dinsdag, juni 18, 2024
HomeNieuws uit SurinameKiesregeling: Goedkeuring nieuwe wetgeving zal tijdig worden gerealiseerd zegt regering

Kiesregeling: Goedkeuring nieuwe wetgeving zal tijdig worden gerealiseerd zegt regering

-

Does Travel - naar Suriname

Het Constitutioneel Hof van de Republiek Suriname heeft op 5 augustus 2022, een belangrijke en historische toetsing gedaan van de kiesregeling in relatie tot fundamentele nationale, regionale en internationale wetgeving.

Deze toetsing vond plaats op verzoek van advocaat Serena Muntslag-Essed, in de hoedanigheid op grond van artikel 12 lid 4 sub b van de wet Constitutioneel Hof. Het verzoek aan het Hof was om artikel 9 tot 24 van de vigerende Kiesregeling te toetsen aan de artikelen 8, 33 en 61 van de Grondwet, het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (BUPO), de artikelen 25 en 26 van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM) en de artikelen 23 en 24 van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).

Het besluit van het Hof komt erop neer dat de artikelen 9 tot 24 van de Kiesregeling in strijd zijn met de artikelen 8 en 55 van de Grondwet, 25 sub b en 26 IVBPR (Internationaal Verdrag Burger en Politieke Rechten) en artikel 1 jo. 23 jo. 24 AVRM (Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens), terwijl het Hof ten aanzien van de genoemde bepalingen van de Kiesregeling geen strijdigheid acht met de artikelen 61 van onze Grondwet en 25 sub a en c van BUPO.

De regering heeft goede nota genomen van deze toetsing en zal alles in het werk stellen dat uitvoering middels aanpassing van bestaande wetgeving en eventueel de goedkeuring van nieuwe wetgeving tijdig wordt gerealiseerd.

Het is de taak van elke regering om de noodzakelijke staatsrechtelijke en bestuurlijke besluiten en acties te initiëren met het doel bestaande systemen en processen te evalueren en te optimaliseren ter versterking van de democratie en rechtstaat in Suriname. Van groot belang acht de regering ook dat de fundamentele vrijheden en rechten van de mens als een participerende individu in electorale processen gerespecteerd en verzekerd zijn.

Bij het aantreden van de regering Santokhi hebben alle coalitiepartijen zich gecommitteerd aan de versterking van democratie en bestuur. Tegen het licht van de toetsing door het Constitutioneel Hof is het de taak van de regering om het electoraal stelsel, met name de kiesregeling, aan een serieuze en breed maatschappelijk geleide en gedragen discussie te onderwerpen.

De hieruit voortvloeiende aanpassing zal conform de geldende procedures en handelingen gerealiseerd worden. Het is van belang hierbij niet alleen ter zake deskundigen te consulteren, maar ook de verschillende relevante entiteiten en instituten te horen en hun bijdrage op een betekenisvolle wijze te incorporeren in aan te passen wetgeving. Gezien de essentie van dit vraagstuk is een brede maatschappelijke discussie van essentieel belang.

De president van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi zal binnen afzienbare tijd een presidentiële commissie met participatie van de relevante maatschappelijke instituten en de overheid installeren. Het mandaat zal in eerste instantie zijn om de uitspraak van het Constitutioneel Hof te analyseren en een inventarisatie van de noodzakelijke activiteiten te maken en een actieplan ter zake te ontwikkelen.

De coalitietop is enkele maanden geleden reeds gestart met de discussie rondom herziening van ons kiesstelsel en de daarbij behorende wet en regelgeving. De uitspraak van het hof is nu ook op de agenda van de top en het team van deskundigen van de Coalitie partijen. Aan de hand van bekomen adviezen en inzichten zal het traject worden ingezet om in ieder geval te komen tot een situatie die de consequenties van de uitspraak van het Constitutioneel Hof op een verantwoorde wijze tot uiting brengt. Hierbij zal de basis steeds gevormd worden door breed maatschappelijk en politiek draagvlak.

Er zal specifiek aangaande dit onderwerp, een proces van hearings worden ingezet. Verder zal de discussie om te komen tot een aangepast kiesstelsel worden opgenomen als onderdeel van de rondes van dialoog die zijn gestart door de regering. Het kiesstelsel zal met prioriteit worden behandeld. President Santokhi doet een beroep op de verschillende maatschappelijke groepen en organisaties om hun visie, opvattingen en voorstellen op een constructieve manier aan de regering te doen toekomen. De regering zal in de aanstaande regeringsraadvergadering diepgaand stilstaan bij deze toetsing en een cluster van ministers aanwijzen om de voorbereiding van vervolgactiviteiten zo spoedig mogelijk ter hand te nemen.

De regering begrijpt het belang van deze toetsing en eveneens de consequenties in termen van toekomstige verkiezingen en zal alles in het werk stellen om tijdig de noodzakelijke acties te ondernemen om een vacuüm in het politiek-bestuurlijke proces te voorkomen.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

6 REACTIES
 1. Om ervoor te zorgen dat alle 10 districten vertegenwoordigd wordt in de DNA, zou men kunnen kiezen voor 10 zetels op basis van het hoogste aantal stemmen. Op deze manier zullen de kleine districten zoals Coronie altijd een vertegenwoordiger hebben in het parlement. De rest (41 zetels) kan op basis van het evenredigheid stelsel ( one man one vote) worden verdeeld. Daarnaast is het belangrijk dat de president van het land rechtstreeks gekozen wordt. Zo als het nu toe gaat lijkt het op een koehandel. Tenslotte is het belangrijk vast te leggen dat een president die veroordeeld is geen kandidaat mag zijn.


  gemodereerd
 2. Denise
  8 augustus 2022 Bij 10:05
  Om ervoor te zorgen dat alle 10 districten vertegenwoordigd wordt in de DNA, zou men kunnen kiezen voor 10 zetels op basis van het hoogste aantal stemmen. Op deze manier zullen de kleine districten zoals Coronie altijd een vertegenwoordiger hebben in het parlement. De rest (41 zetels) kan op basis van het evenredigheid stelsel ( one man one vote) worden verdeeld. Daarnaast is het belangrijk dat de president van het land rechtstreeks gekozen wordt. Zo als het nu toe gaat lijkt het op een koehandel. Tenslotte is het belangrijk vast te leggen dat een president die veroordeeld is geen kandidaat mag zijn
  ========
  Ik ben het volledig met je eens over de zetelverdeling. In een regering en DNA zou een veroordeelde nooit zitting mogen hebben. Een aftredende minister zou nooit een voertuig mogen kopen voor een appel en ei. De voertuigen zijn voor de departementen bestemd. Alle dubbele banen afschaffen. Maar tja, in Suriname kijkt men eerst of hun eigen zak gevuld is en daarna naar land en volk. Er moet een mentaliteitsbuiging plaatsvinden.


  gemodereerd
 3. Niet allen het kiesstelsel is aan vernieuwing toe …. ook het staatsbestel moet veranderen.
  Het ” presidentieel stelsel ” moet weer plaats maken voor het {een} ” Parlement stelsel “, als voor 1980.

  Het is voor de gekke dat één persoon de “absolute” macht heeft … hij of zij bepaalt ….

  Geen rechtstreekse presidents verkiezing …hij {de president }moet weer een ceremoniele functie krijgen … period !!!!!!!!!!!

  De president moet met een meerderheid van stemmen door het parlement afgezet kunnen worden.

  Dit zou een begin zijn voor een ECHTE democratie in Suriname.


  gemodereerd
 4. Advocaat Serena Muntslag-Essed: gefeliciteerd. En nu de grondwet van Suriname aanvallen daar onze aan de kant gezette ex president ons bewezen heeft dat onze grondwet zo lek is als een mandje.
  Voorstel enkele wijzigingen:
  1.Het artikel waarin staat dat veroordeelden geen president van het land mogen worden of andere hoge posities mogen bekleden, extra handen en voeten geven. Het CHof of een ander rechtsprekend lichaam moet in staat zijn corrigerend op te treden wanneer een verkeerde persoon wordt gekozen, zoals bij Bouterse en Brunswijk gebeurd.
  2. Iemand mag maximaal 2 keer president van Suriname zijn. Wij lopen nu het risico dat Bouterse weer president wordt.
  3. Een verkeerd aangenomen wet moet makkelijk te corrigeren zijn of nietig verklaard worden. Bouterse heeft het verbod pre-electorale samenwerking van politieke partijen in de kamer aangenomen met algemene meerderheid van stemmen, terwijl alle wijzigingen de grondwet betreffende moeten geschieden op basis van 2/3 meerderheid en onze lieve tante Jenny, kennelijk onder druk van Bouterse, heeft dit geratificeerd en geen haan heeft ernaar gekraaid (N.B. Ik was een heel goede leerling van het fenomeen staatsinrichting: de heer Gessel).
  Er zijn natuurlijk meerdere dingen die gewijzigd moeten worden, maar ik vertrouw erop dat u juriste genoeg bent om deze te achterhalen.

  En voor de doemdenkers, onder andere meneer Faik van het bakana boskopie programma van pipel radio het volgende:
  U bent arts en u doet het in feite dagelijks. “Repareren van zieke mensen”, zeg maar mensen met een “foutje” bij u komen en u geneest ze. In feite repareert u hun foutjes, symbolisch gesproken.
  Het maatschappelijk inzicht, dat gerespecteerd moet worden, is al lang gewijzigd en de resultaten van de laatste verkiezingen hebben ons met de neus op het feit gedrukt dat het verkiezingsstelsel niet klopt. Het moet dus “gerepareerd” worden.
  Niet 1971, maar vanaf de jaren 65 hebben wij als jonge intelligentsia van Suriname gewezen op de tekortkomingen en kregen het zelf aan de stok met professor Ooft. Achteraf heeft hij ons gelijk gegeven met als motivering dat zijn positie als Minister van binnenlandse zaken toen, het niet toeliet ons gelijk te geven.
  Ook de NPS heeft van dit kromme stelsel geprofiteerd, Zij haalden altijd als eersten de zetel(s) van Coronie binnen. Ook Bouterse heeft later geprofiteerd van dit stelsel. Wijdenbosch heeft in opdracht van Bouterse een”onderzoek” naar dit stelsel gedaan en was net als Ooft van mening dat het stelsel goed is. En de profiteur van dit stelsel, die ook winnaar is van de verkiezingen zal natuurlijk weigeren het stelsel te wijzigen, ter voorkoming dat ze in hun eigen vingers snijden en naar protestanten werd en wordt niet geluisterd. Dus uw standpunt dat er 7 verkiezingen lang niemand geprotesteerd heeft raakt kant en wal en een foutieve weg bewandelen is niet eeuwigdurend.
  Om nog in te gaan op uw laatste opmerking of hiermede eerlijke mensen gekozen zullen worden, het volgende: Het stelsel zal hiermede eerlijk worden, maar geeft niet de garantie dat eerlijke politici gekozen zullen worden. Dat is de taak van de kiezers. Als er alleen maar boeven in een politieke partij zitten, gekandideerd worden en het domme volk stemt massaal op deze boeven dan worden boeven gekozen. De grondwet moet ook corrigerend werken.


  gemodereerd
 5. Surinamers zijn kort van memorie. Soms heb ik er ook last van want ik vergeet het belangrijkste onder uw aandacht te brengen, te weten de onafhankelijkheid van Suriname.
  Bij de verkiezingen in de beginjaren 70 was de NPS grote voorstander van de onafhankelijkheid. De VHP was de grote tegenstander. Door dit foutief verkiezingsstelsel zijn wij eigenlijk ten onrechte onafhankelijk geworden.
  De VHP had absoluut veel meer stemmen gehaald dan de NPS, maar door het foutief stelsel behaalde de NPS meer zetels. Het probleem na de verkiezing is dat men niet meer kijkt naar het aantal behaalde stemmen, maar naar het aantal behaalde zetels.
  Als wij toen dus een eerlijk verkiezingsstelsel hadden gehad zouden wij (misschien en afgezien van die overlopende VHP-er) nog niet onafhankelijk zijn geworden.


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES