Productiefonds van SRD 300 miljoen ingesteld voor importvervanging

77
Surinaamse dollars SRD

Om ervoor te zorgen dat Suriname sterker komt uit de Covid-19 crisis, heeft de regering een productiefonds van SRD 300 miljoen ingesteld voor lokale productiebedrijven. Dit naast het noodfonds van SRD 400 miljoen voor acute noodhulp. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën zei maandag tijdens de persconferentie dat de Covid-19 pandemie een crisis is die ook kansen met zich meebrengt.

Vanuit de gedachte ‘wan ogri tjar wan bun’, zal aan lokale ondernemers en producenten die het hardst getroffen zijn, ondersteuning worden geboden om hun productie op te voeren. Het streven is om te komen tot importvervanging en exportbevordering. Het productiefonds heeft een startkapitaal van SRD 300 miljoen.

Uit het productiefonds zal kunnen worden geleend tegen 3 procent rente met een grace period van 1 jaar. Dit tegen vooraf vastgestelde aanmerkings- en leencriteria. Beheer en toezicht van het fonds worden gevoerd door een commissie met vertegenwoordigers van de Surinaamse vakbeweging (RAVAKSUR), het bedrijfsleven (VSB EN ASFA) en de overheid (Financiën, HIT, LVV en Arbeid). Het fonds zal worden geoperationaliseerd door een staatsbank.

Overige maatregelen ter ondersteuning en versterking van de lokale productiesector zijn:
– Het aansterken van de economische bedrijvigheid door het verlenen van investerings-, krediet-, belasting-, en export faciliteiten, aan vooral bedrijven die de diversificatie van onze economie bevorderen zoals agrarische, toerisme, ICT en dienstverlenende bedrijven;
– Instelling productiefonds van totaal SRD 300 miljoen in tranches van SRD 50 miljoen via de staatsbanken voor investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen;
– Importbeperkende maatregelen ter stimulering van lokale productie; garandering van valuta voor noodzakelijke inputs;
– Het reduceren van bepaalde kosten zoals de baggerfees voor de scheepvaart;
– Support aan staatsbedrijven in distress.

Met het productiefonds zal alternatief lokaal ondernemerschap worden gestimuleerd, en de zelfwerkzaamheid, verdere diversifiëring van de economie en importvervanging aangemoedigd. Voorkeur sectoren zijn de agrarische sector en toerisme. Agrarische teelt en -verwerking krijgen een extra ondersteuning, zodat lokale en gezonde voeding binnen alle gelederen van de samenleving beschikbaar zijn. Ook zijn voorstellen gedaan om gedurende de partiële lockdown toeristische plekken en oorden te laten opknappen en uitbreiden, als voorbereiding op de toeristen influx na de Covid-19 pandemie.

Vergunningen, deviezenbeschikbaarheid en andere randvoorwaarden voor stimulering lokale productie die in het kader van het Noodfonds door de overheid zullen worden gefaciliteerd zijn:
– Reduceren van de baggerfee op constructiemateriaal
– Importbeperkende en prioritering van maatregelen ter stimulering van de lokale productie voor de ministeries van HIT en LVV;
– Garanderen van valuta voor inputs van lokale productie HIT LVV;
– Garanderen van essentiële consumptie en medische goederen, zoals babyvoeding, meelgrondstoffen, medicamenten, inputs voor het ministerie van LVV.
Onder alle omstandigheden is de focus is op het in stand houden van arbeidsplaatsen, creatie van nieuwe arbeidsplekken, omscholingen/ bij-training.


77 REACTIES

 1. Om ervoor te zorgen dat Suriname sterker komt uit de Covid-19 crisis, heeft de regering een productiefonds van SRD 300 miljoen ingesteld voor lokale productiebedrijven. Dit naast het noodfonds van SRD 400 miljoen voor acute noodhulp. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën zei maandag tijdens de persconferentie dat de Covid-19 pandemie een crisis is die ook kansen met zich meebrengt.

  IS DIT BERICHT NIET ONVOLLEDIG???
  Men doet voorkomen dat Suriname slecht 1 probleem heeft: het Coronavirus.
  Voor zover mij bekend heeft Suriname naast het Coronavirus ook het NDP Virus.

  Er had dus ook moeten sten:
  En om ervoor te zorgen dat Suriname sterker komt uit de NDPcrisis, moet u op 25 mei a.s. de NDP wegstemmen en dat heeft u binnen 1 minuut gedaan door het juiste vakje in te kleuren. U heeft dan de garantie dat het NDPvirus nooit meer terugkomt.

  Zeg een eerlijk. Deze overheid heeft zijn beloftes nooit na kunnen komen. Daarnaast lopen ze jaren achter met betrekking tot de nakoming van hun verplichtingen, zoals AOW, kinderbijslag, onderstand etc. Dat hoef ik u niet te vertellen want dat voelt u zelf in uw portemonnai. U denkt toch niet dat deze regering nu in staat is om al deze beloftes binnen 2 weken, oftewel voor 25 mei, te realiseren?? Dit is je reinste Harakiri-Poging van deze regering oftewel de laatste stuiptrekking voor het einde. Vaarwel NDP. Hopelijk tot ooit meer ziens. Wordt dus geen slachtoffer van dit Piramidespel.


  Maak melding

 2. De VS heeft triljoenen usd uitgetrokken voor de bevolking en biljoenen voor het bedrijfsleven groot en klein om de downturn door de virus te keren. Republikeinse ondernemers krijgen geen voorkeur boven democratische ondernemers. Je moet afwachten of de ndp niet onbeschaamd en openlijk de ndpers bevoordeelt. Waa r de miljoenen vandaan komen weet joost. Of is het een mirage van een minister.


  Maak melding

 3. Het is geld dat nooit beschikbaar komt ..men heeft al moeite met salarisbetalingen.
  Verkiezing shit praatjes..men hoopt dat het nog een paar stemmen oplevert..dat is alles.


  Maak melding

 4. Gezien de financiële stand van zaken heeft de regering geen leningscapaciteit meer bij de CBvS. Volgens de weekstaat d.d. 24-04-2020,de verkorte balans, van de CBvS bedragen:
  – Voorschotten verstrekt aan de staat (artikel 21 van de Bankwet) 648,8 miljoen SRD (648.800.000 SRD)
  – De Staat, bijzondere rekening uit hoofde van I.M.F. positie 279.752.6000 SRD
  – Schuld aan de CBvS : Rekening-courant Gewone rekening van de Staat 564.530.100 SRD

  vraag ik mij dus natuurlijk af welke bronnen zijn aangeboord om de 300 en 400 miljoen beschikbaar te stellen.

  RobG onze pseudo econoom vraag ik bij deze om enige toelichting waar vandaan Hoefdraad de financiering heeft gevonden of wordt de drukpers aangezet en DUS zal als gevolg van de monetaire financiering de koers van de uS$ en de Euro verder oplopen.
  Of is dit niet het geval RobG?
  Wayambo en pakiratigri en Wendy jullie zouden RobG toch enige hulp kunnen bieden bij de beantwoording van mijn vraag


  Maak melding

 5. Sinterklaas bestaat! !!!!!!!!! Verkiezingsstunt van de bovenste plank. De geldpersen zijn in volle productie. De srd zal verder als een duikboot nog meer devalueren. Een ieder wordt getrakteerd door goedoe pa oom D. Ook als nooit gewerkt heb .Net als voor de verkiezingen van 2015. Wat gebeurt er daarna? ???????
  Als het mislijd volk opnieuw erin getrapt is; dan zal er daarna geroepen worden:moni no de moro. Buikriem moet strakker worden aangetrokken. En hoor je constant : TRALALA. ……
  Indien het Surinaams volk slim is om deze regering weg te stemmen; dan wordt het voor een andere regering een duivels dilemma om de puinhopen van het paarse virus op te ruimen.
  Su heeft geen last van covid. Maar van een paarse virus. Een lelekoe.
  Maar wie wordt de zwarte piet? ??????


  Maak melding

 6. De regering rekent op de Centrale Bank van Suriname (CBvS) met ondersteunende krediet en monetaire maatregelen. De Surinaamse Bankiersvereniging heeft volgens de minister aangegeven zeer welwillend te staan over de maatregelen, die in de jurisdictie van de banken liggen, die verlichting kunnen geven aan de burgerij en diverse noodlijdende bedrijven.

  De regering doet een oproep aan de banken om de volgende zaken te bekijken:
  – bevriezen van alle hypotheken voor 6 maanden
  – alle mogelijke veilingen voor de komende maanden als resultaat van inkomstenverlies door de crisis stopzetten
  – verschaffen van werkkapitaal aan bedrijven die in nood zijn, geen ontslagen willen toepassen, en de operationele kosten veilig willen stellen.
  – creëren van liquiditeit door de CBvS via verlaging van de SRD kasreserve, voor het vrijkomen van middelen om deze steun te bieden.


  Maak melding

 7. Wayambo
  Misschien dat RobG jo kan bijstaan om de weekstaat van de CBvS begrijpend te lezen althans ik hoop dat RobG dit wel kan en kan uitleggen waarom er op 2 momenten 24-04-2020 en 17-04-2020 cijfers worden weergeven.
  Laat RobG tevens aan jou met tekst en uitleg trachten uit te leggen waar de herkomst van middelen vandaan is en waar deze aan besteed zijn.

  Bijvoorbeeld
  creëren van liquiditeit door de CBvS via verlaging van de SRD kasreserve, voor het vrijkomen van middelen om deze steun te bieden.

  RobG leg aan Wayambo uit hoe de CBvS liquiditeiten kan creëren via verlaging van de SRD kasreserve.
  Kapitaal en reserves bij de CBvS bedraagt 117.358.300 SRD, net net niet genoeg om dit aan te wenden (financieren) voor de calamiteitenfonds van 300.000.000 en 400.000.000 = 700.000.000 SRD


  Maak melding

 8. Een hoop kul om zieltjes te winnen. Boefdraad hoort achter slot en grendel.
  Steeds maar weer de misleidende praatjes.
  Het volk pinaart. Lonen en achterstallige lonen, pensioenen, kinderbijslag, overuren van werknemers van vorigjaar zijn nog steeds niet uitbetaald. De volkswoningen zijn zoek. Stem de hele ndp kliek weg. Deze rotte appels zijn geboren om te stelen en het volk te belazeren. Mooie woorden maar de daden blijven uit. Salaris verhoging voor de werknemers. Wat een bulshit bazelt hij uit zij stieren nek.
  gemodereerd

 9. Rekenen jullie de bedragen meteen om in de valutas want niemand doet zaken in srd. Met al die nullen zou je denken dat het fonds spang spang is.
  Elke nul in zulke bedragen werkt als de pendel van een hypnotiseur: “kijk naar de hanger concentreer je en denk aan de nullen die je kan zien en je zal blij worden”.
  Zo vlak voor de verkiezingen moet niemand de streken van de regering geloven. Ze bouwen nu alleen meer blokkades op voor de komende regering. Gelukkig kan veel na 25 mei worden terug gedraaid omdat de voorgespiegelde plannen niet haalbaar zijn.


  Maak melding

 10. De Regering doet een oproep aan de banken om de volgende zaken te bekijken .

  Verschaffen van werk kapitaal aan bedrijven die in nood .

  Heeft NDP Regering ka in de hoofd ,de banken zelf hebben geen geld .

  Hoefdraad heeft meer gestolen dat wat in de noodfonds zou moeten zijn .

  NDP je heb geen geld maar dan moeten de banken werk kapitaal voorschieten .

  Loon schoonmaakster Loon Front Regering 1000 SRD was 300 USD

  loon schoonmaakster NDP Regering 1200 SRD is nu maar 90 USD waard

  Loon Politie of Militair tijdens Front Regering 3500 SRD was 1200 USD

  loon Politie of militair NDP Regering nu 3700 SRD 300 USD

  Zie maar het verschil ,en stem Oppositie en niet op NDP schurken .


  Maak melding

 11. Nog 12 dagen ,dan gaan de dieven geld delen ,wanneer word het uit betaald en welke bank gaat dat doen .

  Makelaar Boefdraad je moet je aanmelden ,je heb Suriname vernietig erger dan slavernij dat is NDP dromers .


  Maak melding

 12. Een Regering dat Lucht kastelen bouwt al 40 jaren puur onderdrukking van NDP Schurken .

  De banken in Suriname worden gevraag geld te delen .

  Deze Regering heeft al 100 miljoen gestolen van de banken ,waar is het geld gebleven

  100 miljoen USD is nu 1 miljard SRD dat deze Regering terug moet storten voor de banken .

  Bokasa Bouterse en en de rest van de schurken van NDP hoeveel geld hebben jullie in de Spaarfonds gestort sedert 2010 .


  Maak melding

 13. VANWAAR GAAT BOEFIE 700 MILJOEN HALEN???????????????
  OOK BELASTINGVERSOEPELING.
  DUS INKOMEN KOMENDE MAANDEN IS 0 NUL.

  HET WORDT DE GELDPERS!!!!!!!!!!!!!!

  WISSELKOERS ZAL WORDEN 1 USD VOOR 40 SRD EN 1 EURO VOOR 50 SRD.

  WAT NDP NU DOET IS ZORGEN VOOR HYPERINFLATIE!!!!!!!!!!!!

  MISSCHIEN OM STEMMEN TE WINNEN. MAAR DE SURINAMERS ZIJN WAKKER EN NIET DOM.


  Maak melding

 14. De grootste schurken van Suriname doen een oproep aan de banken om geld te delen .

  Wanneer gaat NDP het terug betalen aan de banken .


  Maak melding

 15. dit kan alleen met de geldpers aanzetten.

  het wordt hyperinflatie zo meteen.

  koersen worden 1 usd is 40 srd en 1 euro is 50 srd.

  zo hoog gaan de prijzen worden in winkels.

  de man denkt niet productief maar vernietigend is hij bezig.

  dit is geen covid maatregel om gaten te dichten. HYPERINFLATIE MET HOGE TOT ZEER HOGE KOERSEN MET ONBETAALBARE PRIJZEN.

  ALLEEN DEZE MONDELINGE UITLEG IS AL FUNEST VOOR DE KOERS EN DE PRIJZEN!!!!!!


  Maak melding

 16. Weg met deze onderdrukkers van NDP erger dan slavernij .

  Meld je aan bij Ramon Abraham Grijzen en Boereveen voor werk daar verdien je 1200 SRD is 90 USD .

  Stem Oppositie partijen daar krijg een schoonmaakster 1200 SRD word 350 USD


  Maak melding

 17. Breaking

  Off topic

  Bron: de West

  ” … Milieudeskundige Erlan Sleur zegt desgevraagd aan De West, dat het Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR) wél in concessie is uitgegeven. Hij zegt, dat het natuurreservaat hierdoor in handen is gekomenvan de Amerikaanse SNCR. “ … “


  Maak melding

 18. VHP: Tijdelijke verlichting welkom!
  Chan gaat ook binnen 6 maanden de AOV verhogen! Door de valutawet terug te laten draaien heeft hij de arme huurders al knock-out geslagen. Nu beloofd hij de bejaarden luchtkastelen!


  Maak melding

 19. DENK DAT SURINAME BEHOEFTE HEEFT AAN EEN LANDELIJKE VACATURE WEBSITE VOOR WERKGEVERS / DE OVERHEID / ALSOOK VOOR MENSEN DIE SOLLICITEREN EN HUN CV DAAR KUNNEN PLAATSEN.
  GEEN FACEBOOK GEDOE.
  GEWOON EEN DEGELIJKE LANDELIJKE VACATUREWEBSITE.

  VOOR SURINAMERS EN HEEL DE WERELD.


  Maak melding

 20. Elk weldenkend mens zal begrijpen dat Hoefdraad weer een vette worst voor hangt.
  Het is verkiezingstijd en Hoefdraad denkt nog steeds dat het volk na zoveel keer bedrogen te zijn door de NDP en nadat Hoefdraad het volk bedolven heeft onder miljarden US $ aan schulden zo dom is te happen.

  Over minder dan 2 weken zijn de verkiezingen. Als we kijken naar de afgelopen 10 jaar weten we nu al wat gaat gebeuren als de NDP aanblijft. Dan kunnen we blijven wachten op de trein naar Dubai. En Parmessar blijft trainingen volgen en met een balpen op een boomstam schrijven.

  Hallo Gillmore H. ,
  het volk is niet zo dom als Bouta-lovers !


  Maak melding

 21. Voor landbouw doeleinden moet de regering 10.000 haïtianen laten komen naar Suriname. Ze mogen voor mijn part heel de weg naar powakka, naar nickerie en albina planten. Geef hun lanbouwgronden voor landbouw i.p.v. gasten die het verkavelen.
  En dan verwerkingsbedrijven. We zitten momenteel met zoveel tomaten, peper, manja. te. En de wereld pinaart. Su is een land dat vermorsd.


  Maak melding

 22. @Bigi Sma en iedereen vd oppositie: stop met bagger….elk land doet het maximale om de bevolking te helpen deze periode door te komen. Dus stop met lullen…

  Tav financiereing: is heel simpel; geld hoeveelheid in de samenleving is het zelfde voor en na corona. Wat je moer doen is het laten rollen. Klopt; banken moet niet oppotten, belastingdienst kan ff terugschakelen, en noodpotjes heb je overaf (IMF, IsDB, etc.).

  Waar het nu omgaat: 1) het geld moet bij de kleine man komen en 2) de bedrijven die moeilijkhebben ff een zetje geven. Mn de importvervangende bedrijven helpen en zij die werkgelegeheid creeren.

  Zo moeilijk is dat niet? daar heb je geen econoom voor nodig!

  Volksgericht Pres…. en nog 5!


  Maak melding

 23. Om de economische crisis vanwege Covid-19 het hoofd te kunnen bieden kunnen de meeste landen in de wereld geen geld binnen hun begroting beschikbaar stellen. Deze honderden miljarden gaan MEESTAL ten laste van de Staatschuld. Als het om kleinere bedragen gaat, bijvoorbeeld Nederland geeft 32 miljoen euro (dit is verwerkt in de 1e suppletoire begroting 2020) hulp aan Caribisch Nederland, dan kan je dat wel binnen de departementale begroting gaan verschuiven (mee- en tegenvallers). Het ministerie van Financiën staat wel als een waakhond om over je schouders heen te kijken (regels budgetdiscipline)! Daarvoor heb je genoeg slimme en creatieve ambtenaren!

  Ik twijfel er niet aan, dat de heer Hoefdraad ook een slimme minister van Financiën is en dat heeft hij keer op keer bewezen. Want ik hoor al maanden dat Suriname dit en dat niet zou kunnen betalen, maar uiteindelijk is het steeds weer gelukt!


  Maak melding

 24. Haha,Bigi Sma.
  Je hebt een open zenuw geraakt.
  Bij een ander artikel hadden we het hier ook al over. Toen bleef het stil.
  Ik ben het volledig met je eens
  Iemand wil je HEEL SIMPEL, de les lezen en maakt gelijk een kinderlijke fout.
  Hij weet niet wat de geldhoeveelheid in omloop is.
  Tja, heb je misschien toch een econoom nodig.
  Geldhoeveelheid zoals het gebruikt word op feestjes, in kroegen, op de hoek van de straat is echt iets wezenlijk anders.
  Los daarvan. Als je iets met stelligheid beweert dan doe je er verstandig aan je eerst te vergewissen van hetgeen je beweert!. De geldhoeveelheid in Suriname neemt toe. Raadpleeg hiervoor de bron. (ik heb dit natuurlijk gedaan). Dit is toch niet lastig?!
  Tja, als je dat niet weet heb je twee opties
  1. stil zijn
  2. een econoom zijn of die raadplegen

  Los daarvan. Als je iets met stelligheid beweert dan doe je er verstandig aan je eerst te vergewissen van hetgeen je beweert!. De geldhoeveelheid in Suriname neemt toe. Raadpleeg hiervoor de bron. (ik heb dit natuurlijk gedaan). Dit is toch niet lastig?!


  Maak melding

 25. Bij het knippen en plakken heb ik per ongeluk iets fout gedaan.
  Voor de leesbaarheid is het beter om het eerste
  “Los daarvan. Als je iets met stelligheid beweert dan doe je er verstandig aan je eerst te vergewissen van hetgeen je beweert!. De geldhoeveelheid in Suriname neemt toe. Raadpleeg hiervoor de bron. (ik heb dit natuurlijk gedaan). Dit is toch niet lastig?!”
  over te slaan


  Maak melding

 26. @ Wyamboo
  Je haalt Nederland aan. Voor alle duidelijkheid. Als Nederland leent betaalt ze geen rente.
  Er vindt geen toename van de Staatsschuld plaats.
  De rente staat nu op -0,24%. De laatste lening was overtekend


  Maak melding

 27. Kondremangs
  Paraman. ..Joe ati takroe. …je wenst alle tegenstanders van jouw geliefde lijder moordenaar en drugsdealer DiDiBri bijna het covid 19 virus toe. ….wel jij bent besmet met het paarse virus en dat heeft ons opnieuw aan de bedelstaf gebracht. ….denk je dat we weer in die zoete broodjes verhaal van die leendemoon Boefdraad trappen? ??? Wel…je zegt dat je paraman bent. …maar Joe seri Joe zielie gi DiDiBri. ..jo bongrobita. …25 mei as zullen de echte paramangs afrekenen met verrader kensenhuijs. …….
  TIME WILL TELL! ! !
  NOBRUYA


  Maak melding

 28. Hoefdraad makelaar is zo slim dat hij moet gaan vertellen wat er met het geld gekocht is .

  Wat en hoeveel hebben de rotzooit van NDP gekocht 2 miljard USD in 10 jaren .


  Maak melding

 29. De Bandieten … Nationale Dieven Partij regering … staan op het punt van de Bosjebrug te springen {fig.}.

  Door ONKUNDE weten ze geen raad !!!!!

  De maatregelen die nu genomen zijn … plaats ik in de categorie …. BOELERSHIT !!!!!!!!!

  Wat gedaan moet worden is werken aan de sky hoge prijzen in de winkels.
  Er moet eerder gewerkt worden aan betaalbare artikelen in de winkels in plaats van salarissen en/of subsidies te verhogen{ poer broekoe … weer broekoe } !!!!!!!!!!!!

  De … JO KOE’S … van de Nationale Dieven Partij … make way and get lost !!!!!!!!!!!!!!!


  Maak melding

 30. Boefdraad is zo slim dat hij alle inkomsten van Suriname voor 15 jaren verpand heeft .

  Dank zij Boefdraad kost een potje pinda kaas 65 SRD

  Dank zij Boefdraad kost een kleine kip 75 SRD


  Maak melding

 31. Wat anderen al jaren roepen, roept nu een NDP-topper :

  ” … Dit bedrag ging volgens Doekhie naar het ministerie van Financiën ter bewaring, volgens Doekhie zouden er met dat geld kleine projecten in het land geïnitieerd worden. Volgens hem moest een deel van het geld naar de rijstsector, omdat de leveringen van brandstof met rijst wordt terugbetaald. Doekhie zegt dat 7miljoen dollar uit de Petrocaribe-deal is verdwenen. “Niemand kan uitleggen waar het geld naartoe is gegaan, maar a moni no de. Wanneer ik deze zaken aankaart, hoor je vaker dat ik geen goede parlementariër ben. Deze mensen zijn gevaarlijk en waardeloze klootzaken. Iedereen mag in de politiek, maar je moet niet van het volk stelen”, stelde Doekhie in een radioprogramma. Volgens Doekhie kan er niet gezegd worden, dat er met het verdwenen geld is geëxporteerd. Hij zegt dat er geld wordt verbrast door de regering en dat er een boevenbende binnen de NDP zit. … ”

  Bron: de West

  Bouta-lovers,
  Hoefdraad geeft jullie idool de doodssteek. Hoefdraad is de Judas binnen jullie partij. Jullie verdedigen Hoefdraad maar zien niet dat Bouterse ernstig achteruit gaat.

  Vele NDPers zijn misleid en bedrogen. Maar zij blijven domkoppig en arrogant het kwaad binnen hun partij verdedigen. Over toppunt van domme arrogantie gesproken.

  Als er over domme Surinamers wordt gesproken dan wordt duidelijk het NDP-volk bedoelt.
  Gelukkig zien steeds meer Surinamers dit in.


  Maak melding

 32. Komt waldo weer met zijn vergelijking. Ga boefdraad de amateur aub niet met de economische profs in nederland vergelijken. Totaal zinloos en zonde van de tijd.


  Maak melding

 33. De worden boek van NDP begint met
  1 je ben een Koe
  2 je ben een Geit
  3 je ben een Kip
  5 je ben een Schaap
  6 Je ben een japi japi
  7 Tralala Tralala
  Deze worden begin je te leren bij NDP ,van Hooghart,Abrahams,van der SAN ,Bouterse ,Doehkie ,Misikaka ,Bouka Graanoogst , Boereveen .

  Moet kinderen zo worden opgevoed .

  Ik blijf er bij NDP is slechter dan de Virus en een Natuur Ramp .


  Maak melding

 34. Wanner men niet met worden uit komt ,dan word men agressief op andere bevolking groepen zo zijn NDP mensen .

  Dit heeft het volk echt niet verdient na 40 jaren onderdrukking .


  Maak melding

 35. Allen,

  Alles weer vlak voor de verkiezingen:
  En ja hoor, wij in Suriname trappen er met open ogen weer in.
  Blijven wij Dom, of worden wij Dom gehouden ? trappen wij er massaal WEER allemaal in ?

  SUCCES op 25 mei 2020.


  Maak melding

 36. Bouterse en NDP jullie zouden toch 5000 hectaren Cocao en Cocos bomen planten om de productie op te voeren .

  De kolonisten zelf waren niet zo wreed, als wat NDP nu uitvoert .


  Maak melding

 37. Wayambo

  12 mei 2020 At 10:41

  VHP: Tijdelijke verlichting welkom!
  Chan gaat ook binnen 6 maanden de AOV verhogen! Door de valutawet terug te laten draaien heeft hij de arme huurders al knock-out geslagen. Nu beloofd hij de bejaarden
  luchtkastelen!

  =============================================

  De lijst met luchtkastelen van Bouterse zijn vele malen groter.

  bouw 18.000 huizen – 8 flats van 250 wooneenheden (elk 2.000 wooneenheden) – bruggen – 6 baans flyovers zanderij – een weg naar brazilie – aanleg van een diepzee haven – 2e verhoging aov – betere openbaar vervoer – aanleg cruise terminal – de luchthaven zou fungeren als hub – verkeersveiligheid krijgt grote aandacht – voedselschuur Caricom – verhoging kinderbijslag – waslijst met nieuwe investeerders – goudenkerst – AANPAK CORRUPTIE ambtenaren – aanleg spoorlijn in 2015 – aanleg en versteviging dijken – bouw van nieuwe ziekenhuizen – gratis laptop en schoolboeken voor iedere kind – aanleg snellere internetverbindingen – meer banen voor de bevolking – kwaliteitsverbetering onderwijs – aanpak criminaliteit – invoer waarheid en verzoekingscommissie – toegang schoonwater voor iedere surinamer – aanleg sportcentrum met zwembaden incl atletiekbaan – een open universiteit in Wanica – export water naar equatorial guinea.

  En dan zijn er nog mensen die hem nog 5 jaar gunnen.


  Maak melding

 38. Doehkie joe datie je had 20 jaren om in DNA te praten nu je weg ben of niet meer op de lijst staat kan je meer praten

  Doehkie breng zelf de stukken naar PG ook dat van Hoefdraad .

  Doehkie hoeveel kilo drugs heeft men via Nickerie naar Paramaribo laten komen .

  Doehkie wij van de Oppositie gaan de Haven en de vliegveld van Nickerie komen af maken .

  Doehkie jij heb altijd de brandstichters van de hoofdburo van politie verdedig in NDP .


  Maak melding

 39. Allemaal beloften die pas na de verkiezingen opgelost en gefinancierd moeten worden.
  Ofwel waardeloze beloften die afgerekend moeten worden door een volgende regering.


  Maak melding

 40. Tante Jenny Simons komt er nog een DNA vergadering ,Doehkie en Hooghart vragen om een vergadering .

  Tante Jenny Simons aub nog een vergadering voor Boefdraad de makelaar .


  Maak melding

 41. Ik geef alleen mijn mening welke tool een minister van Financiën heeft indien er DRINGEND geld nodig is. Je kan onmogelijk door ALLEEN een A4 van de CBVS te raadplegen een oordeel kunnen geven over de mogelijkheden van de minister! Laatste A4 van de CBVS is trouwens van 3 weken geleden! Als de minister geld nodig heeft dan kijkt/zoekt hij in eerste instantie of er ruimte is binnen de departementale begrotingen. Dat hangt meestal ook van de HOOGTE van het bedrag af, dat hij nodig heeft. Daarnaast zijn er andersoortige tegoeden welke wel zichtbaar is op zo’n A4 van de CBVS. Vaak zijn er binnen de departementale begrotingen tienntallen miljoenen aan reserveringen voor groeiruimte en loon- en prijsontwikkelingen beschikbaar voor bepaalde sectoren! Verder kunnen op deze departementale begrotingen ook reserveringen zijn voor projecten die in een bepaalde begrotingsjaar niet ter uitvoering zijn gekomen (intensiveringen)!
  In een departementale begroting heb je een tweetal zeer belangrijke beleidsmatige ontwikkelingen.
  1) Intensiveringen. Je krijgt budget erbij voor bepaalde sectoren.
  2) Maatregelen ofwel bezuinigingen. Hiervoor heb je in principe niet altijd geld nodig. Je moet een strengere, slimmere en efficiëntere beleid uitvoeren!
  Door punt 1 VOORLOPIG NIET uit voeren en punt 2 WEL heb je wel financiële middelen beschikbaar! Immers we staan nog halverwege het begrotingsjaar 2020!
  Uit de A4 van de CBVS valt wel op te merken dat er op dit moment heel weinig financiële middelen beschikbaar is voor Suriname.

  Het kan ook zo zijn dat er door het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Caricom of een andere bevriende land financiële middelen is toegezegd, want dat staat waarschijnlijk nog niet opgenomen op de A4 van de CBVS van 24 april.

  Dus net als elders in de wereld moet de minister gaan lenen! Gezien de omstandigheden kan dat nu alleen lokaal. Er is trouwens sprake van een wereldcrisis en je moet elkaar helpen!
  Meneer Hoefdraad is een zeer creatieve minister van Financiën en heeft waarschijnlijk goed erover nagedacht en uitgewerkt!


  Maak melding

 42. Wayambo 12 mei 2020 At 13:37

  ” … Meneer Hoefdraad is een zeer creatieve minister van Financiën en heeft waarschijnlijk goed erover nagedacht en uitgewerkt! … ”

  Hahaha
  Hahaha
  Hahaha

  Financieel crimineel Gillmore H. is zeker creatief.
  Het probleem is “waarschijnlijk”
  Hahaha
  En daar heeft hij de hele NDP inclusief Abrahams, Dilip Sardjoe en Bouterse niet waarschijnlijk maar zeer zeker mee gepakt.

  Bouta-lovers blijven jullie maar hangen in die “waarschijnlijk”.

  Hahaha


  Maak melding

 43. @Wayambo. Meneer Hoefdraad is een zeer creatieve minister van Financiën en heeft waarschijnlijk goed erover nagedacht en uitgewerkt!
  Wel. Jouw kundige mini ster is een tenderfoot. Een beroepsgokker die ook nog valsspeelt. En helaas met geld, dat niet van hem is en ook niet eens een dekkingsgraad heeft!


  Maak melding

 44. Paarse financiele stuiptrekkingen met nog te
  lenen geld !

  Verhoog uitkeringen etc maar, koers SRD daalt verder
  naar 1 op 50 !

  Superinflatie-door-schijnlening-verkiezingsbeloftes-van-
  Paarse-Leiders-in-Paniek !

  PS : Hoeffie de arm van USA is lang, pas op voor voorleggen
  nep-royalty-onderpand aan beleggers !
  Wie is er nou bang voor de onafhankelijke Procureur-generaal ?

  Eerst levert Hoeffie materiaal tegen Van Trikt in bij de PG en
  wordt daarna bang en roept hulp van de Paarse-DNA-fractie in !

  Ik beken, Van Trikt heeft niet 200 miljoen USdollars gejat, de
  bankfraude is uitgevoerd door een Paarse Criminele Vereniging !

  Openheid en transparantie zullen Paars vernietigen, zeer groot
  natuurreservaat NCRS, het hart van Sranan, blijk ook al door
  Paars te zijn verkwanseld aan Buitenlanders, door Corruptie !
  gemodereerd

 45. Paar gaat twee weken voor de verkiezingen, snel even
  de Cassaveteelt stimuleren en een cassave-fabriek
  opzetten !

  Ai mi Sranan, sande son sma wanni vernietig yu ????????

  Sande libisma wanni vernietig wi Sranan-Volk ??????????
  gemodereerd

 46. Paraman
  Jammer dat ik deze constatering moet doen m.a.w. vaststellen dat je nog dommer bent dan RobG met je bewering wat:
  Paraman, jou posting bevat zoveel dommigheid dat zelf een geit nog slimmer klinkt dan gij.
  “Tav financiering: is heel simpel; geld hoeveelheid in de samenleving is het zelfde voor en na corona. Wat je moer doen is het laten rollen. Klopt; banken moet niet oppotten, belastingdienst kan ff terugschakelen, en noodpotjes heb je overaf (IMF, IsDB, etc.).”

  Allereerst dit
  – De geldhoeveelheid is hetzelfde als voor en na corona.
  Dom dommer domst, wel ik kies voor domst omdat simpel uitgelegd jij werkt overdag en verdient 100 SRD die gebruik je in de maatschappij. Hierna ga je geld lenen bij een instantie (IMF) en geven jou 10 US$ die wissel je 1 op 20 dus krijg je van de CBvS 200 SRD
  Mijn vraag is logisch “hoeveel SRD is er nu in het betalingsverkeer van Suriname”
  Het klinkt onlogisch noh net zo onlogisch toen je van de meester die rekenen gaf de vraag meekreeg voor RobG “als je een erectie hebt waar komt de volume vandaan en als de erectie over is waar gaat de volume naartoe.
  Zoiets als als het vloed is waar komt het water vandaan en als het eb is waar is het water naartoe gegaan”
  Domst hé of snap je het niet. Vraag het maar aan RobG en Wayambo en Wendy en pakiratigri zeker weten dat 1 van hen het je kan uitleggen.

  – Banken kunnen geen geld oppotten dat kunnen alleen degenen die spaargedrag vertonen, dus geen steelbedrag want dan onthouden ze de maatschappij de functie van “geld moet rollen” want deze spaarders leggen geld opzij. De bank fungeert als tussenstation om geld te bewaren en af te geven (in zijn algemeen gezegd, een bank is een financieel bedrijf / instituut die zijn diensten aanbied om geld te bewaren, leningen te verstrekken, betalingen en ontvangsten uitvoert en diverse andere diensten aanbiedt.

  Ai boi
  Alweer domst ik hoor je al schreeuwen om de hulptroepen op te roepen die bestaan uit RobG en Wayambo en Wendy en pakiratigri. Zeker weten dat 1 van hen het je kan uitleggen waarom je het domst bent.

  Paraman ik heb het vermoeden dat je net als je maatje de pseudo econoom RobG geen ene moer snapt van economie noch van geldschepping etc.
  Dat jij Paraman graag mee wilt doen in een discussie waarvan je niet eens weet waar het inhoudelijk over gaat.
  Zoals een aap probeert iets na te doen zonder te snappen waarom
  Go doe wang tra sport noh


  Maak melding

 47. Paars Productiefonds ??????????

  Waar zij alle miljoenen van de Sranan-Pensioenfondsen
  gebleven ????

  Waar is de verdwenen kasreserve-valuta van tweehonderd
  miljoen USdollars gebleven ??????????

  WAAR zijn deze fondsen ??????????

  Pe a monni de, Pe Sranan-monni de ??????????
  gemodereerd

 48. Pico
  Dank zij jou bijdrage over de verkorte balans (weekstaat) van de CBvS heb ik de cijfers eruit gehaald.
  Pico dit had je aangegeven bij een ander artikel.
  Inderdaad je hoort of ruikt of ziet RobG helemaal niet en zijn reactie.
  Pico je verwacht toch echte echt geen reactie van RobG?
  En nu doet Paraman er een schepje bovenop dat de geldhoeveelheid hetzelfde blijft.
  Vraagje
  Wie komt dommer bij jou over Paraman of RobG?


  Maak melding

 49. Hihihiii, Suriname wordt uitgemolken, Stel dat NDP weer 5 jaar hun gang mag gaan en dit ons laatste 700 miljoen zou zijn ( die wij niet eens hebben/terug zien ) hoe krijgen wij onze pakketten nog thuis bezorgd? moeten wij maar even zorgen dat wij ”lange vingers” krijgen en nagels kweken, één ding scheelt, wij hoeven niet in onze onderbroek te graaien want dit hebben wij niet meer om onze kont te krabben.


  Maak melding

 50. Kijk goed naar die briljante ideeën van zijne excellentie de minister van Financiën van Suriname! Dit krijg je niet te zien op die A4 (weekstaatje van de CBVS) waarover de hele tijd gekletst wordt! Laat het denkwerk over aan de specialist Financiën, de heer Hoefdraad!

  De regering gaat in eerste instantie proberen de middelen bij de handelsbanken te lenen door onder meer de kasreserve te doen verlagen. Mocht dat niet lukken, dan mogen op basis van de wet Uitzonderingstoestand Covid-19 leningen bij de Centrale Bank van Suriname worden gesloten

  Een deel van de middelen verwacht de bewindsman uit geldpotten van multilaterale instituten zoals het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse, Islamitische en Caribische Ontwikkelingsbank. Door de Wereldbank is al ruim vijf miljoen US dollar beschikbaar gesteld. Bij de multilaterale instituten kan Suriname tot maximaal 37,1 miljoen aan financiering vinden.

  Lees meer: Noodfonds nog leeg – DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/12/noodfonds-nog-leeg/#ixzz6MEcBTFs2
  gemodereerd

 51. Kijk goed naar die briljante ideeën van zijne excellentie de minister van Financiën van Suriname! Dit krijg je niet te zien op die A4 (weekstaatje van de CBVS) waarover de hele tijd gekletst wordt! Laat het denkwerk over aan de specialist Financiën, de heer Hoefdraad!

  De regering gaat in eerste instantie proberen de middelen bij de handelsbanken te lenen door onder meer de kasreserve te doen verlagen. Mocht dat niet lukken, dan mogen op basis van de wet Uitzonderingstoestand Covid-19 leningen bij de Centrale Bank van Suriname worden gesloten

  Een deel van de middelen verwacht de bewindsman uit geldpotten van multilaterale instituten zoals het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse, Islamitische en Caribische Ontwikkelingsbank. Door de Wereldbank is al ruim vijf miljoen US dollar beschikbaar gesteld. Bij de multilaterale instituten kan Suriname tot maximaal 37,1 miljoen aan financiering vinden.


  Maak melding

 52. @Jojo als aanvulling:::

  =Die brug van Wijdenbosch was er toen ook geld in zakken van Bouterse en Wijdenbosch gegaan en Venetiaan heeft die brug afbetaald en NIET door de NDP


  Maak melding

 53. ZOOOOOOOOO NOOODFONDS LEEEEEEEEEEG: DAAROM UITZONDERINGSTOESTAND……OM BANKEN TE BEROVEN…..HUUUUUUUUUHHHHHHHH

  In het noodfonds is er nog geen geld, maar dit weerhoudt de overheid niet om nu al een aanvang te maken met de uitvoering van het sociaal en economisch ondersteuningsplan. Alvast zal geput worden uit de algemene werkrekening van de staat, legde Hoefdraad uit. De economie moet weer snel aan de praat worden gekregen. “We hebben er niks aan dat de hele samenleving van hand-outs moet leven”, stelde de bewindsman.

  De regering gaat in eerste instantie proberen de middelen bij de handelsbanken te lenen door onder meer de kasreserve te doen verlagen. Mocht dat niet lukken, dan mogen op basis van de wet Uitzonderingstoestand Covid-19 leningen bij de Centrale Bank van Suriname worden gesloten.


  Maak melding

 54. Als je niet hard wil werken en ook geen verstand hebt van infrastructuur, dan moet je gewoon achter de kassa gaan zitten als kassierster met gekruiste benen en uitbetalen! Wat wil je nog meer, sociaal programma vene was NUL komma NUL!


  Maak melding

 55. Het probleem is niet dat het volk schulden terug moeten betalen. Tenminste niet als de schulden geinvesteerd zouden zijn in winstgevendheid. En dit is juist het probleem.

  Het probleem is dat de regeringen o.l.v. Desi de duivel Bouterse schulden hebben gemaakt voor eigen genot en zelfverrijking. En dan gaat het niet om een paar duizend het gaat om honderden miljoenen US $. Daarnaast nog eens honderden miljoenen US $ verspilt aan zogenaamde projecten en adviseurs, etc.
  Deze schulden moeten door een klein beroepsbevolking van minder dan 200.000 en waarvan een groot gedeelte onderontwikkelt en arm is afbetaald worden.
  Het ergste is dat al die opgesoupeerde miljarden geen “return for investment” hebben. Met andere woorden, er komt geen inkomsten / rendement vrij voor al die verloren miljarden US DALLA !

  Iedereen die dit beleid heeft gesteund en/of nog steeds steunen moeten zich doodschamen. Stelletje bloedzuigers.

  Voor de jongeren heb ik geschiedenis huiswerk:
  Gaan jullie opzoeken wat de waarde was van de Surinaamse fl.


  Maak melding

 56. 1 Noodfonds nog leeg o SRD
  2 Stabilisatie fonds 0 SRD
  3 Woningbouw fonds 500000 SRD goed voor 10 huizen
  4 Garantie fonds 0 SRD
  5 Spaar fonds 0 SRD

  Hopend dat deze schurken nog wat storten .

  Abrahams en Hooghart jullie kunnen ook storten , de kolonisten hebben genoeg goud achter gelaten Doehkie zuiplap .


  Maak melding

 57. Meer dan 300 jaar kolonie NUL komma NUL higway, vier frontregeringen NUL komma NUL higway.
  Op 15 mei oplevering eerste vierbaanse Higway in Suriname!


  Maak melding

 58. Kondremangs
  Wayambo. …Joe dong buriki. …sociaal programma van Vene was nul komma nul. ….weet je waarom? Omdat we dat niet nodig hadden. ….koers was 1 op 2,80 srd voor usd. ….dus alles was betaalbaar en ze moesten nog met behoorlijk NEGATIEF beginnen om uit de puinhopen van Sopie Jules te geraken. ..om niet te spreken van de 3 nullen weghalen van de sur gld toen. …..toen krabita anoe DiDiBri en zijn boevenbende in 2010 mbv lonnie en somo aan de macht kwamen. …was er behoorlijk veel in staatskas met een goede dekkingsgraad. …….
  10 jaar desiderius. ……en Boefdraad en Aloemang en noem ze maar op. …..wat is het resultaat? ?????
  Dure prijzen in de winkel. …op hol geslagen koers. …..mega drugstransporten. ….verduistering van honderden miljoenen valuta. ..corruptie zaken die nog steeds niet onderzocht zijn. ….noem ze op. …..
  Een gigantische staatsschuld die vele generaties nog moeten opbrengen. …..velen hebben hun ziel verkocht voor een pakket via DPS. …..
  Maar op 25 mei as a sori keba…..
  TIME WILL TELL! ! !
  NOBRUYA


  Maak melding

 59. sociaal programma van Vene was nul komma nul. ….weet je waarom? Omdat we dat niet nodig hadden. ….koers was 1 op 2,80 srd
  ====
  Daarom zijn jullie door het volk van Suriname voor 10 jaar verbannen naar de rimboe, professor Barabas!!!


  Maak melding

 60. Wayambo 12 mei 2020 At 13:37
  “Je kan onmogelijk door ALLEEN een A4 van de CBVS te raadplegen een oordeel kunnen geven over de mogelijkheden van de minister! Laatste A4 van de CBVS is trouwens van 3 weken geleden! Als de minister geld nodig heeft dan kijkt/zoekt hij in eerste instantie of er ruimte is binnen de departementale begrotingen”.
  Je spreekt zelf over tientallen miljoenen
  Mijn reactie
  Dus er zijn departementen die hun budget niet gebruiken, dan wel niet nodig hebben. Apart, heel apart
  BOVENDIEN. De budgetten van de departementen zijn weliswaar bekend, de minister van financiën heeft dit aan hen bekend gemaakt, ,maar waar denk je dat dit geld is?
  Je denkt toch niet dat Hoefdraad op 1 januari de verschillende departementen een zak met geld geeft.
  NEEN, ze krijgen in de loop van het jaar de beschikking over de hen toegezegde middelen, echter deze middelen blijven! bij de centrale bank en op zeker moment boekt de centrale bank dit over naar de handelsbanken.
  Conclusie de TOTALE beschikbare middelen van de staat staan bij de centrale bank. In het geval van Suriname is dit minder dan SRD 0,00 (de staat heeft een schuld).
  Dat de laatste weekstaat van 24 april dateert en niet van 1 mei of 8 mei kan een voordeel zijn. Ik denk dat de schuld veel hoger zal zijn. Jij denkt vast en zeker lager. Aangezien we dit niet weten, moeten we uitgaan van de beschikbare cijfers. Een tekortkoming van Roemer cs? Nu al steken laten vallen

  Je schrijft verder
  “Uit de A4 van de CBVS valt wel op te merken dat er op dit moment heel weinig financiële middelen beschikbaar is voor Suriname”.
  Mijn reactie
  Heel weinig? Een schuld van ongeveer SRD 380mln!

  Je schrijft verder
  “Het kan ook zo zijn dat er door het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Caricom of een andere bevriende land financiële middelen is toegezegd, want dat staat waarschijnlijk nog niet opgenomen op de A4 van de CBVS van 24 april”
  De middelen die Suriname had bij het IMF, de ONvoorwaardeljke trekkingsrechten zijn fors afgenomen met SRD 160 mln. En deze zitten al verwerkt in de schuldpositie van de Staat.
  Als er nog wat komt, als, dan kan je hier geen toezeggingen aan derden over doen. Immers je hebt nog helemaal niets.

  Je volgende posting
  Wayambo 12 mei 2020 At 15:46
  “De regering gaat in eerste instantie proberen de middelen bij de handelsbanken te lenen door onder meer de kasreserve te doen verlagen.
  Mocht dat niet lukken, dan mogen op basis van de wet Uitzonderingstoestand Covid-19 leningen bij de Centrale Bank van Suriname worden gesloten”

  Twee opmerkingen.
  Dus nu wordt het in eerste instantie lenen? Net was het in eerste instantie schuiven met middelen op de departementen (hetgeen ik hierboven heb uitgelegd niet kan).
  Lenen bij handelsbanken.
  Dit noemde ik bij mijn opsommingen over de mogelijkheden die de minister nog had, bij een ander artikel van gisteren. (Pico 12 mei 2020 At 11:06 waterkant.net/suriname/2020/05/11/minister-hoefdraad-gaat-vandaag-nader-in-op-covid-19-noodfonds)
  Hierbij heb ik opgemerkt dat dit middel wel eens veel erger kan zijn dan de kwaal. Aan Rob heb ik gevraagd dit even aan ons uit te leggen. Het wachten is op hem. Als hij goed heeft opgelet dan weet hij dat ik dit in het verleden al eens heb uitgelegd.
  Maar wat ik heel leuk vind in deze posting is je opmerking over verlaging van de kasreserves.
  Alvorens ik dit doe, zal ik voor de lezer die dit niet paraat heeft even uitleggen
  – kasreserves-
  De CBVS heeft met banken vrijwillige kasreserves afgesproken. De bedoeling was om deze risicomijdend te beleggen in het buitenland. De CBVS had/heeft meer kennis in huis.
  Een deel hiervan is “geleend” .
  Ik neem aan dat je het niet over dit geleende deel hebt noch over het niet geleende deel
  Waarover dan?
  Welnu, een centrale bank moet naast de externe waarde van de valuta (de wisselkoers), ook de interne waarde van de valuta (de koopkracht van de valuta in eigen land) stabiliseren.
  In gewone mensen taal: inflatie bestrijden. Dit kan zij doen door banken een Verplicht kasreserve op te leggen.
  Jij stelt voor om de kasreserves te verlagen, hierdoor houden banken meer geld in kas. Deze middelen kan de minister lenen.
  Klinkt, los van hetgeen ik hierboven heb beschreven en heel heel misschien heeft Rob dit ook nu uitgelegd, aannemelijk.
  MAAR helaas is dit niet mogelijk
  Om de simpele reden dat er geen verplichte kasreserves zijn.
  Er is geen reden geweest om deze ooit in te stellen.


  Maak melding

 61. Patricia, waar zijn de economen van de NPS? Laten deze een rapport opstellen over de gang van zaken mbt de aangekondigde covid/noodfonds. Zie je gudu ik heb geen vertrouwen in de economen van WTK, dus laat wat van je horen


  Maak melding

 62. Kondremangs
  Wayambo alias Waldootje. ……Boefdraad de leendemoon zijn noodfonds is LEEG. ….liever professor barabas dan een veroordeelde moordenaar en drugsdealer. ….en maak je niet druk. …..de rimboe wordt door de nieuwe kolonisator China leeggekapt en die boomstammen gaan over de nieuwe highway to hell. ……
  TIME WILL TELL! ! !
  NOBRUYA

  ps. Ik geniet van de economie lessen van @pico en @bigi sma itt Lawpi robg


  Maak melding

 63. Monitaire financiering, de geldmachine heeft overuren gemaakt! Er is geen land ter wereld die geld gaat lenen aan een land met ccc status. Daarom staat er in het artikel nergens waar het geld vandaan komt. Zooo doorzichtig…Dus meer meer geld in omloop betekent een verdere devaluatie van de srd. Om dat te snappen, hoef je geen hogere economie gestudeerd te hebben. Stelletje prutsers, boeven, incapabele snotapen, oplichters, leugenaars die als leider een moordenaar en cokedealer hebben. Wel jammer dat de meeste suries in su helemaal niet doorhebben dat er al 10 jaar een loopje met ze wordt genomen. Sarie tori boi!


  Maak melding

 64. De. Fondsen hadden net zo goed een miljard SRD kunnen bevatten. Ze worden niet gevuld door Hoefdraad en niet besteed door een missionaire Hoefdraad


  Maak melding

 65. Boefdraad heeft zelf gezegd dat het noodfonds nog niet gevuld is en dat ze het van maand tot maand zullen bekijken.
  Wanneer het gevuld zal worden zal er 100% zeker flink gesjoemeld worden met de gelden door de paarse rovers. De verhoging van AOV, AKB etc zal voor de maand mei wel rondkomen omdat men de verkiezingen wilt winnen en na de verkiezingen zal het gegarandeert heel gauw ophouden want je gaat dan horen dat er geen geld meer is. Het pompen van zoveel SRD’s in de economie zal ook 100% zeker zorgen voor een hogere koers en hogere winkelprijzen waardoor mensen niks zullen hebben aan al dat tijdelijk extra geld.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.