‘Geldzending van 19,5 miljoen euro had nooit in beslag genomen mogen worden’

52
De 19 miljoen euro uit Suriname zit nog steeds vast in Nederland
Heel veel Euro's

De geldzending van 19,5 miljoen euro vanuit Suriname had nooit door Nederland in beslag genomen mogen worden. Dat zegt de Belgische hoogleraar Internationaal Publiek Recht, professor Cedric Ryngaert, volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd. Ryngaert schreef dit als conclusie in een notitie ten behoeve van de Surinaamse banken, die eind juni bij de rechtbank Noord-Holland een klaagschrift tegen het Openbaar Ministerie in Nederland hebben ingediend, om het beslag op te heffen. 

In die notitie geeft hij een uiteenzetting over de positie van centrale banken in het internationaal recht. In het twaalf pagina’s tellende document geeft de rechtsgeleerde aan dat de geldzendingen vanuit Suriname vallen onder het exclusieve handelen en de taken van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en zodoende het volkenrechtelijk beginsel van staatsimmuniteit van executie van toepassing is.

Dit betekent dat Nederland in beginsel geen beslag, met inbegrip van conservatoir beslag, kan leggen op goederen van de CBvS. Het OM Nederland heeft met de inbeslagname van de door de CBvS verzorgde geldzending april vorig jaar, de soevereiniteit van Suriname geschonden. Gevolg daarvan is dat de inbeslagname onrechtmatig is, aldus de professor.

Eerder schreef De Ware Tijd ook dat het Openbaar Ministerie in Nederland heeft geprobeerd om banken waarvan de geldzending in beslag is genomen, af te persen. Dit zou volgens een ingewijde in deze zaak, zijn gebeurd nadat het OM kennelijk tot het inzicht was gekomen dat de inbeslagname onrechtmatig was.

52 REACTIES

 1. Binnenkort zal blijken, wat de ware toedracht zal zijn, die Belg moet niet voor zijn beurt praten, want die Surinaamse criminele regering, kwam ook niet overtuigend over bettreffende de herkomst van die 19,5 miljoen euro.


  Maak melding

 2. Ook een belangrijk motief voor Nederland is om aan te geven dat ze het ook moe zijn om steeds weer al grote drugsland bestempeld te worden. Misschien een verkeerde aanpak, maar ze hadden beter moeten denken , hierdoor vestig je alleen meer aandacht aan de situatie in eigen land. Deze afleiding heeft niet geresulteerd in een veranderde kijk op Nederland als het om Drugs en daarmee gepaard gaande criminaliteit gaat.
  Iedereen probeert zijn problemen op een voor hem goede manier op te lossen.


  Maak melding

 3. Professor Cedric Ryngaert schreef zijn rapport in opdracht van de getroffen Surinaamse banken. Dat plaatst hem in de positie van een advocaat die ook altijd zegt dat zijn cliënt onschuldig is. Uiteindelijk zal de rechter moeten oordelen of de inbeslagname al dan niet rechtmatig was.


  Maak melding

 4. Gaan zij nou de hele wereld bij betrekken?
  om hun gelijk te halen? DIT geld kon in eerste instantie niet verantwoord worden.
  Men had het eerst over China, en nu opeens de banken. Waarom hebben de banken toen niet meteen gereageerd? Neen dat kon toen niet dus moest met gezamenlijk een verhaal verzinnen. Straks halen zij Amerika nog erbij voor adviezen. Tjonge jonge wat een grote commedie is dit. Zo lek als een mandje. De mensen rechten worden.met de voeten betreden in Suriname dan wil men het nu gooien op dat Nederland dit doet.
  Een grote gillerd is dit. Witwaspraktijken, drugscriminaliteit viert hoogtij in Suriname.
  Deze bank moet dan ook dit geld verantwoorden. Bewijzen neerleggen. Kom met je boekhouding. Of heeft onze bank dit ook niet?


  Maak melding

 5. Een slechte professor. Hij heeft zichzelf benoemd tot professor. Zal wel een nakomeling zijn van een belgische slavendrijver.

  Hij zegt zelf ,,in beginsel,, en gaat later weer zichzelf tegen spreken. Nederland is echt niet gek om zonder toetsing van jurische regels het geld in beslag te nemen. Het heeft te maken met internationale bankenstelsel overeenkomst ter bestrijding van witwaspraktijken en het financiëren van terrorisme. Einde citaat!!!


  Maak melding

 6. Heeft Suriname geen Internationale rechts geleerde, die eerder tot deze conclusie was gekomen?

  Waarom heeft get zolang geduurd om tot deze conclusie te komen?

  Wat voor scholing hebben Van Tright, Boefdraad, Bouterse en zijn adviseurs genoten dat ze niet eerder tot deze internationale recht waren gekomen?


  Maak melding

 7. @@@Baboe bit Sjorie
  Het gaat hier om een BELGISCHE professor die zichzelf heeft benoemd.
  Zal wel een nakomeling van een slavendrijver zijn. De Belgen hebben ook flink huis gehouden in de Afrikaanse landen.


  Maak melding

 8. Ik heb alle vertrouwen in de nederlandse Rechtstaat. Het zal mij ontzettend verbazen als het geld niet verbeurd wordt verklaard. Dan heeft de internationale bankenovereenkomst geen toegevoegde waarde meer en zal als ongeloofwaardig worden bestempeld. Waarom van de criminelen wel het vermogen confiskeren en van een criminele drugsstaat niet of persoonlijk de drugspresident.
  Wordt vervolgd.


  Maak melding

 9. Of de republiek Suriname nu een/rechtsgeleerde(n ) heeft die van de hoed en de rand weten t.a.v. deze materie of niet heeft e/o als men vindt dat Professor Cedric Ryngaert zijn rapport in opdracht van de getroffen Surinaamse banken ( inclusief de CBvS), ddb. mini ster hoevie of wie dan ook geschreven heeft, vind ik het heel vreemd dat de 17 e rijkste land van de wereld en volgens vieze adje een land met 200 miljard aan natuurlijke rijkdommen, dat Nederland op de geldzending van 19,5 miljoen euro vanuit Suriname naar Nederland in beslag legt.

  Zie het aantal Surineds die in Nederland woont, Fransen, Surinamers in Frans-Guyana afgezien van de exportproducten van Suriname (oa Aardolie van Staatsolie Suriname), die valuta in Suriname brengen of sturen. Uit deze middelen komen er per jaar meer dan 100 miljoen Suriname jaarlijks binnen.

  Op grond dat er zoveel euries Suriname binnen komen is het verschil/saldo tussen inkomsten en dit 19,5 miljoen euries pea nuts op de balans. Suriname heeft dus een zeer sterke punt om Nederland erop te wijzen dat ze de plank volkomen mis slaat.

  Ik hoop dat Nederland inbindt en het geld gewoon vrij laat en naar sterke punten gaat zoeken, waarmee ze Suriname wel willen raken, maar wat ze hiermee doet is het westen bepaalt en Suriname moet maar zijn mond houden.

  Met dit punt wil ik aangeven dat Suriname de Surinamers niet op deze manier moet proberen te treffen. Ik ben ook een felle tegenstander van ddb en ndp-kliek, vervloekte paarse kakkerlakken, maar zaken moeten wel terecht zijn. Nederland heeft mij niet kunnen overtuigen dat wat zij doen, terecht is en daarom moeten ze er per direct het geld vrijgeven, waardoor de Surinamers er geen last van ondervinden.

  Surinamers moeten wel rationeel zijn, kritisch zijn, logisch denken en daarom op 25 mei 2020 een goede besluit nemen bij de Algemene Verkiezingen van de DNA en massaal stemmen voor de Vooruitstrevende HervormingsPartij (VHP) en alle andere politieke partijen in de DNA en er buiten. Personen die technocraten zijn, onbesproken gedrag, competenties, ervaring (inter)nationaal.

  De VHP gaat voor 28 of meer zetels bij deze verkiezingen.

  CS4Pres!

  Leve:
  – VHP,
  – andere huidige oppositie partijen in de DNA en de goede er buiten,
  – leiders van deze politiek partijen,
  – alle kiezers van Suriname die gaan kiezen voor de goede richting van Suriname en de Surinamers (inter)nationaal.
  – plan vision 2030 van de VHP,
  – plan van de andere politieke partijen in de DNA en die momenteel buiten zijn,
  -samenwerking,
  – productie, export, werkgelegenheid, welvaart, welzijn, werken voor de doelen, criminaliteitsbestrijding, enz.

  Hoera, Hoera, Hoera!

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 10. @@@Mokro
  Hier is sprake van omkering van de bewijslast. Het heeft te maken met internationaal bankenovereenkomst in het financiële verkeer, waarover de surinaamse banken terdege op de hoogte zijn en meerdere financiële transacties volgens de internationaal geldende banken verdragen reeds zijn overgemaakt. Maar in dit geval voldeed het niet aan de vastgelegde afspraken. De sur bank had dit al bij de verzending moeten weten. En ze hadden ook via de amerikaanse bank kunnen doen, maar die zijn veel strenger in de beoordeling van criminineel geld dan Nederland. Dus daar zouden 0% kans maken om te laten wisselen in dollars. Nederland was mild en coulancer maar nu zijn wegens de politieke druk, de banken veel strenger zijn geworden, meldingsplicht etc. en anders krijgen ze boetes opgelegd wanneer van de bestaande regels wordt afgeweken. Het is nu aan de Rechter dat te toetsen.

  De omkering van de bewijslast is, het binnengekomen valuta naar de sur bank, en nu inwisselen in dollars naar de eindbestemming toe. Het bedrag van € 19,5 miljoen is zonder bevestiging van digitaal verkeer door de sur bank dat vereist is, in contanten wordt verzonden voor omzetting in dollars. Was het zo dat na omzetting in dollar valuta het geld terug ging digitaal op rekening van de sur bank, dan was het verder geen probleem geweest. Het is de bedoeling na inwisselen dat dit bedrag zonder duidelijkheid van herkomst weer terug naar een verzender……………. dus niet op rekening van de sur bank, het is dan ook geen sprake meer van gemeenschapsgeld of Staats financiën. Een duidelijk voorbeeld van witwas praktijken. In het verleden deden de banken zoals ING en ABN een oogje dicht en hebben ze flinke boetes gekregen.


  Maak melding

 11. Op basis van verouderde wetgeving heeft hij gelijk.
  Verouderde wetgeving. Intussen heeft de wetgever niet stil gezeten. De aanslagen wereldwijd, waarbij geld zich gemakkelijk kon verplaatsen, heeft er toe bijgedragen dat wetgeving moest komen.

  Bovendien schrijft hij:
  “Dit betekent dat Nederland in beginsel geen beslag, met inbegrip van conservatoir beslag, kan leggen op goederen van de CBvS”
  dit zou kunnen en zal ook wel, maar dan kan de discussie gaan over
  1) het grondgebied: Suriname versus Nederland
  EN
  2) Teruggave
  als het geld terug wordt gegeven aan de CBVS dan nog is het verhaal niet afgelopen.
  Wat kan de CBVS met de Euro’s doen?
  Aanbieden aan DNB? Deze zal eisen dat de herkomst moet worden verklaard. Hetgeen zij nu ook eist.
  Su blijft zitten met Euro’s die ze niet kan gebruiken voor het doen van internationale betalingen.

  Prof Ryngaert geeft een uitzetting van de positie van centrale banken. CENTRALE banken.
  Dan wordt het klaagschrift niet-ontvankelijk verklaard. De indiener is niet alleen de CBVS, las ik enige tijd geleden op Waterkant, maar ook de particuliere banken.

  Interessante en leerzame discussie.


  Maak melding

 12. Met dit punt wil ik aangeven dat Nederland de Surinamers niet op deze manier moet proberen te treffen.Nederland heeft mij niet kunnen overtuigen dat wat zij doet, terecht is en daarom moeten ze er per direct stoppen en het geld vrijgeven, waardoor de Surinamers er geen last van ondervinden.

  Surinamers moeten wel rationeel zijn, kritisch zijn, logisch denken en daarom op 25 mei 2020 een goede besluit nemen bij de Algemene Verkiezingen van de DNA en massaal stemmen voor de Vooruitstrevende HervormingsPartij (VHP) en alle andere oppositie politieke partijen in de DNA en er buiten. Personen die technocraten zijn, onbesproken gedrag, competenties hebben, ervaring (inter)nationaal.

  Vision 2030 van de VHP en plan van de andere oppositie politieke partijen in de DNA en die momenteel buiten zijn en samen werken met hun gezamenlijke uitgewerkte plan voor de toekomst van Suriname en de Surinamers.


  Maak melding

 13. Ik heb laatst kunnen lezen (krant in Suriname) dat Suriname geen (girale) valuta heeft om betalingen via banken te verrichten.
  Suriname bezit veel contant geld dus is de vraag “hoe kan het dat Suriname geen girale valuta heeft om betalingen te verrichten?”
  Wie kan mij dit uitleggen?
  Moet Suriname weer gaan lenen om over giraal geld te beschikken?


  Maak melding

 14. De prof gaat voorbij aan het feit dat de pikin ingi boi bij zijn inauguratie Nederland financiele hulp had toegezegd.Toen die hulp niet kwam,heeft Nederland het zelf gepakt.
  En nu de gelden via Belgie sturen.Al zullen het roetzwarte gelden zijn,gaan de Belgen de gelden stroom niets in de weg leggen.Het zijn soevereine ontastbare gelden.


  Maak melding

 15. Misschien moet Suriname voortaan de Doksenclub inschakelen. Schijnt dat zij wel met de nederlandse autoriteiten weten te communiceren.


  Maak melding

 16. Heel interessante notitie van de eerwaarde professor.
  Er is helaas in mijn ogen een dilemma ontstaan door alle gehannes door Boefdraad en co.
  De casus zoals de professor hier opvoert is gebaseerd op de aanname dat de Centrale Bank van Suriname immuun is en er op haar bezit geen beslag gelegd kan worden door vreemde mogendheden.
  Dat wordt diepgravend en zelfs met Nederlandse jurispredentie aangetoond.
  De Professor geeft antwoord op de gestelde vragen niet meer en niet minder.

  Helaas is er vanaf dag nul heel duidelijk gesteld dat de CBvS slechts de vervoerder is. Ook dat valt volgens de professor onder immuniteit.
  ofwel klip en klaar echter de zaak zou in kannen en kruiken zijn als slechts de staat suriname of de CBvS de eiser zou zijn echter er is sprake van Eisers te weten CBvS, Hakrim, Finabank en DSB. Hoe kan een rechter de laatste 3 als staat en dus immuun verklaren.
  Slechts 1 van de 4 eisers is immuun en dat was de dienstverlener. de Eigenaren die eiser zijn zijn geen ban allen immuun of wel de rechter zal het slimme verhaal van de Professor niet mee kunnen nemen.

  Dit met dank aan het geklungel aan Surinaamse zijde.

  Blijft na de juridische zijde de morele zijde over. Die houdt in dat centrale banken zonder problemen witgewassen geld kunnen transporteren. Dit maakt de situatie alleen maar erger voor Suriname want welke legitieme bank zal nu nog cash euro’s van Surunaamse banken willen kopen zonder zelf het label witwasbank te krijgen.


  Maak melding

 17. We zullen zien. Hoop wel dat het geld vrijgegeven wordt en het girale verkeer weer zijn normale voortgang kan hebben. Hoe langer deze zaak duurt en dat is best wel een tijdje, hoe meer je het idee krijgt dat er behalve het tegengaan van witwaspraktijken, er ook een politiek tintje aan verbonden zit.

  In Nederland is men driftig bezig witwaspraktijken te bestrijden. Men weet dat Suriname ook onderdeel hiervan uitmaakt. Misschien was men net iets te enthousiast bezig en nam men het geld in beslag zonder een degelijke wettelijke grondslag. Suriname mag dan heel hard gaan schreeuwen maar is geen Amerika. Ik hoop in ieder geval dat het goedkomt.


  Maak melding

 18. @Pakiritigri
  Als mensen van het OM etc. met dit soort gevoelige dossiers achteraf blijken te enthousiast geweest te zijn dan is het einde carriere. Dat kan een reden zijn om je halsstarrig te verzetten.
  Ik denk eerder dat het onprofessionele gedrag van Hoefdraad de rode draad is alsmede de anti Nederland houding van de regering debet is.
  Er is op geen enkele wijze normaal contact mogelijk tussen redelijk niveau. De innercircle van Bouterse mag en kan alleen maar direct verwijgten en alles politiek maken .

  U zegt het correct witwassen is in Nederland een dingetje na nog al wat schandalen en natuurlijk de onomstotelijke marktleider positie in de XTC wereld.


  Maak melding

 19. Pakiratigri als Suriname nu eens gewoon ap de proppen komt met de herkomst van dat geld als ze dat al kunnen zal dat beslag voortduren, de bal ligt bij Suriname


  Maak melding

 20. @JoJo,

  Dit waren de woorden van de minister van Buitenlandse zaken van Nederland destijds:” Nederland zal met Bouterse alleen contacten onderhouden, op basis van functionele noodzaak”. Dat heeft minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken maandag laten weten in reactie op de verkiezing van Bouterse.” Ergens in 2010.

  Sindsdien is het bergafwaarts gegaan tussen Nederland en Suriname. Of, hij was alleen welkom in Nederland om zijn straf uit te zitten. How about that? Per slot van rekening is hij de vertegenwoordiger van het Surinaamse volk. Ik bedoel hiermee aan te geven dat het nodige respect dat Nederland aan het Surinaamse volk moet geven ontbeert. Het is niet andersom geschied.

  In dit licht is het niet verwonderlijk dat Suriname ook eieren voor haar geld gekozen heeft. In dit licht is het ook niet verwonderlijk dat Nederland, Suriname een hak probeert te zetten. De verhouding kan veel beter. De in beslagname was niet nodig geweest indien de betrekkingen goed waren. Want dan gaan autoriteiten eerst informaties uitwisselen om tot een conclusie te komen of het gaat over witwaspraktijken of niet. In dit geval is het Nederland dat eenzijdig een beslissing getroffen heeft. We shall see.


  Maak melding

 21. @JoJo,

  Dit waren de woorden van de minister van Buitenlandse zaken van Nederland destijds:” Nederland zal met Bouterse alleen contacten onderhouden, op basis van functionele noodzaak”. Dat heeft minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken maandag laten weten in reactie op de verkiezing van Bouterse.”

  Sindsdien is het bergafwaarts gegaan tussen Nederland en Suriname. Of, hij was alleen welkom in Nederland om zijn straf uit te zitten. How about that? Per slot van rekening is hij de vertegenwoordiger van het Surinaamse volk. Ik bedoel hiermee aan te geven dat het nodige respect dat Nederland aan het Surinaamse volk moet geven ontbeert. Het is niet andersom geschied.

  In dit licht is het niet verwonderlijk dat Suriname ook eieren voor haar geld gekozen heeft. In dit licht is het ook niet verwonderlijk dat Nederland, Suriname een hak probeert te zetten. De verhouding kan veel beter. De in beslagname was niet nodig geweest indien de betrekkingen goed waren. Want dan gaan autoriteiten eerst informaties uitwisselen om tot een conclusie te komen of het gaat over witwaspraktijken of niet. In dit geval is het Nederland dat eenzijdig een beslissing getroffen heeft. We shall see.


  Maak melding

 22. Nederland moet zo snel mogelijk dat geld vrijgeven. Er is geen juridische grondslag om het nog langer vast te houden.

  Suriname moet op zoek gaan naar andere manieren om € te verhandelen. Mischien een mogelijkheid om via Frankrijk of Italie wat te proberen. Zo zet je NL gelijk buitenspel.
  Verder is het ook belangrijk. Er zijn meerdere wereld valuta dan alleen $ & €. Houd reserves in andere mondiale valuta ook aan (Denk aan Renmibi of Japense Yuan). Die waardes hebben om import and export te kunnen garanderen. Hierdoor blijft SU niet afhankelijk van de grillen van Europa.

  Suriname moet beter samenwerken met de rest van Zuid-Amerika en het Caribische gebied. Alleen zo kan Suriname pas echt onafhankelijk worden van Europa


  Maak melding

 23. Suriname moest gewoon opsturen wat de nederlandse autoriteiten om gevraagd hadden … punt uit!
  Het probleem was opgelost. Waarom heeft men dat niet gedaan ? Heeft de CBS veel te verbergen?

  De zgn surinaamse deskundigen en de ingehuurde ned. advocaten hebben niets bereikt.
  Nu probeert de Berm-regering het via een Belgische hoogleraar. Wat is het financieel plaatje dat aan deze kwestie gekoppeld is? Het resultaat tot nogtoe: nul, nul …. nada …. noti … niks !!!!!


  Maak melding

 24. Een tip uit Suriname heeft de al jaren voor de politie op de vlucht zijnde Haagse huisjesmelker Harry O. de das om gedaan. De politie laat weten dat een dag na de uitzending van Opsporing Verzocht, waarin bekend werd gemaakt dat Harry Oemrawsingh. op de internationale opsporingslijsten was geplaatst, hij in Suriname werd herkend. Hierop is de tip via de politie in Nederland gedeeld met collega’s daar waar hij vrijwel direct in de kraag werd gevat.

  Kijken als hij op korte termijn wordt uitgeleverd.
  Bouterse kan deze Oemrawsingh vragen om 19.5 miljoen euro want deze heeft Oemrawsingh wel ergens geparkeerd, Justitie eiste overigens ook nog 11 miljoen euro van O. in een pluk-ze-zaak, Oemrawsingh moet ook nog 8 jaar uitzitten.

  Suriname is een safe heaven voor criminelen??????????


  Maak melding

 25. @@@Passant
  Je maakt een vergissing in je beoordeling om niet te toetsen naar de internationale afspraken aangaande het bankenstelsel, dat overeen is gekomen om witwas praktijken te voorkomen en terrorisme te financiëren. Het probleem dat zich hier voordoet is niet digitaal via de sur bank binnengekomen. Noch blijkt de herkomst ervan via welke kanalen en na inwisseling in US dollars weer in geldzakken richting bestemming ontvanger die niet de sur bank is. Vandaar de oproep van de Ned Bank voor opheldering aan de sur bank die steeds achterwege is gebleven. Hangende de zaak bij de Rechter zal die toetsen en bepalen of de miljoenen euro’s ten onrechte is geconfiskeerd. Mocht de Rechter uitspraak doen in gunste van sur is de ned bank niet verplicht in te wisselen in dollars en gaan de euro’s terug aan de rechtmatige eigenaar. LET OP!! In dit geval is de rechtmatige eigenaar niet de sur bank maar een derde. We blijven kritisch volgen.


  Maak melding

 26. @@@Bankie moen
  Klopt wat u schrijft.
  Maar hier is geen sprake van girale betalingen, het geld wordt in zakken aangeleverd bij de ned bank om in US dollars te wisselen en terug naar sur waarvan de houder niet de sur bank is maar een derde. Omwisselingsverzoek via de juiste kanalen en het voldoen aan de internationale afspraken omtrent witwas praktijken en terrorisme financiëring, zou in de praktijk geen belemmering zijn geweest. In dit geval stinkt de zaak heel erg vandaar dat de ned bank is overgegaan tot confiskering in afwachting van nadere toelichting door de sur bank die steeds is achterwege gebleven.


  Maak melding

 27. @@@Jo Jo
  Wanneer de centrale bank van sur zelf de inwisselaar is en begunstigde, zal dit verder geen probleem opleveren. Maar hier neemt de sur bank geen verantwoordelijkheid, dus stinkt de zaal heel erg. De CBvS is alleen belast voor een veilige transport en meer niet. Dus kunnen de miljoenen euro’s niet worden verantwoord.


  Maak melding

 28. @@@Backtrak
  Ik denk dat sur wel kan vergeten om bij Europese banken voor elkaar te krijgen om in US dollars te wisselen. Ook vanwege het Europese bankenstelsel en dat reeds bij de ned bank al is besmet.

  Wel bij derde wereld landen, maar die zijn al zelf zo arm dat ze geen dollars hebben. Mogelijk dat een land bereid is om te wisselen in dollars, die zelf ook euro’s nodig heeft. Maar ik zie het niet gauw gebeuren omdat de begunstigde niet de sur bank is maar een derde.


  Maak melding

 29. @pakiratigri
  Maxim Verhagen heeft boute uitspraken gedaan. Het lijkt mij vrij logisch dat een regering haar contacten tot functioneel terug brengt als een president in het andere land veroordeeld is en hij voor een groot deel van de bevolking gezien wordt als verdachte voor massamoord.
  Het zal u toch duidelijk zijn dat de regering niet instaat zal zijn de president van Suriname officieel met open armen te ontvangen. net als of er geen gezamenlijke.

  Bouterse is per direct wraak gaan nemen door bij zijn innauguratie de benoemde nederlandse Ambassadeur te schofferen. Ik denk niet dat Nederland middels functioneel contact de relatie onder druk gesteld heeft.

  Uw reactie dat Suriname op eieren gelopen heeft in deze kwestie is zwaar overdreven, Hoefdraad is direct van leer getrokken toen het uitkwam en is vertrokken om het wel even te regelen. Dergelijk gedrag zal er in Nederland alleen maar toe leiden dat de betreffende ambtenaren van het OM extra goed hun werk moeten gaan doen zodat nooit verweten kan worden dat ze beïnvloedbaar.


  Maak melding

 30. In beslag genomen, alleen om suriname te pesten.
  die idioten in nederland zijn altijd tegen de voortvarende ontwikkeling
  onder VOLKSPRESIDENT Bouterse.
  Suriname was kolonie van nederland . wat hebben ze voor sur achter gelaten. Alle rijkdommen meegenomen.
  Ontwikkelings hulp hebben de toenmalige Front leiders opgegeten met het smoesje ” nieuwe stad in west suriname”.


  Maak melding

 31. Nederland heeft er totaal geen baat bij om Suriname en de Surinamers te pesten. Wat Nederland wil en dat is logisch bewijzen waar dit geld vandaan komt. Doen zij ook met andere landen. Is dit nou zo moeilijk om te begrijpen en hiernaar te handelen????? Vooraf gaan zijn er diverse verhalen richting Nederland gegaan, waar dit geld voor bestemd was, handel met China en nu plotseling, waren er ook andere banken in Suriname bij betrokken en nu opeens komt men met De Centrale Bank van Suriname verhalen???. Elke leek zou grote vraagtekens plaatsen bij deze verschillende verhalen. Trouwens de CBVS was een jaar hieromtrent uitbeeld. Dit roep vraagtekens op. Bewijzen en dan komt dat geld zeker vrij. Nuchter denken is toch niet moeilijk of wel soms? Bewijs dat dit niet met witwaspraktijken te maken heeft. Suriname staat niet
  wereldwijd niet als positief of de kaart wat drugstransporten betreft. Het heeft geen zin je kop in het zand te steken.

  Sarie Torie


  Maak melding

 32. Ray ,
  Je hebt er kraaltjes en spiegeltje voor terug te k regen,hebt je wel eens op geteld hoe vaak Nederland de begroting van suriname heeft aan gevuld, stop met die populistisch opmerkingen die je niet hard kunt maken en kun je het wel laat het me weten


  Maak melding

 33. NL houd niet van grapjes dit geld voor alle landen in de wereld, alles wat er in NL gebeurd geld het Nederlandse recht.
  Daar heb je rekening mee te houden, als de herkomst van het geld legaal is, is er niets aan de hand, ga dit gewoon bewijzen dan is alles geregeld.

  Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland heeft het Openbaar Ministerie (OM) tegen twee broers celstraffen geëist. De verdachten maakten volgens het OM misbruik van ‘dollartoerisme’ uit Venezuela, bleek donderdag op de strafzitting in de rechtbank in Zwolle.
  https://www.nu.nl/buitenland/5964104/om-eist-celstraffen-voor-witwassen-322-miljoen-dollar-op-curacao.html


  Maak melding

 34. Jesse 11 juli 2019 at 21:52
  Zoals een ambassade onschendbaar is, zo ook is de Centrale Bank van een land onschendbaar. Dat heeft de professor proberen uit te leggen.
  ***************************************************************
  @ Jesse …. de uitleg van de Belgische professor raakt kant noch wal … tenminste … als de belgische professor hetzelfde bedoelt … als wat jij uit zijn uitleg begrepen hebt.
  Geen enkele Centrale Bank is onschendbaar.
  Er zijn 60 landen lid van de Bis, inclusief Brazilië, Rusland, India, China en Zd-Afrika … de Brics landen.
  De afspraken die gemaakt zijn gelden genoemde landen.
  Behoort Suriname wel of niet tot … de Bis … de Brics landen. De uitleg van de Belgische professor geldt niet … nogmaals … geldt niet voor de CBS. Boefdraad moet het toch weten … hij heeft gewerkt bij de Wereldbank.

  De belgische prof. wordt dik en dik betaald tegen weten in. Wie houdt wie voor de gek.

  Ik hoop dat er een econoom is { geen nep econoom} die mij het tegendeel kan bewijzen.
  Nobody can fool me !!!!!!

  Ten overvloede … geen enkele Centrale Bank is ONSCHENDBAAR.


  Maak melding

 35. Nederland moet niet l.llen over witwas praktijken.

  Zie/google:
  – oa, Dubble Irish with Dutch Sandwich

  wie het in beeld en geluid goed wilt zien, moet het maar op youtube gaan bekijken.

  En zo zijn er nog vele zaken die niet okselfris zijn in Nederland.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 36. Deze 19,5 miljoen euro heeft op dit moment het eigen vermogen of op welke rekening het gestald is groter gemaakt en het rolt en verdient voor de Nederlandse economie meer geld.

  Als Suriname niet een sterke zaak van kan maken, kunnen ze naar dit geld fluiten. Per saldo wordt Nederland er beter van.

  Dit is ook een reden waar ze onder ddb, ndp, vervloekte paarse kakkerlakken Suriname als een schurkenstaat gaan neer zetten en alles wat ze kunnen pakken en beter gaan maken, gaan doen.

  Surinamers/kiezers zijn daarom gewaarschuwd dat als ddb, vervloekte paarse kakkerlakken niet ophoepelen op 25 mei 2020, gewoon de verliezers zullen worden.

  Stemt u daarom ddb weg op 25 mei 2020, anders wo K.!

  Stemt u op 25 mei 2020 bij de Algemene Verkiezingen voor de DNA van Suriname voor de Vooruitstrevende HervomingsPartij (VHP) en alle ander oppositie partijen in de DNA en er buiten.

  Surinamers/kiezers van Suriname, wees rationeel, wees kritisch, wees logisch en neemt u het juiste en goede besluit bij deze verkiezingen, nl stem op de huidige oppositie partijen in de DNA en erbuiten.

  CS4Pres!

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 37. Wiens brood men eet diens woord men spreekt. Dat zal ook gelden voor die Belgische ‘hoogleraar’ die betaald wordt om iets te schrijven wat in het straatje van de Surinaamse banken past.


  Maak melding

 38. Ik zeg 1ding en dat is als dat geld echt schoon is dan had men allang moeite gedaan en gerechtelijke stappen ondernomen om het vrij te krijgen. Dat men zo lang gewacht heeft met het ondernemen van gerechtelijke stappen om het in beslag genomen geld vrij te krijgen duidt aan dat er een stinkend luchtje hangt aan dat geld.


  Maak melding

 39. Suriname is geen kolonie van welk land dan ook en heeft aan geen land dan ook uitleg te geven over haar financiën.Beslag leggen op geld uit Suriname door nederlandse autoriteiten ,zonder enig bewijs dat het geld onrechtmatig verkregen zou zijn,is een provocatie en een diepe belediging !


  Maak melding

 40. Meneer backtrack Sur moet het via andere landen doen bv Frankrijk , Italie om Nederland buitenspel te zetten
  Beste heer Sur zet zichzelf buitenspel , zie met welke landen Sur zaken doet. Het zijn landen die zelf hulp nodig hebben. Nederland zit niet te wachten op euro’s uit Sur. Een voorbeeld Nederland geeft per jaar
  40 miljard uit aan onderwijs , ja je leest het goed 40 miljard per jaar aan onderwijs en dan te zwijgen over andere sectoren in Nederland.
  Verder zegt backtrack dat Sur andere valuta kan gebruiken dan de usd of euro , maar je moet eerst valuta hebben om andere valuta ne kopen zoals Japanse yen , Zwitserse franc etc etc . En als ze het hebben is het maar voor een kiek zogenaamde leiders. Hij zegt ook Sur moet samenwerken met zuid- amerikaanse landen om europa buitenspel te zetten . kijk maar naar Venezuela , ik kan nog doorgaan maar dat doe ik niet : dream on my brother. COOL BOY Country


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.