Surinaamse medici per 15 juli in actie; geen vertrouwen in Staatsziekenfonds

10
Vereniging van Medici in Suriname niet te spreken over uitspraken president en ministers

Huisartsen in Suriname zullen vanaf maandag 15 juli de dienstverlening aan SZF-verzekerden beperken tot alleen cito gevallen en wel tot 10.00 uur. Hierna zullen zij samen met de specialisten om 11.00uur in beraad gaan. Dit besluit hebben de medici genomen tijdens een algemene ledenveradering van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS).

Het communiqué van de VMS: De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Medici in Suriname (de VMS) heeft op 10 juli 2019 bijeen:

Overwogen: – zij na haar ALV van 25 maart jl., waarbij ernstige bezorgdheid is geuit over de ernstig verontrustende negatieve ontwikkelingen in de gezondheidszorg in ons land, waarvan patiënten de dupe zijn en nog verder worden, jammer genoeg weinig tot geen verandering heeft gemerkt en dat de vooruitzichten op het behoud van kwalitatief hoogwaardige zorg ronduit slecht zijn;
– de tekorten aan medische verbruiksartikelen en medicamenten nog steeds niet tot een duurzaam aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht;

– schaarse geldelijke middelen worden aangewend voor zaken die de lopende en urgente medische zorg niet ten goede komen, zoals de aankoop van het Zorghotel, de bouw van ziekenhuizen en het aantrekken van o.a. Cubaanse artsen, zonder dat er vooraf een gedegen studie met alle actoren is verricht naar de noodzaak hiervan;

– de VMS, de Surinaamse huisartsen en medisch specialisten, of zij nu lid zijn van de VMS of niet, worden geweerd en zelfs publiekelijk in de media door overheidsinstanties, waaronder m.n. het SZF, gecriminaliseerd;

– de door het zorgcollectief aangedragen en gedegen overwogen oplossingen stelselmatig worden genegeerd;

– het SZF nog steeds moedwillig geen uitvoering geeft aan de door partijen (zowel SZF als VMS) getekende overeenkomst van maart 2018 (bij partijen bekend als “Het Résumé”) om een deel van de problematiek op te lossen;

– het SZF volhardt in het eenzijdig toepassen van absurde regels, waardoor inhoudingen onterecht worden gedaan en zorgverleners, waaronder ook ziekenhuizen, in een financiële impasse geraken en sluiting en wegvallen van de noodzakelijke zorgverlening dreigt;

– transparantie van de financiële administratie en van betalingen bij het SFZ (waarop geen wettelijk toezicht wordt uitgeoefend en waarvan jaarrekeningen al jarenlang niet meer verschijnen) absoluut ontbreekt, maar waarbij bij toevallige controles blijkt, dat afrekeningen niet conform afspraak en goed fatsoen gaan;

– ook door andere overheidsinstanties opgemerkt is dat de financiële geldstromen bij het SZF onduidelijk zijn en discrepanties vertonen;

– tot nu toe, ondanks de vele gesprekken en toezeggingen door het SZF, de Minister van Volksgezondheid c.q. de Regering, er niets concreets is nagekomen met betrekking tot de oplossingsgericht gemaakte afspraken;

– het SZF geen gesprekspartner meer van de VMS is, een rol welke vanwege alle perikelen met het SZF is overgenomen door de Minister van Volksgezondheid zelf;

– verreweg de meeste problemen hun oorsprong bij het SZF vinden, waarbij uit de media is vernomen dat met een aanstaande verandering in regelgeving dit SZF nog meer verantwoordelijkheid zal krijgen en de chaos daarom niet meer te overzien zal zijn.

Besloten dat:In een weloverwogen poging het tij te keren, zij alvast ertoe over gaat haar leden te adviseren de administratieve relatie met het SZF te herzien en wel als volgt:
Aangezien een SZF “garantiebrief” in de praktijk niet vertegenwoordigt en dekt, waarvoor die zou moeten staan en SZF verwijsbrieven, recepten, laboratorium aanvragen en overige dat ook niet meer doen, deze zogenaamde garantiebrieven niet meer te gebruiken ingaande maandag 15 juli 2019.

Hiervoor in de plaats de gebruikelijke particuliere documenten zullen worden gebruikt. Het staat de patiënt vrij, deze documenten door de medische dienst van het SZF te laten overschrijven/te garanderen.

De huisartsen op maandag 15 juli 2019 de dienstverlening aan SZF-verzekerden zullen beperken tot (alleen) cito gevallen en wel tot 10.00 uur, waarna zij om 11 uur in beraad zullen gaan om het vervolgtraject te bepalen. De specialisten eveneens op maandag 15 juli a.s. om 11.00 uur in beraad zullen gaan (voor zover de werkzaamheden dat toelaten). Aan alle patiënten duidelijk uitleg en instructies zullen worden gegeven.

Ten overvloede benadrukt wordt door de leden dat elke patiënt zal worden behandeld op de manier zoals het hoort.Ten slotte nu de impasse, waarin de VMS met de huidige SZF-leiding is geraakt, inclusief de leiding van haar medische dienst, onoplosbaar is gebleken door het absoluut ontbreken van vertrouwen in de leiding, dan ook -in het belang van met name de SZFverzekerden- dringend geadviseerd wordt deze leiding terstond te vervangen.

De VMS hoopt van harte, dat dit werkelijk er toe zal leiden, dat het tij ten positieve keert. Het belang van de Surinaamse patiënt is ons allen heilig!

N.B. De VMS zal wekelijks aan de hand van de ontwikkelingen de situatie evalueren en zo nodig bijstellen.”

10 REACTIES

 1. Weer een snoepreisje naar Ghana, minister Dikan, stamhoofden en gevolg.

  Opbrengst van deze reis, is verbetering van de gezondheidszorg in Suriname.

  Prioriteiten mie booi


  Maak melding

 2. Mij verbaast het dat ze nu pas met deze actie zijn gestart!!!.
  Het gedrag van deze de heren is zeer voorspelbaar!! Ze voelen zich op hun tenen getrapt.
  Denken deze heren dat zij de baas zijn op het Ministerie van Volksgezondheid in Suriname.

  Ik hoop dat de overheid ze laat vervolgen voor iedere patient die tijdens deze actie overlijd.
  Stelletje oplichters.


  Maak melding

 3. Mocht de dictator Bouterse op korte termijn medische zorg nodig hebben dan stel ik voor om die te onthouden in de hoop dat hij komt te overlijden. Een geweldig win- win situatie !


  Maak melding

 4. Wanpraktijken hebben te maken met wandaden. Maar ze zijn nooit ervoor gestraft. Hoe kan de grootste crimineel de kleine nu straffen. Dat is ‘s-Lands grootste probleem.


  Maak melding

 5. Het reeds jaren een grote chaos en boevenbende in onze hele zorgstelsel. Niet alleen onze ziekenhuizen ook de verzorgingshuizen wordt er flink schaamteloos gestolen van onze bejaarden. Een ieder probeert elkaar de hand boven het hoofd te houden. Ze zwijgen als het graf. Deze wantoestanden moeten echt de wereld uit. Wanneer je het van dichtbij mee maakt, zakt je broek letterlijk van je kont af. Wat een smerige mentaliteit heeft men zich eigen gemaakt. De lijdende partijen zijn de hulpbehoevenden, daar wordt verschrikkelijk mee gesold en respectloos mee omgegaan.
  Sarie Torie


  Maak melding

 6. SZF moet flink doorgelicht worden want hoogstwaarschijnlijk is het een grote boevenbende daar en dat is niet zo verwonderlijk want het is algemeen bekend dat verzekeraars, bankiers en politici grote witteboordencriminelen zijn.


  Maak melding

 7. Sinds SZF dat BaZo gedoe heeft overgenomen is het een grote puinhoop daar.
  Nu worden i.v.m. de verkiezingen Basiszorg kaarten verdeelt door het ministerie van Sociale Zaken alsof het snoepgoed is. Het is gewoon een on-en minvermogenden kaart 2.0 geworden.


  Maak melding

 8. Ik was ook een tijdje particulier verzekerd bij SZF. Toen nam SZF dat BaZo kaarten gedoe over en vervolgens werd m’n premie met bijna 100% verhoogd door die boevenbende.
  Nou ik had toen gelijk m’n verzekering opgezegd want ik was niet van plan om te gaan betalen voor die mensen die een ‘gratis’ BaZo kaart kregen.


  Maak melding

 9. Breaking: Acties VMS opgeschort tot donderdag
  14 Jul, 17:01
  foto

  De actie aangekondigd voor maandag door de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) is opgeschort. Er is overleg geweest onder leiding van president Desi Bouterse. Afgesproken is dat de president de ruimte heeft om zich te buigen over enkele cruciale punten. Partijen leggen zich verder het zwijgen op in deze kwestie. De acties zijn opgeschort tot donderdag 18 juli.

  Verklaring na het onderhoud dat zojuist is afgesloten.
  “De minister van Volksgezondheid en directie, de Nationale Ziekenhuis Raad, directie Staatsziekenfonds en bestuur van VMS zijn zaterdag op initiatief van de NZR en zondag onder leiding van de president van de republiek Suriname in verband met de dreigende actie van de huisartsen en specialisten van de VMS bijeen gekomen.

  Partijen hebben knelpunten uitvoerig besproken, waarvan een groot deel is opgelost en waarover afspraken zijn gemaakt. Uit egards voor de president is afgesproken dat de acties worden opgeschort tot donderdag 18 juli, opdat de president enige ruimte heeft om nog enkele cruciale punten verder af te stemmen binnen de regering.

  Partijen hebben afgesproken een persstilte tot dan in acht te zullen nemen.”


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.