Vijf vragen aan William Waidoe

25
William Waidoe

William Waidoe wist kiezers niet te overtuigen om op hem te stemmen bij de verkiezingen van 25 mei jl. in Suriname. Hij zit echter niet stil en is onlangs gestart met de Doe Bun Foundation (DBF). Vijf vragen aan de Surinaamse politicus Waidoe:

Wat vindt u van het beleid van de huidige regering?
Het antwoord op deze vraag zou u eigenlijk aan de kiezers van deze regering moeten stellen. Want als we het nieuws zo volgen dan merk je dat er een stukje vertrouwen aan het afbrokkelen is bij de mensen. De geluiden die je hoort zijn niet mals, de mensen hebben het moeilijk, 90% van het volk heeft het moeilijk. Deze regering maakt keuzes waarvan zij denkt dat goed is voor het land. Ik mis een plan, dus van beleid kunnen we niet praten, ik hoor en lees maatregelen. Mijn compas is nu de VES, ik vaar op hun advies/ kritiek die ze leveren. Verder geef ik ze de tijd in hun Urgentie fase.

Welke zaken kunnen of moeten ze anders aanpakken? En waarom zegt u dat?
Ik kijk om me heen, de verhalen die mensen mij vertellen als ze langskomen bij mij zijn verschillend. De landbouwer zoekt naar betaalbare input om zijn rijstbouw te kunnen doen, ik zou de regering op attenderen om deze sector echt een boost te geven. We willen productie, hier heb je hardwerkende boeren die graag willen produceren, stimuleer de sector echt zou ik zeggen. Er is kapitaal nodig, goedkope leningen die de President zo in zijn campagne heeft gepropageerd: de boeren wachten erop. Ook aan armoedebestrijding is er een rol weggelegd voor de regering, door de aanpassing van de CBVS-koers zien we wat er met de prijzen gebeuren: Het is een keuze die de regering maakt zonder rekening te houden met de effecten ervan. We kunnen steeds gaan terugwijzen dat het de schuld is van de Vorige regering: Alleen schieten we daar niks mee op. Voer je plan uit (als je die hebt) en Red Suriname zoals je slogan luidde. Als het goed gaat met Suriname, gaat het goed met iedereen, u, jij en ik.

Waarom bent u niet gekozen bij de NDP?
Daar heb ik een simpel antwoord op: Ik heb de kiezer niet weten te overtuigen om op mij te stemmen. Nou ben ik niet de persoon die de schuld bij een ander wil leggen: Ik wil de 612 mensen gewoon bedanken voor het vertrouwen in mij, dit is de basis voor mij om verder te gaan. Sociaal-maatschappelijk ben ik bezig met mijn Doe Bun Foundation, i’m just giving back to the community en ik voel me daar happy bij.

Heeft u spijt dat u de PL heeft verlaten?
Goed dat u deze vraag aan de orde stelt, maar in mijn openbrief d.d. 14 april 2020 heb ik daar al antwoord op gegeven. U kunt het terugzien op mijn YouTube kanaal. In het leven maak je keuzes, je leert ervan, pak de positieve dingen ervan en ga verder met leven.

Denkt u om terug te gaan? Zo ja/nee?
Ik ben nu bezig met Doe Bun Foundation, bezig zijn met de gemeenschap, dienstbaar zijn waar nodig is. Dat maakt mij nu gelukkig en daar hou ik mij aan vast. Als ik over politiek wil praten doe ik dat eens in de 3 weken Live via mijn socialmedia kanalen. Er zijn vandaag de dag veel mensen die een luisterend oor nodig hebben, de hulp vraag is groot vanwege de economische situatie waarin we met z’n allen zitten. Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren in zoverre ik dat kan, dus daar ligt mijn focus.

25 REACTIES

 1. Onbetrouwbaar ben je en daarom was het beter geweest om je mond de komende 5 jaren dicht te houden pae. Je hebt je ziel voor een auto en wat handgeld verkocht aan de NDP en nu kom je mij voorhouden dat mensen geen vertrouwen in de huidige regering hebben? Mensen hebben geen vertrouwen in jouw soort politici die alleen in de politiek zijn gegaan om hun eigen zakken te vullen. Hou je mooie woorden voor je.


  Maak melding

 2. De geluiden die je hoort zijn niet mals, de mensen hebben het moeilijk, 90% van het volk heeft het moeilijk.
  Waido
  Natuurlijk zijn de geluiden niet mals en natuurlijk heeft 90% van het volk het moeilijk omdat de 10% die het niet moeilijk hebben het grootste deel de coalitiegenoten van jou Waido die tijdens hun zittingsperiode zowat alle beschikbaar gelden om al deze mensen niet te laten verhongeren hebben meegenomen zodat hun vrienden en familieleden, dus de 10%, geen honger hoeven te lijden en dus niet hoeven te klagen.
  Denk maar aan al die dubieuze projecten en al die leningen waarvan de besteding niet helder en duidelijk zijn.
  Al die mooie auto’s die voor een habbekrats zijn meegenomen. Ja Waido natuurlijk klaagt het volk dat ze daardoor honger lijden omdat zij het moeten opbrengen om de schulden en leningen van de vorige regering te moeten betalen

  Er is kapitaal nodig, goedkope leningen die de President zo in zijn campagne heeft gepropageerd: de boeren wachten erop.
  Waido
  In de huidige situatie waarin de vorige regering de huidige regering heeft gestort, met al haar dure leningen en betalingsverplichtingen en nagenoeg een lege staatskas en geen valutareserves, is het zo goed als onmogelijk om goedkope leningen te kunnen krijgen.
  Tenzij jij Waido goedkope leningen kunt verstrekken met het geld dat jou mede coalitie genoten hebben geroofd van het arme volk.

  Sociaal-maatschappelijk ben ik bezig met mijn Doe Bun Foundation, i’m just giving back to the community en ik voel me daar happy bij.
  Waido
  Het is makkelijk als je na de rooftocht kunt zeggen ” i’m just giving back to the community”
  en natuurlijk zullen ze, de few, happy zijn want je geeft aalmoezen weg zo het werkelijk zou zijn om de lege magen te vullen.
  Zie het zo
  Je rooft en steelt US$ 1.000 en je geeft terug aan de community US$ 10 ja en dan kunnen ze weer wat eten.
  Maar jij Waido lacht zich de schompes toch. Waar of niet? En dan denk je Waido “ai mi kes deng baka”.
  Maar zo dom zijn ze niet want ze hebben jou afgewezen.

  Dus waido
  Ga wat anders doen, ga planten en geef de oogst aan het volk.
  Ga bermen schoonmaken want dan geef je wat terug aan Suriname
  Maar richt geen fundation op want dan moet je geld gaan inzamelen / vragen waarvan de besteding niet helder en transparant zou kunnen zijn


  Maak melding

 3. De suri’s hebben de afgelopen 10 jaar in hun hangmat gelegen. Nu is het 5 voor 12 en staan de schuldeisers voor de deur, alom paniek. Ze denken dat de huidige regering alle problemen als sneeuw voor de zon kan laten verdwijnen zodat zij ongestoord kunnen doorslapen in hun hangmat.

  Laat 1 ding duidelijk zijn, iedere Suriname gaat een prijs betalen voor 10 jaar op de pof leven. Iedereen wist dat, hoe naief kun je zijn. Mensen die klachten hebben moeten maar richting Benjaminstraat / Ocer gaan.


  Maak melding

 4. De grondlegger van het huidig malse geluiden is hij zelf in samenzwering met de ndp.
  Wat voor onzin kraait die junkie pae nou!
  Chantoki is bezig die malse geluiden van het volk terug te dringen .


  Maak melding

 5. Zo,n gladjakker , wat moet men ermee? WEG ERMEE!! een onbetrouwbaar sujet , die met de wind die hem voordeel kan leveren meewaait.


  Maak melding

 6. Haha, dit is zeker ook zo’n figuur die stelt
  -dat we naar de toekomst moeten kijken en het verleden moeten laten rusten.
  – dat anderen (eventueel voor hem ) het ook gedaan hebben
  Ik heb nog nooit een crimineel gehoord die gezegd heeft; laten we naar de misdaden van de afgelopen periode kijken.

  Hey Bigi Sma
  ik heb naar het interview geluisterd.
  mijn commentaar hierop volgt zo in een andere posting


  Maak melding

 7. Een samenvatting van het interview tussen de heer
  TR Adney en de heer Telgt door mijn bril

  Hey Bigi Sma,
  het heeft even geduurd, maar eindelijk zin en tijd gevonden om het interview te beluisteren tussen de heer Adney en de heer Telgt. Een paar dagen geleden beluisterd en vandaag geschreven
  Ik denk dat het voor de gemiddelde luisteraar inderdaad teveel van het goede in een keer is.
  Beter was twee keer een interview. Wel lastiger, want er zijn verbanden, maar de journalist begrijpt de zaak goed en zou dat vast kunnen
  Je had niet aangegeven waar het interview te beluisteren was dus eerst even Google geraadpleegd.

  Het interview
  Ik zie drie onderdelen
  1. Ongebreidelde geldcreatie leidend tot hoge inflatie (speciaal voor John MV=PT)
  2. Rol van het IMF
  3. Wettelijke bevoegdheid van de CBVS

  Hij begon met grafiek 1 en vertelde dat hij waarnam dat er vanaf 2012 heel veel vreemde valuta (USD) gestort werd bij de centrale bank. Hij had geen onderzoek gedaan naar de herkomst van dit geld.
  Ik heb hier een paar keer gewezen op het feit dat in 2012/ 2013 de helft van de goudvoorraad dat lag bij de centrale bank verkocht was, maar dat ik niet kon zien waar de opbrengst naar toe was gegaan. QED. Hij heeft het puur door een economische bril bekeken
  Hij zegt dus dat meneer X en mevrouw Y veel dollars stortten . Noch hij noch ik beschuldigen mensen, maar opvallend is het wel dat de opbrengst van het goud verdwijnt en bepaalde mensen veel dollars stortten. QED
  Echter deze vreemde valuta bleef niet bij de centrale bank, aangezien er een fors tekort op de lopende rekening van Suriname was met het buitenland.
  Komt hij op terug (grafiek 3). QED
  Je moet immers je betalingen verrichten. Dit is naast importen ook iets apart/frauduleus*

  Hij eindigde met grafiek 3
  A) Daar neemt hij waar dat Suriname behoorlijk wat geld heeft verdiend door export van goederen, na aftrek van import. (Goederenbalans) QED
  B) *Maar er zijn buitenlandse bedrijven (hier moet ik erg om lachen, eigenlijk is het om te huilen), die “diensten” hebben verleend aan Suriname en dit heeft ONGELOOFLJK veel geld gekost. (Dienstenbalans) QED
  Jaren, heel veel jaren geleden heb ik hierover met een persoon over gediscussieerd hier op Waterkant. Die gast noemde zichzelf – een gast- . Mijn mening was dat Suriname amper diensten verleend, noch kan verlenen aan het buitenland (ik zou niet weten wat) en dat aan Suriname ook amper diensten worden verleend. Er was geen noodzaak hiertoe.
  De grafiek van Adney bewijst dit. Grafieken en cijfers, die staven hetgeen je zegt. Ik heb dit liever dan “iemand” die maar wat roept na wat knip en plakwerk.
  De laatste jaren is Suriname ongelooflijk veel geld kwijt aan diensten verleend door het buitenland. Bij diensten moet je denken aan verzekeringen, sleepvaart en dergelijke.
  Hoezo?
  Zeer apart. Nee, klopt totaal niet. Kan niet in deze omvang
  C) Gast en ik verschilden ook over wat nou de lopende rekening is
  Ook hier is Adney heel duidelijk in. Mooi. De lopende rekening is het saldo van de goederenrekening (A) (behoorlijk plus) dienstenrekening (B) (de laatste jaren behoorlijk min!!), en de inkomensrekening
  Adney gaat hier te snel aan voorbij naar mijn mening. Ik denk dat hij veronderstelt dat men dit wel weet, maar deze rekening is ook fors negatief en dat zijn rentebetalingen aan het buitenland en primaire inkomensoverdrachten . Je moet hierbij denken aan betalingen aan adviseurs in het buitenland en mensen die gewerkt hebben in Suriname en hun looninkomen sturen naar hun land
  Adney’s eindconclusie is dat doordat de lopende rekening zo fors negatief is dit heeft geleid tot een ongekende geldcreatie in Suriname grafiek 1
  Dus A positief. B zo erg negatief dat bijna geheel A verdwijnt en C negatief.
  Eindresultaat saldo Lopende Rekening zwaar negatief.
  Maar wat betekent dit dan? Dit betekent dat je het buitenland deviezen moet geven (dollars en Euro’s). Dit staat dus los van leningen en aflossing van deze leningen! ………>***
  De volgende zeven regels zijn een uitstapje, vandaar de stippellijn en pijlpunt. Ik type dit in Word en weet niet hoe het eruit zal zien als Waterkant dit straks weergeeft
  Hij maakt hierbij de koppeling tussen grafiek 1 en grafiek 3
  Een tekort op de lopende rekening leidt tot een ongekend geldcreatie (ik dacht gele lijn) en daardoor forse inflatie. (Voor John M stijgt, V is constant, T kan niet toenemen dus P stijgt)
  Ik heb hier vaker aangegeven dat meer geld (M) in omloop brengen niet de oplossing is (het verleden heeft dit meer dan bewezen). Ik stel dat het geld dat al in omloop is sneller van hand tot hand moet gaan. “ het geld moet rollen”. Dit kan oa door salarisbetalingen meerdere (ten minste 2 keer per maand) te laten uit betalen (V moet stijgen)

  ……….>***Deze worden niet geboekt op de lopende rekening, maar op de kapitaalrekening.
  Adney laat deze buiten beschouwing. Ik ga er even op in
  Deze laatste rekening is voor Suriname denk ik, weet ik bijna 100% zeker, positief. Omdat er heel geld binnenkomt uit leningen.
  Maar je zal over deze leningen weer rente moeten betalen en aflossen. Het eindresultaat is dat je overall te maken krijgt met een zwaar tekort. Devaluatie is het resultaat.
  Adney stelt dat de recente devaluatie, gelet op de financiële situatie, te weinig zal blijken te zijn.
  Dat wordt afwachten, maar als zoals JoJo vaker heeft aangegeven Suriname het voor elkaar krijgt om een korting op de te betalen rente kan krijgen, op welke wijze dan ook, dan scheelt het een slok opeen borrel en kan de recente devaluatie voldoende zijn.

  Wat stelt Adney voor
  Wel de stap naar het IMF, ook lenen, maar met een wezenlijk verschil.
  Niet lenen en gebruiken om de economie te stutten
  Maar lenen en 100% risicomijdend beleggen. Dit is de crux van het verhaal. Hij stelt dat hier een behoorlijk rentevoordeel op geboekt kan worden.
  Of dat zo is kan onderzocht worden en besproken worden met het IMF.

  Dit zijn dus de twee zaken waarop alles stuk kan lopen
  – is het IMF bereid om je geld te lenen, zonder inmenging in de binnenlandse politiek
  – Is er genoeg rentevoordeel te behalen
  Het voordeel is dat dit gemakkelijk kan worden onderzocht.

  Verder stelt hij dat er en dit zal de gevestigde orde hem niet in dank afnemen, een splitsing moet komen in wettelijke bevoegdheden en taken van de centrale bank.
  Hij neemt als voorbeeld de Bank of England (BOE) Maar dit geldt natuurlijk ook voor de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) en alle centrale banken van de EMU
  De DNB heeft geen enkele bevoegdheid meer om geld te scheppen, slechts controle op het bankwezen. Geldschepping is voorbehouden aan de ECB.
  Tegenwoordig gaan er veel stemmen op, na de crisis van 2008 en de opmars van cryptovaluta zoals Bitcoin, om particuliere banken zelf te splitsen. Een deel dat puur het geld van mensen bewaart en betalingen verricht en een ander deel dat beleggingen doet. Dit om risico’s te voorkomen en de belastingbetaler de klos is. Het is dus al volop aan de gang en Adney borduurt hierop verder.
  Hierdoor voorkom je dat
  De regering aan de governor opdracht kan geven om geld te creëren. Hetgeen kan leiden tot (forse) inflatie, zoals nu in Suriname.
  Het kan en mag niet zo zijn dat je meer verantwoordelijkheid moet dragen dan je aan bevoegdheid heb.
  Governors werden ontslagen, maar de eind verantwoordelijke zijnde de minister van financiën, bleef rustig zitten
  De minister heeft de bevoegdheid om de governor opdracht te geven om geld bij te drukken, maar hij draagt de verantwoordelijkheid niet.
  Lekker dan.
  Zijn opmerkingen over opmerkingen, die ik hier ook wel eens lees: Suriname moet overgaan op USdollars. Ik heb hier ooit slechts 1 keer op gereageerd, omdat Suriname dit niet kan doen!
  Hoe wil je de USD kopen? Je hebt geen geld. De VS gaat echt niet zeggen; hier heb je een paar zakken dollars. Heb je meer nodig? Hoeveel, Oh kom maar halen hoor. Natuurlijk niet. KOPEN. Maar hoe?
  Hij heeft wel z’n gedachtes hierover geventileerd, maar ik weet niet meer precies wat hij hierover zei.
  Wat ik me nog wel kan herinneren is zijn stelling dat als het überhaupt zou lukken om over te gaan op US dollars dan moet je ELKE andere valuta in Suriname verbieden.
  Hij zei het niet, maar anders treedt de “ wet van Gresham” op. Bad money drives out good money.
  Men gaat het goede, waardevolle geld ($) oppotten en alleen weer betalen met het mindere geld
  (SRD, of de nieuwe valuta door hem als voorbeeld genoemd SUD)

  Gelukkig begreep de journalist waar het om ging. Hij stelde de juiste vragen

  De visie van de heer Adney is heel interessant en er moet zeker naar gekeken worden.


  Maak melding

 8. Pico
  Het bedoelde interview moet je goed beluisteren om te snappen wat Tyrone Adney bedoelde aan te geven.
  Hij is geen docent zoals jij hé vandaar. Maat ik snapte wel waar hij naartoe wilde.
  Maar los van alles: het zal heel heel moeilijk zijn dat te verwezenlijken wat Tyrone Adney beoogd alleen maar vanwege de tegengestelde belangen en posities die maar niet weg te denken is in de samenleving.
  Ja zelfs Santokhi en Brunswijk bezondigen zich hieraan en daarom geloof ik niet meer in hetgeen wordt gepredikt namelijk “binnen 4 maanden hebben wij de financiële chaos op orde”


  Maak melding

 9. @ Bigi Sma
  1. Hij was duidelijk in hetgeen hij voor ogen had. Hij noemde het de kaders waarbinnen… enz
  oftewel lenen bij IMF (rond de 0,5%) en uitlenen tegen ongeveer 4%, waarbij de obligatie als onderpand wordt gegeven aan het IMF. Zekerheid
  2. Ik ben een paar jaar docent geweest, dat was nog in de periode dat ik je wel eens zag en G je jongste broer. Toen ik die andere leerde kennen was dat volgens mij het einde van het do cent schap. Teveel cent en te weinig euro
  Hoe is het met die mannen.
  Daarna heel veel jaren niet meer hoor, Je moet klimmen toch

  Een verzoek aan jou, zou je geen informatie over mij willen delen met het net.
  Mijn dochter heeft mij verzocht je dit mede te delen. Ze heeft mij bewezen, ik kon het niet geloven, maar het bewijs lag daar dat mijn postings alhier haar op een spoor konden zetten en vervolgens kon ze heel veel van me vinden, via andere sites
  het ging zelf, in mijn geval zo ver dat ze bij mij binnen zou kunnen komen en nog erger dat ik haar zelf zou uitnodigen. GRRRRR.
  Dit hangt samen met haar werk.
  Toen ze wat jonger was zei ik altijd dat ze miss Marple was, afgezien van haar leeftijd


  Maak melding

 10. Was het niet deze zak die zich zelf overschreeuwde en huilde hoe hij van Bouta houdt?
  Tering hond. Jullie hebben het land naar de filistijnen geholpen. ER zou nog een een platform, een soort tribunaal moeten komen, om jullie allemaal voor landverraad en de verpaupering van het Surinaamse volk te vervolgen. Mega idioot. Hoop dat het geheugen van het Surinaamse volk niet kort zal zijn.


  Maak melding

 11. Elke hoer heeft een prijs en de prijs van waidoe is nul komma lul. Zelfs de boeven partij hecht geen waarde aan deze wan sensie motjo. Als zijn stichting een weerspiegeling van zijn persoonlijkheid is, dan weet je al wat je kan verwachten.


  Maak melding

 12. My goodness Pico.
  Ma boeng je damn right always be careful and I will, de anderen zie ik wekelijks.
  Zelf moest ik heel diep diep gaan om uiteindelijk te weten wie achter Pico stond.
  Echt uiteindelijk ja kwam ik je op het spoor. Maar zo makkelijk was het niet hoor tenzij bekenden van jou of ik op WK zaten en mee zaten te doen met lezen en schrijven doch met rekenen erbij alsook mathematisch denken.🤣🤣🤣🤣🤣.
  Aboeng komt in orde.

  V.w.b. de econoom en zijn interview bij To The Point van Wayne Telgt, Telgt vind ik een goede interviewer, vind ik het lenen van zulks een bedrag op zich (2 miljard) niet eens zo erg.
  Maar waarvoor ik echte vrees heb dat Suriname de 2 miljard reeds ziet als een berg die naar Moses is gekomen zonder geboden waardoor de berg waar alles mogelijk is de plek zal zijn van de ondergang want zaken in de grondwet opnemen is dan net zo makkelijk om diezelfde grondwet ook weer niet serieus te nemen en dus zal worden gecorrigeerd met een (correctie) wet om zaken door te drijven (wet kredietplafond, wet valuta, wet amnestie etc).
  Wat een mens maakt kan een mens weer kapot maken.
  Maar time will tell and judgement day will be there.


  Maak melding

 13. Hey Bigi Sma
  Het kostte haar twee tot drie minuten ze las wat postings, uit een daarvan haalde ze iets toen bezocht ze een andere site, ze wist dat ik uit A’dam kwam en voila.
  Ik sta nu op 1-1 want toen ze op de middelbare school zat had ik 1-0 gescoord.

  Iets anders, ik heb, nou ja niet ik direct, maar indirect op je oudste gepast.
  Je ging met je vrouw ergens naar toe en je liet hem bij M en S in B.
  Ik was nieuw daar ook en werd tot de orde geroepen toen ik naar boven sloop.
  Wat ga je doen? Ik ga kijken of hij wakker is.
  Nee je gaat hem wakker maken om te spelen zeker. Ik ontkende natuurlijk. haha. Hoe wisten ze het.

  Ik ben het VOLLEDIG met je eens wat je schrijft over de 2 miljard
  Adney is, in ieder geval wat dit soort zaken betreft, betrouwbaar. Volgens mij is hij ook niet politiek gebonden.
  iemand anders, ik dacht WAT, schreef hier ook dat men gebruik moet maken van kennis dat hier rondloopt.
  Jij bent beschikbaar en beschikt over heel veel kennis, kent de mentaliteit, spreekt de taal, ik niet. ik ben te lui enz. Ik snap echt niet dat men geen gebruik hiervan maakt, of er spelen andere zaken. Maar dan beschuldig ik een nieuwe groep bij voorbaat.
  Maar dom is het wel


  Maak melding

 14. Waidjoe, toen ik je smoelwerk zag zag ik leugens, leugens, achterbaksheid, op zoek naar show en geld, niks positiefs dus. Ga op t land werken. Daar verdien je tenminste wat kleingeld. Drol, poepzak.


  Maak melding

 15. Ik discrimineer niet hoor maar de waarheid moet gezegd worden.
  Het merendeel vn de javaanse bevolking is precies daar te vinden waar er iets te halen valt.
  Slijmerig genieperig n huichelaars.

  Kijk mr in de politiek. Geen 1 politieke partij hft ht kunnen maken vanwege hun krabben-mentaliteit.

  Dat van somo p en somo b is ook tijdelijk.


  Maak melding

 16. Waido had beter bank directeur kunnen blijven. Mischien had hij veel mensen kunnen helpen en veel mensen zouden naar hem opgekeken hebben. Met zijn adviezen had hij Suriname geholpen.

  Met zijn brokobroko politiek zit hij nu in de politieke put en herstel is niet meer mogelijk.Ndp en PL kijken neer op hem.
  Hij kon niet eens vooruit zien dat de ndp gedeeltelijk zou instorten. Als hij PL er was gebleven had hij nu meer respekt.


  Maak melding

 17. Pico
  Inderdaad te B daar kwam ik je voor het eerst tegen. Was me een tijd hé. En ja de kids zijn nu grote meneren en dame.

  Ik zou met alle genoegen willen meehelpen om Suriname weer op de rails te krijgen als is mijn bijdrage maar 1% liever iets dan niets.
  Maar troost je ik ben achter de schermen bezig te helpen. Ik zit vaak in conclaaf met iemand van een politieke partij die vaak genoeg mijn feed back gebruikt (ook uitgewerkt in word en excel) om vragen etc te stellen.
  Zo ook de laatste begroting in de tijd van NDP die onheus veel onduidelijkheden bevatte en de toelichting nauwelijks klopte.
  Maar terug naar Adney.
  Zijn voorstel zal wel werken in samenhang met enkele andere opties die moeten worden toegevoegd.
  Wat me wel verbaasd, en nog steeds, is dat de VES steeds vasthoudt vergroting van productie en inkomensvergroting en verkleining van uitgaven van de overheid.
  Dit zijn zaken die niet op korte termijn het beoogde effect zullen opleveren. Wat het wel zal opleveren is een verstoring van de samenleving (arm en rijk en geen middenklasse) en toename van armoede (waar moet het geld vandaan komen om 60% van de inwoners die echt niks meer te makken hebben tegemoet te komen) wat een cirkel vormen zal met alles eromheen waarbij geld het middelpunt is en wat eromheen cirkelt / draait is armoede en criminaliteit bijvoorbeeld.
  De VES belicht tot op heden alleen die zaken welke op korte termijn met hun uitkomsten de tekorten van de overheid op korte termijn op moeten vangen.
  Wat de VES niet goed belicht is dat er een oplossing moet komen om nu direct de kapitaalvlucht de devaluatie en de ongebreidelde inflatie moet stopzetten.
  Het plan van Adney begint met een zekere aanpak wat de VES niet aandraagt voor oplossingen

  De US$ welke Adney bedoeld is niets anders dan geleend geld waartegenover de 2 miljard aan valuta wordt een deel weggezet tegen een vaste rente en een deel wat jij en ik zo graag doen op de beurs mee doen maar dan via een grote beheerdersbedrijf.
  Even uitwijken:
  Trouwens heb je nog gekeken naar NIO zoals gezegd aangeschaft enkele maanden geleden voor minder dan 10 US$ gemiddeld en die doet momenteel US$ 21,75. Is wel een blivertje in het mandje.

  De 2 miljard geleend is de zekerheid van de valutaverschaffers dat deze beschikbaar is en blijft ter dekking van de US$.
  het INMF moet wel hierachter staan om het geld af te staan en de valutaverschaffers moeten dit aanbod accepteren (zullen het ook doen gezien de zekerheid). Suriname zal dan alleen rente betalen aan de valutaverschaffers en het IMF zal een zodanige regeling moeten treffen om de terugbetaling bijvoorbeeld over 50 jaar te spreiden tegen een zo laag mogelijke rente.
  Met de ontvangen rente en de koerswinsten en uitgekeerde dividenden zal de rente aan de valutaverschaffers en het IMF moeten worden opgehoest.
  Maar nogmaals
  het is een gewaagd plan waarvan het slagen afhankelijk is van de goede wil en van alle neuzen 1 richting op wijzend.
  Goede wil wil zeggen alle tegengestelde en eigen belangen van nepotisme tot eigen voordeel (stelen fraude bevoordeling etc) opzij worden gezet.
  Maar door de mix van bevolking en het diepgewortelde graaien en grijpen zie ik dit 1- 2- 3 niet gebeuren.
  Maar ik zelf vind het een goede geachte en aanpak en zou, echt waar, nog dagen hierover van gedachten kunnen wisselen niet alleen over het plan maar ook over de aanpak ansich

  Pico
  Mi bar odie laterrrrrrrr


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.