‘De burgerlijke uitzonderingstoestand beperkt niet automatisch grondrechten’

29
Minister haalt hard uit naar 'misleiders en leugenaars' over vaccins
Steve Meye, Ricky Stutgard en Richard Cullimore zijn volgens de minister van volksgezondheid leugenaars en misleiders.

[INGEZONDEN] – Het uitgangspunt van deze uiteenzetting is dat in onze representatieve democratische rechtsstaat alle bevoegdheden van staatsorganen door het volk gegeven zijn. Die bevoegdheden kunnen daarom nooit tegen het volk van Suriname gebruikt worden. Ook niet gedurende een periode van burgerlijke uitzonderingstoestand.

Als jurist op onder andere de rechtsgebieden gezondheidsrecht, mensenrechten en staats- en bestuursrecht, acht ik het nodig om in het belang van de volksgezondheid (public health) de rol van artikel 23 van de Grondwet uit een te zetten. Dit in de context van de huidige Covid-19 gerelateerde burgerlijke uitzonderingstoestand

Artikel 23 van de Grondwet geeft aan dat de Staat, met name de regering en De Nationale Assemblée, de mogelijkheid heeft om in geval van een uitzonderingstoestand grondrechten bij wet te onderwerpen aan beperkingen. Deze beperkingen mogen, afhankelijk van de situatie, gedurende een bepaalde periode van kracht zijn. En bij het beperken dienen de ter zake geldende internationale bepalingen in acht genomen te worden. 

Vanwege Covid-19 verkeert Suriname reeds langer dan een jaar in een burgerlijke uitzonderingstoestand. De afkondiging van deze uitzonderingstoestand heeft steeds bij wet plaatsgevonden. Momenteel is van toepassing de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand S.B. 2020 no. 151 gewijzigd bij S.B. 2021 no. 20. 

Recentelijk is door de Surinaamse Minister van Volksgezondheid artikel 7 lid 3 van de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand aangehaald als handhavingsbevoegdheid voor het treffen van punitieve sancties tegen burgers. Reden voor zijn uitlating was dat de betreffende burgers over Covid-19 een andere mening dan de regering erop na houden en ventileren. 

In deze bijdrage zal ik mij beperken tot twee fundamentele juridische vragen die in deze situatie om een antwoord schreeuwen. Wat is de strekking van de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand? En voldoet artikel 7 lid 3 van deze wet aan de vereisten van artikel 23 Grondwet? 

Het antwoord op eerste vraag is simpel. Met de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand hebben de regering en De Nationale Assemblée de uitzonderingstoestand afgekondigd. Deze handelwijze van de regering en De Nationale Assemblée is in overeenstemming met de artikelen 102 lid 3 en 72 onder c van de Grondwet. 

Op de tweede vraag is het antwoord minder simpel. Vaststaat dat de grondwetgever met artikel 23 Grondwet het nodig achtte om grondrechten in een burgerlijke uitzonderingstoestand te beschermen. 

De uitzonderingstoestand beperkt grondrechten niet automatisch. De Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand is niet gericht op het beperken van grondrechten. Daarom vereist artikel 23 Grondwet voor elke grondrecht beperkende maatregel nog een speciale wet in formele zin, dus van de regering en De Nationale Assemblée samen. Niet bij presidentieel besluit: artikel 23 is daarin duidelijk, alleen bij wet, niet krachtens wet. Omdat de Grondwet die bevoegdheid uitsluitend toekent aan de regering en De Nationale Assemblée samen, kan een lagere wet daar niet van afwijken. Om deze reden zijn artikel 6 lid 1 en artikel 7 lid 3 Wet Uitzonderingstoestand, die aangeven dat grondrechten en persoonlijke vrijheden door de regering middels presidentieel besluit beperkt kunnen worden, strijdig met artikel 23 Grondwet.

Elke maatregel tijdens de burgerlijke uitzonderingstoestand die grondrechten beperkt, dient op basis van artikel 23 Grondwet te voldoen aan vaste mensenrechtenjurisprudentie en de internationaalrechtelijke standaarden. Denk aan de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit. Dat wil zeggen dat de beperkende maatregel duidelijk omschreven en overtuigend de beste maatregel moet zijn. Verder dient er een goede balans te zijn tussen de beperking en het nagestreefde doel. Met andere woorden: de maatregel mag geen onnodig zware inbreuk op het grondrecht maken. Ten slotte moet de duur van de beperking expliciet aangegeven worden. De beperking mag dus niet oneindig opgelegd worden.

Op basis van deze uiteenzetting blijkt dat artikel 7 lid 3 Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand onmogelijk gezien kan worden als een buitengewone maatregel. Artikel 7 lid 3 geeft de regering de bevoegdheid om indien noodzakelijk buitengewone maatregelen te treffen die het recht van vrije meningsuiting beperken. Indien de regering een beperkende maatregel nodig acht op het recht van vrije meningsuiting, zal zij daarover samen met De Nationale Assemblée een formele wet moeten maken. Voor zover ik heb kunnen natrekken, is er in het kader van de burgerlijke uitzonderingstoestand nog geen formele wetgeving gemaakt die tot doel heeft grondrechten (rechtmatig) te beperken.

Kortom, op basis van artikel 7 lid 3 Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand valt er niets te handhaven. Het artikel geeft slechts de bevoegdheid om indien noodzakelijk buitengewone maatregelen te treffen op het gebied van informatieverspreiding. 

Als uitsmijter plaats ik de volgende opmerking. In het kader van het ontwikkelen van effectieve volksgezondheidsstrategieën dient de assertiviteit en het uitgesproken zijn van burgers te worden gekoesterd. Doordat men zich uit, weten we wat er speelt in de haarvaten van de samenleving en kunnen wij het beleid daarop afstemmen. Het monddood maken van de samenleving zal de publieke gezondheidszorg geen dienst bewijzen, niet in het algemeen en zeker niet in de huidige Covid-19 crisis. 

Mr. Milton A. Castelen, LL.M. & LL.M.

29 REACTIES

 1. Met andere, gewone mensen woorden; minister Ramadhin kan het de drie blaaskaken Meyer, Stutgard en Cullimore niet op eigen houtje verbieden hun onzin uit te kramen.


  Maak melding

 2. Stutgard en consorten. Schoenmaker hou je bij je lees.
  Stutgard je bent niet afgestudeerd viroloog, geen wetenschap in de medische sector. Hou je bezig met gezonde voeding. Meye neem je bijbel ter hand en bid voor geheel het volk, dat Covid niet meer slachtoffers maakt. Al dit artikelen in de wet heeft Covid niets mee te maken. Covid kan niet lezen.nog schrijven. Hopelijk begrijpen al jouw zogenaamde Mr dit ook. Jullie allemaal vanaf 60 jaar zitten in de gevarenzone. Astrazeneca is bedoel vanaf 60 plus dus melden jullie je aan als jullie willen anders tap oeng mofo.


  Maak melding

 3. Meneer Stutgard heeft op 23 april 2020 tegen over Culturu tv het volgende gezegd.
  Citaat:’de meeste pandemieen in de geschiedenis hebben ongeveer een jaar geduurd.
  de wetenschap is nu een stuk verder, dus ik verwacht dat er binnen een jaar een vaccin is, die ons van deze ellende af helpt’einde citaat.(te vinden op Youtube.

  Vandaag lult hij iets anders…deze man ziet zichzelf als wetenschapper, maar is een gewone voedseltherapheut(deze titel is trouwens niet beschermd dus iedereen mag zich zo noemen)
  Laatst suggereerde hij ook bij Culturu, dat vaccineren misschien een eis van het imf is…
  Dan ben je voor mij gewoon een oude gek….
  Ik vertrouw meer op de Minister, die een jarenlange studie achter de rug heeft, dan zo een kwakzalver als Stutgard….Mafkees


  Maak melding

 4. Ik wordt op 26 juni voor de tweede keer geprikt met AZ in Nederland…
  dus hou je gezwam maar voor je….
  AZ is geschikter voor de ene leeftijdsgrpeo dan de andere….
  wat een domheid van deze facebook journalisten, om te zeggen dat het afgekeurd is, en experimenteel is…
  en dat heb je nog die bonu mang met zn wob=nderblad en thee…
  Flikker toch op met die onzin


  Maak melding

 5. @Redskin: Die grammaxone laat ik voor jou en je familie. Ik heb beide AZ prikken gehad, ik ben een 60+er. Ik had liever een andere, maar heb direct gepakt wat er te pakken viel VOOR 60+ERS!! Dus probeer je als een mens te gedragen, jo achter eind van een varken!


  Maak melding

 6. @lucien…in Engeland heeft bijna iedereen AZ gekregen..en Engeland was Daarna 1 van de eerste landen die uit de strenge lockdown kwam omdat de besmettingen daalde…hmmm hoe dan??? ..ohh wacht ff ..Israel ook !! In ieder geval hoop ik dat de Surinamers slim genoeg zijn om zich te laten inenten…Tra Vas No De!!!


  Maak melding

 7. Jullie zitten met z’n allen hersenloos hier dingen te posten. Even makkelijk kun je gaan naar de officiele site van volksgezondheid van NL, het land dat AZ in ons land wil dumpen omdat haar burgers her weigeren en omdat zij weten dat je het niet aan mensen jonger dan 60 jaar moet geven!! rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins/astrazeneca zo eenvoudig is dat! In o.a. Japan heeft de WHO toestemming verleend om in extreme uitzondering mensen vanaf 18 jaar met AZ te vaccineren. Is dat in Suriname ook het geval of heeft men het criterium extreem en uitzonderlijk geplakt aan het feit dat het een gift betreft en het zo door de keel van het volk te douwen??


  Maak melding

 8. =Ik mag niets wensen voor niemand, maar ik hoop dat deze heren last krijgen van die zware Covid virus en die zogenaamde medicijn van die gek innemen om te zien of ze wel hiermee genezen zullen worden.
  Ik hoop dat ze zullen beseffen om in de toekomst over zich zelf te gaan praten en NIET voor een ander.


  Maak melding

 9. Terwijl er elke dag mensen sterven aan covid, moet je die ka hier op watrasee zien.
  Kondre mang eh yang kondre mang, vooral die uit tata. Sabi mang laai, doe mang no deh!


  Maak melding

 10. Gisteren hoor ik een zogenaamd interview met ene meneer Lamain,van een van die kinderen van Culturu, die op kosten van de Nederlandse belastingbetaler verslaggever spelen in Suriname.
  Je krijgt gewoon plaatsvervangende schaamte als je die vragen hoort. de antwoorden zijn nog erger…pfffft.
  wat een onzin ….kraamt die man uit, en dan lees je dat mensen hem heel slim vinden…
  Niemand doet aan fact checking….

  Julian With had gelijk….wat een domme massa….
  Suriname is cht diep gezonken…iedereen die een microfoon kan vasthouden is journalist…..met hun banaba hollands


  Maak melding

 11. Mensen die het vaccin niet willen, neem het niet, wil je Pfizer,moderne, jansen, sportnieuws of de cinavaccin, wacht het dan af.
  In de tijd van wachten kunnen jullie naar de kerk bij MEYE en tegen betaling, handoplegging,reservering plaats in de hemel voor us dollars en euro,s.
  COLLIMORE heeft jullie ook zijn drankjes klaar staan voor 500 srd of meer en het werkt voor geen mm. Is nooit getest op het stoppen danwel afwenden van covid.
  Was het zo, hadden de westerse farmaceuten het al lang geanalyseerd en nagemaakt en had geen enkel vaccin bijwerkingen.
  STUTGART is voedingstherapeut en heeft de formule van de groenten, die covid remmen.
  Deze is ook een ezel met z,n kortgeding over de mondkap.
  Deze charlatans hebben het recht om hun mening te verkondigen, hebben het recht om hun medemens op te lichten, hebben het recht om alles te doen naar believen, hebben het recht om mensen te beïnvloeden met leugens in combinatie met waarheden.
  Deze mensen hebben ook plichten tot de samenleving.
  Kom in deze benaarde tijd, juist aan je verplichtingen.
  Misleid en beïnvloed niemand.
  Verder mag je gerust doorgaan met je mening ventileren

  Het geld dat jullie de mensen afbrokkelen, is meer dan voldoende om Pfizer en Moderna te kopen voor jullie volgelingen, doe het, zoniet je klep houden.

  De meesten die hier hun scheur opentrekken hebben niets te makken en komt er niets uit hun koker, de gegoede niet besproken.
  ALGEMEEN BELANG GAAT VOIR EN DE REST ZAL OP DIT MOMENT MOETEN WIJKEN.
  ALS HET GEVAAR GEWEKEN IS, kan men verder gaan met het oplichten en misleiden en beïnvloeden van hun achterban.
  Laat de mens nu zelf bepalen wat ze wel en niet willen, wij zijn geen schapen, doch heb vaak mijn bedenkingen erover.
  WANNEER DEZE VOSSEN PASSIE PREKEN, MENS LEY OP JE PORTEMONNEE( OPLICHTERS EN LEUGENAARS)


  Maak melding

 12. Surinamers zijn echt grappig…
  Ik hoor een man zeggen…ik weet niet wat in het vaccin zit, dus ik neem osso dresie.
  Terwijl de maker van de osso dresie zegt: dat is mijn geheim” hahahahaha


  Maak melding

 13. Misschien is het een oplossing om de vaccin voortaan ossodresi te noemen.
  Reclame:onze ossodresi is gratis verpakt in een mooie spuitje.


  Maak melding

 14. Wat is er me deze mensen aan de hand? Het lijkt er sterk op dat sommigen zo negatief in het leven staan om negatief te zijn. Er is geen ruimte voor het meedenken en stimuleren van de gezondmaking van Suriname. Je zou denken dat men na tien jaar DDB met zijn NDP, het volk een andere houding zou hebben.
  Als men maar anderen kan afzeiken en deze regering de grond in kan boren.
  De zwaar overtrokken negatieve houding zeg heel veel over de persoon zelf en dat ziet er niet al te best uit.


  Maak melding

 15. De 3 kraaiende musketiers hebben het over “automatische grondrechten”
  Respecteer dan ook, de grondrechten van de nabestaanden van de 15 slachtoffers van 1980


  Maak melding

 16. Een diëtiste, een priester en een bonuman zaten aan een bar!

  Zegt de diëtiste: op Twitter zegt thierry als je regelmatig djompo metie met zout en extra sambal eet heb je geen vaccin nodig.

  No mang zegt de priester van de kerk vd zwaar gedeprimeerde adventisten, juist niet je moet één maand vasten en een tiende van je salaris afstaan aan de here, dan heb je geen vaccin nodig.

  Tjoerie zegt die bonuman, soortoe vac-soema, kom ik ga je helpen, breng al je grondbeschikkingen, 3 koeien, een fles Palm en 1 kilo gowtoe, dan nooit moro heb jij en je verre nageslacht een zorgverzekering nodig 💯.


  Maak melding

 17. Was de heer Milton Castelen niet diplomaat onder de vorige regering? Ik kan mij vergissen maar volgens mij is dat zo. In dat geval neem ik zijn ingezonden stuk niet erg serieus.


  Maak melding

 18. Is het toeval dat zowat alle landen op de wereld als gekken aan het vaccineren zijn geslagen? Enkele leiders in Afrika die dat weigerden, zijn 2 weken later dood aangetroffen, nadat Bill Gates had geroepen dat ze aangepakt moesten worden. Toeval?
  De VN is in handen gevallen van enkele gewetenloze lieden die aangestuurd worden door bijzonder rijke en gewetenloze mensen zoals Bill Gates en George Soros.
  Die Bill Gates is als een gek grote hoeveelheden landbouwgrond aan het kopen. Waarom? Deze man investeert alleen in projecten wanneer er een grote winst te verwachten valt. Daarbij manipuleert hij de boel opdat zijn projecten een hit (voor he) worden. Hij zal ervoor zorgen dat er voedseltekorten ontstaan en dan de gewassen van zijn landbouwgronden tegen woekerprijzen verkopen. Reken maar erop dat dit gaat gebeuren binnen enkele jaren!!


  Maak melding

 19. Piet Paulus, je klets uit je nek. Was het zo slecht te volgen, volgens mij niet, als ik naar je reactie kijk heb je alles goed kunnen volgen, maar omdat jij het niet eens bent met wat je hebt gehoord, spreekt de persoon slecht Nederlands.
  Btw, het Surinaams Nederlands is een volwaardige en erkende taal naast het zgn Europees Nederlands en het Vlaams. Dus neks no fout.


  Maak melding

 20. Yep, ik las het @ronald
  Billy eet babietjes om jong te blijven, daarom is Melinda van hem gescheiden. Raar hoor, want hij ziet er nog oud uit. Werkt dus niet.
  En inderdaad suri moet uitkijken voor Georgy, want kom niet aan Surinamers hun eten, anders krijg je problemen.
  Misschien moet de pres alvast ondergrondse landbouwarealen creëren, onder het Toemakhoemak gebergte. Er is voldoende water.

  Wat goed van jou, je bent erg alert!


  Maak melding

 21. Iemand zei breng die drie dwazen naar het cellenhuis aan de Keizerstraat en laat ze daar hun zegje doen , ze moeten die drie dwazen naar de IC afdeling brengen en dan zonder bescherming en die meye kan dan toch voorgaan in gebed voor die stervende covid patienten , en Lucien Karwofodi , Robles en Pony moeten ook meegaan en dan verslag uitbrengen wat die drie dwazen nog te vertellen hebben.


  Maak melding

 22. Wat zo hinderlijk is hier op Wtk. Is dat men Chan en consorten op een voetstuk plaatst en alles wat ze het Volk voorschotelen, als zoete koek word geslikt.

  Het probleem met de vaccins is door Dhr. Stuttgart duidelijk uiteengezet. Geen enkel vaccin word met bijsluiter geleverd of krijgen de patienten niet te zien. Het begint met feiten, waar normaliter de ontwikkeling van een vaccin, een traject is van jaren. Word er nu vanwege de hoge nood, in razendsnel tempo verschillende vaccins goedgekeurd. Zo ook het AZ. Met andere woorden, iedereen die nu onder druk een prik neemt, is dus proefkonijn. Niemand weet nog wat de gevolgen van zo een vaccinatie op lang termijn zijn. In het verleden is er wel meer fout gegaan met vaccins.

  Verder ben ik van mening dat de minister eerder onderzoek kan laten verrichten, naar de alternatieven die hier worden ontwikkeld ipv ze per direct als niet werkend te bestempelen. De Surinaamse jungle is een bron van medicinale planten, waar nog lang niet alle eigenschappen van zijn ontdekt. Er zijn genoeg mensen die zweren bij de werking van deze kruiden.

  Ook word er aangegeven dat er in andere landen goede resultaten zijn geboekt met goedkopere medicijnen. Het gaat per slot van rekening ook om het financieel plaatje. Zie het schandaal omtrent de mondkapjes momenteel in Nederland. En indien het de bedoeling is om het vaccin te laten dienen als beschermend middel voor iedere wereldburger, waarom zit er dan een prijskaartje aan vast. De landen die het geld niet hebben, zijn dus afhankelijk van schenkingen.

  Dus ik begrijp jullie angst en zal ongetwijfeld op een gegeven moment ook aan het nemen van het vaccin onderworpen worden. Zeker indien ik me over de grenzen wil begeven. De minister van volksgezondheid wil ik vragen om meer inzicht in zijn werk te betrachten en om de hardwerkenden onder ons met meer respect te behandelen.


  Maak melding

 23. wel lachen dat de reageerders die 3 veroordelen en dan zelf hun mening gaan geven om het vaccin te gaan halen
  doen ze dan niet precies hetzelfde als die 3?
  maak je eigen beslissing aan de hand van de info die je hebt.
  en niet doordat een bepaalde domme lul iets zegt
  in dit geval zijn dat die 3, ramdhin en de vele reageerders hier die zeggen dat je het wel of niet moet halen.
  geef info over het vaccin, dan kunnen mensen zelf bepalen hoe en wat.
  maar het vreemde is dat dat niet gebeurd, alleen statistiekjes die makkelijk gemanipuleerd kunnen worden
  dan veroorzaak je zelf de twijfel bij de bevolking.
  dus het hele probleem ligt gewoon bij de regering, die helaas alleen nieuwsberichten van nederland kan nakauwen.


  Maak melding

 24. He he Konsensi , jij bent het zelfde soort als die drie dwazen , en je zij dat mensen nu proefkonijnen zijn die gevaccineerd worden met het AZ vaccin , weet je dat er al honderden miljoenen mensen zijn gevaccineerd met AZ , en zijn die dan allemaal een konijn geworden.
  Vandaag was die wonderdokter Cullimoro op de radio en vertelde zijn verhaal , hij zei dat hij bewijzen heeft dat zijn wondermiddel helpt tegen het covidvirus , heeft hij dat wel getest op personen en waarom maakt hij dan zijn bewijzen niet openbaar of zit er een addertje onder het gras , hij probeert wel snel om geld van de mensen af te troffelen , en het zelfde doet die Meye ook maar wel moeten zijn onderdanen betalen in US Dollars of EURO’s , en die Studgard is ook zo’n lulletje , dus konsensie sluit je mooi aan bij die drie dwazen , en laat de minister van volksgezondheid zijn werk doen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.