vrijdag, juni 21, 2024
HomeOnderwerpenGezondheidNationaal Strategisch Plan voor Gezondheid en Welzijn in Suriname gepresenteerd

Nationaal Strategisch Plan voor Gezondheid en Welzijn in Suriname gepresenteerd

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 21 mrt – Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid heeft deze week het Nationaal Strategisch Plan voor Gezondheid en Welzijn in Suriname voor de komende 10 jaar (2019-2028) gelanceerd. Het plan is een document dat is ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met belanghebbenden en de Pan American Health Organization.

De launch van dit plan vond plaats op dinsdag 19 maart 2019, in de ballroom van Torarica. Waarnemend directeur Cleopatra Jessurun gaf een korte presentatie over de inhoud en het belang van het strategisch plan, de uit te zetten richting en de visie van het ministerie van Volksgezondheid voor de komende 10 jaar.  

Het plan geeft de richting aan die de gezondheidssector op gaat met als visie “Een gezonde bevolking”. Dit betekent dat alle strategische plannen die worden ontwikkeld voor programma’s binnen de gezondheidssector zullen worden afgestemd op de doelstellingen in het Nationaal Strategisch Plan voor Gezondheid en Welzijn in Suriname.

De belangrijkste strategie die in dit document wordt gepresenteerd is de ontwikkeling en uitvoering van een nieuw zorgmodel voor Suriname. Verder komt aan de orde een logisch kader dat bepaald hoe het gezondheidszorgsysteem wordt georganiseerd. Ook de financiering en het beheer, om de vereiste diensten te leveren die inspelen op de gezondheidsbehoeften, – eisen en – verwachtingen van de bevolking, zijn belangrijke aspecten. Het plan behelst 4 strategische doelstellingen, te weten;

 • een universele mensgerichte gezondheidszorgsysteem in Suriname
 • rechtvaardige, duurzame en universele financiering voor gezondheid
 • middelen voor een efficiënt en effectief gezondheidszorgsysteem
 • sterk leiderschap en goed bestuur in de gezondheidssector.

De minister van Volksgezondheid Antoine Elias gaf in zijn speech aan dat de gezondheid en het welzijn van alle burgers in Suriname behoren tot de topprioriteiten van de regering van Suriname. Hij heeft verder aangegeven dat het Nationaal Strategisch Plan voor gezondheid en welzijn in Suriname 2019-2020, de gekozen aanpak om kwaliteitsgezondheidszorg voor iedereen te garanderen, weerspiegelt.

Het plan is gebaseerd op de Surinaamse grondwet, waarin is vastgesteld dat de regering verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg en het laat ook zien dat de overheid vastbesloten is om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken, door de aanpak van sociale determinanten voor gezondheid.

Met de launch van dit plan gaat het ministerie naar stap 2, waarbij in cluster verband de voorgestelde strategieën zullen worden uitgewerkt en er een operationeel plan zal worden opgesteld met activiteiten, om de gestelde doelen te realiseren. De vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders mochten uit handen van de waarnemend directeur van het ministerie een exemplaar van het plan in ontvangst nemen.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

9 REACTIES
 1. Zoveel plannen, en nog geen enkele gerealiseerd, en zeker door deze paarse corrupte regering verwezelijkt zou moeten worden volgens de Surinaamse grondwet, het volk van Suriname heeft nu wel door, dat al die plannen van deze boevenbende, gebakken lucht is, niet voor niets is Adhin door zijn eigen Hindustanen tijdens zijn toespraak uitgejouwd met de woorden pa money no de, en ook nog voor boeler uitgemaakt, allemaal Hindustanen, die zich tijdens de verkiezingen van 2015, hebben laten misleiden door die moordenaar en die mooiprater Parmessar, maar hebben nu gelukkig het licht gezien.


  Maak melding
 2. Zoveel plannen die steeds weer in de laadjes verdwijnen. Academisch Ziekenhuis moet plat gegooid worden voldoet al jaren niet aan de gestelde eisen en normen om Academisch genoemd te worden.
  De verpleegafdelingen en de bedden zijn verloederd. De houding van het verplegend personeel is eentje van lik mijn vestje. Geen professionele attitude. De artsen denken over een macht te beschikken dat zij Jezus Christus op aarde zijn.Kortom er moeten veel bijgeschoold worden.Hoofden van afdelingen pakken zaken zeer verkeerd aan. Verpleegkundigen horen als zij ingedeeld zijn op de zalen zelf artsenvisites te lopen en uit te werken. De hoofden horen zich in te lezen en vooraf met de verpleegkundigen te bespreken hoe zij de zaken horen aan te pakken en niet zoals het nu gaat.Verpleegkundigen worden dom gehouden. Hoofden van de afdelingen staan niet zelf aan het bed, maar willen artsen visites lopen. Een chronisch gebrek aan kader, kennis, kunde en verval van dit beroep hier in ons landje. Een geval van een familie lid. Vocht achter de longen. Het enige wat zij hebben gedaan in AZ is zuurstof toedienen. Een teveel aan zuurstof in je hersenen, weet ja wat er gebeurd met je hersenen, zuurstof gaat zich dan opstapelen in je hersenen met alle gevolgen van dien. Wanneer een arts naar aanleiding van de longfoto weet dat er vocht achter de longen zit? Het eerste is dit te verwijderen door middel van de juiste medicatie zodat de patient het vocht kan uit plassen. De patient dient streng in de gaten gehouden te worden en regelmatig alle vitale controles meten door de verpleegkundige die dienst heeft of de arts. Het is jammer dat er niet met verpleegkundige protocollen wordt gewerkt in onze ziekenhuizen. Elk ziektebeeld heeft een protocol voor zowel de artsen en verpleegkundigen. Wat liggen zij toch te slapen in ons landje in de ziekenhuizen en zorginstellingen. Scholing en bijscholing. Ai mie boi.
  Niet vreemd dat er onnodig mensen komen te overlijden. Sarie Torie. De verpleegkundigen horen direct alarm te slaan wanneer zij iets niet vertrouwen. Meldingen direct doorgeven aan het Medisch Tuchtcollege. Wij zijn allemaal mensen en moeten zuinig zijn op elkaar en met elkaar proberen het baste van de maken. Dus hoop dat deze plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Want het is bekend dat mensen kunnen praten en van alles beloven en uiteindelijk komt er niets van de grond.
  Soso mofo takkie. Heeft het volk niets aan. Onze zorg moet op een veel hoger niveau getild worden
  want wat het nu al jaren is, is rioleringszorg.


  Maak melding
 3. @ Boeboe bit Sjorie 21 maart 2019 at 11:40

  Het is je goed recht maar ik vind dat je een beetje doordraaft en de verpleegkundigen die onder zeer, zeer moeilijke omstandigheden hun medemensen verzorgen en behandelen erg te kort doen.
  Het zijn goed opgeleide professionals die bewust ervoor hebben gekozen om in de gezondheidszorg te werken.

  Je haalt er van alles bij dat de indruk zou kunnen ontstaan dat je inspecteur bent bij het ministerie van volksgezondheid en echt weet wat er mis is.

  Het kan natuurlijk altijd beter maar als je dag in dag uit door de minister, de artsen, de leiding van het ziekenhuis niet serieus wordt genomen en onder omstandigheden moet werken die verre van ideaal zijn zullen er best dagen tussen zitten met een mindere de motivatie.

  Zou jij onder dezelfde omstandigheden dagelijks fluitend naar je werk gaan??


  Maak melding
 4. @Sam
  Wanneer je kennis van zaken hebt (ook medisch geschoold) en ziet dat het veel beter kan, zelfs met de middelen die je in huis hebt, dan hoeven mensen niet onnodig te sterven. Ik ben geen inspecteur, maar zit dichtbij de informatiebronnen en doe ook zelf navraag en geef ook de nodige adviezen. Elke minuut telt. Er wordt te veel gepraat en beloofd maar niets komt echt van de grond. Let wel de verkiezingen komen eraan. Het zelfde liedje als voorgaande jaren. Sarie Torie.


  Maak melding
 5. @ Boeboe bit Sjorie 21 maart 2019 at 14:15,

  Lets talk!!
  Ik hoop dat je het niet als een persoonlijk aanval ziet!!

  Quote
  “Een geval van een familie lid. Vocht achter de longen. Het enige wat zij hebben gedaan in AZ is zuurstof toedienen. Een teveel aan zuurstof in je hersenen, weet ja wat er gebeurd met je hersenen, zuurstof gaat zich dan opstapelen in je hersenen met alle gevolgen van dien. Wanneer een arts naar aanleiding van de longfoto weet dat er vocht achter de longen zit? Het eerste is dit te verwijderen door middel van de juiste medicatie zodat de patient het vocht kan uit plassen.”

  Foute aanname.Het eerste wat de dokter dient te doen is de situatie beoordelen. Wat is de oorzaak en hoe ernstig is de situatie, luisteren naar de longen.
  2. Zuurstof toedienen om de benauwdheid te verlichten. ( de gaswisseling is gestoord)
  Stapeling van zuurstof kan niet omdat de patiënt een tekort heeft aan zuurstof. Stapeling van koolzuurgas (Co2) kan maar dan praat je over benauwde patiënten die aan chronische ademhalingsproblemen lijden en de CO2 de prikkel tot ademen is. (Uitademing is gestoord).
  Indien er veel vocht achter de longen is, moet inderdaad een ontwateringsmiddel toegediend worden, soms in combinatie met morfine (ademhaling rustig maken)”

  “Het is jammer dat er niet met verpleegkundige protocollen wordt gewerkt in onze ziekenhuizen.”

  Ik denk dat je behandel protocollen bedoelt. Wat een verpleegkundig protocol gaat over verpleegkundig handelen.
  Een behandelprotocol geeft aan welke beleidsstappen de arts dient te nemen. De verpleegkundige is volgend in deze. Ze mag suggesties doen maar de arts die een hogere rangorde en verantwoordelijkheid heeft, bepaald wat er gebeurd en hoe gehandeld wordt. Vergeet één ding niet protocollen zijn goed maar daarmee stop het denken van de arts niet; ieder patiënt is uniek en hoort een behandeling te krijgen die bij zijn uniciteit hoort.

  Uiteraard hoop ik met je dat er verbetering plaats vind in de gezondheidszorg maar de rol die jij de verpleegkundige toebedeelt in Suriname met artsen die nog op een te hoge voetstuk staan is te hoog gegrepen.
  Daarom vind ik dat de verpleging onder de omstandigheden waaronder ze werken (eeuwig gebrek aan verbruiks- en gebruiksartikelen, medicijnen, artsen die zelf onervaren zijn etc, veel meer respect verdienen. Ze doen dit voor een habbekrats terwijl sommig 4x de bus moeten betalen van huis naar werk v.v.


  Maak melding
 6. Ter informatie

  Onze zorg en de kwaliteit van medisch handelen
  05 Mar, 09:33
  Starnieuws

  Kwalitatief hoogwaardige medische zorg kan slechts door goed opgeleide artsen worden geleverd. Deze medici moeten het individueel belang van hun patiënten voorop stellen en daarom ook expliciet Evidence-Based geneeskunde uitoefenen. In de link onder dit artikel wordt dit begrip nader omschreven.

  De opleiding aan de medische faculteit van onze universiteit kent veel hiaten. In het curriculum ontbreken de essentiële vakken Evidence-Based geneeskunde, Farmacotherapie, hoe een medicamenteuze behandeling in de praktijk moet plaatshebben en Huisartsgeneeskunde, de voorbereidende fase op de specialisatie tot huisarts. Die specialisatie, een verplichte huisartsopleiding voordat de afgestudeerde van de Faculteit zich als huisarts mag vestigen, bestaat evenmin.

  De wijze waarop medisch handelen, ondanks de vorengenoemde beperkingen, toch een meer acceptabele kwaliteit kan bereiken, is het ontwikkelen van Nationale Evidence-Based richtlijnen voor huisartsen, medisch specialisten en hun expliciete toepassing.

  Dagelijks wordt bij patiënten duizenden keren lab-, röntgen-, echo-, scan- en ander onderzoek, volkomen zinloos uitgevoerd. Elk onderzoek heeft namelijk één of meer indicaties: reden(en) om ze uit te voeren. Alleen de verschijnselen van een patiënt kunnen en moeten bepalen welk onderzoek zinvol is om tot een diagnose te komen.
  Een niet-medisch voorbeeld ter illustratie. Als u thuis verschijnselen merkt van een verstopte wastafelafvoer, dan gaat u toch niet de waterleiding onderzoeken?

  Voor medische behandelingen of die nu medicamenteus of operatief zijn, geldt hetzelfde. Zij dienen slechts uitgevoerd te worden wanneer er een Evidence-Based indicatie voor bestaat, wat betekent dat pas dan voordeel voor de patiënt te behalen is.
  Wanneer medisch handelen niet conform Evidence-Based richtlijnen plaatsheeft, is de kans op kwalitatief mindere zorg reëel. De beste zorg is die waarbij alle nodige diagnostische en therapeutische interventies tijdig worden uitgevoerd en elke onnodige interventie achterwege blijft (interventies zijn alle soorten van onderzoek en behandeling). Anders (be)handelen leidt tot schade voor de patiënt en enorme geldverspilling.

  De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) zou zich moeten committeren aan het doen ontwikkelen van E-B richtlijnen door elke groep van vakspecialisten, voor de meest voorkomende ziektebeelden.
  In medische richtlijnen staat o.a. nauwkeurig beschreven welk lab, beeldvormend onderzoek en behandeling, in een bepaalde medische situatie, zinvol is.
  De ontwikkelde richtlijnen zullen uiteindelijk door het ministerie van Volksgezondheid moeten worden geautoriseerd.

  Geautoriseerde Evidence-Based medische richtlijnen behoren tot het publieke domein, d.w.z. ze moeten voor een ieder toegankelijk zijn.

  Enige tijd geleden schreef ik een artikel dat niet eerder gepubliceerd is en graag met u deel. De titel is: ‘Van Hippocrates tot Evidence-Based Medicine’. Het is een introductie tot EBM.

  Frank Bueno de Mesquita
  Stg. t.b.v. evidence-based geneeskunde in Suriname (EBGiS)
  [email protected]


  Maak melding
 7. Weer zo loze beloften. Een plan waar Suriname eenvoudig weg de middelen voor de realisatie ontbreekt en naar het zich laat aanzien gezien de schuldenlast van de staat zeker niet in 20 jaar zal kunnen realiseren.

  Beter zou zijn om eerlijk tegen het volk te zijn en te zeggen, gezien de pennibele situatie waarin wij verkeren kunnen wij u niet garanderen dat de staat adequaat voor uw zorg en welzijn, zorg te dragen.

  U zal zelf dit ter hand moeten nemen. In ieder geval financieel.

  Wanneer gaat men inzien dat de tijd voor integer zijn aangebroken is.
  Wanneer gaat de bevolking eens samen met journalisten e.a. kritisch zijn op dit soort drogconferenties.

  Wanneer houden goed geschoolde ambtenaren op met hieraan mee te werken.

  Jammer, jammer.


  Maak melding
 8. In 2014 kwam ik terecht in het ziekenhuis UMC Maastricht ook met het zelfde hier boven.naast de gebruikelijke
  medicatie oa amoxiel een medicijn dat vrijwel direct aanslaat.Toen dat niet hielp hebben ze mijn long uitgeruimd met succes.mijn Surinaamse vrouw mocht in het ziekenhuis blijveen slapen en week niet van mijn bed.Uiteindelijk heb ik het gered ook mede door de genade van God.Ik moet er niet aan denken als mij dit was gebeurd in Suriname.Ik herken vele facetten zoals hierboven beschreven.Ik heb al vier jaar fysio en train drie maal per week ook als ik in Suriname op vakantie benmeesta drie maanden.Ik hoop dat een en ander zal veranderen.Leo Snel.


  Maak melding
 9. @ Leo Snel,

  Ik wil de gezondheidszorg van Suriname niet met die van Suriname vergelijken.
  Het niveau is erg groot maar ook de investeringen in de zorg in Nederland zijn vele malen groter.

  Wat ik wel tegen je wil zeggen is dat je ontzettend veel geluk heb gehad dat je in het UMC Maastricht lag.

  De gezondheidszorg in Nederland kent ondanks de hoge premie die de bevolking aan ziekenkosten betaalt ook grote problemen. Onlangs nog zijn er ziekenhuizen door o.a. wanbeleid gesloten.
  Over de hele linie klaagt men over personeelstekort (ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaardenhuizen).

  Sinds de privatisering zijn het de Ziekenfondsen die steeds meer bepalen wat een ziekenhuis wel en niet mag, dit doen ze via de behandelcontracten die ze met de ziekenhuizen sluiten.

  In jou geval heb je veel heel geluk gehad, als je in een klein ziekenhuis was opgenomen acht ik het niet uitgesloten dat het ook verkeerd was afgelopen.
  Kleine ziekenhuizen werken met het principe van achterwacht,waarbij de specialist telefonisch wordt geraadpleegd en op basis van verschafte informatie door de assistent-arts bepaalt hij/zij of ze naar het ziekenhuis komen of niet.
  IN het UMC lopen altijd artsen die bijna/of al klaar zijn met hun specialisatie in het ziekenhuis.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES