zaterdag, februari 24, 2024
HomeOnderwerpenNatuurPresident Santokhi geeft opdracht tot evacuaties in Paramaribo

President Santokhi geeft opdracht tot evacuaties in Paramaribo

-

Does Travel & Cadushi Tours

President Chandrikapersad Santokhi heeft zich samen met minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) en Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), georiënteerd in diverse gebieden in Paramaribo die kampen met wateroverlast. Tijdens de oriëntatie op donderdag 16 juni heeft het staatshoofd laten optekenen dat hij inmiddels een clusterteam van ministers de opdracht heeft gegeven tot crisismaatregelen om de situatie onder controle te houden. Het NCCR heeft de opdracht om evacuaties uit te voeren in gebieden die zwaar getroffen zijn. De presidentiële delegatie bezocht onder andere de Verlengde Keizerstraat, Kristalstraat, de Salvator Muloschool en het pompgemaal Mathoera. 

Volgens het staatshoofd zijn dringende crisismaatregelen noodzakelijk. De weersverwachtingen wijzen uit dat het regenweer de komende maanden zal aanhouden. Er wordt veel neerslag verwacht en een stijging van het waterpeil in de rivieren. De regering doet er alles aan om erger te voorkomen. Het ministerie van Openbare Werken gaat per onmiddellijk over tot werkzaamheden om het overtollige water uit de getroffen gebieden weg te loodsen. “Als er zware pompen ingehuurd moeten worden om het water weg te krijgen, zullen wij dat doen”, schetst Santokhi de noodzaak voor een oplossing.

Het NCCR moet personen evacueren die niet in hun woning kunnen verblijven en waar er een onhygiënische situatie is ontstaan. Hij merkt op dat de mensen uit hun woningen moeten en dat de huizen een opknapbeurt moeten krijgen. Voor de getroffenen worden er voorlopige opvangfaciliteiten gecreëerd.

Het staatshoofd merkt op dat het geen tijd is voor schelden en vingerwijzen. Er dient nu actie ondernomen te worden en collectief gewerkt worden aan een oplossing voor het waterbeheersingsvraagstuk. Suriname behoort tot de top 10 landen met een zeer lage kustlijn. Stijging van de temperatuur op de aarde en de waterspiegel in de oceanen, zullen ervoor zorgen dat deze landen onder water zullen lopen. “Laten wij milieubewust worden en ons land beschermen. Als overheid kunnen wij het niet alleen, het is een collectieve verantwoordelijkheid”, voegt Santokhi eraan toe.

opening
Fernandes Express
Werken in de Caribbean

23 REACTIES
 1. Wanneer OW de rioleringen e.d. gaat schoonmaken dan moet OW de buurtbewoners en de media duidelijk laten zien wat er allemaal uitkomt !

  Laat meneer Ganesh van TBN Prime Alert aan de bewoners vragen waarom ze hun troep op straat gooien, of ze geen manieren hebben geleerd. Begrijpen Surinamers niet wat verstopping betekent en wat dat voor gevolgen heeft. Begrijpen Surinamers niet dat kowru dresi niet helpt bij een rioolverstopping.

  Nog beter zal zijn om de buurtbewoners te betrekken bij het schoonmaken en schoonhouden van de buurt.

  Beste landgenoten,
  wij kunnen niet bepalen wanneer en hoe hard het moet gaan regenen. Maar wij kunnen ons eigen land wel schoon houden !
  Samen werken wij aan een beter Suriname.

  Een goed milieu begint bij jezelf.
  Justitia Pietas Fides. Krakti !


  gemodereerd
 2. Een volksleider moet zich bij calamiteiten altijd laten zien en het volk niet in de steek laten. Geweldig dat ZE President de moed heeft om slachtoffers van de waterrnoodsramp een hart onder de riem te steken. Zo hoort een volkspresident te handelen.


  gemodereerd
 3. Afgezien van de klimaatsverandering zijn er meerdere schuldigen aan te wijzen voor dit probleem. Niet alleen de politiek maar ook die vieze Surinamers , die alle kreken etc. met rommel dichtgooien geef ik de schuld.
  Er zijn in het verleden gouverneurs geweest die het waterprobleem op hun manier hebben opgelost door grachten en kreken te graven. Opvallend is dat al het overtollig water via Paramaribo naar de rivier werd geleid.
  In de 2e helft van de 20e eeuw vond men de grachten onhygiënisch en werd besloten de grachten te dempen. De fout die toen wed gemaakt is dat men geen rekening heeft gehouden met de groei van Paramaribo, zoals met vele andere zaken.(multiplier-effect en een gebrek aan het vermogen om te anticiperen)
  De kokers, die werden gebruikt om de boel te dempen waren dus veel te klein om het water in de toekomst ook af te voeren.
  Een andere tekortkoming van de Surinamers is gebrek aan controle en tijdig onderhoud. Ook leren ze niet van hun fouten.
  Volgens mij zijn deze begrippen en zaken onbekend in Suriname.
  Toelichting: Een Surinamer komt pas in actie als de boel in elkaar is gedonderd.
  Aan de hand van een simpele periodieke controle had men kunnen vaststellen dat het rioleringssysteem met de daarmede gekoppelde sluizen en gemalen aan een reparatiebeurt toe was en dat de bevolking toe was aan een paar wijze lessen in het omgaan met ons afwateringssysteem.(geen rommel gooien)
  Dat is nagelaten en als je te lang wacht gaan de problemen cumuleren met als gevolg dat menen nu zelfs geëvacueerd moeten worden.
  En wat gaan we straks hieruit leren? Niets. Helemaal niets.
  Ik durf een weddenschap met u aan te gaan dat zodra het water weggetrokken is de Surinamers terugkeren naar wat men noemt :de orde van de dag en dat ze met een zucht van opluchting weer plaats neemt in die luie stoel en dit probleem weer vergeten. Wordt het geen tijd dat er een soort beoordelingscommissie in het leven wordt geroepen om jaarlijks niet alleen de regering , maar ook de inwoners een cijfer gaat toekennen en op basis van dit cijfer een hartig woordje tot ze spreekt. N.b. Ik heb dit probleem niet getoetst aan de grondwet, maar ik denk dat in strijd met de grondwet wordt gehandeld.
  En geef niet alleen deze regering de schuld; alle voorgaande regeringen zijn goed in de fout gegaan.


  gemodereerd
 4. “Het NCCR moet personen evacueren die niet in hun woning kunnen verblijven en waar er een onhygiënische situatie is ontstaan. Hij merkt op dat de mensen uit hun woningen moeten en dat de huizen een opknapbeurt moeten krijgen”
  ZOOOO, dan moet heel Suriname geëvacueerd worden want iedereen ondervindt dit probleem. Huizen opknappen!!! er is toch een LISP of niet?? daar moeten de eigenaren aankloppen? Vaak wonen eigenaren in het buitenland, leven lekker maar doen geenmoer aan onderhoud van hun woning hier in su dan gaat de regering huis voor de opknappen??? of begrijp ik het verkeerd?? want zo komt het over in het bericht.


  gemodereerd
 5. Geef Nurmohamed de opdracht om het werk te doen dat hij moet doen. De goten, trensen moeten opgehaald worden, doorgespoeld worden en dan is er minder last.
  Evacueren ???? Waar naartoe??
  En de spullen in hun huizen??
  Je bent geeoon belachelijk.
  I.p.v. kogel vrije wagens te kopen had je kolken zuigers en graafmachines.
  Alle mensen die aanplant hebben zijn dat kwijt. Sodermieter dus op met je gemaaktheid


  gemodereerd
 6. De regering doet er alles aan om erger te voorkomen.
  2 jaar de tijd gehad om wat te doen, en nu letterlijk gaan dweilen met de kraan open.

  Het staatshoofd merkt op dat het geen tijd is voor schelden en vingerwijzen.
  kan je makkelijk zeggen als je zelf de (mede)schuldige bent aan de oorzaak
  het is het slachtoffer dat recht van spreken heeft en niet de schuldige.

  wat is er al gedaan aan de 2-3000 mensen in het binnenland die onder water zijn gelopen door het openzetten van de sluizen?? wat al maanden duurt?
  niets

  dus ik verwacht ook dit keer gewoon niets van die nutteloze popie jopies is de regering
  deze regering heeft geen krediet om geloofwaardig over te komen en al helemaal niet te stellen dat de bevolking er niets over mag zeggen

  Als overheid kunnen wij het niet alleen, het is een collectieve verantwoordelijkheid”, voegt Santokhi eraan toe.
  de overheid heeft al jarenlang het geld opgevreten, dus is het wel hun verantwoordelijkheid aangezien zij de middelen hebben verkwist om het probleem tijdig aan te pakken.

  het zoveelste domme lulverhaal van santokihi voor de media


  gemodereerd
 7. Santokie kan die wateroverlast in een dag verhelpen maar hij speelt zielig omdat Nederland geld beloofd heeft daar zit hij te wachten en dan gaat hij niet het volk helpen maar zich zelf helpen het volk kan volgens hem de tering krijgen.


  gemodereerd
 8. “Als er zware pompen ingehuurd moeten worden om het water weg te krijgen, zullen wij dat doen”, schetst Santokhi de noodzaak voor een oplossing.
  ============
  Weer het volk voor de gek gouden. Waar naar toe gaat Chan het water laten pompen uit de onderwater gelopen delen van Paramaribo. Neem bijvoorbeeld de verlengde Keizerstraat. Poppenkast spelletjes, met in de hoofdrol de president en minster van OW.

  PS
  Als het leandro gaat lukken, dan zal ik mijn woorden gelijk terugnemen.


  gemodereerd
 9. “Als er zware pompen ingehuurd moeten worden om het water weg te krijgen, zullen wij dat doen”, schetst Santokhi de noodzaak voor een oplossing.”

  Dit lijkt me weer een tijdelijke noodoplossing! Wanneer gaan we over tot het structureel aanpakken van het waterprobleem in Paramaribo! De minister van OW heeft blijkbaar geen visie hieromtrent en laat de President het woord voeren! Men dient meer te investeren in de ontwikkeling van het land, dan dat men nu doet! Misschien in dit geval, is het bille likken bij Holland een goed plan.. ! Er dient nu per direct een aanvang gemaakt te worden met een duurzame oplossing…


  gemodereerd
 10. Zo de seizoenen in suriname lijken veranderd. Ik ben benieuwd evacuaties waarheen binnenland is ook onderwater naar guyana brazilie of amerika ik ben benieuwd.


  gemodereerd
 11. Toen ik dit las dacht ik: pres hft niet alles op een rij. Waar gaan de mensen naartoe???
  Vorig jaar is de overstroming geweest en nurmohamed hft toch niets gedaan


  gemodereerd
 12. Maar wat moet gebeuren, regering komt en gaat mensen worden rijk en extreem arm en er wordt van alles gesproken (beloftes) maar nooit naar een goed oplossing gezocht. Ik denk dat dit niet door Suries opgelost kan worden.


  gemodereerd
 13. In een democratische rechtsstaat met een grondwet en Internationale verdragen, mensenrechten en plichten, Trias Politica; Wetgevende Macht, Uitvoerende Macht en Rechterlijke Macht hebben burgers het recht om hun mening of misnoegen te geven, t.a.v. derden.

  De burger, cq deze mevrouw moet ook kijken of haar recht e/o kritiek, mening wel terecht is op grond ve uitspraak vd minister van OW.

  Toen ze haar woning bouwde of de bouwtekening gemaakt was als die gemaakt was wel in orde. Was de grond waarop haar woning gebouwd was wel in orde om in geval van harde regen en andere invloeden wel droog te blijven. Als die zaken niet toen de woning of afdakie gebouwd was geen rekening met al de zaken gehouden heeft, moet ze niet zo hoog vd toren blazen.

  Verder moet ze zich afvragen, Op wie heb ik gestemd bij de afgelopen verkiezingen van 25 mei 2020. Stel dat ze voor de ndp gestemd had, moet ze goed naar zich zelf kijken of haar mening wel grondslag van spreken heeft.

  Mensen kennen haar en zullen haar politieke kleur wel kennen. Ik hoop voor haar niet dat haar voorkeur van de vervloekte paarse partij heeft. Want als dat zo is, dan heeft de minister van OW gelijk met zijn uitspraak.

  ddb, ndp, ndp hebben het land vernietigd en het al tijd en energie van deze regeringscoalitie nodig hebben om orde op zaken te stellen. Ze werken er keihard aan om internationaal dit te doen.

  Dit wil ik nog aan alle Surinamers meegeven.
  Suriname heeft internationaal hulp gevraagd voor de watersnood in Surinam, ook aan Nederland.

  Het orgaan of ministerie die hier over gaat is het Ministerie van Infrastructuur en WATERSTAAT, Dus de afdeling Waterstaat gaat in Nederland over Watermanagement, Waterbouwkundige (kunst)werken: dampen, kanalen, pompgemalen, dijken, tunnels, bruggen, waterbekkens, waterkeringen, enz en hierin zijn er veel deskundigen op academisch niveau ( Waterbouwkundige werken) weer en klimaat, grond bestudering, onderzoekingen, land uit zee, windkrachten, zeestromen, betekenis van het water/rivierwater, zeewater voor Nederland, economisch, kwaliteit van het water, damwanden bij de rivieren, land uit zee te halen, natuur en milieu, enz. enz.

  Nederland gaat hulp bieden, maar Suriname moet niet denken dat Nederland valuta uit haar zak zal halen om te gaan betalen voor al de kunstwerken op watergebied en de deskundigen die dat moeten gaan bestuderen, plan van aanpak te maken, equipment, enz te beschikking te stellen.

  Suriname zal haar handen in de valutabundel moeten zetten om voor al deskundigheid/specialisten over watermanagement, waterbouwkundige werken te betalen.

  Als u goed geluisterd heeft op kamer vragen van oa de Surinaamse Kamerleden ea heeft de minister van Rijkswaterstaat, infrastructuur en Waterstaat gezegd dat Suriname niet tot de armste landen behoort, zoals bepaalde Afrikaanse landen en daar momenteel Nederlandm haar Ministerie een valutapotje voor heeft en dit voor die landen beschikbaar is.

  Ze zal wel werk van maken dat er wat zal gebeuren om dit probleem enigszins te verhelpen, maar het heeft niets te maken met het plan van aanpak om het wateroverlast in Suriname voorgoed op te lossen.

  Als Suriname dat echt wil zal Suriname valuta moeten betalen en dan komen ze met hun deskundigheid, kapitaal, kennis en ervaring, onderzoek, voor zowel de lage kustvlakte als op het hogergelegen gedeelten van het land bij plaatsen vd dorpen bij de rivieren langs de Surinamerivier, Lawarivier, Tapanahony, Marawijnerivier.

  Dus de band die Suriname heeft met Nederland, of de historiciteit of Nederland heeft Suriname gemaakt gaat niet werken.

  Nederland, Rijkswaterstaat, zal haar collega Riad Nurmohammed van OW wijzen dat de deskundigen van haar ministerie zullen naar Suriname en de uitdaging bekijken en aangeven wat de plan van aanpak zal zijn.

  Anders gezegd de bouwondernemingen in Nederland die ook met watermanagement, kunstwerken, waterbouwkundige werken actief zijn gaan dit werk voor Suriname dan met hun mensen uitvoeren. Suriname zal met valuta over de brug komen en de waterbouwkundige ondernemingen gaan dan aan de slag.

  Nederland weet dat er olie-en gasvoorraden in Suriname gevonden zijn en dat er valuta daar te halen is.

  Nederland is de dominee en de koopman.

  Als Nederland naar Dubai gaat om Watermanagement/waterbouwkundige (kunstwerken) eilanden in zee, enz te bouwen moet Dubai ook betalen, Ook als USA bij de wateroverlast, overstromingen in NY, Miami, enz te maken heeft betalen al deze landen valuta aan de waterbouwkundige ondernemingen.

  Dit zal ook het geval zijn in Suriname voor de uitdaging van het waterramp in Suriname, kustvlakte en dorpen langs de rivieren in Suriname.

  Hopelijk dat Suriname nu weer met beide benen op de grond staan en zien hoe het spel gespeeld gaat worden. Niets mis mee. Dez uitdaging van het water zal niet in 1 jaar worden opgelost of enkele jaren, het zal tientallen jaren in beslag nemen. Nederland is als het om watermanagement/waterbouwkundige werken gaat wereldkampioen in.

  Ze liggen zelf onder de zeespiegel en niet alleen het zeewater van de Noordzee bedreigd, maar ook het hemelwater/regenwater en water uit het achterland vd rivieren, Maas, Rijn enz dat in de Noordzee uitmonden. Ondanks hun kennis, ervaring, valuta, equipment, diverse deskundigen, studies, plannen, toezicht en onderhoudt, enz , weten ze dat ze toch om de zoveel jaren toch onder water gaan lopen. Ook hiervoor zijn er dan plannen om dit in goede banen te leiden.

  Suriname zal moeten betalen, maar daar moet Suriname niet moeilijk over doen. Waar de kennis, deskundigheid, ervaring, equipment, enz is, daar moeten wij zijn en we moeten zakelijk en correct hiermee omgaan. Het gaan om de knikkers en zij gaan zorgen dat de kunstwerken, enz er zijn. Daar moeten wij voor betalen.

  De kennis, deskundigheid, ervaring en kapitaal hebben ze als het gaat om watermanagement, waterbouwkundige (kunst)werken


  gemodereerd
 14. Aanvulling

  Suriname is een land dat bedreigd wordt door de zeespiegelstijging en dat vele plaatsen in de kuststrook, maar ook dorpen langs de rivieren door regenwater in het regenseizoen onder water gaan lope en deze uitdaging gaat niet meer ophouden.

  Het is te hopen dat Surinamers, (de) regering/en nu gaat inzien, dat er studenten op universiteit nu moeten worden opgeleid tot watermanagement Ir en dat Suriname deze mensen niet alleen op het ministerie van OW heeft, maar dat ook ondernemingen gaan ontstaan die zich met diverse soorten vh watermanagement/Waterbouwkundige (kunst) werken gaan bezig houden.

  Leerlingen met de juiste vakkenpakketten moeten dit goed onder ogen zien en alles op alles zetten om Waterbouwkundige Ir te worden die in Suriname hun eigen waterbouwkundige onderneming gaan opzetten met werknemers die ook verstand van zaken hebben in waterbouwkundige (kunst)werken.

  Geen woorden maar daden.

  Zie waar de kansen liggen en ervoor gaan.


  gemodereerd
 15. De mensen zijn 75 % zelf veroorzakers van water overlast door alle vuil en plastic flessen uit het raam naar buiten te gooien.


  gemodereerd
 16. Watermanagement
  Waterbeheer 1x 24 uur 365 dgn per jaar, studie en modellen, met diverse soorten data, computermodellen, naast de data vd werkelijkheid leggen en vergelijken, waardoor men weet hoe op een bepaalde moment, omstandigheid, tijd en moment gehandeld moet worden en de juiste beslissingen genomen worden, waardoor de veiligheid, leefomstandigheden, mensen, ondernemers, enz droge voeten hebben en alles onder controle is. Terwijl burgers in zo’n gebied slapen, zijn achter de schermen de vakspecialisten, verantwoordelijken bezig om alles na te gaan. Groenlichtt/ veilig, roodlicht/ allaremfase 1, hoogste staat van paraatheid, alles stopt, mensen dieren, evacueren, vrouwen en kinderen eerst in reddingsboten. Oranje licht, Er dreigt groot gevaar. Alles op scherm. Het kan vriezen en het kan dooien. De modellen geven een
  bepaalde uitkomst, wat zeggen de werkelijke data en welke besluit moet dan genomen worden.

  Automatisering is zeer belangrijk voor het ministerie van OW, waardoor men zaken goed kan zien, weten op elk moment vd dag/ avond, toekomst gericht kan kijken en ook terug kam kijken.


  gemodereerd
 17. Het volk is 75 % zelf veroorzakers van water overlast door alle vuil en plastic flessen uit het raam naar buiten te gooien.


  gemodereerd
 18. zal ons benieuwen of onze president nu zal ingrijpen om deze mensen te helpen , de president sprak met mensen daar die in het water staan , een vrouw en anderen bewoners daar vertelden tegen de president dat de wateroverlast al meer dan 10 jaar is , ze hebben dat bij die dna voorzitster toen die simons al tig maal aangekaart , maar nooit heeft ze de mensen geholpen , dus mensen de wateroverlast nu , hebben wij het Surinaams volk te danken aan de laksheid van die ndp regering


  gemodereerd
 19. Citaat: Het ministerie van Openbare Werken gaat per onmiddellijk over tot werkzaamheden om het overtollige water uit de getroffen gebieden weg te loodsen. “Als er zware pompen ingehuurd moeten worden om het water weg te krijgen, zullen wij dat doen”, schetst Santokhi de noodzaak voor een oplossing’@@

  Waarom moeten wij Surinamers altijd zo laat reageren. Typisch!!!!! Al weken lang is Brokopondo onder water, met alle gevolgen van dien, al weken lang Paramaribo, de nodige hulp komt heel langzaam op gang, er wordt eerder op het buitenland gewacht ipv dat men met grootscheepse hulp begint (zelf een motie daartoe werd afgewezen) inzake Brokopondo.
  Er wordt, inzake Paramaribo, op de president gewacht ipv dat de verantwoordelijke minister belangrijke stappen neemt om de wateroverlast te bestrijden met de benodigde zware pompen. Waarom moet eerst de pres een bezoek brengen, kan of mag de minister niet zelfstandig beslissingen nemen. Kon de minister niet eerder de zware pompen in stelling brengen, waarom hebben wij überhaupt een minister van OW die zelf geen zelfstandige beslissing kan nemen. Wie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in deze kwesties. Sranan maakt het altijd moeilijker dan het al is. Sari tori.


  gemodereerd
 20. Surinamers reageren laat, omdat er van Watermanagement geen kennis, ervaring, kapitaal, diverse specialisten wat watermanagement en waterinfrastructuur, data, automatisering, equipment enz voor heeft.

  Met vele plaatsen in Suriname, cq de dorpen bij de oevers vd rivieren, is er geen rekening gehouden met infrastructuur goed te onderzoeken, vast te leggen, de voorzieningen van waterbouwkundige infrastructuur ontbreken. Ook bij verkaveling van projecten worden hier geen rekening mee gehouden. De verkavelaars doen daar niets of heel weinig aan. Weer en klimaat, zeespiegelstijging, ontbossing, huizen op een ouderwetse traditionele manier gebouwd worden, zonder rekening te houden met hoge waterstanden in de gebieden, geen kanalen, kreken, opvangplaatsen voor grote hoeveelheden water op te vangen bij vloed in de diverse plaatsen/wijken bij vloed, enz, enz.

  Zie hoe dorpen bij de rivieren aan de oevers zijn gebouwd en geen rekening is gehouden met waterstijging in de regenperiode, geen kanalen, goten in de wijken, verkavelaars geen rekening houden met de infrastructuur/waterinfrastructuur, zeespiegelstijging, weer en klimaat, el nina, smelten van de ijskappen door CO2, ontbossing, erossie, enz.

  Er ontbreek heel veel kennis over waterinfrastructuur en watermanagement, automatisering, veel data over talrijke zaken van watermanagement, waterinfrastructuur, enz in Suriname. Hierdoor kan men geen rekening houden met wateroverstromingen.

  Leerlingen vd middelbare scholen met de juiste vakkenpakket moeten daarom nu de kans grijpen om watermanagement/waterbouwkundige infrastructuur gaan studeren aan universiteiten oa in Nederland.


  gemodereerd
 21. Vroeger waren en BETONNEN goten. De meeste zijn dichtgegooid. Iedereen bouwt als een gek en sluit putten af en zet geen duikers of veels te kleine duikers. Dat is ook een groot probleem. Niet alleen de overheid is nalatig, de burgers zelf ook.


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES