dinsdag, april 16, 2024
HomeFotoKorpsleiding distantieert zich van uitspraak leden Politiebond over 'racistisch beleid PG in...

Korpsleiding distantieert zich van uitspraak leden Politiebond over ‘racistisch beleid PG in Suriname’

-

Does Travel - naar Suriname

Onlangs hebben bestuursleden van de Surinaamse Politie Bond (SPB) in een radio praatprogramma aangegeven dat zij vinden dat de procureur generaal in Suriname een racistisch beleid voert. De korpsleiding heeft via een officieel bericht op de site van het Korps Politie Suriname met klem benadrukt, dat zij zich distantieert van de uitspraken gedaan door die bestuursleden in dat praatprogramma. De uitspraken zijn op persoonlijke titel gedaan zegt de korpsleiding.

De uitspraken zijn gedaan in verband met de aanhouding van drie politieambtenaren, die bij het voetballen in het politie ressort Uitvlugt, zowel verbaal als fysiek in de clinch waren geraakt met een gezin. Dit naar aanleiding van het feit dat de bal waarmee gevoetbald werd op het erf van het gezin terecht was gekomen waarna het gezinshoofd de voetbal genomen had en die niet gelijk af wilde staan aan de politieambtenaren.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

88 REACTIES
 1. Dat moeten ze ook, want dat kunnen ze niet hard maken. Het jammere is dat het haast onmogelijk voor de procureur generaal is, om een strafklacht tegen deze politiemannen vanwege eer en goede naam, gewoon laster.

  Het komt dan weer op het bordje terecht van een orgaan waar hij aan het hoofd van staat.

  Wat de korpsleiding wel zou kunnen doen, is te vragen deze agenten, die geen onschendbaarheid genieten omdat ze vakbondsleden zijn, de aantijging jegens de procureur generaal hard te maken.

  Kunnen ze dat niet, dan zullen ze hun braaksel weer moeten inslikken.

  Dat zie ik de korpsleiding niet direct doen. Zij zal het laten bij zich distantiëren terwijl zij die ondergeschikt zijn, de uitspraak blijven handhaven.
  Je hebt dus een situatie waarbij de leiding iets vindt en de ondergeschikten of enkelen iets anders vinden dat grievend is maar zich hiervoor niet hoeven te verantwoorden.

  En dit omdat of de leiding heimelijk eens is met de uitspraak. Het lasteren niet erg vindt of te laf is om op te treden.


  Maak melding
 2. De korpsleiding heeft er goed aan gedaan om zich hierover uit te spreken aangezien het anders tot zeer gevaarlijke tendenzen kan leiden binnen justitie.


  Maak melding
 3. De korpsleiding is eenzijdig raciaal samengesteld, zo ook het bestuur van de politie bond. In ieder geval de topfuncties.

  Dit geldt ook voor de ander gewapende macht, het leger.

  Nationaal met de mond. Op een paar functies na, zeer raciaal bij benoemingen en afvaardigingen. Zo ken ik de NDP


  Maak melding
 4. Kondremangs,
  Indien dat de waarheid is. .moet het gezegd worden. …..de grootste verkrachter van de rechtsstaat heeft deze PG aangesteld om als zijn eigen lakei naar zijn pijpen te dansen. …..voorbeelden zat.
  Met als grootste obstructie. ….vertraging van het december moorden proces.
  Bovendien bestaat de trias politica niet in Su. ……politiek A la DiDiBri. ….maar. …
  TIME WILL TELL! ! !
  NOBRUYA


  Maak melding
 5. Wie uitspraken in het programma van de chef lee mang tori, serieus neemt, die moet ernstig gestoord zijn.

  Ik hoop niet dat de procureur generaal de uitspraken serieus om daarop in te gaan.

  Frappant dat in de ogen van deze nationalisten, de etniciteit van de procureur generaal direct opvalt en zijn gedrag direct daartoe wordt herleid. Dit zegt iets over het denken van deze politie agenten. Je kunt alleen maar het enge van denken en hopen dat je als je niet tot hun etnische groep behoort niet in hun handen valt.

  Het is jammer dat ook integere politieagenten door deze Apen en hun soortgenoten worden geleid.


  Maak melding
 6. De leiding van het leger en politie is in de handen van niet Hindostanen en denken ze dat ze alles in het land kunnen/ mogen doen wat door de wet en recht verboden wordt geacht. Wanneer de PG volgens haar bevoegdheden optreed, is hij “racistisch” bezig. De bestuursleden van het SPB denken dat ze nog steeds in Afrika wonen en mogen ze straffeloos mensen die niet op ze lijken (vermoorden) pijnigen. Er moet zo snel mogelijk een eind aan deze situatie gebracht worden door zulke figuren uit het korps verwijderen.


  Maak melding
 7. @ Ben

  Je was er bij. Waarom ben je er tussen gesprongen toen je het zag.

  In mijn buurt zouden ze zeggen je….. uit je……, dat je zo stellig reageert alsof jij erbij was en beter dan de omstanders die erbij waren het weet.

  Je bent heel zielig als je op dit niveau reageert.


  Maak melding
 8. een advies voor die hindoestanen. ga naar Europa of ga naar amerika.
  kijk dan hoe wit je bent. en of je kleur je zal helpen.
  want in dat soort landen zullen ze je gewoon zwart noemen.
  ha ha ha.

  vraag maar aan je familie in amerika, holland of frankrijk of ik gelijk heb.
  daar zul je alle surinamers in 1 keer groeten met he kondre mang fa. of het nou djoeka, javaan of indiaan is.


  Maak melding
 9. @Kree na soso kree mi e kree: ik ben volkomen eens met je. Want toen atompai in een drukke menigte geschoten had met als gevolg een slachtoffer met blijvende letsel( lees gehandicapt is geworden) heeft dezelfde PG voorgesteld een maand schorsing ipv ontslag. Toen is hij niet opgemaakt tot racist. Het publiek kan reden waarom dat toen niet is gebeurd. Hij was als secretaris in het spb bestuur. Niet de PG is een racist maar zij zijn de grootste racisten. Dat is hun inborst. Bewijs van dat bepaalde leden racisten zijn is het volgende geval te oordelen: tien 2 hindostaanse agenten van bureau Houttuin onschuldig waren opgesloten, waar waren deze bestuursleden die thans moord en brand van de daken schreeuwen. Dat zij onschuldig waren is ook bewezen want nadat zij een beroep hadden gedaan op de RC, zijn zij invrijheidgesteld. Dat kan je niet zeggen van deze heren, want hun inverzekeringstelling is rechtmatig getoetst door de RC. En de RC was in geen geval een hindostaan.


  Maak melding
 10. @alles voor loze beloften en een pakket.
  zou jij naar binnen rennen om een houwer te trekken tegen politie agenten die heel goed kunnen
  schieten.

  oke nu hebben politie pistolen en een paar burgers houwers.
  wat voor voordeel hebben die burgers? en kunnen ze nog steeds wat doen?


  Maak melding
 11. waar rook is vuur een gevaarlyk tendens en het bevat alle egredienten van een vulcaan die wacht ophet uitblazen ,wat jammer? die nederlandse minister zei het waarschuwend, want het zyn nederlander die de ingredienten by elkaar bracht en dat al eeuwen gade slaan


  Maak melding
 12. Het zijn juist die zwarte agenten die op een criminele en gewelddadige wijze tekeer zijn gegaan tegen een weerloos Hindoestaans gezin in hun eigen woning en op hun eigen terrein en de zwarte bestuursleden v.d. politiebond die met een door hun opgehitste staking v.d. R.B.T. het opnamen voor hun criminele collega’s die de echte racisten zijn.
  Toen Hindoestaanse agenten van ressort Houttuin in verzekering werden gesteld hadden deze zelfde bestuursleden toendertijd geen ophef gemaakt zoals ze nu doen en hadden ze ook geen actie gevoerd voor vrijlating. Wat ook zo hoort. Uiteindelijk mochten die agenten naar huis v.d. rechter vanwege een onrechtmatige in verzekeringstelling. Maar nu het gaat om 3 crimineel zwarte politieracisten komen die zwarte racisten in het bondsbestuur gelijk herrie schoppen i.p.v. zaken over te laten aan de rechterlijke macht. Het moet gewoon eens een keertje keihard gezegd worden: deze hele zaak, van het incident tot aan de opstelling van de politiebond stinkt gewoon naar zwart racisme.


  Maak melding
 13. Er is een mooi engels gezegde die in dit geval sprekend van toepassing is op die 3 zwarte agenten die momenteel opgesloten zitten en de zwarte bondsbestuursleden die het voor ze wilden opnemen d.m.v een staking en het luidt als volgt: you can take a monkey out of the jungle but you can’t take the jungle out of the monkey.
  Laten ze maar goed gaan nadenken daarover, al betwijfel ik ’t of ze daar wel het werkend verstand voor hebben.


  Maak melding
 14. Wat is het probleem van de Korpsleiding?
  Zij zijn toch de baas van RBT. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de aanname beleid en het toezicht op het personeel. Bij in dienst treden heeft het personeel kennis genomen over hun disciplinaire regels en richtlijnen. Ook bij hun opleiding tot Wet handhaver worden ze daarin geschoold. Is een onderdeel van het geheel.

  Nu dat deze gasten flink over de schreef zijn gegaan rest er maar één sanctie en dat is op staandevoet ontslag. Maar het is veel erger, want de bewoner heeft aangifte gedaan en de gepleegde feiten vallen onder het Strafrecht. Vandaar dat het OM heeft besloten om in verzekering te stellen. Helaas mis ik crusiale opmerkingen van forumschrijvers hoe je precies de feiten zou moeten beoordelen op basis van het Strafrecht.
  Vergeet niet in acht te nemen; huisvredebreuk, betreden privé terrein zonder toestemming, bedreiging met dienstwapen, ruzie maken terwijl jezelf in zware overtreding ben, terwijl je eigenlijk de burger zou moeten beschermen.
  DOODZONDE


  Maak melding
 15. Het zij. Apen en die willen niet onder het strafrecht vallen, want het hele concept van strafrecht begrijpen ze niet.

  Aan de ketting gelegd worden, als apen aangevoerd te worden, als een beest tentoon gesteld worden en je ernaar gedragen is het enige wat ze begrijpen.

  Het bovenstaande begrijpen hun soortgenoten nog minder anders zouden ze anders oreren.

  Ik denk dat een deel van de bevolking hun zal moeten vergeven en met lede ogen zullen moeten zien, dat niemand hun tot orde zal kunnen roepen want ook het concept van orde en ordelijk met elkaar omgaan leren ze vanaf hun jeugd niet. Denk aan het trance krijgend meisje in Brokopondo. Ordelijk omgaan met medescholieren of de bevolking Nada. Het optreden van een van de overlast veroorzakende pastors in houttuim, ordelijkheid Nada.

  Apen zijn het, dat zullen ze blijven. Nog altijd dichtbij de Neanderthalers hun neefjes en nichtjes. Primaten


  Maak melding
 16. we kennen de feiten niet ,duidelyk is dat deze brede mannen niet gauw naar een wapen grypen want fysiek kunnen ze hun mannetje staan.Vraag is wat is vooraf gezegd of gedaan door de buren en daar zit waarschynlyk het probleem dat niet bekend wordt gemaakt. het gaat al lang niet over een bal .
  deze zaak wordt gewoon opgeklopt het hadt gewoon binenskamer opgelost moeten worden want niemandt zit tewachten op 3 ontslagen agenten, disiplini’erre straffen was op z,n plaats .nu komt de bond en de politiek en zelfs rascisme by kyken. van een mug een olifant maken en dan kan de O M maar gaan oordelen


  Maak melding
 17. @Rbrouwn
  Dit soort mannetjes, die hun mannetje kunnen staan vermoordden in december 1980 een vrij oude man Kamperveen die slecht ter been was omdat zijn ene been korter was en hierdoor zich mank bewoog. Dit soort mannetjes met een wapen en meer nog van ze bewapend waren bang dat deze man zou vluchten. De enige mogelijkheid was te springen over een muur van plus minus 3 m. Of te sprinten door de poort die ook bewaakt werd door potentate militairen.

  Apen een wapen in de hand geven is vragen om ongelukken. Zo ook politie agenten die nooit van hun leven vanwege hun opvoeding tot deugdzaam handelen in staat zullen zijn.

  Buitendien het zijn dit soort apen en hun soortgenoot in bakana Tori, die hiervan een racistisch gebeuren van heeft gemaakt. Onze staats voorlichter, of wat voor titel dit soort debielen zich kunnen meten. Want narcistisch zijn ze ook. Binnen een paar dagen had een ULO scholier die nooit een officiers opleiding gevolgd had alle sterren van de hemel geplukt en zich tot kolonel benoemd.

  Velen van z’n vrienden kregen dit ook zij het minder sterretjes.

  Lage figuren zonder een gedegen opleiding laten dit escaleren. Wie bij Limbo in z’n programma komt moet echt publieksgeil zijn of laag gezonken. Dat waren en zijn de bestuurders van deze bond. Inclusief de minister, de korpschef en de president


  Maak melding
 18. @ kree

  Maak je niet druk. Ze zullen schaamteloos in elkaars gat kruipen, nu ze niet hun zin hebben gehad en elkaar weer troosten met hun eeuwig zielig en slachtoffer zijn..Want nu zijn ze slachtoffer van racisme.

  Zielepoten, stelletje narcisten die voortdurend gekrenkt zijn, zijn het. Mensen die blijven teren van het leed van hun ouders.


  Maak melding
 19. Die agenten van de bond die staakten moeten een heel stevige douw krijgen en de racistische uitspraken moeten ook bestraft worden. De leiding van de politie is veel te slap.
  Daarnaast tonen een aantal domme, onbeschofte sympathisanten van deze totaal ongeschikte agenten dat er nogal wat racisten onder de creolen rondlopen.
  Eigenlijk zouden de persoonsgegevens van dat soort poster voor vervolging wegens racisme aan het OM doorgegeven moeten worden. Wat een domme, racistische losers.


  Maak melding
 20. K blyf ht zeggen de creool wilt altyd ht hoogste woord hebben n altyd in ht gelyk gesteld worden.dit geval is n heel goeie voorbeeld. Daarom zeg ik ook dat er nooit n verzoening gaat komn tusn de hind n creool n dan hft men de mond vol van EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Die brede mannen hebben eigenschappen vn een gorilla mt n mierenverstand.ze staan altyd klaar om alles in de kiem te smoren goedschiks of kwaadschiks. Er is zeer zeker n vulkaan die actief is aln de uitbarsting laat op zich wachten.in elk land waar mensen zich uitmoorden hft te maken mt rassengeschil.


  Maak melding
 21. Dames en heren ik vindt het zo.jammer dat jullie als surinamers zo met mekaar omgaan of je nou creoolse bent of Javaanse of hindoestaan het maak niks uit dat er mensen zyn die zo dom denken jammer het slaat jammer genoeg nergends op weet je waarvoor is er een wet geving in dit land althans dat hoop je dat het recht gaat zegevieren het feit dat deze mensen in de fout zyn gegaan moet een voorbeeld zyn voor anderen om dat de su politie vergeet dat ze een dienendefuctie hebben en ze er moeten zyn voor de burgers dat is hun taak maar de politie van su die denken van ik heb een wapen ik mag alles doen ermee op de goei daar gelaten er zyn een paar rotteappels in dekorps en die moet je eruit gooien.een ding hoop ik niet dat logies denkende mensen ze zo racistisch gaan uitlaten tegen een mede surinamer ik zou zeggen denken jullie na als dat mogelyk is en wat fout is is fout ongeacht ras of kleur het gaat om mensen en niet om dieren .en behandel mensen met respect dan komen we als suriname verder ok .


  Maak melding
 22. Oja nog iets als jullie die zo negatief reageren is myn vraag wat willen jullie bereiken in dit land een rassen oorlog of zo kom op we hebben andere zorgen in dit land dit soort zaken zyn niet relevant als je in de fout gaat dan moet je op de blaren zitten .geldt voor een ieder of je nou blank of geel of zwart bent dat is zo en hoort ook zo .en de dienstdoende recherche ’s moet ook gaat leren zo als het hoort dat ze zich moeten legitimeren als ze ergends komen en niet dat stoer gedoe want er kunnen ongelukken vallen als je dat niet doet men kan denken dat jy in burger bent althans ik zou denken dat deze gasten my willen overvallen en stel dat ik ook in bezit ben van een wapen en dan weet je wat er gebeurd dus legitimeer je fatsoenlijk en probeer met tweewoorden te spreken naar de burger toe ok dan komen we veel verder .vergeet niet dat jullie allemaal een dienendefuctie functie hen en daar zyn om het volk te dienen niet om stoer te doen om dat jullie gewapend zyn .neem dat mee denken jullie ermaar over na en neem een voorbeeld aan het buitenland hoe het gaat en moet a.u.B


  Maak melding
 23. De schijn tolerantie in Suriname tussen de rassen is door dit incident verdampt en brengt een wrange smaak in de mond. In de geschiedenis en tegenwoordig zijn er voorbeelden genoeg, waar rassen tegenstellingen, aangewakkerd en aangemoedigd worden. Hopelijk blijft ons land bespaart van deze uitspattingen en taferelen. De verraders, overlopers en redimoesoe’s die zich laten gebruiken zullen tot inkeer moeten komen. Politieke- en religieuze leiders worden opgeroepen om geen olie op het vuur te gooien. Als de vlam in de pan slaat is Suriname verloren


  Maak melding
 24. Jammer hoor, dat erop elk onderwerp, the racecard wordt getrokken.
  Als ik het artikel goed heb gelezen, dan zijn de agenten goed fout geweest.
  Niks kan hun handelen rechtvaardigen.
  Dan maakt het niet uit, wie de familie in kwestie is.
  Je gaat niet zo tekeer tegen burgers.
  En als je toch doet, dan gelden er sancties.
  Juist nu was het een mooie gelegenheid van de politiebond om te demonstreren dat ze onpartijdig is.

  Als er steeds ballen bij de buren terecht komen, wordt het dan geen tijd om daar iets tegen te doen.
  De mensen hebben ook hun rust nodig.
  Ik hoop dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze wandaden, hun straf krijgen.

  En dat de politiebond erkent dat ze fout gehandeld heeft en excuses maakt aan de familie.
  De staat de kosten betaald voor geleden schade.


  Maak melding
 25. De politieagenten in Suriname liegen allemaal. Altijd laten zien dat ze macht over je hebben. In 2017 wilde ik als toerist aangifte van een gezondheidsbril doen. Tijdens het gesprek met een 1e agent heb ik nooit verteld wat de waarde vd bril was. Die agent liep naar binnen en na bijna 1 uur wachten kwam er een vrouwelijke agente naar buiten die zei: “zo, dus jullie(was toen op vakantie met met echtgenote) zijn een bril van $500 kwijt”. Mijn vrouw zag dat ik begon te “koken” en stuurde me even weg om een sigaret te roken. Ze weten wel met wie ze dat flikken. In 1980 durfden politieagenten de militairen padvinders te noemen, een paar dagen later lagen ze op hun buik op straat met de handen op hun rug gebonden. Misschien moeten de militairen weer ingrijpen. Ik persoonlijk zal nooit respect voor deze instantie tonen. Voor mijn part mogen ze allemaal omkomen tijdens hun werk. Het leger is de meest gedisciplineerde organisatie in een land en een politiekorps de meest corrupte.


  Maak melding
 26. In India komt onder andere de Makaak voor. Het is een apensoort. In sommige dorpen en steden van India vormen ze een ware plaag en terroriseren zij de boel. In Afrika heb je onder andere de Gorilla. Dat is ook een aap en wordt gerekend tot een mensaap. Verder heb je de Orang-oetan die in Indonesië voorkomt. Ook die wordt gerekend tot een mensaap. Maar een aap is dus een aap. Maar de Makaak wil dus de Gorilla verwijten dat hij een aap is. Hoe dan? Waarom wil de Makaak met het vingertje wijzen? De overige vingers wijzen toch naar hem? Hetzelfde geldt voor de Orang-oetan net zoals de Gorilla. Grappig is dat wanneer apen elkaar uitschelden. Denki a tori. Tot dusver.

  Aan de hand van de gegevens kan ik niet stellen dat de agenten per definitie racisten zijn. Ze zijn buiten hun boekje gegaan wat haast vaststaat. Maar niet omdat het een Hindoestaans gezin betrof, en zij donker van kleur, dat men automatisch ze als racisten beschouwt. Tekort door de bocht. Het gaat om het delict dat ze gepleegd hebben. Daar dient het accent op gelegd te worden.

  Goed dat de korpsleiding zich distantieert van de uitspraken. De leiding is niet bij machte voor wat betreft deze uitspraak van sommige agenten dat ze vinden dat de PG Roy Premchand Baidjnath Panday, racistisch bezig is, te corrigeren. Het staat ze vrij te denken wat ze willen. Ik meen zelf dat ze voorbeelden hebben aangehaald waardoor ze dat gevoel krijgen. Het is een gevoel, meer niet. Anderen beweren dat ook en ze zijn erop ingegaan. De PG vind ik overigens een lummel. Hij staat er vaak bij en kijkt ernaar. Hij verroert geen vin in vele zaken en kan beter als een standbeeld dienen. De tentakels van de elite in Suriname verspreiden zich overal. Ons kent ons en ons dekt ons. Je moet grove fouten maken dat men er echt niet om heen kan.


  Maak melding
 27. Het gedrag van de agenten – die ’s lamds wetten niet handhaafden, maar hun eigen junglewet toepasten – tav dat gezin is precies het soort gedrag waar Lachmon mensen voor waarschuwde als de onafhankelijkheid er zou komen. Uit vrees voor dit soort gedrag zijn destijds zoveel mensen naar Nederland vertrokken.


  Maak melding
 28. Agenten of burgers die de PG beledigen en van
  misdrijven beschuldigen moeten worden opgepakt en
  berecht !

  Omdat de rechtsstaat totaal is weggevaagd door de
  Paarse heersers, zal daar weinig van komen, vrees ik !

  Deze zaak is zeer ernstig, en raakt de rechtsstaat in het hart,
  doch in een failliet Sranan, waar complete banken door de
  politiek in problemen worden gebracht en worden uitgehold,
  mogen wij geen optreden volgens wet en regelgeving verwachten !


  Maak melding
 29. In India heb je de Makaak aapsoort, in Indonesië de urang utang en in Afrika en dus ook in Suriname de Gorilla. Het grootste verschil is dat de Makaak en urang utang uitstekend voor zichzelf kunnen zorgen terwijl de zwarte Gorilla nog steeds afhankelijk is van de Makaak en de Urang Utang. Waar de laatste twee soorten zich ontwikkeld hebben, blijft de zwarte Gorilla in Afrika en Suriname op het laagste ontwikkelingspeil stagneren.Het Opperhoofd der zwarte gorilla houdt overal de handjes op en gaat liever op de bedeltoer dan met zweet en tranen zijn territorium op te bouwen. Dit parasitair gedrag is bekend voor het gorilla soort.


  Maak melding
 30. Houwers en pistolen in gevecht.
  Ach ach ze hebben niet eens handen en voeten, noch ogen, oren en verstand
  Maar kunnen wel doden. ROBOTS !, OF PUPPET´S ON THE STRING


  Maak melding
 31. De reactie van de agenten en de bond is schrikbarend. Hun mentaliteit is aldus: wij bestrijden misdaad dus mogen wij ook iedereen terroriseren die wij willen, want wij zijn misdaadbestrijders en mogen alles.
  Het slaat nergens op, maar wie kan dat aan hun verstand brengen?


  Maak melding
 32. @pakiratigri, mijn inziens slaat u ook de plank mis. Niemand heeft gezegd dat de creoolse agenten opgesloten zijn omdat zij een hindostaanse familie hebben vemolesteerd maar het gaat dat 5 agenten schoten hebben gelost waarvan 2 gericht en 3 waarschuwing. Let wel er zijn op 2 momenten een huisonderzoek geweest waaronder 1 tijdens het toneel verricht door Sergio gentle. Hij is hoofd rbt, tevens een hulpofficier van justitie tevens penningmeester spb en op een later tijdstip door de politie van uitvlugt. Resultaat geen bal en of houwer gevonden. Hier heeft gentle reeds verkeerd behandeld want een huiszoeking is een prerogatief van de rechter commissaris. Nu schreeuwen leden van de spb bestuur van moord en brand en zonder enige statistische data worden personen of instituten voor racisten uitgemaakt. Maar getroost u als de statieken van de afdelingen interne tuchtzaken en onderzoek personeelszaken zal nagaan dan gaat u schrikken. De verhouding is tussen de opgesloten hindostaanse agenten tov de creoolse agenten zeker 3 : 1. Het spreekwoord van zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten is van toepassing op deze bestuursleden. Dit kan met legio vb worden gestaafd. Ik haal alleen een van de laatste gevallen aan. 2 agenten van station Houttuin waren onschuldig opgesloten en zij hebben 54a getekend. De RC heeft de inverzekeringstelling van de agenten onrechtmatig getoetst. Waar waren deze bestuursleden die nu zo een trammelant maken. Waarom zijn zij niet opgekomen voor deze agenten. Weet u waarom omdat die agenten van hindostaanse agenten gaan. Deze agenten hebben zelf voor hun advocaat moeten betalen, terwijl van die 3 creoolse agenten door spb wordt betaald.


  Maak melding
 33. @@Klaas de Groot
  Ik hoop dat jouw woorden de ether ingaan en zal neerdalen op de verloederden in Suriname. Dat hun hersenen een beetje gaat werken en gaan nadenken.
  Maar het systeem van Sur is dusdanig veretterd, dat het niet op korte termijn is recht te breien.

  Het spreekt toch boekdelen als je ziet hoe ontwikkelde forumschrijvers hun reactie geven. En jezelf verlangt dat de surs beter dan jou gaan functioneren, terwijl de maatschappelijke ontwikkeling op ee lager niveau ligt in sur. Geef ze handvaten en mogelijkheden dat de surs onderling beter gaan begrijpen en communiceren en voor elkander respect hebben. De start van de basisbeginselen voor een fatsoenlijke maatschappij begint bij de kinderen. En het leggen van deze gondbeginselen is in handen van de staat sur. Dat voor de kinderen van kindsaf de mogelijkheid wordt geboden voor een goede scholing en dat ze zichzelf blijven door ontwikkelen. Zo kun je een land en maatschappij vooruit helpen.

  Maar met de huidige en vorige generatie is het nu een verloren zaak. De regering heeft het verknald. Ze vormen de grootste corrupte bendes en hebben sur tot een narco staat gemaakt. Dit heeft zijn uitwerking tot diep in de maatschappij toe.
  Kijk naar de djoeka roversbendes, alcohol misbruik, buitensporige toename van prostitutie, gokverslaving, de hindoestaanse drugsdealers en de maatschappelijke ongehoorzaamheid. De spanning die tussen diverse bevolkingsgroepen zijn ontstaan, terwijl men in het verleden uit één bordje at.
  Alles wat in het verleden was opgebouwd is in 38 jaren nu vernietigd. Kortweg de samenleving is verloederd. Het zal heel veel scherven oprapen worden en opnieuw beginnen. Hopelijk dat de VHP verandering kan brengen.


  Maak melding
 34. Allen,

  Hoe zielig zijn wij nu geworden in Suriname ?
  Door een (voet) BAL zoveel ruzie ?
  Er is niet beter te doen in Suriname ?

  SUCCES.

  SUCCES.


  Maak melding
 35. @ben,

  Aan dat verdeel en heers doe jij net zo hard mee.
  Een reageerder heeft geschreven dat het nooit iets zal worden tussen hindustanen en creolen.
  Daar ben ik het volledig mee eens.
  Het was, is en zal nooit iets worden tussen hindustanen en creolen, omdat creolen altijd over iedereen en alles de baas willen spelen.
  Ik heb niets met deze mensen. Als ze mij groeten, groet ik ze terug, als je een praatje willen maken, mij best. Blijf altijd beleefd. Voor de rest zij leiden hun leven en ik mijn leven. Voor de goeie onder hen maak ik een uitzondering, want zij zijn er.
  En een paar goeie creolen zijn ook op deze site te vinden.
  Ik prijs mezelf gelukkig dat ik niet in Suriname woon, ik zou gek worden van dat gedoe tussen hindustanen en creolen.
  Vraag me af of dat in de grote steden in Nederland ook zo aan toe gaat tussen deze twee etniciteiten. Zal eens informeren bij families die in de grote steden wonen.


  Maak melding
 36. Ik lees al te vaak de tegenstellingen tussen de bevolkingsgroepen in sur. Heel veel forumschrijvers richten zich direct naar de feiten, om dan vervolgens te reageren. Maar wat vaak vergeten wordt is ook om te kijken naar de cultuur achtergronden. Ik neem maar twee voorbeelden om het niet verwarrend te maken.

  De hindoestaan.
  Heeft een hoog ontwikkelde cultuur, is zelf beschermend, kijkt vooruit en beoordeelt de omstandigheden. Je bent gauw geneigd te zeggen dat het racistische trekken heeft. Maar beoordeel de hele context van het plaatje. Wie zijn ze van waar zijn ze gekomen wat is hun cultuurachtergrond. Dan kom je tot een ander inzicht.

  De zwarte bevolking
  Dan neem ik jullie mee naar Afrika. Deze bevolkingsgroep heeft nooit de kans gehad om te kunnen ontwikkelen. Ze zijn altijd onderdrukt door westerse landen. Gebruikt als slaven en hun landen voor langere tijd gekoloniseerd. Hebben geen echte eigen ontwikkelde cultuur, maar zijn meer door de jaren heen bekeerden. En ja stammen cultuur en stammenstrijdt biedt geen vooruitgang. En tot heden worden ze door grote mogendheden elkaar uitgespeeld, wapens geleverd om elkander te bestrijden en dit alleen maar voor financieël gewin.

  Dit maakt de situatie complexer, de spanningsveld te verkleinen, om de hindoestanen en de zwarte bevolking dichter bij elkaar te brengen. De hindoestaan is meer gewend aan zijn cultuur en sober te leven. Treedt ook beschermend op voor zijn gezin.
  Daar tegenover heb je de zwarte bevolking die meer houdt van feesten, eten en drinken en voor morgen zien we het wel. Een soort losbandig leven. Wat betreft partners zijn zij niet stek bestendig. Zoveel mogelijk vrouwen hebben en kinderen maken en geen verantwoordelijkheid nemen. Dit in tegenstelling tot een grote constrast in levenswijze met de hindoestanen.

  Vergeleken met Trinidad is de maatschappij daar veel verder. De hindoestanen en de zwarte bevolking zijn dichter tot elkaar gegroeit. De zwarte bevolking heeft veel van de cultuur en leefgewoonten van de hindoestanen overgenomen. Dus is het daar makkelijk om onderling te kunnen trouwen en zo ontstaat een saamhorige maatschappij. Zelfs in Afrika is veel van de hindoestaanse cultuur en de manier van leven doorgedrongen in de zwarte gemeenschap.
  Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Ze belijden de cultuur zelfs beter dan de hindoestaan zelve. Houden zich bezig in het onderwijzen van hindi en sanskriet geschriften. Zij lezen de mantra’s, houden pudja’s, aanbidden God Hanuman jee, vuur offering van de Gaitry Mantra. Lezen de Shrimat Bhagwat Geeta. Dus je ziet op vele fronten vooruitgang.

  De zwarte bevolking in sur is stil blijven staan. Hebben nu een grote achterstand en dat zal niet makkelijk maken tot toenadering tussen deze twee bevolkingsgroepen. Er is een groot mentaliteitsverschil. Dit houdt niet in dat ze niet samen kunnen leven.
  Vandaar dat het een aantal redenen zijn te benoemen, dat een grote contrast vormt tegen de hindoestaanse cultuur, waardoor de hindoestaan niet bereid is zijn dochter aan een zwarte uit te huwen. In de regel houdt de hindoestaan niet van een losbandig leven. Maar je ziet langzaam ook een ommekeer plaatsvinden. Er is een klein gedeelte van de zwarte bevolking die mee gaat met de hindoestanen, en hindoestaanse vrouwen die met een zwarte of dogla is getrouwd.

  Forum collega’s als ik ergens fout ben, corrigeer mij.


  Maak melding
 37. Iedereen heeft de terroriste organisatie (lees politiebond) laten vallen. De Korpschef, de minister en de president.
  Ik las op de website van de KPS dat zij hun leden oproepen voor een ledenvergadering ivm de “Onrechtmatige in verzekeringstelling” van de leden van de RBT. Wat een niveau van een politiebond. Een door de bevoegde instantie ingesloten verdachte kwalificeren als onrechtmatig gaat allen perken te buiten. Vanwaar halen zij de bevoegdheid om dit te overrulen.. Het woord keuze in de oproep is niet goed. Het had de bond gesierd als zij in hun oproep de woorden “niet proportionele strafmaat” gebruikt
  hadden ipv onrechtmatige inverzekeringstelling. Als ik met mijn MULO diploma dit door kan prikken zullen hun niveau dan lager zijn MULO.


  Maak melding
 38. In maart vamp dit jaar heeft de tropische cycloon Idaho veel slachtoffers gemaakt.
  Veel doden en mensen die huis en raad zijn kwijtgeraakt.
  Ik zag beelden voorbij komen waarop te zien was hoe Zuid-Afrikanen ongeacht hun etniciteit elkaar troostten en hielpen. En zo hoort het.

  In Suriname is het de creool voor de creool, de hindustaan voor de hindustaan, de javaan voor de javaan enz.
  Daarom deed het mij goed dat niet-hindustanen hulp hebben geboden aan het hindustaans gezin dat bij brand hun zoontje van 3 jaar hebben verloren en ook nog hun huis en raad.
  Ook ben ik trots op Santokhi dat hij, toen hij was benaderd door een Coroniaans gezin om hulp, dat hij die hulp ook heeft aangeboden.
  In een gemengde samenleving hoor je voor elkaar klaar te staan. Etniciteit moet geen rolspelen dan alleen binnen je eigen gemeenschap om je culturele normen en waarden te behouden en uit te dragen. Elk gemeenschap heeft binnen de eigen gemeenschap zowel positieve aks negatieve aspecten.
  Elkaar bejegenen met racisme heeft totaal geen zin. Elkaar verbeteren is toe te juichen.
  Maar ik ben klaar met bepaalde reageerders die telken raaskallen over hindustanen, terwijl ze zwijgen over hun eigen gemeenschap.

  Ik vind dat vooral creolen zich racistisch uitlaten t.o.v. hindustanen. Doet de hindustaan dat terug, dan gaan ze janken. Daar heb ik een tering hekel aan. Kaats je de bal, verwacht hem ook terug.
  Waarom moeten ze elkaar voor apen uitmaken. Wat is de toegevoegde waarde daarvan.

  Hindustanen en creolen hebben geen chemie met elkaar, ze hebben geen empathie voor elkaar.
  Triest en treurig, is wel de waarheid.


  Maak melding
 39. Kondremangs,

  Ik ben inderdaad blij, dat een aantal reageerders (de racisten) NIET in Su woont; want ze zijn achtergebleven in hun hokjesdenken en verdeel en heers……….eigen dit; eigen dat……..hoe slecht het in Su ook gaat is er harmonie tussen de verschillende bevolkingsgroepen; dat is niet de verdienste van de politiek; die maakt misbruik ervan……..en ga niet zeggen, dat het niet de waarheid is….
  Hoe verklaar je het, dat er genoeg Nederlandse bestuurders /
  klassen naar Su komen om zich te orienteren op het gebied van samen met mekaar in een samenleving?
  Kong tang nanga kong libi a no sem…………
  Het is triest voor woorden hoe men mekaar bejegend ; ga dan liever op Mamjo……..
  Dat gezegd hebbende, WENS IK IEDERE MOEDER , WAAR DAN OOK, EEN FIJNE MOEDERDAG TOE…..MAMA NA SRIBI KROSI….
  TIME WILL TELL!!!
  NOBRUYA


  Maak melding
 40. Inderdaad, het zijn vooral de in NL wonende Suri’s die zich hier zo racistisch uiten.
  En weer inderdaad, in me woonplaats gingen elk jaar een groep leerlingen vd midd. school naa Su om te leren , hoe de integratie daar ontwikkeld was.


  Maak melding
 41. Vroeger zei men, toen ik nog in Su woonde: t zal wel ee boitie-k zijn, als ee Hindoestaan zich racistisch gedroeg. Maa dit heb ik zelf nooit gezegd, hoor.

  Daarom zijn creolen nog wat argwanend tegen Hindoestanen, denk ik.
  In de stad is de integratie altijd prima geweest.
  t Kan dus zijn dat die racistiche Hindoestaanse Nederlanders afstammen vd Boitie-k…..

  De stadshindoestaan weet dat ook hoor, dat veel boitie-k…. zich zo gedroegen vroeger.

  En ik zeg niet dat alle boitie-k…. zo waren.


  Maak melding
 42. @ Sam,

  Leuke analyse. Maar jammer is dat je weer de Afrikanen weer in een slachtoffer positie plaats. Ze hebben nooit de kans. What about ze hebben nooit de kans genomen en doorgezet om ontwikkeling te brengen?

  Ben je ook de mening toegedaan eens slachtoffer van het verleden, dan altijd slachtoffer?. Dus ook van het heden en morgen.?

  Dat gevoel bekruipt me als ik soms comment in de trant van jou lees. Het lijken wel lemen poppen. Weerloos. Geen eigen wil. Haast voor dat ze slaven gemaakt werden, reeds slaaf.


  Maak melding
 43. @ Pakiratigri,

  Dankzij dat de PG slap is, loopt het overgrote deel van ieder functionaris, die deelgenomen heeft aan bestuurlijke en financiële activiteiten rond.

  Een daadkrachtiger PG had een groot deel laten vervolgen en wellicht veroordeelt doen door de rechter.

  Het ziijn de mensen die je te pas en te onpas verdedigt.

  Overigens is discriminatie in Suriname verboden. Ik snap niet dat politieagenten die dit constateren dit niet bij het bevoegd gezag, die hierin moet optreden aangeven. Als het waar is dat de PG discrimineert en dat niet aangeven zegt dat iets over de politie.
  Als een burger dat zou doen, wat dan. Dubbele standaard.


  Maak melding
 44. @Jiyani
  er zijn niet zoveel problemen tussen hindustanen en creolen.
  ik zou makkelijk met hindustaan en creool kunnen omgaan.
  vooral in nederland.
  bij creolen is iedereen welkom. het gaat om jouw instelling en positiviteit.
  creolen zijn meestal tegen discriminatie en ik denk hindustanen ook wel, vooral in nederland.
  trouwens creolen zijn creolen omdat ze van verschillende rassen zijn.
  dus wat voor onzin praat je nou?

  waarom zou ik me misdragen tegen mijn nederlandse,chineze, hindustaanse,javaanse familie
  en vrienden.
  als jij zwar wil discrimineren ga je gang. ik doe er niet aan mee


  Maak melding
 45. @Kree na soso kree mi e kree
  discriminatie in suriname is inderdaad verboden.
  de meeste mensen die hier negatief reageren, hebben geen hart voor suriname.
  ze hebben een bepaalde agenda. het zijn geen surinamers

  en als je in nederland woont, dan zou je ook weten dat we elkaar niet discrimineren.
  samenwerken is de toekomst.


  Maak melding
 46. @Jiyani
  de meeste surinamers schelden niet met tering en kanker. dat is een nederlands gebeuren.
  schelden is een taboe. vooral als kinderen en ouderen in de buurt zijn.
  aan de manier van reageren kan je zien welke mensen hier reageert


  Maak melding
 47. Ik heb de indruk dat veel mensen die reageren lekker achter hun laptop zitten, buiten Suriname. Anoniem, kan je lekker ventileren.
  Dat er spanningen tussen zijn tussen creolen en Hindoestanen, is meer binnen de huiskamers.

  Op straat onder de markt, merk je er niet zoveel van.
  En in bepaalde buurten helpen de mensen elkaar ook. Nog meer dan pro revolutie periode. Toen waren de spanningen nog groter.
  Ik kan me herinneren als kind, dat er een creoolse buurman in het bos was verdwaald. Hij had behalve zijn eigen kinderen ook een hindoestaanse vriendje, buurkind meegenomen.
  Het duurde dagen voor ze werden gevonden. En de hele buurt leefde mee. Creolen, Hindoestanen.
  De mensen die het hebben meegemaakt, die weten dat ik de waarheid vertel.

  Wat ik hiermee wil zeggen. Er is al genoeg ellende in de wereld, waar volkeren elkaar uitmoorden. We hebben elkaar niet uitgekozen.
  De koloniale machthebbers hebben dat gedaan.
  We leven nu in een vrije wereld. Ga en sta waar je wil.
  Heb respect voor elkaar leef en laten leven.
  Bouterse heeft veel slecht gedaan. Maar zijn NDP was de eerste partij die alle bevolkingsgroepen bij elkaar heeft gebracht.


  Maak melding
 48. @Djakkie 12 mei 2019 at 12:49 hetnn
  promoot djakkie hindustanen of wat promoot jij?

  voor surinamers zou het niet uitmaken als een hindoestaan vooruitgang brengt. omdat ze allemaal surinamers zijn ongeacht ras.
  ieder ras heeft zijn religie en traditie meegenomen en dat mag en is goed voor de sameleving.
  diversiteit is goed.
  we hebben allemaal traditionele richtlijnen en levenswijze. in praktijk zijn dingen heel anders.

  of we nou hindoestaans ,indiaan, creool of javaan of chinees zijn. tegenwoordig leven we in heel veel westerse landen en heel veel is veranderd.

  we moeten samenwerken in plaats van elkaar bevechten.


  Maak melding
 49. @arlet
  omdat het geen surinaamse surinamers zijn die hier reageren.
  ze wonen heel lang in nederland en westen. of ze hebben afkeer van suriname.
  alleen in het westen gebeuren er meer en slechere dingen.

  ze zien alleen slechte dingen in suriname, maar in hun eigen woonland zien ze niks slechts.
  ik woon in nederland.
  er zijn veel berovingen, ouderen misbruik, oplichtingen, plofkraken, liquidaties. het groot
  als er wat in suriname gebeurt is het groot nieuws. als het in nederland gebeurt is het normaal

  WE MOETEN NADENKEN OVER WAT WE HIER OVE SURINAME ZEGGEN


  Maak melding
 50. Sommige heilige boontjes hier doen alsof de neeghers niet racistisch zijn. Dat Hindoestanen racistisch zijn.
  Daar trapt niemand in hoor. Neeghers zijn de meest racistische groep in Suriname en misschien ook wel wereldwijd. Ze zijn ook de meest jaloerse groep die altijd met een kwaaie oog kijken naar de bezittingen en vrouwen van anderen.


  Maak melding
 51. INGEZONDEN !

  De racistische eis van de politiebond

  Het lezen van een walgelijk stukje communiqué dat doorspekt is met een naar racisme riekende eis , vergt toch heel wat energie. De politiebond die zelf een enkele hindostaan in haar midden heeft en geen Javaan, Chinees enz enz , gooit het bij gebrek aan zuivere motieven voor haar wilde acties , het over de boeg van etniciteit en eist voor het OPZ een betere etnische samenstelling die volgens deze bond ( die al helemaal geen weerspeigeling is van de totale samenleving) de weerspiegeling is van de totale samenleving. Voor degenen die het niet weten , OPZ bestaat uit 11 mannen te weten :
  Bruce, Overman, Panchoe, Wiebers, Patterson, Ost , Birtantie , sastro, kandhai, kalka ,amat.
  Deze bezetting is toch vele malen een betere weerspiegeling van de samenleving dan de politiebond zelf. Dus hoezo een betere weerspiegeling. Zullen we de vragen in volgorde stellen ?
  Kan het zijn dat dhr Gentle , bondssecretaris , vanwege allerlei incidenten waarvan een aanrijding van een kind met loeiende sirene en een onschuldige opzettelijk van zijn vrijheid beroven en dwang door ambtenaren, terecht moet staan bij het OPZ ?
  Kan het zijn dat dhr Gentle , bondssecretaris , voorkennis heeft dat de PG naar aanleiding van zijn wangedrag zijn hulpofficierschap van plan is in te trekken ?
  Kan het zijn dat dhr Gentle daarom de manschappen gebruikt om een vieze vuile etnische oorlog te ontketenen ?
  Op al deze vragen kennen de bondsleden het antwoord wel. Er zijn nog meer zaken die aan deze bondsleden worden toegerekend en waarover men niet praat. Een bond die zelf absoluut geen weerspiegeling is van de multi etnische samenleving die suirname is zou aan zelfreflectie moeten doen i.p.v. op een goedkope etnische manier trachten het eigen hachje te willen redden en daarvoor honderden manschappen voor het wilde karretje te spannen. FOEI TOCH POLITIEBOND !
  R.E

  UW MENING TELT OOK !


  Maak melding
 52. Een Javaanse spreekwoord zegt het is uiteindelijk de stilte dat aan het eind wint.

  Dat laat de PG zien, die apen zijn hun eigen braaksel weer aan het inslikken. Tweemaal halen ze bakzeil bij wat zij noemen de koelies. Het zal voor hun niet prettig zijn.
  De prins Apen bij de politie bond zullen even als de tigri boos zijn. Hun mars is gebroken. Hun pistool kunnen ze tenminste 1 keer stoppen in hun Apen…..


  Maak melding
 53. @habiblabla
  Creolen jaloers?
  Zal wel hoor.
  Maar ik heb me altijd verbaasd dat Hindoestanen altijd azen op huizen en percelen van anderen.
  “Ser ing no?” Geen enkel andere bevolkingsgroep heeft die vraag aan mij gesteld omdat ik in een mooi huis woont.

  Een andere hindoestaan, ging er met de perceel kaart van mijn alleenstaande tante vandoor. Gelukkig had ze het door. En moest de rechter eraan te pas komen om haar aktes terug te krijgen.

  Dus wanneer je praat over anderen, begin bij jezelf.


  Maak melding
 54. Zo train ik me al vele jaren, en toch ben ik er nog niet perfect in, Arlet.
  Want zodra ik geneigd ben in gedachten ee oordeel te vellen over ee andere groep door te gaan vooroordelen, da ga meteen eerst te rade of dat niet ook in mijn eigen groep voorkomt.

  Maa al komt t niet in mijn eigen groep voor , toch is het slecht om slecht te gaa prate over anderen, toch …..


  Maak melding
 55. Robbert 12 mei 2019 at 14:38
  @ Sam,—

  @ Robbert ik weet dat je mijn bijdragen leest, maar dit is voor vandaag mijn eerste bij dit onderwerp.
  Ben na een mooie da met moeder de vrouw op deze bijzondere dag achter de PC gekropen.
  Ik hoop dat de moeders op dit forum hebben genoten van hun dag.

  Djakkie 12 mei 2019 at 12:49

  Ik vraag me af waarom je de Hindoestanen met de Afrikanen vergelijkt wat betreft cultuur en ontwikkeling.
  De startpositie van de Hindoestanen en dat van slaafgemaakten was verschillend en hun ontwikkeling ook. Zie het standbeeld van Maai en Baba. Van de slaafgemaakten waren man en vrouw letterlijk en figuurlijk lijfelijk bezit van de meester. Van Stilstand van de slaafgemaakten is echter geen sprake, het is anders verlopen.

  De Hindoestanen moesten ook hard werken op
  het land maar hun leven en hun vrijheid om hun eigen leven in te richten was groter dan dat van de Slaafgemaakten en hun nageslacht.

  De cultuur van de (bosland)creolen/marrons heeft men ook ontwikkeld en aan het nageslacht doorgegeven. Om dat ten volle te beleven moet je echter naar het binnenland.

  Wat de creolen de das heeft omgedaan is de scheiding die is geweest tussen hus en plantage slaven.
  Dit heeft de omgang met er beïnvloed in kennis, vrijheid, ontwikkeling en cultuur. etc. Volgens de geschiedenis waren veel stads-/huisslaven de bijzit van de slavenhouder(zie de vele (mulatten)
  Ze hadden een redelijk goed leven voor die tijd. Maar hun denken, cultuur, ontwikkeling werd bepaald door de blanke meester en de kerk.

  De gevluchte slaven daarentegen hebben hun cultuur behouden, leefden volgens de regels die voor hun golden en nu nog steeds gelden. Onderwijs was maar mondjesmaat beschikbaar net als werk. De mensen waren zelfvoorzienend (kostgrondje) en de overheid vond het best en bracht ook maar mondjesmaat ontwikkeling.

  Toch ken ik vele nakomelingen van marrons en stadsslaven die zich goed tot zeer goed ontwikkeld hebben en in het verleden goede posities bezaten in het onderwijs. Vele hindoestanen kennen creoolse leerkracht die hun heeft onderwezen. En dat is nog steeds het geval.

  Hindoestanen hebben zich in den beginne in de landbouw, visserij, transport, handel etc. ontwikkeld en hun rijkdom opgebouwd maar dat is al lang niet meer het geval.
  Dit is in de loop der tijden veranderd en we zien medici, advocaten onderwijzers etc.
  Ook bij creolen zien we medici, advocaten en nog steeds onderwijzers.

  De onafhankelijkheid en de Staatsgreep hebben veel veranderd, vlucht naar Nederland geldt voor beide groepen maar de structuur, financieringsmogelijkheden van de hindoestanen was sterker.

  Ik ben geen historicus maar heb geprobeerd om vanuit kennis van uit pers en discussie uit het verleden iets neergepend om jou van repliek te dienen.
  Kernwoorden zijn voor mij verschillende startpositie, ontwikkeling en cultuur.


  Maak melding
 56. Haha, ik maakte ee foutje eigenlijk, want ik zeide:

  “Want zodra ik geneigd ben in gedachten ee oordeel te vellen over ee andere groep door te gaan vooroordelen, da ga meteen eerst te rade of dat niet ook in mijn eigen groep voorkomt”.

  ‘Vooroordelen’ moet zijn ‘generaliseren’.
  Maakt nie zoveel uit , maa ik wil t zo.


  Maak melding
 57. @Arlet,

  Ja, sluit je ogen maar. Daar zijn jullie heel goed in.
  Intussen loopt geen enkele Hindoestaan in Suriname meer met gouden sieraden om. Je kunt wel raden waarom. Alleen neeghers zie je nog met gouden sieraden. Hoe ze eraan komen, dat moet je maar niet vragen.


  Maak melding
 58. Habi Bullah 12 mei 2019 at 20:30

  @Benny, wil je ophouden neutraal te zijn?

  Iemand die neutraal is durft nooit de waarheid te vertellen.
  ========

  Ik doe me best, Habi.

  Maa ben jij ee Hindustaan?

  En denk erom: durf de waarheid te vertellen!


  Maak melding
 59. De top van het OM bestaat voor een groot deel uit Hindoestanen( toch?). PG/AG/ wnd Pres- van het Hof- Hoofdofficierenge van Justitie. Waarover heeft men het hier? En dat het Leger en het KPS raciaal zouden zijn
  georganiseerd? Hoe dan? Sinds wanneer zijn hindoestanen en (bijvoorbeeld) chinezen geschikt voor deze korpsen? 1 Op de 10duizend van deze gasten is dja-dja. De rest is te zwak voor deze zware beroepen. Zij hebben ook geen vechtersmentaliteit(..).


  Maak melding
 60. Djakki en Glenn:

  Glenn: Suriname heeft geen gorilla’s( verder in dialoog met jou gaan heeft dus geen zin: Kortzichtigheid is bij jou troef).
  Djakkie: Jouw ‘analyse’ van Africa komt uit de koker van het kolonialisme? Jouw perceptie is wit: zo denkt de Europeaan over Afrika. Ben je ooit naar Africa geweest? Niet dus. Je praat vanuit overleveringen die geconditioneerd zijn. Africa heeft een hoogstaande Cultuur en huist veel wetenschap die wij vandaag in het Westen terug zien. India kent vele kasten die elkaar all eeuwen bestrijden. Ga een keetrtje naar India en kijk goed rond. De meesten op dit forum die zo negatief zijn over Afrika zijn figuren die Suske en Wiske lezen en niet verder komen daan analyses van Lambik en Sidonia; Kuifje in Africa of materiaal van de jaren 40-50 van de vorige eeuw. Er is Internet Djakkie en Glenn: Wikipidea enz.


  Maak melding
 61. @Sharmila,

  Dan zou je ook kunnen stellen: sinds wanneer hebben de neeghers het intellect om die posities te bekleden?
  Hindoestanen verrichten fysiek zware arbeid op de landbouwvelden en ze zouden dit beroep niet kunnen verrichten? Dat meen je toch zelf niet? Het gaat om de juiste training krijgen. Je moet de Indiase film Dangal eens bekijken. Kan ook op YouTube. Was een grote hit in China.

  @Benny, ben ik een Hindoestaan? Kafvrie naa baatie, bhaai. Wat ben jij? Een dogla?


  Maak melding
 62. @@Sam
  Respect
  Een mooie uitleg.

  Alle gedachten bijeen brengen helpt elkaar beter begrijpen en respect tonen. Je hebt het juist weergegeven wat ik in de geschiedenisboeken heb gelezen. Laten we het beste voor hebben met sur en bidden dat het goed komt.

  Blank zwart bruin geel of groen, wij zijn allemaal van vlees en bloed. Daar is er geen verschil in. En ben je ziek en heb je bloedtransfusie nodig, dan heb ik tot heden niemand horen vragen, wiens bloed is dat. Maakt het enig verschil uit dan. Waarom wij zo geschapen zijn is niet aan mij te oordelen. Laat dat aan de schepper over, anders ga ik voor GOD spelen.

  HOPELIJK DAT IN DE TOEKOMST HET GEZONDE VERSTAND ZAL WINNEN.


  Maak melding
 63. Na alle racistische reacties te hebben gelezen zeg ik dit; Als Suriname een Hindoestaanse president krijgt is het afgelopen met die creool. Ik moet een eens gaan verdiepen in het hindoe geloof zelf want, het lijkt er wel op dat racisme tegen een ieder die niet blank is explieciet word onderwezen. Lang leve de racisten. Een dag een dag zal koning Jezus alles recht trekken.


  Maak melding
 64. De vrije stem 13 mei 2019 at 01:02
  Na alle racistische reacties te hebben gelezen zeg ik dit; Als Suriname een Hindoestaanse president krijgt is het afgelopen met die creool.”

  @ De vrije stem,

  Zal wel niet zo een vaart lopen. Maak je maar geen zorgen.
  We hebben eerder al een hindoestaanse premier gehad.
  Hoe goed hij het heeft gedaan laat ik anderen over oordelen.


  Maak melding
 65. @@Robbert
  Ik heb opheldering gevraagd wegens jouw actie tegen mij. Of ben je nogsteeds aan het slapen…………………
  Als het zo is blijf maar lekker natte dromen krijgen.


  Maak melding
 66. Je zal maar een mix zijn. Hindoestaan, creool. Oh oh.
  Het begon met een artikel over een stelletje onwaardige politieagenten en kijk waar we geëindigd zijn. SMH.
  Maar dat is ook Su.
  Toen Obama president werd hadden velen gedacht dat Amerika zou veranderen.
  Maar hij heeft het land op waardige wijze gediend. De geschiedenis zal leren op welke plek hij komt te staan.
  Dus ik geef iedereen voordeel van de twijfel.
  Bouterse geen kans meer. Die trekt al zo lang aan de touwtjes. Enough is enough.
  Laat een andere de kans krijgen.

  En aan al die racistische trollen, ga vrijwilligerswerk doen ipv achter je pc te zitten om onzin te verkondigen.

  In India zijn er ook gevangenissen en daar zitten geen Afrikanen in.
  Maar kinderverkrachters, moordenaars enz.
  Dus wie zonder zonden is gooie de eerste steen.


  Maak melding
 67. @@Arlet##
  Obama heeft Amerika net als een blanke Amerikaan gediend. De zwarte bevolking is geen haar beter van geworden.
  In de laatste president verkiezingen hebben de zwarten en kleuringen de democraten afgestraft.

  Ook het buitenlans beleid was heel erg zwak. Hij kon geen indruk maken op India, China en Rusland. Kon Korea niet in toom houden. Opleidingen van terroristen in Pakistan bleek hij niet in staat die te beteugelen. Hij kon niet voor elkaar krijgen om terrorisme effectief te bestrijden. Hij heeft twee ambtstermijnen voor gehad. Hij faalde finaal in het buitenlands beleid.
  En kijk nog pas één ambtstermijn voor Trump. Financieël Amerika heel sterk gemaakt. Laagste werkloosheid in allertijden. Nu wil hij Iran een poepje laten ruiken. Voor Noord Korea zegt hij; dat blaffende honden niet bijten. Laat ze maar lekker in hun luier stinken.

  Obama krijgt wel een plaats als van een waardige president.


  Maak melding
 68. @@John##
  Sorry voor mijn late reactie.
  Ik heb eerder geen tijd gehad om alles te lezen. Ik ben blij dat je op mijn collum reageert. Ik zal eerlijk zijn om te zeggen dat ik niet alles wetende ben. Een reactie te geven is je denkwijze en je hoeft niet altijd met elkaar eens te zijn. Je hebt een aantal argumenten naar voren gehaald en daar ben ik tevreden op dat aan mij erop te wijzen. Maar de bedoeling van zo’n forum is, dat je dan breedvoerig en gefundeerd je uitleg geeft, dus niet afreageren op de schrijver, zodat ik en anderen die het meelezen er wijzer van worden. Dit is juist de bedoeling van elkaar te leren.

  Het gaat je ontzettend goed.


  Maak melding
 69. Hof geeft OM ongelijk; politieagenten vrijgelaten
  15 May, 18:59
  foto

  De drie politiemannen die in verzekering waren gesteld door het Openbaar Ministerie (OM) in ‘het voetbal-incident’ zijn door het Hof van Justitie vanmiddag in vrijheid gesteld. Dit wordt bevestigd tegenover Starnieuws door advocaat Hedley Derby.

  Eerder heeft de rechter-commissaris de in verzekeringstelling door het OM getoetst en onrechtmatig bevonden. De vervolging is in beroep gegaan hiertegen bij het Hof van Justitie. Bij de beoordeling is de beslissing van de rechter-commissaris bevestigd. De drie leden van het Regio Bijstandsteam moeten onmiddellijk in vrijheid worden gesteld.

  Derby zegt dat als het OM de politieagenten had aangehoord, dan zou het duidelijk zijn dat de zaak anders is dan wat er door de aangevers is verklaard. Ook de beelden die circuleerden in de media vertelden volgens de raadsman niet het volledige verhaal. Politieagenten zijn gekapt en geklapt. De drie agenten waren in verschillende cellenhuizen opgesloten.
  ====================

  Over braaksel inslikken gesproken.

  Wat is er mis met het justitieel apparaat.


  Maak melding
 70. Er is NIETS mis met justitieel apparaat !

  Bonden, burgers, ministers en president moeten
  afblijven van de beslissingen van het justitieel
  apparaat !

  Uiteindelijk beslissen de rechters over wat verder met de
  verdachten gebeurt.

  Er komt waarschijnlijk verder en diepgaander onderzoek
  door de rechters ter zitting, naar de gebeurtenissen en al
  dan niet gepleegde strafbare feiten.

  Dan zal ook blijken of deze agenten al dan niet de wet
  hebben overtreden.

  LEVE de rechtsstaat ! Geen racistische verwijten naar OM of Rechters !

  PS : Verbeter de opleiding van agenten en veiligheidstroepen !
  Verbeter de SCREENING van politie, veiligheidsambtenaren en
  politici. Versterk de rechtsstaat !


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES