Total lockdown in Suriname nu van vrijdag 20.00u tot maandag 05.00u

18
total lockdown in suriname

President Chandrikapersad Santokhi heeft zojuist in een televisietoespraak de COVID-19-maatregelen in Suriname met nog twee weken verlengd. De total lockdown is nu heel het weekend, van vrijdag 20.00u tot en met maandag 05.00u. Hieronder de speech van de president:

Landgenoten,

• De Covid-19 pandemie blijft de wereld in zijn greep houden. Ook in Suriname, blijven we geconfronteerd worden met de gevolgen van de Covid-19 pandemie: een zware belasting op de zorgsector; noodzakelijke isolatie- en quarantainemaatregelen en nagenoeg elke dag het droevige nieuws van Surinamers die overlijden.

• Vlak voordat wij de Regering overnamen op 16 juli, heeft de toenmalige Regering, de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Covid-19 virus, ernstig versoepeld. Deze Regering heeft nu te kampen met de consequenties hiervan. Hierdoor is er nu sprake van community spreading.

• Deze Regering heeft daarom wederom maatregelen genomen die de verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken. De maatregelen van deze Regering zijn gebaseerd op de principes van een democratische rechtstaat, en niet op basis van een machtstaat. Gebaseerd op gezag, en niet op macht.

• De maatregelen die wij nemen zijn daarnaast primair gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

• Ik heb voor het laatst de maatregelen aangekondigd ruim twee weken geleden. We zien dat de maatregelen grotendeels worden nageleefd. De handhaving is goed. De voorlichting is goed. De maatregelen werken. De besmettingen worden minder; de curve wordt vlakker; Het aantal actieve Covid-19-gevallen vertoont een dalende trend.

• Tegelijkertijd, zien we dat, door eerdere besmettingen, de intensive care, waar wij 28 plekken hebben, begint vol te lopen. Dit is een zeer zorgwekkende situatie. Op dit moment bekijken we de opties om de intensive care capaciteit op te schalen. Opties voor luchtbruggen met onder andere Nederland worden bekeken.

• De 178 hotline is verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. De eerstelijnszorg is geïntensiveerd, mede in samenwerking met huisartsen vanuit het Radboud MC in Nederland. Ook de tweedelijnszorg – de verpleegafdeling en de intensive care – zal worden opgeschaald.

• Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het binnenland, de grensgebieden en de gebieden waar er goudwinning plaatsvindt, in samenwerking met tropenartsen vanuit een Nederlandse missie.

• De isolatiezorg wordt verder uitgebreid. Er komt een tweede tent in Wanica zodat de capaciteit is opgeschaald. De tenten zijn ingericht op internationaal niveau. De isolatiezorg is heel belangrijk, want dit voorkomt grote concentraties van besmettingen.

• Het Ministerie van Justitie en Politie zal de handhaving van de maatregelen verder intensiveren. Er zal een Covid Quick Response team worden ingezet. Dit team zal speciaal zijn belast met de handhaving van de maatregelen.

• We hebben ook geconstateerd, dat er nog te weinig mensen zich laten testen, terwijl de faciliteiten beschikbaar zijn. We roepen u op, indien u symptomen vertoont, ook al zijn het maar lichte symptomen, dat u zich laat testen. De mogelijkheden zijn tot uw beschikking. Met testen, helpt u ons om meer inzichten te krijgen omtrent de verspreiding van het virus en helpt u ons om de verspreiding van het virus te beperken.

• We werken eraan om de testprocedure te versnellen, zodat binnen enkele uren de resultaten bekend kunnen worden.

• Maar, tegelijkertijd moeten we ook werken aan het ‘nieuwe normaal’. We moeten realistisch zijn. Het is niet te verwachten dat het virus snel zal verdwijnen of dat er op zeer korte termijn een vaccin beschikbaar zal zijn. Alleen door een vaccin zullen we uit deze situatie kunnen komen. Daarom moeten we ook werken aan het nieuwe normaal; de anderhalve meter samenleving.

• De verschillende protocollen zijn reeds ontwikkeld zodat het sociaal-maatschappelijk leven binnen ‘het nieuwe normaal’ zich verder kan ontwikkelen.

• Dinsdag 1 september a.s. zal er een openbare vergadering zijn in De Nationale Assemblee. De Regering zal in deze vergadering in meer detail ingaan op de technische aspecten van de Covid situatie.

MAATREGELEN

• Maar, we zullen eerst een verdere daling van de transmissie moeten hebben voordat we naar het nieuwe normaal over zullen kunnen gaan.

• We zullen daarom, om de transmissie van het virus verder te laten dalen, de geldende maatregelen voor nog twee weken moeten voortzetten. Dat betekent dat de volgende maatregelen, de zogenaamde Covid voorschriften, voor eenieder verplicht blijven:

o het dragen van een mond- en neusbedekking buiten eigen huis en in het bijzonder bij het betreden van ruimten;
o het aanhouden van 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID afstand; en
o het regelmatig wassen van de handen met zeep en water of het gebruik van een handsanitizer.

• Het samenscholingsverbod blijft van toepassing tot en met 19 september om 05.00 uur. Het is verboden om deel te nemen aan een groep van meer dan 5 personen.

• Uitdrukkelijk vermeld ik dat het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. We hebben gezien in de afgelopen periode dat dit niet altijd wordt nageleefd. De politie en het Covid Quick Response team zullen verscherpt handhaven en optreden.

• Bijeenkomsten voor bruiloften, rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer dan 5 (vijf) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de Covid voorschriften.

• Individuele sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden, met inachtneming van de Covid voorschriften. Onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan. Ook individuele sportactiviteiten in georganiseerd verband mogen plaatsvinden na goedkeuring van het Outbreak Management Team en met implementatie van het goedgekeurd protocol.

• De volgende commerciële activiteiten blijven tot en met 19 september om 05.00 uur in de ochtend gesloten:
o restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, tenzij en uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging;
o recreatieoorden;
o casino’s;
o gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
o kansspelkantoren;
o bars;
o nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
o bordelen; en
o sportscholen, sportvelden, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden.

• Contactberoepen, zoals binnen de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops mogen vooralsnog operationeel zijn, onder de voorwaarde dat er voldoende ventilatie aanwezig is in de werkruimten, de ramen open zijn, en dat de handhaving van de Covid voorschriften is gegarandeerd.

• Markten mogen vooralsnog operationeel zijn, met inachtneming van het protocol voor markten, waarbij onder andere geldt de 1,5 meter afstand tussen klanten en venters en tussen klanten onderling, het dragen van mond- en neusbedekking door een ieder die de markten betreedt, goede ventilatie en handhygiëne, alsmede met inachtneming van Covid voorschriften.

• We zullen bevorderen dat de markten alle doordeweekse dagen geopend zullen zijn ter waarborging van de voedselvoorziening.

• Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water – het openbaar vervoer – blijft gesloten, totdat het protocol openbaar vervoer van kracht kan worden. De Regering en het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme werken hieraan.

• Daarnaast zal de lockdown van zaterdag, worden uitgebreid met zondag.

o Dat betekent dat u aanstaande vrijdag 4 september om 20.00 uur ‘s-avonds tot en met maandag 7 september om 05.00 uur ’s-ochtends, thuis zult moeten blijven.
o Dat geldt ook voor vrijdag 11 september om 20.00 uur ‘s-avonds tot en met maandag 14 september om 05.00 uur ’s-ochtends.
o De doordeweekse dagen zal het uitgaansverbod van toepassing zijn van 20.00 uur ’s-Avonds tot 05.00 uur ‘s-ochtends.
o De lockdown geldt niet voor de essentiële diensten.

SOCIAAL ASPECT

Landgenoten,

• De Regering is er zich van bewust, dat de Covid maatregelen een enorme druk leggen op de samenleving. We zullen steeds de balans moeten afwegen tussen mens en maatschappij en de volksgezondheid.

• In dit kader is er een onderraad armoedebestrijding binnen de Raad van Ministers ingesteld. Deze raad houdt zich specifiek met het armoedevraagstuk bezig. De Minister van Financiën zal speciaal hier middelen voor beschikbaar stellen.

• De Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is met een speciaal armoedebestrijdingsbeleid bezig. De Minister van Arbeid is bezig met de werklozenregistratie. Alles zodat effectief steun kan worden verleend en de steun bij de juiste mensen terechtkomt. Voedselpakketten zullen worden voorzien van gezonde producten.

• De voedselvoorziening blijft, ondanks de gesloten grenzen, gegarandeerd. Onze lokale producten kunnen lastiger worden geëxporteerd, maar we zien een toenemende behoefte op de lokale markten. Maakt u vooral gebruik van de gezonde groente en fruit die de Sranan’ Gron ons biedt. De markten zullen speciaal hiervoor open blijven, met inachtneming van de Covid maatregelen, behalve tijdens de lockdown in het weekend.

• Het is goed om hier te vermelden, dat deze Regering goede relaties heeft kunnen bewerkstelligen met andere naties. Het directe gevolg daarvan is dat wij van alle kanten steun krijgen. Er is extra hulp vanuit Mexico, Nederland, China en de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko onderweg in de vorm van materiaal, materieel en extra gelden.

• Dankzij de goede relaties die deze Regering onderhoudt, heeft Nederland reeds extra Coronahulp toegezegd van 3,5 miljoen euro. De prioriteitenlijsten zijn reeds naar Nederland gezonden en de artikelen zo snel mogelijk deze kant op komen, zodat deze toe kunnen komen aan het volk van Suriname. Er komt een groep specialisten, verplegend en technisch personeel deze kant op. Ook de Europese Unie heeft ons verzocht om kenbaar te maken welke hulp wij nodig hebben. Zij staan ook klaar om ons te steunen. U merkt nu reeds de positieve effecten van het feit dat er een democratisch internationaal gerespecteerde regering aanzit. Met name bij de bestrijding van Covid 19.

AFSLUITING

Landgenoten,

• Ik sluit af. De situatie blijft vooralsnog zeer zorgelijk. De Regering treft de nodige maatregelen. We zoeken steeds een juiste balans tussen sociaal maatschappelijke effecten, armoedebestrijding en voornamelijk het handhaven van de volksgezondheid. De maatregelen die wij treffen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Het zijn steeds maatregelen die passend zijn binnen een democratische rechtstaat.

• Maar het is voor de effectieve bestrijding van dit virus, ook noodzakelijk dat u zich aan de maatregelen houdt. En dat u zoveel mogelijk uw eigen bijdrage levert om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

• Vanuit hier, doe ik een beroep op eenieder om zich aan de Covid voorschriften te houden. Ik herhaal deze nogmaals:

o Draagt u een mond- en neusbedekking buiten eigen huis en in het bijzonder bij het betreden van ruimten;
o Houdt u 1,5 meter fysieke afstand aan; en
o Wast u de handen regelmatig met zeep en water of gebruik een handsanitizer.

• Als u symptomen heeft, laat u zich dan testen. De mogelijkheid tot testen is ruim beschikbaar.

SLOT

Landgenoten,

• Ik ben ervan overtuigd dat wij, veerkrachtige Surinamers, een sterk volk, deze moeilijke situatie gezamenlijk aankunnen. Laten wij elkaar bijstaan. De Regering doet haar deel. U zult uw deel doen. Samen in eenheid kunnen wij het virus bestrijden.

• God zegene u.

18 REACTIES

 1. Wat had de vorige regering versoepeld. Deze regering kan het covid niet beheersen. Ze weten nieteens hoe de grenzen er uit zien. Om te doen moet er een complete lockdown komen van tenminste 2 weken. Fulllock down.


  Maak melding

 2. Vlak voordat wij de Regering overnamen op 16 juli, heeft de toenmalige Regering, de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Covid-19 virus, ernstig versoepeld. Deze Regering heeft nu te kampen met de consequenties hiervan. Hierdoor is er nu sprake van community spreading.
  ====

  Sorry hoor maar dan ben je een tering hond als je dat durft te beweren. De vorige regering die echt heel veel fout heeft gedaan heeft wel enorm veel gedaan om Covid te beheersen. De versoepeling had te maken met de verkiezingen die nooit hadden mogen plaatsvinden waar de Abop half besmet Frans Guyana heeft binnen gehaald. Ik vind dit echt zo ontzettend schofterig. Heb er geen woorden voor. Stem slim gaat nog een leuk dingetje worden. Mensen gaan janken met 5 jaar leugenaars aan het bewind.


  Maak melding

 3. Alweer de andere de schuld geven straks slaap de bode met zijn vrouw en toch een ander de schuld geven zeg gewoon is onze schuld want wij stonden er op dat de verkiezingen door moest gaan en zeg gewoon dat omdat abop die mensen heeft geholpen de grens over te steken zitten wij in deze rotzooi. En laten wij gezamenlijk kijken hoe wij dit kan oplossen. Maar misschien ben u de spreekwoord vergeten. Dat wie een kuil voor een andere graaf val er zelf in santhoki
  gemodereerd

 4. Niet een beetje lef heeft deze laffe hond wat een sukkel, meent hij het echt schaamteloos, zoveel archieven zijn er, waterkant.net, starnieuws.co, dwtonline.com, Gfcnieuws, etc deze gast spoort helemaal niet hun waren op het aandringen deze gast had er zoveel moeite mee, tering hond ja waw, ik kan mijn ogen niet geloven… Dus al hun falen wordt de schuld van de vorige regering wtf ik geloof niet deze gast heeft echt lef he wat leugenaar!!!
  gemodereerd

 5. Jammer dat de “president” zulke onwaarheden vertelt over versoepelde maatregelen welke de vorige regering heeft genomen. Hij vergeet dat hij als eerste oppositie leider toen voor de verkiezingen schreewde dat de regering covid niet als politiek argument moet gebruiken om de verkiezingen niet door te laten gaan. Hij heeft gevraagd voor de versoepeling van de maatregelen daags na de verkiezing om sympathisanten de ruimte te geven om uitslagen te volgen onder ander. Wie heeft na de installatie van de president en vice president een optocht georganiseerd tot laat in de avond. Wanneer is dat gedaan??? Gaat u het na. Triest dat hij praat over community spreading nu pas en schuift de schuld in schoenen van anderen. Zielige verklaring van hem geeft aan dat hij geen verantwoordelijkheid wenst te dragen en waarschijnlijk zijn ze al de kluts kwijt met de covid situatie. Zielig. President zijn en president willen zijn zijn twee verschillende uitgangspunten. U mag zelf bepalen waar hij thuis hoort.
  gemodereerd

 6. Het succesvolle vorige covid team heeft deze regering naar huis gestuurd vanwege veranderende beleidsinzichten. En toch durft Santokhi de vorige regering de schuld te geven. Hoe durft hij, hoe durft hij.

  Deze man is ongeschikt om als president te fungeren. Het resultaat is duidelijk. Er is bijna sprake van een landelijke uitbraak. Misschien is er reeds sprake van een landelijke uitbraak omdat nog maar weinig mensen zich laten testen.

  Men is nu bezig met de bouw van een noodhospitaal naast het ziekenhuis in Wanica en men overweegt een luchtbrug met patiënten naar Nederland. Santokhi hoopt op meer steun uit Nederland en de EU. Ze zijn aan het bedelen geslagen. De trotsheid van het Surinaamse volk dat onder Hollandse slavernij heeft moeten leven wordt te grabbel gegooid. Een nieuwe fase van Hollandse overheersing in Suriname gaat intreden. Het ziet er heel slecht uit voor de regering Santokhi. Alleen Nederland kan hem nog redden. Bouterse en zijn covid team deden het in elk geval beter.


  Maak melding

 7. Machtsdrinken. We gaan massaal de straat op. We zien of de politie 5000 mensen of meer kan verzorgen weekend
  gemodereerd

 8. Een leugenaar blijft een leugenaar. Maar alles is goed, neks no fout.
  Deze president snijdt zichzelf in de vingers en zo zal het volk erachter komen, dat hij een leugenaar is


  Maak melding

 9. Weekend lockdown doro. Chille nanga hanga tap uku no mang moro.
  Now yu musu fu tan na oso.
  Die 2 weken lockdown van de vorige regering zijn ze toch snel vergeten…


  Maak melding

 10. Hallo Nederland heeft Suriname samengesteld zoals het nu is, zij hebben de meeste bevolkingsgroepen hier gebracht.
  Die zijn niet zelf gezwommen.
  Dus was hun land. Al dan niet afgepikt van de Indianen.
  Degenen die hier nu wonen, proberen bijna allemaal de rijkdommen te jatten.
  Netzoals de Nederlanders ook fout waren.
  De pot verwijt de ketel.
  Velen komen nu ook op dit forum met praatjes. Maar willen hun mensen aan de macht, niet om het land te vormen, nee om te jatten.

  Kijk maar hoe men steelt liegt en bedriegt.
  Toen nu en morgen.
  De 2e brug over de Suriname rivier naar Commewijne is toch niet gebouwd?
  De brug naar st Laurent en Guyana ook niet.
  Maar miljarden zijn op.
  En Abrahams heeft helicopters.

  Nu plaatsen de huidige regeerders hun families op posten.
  Om te stelen.
  Meer niet.
  En geen cent wordt teruggehaald hoor.
  Waarom laten ze de concessierechten niet verhogen?
  Omdat ze zelf hebben.
  Kromme zaak.
  Die kunnen veel betalen.

  Maar nee laat het volk betalen en pienaren.

  Dus klagen jullie minder over Nederland.
  Die hebben het land voor ons gelaten.
  En wij houden schijnbaar teveel van onszelf en te weinig van dit land.
  Keuzes worden teveel tennadele van land en volk gemaakt.
  We zijn nog geen natie.

  Kijk naar binnen en maak er wat van


  Maak melding

 11. Wat een geneuzel om elkaar de schuld te geven. Iedereen heeft zich schuldig gemaakt aan achteloosheid. Partybussen tijdens de verkiezingen en feesten van beide kampen. Mijn persoonlijke mening is dat Covid een gevaarlijke griep is die voornamelijk slachtoffers maakt onder bejaarden en mensen met onderliggende kwalen. Aan onze gezondheid valt veel te doen en daar heb je 75 procent gewonnen, ook onder de bejaarden, want ook gezonde bejaarden hebben een goede overlevingskans stijgt dat met 75 procent. In Nederland is het aantal slachtoffers 0,3 procent van de bevolking. Hoe kan je 99,7 procent van de bevolking geselen onder allerlei vrijheidsbeperkingen. Dat lukt niet, al helemaal niet als je weet dat de mens een kuddedier is.


  Maak melding

 12. Publicatie datum: 20 mei 2020 | Bron: Starnieuws

  VHP-voorzitter Chan Santokhi hoort ruis over het uitstellen van de verkiezingen. “De president moet leiding geven en ervoor zorgen dat in de resterende dagen alles aan gedaan wordt om minpunten in de verkiezingsorganisatie weg te werken. Wij zijn absoluut geen voorstander van uitstel van de verkiezingen. De president moet alvast beginnen de lockdown op te heffen. Met de Covid-maatregelen over social distance kan de verkiezing gewoon gehouden worden,” zegt Santokhi aan Starnieuws.
  Santokhi merkt op dat al maanden gewezen wordt op fouten die gemaakt worden in de verkiezingsorganisatie. De NDP gaat er prat op dat ze goede verkiezingen kan organiseren. Er is nog genoeg tijd om dag en nacht te werken om de fouten weg te maken. Wij zijn geen voorstander van uitstel, want hoe langer deze regering aanzit, hoe funester het is voor het land”, benadrukt de politicus.
  Als de regering de verkiezing wil uitstellen, heeft ze andere motieven. Het heeft niks te maken met Covid. “De regering moet alle politieke partijen erbij roepen om ervoor te zorgen dat de Covid-maatregelen goed in acht genomen kunnen worden. Wij zullen ernstig protesteren tegen elke uitstel”, voert de VHP-voorzitter aan. Er worden scenario’s in elkaar gezet, stelt Santokhi. Eerste wat er moet gebeuren, is de avondklok opheffen, zodat alle tijd wordt gebruikt om alles in orde te krijgen.


  Maak melding

 13. Damned, wtf wat is ge beurt? wat is ge beurt
  Santokhi is naar huis gestuurdt. Wat nu wat nu, nieuwe verkiezingen? nee ik ben nie gek rob schrijft het lees maar
  Het succesvolle vorige covid team heeft deze regering naar huis gestuurd vanwege veranderende beleidsinzichten.

  Misschien kunnen ze covid ook naar huis sturen. China toch

  Santokhi dit slaat nergens op
  Iedereen in Suriname heeft covid onderschat. Teveel naar andere landen gekeken en gedacht wij hebben weinig besmettingen. maar er is geen rekening gehouden met de olievlek werking
  Walgelijk om alle rotzooi die er is en zal ontstaan op ndp te gooien. Lekker makkelijk.


  Maak melding

 14. Goed gezegd Robles, bij deze sluit ik mij aan, wat een schofterige opmerking van pres Santhoki, ernstig versoepeld, wie wilde toen de verkiezing door lateN gaan, hebben we toch met z’n allen gewild, men geloofde niks meer van de vorige regering ook al was het goed bedoeld. Santhoki wilt gewoon goedkoop schoren onwaardig gedrag voor iemand die zegt dat hij integer is bah bah. Groetjes


  Maak melding

 15. Beste Daniel , woon je in Nederland, in Su hebben ze een gezegde: njang mang no lobi njang mang m.a.w. ze staan te dringen en te dingen naar de njang patoes om ook aan de beurt te komen. Ook in de vorige eeuw, altijd al geweest, dat is het grote kanker gezwel in Su.


  Maak melding

 16. Waar zijn onze VHP broeders met hun slachtoffer gevoelens en scheldpartijen, gaan hun ogen eindelijk een ietsje pietsjie open na het horen van onze pres. Dit heeft niks met politiek te maken. De man heeft duidelijk weinig karakter, is niet integer ( kijk naar het nepotisme) en is niet betrouwbaar, ( hij doet niet wat hij beloofd heeft) dat is duidelijk na deze mispeer.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.