Minister: ‘5.000 euro voor Surinaamse Nederlanders ter compensatie van AOW-gat’

18
Geen excuses van Nederland voor het slavernijverleden
Foto (c) De Tweede Kamer

De Nederlandse minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten, heeft aan de Tweede kamer laten weten dat een groep oudere Surinaamse Nederlanders een eenmalig bedrag van 5.000 euro krijgt, ter compensatie van hun AOW-gat.

Het besluit richt zich tot ouderen van Surinaamse herkomst die vanwege en voor de onafhankelijkheid van Suriname bewust de keuze hebben gemaakt om naar Nederland te komen en dat deden met het oog op het behouden van rechten en plichten. Ten tijde van de verhuizing waren zij 18 jaar of ouder en zij hebben minimaal 25 jaar in Nederland gewoond.

In een brief aan de kamer schrijft de minister:

Ouderen van Surinaamse herkomst, die in verband met de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland zijn gekomen, ervaren een groot gevoel van onrecht bij hun onvolledige AOW-opbouw en de wijze waarop hier door de Nederlandse overheid in de afgelopen decennia mee om is gegaan. De gesprekken die ik met hen heb gevoerd hebben diepe indruk op mij gemaakt.

Ondertussen is een deel van de betrokkenen op hoge leeftijd. Ik voel daarom de urgentie om tot een gebaar te komen. Op 11 november 2022 heb ik u per brief geïnformeerd over hoe ik vervolg geef aan de afspraak uit het coalitieakkoord. Daarbij heb ik aangegeven dat ik een gebaar van erkenning verken, vanwege het onrecht dat deze ouderen ervaren en de politiek-bestuurlijke wens om iets voor hen te betekenen.

Op 17 november 2022 heb ik met uw Kamer gesproken over het voorgenomen proces. In de brief en in het commissiedebat heb ik vermeld dat ik een gebaar van erkenning uitwerk in een algemene maatregel van bestuur en deze graag met uw Kamer bespreek. Bijgevoegd vindt u een ontwerp van het besluit met de uitwerking van het gebaar van erkenning naar deze groep ouderen van Surinaamse herkomst.

Gebaar van erkenning
Er is een politiek-bestuurlijke wens om de pijn van deze groep vanwege de samenloop van omstandigheden te erkennen. Met het voorgenomen gebaar van erkenning, in de vorm van een eenmalig bedrag, wil ik recht doen aan de gevoelens die leven bij deze groep. Het ontwerpbesluit regelt als gebaar van erkenning een recht op een eenmalig bedrag van € 5.000 voor een bepaalde groep ouderen van Surinaamse herkomst.

Het gebaar van erkenning ziet op de unieke samenloop van omstandigheden van deze groep, gevormd door de verwachtingen die zijn ontstaan rondom het onafhankelijkheidsproces van Suriname en de komst van deze groep naar Nederland met het oog op behoud van rechten en plichten, de reeds jarenlang gevoerde discussie en de politiek-bestuurlijke wens om de bijzondere situatie van deze groep te erkennen.18 REACTIES

 1. Kijk DEZE compensatie zal ik zeker aannemen want voor het aow-gat dat ik ervaar heb ik me nooit druk gemaakt in die zin dat ik nooit een aanvulling heb gevraagd via iol of de gemeente. Ik vond het al die moeite niet waard. Jammer dat Winston en Roy dit niet meer meekrijgen.
  Ik vraag mij alleen af of het onbelast zal zijn.
  Ze moeten nu wel opschieten want ik heb begrepen dat de put een beetje opdroogt hoewel de goudvoorraad/waarde hun gat wel dekt.
  gemodereerd

 2. Staatkundige onafhankelijkheid oorzaak ontstaan AOW- gat onder Surinaamse Nederlanders

  De inwoners van Suriname die zich voor 25 november 1975 of vijf Jaren na de inwerkingtreding van de Toescheidingsovereenkomst in Nederland vestigden, bleven Nederlander. Daardoor hebben ze ook recht op een AOW- uitkering. Deze uitkering bouwen ze door te wonen of werken binnen Nederland verplicht op, gedurende de 50 jaren voor het bereiken van hun AOW-gerechtigde leeftijd. Het bedrag is 2% minder voor elk jaar dat ze gedurende deze periode niet in Nederland woonden of werkten. Het is namelijk zo dat het wonen en werken binnen Nederland als het enige vereiste voor het ontvangen van dit pensioen wordt beschouwd.

  De eerste generatie Surinaamse Nederlanders ontvangen meestal geen volledige AOW- pensioen, omdat ze minder dan 50 jaar voor hun AOW-leeftijd in Nederland woonden of werkten. Ook waren ze niet bekend met de mogelijkheid om het verschil in te kopen of zich vrijwillig bij te verzekeren. Het feit dat Suriname tot 25 november 1975 deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden, is naar Nederlands recht namelijk nog geen rechtsvaardigingsgrond voor het opheffen van dit verschil.

  (leesmeer op: https://www.meesterlink.com/over-de-geboorte-van-de-surinamer-de-wet-psa-en-het-aow-gat-bij-surinaamse-nederlanders-3/)
  gemodereerd

 3. Je moet als oudere Surinaamse Nederlander dus 25 jaar in Nederland gewoond hebben om in aanmerking te komen voor de € 5000. Als je 23 of 24 jaar in Nederland hebt gewoond krijg je niets. Een bejaarde Surinaamse Nederlander die enkele jaren in Nederland heeft gewoond krijgt aan de hand van dat aantal jaren ook AOW in Suriname (2% voor elk jaar), maar zoals de minister redeneert krijg je de € 5000 tegemoetkoming niet of je nu 25 jaar of meer in Nederland hebt gewoond of niet. De minister hoeft geen raket geleerde of accountant te zijn om op haar klompen aan te kunnen voelen dat dit niet klopt en de betrokken bejaarden hoeven advocaat Wesky of advocaat Nibte niet eens in te schakelen om gedaan te krijgen dat zij ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming al is het dan ook niet de hele € 5000.
  Toen ik met een studieschuld aan de Nederlandse staat, naar Suriname verhuisde, verviel de plicht om die schuld af te lossen niet, jarenlang betaalde Nederland een advocaat of notaris (Schuurmans heette die) om mij en mijn lotgenoten achter de fodden te zitten en te bedreigen, ook toen al was aangetoond dat we te arm waren om de schuld af te kunnen lossen, dwong Nederland ons om steeds weer een draagkrachtmeting te doen om.aan te tonen dat we niet KONDEN betalen. Als bejaarde Surinaamse Nederlander krijg je aan de hand van het aantal jaren dat je in Nederland hebt gewoond wel AOW helemaal in Suriname, natuurlijk wel met een gat en krijg je nu dus de € 5000 ook niet. Het is allemaal.zo willekeurig als wat, wanneer het om de rechten en plichten van deze groep Nederlanders of Surinamers die ooit Nederlander waren, gaat. Voor hetzelfde geld had een zuinige Nederlandse minister ook beslist kunnen hebben dat wanneer je naar Suriname verhuisde je helemaal geen AOW meer kreeg en omdat ze dat niet gedaan hebben, mogen ze AOWers die nu in Suriname wonen de € 5000 (of 2% /jaar daarvan) ook niet ontzeggen. Mijn vader die in het KNIL heeft meegevochten, maar in Suriname oud is geworden is gestorven in Nederland met een enorm groot AOW gat. Ik snap eerlijk gezegd niet hoe zo’n rijk land als Nederland zo krenterig doet over een paar armzalige Euros; waar een klein, heel rijk land groot in kan zijn, Nederland zou zich moeten schamen.
  gemodereerd

 4. Ho,ho mensen we zijn in Nederland. Men moet zich niet te rijk gaan rekenen. De Belastingdiebst moet nog haar deel opeisen.Dit bedrag wordt eenmalig uitgekeerd. Het wordt bij je inkomen opgeteld.
  gemodereerd

 5. Zeer ingewikkeld verhaal. Eerst zien dan geloven, want mijn ervaring is anders mij ouders jammer genoeg overleden, in nl is de positie van mij als surinamer ik wordt moedwillig zwak gemaakt en zwak gehoude door middel van kaalpluk team en door de overheid politie en jusitie en allerlei instanties. Financieel wordt je express zwak gehouden je mag geen geld sparen maar jezelf kapot zelfs doodwerken maar je mag geen extra geld hebben b.v spaargeld of erfenis etc. Systeem erg racistisch! Dus ik geloof het niet.
  gemodereerd

 6. Professor Henkes heb je ooit gehoord van geluk of pech hebben. Laat de dertig duizend mensen die in aanmerking komen, krijgen wat ze willen uitkeren en daarvan even gaan genieten want velen zijn al aardig op leeftijd. Maar er zijn altijd mensen die gaan zeuren over dit en dat. Typisch Surinaams dat gemekker en ontevreden zijn, wees blij dat de Indonesische en andere kolonies of gedeeltes daarvan niet ook hun deel gaan opeisen want dan is het ook over voor de Su Nederlandse mensen.
  gemodereerd

 7. Er was bij het overleg tussen Nederland en Suriname over de onafhankelijkheid vastgelegd dat er een overgangsperiode was van 5 jaar voor Surinamers die na 25 November 1975 nog naar Nederland wilden komen. Periode 25 November 1975- 25 November 1980.

  Deze Surinamers komen m.i. ook in aanmerking voor het bedrag van de € 5000.=. Het hele bedrag is gewoon een grote schade die Nederland betaald.

  Als je kijkt hoe de regel/wet was vd AOW dat het voor alle Nederlanders van toepassing van toepassing, ook op de Antillen en Suriname en niet alleen voor in Nederland, maar voor het Rijk ( Koninkrijk dus). Het woord rijk heeft men later ontvangen en in Nederland/Europa, EU van gemaakt en het slap gekletst dat iedere Zelfstandig deel vh rijk voor zijn eigen AOW moest zorgen.

  Suriname en Antillen voor de Zelfstandig deel vh Rijk waren delen vh Koninkrijk/ (Rijk). Ook waren ze bang dat hierdoor ook grote groepen, zoals Turken en Marokkanen ea die in Nederland wonen hier ook voor in aanmerking zouden komen. Het had niet veel gescheeld of Surinamers in Nederland hadden allemaal de 100 % AOW toen de PvDA aan het bewind was en Abouleb minister/onderminister van Sociale zalken was. Hij wilde toen ook dat Turken en Moslims ook onder dezelfde rechten van de Surinamers en Antillianen moesten vallen. Nederland/Tweede Kamer kreeg het hiermee behoorlijk warm en heeft het toen niet door laten gaan. Ook minister Korthals Altes was voor dat Surinamers en Antillianen 100 % AOW moesten krijgen in de jaren 80 vd vorige eeuw.

  Nederland schrok dat er zoveel mensen op de Antillen en Suriname AOW zouden krijgen en wijzigden de wet snel in met het Rijk, werd uitsluiten Nederland in Europa/EU bedoeld.
  Er zijn mensen die veel langer dan 25 jaar in Nederland wonen en de vraag is of die in aanmerking komen? Surinamers die tussen 25 November 1975 en 25 November 1980 bij de overgangsregeling wel de Nederlanders Nationaliteit direct weer moesten terug krijgen als je na 25 November in Nederland kwamen tot 25 November 1980. De overgangsperiode van 5 jaar.
  gemodereerd

 8. Er moet wel gezegd worden dat een Nederlander die in Nederland geboren is en in het buitenland, ik dacht zelf Europa voor de EU, wellicht zelf nog steeds voor in een andere EU land ook gekort wordt voor elk jaar dat hij buiten Nederland gewoond heeft.

  Maar Suriname en Antillen waren wel het Rijk. Dus vielen hebben ze gewoon recht op 50 jaren a 2 % = 100 %
  gemodereerd

 9. Er is nog niets besloten dat Surinamers, of dat deel met het AOW – gat zullen krijgen.

  Het kabinet is bezig met verkennen, let op! Verkennen.
  Er komt pas in 2023 waarschijnlijk op de begroting. En als Nederland vindt dat er niet genoeg geld in kas is, zal dit post niet in de begroting worden geplaatst en kunnen die SuriNeds die er voor in aanmerking komen, naar dit bedrag fluiten.

  Dus er is nog niets besloten. De Rijksoverheid is met een verkenning bezig.
  gemodereerd

 10. Surinamers belonen terwijl ze hun eigen land niet wilden opbouwen en de achterblijvers het met veel minder moesten doen en vervolgens op vakantie gaan in Suriname en de mensen aldaar laten zien hoeveel ze maandelijks krijgen van Nederland zonder enige inspanning te doen is verwerpelijk
  gemodereerd

 11. Waar het gaat om geld schamen Hollanders zich niet. Dan gaan ze echt over lijken.
  Heel vaak in de praktijk meegemaakt!!
  Helaas is het niet anders.
  gemodereerd

 12. Een asielzoeker krijgt zelfs meer dan 5.000 in 1 jaar.
  Afgelopen jaar zijn zo’n 70.000 asielzoekers het land binnengekomen. Als 20% daarvan geld krijgt, dan heb je het al over 14.000 mensen.
  gemodereerd

 13. Henkes 18 mei 2023 Bij 12:30

  Wat heb jij gestudeerd dan dat jij je schuld niet af kon betalen? een bepaalde bevolkingsgroep is bekend dat het graag lenen maar als het op terugbetalen aankomt zijn ze wreed en niet te vertrouwen. Daarom is mijn advies leen nooit geld aan een Surinamer want hun eergevoel (hebben ze niet) zegt hen om zich liever als een kerkrat te gedragen.
  gemodereerd

 14. Ze zijn altijd schurken geweest; hetzelfde hebben ze geflikt met de Molukkers.
  gemodereerd

 15. Ik vind dat als de oudere voor de uitbetaling overlijd dit bedrag naar de nabestaanden moet want sommigen hebben niet eens een begrafenis verzekering.
  Laat de oudere iemand uit de familie of gezin aanwijzen als gemachtigde dan zeg ik het recht heeft zegeviert.
  Er is een basis administratie mensen moeten niet verplicht worden om zich te registreren.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.