VHP: Noodwet in deze vorm overbodig

51
DNA-suriname

De VHP is van mening dat de concept noodwet in zijn huidige vorm overbodig is. Alle onderdelen die niet gericht zijn op de bestrijding van de corona-epidemie moeten worden geschrapt. Het huidige voorstel geeft de regering ongecontroleerde macht en zal fundamentele burgerrechten inperken. De maatregelen om de corona-epidemie te bestrijden moeten uitsluitend gebaseerd zijn op adviezen en inzichten van onze experts uit de gezondheidszorg.

Wereldwijd hebben democratische landen verregaande maatregelen genomen, zonder de grondwet buiten werking te stellen of essentiële rechten zoals de vrijheid van meningsuiting in te perken. Er zijn nu al voldoende wettelijke- en bestuurlijke instrumenten om sturing te geven aan de bestrijding van de corona-epidemie.

De noodwet brengt ook allerlei andere vragen met zich mee, zoals de periode dat het van kracht zal zijn en vooral het mandaat en de rol van de Nationale Assemblee. Voor de VHP is bijvoorbeeld niet duidelijk waar de geldigheidstermijn van drie maanden, die in de wet wordt genoemd, op is gebaseerd. Wereldwijd worden maatregelen rond de corona-epidemie genomen, die steeds van kortere duur zijn en telkens geëvalueerd worden op basis van de feitelijke ontwikkelingen rond de epidemie.

Voor de VHP staan de gezondheid en het welzijn van de bevolking in Suriname centraal. Als partij ondersteunen zij daarom de door medische deskundigen geadviseerde maatregelen, zoals onder andere ‘social distancing’ en een verbod op samenscholing in grote groepen. “Op dit moment hebben wij geen indicaties of deze deskundigen meer of aanvullende maatregelen nodig achten. We kijken uit naar hun adviezen, die naar onze mening doorslaggevend moeten zijn”.

Wat de partij zorgen baart is het feit dat de regering het coronavirus situatie kennelijk wil aangrijpen of zelfs misbruiken voor verdere inperkingen van een aantal burgerrechten, door middel van een noodwet. Elke beperking moet ons inziens geworteld zijn in de vraag of het bijdraagt aan de bestrijding van de corina-epidemie. Geen enkel ander criterium mag volgens de VHP leidend zijn in deze situatie.

Volgens de partij wordt de Surinaamse samenleving nu geconfronteerd met extra zorg over de eigen gezondheid. Dit boven op de economische ellende die zij ondervinden door het wanbeleid van deze NDP-regering. De regering wil nu een noodfonds instellen om de financiële ellende van personen en bedrijven te verlichten. Een dergelijk noodfonds hoort niet thuis in een noodwet. Dat fonds kan de regering nu al instellen. De VHP had eerder gepleit voor een dergelijk fonds, maar zoals vele andere deskundige adviezen heeft de regering niet willen luisteren.

De VHP verzet zich ook tegen bevoegdheden in de noodwet die het de DNA feitelijk onmogelijk maken het financieel beleid van de regering te controleren. Het biedt zelfs de ruimte om bijvoorbeeld de kasreserves verder te plunderen of over te gaan tot monetaire financiering. Allemaal bevoegdheden die de regering zonder overleg of politieke controle kan doen, als de wet wordt aangenomen. De VHP zal zich in het DNA tegen deze zaken verzetten, meldt de partij in een persbericht.

51 REACTIES

 1. Ik heb het altijd gezegd en ook nu op deze vroege ochtend, zeg ik het opnieuw. De intelligente Surinamer is lid van de VHP en steunt die partij. De dommere en luie zwarte/bruine keskieshies zitten bij de NDP. Natuurlijk wordt deze noodwet door de president gebruikt om de vrijheid van meningsuiting verder te beperken. De onderontwikkelde Surinamer zal de noodwet niets uitmaken uit angst dat een gladharige het voor het zeggen krijgt. Leef in angst beste onderontwikkelde landgenoten maar hou in het vervolg ook de smoelwerk dicht over hoe slechts het gaat.
  Noodwet om het Coronavirus te bestrijden ?
  Mi Mars papa !
  gemodereerd

 2. Kan je nagaan hoeveel wetten door deze graaiers zijn gemaakt/aangepast om het land verder te gaan plunderen waar het volk bij staat.

  Kondremang”s, massaal op stand komen!!!

  Dit is puur mond dicht snoeren en verder gaan met plunderen.

  Opritten met deze dictator en consorten!!!!


  Maak melding

 3. @GP. Oproep om in opstand te komen is aan het verkeerde volk gericht. Ieder ontwikkelt volk, heeft een dergelijk oproep niet nodig. Dat volk was uit zichzelf de straten opgegaan, had barricades opgeworpen en het werk neergelegd zoals de gele hesjes in Frankrijk deden. Het Surinaamse volk heeft alleen een te grote bek maar geen daden. Het is ook geen trotse volk maar een volk dat alleen maar en overal bedelt. Van zo een volk hoef je niet te verwachten dat ze massaal de straten opgaat om tegen deze wet te demonstreren. Hoe goed ook jouw oproep bedoeld is.


  Maak melding

 4. Noodwet, de Corona-crisis treft Sranan niet
  hard, de reeds getroffen maatregelen schijnen
  te werken !
  Misschien wat aanscherpen en beter handhaven !

  Een noodwet Uitzonderingstoestand is totaal overbodig
  en wordt door de Paarse machthebbers misbruikt om
  financien/gelden los te krijgen of om via monetaire
  financiering alweer geld van de Srananmans te gaan
  verbrassen/corruptie te plegen !

  Het door het Bankroet van Sranan, gevallen Paarse
  regiem tracht door financiele manipulaties het Faillissement
  van de staat Sranan te verdoezelen !

  Het Sranan Volk doorziet de leugens en het bedrog van
  de Paarse politici !
  Ook de obligatielening geplaatst tbv aankoop Afobakadam
  kan de regering niet goed afwikkelen !
  Sranan krijgt renteverhoging van 3 %, als boete, te betalen !

  De ogen zijn thans gericht op de gewone banktegoeden van
  alle staats- en commerciele banken in Sranan !

  Banken moeten, direct, allemaal, aangifte doen bij Justitie voor de
  Diefstal/roof van de kasreserves van meer dan 100 miljoen USD !
  Misschien gaan dan de hersenen van de Paarse toppolitici weer
  normaal werken !
  Arrestatie, bewaring en voorlopige hechtenis zullen zeker helpen !
  Sluit al deze Paarse valutareserve-boeven op !

  Pot verstan dji deng Paarse fufurman disi !!!!!
  gemodereerd

 5. Suriname verkeerd sinds 1975 failliet. 45 jaar af van Nederland en de levensstandaard is alleen maar achterop gegaan. Wij vinden het goed zo. Daarom komen wij niet in opstand.


  Maak melding

 6. De NDP ontmantelen, de laan uitsturen en er voor zorgen dat er integriteit voorwaarden bij wet worden vastgesteld voor een ieder in de politiek, de regering en voor elk ander overheidsfunctie.
  Dit zou pas echt een REVOLUTIE zijn.

  O P S T A N D ! !

  Justitia Pietas Fides.

  Wi no sa frede. Gado na un fesimang.

  Red jouw Suriname. Krakti !


  Maak melding

 7. Bumblegum.. Je leert het nooit meer he? Ik denk niet dat je blank bent. Zo te zien heb je weer boze zwarte/bruine apen dromen gehad.

  De intelligente surinamer zijn lid van de VHP.

  Aan je taalgebruik begin ik nu echt aan te twijfelen, ntellectuelen kiezen namelijk hun taalgebruik zorgvuldig uit.

  Fijne dag.


  Maak melding

 8. De wet is alleen bedoeld om mpp bouta en de paarse ratten een vrijbrief te geven om verder te roven van het volk. Alle banktegoeden van de burgers zullen toegeëigend worden. Mensen, haal jullie jullie gelden alvast van de banken. Het ziet er niet goed uit. Na 26 mei kunnen jullie de gelden terugbrengen. Dan is Chan die bewaakt. Niemand kan dan meer stelen van het volk. De graaiers zijn dan achter slot en grendel in Santo Boma. Yes we CHAN!


  Maak melding

 9. Vice president
  Wij hebben niet gegrepen naar een noodtoestand.
  Vice president
  In beide gevallen hebben wij vooruit gekeken.
  Vraag aan de vice president
  Hadden de regering / coalitie / president in alle gevallen vooruit gekeken dan was er vandaag de dag geen sprake van “sranang skeer” dat er geen geld is om wat te doen om de economische teruggang die zo een crisis veroorzaakt op te kunnen vangen.

  De vice president zegt “wij willen de mogelijkheden niet misbruiken”
  Wel Adhin jullie hebben van de crisis misbruik gemaakt. Zie de valuta wet die de coalitie nu wel voor een deel in moet slikken want zelfs de CBvS het er niet mee eens is.
  Zal Roemer dan ontslagen worden?
  De valutawet zal weer door de slokdarm van de coalitie gedrukt worden om die in te slikken en met een beter wet te komen die aan zijn doelstelling zal voldoen


  Maak melding

 10. Als er zoveel onvrede heerst,er wordt gestolen,bedrogen, zand in de ogen strooien,steeds dezelfde riedel in de oren,men wordt aan alle kanten genaaid door de regering.dan massaal de straat op gaan om te protesteren.want blijven klagen zet geen zoden aan de dijk. En niet 1dag protesteren,nee..dagen ,weken,maanden lang protesteren.zie andere landen.(frankrijk).de vraag is,is men daar toe bereid en wil je verandering, kom in actie.volks opstand.


  Maak melding

 11. Een hoge rechtbank in Ecuador heeft de voormalige linkse president van het land, Rafael Correa, veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf wegens corruptie.

  Zou dit ook in Suriname kunnen gebeuren?
  Zo ja dan komt dit dan op de reeds 20 jaar die de president heeft meegekregen door de rechtbank.
  Dan wordt Desi dus in Santo 100 jaar. Dang na bigi jari toch of niet


  Maak melding

 12. Hoe wil de VHP dit tegenhouden? Ze zijn niet voor niets de oppositie. Ze zijn gewend weg te lopen dan lopen ze nu toch weer weg? Zij hebben geen meerderheid in de DNA dus valt niks te verzetten. Zij kunnen protesteren hoe ze willen maar de wet komt er. Basta!!


  Maak melding

 13. Bigi Sma 8 april 2020 At 11:54

  Mee eens.

  Daarom zijn de NDP en al die Bouta-lovers bang voor de VHP.

  There is a new sherrif in town and the bad guys don’t like him.


  Maak melding

 14. Glenn
  De intelligente Surinamer is lid van de VHP en steunt die partij.
  Dit staat in mij reactie en jij maakt er zelf meervoud van.
  Jij schrijft “ de intelligente Surinamer zijn lid van de VHP”.
  Op basis van een zelf gecreëerde zinsconstructie meen jij een uitspraak over mijn intelligentie te mogen doen. Niet doen want je bent daartoe niet in staat!

  Ik heb nergens gezegd dat ik op de VHP stem of die partij steun. Ik heb nergens gezegd dat ik intelligent ben en nimmer ook gezegd dat ik blank ben.
  Jouw probleem is dat je kritiek of weerwoord niet verdraagt. Zo nu snel naar je Turkse buren rennen om dit stukje te laten lezen.


  Maak melding

 15. @ Bubblegum, tot welke groep behoor jij want iemand die zich verschuilt achter een anonieme account heeft niet veel in de melk te brokkelen. We kunnen niet toetsen waar jij je intelligentie vandaan haalt. Als je met keskesies bedoelt de zwarte mensen die op VHP stemmen dan vraag ik jou, mij een aap aan te wijzen die kroeshaar heeft. Elke aap die op deze wereld rondloopt heeft sluikhaar net als bij de Hindoestanen. Wie is dan meer aap als we naar de genetische overeenkomsten kijken?


  Maak melding

 16. Tak_Fi_Fosi

  8 april 2020 At 12:00

  Hoe wil de VHP dit tegenhouden? Ze zijn niet voor niets de oppositie. Ze zijn gewend weg te lopen dan lopen ze nu toch weer weg? Zij hebben geen meerderheid in de DNA dus valt niks te verzetten. Zij kunnen protesteren hoe ze willen maar de wet komt er. Basta!!

  ===================================================

  De wet moet wel passen binnen de grondwet en internationale verdragen. Ook moreel moet het kloppen. Een coronacoupe past daar niet in. Suriname is nauwelijk getroffen door Corona. Als vandaag de NDP slavernij wil invoeren dan heeft de bevolking dat maar te accepteren. Immers zij hebben een meerderheid in de DNA. Zo werkt dat niet.


  Maak melding

 17. De Concept Noodwet maakt duidelijk hoe paniekerig … hoe radeloos … de bandieten van de Nationale Dieven/Berm Partij zijn.

  De Nationale Dieven/Berm Partij wil uitstel van de verkiezing … laat dat duidelijk zijn.

  Ze kunnen niet eens met een kandidatenlijst naar buiten treden .

  Het is een hel of a job om “geschikte” kandidaten te interesseren.

  Een FATSOENLIJKE- en EERLIJKE burger wil niet op de kandidatenlijst van de Nationale Dieven/Berm Partij.

  Onbenullen z.a. V.V.@Waldo … Mislukt Product @ RobG … Bosbewoner Pakira-tigri …
  Travestiet @Wendy … Blood brother moordenaar @ Damsco … Paraman, Luciën en Glenn
  liggen voor het oprapen.

  Uitstel van de verkiezing is geen AFSTEL …. slechts uitstel van EXECUTIE !!!!!

  De Noodwet heeft niks van doen met Coronavirus bestrijding !!!!!!


  Maak melding

 18. Geen enkel land heeft nog de grondwet buitenwerking gezet. Suriname staat wel op dit. Coronavirus komt als een geschenk uit de hemel voor de NDP


  Maak melding

 19. Deze noodwet zal voor dit paarse geboefte nog de enige oplossing zijn, om aan geld te komen, hetzij door het oneigenlijk toeeigenen van de overgebleven kasreserve, of gebruik maken van monetaire financiering, want met hun junkstatus van triple C, heb je geen mogelijkheden meer op de financiele markt.


  Maak melding

 20. In een beschaafde en moderne democratie is het niet mogelijk dat je met een ‘gewone’meerderheid zo een ingrijpende wet aanneemt.
  je zou een 2/3 meerderheid moeten hebben
  gemodereerd

 21. Tak_Fi_Fosi 8 april 2020 At 12:06
  @ Bubblegum, tot welke groep behoor jij want iemand die zich verschuilt achter een anonieme account heeft niet veel in de melk te brokkelen. We kunnen niet toetsen waar jij je intelligentie vandaan haalt. Als je met keskesies bedoelt de zwarte mensen die op VHP stemmen dan vraag ik jou, mij een aap aan te wijzen die kroeshaar heeft.

  Maak jij gebruik van je echte naam of van een alias ? Dus kom hier geen onzin uitkramen over het gebruik van een alias in samenhang met intelligentie van een persoon.
  Tweede punt over keskieshies heb ik al vaker verwezen naar de door Afonsoewa gebruikte bewoordingen. Toen hoorde ik geen enkele zwarte keskieshies of yapyapies hun verontwaardigingen uiten. Waar was jij ?
  Ten derde is het weer typerend voor jouw soort mensen. Ik benoem ieder groep in Suriname aks zwarte/ bruine/ gele en witte keskieshies en alleen de zwarten, waaronder jij, hebben daar problemen mee, terwijl zij door een eigen soortgenoot zo benoemd werd.
  Ergo je kletst gewoon uit je nek !


  Maak melding

 22. Een aap woont in een boom een mens woont in een huis .

  Boefdraad wanneer ga je geld hebben om de lening al te lossen je loop al drie maanden achter .

  De BOM van NDP is gesteren onploft door de lening niet af te lossen .

  W CHooghart word lijst trekker voor NDP in Paramaribo .


  Maak melding

 23. Ex-president Correa van Ecuador veroordeeld voor corruptie.
  De rechtbank oordeelde dat hij en 19 andere beklaagden schuldig waren aan het accepteren van 7,5 miljoen US dollar aan smeergeld van particuliere bedrijven in ruil voor staatscontracten.
  Het beleid van Correa werd gekenmerkt door grootschalige uitgaven voor sociale welvaart en infrastructuurprojecten, evenals wanbetaling van buitenlandse leningen en spanningen met de VS.
  Rafael Correa vindt dat hij het slachtoffer is van politieke vervolging.

  Bigi Sma 8 april 2020 At 11:54
  Helemaal eens met je posting.
  Zo herkenbaar!

  En als deze regering zo doorgaat, het grootse deel van het volk zit toch al thuis, dus gewoon de rest van de boel op slot zetten zodat het hele land stil komt te liggen. Moet je zien hoe snel ze verzuipen.


  Maak melding

 24. Noodwet, de Corona-crisis treft Sranan niet
  hard, de reeds getroffen maatregelen schijnen
  te werken !
  Misschien wat aanscherpen en beter handhaven !

  Een noodwet Uitzonderingstoestand is totaal overbodig
  en wordt door de Paarse machthebbers misbruikt om
  financien/gelden los te krijgen of om via monetaire
  financiering alweer geld van de Srananmans te gaan
  verbrassen/corruptie te plegen !

  Het door het Bankroet van Sranan, gevallen Paarse
  regiem tracht door financiele manipulaties het Faillissement
  van de staat Sranan te verdoezelen !

  Het Sranan Volk doorziet de leugens en het bedrog van
  de Paarse politici !
  Ook de obligatielening geplaatst tbv aankoop Afobakadam
  kan de regering niet goed afwikkelen !
  Sranan krijgt renteverhoging van 3 %, als boete, te betalen !

  De ogen zijn thans gericht op de gewone banktegoeden van
  alle staats- en commerciele banken in Sranan !

  Banken moeten, direct, allemaal, aangifte doen bij Justitie voor de
  Diefstal/roof van de kasreserves van meer dan 100 miljoen USD !
  Misschien gaan dan de hersenen van de Paarse toppolitici weer
  normaal werken !
  Arrestatie, bewaring en voorlopige hechtenis zullen zeker helpen !
  Sluit al deze Paarse valutareserve-boeven op !

  Pot verstan dji deng Paarse fufurman disi !!!!!
  gemodereerd

 25. Het Surinaamse volk is voor de zoveelste keer een loer genaaid . Als tegemoetkoming kreeg het volk een voedselpakket ….. hier moet wel 100 srd voor worden betaald! En nog zijn we bereid om dit als een gebaar van goede wil te zien. Sari Tori.


  Maak melding

 26. Bumblegum … Je bent iemand van Hindoestaanse afkomst. Je hoeft niet schijnheilig te doen. Komt gewoon voor uit dat jij een Hindoestaan bent en VHP stemt. Er is niks mis mee.

  Het dagelijkse gelul van de Verstrooide professor…Bumblegum ofwel Ramlal is genoeg.


  Maak melding

 27. Die ja knikkers hebben de wet toch goed gekeurd.Deze zes en twintig moeten opgesloten worden.Ze zijn gewoon vijanden van het volk samen met hun hoofdman.


  Maak melding

 28. Glenn 8 april 2020 At 13:53
  Bumblegum … Je bent iemand van Hindoestaanse afkomst. Je hoeft niet schijnheilig te doen. Komt gewoon voor uit dat jij een Hindoestaan bent en VHP stemt. Er is niks mis mee.

  Het dagelijkse gelul van de Verstrooide professor…Bumblegum ofwel Ramlal is genoeg.

  Ga aub je emotionele momenten met je familie delen zwarte yapyapie. Je klinkt behoorlijk gefrustreerd en zoals ik het al zei, je bent iemand die geen kritiek verdraagt. En nogmaals ik stem niet op een van de grote partijen. Trouwen zwarte keskieshie waarom maak jij je zo druk ? Jij woont al 40 jaar niet meer in Suriname en je mag niet eens stemmen. Toch kom je hier de grote meneer uithangen .


  Maak melding

 29. Deze bijzondere maatregel is wel nodig om het Suriname volk over de crisis heen te leiden. De sociaaleconomische situatie was al niet fraai voor Suriname überhaupt vóór dit ongewenste virus zijn intrede in de wereld deed en hierbij ook Suriname. De impact voor Suriname als zijnde een kleine economie, is verschrikkelijk . Dus ,moet je proactief handelen. Dit alles via wetgeving en regeling. In de DNA. Het zou niet stroken handelingen te plegen die buiten dit kader vallen. Het recht op vrije meningsuiting blijft uiteraard van kracht. Maar degenen die valselijk nieuws verspreiden aangaande het coronavirus , meestal vanwege politieke doeleinden, hebben nu een probleem. De speciale bevoegdheden zijn ook noodzakelijk om zaken in goede banen te leiden. Het betekent dat de wet jou de mond snoert net zolang alles in kannen en kruiken is. Was er geen corona ,zou er ook geen noodzaak zijn deze maatregel te treffen. Dus kun je met recht stellen dat het de schuld van de CORONA is. A no mi, a no lanti , na CORONA. Je kunt je wel verzetten en de meerderheid telt. Ik wil wel eens zien hoe in deze coronatijd, mensen op straat gaan.


  Maak melding

 30. De wet is aangenomen. Doe er wat aan als power hebt. VHP is gewoon een tandeloze tijger die hoort in de oppositie en daar ook gaat blijven. Het volgende item wat de Surinaamse regering binnen nu en twee weken gaat aanpakken is de verkiezing. Die wordt uitgesteld. Er zal een protest komen van de VHP maar dat deert niet de regering gaat gewoon door.
  VHP komt nooit aan de macht.


  Maak melding

 31. De coronavirus is een smoes van bouta de van moord veroordeelde crimineel om voor altijd aan de macht te blijven.!!
  Surinamers ,in ander landen waar verkiezingen gehouden moeten worden zijn de verkiezingen niet uitgesteld.Zelfs met coronavirus die heerst gaat men stemmen.Stemmen is jou democratische recht als burger en niemand kan dat van jou afpakken.Jij als burger moet een leider kiezen.Surinamers staan wel niet bekend voor het kiezen van de juiste leider ze hebben gekozen voor lijder bouta.
  Surinamers herstel jullie je mistake en stem op 25 mei deze criminele ndp regering weg.
  Doe wat goed is voor je land.
  Overal heerst de coronavirus crisis ,geen enkel land is bespaard ,maar geen enkel leider maakt misbruik van de situatie.
  Er zijn landen die het 1000x erger hebben dan Suriname.Daar maken ze niet misbruik van coronavirus ,ze zijn bouta niet en zitten dus ook niet met vuile streken.
  Voor de ndpers is de coronavirus een zegen.Ze zijn verzekerd dat hun baasje dankzij coronavirus aan de macht zal blijven.
  Surinamers vecht voor je recht .eis verkiezingen en stem!


  Maak melding

 32. Deze bende roof en neem beslissingen het is een coup de verkiezing word afgeblazen en dief en zijn vrouw stelen en vernietig sur een bende die geen veiligheid kan garanderen als het voorbij is gaan we niet meer naar sur geen veiligheid voor toeristen


  Maak melding

 33. Bumblegum.. Je tweede punt zegt al genoeg wat voor persoon jij bent.

  Alles wat je uit jouw racistische gedachtengoed kan misbruiken ga je gebruik van maken.

  Achterlijk dwaas.

  Trouwens heb je geen baan? Of zit je 3 hoog in een grachtengordel je gal uit te spugen al alles wat donker is.

  Ga lekker jouw alcoholische versnapering naar binnen slokken, want daar ben je blijkbaar heel goed in Bumblegum( Fake name).. Zelf jouw voornaam durf je niet te vermelden stoere vent achter de computer.


  Maak melding

 34. Assamblee poep paleis en een paar rijke lui zijn bezittingen in brand steken
  Is al eerder gedaan in 82 herhaling is nu nodig door de bevolking

  Of gaan we rustig doorslapen zo als altijd,fam stuurt geld en pakket.
  Ung jang mi Mars
  gemodereerd

 35. @ Waldo, De VHP is niet tegen alles. Ze zijn niet tegen de winbare oliereserves die nu zijn gevonden. Ze willen die hele oliekoek hebben. Ze willen niet delen. Dan worden ze nog rijker en gaan ze nog meer de bepalen wanneer de koers omhoog gaat en wanneer niet. Ze hebben de Cambio’s in diepe shit gebracht want de VHP is de partij van witwassen van illegaal verkregen gelden Nu Bouterse te slim af is geweest met de valuta wet, mikken ze nu op deze wet maar ook hier gaat hun hoop de grond ingeboord worden. Ze hebben die stront te lang gemaakt door hun secondanten op Facebook en andere media te instrueren fakenews te verspreiden en ook lekken de VHP leden in de assemblee en andere overheidsinstanties voortdurend staatsgeheimen. Dat gaat binnenkort aangepakt worden. Wie niet de regering volgt en maar blijft lekken zal zonder werk komen te zitten.


  Maak melding

 36. @Tak_fi_fosi
  De VHP geeft niet op zonder gevecht te leveren.En jij?
  Schaam je !
  Je bent een last voor Suriname!
  Doe wat voor je land het is niet omgekeerd zoals jij denkt.


  Maak melding

 37. Na de verkiezing een pleintribunaal en alle 27 duivels in het publiek berechten bij veroordeling mag het volk,wij dus ze met alles en nog wat bekogelen voor alle ellende waarin ze ons ,het volk hebben gestort,al hun bezittingen confisceren en e.v aan de armen uitdelen.


  Maak melding

 38. Na verschillende artikelen en reacties van bepaalde mensen gezien te hebben, ben ik tot de conclusie, dat men liever het schip laat zinken, dan het aan een partij geeft, omdat ze gruwelijk hekel hebben aan Hindoestanen. Simpel omdat ze jaloers zijn. Waarom? Omdat de Hindoestaan een ras is die heel snel ontwikkelt en vooruit gaat. Die racisten willen liever alles in eigen eer hebben. Niet de inheemse, maar je hebt een bepaalde ras die denkt dat Suriname hun toe behoort. Ze schreeuwen hard op, VHP koelie partij, terwijl ooit NPS als eerst als blaka mang partij is begonnen. NDP is multi etnisch, alleen voor de show. Ze zegge “als je die koelie de macht geeft, deng auw poeroe ka gie”. Wel, NDP ai poeroe ka gie oeng 10 jarie kba, if ano moro.
  gemodereerd

 39. De VHP heeft vandaag de kandidatenlijsten voor alle tien districten in Suriname bekendgemaakt. Het zijn lijsten die in zijn geheel een nationale uitstraling hebben, zegt de VHP in een persbericht. In vijf van de tien districten wordt de lijst voor De Nationale Assemblee (DNA) getrokken door een vrouw. Het is voor het eerst in haar geschiedenis dat de VHP zelfstandig, in alle districten de verkiezingsstrijd voert. De DNA-lijsten zijn een weerspiegeling van hun district en de uitkomst van het transformatieproces van de VHP tot een waarachtige nationale partij, zegt de partij. “We zijn er trots …

  Chan for Pres. Yes we Chan


  Maak melding

 40. Kondremangs
  Waldootje en die andere bongrobita. …..kunnen jullie 1 vraag beantwoorden? ??? Hoe komen DiDiBri. ……abrafoefoerhams. …graanoogst. ..Neede en boereveen aan hun “rijkdommen “???? Door hard werken? ??? Erfenis? ??? Nee broodschrijvers van ontspannings Centrum voor Criminelen En Recidivisten. …DOOR STELEN. .LIEGEN EN BEDRIEGEN. .MOORD EN DOODSLAG. ..EN DRUGSHANDEL. ……AANHANG VAN EEN VEROORDEELDE MOORDENAAR EN DRUGSDEALER. ….
  TIME WILL TELL! ! !
  NOBRUYA


  Maak melding

 41. Vroeger maakte het de Amerikanen niet uit hoeveel keren Burham de verkiezing daar manipuleerde en een socialistische richting voer.Maar met de vondst van olie voor de kust is Guyana nog steeds een bananen republiek maar met olie.En de Amerikanen hebben Granger duidelijk gemaakt dat er niet gesjoemeld moet worden met de uitslag van de laatste verkiezing.
  Er zal een dergelijke brief ook naar Sur.gestuurd zijn in verband met de verkiezingen.Misschien met de waarschuwing dat als de pikin ingi boi aan uitstel van de verkiezing denkt,hij binnen kort zijn zoon mag gezelschap houden in een Amerikaanse gevangenis.


  Maak melding

 42. De staats kast is leeg geroofd tot de laatste 6 weken van NDP Regering .

  Zombies en demonen zijn ze geworden in NDP voor al de hoogopgeleide schurken .


  Maak melding

 43. surinamers zijn geen eensgezind volk dus opstand zal er nooit komen ieder denkt in zn eigen belang
  domme volk ze laten de moordenaars vrij rondlopen en ook de rovers jmmr dat er niemand is die echt durft alleen bla bla ,ieder houd zn hand op echt jmmr.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.