Regering roept vakbonden op pad van dialoog te blijven volgen

15
De samenwerkende vakbonden 1:6 stellen de regering een ultimatum van twee weken. De bonden hebben een eisenpakket van een negental zaken. De bundeling van vakbonden eist onder andere aanpassing van het minimumloon, geen IMF, herziening belastingvrije som en de belastingschijven en het terugdraaien van de verhoging van de omzetbelasting op 1 oktober 2021.
Beeld (c) D-TV Express

De Surinaamse regering heeft de samenwerkende vakbonden, genaamd 1:6, opgeroepen om het pad van dialoog te blijven volgen. Dit naar aanleiding van hun oproep om vandaag, dinsdag 24 augustus, massaal in actie te komen.

Volgens de Communicatie Dienst Suirname (CDS) moge het duidelijk zijn dat deze regering op basis van wederzijds respect lijnen heeft uitgezet om te geraken tot breed gedragen oplossingen die input kennen van het bedrijfsleven en de vakbonden. Vanuit diverse modaliteiten heeft de regering steeds getracht alle gedachten stromen, een platvorm te gunnen. Alhoewel het de vakbonden niet gelukte om te komen tot eenduidige voorstellen, zijn er diverse modaliteiten besproken van omgaan met de uitdagingen die gepaard gaan met het herstel van de kapotgeslagen economie.

Zo hebben de samenwerkende vakbonden, genaamd 1:6, hun wenselijkheden kenbaar gemaakt die als volgt kunnen worden omschreven;

 1. Loonsverhoging en minimumloon aanpassing (eis SRD 16.63),
 2. Receptuur IMF stopzetten. Het land gezond maken op eigen krachten o.a. via goud- en houtsector en reorganisatie van de belastingdienst,
 3. Verhogen van belastingvrije som. Aanhouding van de verhoging van de Omzetbelasting,
 4. Het opschorten gouvernement take op de benzineprijs (prijzen van vooral de basisgoederen en nutsvoorzieningen moeten betaalbaar worden),
 5. Alle problemen binnen de gezondheidssector moeten onmiddellijk opgelost worden o.a. Bazo-kaarten, medicamenten, labkosten etc.,
 6. Gelijke kansen voor elke Surinamer
 7. Aanpak domeingronduitgifte beleid in elk district. Elke Surinamer heeft recht op een stuk grond
 8. Functies invullen ongeacht etniciteit, geloofsovertuiging. Geloven in eigen kader
 9. Afstappen van het nepotisme en vriendjespolitiek
 10. De regering moet ook inleveren en verantwoord omgaan met de financiële middelen van Suriname,
 11. Geen onnodig consultants aantrekken met riante beloningen. Zoveel gebruik maken van eigen kader.
 12. Mbt gekozen projecten dienen de juiste prioriteiten te worden gesteld, gezien de precaire situatie waarin het land nu verkeerd.

De president heeft, vooruitlopend op het onderhoud met hem, op zaterdag 14 augustus j.l. de groep 1:6 doen ontvangen door een cluster team van ministers om het een en ander te bespreken. Dit is geheel indachtig het beleid van de regering van Suriname om open te staan en te luisteren naar de meningen uit de samenleving.

In dit verband is doorgegeven dat het cluster team van ministers onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en vicevoorzitter van de Raad van Ministers, Albert Ramdin, inmiddels begonnen is met een traject van besprekingen met vakbonden onder coördinatie van Ravaksur. Het doel van deze gesprekken is om een sociaal akkoord te bereiken en de gezamenlijke inspanningen tot herstel te bevestigen.

Op maandag 16 augustus j.l. heeft de president 1:16 mogen ontvangen op het Kabinet van de President in aanwezigheid van andere leden van de regering. Hun standpunten zijn vernomen en gehoord. De regering heeft verwoord waarom de stappen en maatregelen die nu genomen worden noodzakelijk zijn om van een onevenwichtige economie te gaan naar een gezonde en duurzame financiële huishouding.

“Wij weten dat de getroffen maatregelen voor bepaalde groepen in de samenleving, het noodzakelijk maken om lastenverlichtende voorzieningen te treffen. Hiertoe heeft de Regering reeds vele initiatieven ontplooid en in werking gezet. Wij staan op een belangrijk historisch kruispunt. Wij wensen de Surinaamse economie op te bouwen met elke Surinamer.” Aldus het schrijven naar 1:6. Dat schrijven gaat verder door te stellen aan 1:6, dat hun bijdrage in deze ten zeerste op prijs wordt gesteld.

Namens de president is toen bevestigd wat naar voren is gekomen uit de discussies:

 1. De regering heeft besloten in het kader van de voortgaande lastenverlichting voor de komende drie maanden geen prijsverhogingen meer door te voeren. In deze periode is het ons voornemen om in gezamenlijk overleg met de sociale partners, een sociaal akkoord te bereiken
 2. Uw bonden, alsook anderen, worden opgeroepen om de lijsten van personen in te dienen die in aanmerking wensen te komen voor een bouwkavel
 3. De regering is doende te werken naar een tegemoetkoming op het inkomen van de Surinaamse burger, welke zal ingaan in september a.s., wederom op weg naar een sociaal akkoord.

De regering is van overtuigd dat met de redelijke inbreng van elke Surinamer, wij dit mooi land tot grote hoogten kunnen brengen, met een duurzaam, veilig en leefbaar bestaan voor elke inwoner. Het vereist van eenieder in saamhorigheid bij te dragen aan deze ontwikkeling.

Het leek ons gepast voor de volledige beeldvorming deze informatie te delen en elke Surinamer op te roepen steeds de gevolgen van zijn of haar keuze af te wegen. Laat u zich steeds leiden door datgene dat het algemeen belang van Suriname waarborgt. De regering laat verder optekenen dat zij zich blijvend zal inzetten om middels dialoog, blijvend herstel te waarborgen. Derhalve staat de regering altijd gereed om het ingeslagen pad van dialoog te continueren. Hierbij worden alle stakeholders opgeroepen in landsbelang dezelfde keuze te maken. Wij zijn dat verplicht aan ons nageslacht.

15 REACTIES

 1. 1.6 ? Niet eens 2.0. Dan ben je geen volwaardige. Hoeveel van die vakbondslijders hebben niet een verborgen politieke agenda en hopen dat deze regering faalt, zodat ze weer kunnen meedoen aan die njang patoe van die paarse afgod gotrofather opa D, de grootste verkrachter en drugsdealer en moordenaar van Suriname. Maar deng lee.


  Maak melding

 2. M.a.w. hoe maak je een land die in een situatie van volledige chaos en ellende leeft verder kapot.
  De ambtenaren en de rest van het volk zouden niet achter deze actie moeten gaan staan, zij zullen uiteindelijk zelf de dupe worden van deze onnozele actie.
  De leiders van de vakbonden kennen als geen ander hun rechten, maar vergeten gemakshalve hun plichten tegenover de samenleving. Ook hier geldt: macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.
  Het wordt anno 2021 tijd dat er nieuwe moderne vakbondsleiders opstaan die kunnen helpen dit volk ontwikkeling te brengen i.p.v. elke keer weer met hun ongenuanceerde eisen en onderbouwing de samenleving destructief naar de ondergang te helpen.
  Het spat gewoon van ze af, ze willen helemaal geen ontwikkeling. Ze willen alleen meer macht en daarmee tekenen zij tegelijkertijd de ondergang van het volk.


  Maak melding

 3. Dialoog??? Die tijd is voorbij. Men moet niet eens petitie aanbieden. A sarie.
  Deze regering heeft geen enkele koers, geen doel geen moer. Pres gaat vr opening ATM Guyaba, voor opening sport veld,
  Verder niets en ook niets.


  Maak melding

 4. Elke Surinamer heeft recht op een stukje grond. Dus de mensen die zelf betaald hebben voor hun grond, gaan compensatie krijgen van de regering? Anders is er sprake van discriminatie! De een moet dan kopen en de ander krijgt grond gratis. Dt zal leiden tot scheve verhoudingen tussen burgers.


  Maak melding

 5. Waar waren de vakbond leiders in de tijd van Bouterse, door hun te doen is Suriname bijna failliet. De ambtenaren bestand is in die periode met 65% toegenomen. De vakbond leiders zijn Afro Afrikanen die zijn liever lui dan moe, ze willen alles gratis. Het land mag failliet gaan als ze maar niet hoeft te werken. Hoe kunnen ze 85% looneisen. De ambtenaren moet eerst verschoond worden en de vakbond leiders moet als poort wacht dienen voordat ze eisen gaat stellen.


  Maak melding

 6. Hoe kan het dat een groot deel van de vakbond(lijders), boven de 60 is? Dat is de pensioenleeftijd. Ontvangen ze nou, ambtenaren salaris, vakbond salaris, pensioen en aow?

  Wat is dit voor onzin.


  Maak melding

 7. Debby 24 augustus 2021 At 11:58
  Dialoog??? Die tijd is voorbij. Men moet niet eens petitie aanbieden. A sarie.
  Deze regering heeft geen enkele koers, geen doel geen moer. Pres gaat vr opening ATM Guyaba, voor opening sport veld,
  Verder niets en ook niets.
  ===================================

  Zeg dat wel, verder niets en ook niets. Jij hebt zelf ook niets, dus waarom jij je gore bek hier opentrekt snap ik niet.


  Maak melding

 8. Waarover moeten de vakbonden nog gaan praten met deze regering? De vakbonden moeten hun geloofwaardigheid niet op het spel zetten. Santokhi is zijn geloofwaardigheid kwojtgeraakt.

  Deze misleidend zullen tot het uiterste gaan. Men zal altijd proberen om met leugen en bedrog verdeeldheid te zaaien onder de vakbonden. Deze vakbonden kunnen zij echter niet om de tuin leiden. Genoeg is genoeg. De mensen lijden honger en dan durven Jogie en andere coalitie genoten nog te beweren dat de bevolking achter de regering staat. Dat kan vroeger zo zijn geweest maar nu niet meer. Volgens mij is de tijd van praten met de regering voorbij. De mega blunderende Santokhi moet met zijn regering inbinden. De maatregelen moeten ingetrokken worden.


  Maak melding

 9. =Ze zijn allen een klz, lees de punten eens en hetzelfde heeft bouterse en boefdraad gedaan. Sommige Surinamers zijn erg DOM.

  WAAR IS AL DAT GELD GEBLEVEN EN BOEFDRAAD IS ZOEK!!!!!!!


  Maak melding

 10. @RobG,

  Wel bij de les blijven. De vakbonden vragen om geld dat Bouterse (NDP) hen beloofd had, maar nooit heeft gegeven. Oftewel, het probleem NDP sleept zich voort!!! En nu komt het op het bord van Santokhi (VHP-ABOP) terecht.
  Kun je in je leven niet eens één keer eerlijk zijn en dit vermelden? Of heb je gezworen dat je nooit meer de waarheid zal spreken?


  Maak melding

 11. @@@RobG, je schrijft:::De mega blunderende Santokhi moet met zijn regering inbinden. De maatregelen moeten ingetrokken worden.

  wat is jou oplossing als econoom???


  Maak melding

 12. @Bakasur, onder de regering Bouterse betaalde men voor 1 liter diesel SRD 5,25. Na 380 dagen Santokhi moet men thans voor 1 liter SRD 17,95 betalen. Zing nu mee in het valse koor, ” het is Bouta’s schuld “.

  @Ira, het probleem is simpel op te lossen. De regering Santokhi heeft nog altijd te maken met een land dat bewoond wordt door mensen die voor het overgrote deel niet breed hebben. Santokhi en de zijnen hebben altijd vertoefd in kringen waar er altijd geld in overvloed was. Als Santokhi tussen arme mensen had gewoond zou hij van dichtbij hebben meegemaakt hoe de mensen moeten hosselen om te overleven. De problematiek van Suriname kan je niet oplossen met maatregelen die wel werken onder rijke mensen. De leningen van Oppenheimer moet hij in 8 tot 10 jaren oplossen. Die man heeft geen inlevingsvermogen. Met een shock programma denkt hij de problemen op te lossen. Dit gaat niet werken omdat je nog altijd met mensen met verschillende achtergronden heb te maken.


  Maak melding

 13. @@@RobG ik denk dat je deels van het verhaal kent, Santhoki heeft duidelijk tegen de pers gezegd dat hij in armoede is opgegroeid en met een lamp of een kaars moest studeren.
  Je schrijft dat hij dat geld wel heeft, maar ik zal wat schrijven en neutraal blijven::::::Algemeen::

  ++Bij de Hindoestanen is het altijd zo geweest dat zij ook armoede kennen, maar aan de kinderen wordt geleerd om te overleven en zuinig te zijn. Ook wordt aan de kinderen geleerd dat zij ervoor moeten zorgen dat zij het in de toekomst veel beter moeten hebben dan hun ouders. Deze groep denkt op langer termijn en ook als er moeilijke tijden aankomen.
  Dit is waarom deze mensen van deze cultuur ook altijd hogerop zijn gekomen.

  ++Bij de Afro mensen is het een ander verhaal. Zij hebben ook armoede, maar leven per dag en denken niet aan morgen. Teveel vrouwen en kinderen hier en daar en zij nemen ook de verantwoordelijkheid niet op zich.
  Verder communiceren zij niet met hun kinderen, maar schreeuwen naar hen toe. Het ondernemend zit niet in deze cultuur.

  Alle goede haal ik eruit die wat zijn geworden in de maatschappij en dit geldt voor alle culturen. Ik ben voorstaander dat een ieder die het moeilijk heeft geholpen moet worden, maar voor niets gaat de zon ook niet op.
  Tijdens mijn werk zie ik heel veel gebeuren en het is niet mals.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.