecoördineerd geweld, dat acties beschrijft die gesanctioneerd worden uitgevoerd of door groepen, zoals politieoptreden, oorlog en terrorisme.

  Bepaalde vormen van geweld zijn sociaal en juridisch gesanctioneerd. Verschillende maatschappijen passen verschillende normen met betrekking tot goedgekeurde en niet-goedgekeurde vormen van geweld toe. Soms wordt het geweld dat niet door de normen wordt goedgekeurd door de maatschappij wreed genoemd. Het geweld kan eenzijdig zijn, terwijl een vechtreactie minstens verdediging impliceert.

  VOLGENS DE DUITSE SOCIOLOOG MAX WEBER, IS EEN MONOPOLIE OP HET GEBRUIK VAN GEWELD, ÉÉN VAN DE DEFINIERENDE KENMERKEN VAN DE STAAT.

  Kijk maar naar onze vrijheidsstrijders met Cornelis Gerard Anton de Kom als voorbeeld, die haast allen het slachtoffer zijn geworden van het koloniaal geweld. De onafhankelijke staat Suriname is ontstaan juist vanwege buitenlandsgeweld. Superstaten zoals Europa, Australië, Rusland, de Verenigde Staten van Amerika en ga zomaar door, zijn ontstaan en hebben zich ontwikkeld to moderne staten vanwege hun gewelddadig optreden in de wereld. Vandaar dat geweld binnen staten waaronder de Republiek Suriname ondenkbaar is.

  In principe kan je stellen dat geweld altijd al onderdeel is geweest van de menselijke natuur. Die realiteit moet je niet uit het oog verliezen, alleen maar omdat jouw organisatie het Front op een goeie morgen besloten heeft, politiek met ‘geweld’ te willen bedrijven jegens 16 Surinaamse militaire helden, die onder toeziend oog van het Koningrijk der Nederlanden in 1980, de Surinaamse Regering o.l.v. Premier Henk Arron d.m.v. een staatsgreep terecht naar huis hebben gestuurd. Een staatsgreep die door haast de gehele Surinaamse gemeenschap in Suriname en in Nederland, inclusief door de staat der Nederlanden goedkeuring en ondersteuning genoot.

  En zeker waren de belangen divers, maar vast staat dat de Surinaamse gemeenschap in Suriname, het armoede beleid van de oude politiek gedomineerd door de VHP en de NPS, meer dan beu was. En armoede is een vorm van geweld.

  Armoede is het hebben van te weinig bestaansmiddelen om aan de wezenlijke menselijke levensbehoeften te voldoen. De meest wezenlijke levensbehoeften zijn onder andere voedsel, kleding en huisvesting. Het tegengestelde van armoede is welstand.
  Gebrek aan voedsel wordt hongersnood genoemd, gebrek aan huisvesting woningnood.

  Verder kan het begrip armoede als volgt gedefinieerd worden:
  • In armoede leeft een bepaald percentage van de bevolking met het laagste inkomen. Volgens deze definitie blijft armoede altijd bestaan, en kunnen alleen de nadelige gevolgen van armoede bestreden worden.
  • In armoede leeft iedereen die minder dan een bepaald percentage van het modaal of gemiddeld inkomen heeft. Volgens deze definitie kan armoede worden opgeheven, of volgens sommigen worden weggedefinieerd, door het instellen van minimumlonen en minimumuitkeringen. Als deze niet bestaan is de omvang van de armoede afhankelijk van de spreiding van het inkomen.
  • Armoede wordt bepaald door een aantal uiterlijke kenmerken, zoals slechte voedingstoestand of een slechte woning. In dit geval kunnen mensen met voldoende inkomen in armoede leven omdat zij hun geld niet aan de eerste levensbehoeften uitgeven, maar bijvoorbeeld aan alcohol , tabak, drugs, gokken of luxemultimedia apparatuur.
  • Armoede heerst onder mensen die zich zelf arm vinden. Armoede volgens deze definitie kan toenemen door de groei van de behoeften.
  • Armoede is het niet kunnen voldoen in de eerste levensbehoefte.

  Welke regeringen dan ook die zich aan zulks een gewelddadigheid schuldig maken, mogen als het spoedig niet mogelijk is, naar ons idee terecht gewelddadig tot aftreden gedwongen worden. Dus waar heeft deze minister het nou over. Alleen zal ten alle tijde gekeken moeten worden in hoeverre ‘geweld’ gerechtvaardigd is, omdat het nimmer de bedoeling kan zijn dat mondiaal geweld als enige optie, dienst kan blijven doen. En dat zal ons allen streven moeten zijn.

  En als je met 3.4 miljard nauwelijks instaat bleek te zijn geweest om 300.000 inwoners van een land te voeden, dan was je in onze ogen moedwillig gewelddadig bezig, en dat dient sowieso

  afgestraft te worden.


  Maak melding

 13. He Mina,

  Je copieerd en steelt mijn tekst om het ongerelateerd en onbehouwen te gebruiken.

  Hoe zielig kun je niet zien.
  (copyright mag niet door Mina gebruikt worden)


  Maak melding

 14. Na Mi & Pinto. Ga toch fietsen stelletje leugenachtige sukkels.

  Corruptie bestrijden doe je door zaken als de rekenkamer ( weggestuurd door DDB), transparantie (weggeschoten en uitgemoord door DDB) en een DNA die haar werk doet (DDB komt daarin zijn verplichtingen niet na. Die sukkel blijft gewoon 13 maanden weg!! ).

  Elke putch (typisch nazi woord) leid tot corruptie, moord en volkerenmoord.

  En welk democratisch doel diende de coup dan wel en op welke manier? Lijkt mij dat de belofte van speodige verkiezingen en dan 7 jaar wachten niet telt. Of het feit dat de coup kort voor de verkiezingen plaats vond!

  En dat de militairen voor padvinders uitgemaakt zijn is dat een reden om het volk in het verderf te storten. Is de gekrenkte trots van enkele militairen een goede reden? Weten militairen dan niet dat zij als gewapende macht nimmer blokkades mogen houden om hun gelijk af te dwingen! Zijn jullie werkelijk zo dom?

  Waarschijnlijk wel, de enigste andere verklaring voor jullie inzendingen kan zijn dat jullie enorme ratten zijn.
  Dus kies maar: ongelovelijk dom of vreselijke ratten.


  Maak melding

 15. Even voor de goede orde nr. 5 (Harm ) en Na Mi.

  Ik heb op geen enkele wijze de huidige regeerders willen bescheremen. Ik ben niet blind en weet dat er immers nog grote eters rondlopen.

  Natuurlijk weet ik van de Mininsters en Brunswijk en nog veel meer anderen die niet zo in de belangstelling staan,maar slim meedoen met de vleespotten van Suriname.

  Waar het mij om gaat is dat niemand op een coup zit te wachten. In den beginne (v/e coup) zijn de voornemens ALTIJD GOED, maar eenmaal de smaak geproefd vervallen de meesten in dezelfde oude fout zoals hun voorgangers hebben gedaan, dus EEN COUP IS GEEN OPLOSSING.

  De historie toont dat GEEN ENKELE COUP- PLEGER ER ARMER VAN IS GEWORDEN.

  Dus nogmaals: Mijn betoog was zeker niet om te pleiten voor de huidige regeerders.
  Ik ben absoluut geen FRONT-er.

  Blijft een feit dat er verhoudingsgewijs heel veel onnozelen in Suriname rond lopen.
  Hard maar waar, en de waarheid komt altijd hard aan.

  Hoevelen blijven niet steevast etnisch stemmen. Hoeveel politici blijven er niet steevast etnische politiek bedrijven anno 2009 in SME?

  Gewoon een opgefokt gedoe en ooknog OERDOM. (Niet voor de politici, want die varen er wel bij omdat zij geen landsbelang voor ogen hebben,maar immer EIGENBELANG)


  Maak melding

 16. @ DU
  Je geef waarde punten ben je nu zomaar opgeklommen tot hoofd der dwazen
  de bevolking begint zich al te roeren
  weer een aantal militairen aangenomen
  ga maar na wie ze zijn wat hun inzet zal zijn tang pieeeeeeeeeeee no takie no loekoe
  weet je wel wat schaaken is en strategie neen
  verdraaien van geschiedenis vind ik erg
  kom maar schiet 300 jonge surinamers maar neer herken je dat nog padvinders werden ze genoemd en wat heef deze regering van gemaakt een puinhoop maar schrik niet de x militairen zijn er nog
  tjoep khakere na bhoul DU
  er zijn maar twee dingen die er geroepenword 8dec en coup maar de ontwikkeling
  wat er toen teweeg werd gebracht neen dat mag niet gezeg worden anders worden ze nog machtiger dus santokie onder zoek je eigen omgeving


  Maak melding

 17. He wassenneus,

  Blijf maar lekker geloven in je eigen braaksel, de slimmere onder ons weten wel beter, tot die groep behoor je zeker niet.

  Tan tiri a no dong.


  Maak melding

 18. He sranangman,

  Wat dat betreft ben ik pertinent.

  Iedereen die de huidige front machthebbers niet bekritiseerd, houd niet van Suriname, deze gasten moeten snel het veld ruimen willen we echte ontwikkeling hebben in Suriname.

  En eigenlijk om dezelfde moverende redenen die je noemt zoals het etnisch gedoe in stand houden, armoede propageren en in stand houden, deze gasten hebben nog nooit voor ontwikkeling gezorgd in Suriname, het is ook niet hun bedoeling om Suriname te ontwikkelingen.

  Deze fronters zijn de poverty pims van het arme Surinaamse volk. Deze fronters zijn beruchte verkiezing vervalsers alleen om aan de macht te blijven, Surinaamse Bokasa aka Vene heeft het zelf gezegd NPS zal altijd aan de macht blijven.


  Maak melding

 19. Passief geweld is ook geweld, kijk naar de AOV gerechtigden, kijk naar de scholieren, kijk naar de Indianen.
  Mensen wees wijs en denk goed na, die man die over geen geweld praat laat zijn manschappen continu geweld plegen op arme sloebers die geen baan hebben.
  Mensen worden uit hun woningen gezet met al hun huisraad, is dat geen geweld, dan is dat geestelijk geweld en dat is even erg.
  Geweld in de DNA, is dat geen geweld met hoofdletter, een ex jungle commando in de DNA is dat geen geweld doen aan de militairen die rechtmatig het verdedigden en nu nog trauma,s hebben.
  Trouwens, de coup had al in 1974 bijna al plaatsgevonden en ook in 1978, vraag dat aan Elstak en Ferrier!!!
  Hopelijk komt dat ooit een keer boven drijven wanneer die zaken verjaard zijn omdat de aanstichters het zo hebben gewild.
  Jammer dat de militaire eed zo is dat je moet zwijgen als je wil overleven en ook je nageslacht niet wil opzadelen met een negatieve bagage.


  Maak melding

 20. Ok Sranangmang,ik begrijp je nu wel.

  Maar edoch,ik zou graag zien dat Suriname overgenomen wordt door jonge en dynamische mensen,die moeten toch ergens zijn?
  Of misschien de hoogdravers op dit forum?De beetweters?Ze zitten maar op hun droge in Holland te vertellen hoe het moet en niet moet maar geen 1 die de ambititie heeft en ooit zal hebben om hun hoogdravende woorden hier,daar in praktijk te brengen.
  Kom luitjes, Dont Talk But ,move your ass and up you go to Surinam.

  Suriname is toe aan een totaal,nieuw jasje,geen NPS,VHP,PL,NDP enz.enz.enz.,want als Suriname steeds terug valt op deze geboeftes ,komt er niet van het land terecht en blijft het voor eeuwig een CORRUPT ZOOITJE.
  Santokkie moet zijn snuiter houden ,hij is zelf gewelddadig,met zijn de ex-militaire in Nickerie moeten blij wezen dat hij niet daar was.Die sukkel gaf aan ,geweld te gebruiken,een goede verstaander heeft weinig woorde nodig.Ipv te zeiken over een coup,kan ie beter zijn drugskartel oprollen.


  Maak melding

 21. bedreiging en slap geleuter daar zij deze misleiders heel goed in .ik heb jullie vaker erop gewezen dat een aantal van jullie aan geschiedvervalsing doen dan heb ik het over nummer 15 en 19 .grote onzin wat jullie hier neer zetten nummer 19 heeft over geweld maar nergers lees ik dat deze demagoog het over die illegale bewind die buiten buitenproportioneel geweld toepast op de media kranten radio stations politiebureau en zijn eigen burgers vrouwen en kinderen die ongewapend waren.en aan mensen die je heb opgesloten, die geen enkele gevaar meer voor jou kunnen zijn dit noem ik onmenselijk en barbaars. nog laaste vraag aan jou mentor jr vertel aan de bezoekers van deze forum wat de ontwikkelingen zijn wat de revo suriname heeft gebracht en kom a.u.b niet met staatsolie ik benne benieuwd.


  Maak melding

 22. @Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya
  Blijkbaar had en heb je veel moeite met de lange cvolzinnen van Weber want de essentie ontgaat je.

  -1- Weber stelde dat de staat het machtmonopolie heeft. Maw. dat elke coup per definitie illegaal is. En terecht.
  -2- Armoede is natuurlijk geen vorm van geweld en armoede is als begrijp maar moeilijk te duiden. Armeode is meer dan materieel bezit alleen en armoede kan maar hoeft niet veroorzaakt te worden door machtsmisbruik van anderen. Maar ook dat machtsmisbruik is moeilijk te definieren: lees animal farm, kijk naar het oostblok, kijk naar de financiele crises en de bonussen, etc.
  -3- Dan moet DDB in jouw ogen wel heel zwaar gestraft worden. Hij heeft de regering omvergeworpen – tot 2 maal toe – en was tijdens zijn dictatuur niet instaat de armoede te verhelpen. Nee sterker nog de armoede nam schrikbarende vormen aan en er was sprake van enorme repressie.

  Overigens de armoede waarin de oudjes nu leven is ook nog steeds door toedoen van DDB.

  Dus Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya zorg volgende keer dat de geschiedenis goed kent en dat je de door jouw geciteerde gedachten, normen en waarden goed kent en begrijpt.


  Maak melding

 23. mij part mag er elke dag een coup gepleegd worden.totdat de gezagdragers een mensvriendelijk gedrag gaat aannemen.regeren betekent niet dat je met je eigen volk mag doen wat je wil.maar gewoon in dienst bent van je volk en niet omgekeerd.

  wie niet horen wil moet keihard gestraft worden.zo simple is dit.


  Maak melding

 24. dat was de schuld van het buitenland en die blanken of van die tweeling broer van bouterse.die onbewust academia doet mij denken aan een zekere winston wirht van de ndp ze proberen allemaal bouterse als een soort goed heilige hier en op andere site neer te zetten


  Maak melding

 25. Als de beleids-makers in Suriname en het bedrijfs-leven niet lukt om een vorm van evenredige-welvaart tot ‘staan’ te brengen,zullen de scenario’s van de jaren ‘zeventig en tachtig;personage anders, rede ‘angst,’zich repeteren in ’twee-duizend.’Aan-name van een wapen-wet zal de angst die wij voor elkaar hebben alleen maar vergroten.Scholing van de onder-lagen van de bevolking kan een reductie van rebellerend gedrag’onder-buik gevoelens’ neutraliseren.De huidige krediet crisis is een niet welkome ‘scenario’voor siociaal stabiliteit.


  Maak melding

 26. Armoede is geen geen geweld maar wel een verkapte vorm van.

  De geschiedenis zal iedereen vrijpleiten of juist naar de strop leiden.

  Tegenover iedere DU/Neus/Rambo-leugen staat er maar 1(één) waarheid!

  DU is bezig met een simultaantje en de overmacht wordt steeds groter.

  Er staan twee dijken van bruggen, het eerste zeewaardige in Suriname gebouwde schip werd onlangs te water gelaten, dientengevolge(dezelfde infra van Ballast-Nedam is gebruikt om dit schip te bouwen).

  De tijd leert het al. Stelletje sabotteurs!


  Maak melding

 27. Geweld???

  Die coca-agent van Nickerie en Pinto, die uit een manjaboom werden neergeknald weten helaas alles over geweld!

  Incidenten zijn van alle tijden.


  Maak melding

 28. Daar hebben we die DOMME en ACHTERLIJKE @Na MI weer met zijn opmerkingen. Jongen, jij hoort thuis in een manjaboom…en als je op bevel niet eruit komt weten we wel raad met jouw soort!!!


  Maak melding

 29. Geachte heer Neus (reactie no. 26),

  U stelt dat Weber stelde dat de Staat het machtmonopolie heeft op het gebruik van geweld. Maw. dat elke coup per definitie illegaal is. U zegt tenslotte: “En terecht”.

  Wij zeggen niet dat Weber gelijk heeft of niet. Wij hebben slechts aangegeven hoe Weber er over denkt (Statement). Maar zou Weber hier ook ‘Staatsterrorisme’ bedoelen?

  Want waar u zich op verkijkt en kennelijk ook Weber, is ‘wie degenen zijn die de ‘Staat’ vertegenwoordigen’. Dat zijn nogsteeds U en ik, het volk. En staatsgrepen komen veelal uit het volk.

  Het geweldadig optreden in Irak bijvoorbeeld was allerminst democratisch te noemen, naar ons idee. De Verenigde Naties waarin haast alle landen van de wereld lid van zijn, waren tegen het geweldadig optreden van enkele landen. Voormalig Secretaris Generaal Kofie Annan werd daardoor zelfs voor schut gezet, door juist die landen die hun mond vol hebben over ‘democratie’ inclussief Nederland.

  Het zijn diegene die luid roepen dat zij tegen geweld zijn, juist dat geweld stimuleren, bewust of onbewust, aanwakkeren, wereldwijd exporteren en eeuwen lang geexporteerd hebben. En nogsteeds weigeren te willen begrijpen dat ‘armoede’ een vorm van geweld is. En dat het volk opgrond daarvan het recht heeft tegen deze tirannen op te treden, zoals dat in 1980 en 1982 in Suriname gebeurde.

  Zelfs zijn het voornamelijk rijke Westerse democratische landen, die MET GEWELD de
  ‘democratie’ aan andere landen OPLEGGEN (IRAK), en gaan tevens zover om zelfs gemeenschappen tijdens verkiezingen onder druk te zetten en te bepalen, voor welke politieke partij of leider die gemeenschap behoort te stemmen met dreiging van dat zelfde ‘geweld’ (armoede).

  Sommige landen gaan zover om hele gemeenschappen met armoede tot de dood toe te terroriseren, alleen omdat zij een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging niet lusten vaak genoeg vanwege hun belangen, en leggen zij een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging zelfs ook nog een Vice-Premier naar keuze op (Zimbabwe).

  Is dat democratie, dictatuur of criminaliteit?

  Hoe moet ik mij het toekomstig verloop van een democratie, die door een land (en) die zelf ook een geweldadige geschiedenis heeft (hebben) voorstellen, die nu zulks een democratie geweldadig aan een volk opleggen. Dit nadat zij eerder meer dat drie eeuwen van geweld, uitbuiten en ergste mensenrechten schendingen ooit, in dat land huisgehouden hebben, en zelfs nu nog veel moeite hebben dat te erkennen (niet wanneer het om Israel gaat).

  In de Republiek Suriname behoren volgens de Westerse Democratie, de Rechterlijke Macht en de Uitvoerende Macht gescheiden te blijven. Maar wat blijkt momenteel, is dat onder druk van het buitenland, deze twee grondwettelijke instituten nauw met mekaar samenwerken. Ondemoctratisch vindt u ook niet?. Dit als move om de leider van de grootste volkspartij van Suriname d.m.v. een vastgelopen proces, alsnog uit het politiek machtscentrum te weren. Deze volksleider wordt zoals we eerder zagen in de geweldadige geschiedenis van Suriname, door de ‘Staat’ zelfs ook met de dood bedreigt, met wortel en tak.

  Bedoelt u zoals Weber dat stelt, dat omdat het Front de Staat vertegenwoordigd, zij alleen het recht daartoe heeft, om zelfs op een ondemocratische manier en met geweld, hun zinnen door te drijven? Behoort de Oppositie dan niet tot een deel van die zelfde Staat, vertegenwoordigers van een enorm deel van het volk?

  Of verwacht u dat vanwege die monopolie van de “Staat” om geweld te mogen gebruiken, een ieder zich verder ondanks ten onrechte, desnoods met geweld van de Staat naar de slachtbank ‘moet’ laten leiden? Dit terwijl deze twee grootste coalitie partijen de VHP en de NPS als Uitvoerende Macht, momenteel in alle stilte bezig zijn met een machtsdeling te bewerkstelligen bij de Rechterlijke Macht van Suriname, om een valsproces te kunnen rechtvaardigen?

  En u stelt dat de essentie ons ontgaat?

  Sta ons toe u te adviseren het boek te lezen van Michail Gorbatsjov genaamd PERESTROJKA (Een nieuwe visie voor mijn land en de wereld.)

  Misschien dat wij een volgend keer met meer achtergrond informatie op dit stuk, verder mogen borduren.

  Tan bun.


  Maak melding

 30. Als jij de bevolking zit te bedonderen komen zij in opstand….wat doet men (machthebbers)…. men stuurde geweld op ze af(POLITIE)…En als de bevolking het geweld niet kan pikken moet er toch iets gebeuren….in het verleden veelal de politie….waarom nooit militair dan.

  Daarom moeten bepaalde duistere figuren het liefst de mond dicht houden.

  Ik vind het frappant dat Ned. dit soort figuren geld durft te geven.


  Maak melding

 31. Mina is boos, maakt mij niets uit, maar mijn woorden mag je niet meer gebruiken.Hihihihi

  He krepeer,
  Ik verwacht niets zinnig uit de koker van idioten.


  Maak melding

 32. @ nummer 18
  weet jij wat misdadig is een volksmisleider als leider van het volk bestempelen en wat nog erger is de hele wereld politiek erbij halen om de misdaden van deze man goed te praten. de man die nooit naar de noden van het volk heeft gekeken maar alleen naar zijn eigen belang macht en nog eens macht ,het is niet de schuld van het buiteland maar de schuld van die machtdrokken klootzakken die tenkoste van alles willen regeren wat dat betref is vergelijking met mugabe en bouterse een hele goeie ze hebben heel veel gemeen.bouterse is nooit door de mederheid van suriname gekozen dus lul niet een echte leider laat zijn volk niet verhongeren en viert geen feest op zijn verjaardag terwijl zijn volk honger lijd en aan ziektes overlijd.alleen mensen die niet de goede informatie hebben kan jij met demagogische gelul ompraten maar ik trap daar niet in .bouterse behoord tot de rijken in suriname komt dat door hard werken of gestolen van de armen waar die zogenaamde (leiders) heel goed in zijn , kijk naar dure huizen wat mugabe in het buitenland heeft gekocht het zelfde deed bouterse met zijn helikopten en zijn jacht en dure huizen . wat jij hier doe onbewuste academia is awara met maripa vergelijken. ik hoop dat jij de woorden en de daden vaarvoor deze man michail Gorbatjov stond niet in jou kromme manier van denken gaat uitleggen. ik geeft een schot voor de boeg . deze man kwam aan de macht in rusland toen het bar slecht ging met sovjet-unie op alle gebieden. kijk uit mi boi je begeef jou nu op glad ijs ik ben heel erg benieuwd wat jij over perestroika ga zeggen.zeker is dat de russen niet meer terug willen naar de sovjet tijd maar jij wil wel naar die dictator tijd van bouterse rara hoe kan dat. terwijl de feiten laten zien dat deze man alles wat is obgebouwd in suriname in 15 jaren tijd heeft vernietig het land met toren hoge schuld achter gelaten noem jij deze man jou volksleider of beter gezeg volsmisleider bedrieger.


  Maak melding

 33. VERANDEREN SURINAME MAG NOOIT MEER VIA GEWELD

  @Alex
  Dus DDB en maties moeten gewoon keihard gestraft worden.

  neus,
  ben je dement?

  leer je verhaal beter te verwoorden en probeer mij niet te misleiden.


  Maak melding

 34. @Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya

  Zoals gewoonlijk haal je weer veel door elkaar en ben je een verdwaasde kamer geleerde.

  Met “En terecht” wijs ik elke coup af. Sterker nog de gescheidenis leert ons dat democratie nimmer met welk geweld dan ook is te realiseren. Neem het aangehaalde voorbeeld Irak. Sadam is wel is waar verdreven maar democratie is er nog steeds niet. Slechts geweld over en weer.

  Democratie is slechts te realiseren als aan twee basis voorwaarden voldaan wordt.
  – de bevolking omarmt het concept en is zich er van bewust dat het leven meer is dan alleen maar rechten ergens op. Dat het ook plichten omvat en mn de plicht om rekening te houden met de mede mensen.
  – er diverse controle instituten zijn. Daarbij ga ik dan impliciet uit van de aanname dat de mens van nature nog goed, nog slecht is. Maar dat de mens wel de aangeboren neiging heeft om voor eigen belangen op te komen en als gevolg daarvan een natuurlijke neiging tot zekerstelling van zijn bestaan heeft.

  Op zich niets slechts mee zolang we maar in open dialoog staan en oog hebben voor alle vormen van macht die er zijn en boven tafel brengt wat er precies gebeurt. En dan bedoel beslist niet de prietpraat en verdacht makingen want die dienen slechts machtsmisbruik.

  Laat ik in het licht daarvan reageren op jou #38

  – dat ‘armoede’ een vorm van geweld is.
  Die stelling wordt algemeen erkent, maar vereist dat er in het land zelf instituten zijn die inzichtelijk maken welke mechanisme er ten grondslag aan liggen. In SME is bv de macht van de rijstopkopers een belangrijke factor. Maar de oplossing is minder voor de hand liggend.

  – Zimbabwe
  Een mooi voorbeeld. Jij wilt beslist geen inmenging van buiten af maar haalt wel Zimbabwe aan. Jij verwijt de internationale gemeenschap maar zit goedkoop aan de zijlijn te klagen. Wat moet er gebeuren? Een embargo zoals ten tijden van Ian Smith? Dat is toch machtsmisbruik in jouw ogen!
  Ik denk dat de internationale gemeenschap in deze precies doet wat jij eist. Ze probeert de democratische krachten in het land die opkomen voor de armen oveel mogelijk te steunen. En de internationale journalistiek heeft toch mooi het bezit van Mugabe in het buitenland in kaart gebracht! Is dat niet genoeg? in dat geval zou ik zeggen maak je dienstig aan de zaak. Blijf niet hangen in je gebruikelijke polemieken.

  – de Rechterlijke Macht en de Uitvoerende Macht
  Als je van mening bent dat die onvoldoende gescheiden is dan moet je met realistische en controleerbare feiten komen. Realistisch omdat in SME familie en andere relaties tussen beide nooit uitgesloten kunnen worden. En dat hoeft ook geen probleem te zijn. In dat opzich is het afwijzen van de wraking door DDB dan ook volkomen terecht, maar is SMe eveneens verplicht meer info tegeven over de recente weigering tot de rechtersopleding. Weliswaar verzande dit door de halsstarrige en onprofessionele houding van de vader en vriendjes, het ontslaat de regering niet van haar verantwoordelijkheid. (Men had dit gewoon duideleijk en volledig in een besloten vergadering moetne bespreken. Daarna een pers verklaring als alles geaccepteerd wordt, of verdere actie. Nu liep de aak vast door onkunde en emotioneel gedrag.)

  – Deze volksleider wordt …zelfs ook met de dood bedreigt
  Kom, kom. Dat is wel erg goedkope demagogie. De elider van een politieke partij egt dat hij een andere partij met wortel en tak zal vernietigen. Daarmee is niet gezegd dat hij dit zal doen door die te vermoorden. Blijkbaar leef je nog zozeer in de tijd van Bewind toen het wel gebruikelijk was om politiek tegenstanders te vermoorden dat je niet instaat bent te zien dat een dergelijke uitspraak veelvuldig in democratieen geuit wordt en niets meer betekend als wij zijn van plan die partij van de kaart te vegen, wij zijn van plan al hun keizers af te snoepen. Dat is toch de kern van democratie: de keizers lokken met een beter programma en een beter beleid! Jammer dat dit niet tot je doordringt.

  – zoals Weber dat stelt
  Weber,e.a stellen dat niemand anders dan de staat machtsmiddelen als politiek en leger mag gebruiken EN dat dit gedrag – eventueel achteraf – door het volledige parlement gesanctioneerd moet worden.
  Wat zij daarmee mn afwijzen is he gebruik van allerlei zeg maar paramilitaire groeperingen. De zgn volksmilities in SME zijn een historisch voorbeeld van een organisatie die al snel uitgroeide tot een paramilitaire organisatie met het bijbehorende machtsmisbruik.

  – Dit terwijl deze twee grootste coalitie partijen de VHP en de NPS als Uitvoerende Macht, momenteel in alle stilte bezig zijn met een machtsdeling te bewerkstelligen bij de Rechterlijke Macht van Suriname, om een valsproces te kunnen rechtvaardigen?
  Een onbewezen demagogische stelling. Als jij en de NDP dat menen moeten jullie met bewijzen komen en niet met tories. Wanneer de NDP-DNA leden werkelijk kundig en begaan waren met SME dan voerden zij hun controlerende taak naar behoren uit. Jammer genoeg zitten ze liever onder de boom torie te praten.

  En verder borduren is mij best. Maar dan zonder achterklap, tories en onbewezen verdacht makingen.
  Laten we constructief houden en hebben over hoe de kwaliteit van de controlerende organen – bv rekenkamer – en de beleidsvoorbereidende organen – bv de SER – verbeterd kunnen worden. Daar is SME wel bij gebaat. En het is nog politiek neutraal ook en verdomd belangrijk voor de armen: de AOV-ers, de kleine boertjes, etc.


  Maak melding

 35. Beste heer/mevrouw Neus (reactie no. 43),

  Wij van de bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya, hebben verrast kennis van uw interessante reactie genomen, ook al zijn wij het niet helemaal met u eens. Maar verrast waren wij zeker, omdat wij zulks een reactie op dit niveau zeker van u niet verwachtten. En zo zie je dat sommigen onder ons het wel kunnen, in feite veel meer in zich hebben, maar waarom het zoveel moeite moet kosten om het uit hun te krijgen, is ons vaak genoeg ook een raadsel.

  Soms lijkt het alsof mensen bewust mekaar te kort doen, terwijl zij een enorme bijdrage zouden kunnen leveren aan het bewustwording van grote delen van onze gemeenschap en de wereld. Maar toch laten zij zich verleiden tot kleingeestigheid, waardoor zij niet alleen zichzelf maar ook anderen tekort doen, zonder zich kennelijk daarvan voldoende bewust van te zijn.

  Uw reactie heeft ons daarom zeker verrast en wij hopen dat wij veel meer op dit niveau van u mogen vernemen.

  Wij hoeven het niet altijd met mekaar eens te zijn, mensen hebben verschillende referentie kaders. Maar zolang je op een behoorlijk wijze, geargumenteerd en beleefd naar elkaar toe, je stelling of reactie poneert, creëer je meer de kans dat het gene wat je wilt zeggen, WEL doorgang vindt in het denken van de ander.

  Wij van EBU-Akademiya blijven echter van mening, dat het zogenaamd ‘decemberproces’ opgelegd is door het buitenland (Nederland), juridisch vastgelopen is en vals is van opzet. Tevens dat dat ook de oorzaak van is, waarom op dit moment onder supervisie van de Uitvoerende Macht (de VHP en de NPS), als laatste optie in alle stilte in Paramaribo een machtsdeling aan het plaatsvinden is bij de zgn. Onafhankelijke Rechterlijke Macht van Suriname. Wat we in het Surinaams noemen Zweef teki.

  M.a.w.: “als we met dit zgn. decemberproces toch niet meer uitkomen, wat intussen blijkt, dan maar op de valreep van de gelegenheid gebruik maken, om die Onafhankelijke Rechterlijke Macht te coupen en de macht onder mekaar te delen”.

  Maar schep je hierdoor niet een precedent. Dit omdat het deze zelfde Front politici waren die eerder de voormalige President Jules Wijdenbosch hierop aanvielen. Om vervolgens bij de volgende verkiezingsoverwinning van het Front, alles op dit vlak terugdraaiden. Maar doen zij momenteel niet hetzelfde buiten het zicht om van hun overige coalitie partners.

  Wanneer je de Surinaamse Rechterlijke Macht opdeelt zoals dat momenteel in alle stilte in Paramaribo aan de gang is, in een VHP-Rechterlijke Macht en een NPS-Rechterlijke Macht, dan krijg je vervolgens dat ook andere politieke organisaties een politieke eis op tafel gaan leggen voor bijvoorbeeld ook een Pendawalima-Rechterlijke Macht, ABOB-Rechterlijke Macht enz. enz. Met tenslotte al deze machten onder de paraplu van een zogenaamd Surinaamse Rechterlijke Macht.

  En denkt u dat wij op den duur nog zullen kunnen spreken van een ‘Onafhankelijke Rechterlijke Macht van Suriname’ volgens de regels van een ‘waarachtige democratie’ opgrond van de principes van ‘De Trias Politica’?

  De Trias Politica (ook de driemachtenleer genoemd) is een uitwerking van het idee van scheiding der machten binnen een staat. Het is een politiek systeem dat werd bedacht door de verlichte Fransman Charles Montesquieu.

  Trias politica houdt in dat de macht over drie gescheiden machten verdeeld moet worden:
  • De Wetgevende Macht (In Nederland zijn dat de Staten Generaal (Eerste en Tweede kamer) en de Regering).
  • De Uitvoerende Macht (De Regering, in België idem (Koning en Ministers).
  • De Rechterlijke Macht (De Rechters).

  Deze machten hebben ieder hun eigen bevoegdheden en hebben ieder hun eigen zelfstandigheid. Al deze machten afzonderlijk hebben ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de burger verantwoordelijkheden door middel van ingebouwde controle mechanismen.

  De Uitvoerende Macht is verantwoording schuldig aan de Wetgevende Macht, de Wetgevende Macht is vervolgens verantwoording verschuldigd aan de burgers. De burgers hebben invloed op de Wetgevende Macht door middel van verkiezingen.

  De Rechterlijke Macht controleert vervolgens de uitvoering van wetten en regelgeving. De Rechterlijke Macht zelf kan worden gecontroleerd door middel van openbaarheid van zittingen, openbaarheid van uitspraken, goed klachtrecht en zicht op belangenverstrengeling (nevenfunctieregisters).

  En wat blijkt momenteel in Paramaribo vanwege het vastgelopen zogenaamd ‘decemberproces’ tegen Desire Delano Bouterse, is dat het ‘recht’ van kwaad tot erg aan het worden is onder het Front. En de ernstige gevolgen op langertermijn, zijn nu nog niet te overzien.
  Zult ook u met uw kennis moeten kunnen beamen of is deze essentie vanwege uw partijdigheid u geheel ontgaan?

  Dat weigeren wij absoluut van u te geloven.


  Maak melding

 36. @Alex.

  Maar jouw tekst is toch glas helder:
  mij part mag er elke dag een coup gepleegd worden.totdat de gezagdragers een mensvriendelijk gedrag gaat aannemen.regeren betekent niet dat je met je eigen volk mag doen wat je wil.maar gewoon in dienst bent van je volk en niet omgekeerd.

  wie niet horen wil moet keihard gestraft worden.zo simple is dit.

  Alex

  Dat wil toch ook zeggen dat couplegers die met het volk doen wat zij willen heel hard gestraft moeten worden. Of gelden er weer eens andere regels als het om DDB en aanhang gaat?

  Wat een hypocriete sukkels zijn sommige loosers.


  Maak melding

 37. Stelletje mierenneuker die jullie hier zijn
  mekaar met de woorden afmaken en niets opbouwends gelezen.BV BOUTERSE EN ZIJN MATEN
  LEVEND OPHANGEN BOVEN EEN BRANDSTAPEL DIE EEN HITTE VAN ROND DE 500 GRADEN HEEFT DIT IS NOG EEN MINIMIUM BIJ CREMATIE IS HET ROND DE 1000 GRADEN

  TANG BOENG


  Maak melding

 38. neus dement
  het zijn juist de hypocriete sukkels als jij,dat anderen woorden in mond wilt stoppen.

  vraag je mij om steun dan zal je dit ook van mij krijgen.maar op mij manier.
  is dit begrepen neus alwetend


  Maak melding

 39. Mowi’si…begint op Opa Ruro V Pseudo te lijken….weet jij nog…Zij moeten uitkijken want wij gaan geweld inzetten waaruit blijvende letsel zal voortvloeien.


  Maak melding

 40. @ onbewustzijnsbeweging.
  ik snap een aantal dingens niet in jou betoog, waar blijft het woord eigen verantwoordelijkheid in jou betoog hoe kan het dat jij nooit en nergens in jou betoog bouterse beschuldigd van de misdaden die zijn begaan onder zijn militaire regime. of het is allemaal de schuld van de blanken het buiteland de CIA dit is toch tegek voor woorden.bouterse was president rechter comandant van het leger daar hoor ik jou niets over zeggen . ik geef jou op een briefje als er een waarheidcommissie was ingesteld was de reaktie van jou en bouterse het zelfde als nu tegen deze de rechtszaak,een rechtszaak die terecht ik terecht vind , mijn mening.het is laf wat jij doet en bouterse wees een man en neem de verantwoordelijkheid van jou misdaden en verschuil jou niet achter internationale gebeuren dit is een nationale zaak . eerst maken jullie er een politieke zaak van nu willen jullie een internationale van maken. waar ik een grote hekel aan hebt is dat er randdebiellen hier op deze site zijn of ze gestuurd worden of betaald dat weet ik niet. maar deze mensen willen ons doen geloven dat bouterse een goede man is voor land en volk maar ze vergeten een belangrijk ding de feiten en de geschiedenis zijn niet in het voordeel van deze volksmisleider.en als je internationaal kijkt hebben deze soort (leiders) nooit en nergens het goed gedaan het enige wat ze doen is het buitenland de schuld geven van hun falen beleid en hun zakken vullen zie wat mugabe doet hij verhongerd zijn bevolking voor macht .kurt waldheim is en mooie voorbeeld waneer jou land dreigd geisoleerd te worden door jou aanwezigheid in de politiek dan is het beste om terug te treden .


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.