dinsdag, februari 20, 2024
HomeOnderwerpenJustitie en politie'President Bouterse belastert de rechterlijke macht in Suriname'

‘President Bouterse belastert de rechterlijke macht in Suriname’

-

Does Travel & Cadushi Tours

PARAMARIBO, 9 jan – De bewering van president Bouterse dat de rechterlijke macht in Suriname politiek bedrijft met het 8 decemberstrafproces, is een vorm van laster. Dat zegt columnist Theo Para in een column. Volgens Para wordt met het ‘factfree’ besmeuren van de goede naam en eer van de rechterlijke macht, de onhoudbaarheid van dit presidentschap -dat volgens de grondwet helemaal niet mocht- herbevestigd. “De president heeft gezworen de grondwet te verdedigen, daar hoort respect voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht bij. Niemand staat boven de wet” aldus Para, die verder zegt:  

“Vervuld van zijn machtspositie, blind voor het nationaal belang, heeft de president-hoofdverdachte niet door dat het in het 8 decemberstrafproces niet om zijn persoon gaat, maar om het vervolgen en berechten van massamoord. Vijftien voorvechters van de democratie – advocaten, journalisten, wetenschappers, ondernemers en militairen – werden op 8 december 1982, onder het valse voorwendsel van een coup voorkomen, zonder vorm van proces doodgeschoten, of in de woorden van bevelhebber Bouterse ‘op de vlucht neergeschoten’. 

Met zijn lasterlijke aantijgingen toont de president-hoofdverdachte niet alleen minachting voor de rechterlijke macht, hij herbevestigt zijn minachting voor de mensenrechten, in het bijzonder het recht op leven en het recht op recht. Dat hij als direct belanghebbende (hoofdverdachte) ook nu weer het presidentschap van de republiek misbruikt, zoals hij dat ook deed met de zelfamnestiewet, etaleert onmiskenbaar de geest van corruptie” aldus Theo Para.

opening
Fernandes Express
Caribbean Party

50 REACTIES
 1. Trias politica bestaat in Suriname alleen op papier. Het is de angst die nu regeert. Jammer. Iedere zelfrespecterende president zou omwille van het proces aftreden. Lijkt erop dat deze president alleen uit is op dipl onschendbaarheid.


  Maak melding
 2. Een volk dat tot 2x toe kiest voor een massamoordenaar toestaat dat deze gevaarlijke gek nu ook op de stoel van de rechterlijke macht wil gaan zitten, vraagt erom om wereldwijd uitgelachen te worden en internationaal niet meer serieus wordt genomen. Dit monster met bloed aan zijn corrupte, criminele klauwen verdiend een einde als Ceaucescu….Mussolini….Saddam Hoessein en Khadaffi.


  Maak melding
 3. De geboren Leugenaar is weer aan het Liegen geslagen: He is a Liar. Don`t believe him, he is Lying.

  Ik geloof geen woord wat deze man zegt.

  En steeds als hij liegt zegt hij`Geloof me als ik je zeg`Ik word kotsmisselijk van deze man


  Maak melding
 4. Ondanks de delfstoffen in de bodem van Suriname, is het land afgegleden naar 1 van de armste landen in de wereld. Het binnenland is vergiftigd met kwik en de leiders van het land hebben geld doorgesluisd naar diverse rekeningen in het buitenland. Desondanks zal het merendeel, bij de verkiezingen, zich weer verkopen voor 2 blikken bruine bonen en 1 bakkeljauw.


  Maak melding
 5. Freeway jij kan het misschien doen als jij een dja dja man bent.
  Hij is de grote man van het land niemand anders.
  Theo Para zo een deskundige toch schrijft hij alleen maar nonsens.
  Hij bepaalt wat er gebeurd in het land en geen Theo Para die een buitenlander is.
  Theo Para als jij wilt bepalen war er in Suriname gebeurd ga naar Suriname en vraag een Surinaamse paspoort aan.


  Maak melding
 6. Deze man heeft met zijn bewind van Suriname een bananen dorp gemaakt.
  De situatie in het land is dusdanig alarmerend dat je zelf niet meer kan spreken van een bananen republiek.
  En desondanks zijn er lieden hier die het voor deze moordenaar willen opnemen. Leg mij dan concreet uit wat Bouterse gedaan heeft voor het land . Ik wil concrete en structurele voorbeelden die het land naar een hoger niveau getild hebben. Het antwoord weet ik al ; NIKS We zitten naar een poppenkast vertoning te kijken met Bouterse in de hoofdrol. Er is geen beleid, geen plan ,geen visie helemaal niks. Hij is zo laag gezakt dat hij zelf de rechterlijke macht van politieke spelletjes gaat betichten. Want meneer denkt dat hij boven alles en iedereen staat.
  Ik kijk uit naar 2020 . Een volk dat zich zelf respecteeert en nog enige vorm van eigenwaarde heeft zal toch beter moeten weten bij de komende verkiezingen. Zo kan het niet doorgaan in dit land.


  Maak melding
 7. Meneer Theo Para is weer bezig met zijn hatelijkheden die kant noch wal raken. Bouterse is legaal gekozen tot president. Artikel 92:
  Om tot President of Vice-President te kunnen worden gekozen moet een kandidaat:
  de Surinaamse nationaliteit bezitten;
  de leeftijd van dertig jaren hebben bereikt;
  niet uitgesloten zijn van het passief en het actief kiesrecht;
  geen handelingen hebben verricht strijdig met de Grondwet.
  Voorafgaand aan zijn kandidatuur moet hij tenminste zes jaren woonplaats en hoofd- of werkelijk verblijf in Suriname hebben gehad.

  Zo simpel is het om president te worden in Suriname. Men is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Bouterse heeft geen handelingen verricht die tegen de Surinaamse grondwet strijden. De veroordeling vanwege drugs is een Nederlandse aangelegenheid. Niet Surinaams. Als hij in Suriname zelf veroordeeld zou zijn, dan was het niet zo koosjer geweest. De december perikelen tellen ook niet vooralsnog aangezien hij tot de dag van vandaag onschuldig is. De rest spreekt voor zich. Dus hij heeft geen enkele handeling gepleegd die tegen de grondwet strijden.
  De amnestiewet geschiedde in het parlement. Volgens mij moet je daar wezen om met een democratische meerderheid het rechtsgeldig te maken. Dat is geschied. No sweat. Overigens betrof het een aanvulling en daarmee een wijziging op de oude amnestiewet.

  Kortom, alles wat Zijne Excellentie tot heden doet, is gedekt. Zo werkt democratie ook al kan men boos daarover worden. Democratie werkt niet met primaire gevoelens en reacties.


  Maak melding
 8. De December perikelen noemt Pakiratigri badinerend de laffe moorden op 15 man, de hufterigheid ten top
  Democratie werkt niet met primaire gevoelens en reacties, en dat van het toetsenbord die continu anderen het ontbreken van empatische gevoelens verwijt, maffe draaikont


  Maak melding
 9. =Deze moordenaar wil nog een termijn zitten, dus het is afwachten hoe het zal aflopen.
  Vele jongeren krijgen nu een stukje grond, dus worden zij nu al zoet gemaakt.


  Maak melding
 10. Bouterse is gewoon een racistische massamoord….dat spreekt boekdelen…hij gaat de zelfde kant op als Maduro….beiden zullen ingerekend en berecht worden…time will telll….no spang


  Maak melding
 11. De CEO van Firma List en Bedrog heeft een voorschotje genomen op de rechterlijke macht alvast te lasteren. De teneur van de komende verkiezing en misschien zelfs de aanloop naar een staat van beleg is al gezet. Surinamers weten intussen wel met wie ze te maken hebben en welke poepvliegen rondom deze hoofdpoepvlieg zwermen. Opsluiten die misbaksel!


  Maak melding
 12. Wat leven jullie toch in een illusionaire wereld zeg….indezd wereld is er plaats voor Trumps, Poetins, Kim Yung, Asad, Maduro, Rutte en…..Bouterse!
  Neem je verlies en ga verder met leven….ondertussen is nl meer dan 35 voorbij! Blijf vooral dromen en tot die tijd regeert Bouterse.

  Nog eens 5, tenminste als hij serieus is met het oplossen van concrete vraagstukken van nu w.o. correcte afwikkeling van Alcoa, woningbouw, etc.


  Maak melding
 13. Deze misdadiger is het onrecht zelve. Verdoemd zijn daarom alle ndper’ s, ook hun nageslacht zal te maken krijgen met vreselijk veel onrecht.


  Maak melding
 14. Odi,Odi Forummers,
  Las een dezer dagen een artikel in de krant van de voorzitter van COL m.b.t. de weigering van
  MISKIEN direkteur van Pensioenfonds voor Ambtenaren/Landsdienaren/Gelijkgestelden, om hun pensioen
  aan te passen zoals dat altijd is toegepast door vorige direkteuren Mr.TUUR, Mr.HOLTUIN,MR.L0 A NJOE.
  Is Miskien alziende misschien blind??? Wat voor kolder verkondigd deze man !!!
  Toevallig ken ik uit alle 3-genoemde groepen (Universiteit,Het Planbureau en Cebuma) personen die na hun
  pensionering bij iedere CLO/COL verhoging alsook koopkrachtversterking ook een aangepaste pensioen
  hebben gekregen !!!(Dus volgens redenering van MISKIEN waren dus Mr.TUUR,Mr.Holtuin,Mr Lo A Njoe
  fout. Ook prof Coen Ooft die vele ontslag beschikkingen/resoluties heeft getekend fout geweest !!!
  In deze 3-groepen,ken ik genoeg personen die middels een beshikking/resolutie ondertekend en dus gesanctioneerd, door Ministers cq de President overgeplaatst zijn naar de desbetreffende diensten,als
  Landsdienaar !!! Bij hun pensionering hebben zij ook een beshikking ontvangen(door Ministers) cq de President ,(voor Hogere Ambt./Landsdienaren voor ontslag met bepalingen over de hoogte van hun pensioengrondslag (afschrift aan Pensioenfonds)+ een uittree-bericht met alle gegevens van deze personen !!Trouwens vele van deze stukken zijn ook getekend door “Van der San” !!!
  Als MISKIEN vindt dat zij niet in aanmerking komen voor de “huidige toegekende verhoging” dan zijn alle vorige Direkteuren FOUT GEWEEST en alle Ministers en Presidenten zijn fout geweest !!
  Dus al deze gepensioneerden hebben”ten onrechte” verhogingen gekregen indertijd en moeten enkele duizenden of meeer dan honderduizend per persoon terg betalen !!
  Stommer kan het niet !!
  Wat doen Hooghart en mw Wouden in deze ??
  Wordt het geen tijd dat deze gepensioneerden naar de “RECHTER STAPPEN” om een uitspraak in deze !!
  Deze MISKIEN heeft toch alle correspondentie in zijn files op kantoor !!!
  Kijken wat de COL kan betekenen in deze; zelfs de DNA-leden zwijgen in alle talen !!
  Jammer dat geen enkel “forummer” enige aandacht aan deze zaak heeft besteed!
  Misschien kan iemand de voorzitter van COL verwijzen naar dit stuk !!


  Maak melding
 15. @ Mokro,
  Met de hulp en ondersteuning van Karl Choennie, zal hij zeker de “STAAT VAN BELEG” afkondigen!
  Hij wordt ook door Karl voorgedragen bij de Paus om hen zalig/heilg te verklaren !!!


  Maak melding
 16. @ pakiratigri

  Is het plegen van een staatsgreep plotseling geen vergrijp jegens de grondwet.
  De staatsgreep was een paar weken voor democratische verkiezingen beste Pakiratigri. Even geduld zou misschien ook tot een gewenst resultaat geleid hebben en een betere/gewenstere minister van Defensie opgeleverd hebben.

  De regering omwerpen vanwege een arbeidsconflict is in mij idee een vergrijp jegens de Grondwet


  Maak melding
 17. ddb-adhin-ndp en huidige coalitie oe tek oe bondroes dang oe hoepel op.
  Oe graatie! Opsodemieteren.

  Volk van Suriname weet wat goed is voor uw zelf, uw kinderen, andere Surinamers, de republiek Suriname en Internationaal.

  Surinamers, Volk Van Suriname:
  – uw moet kritisch zijn,
  – rationeel zijn,
  – logisch denken,

  En op grond daarvan beslissingen nemen voor uw zelfl kinderen, voor uw landgenoten, voor de republiek Suriname, de Surinamers nationaal en internationaal.

  ddb-adhin, verlepte ndp partij, adviseurs, hun gezinnen, huidige coalitiegenoeten, huidige NDP-coalitie zijn gewoon waardeloos. Deze mensen zijn met hun enige eigen belang bezig. Als ze jullie grondpapieren geven, voedseltassen/ lantigrond njan, vergunningen, enz. Oe tek ding, maar als u gaat stemmen op 25 mei 2020 stemt u niet op ndp, de huidige coalitie.

  ddb-adhin, ndp, huidige coalitie, huidige DNA-coalitie. Waardeloos. Ze kunnen het niet. Zie maar uw armoede en heel grote ellende. Surinamers zijn nog nooit zo arm geweest.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 18. Deze moordenaar is gewend om jaknikkers om hem heen te hebben, maar helaas voor dit fossiel, bestaan er ook nog mensen, in dit geval de rechterlijke macht, die hun rug recht houden, en deze mislukkeling zullen laten hangen aan de hoogste boom, vandaar hij de rechterlijke macht probeerd belachelijk te maken met allerlei ongefundeerde uitspraken, die je van een ongestudeerde honden kunt verwachten.


  Maak melding
 19. Theo Para heeft groot gelijk. Voor wie het nog niet door heeft Bouterse is de grootste randdebiel en een grote stelletje randdebielen om zich heen die hem verafgoden. Bouta kan niet behoorlijk lezen en schrijven. Heeft een groot spraakgebrek. Zodra dit ventje zijn muil open doet moet men kotsen. Hij is een groot lachertje, die om anderen lacht. Zet zichzelf keer op keer te kijk. Er zit geen schijntje gezond verstand in die kale schedel van hem. De eer aan zichzelf houden kan hij niet. Schaamteloos gedrag. Meer dan dit is het niet. Sarie Torie.


  Maak melding
 20. @A-No-Mie: Bisschop Choenie, is ooit door dezelfde Bouterse Noeni (fallus) genoemd. Dhr. Choenni is waarschijnlijk als leider van de katholieken in Suriname gebrainwashed om zich in te laten inzake verzoening en amnestie. De leden van zijn comité zijn allen gewiekste geldmakers. Choennie is de realiteitszin kwijt, hij snapt het mechanisme van een samenleving als de onze ( Suriname) niet. Anton van de Broek heeft onlangs een artikel op Srnieuws over de harde wetenschap en sociologie uiteengezet. Choennie moet dat artikel lezen en begrijpen dat hij als geestelijke en temeer als geestelijke leider in een samenleving als Suriname zich afzijdig moet houden. Hij is er hinderpaal geworden m.b.t de ontstane maatschappelijke discussie over normen, waarden, ethiek, moraal, cultuur, politiek en rechtsgang. De horror scenario van een burgeroorlog is door Linscheer en Herrenberg uitgevonden, waarbij Hira en Choennie gebruikt is om het volk angst in te boezemen. De rechterlijke macht moet gewoon haat eer doen en de schuldigen berechten. Na de berechtiging gaan we meemaken wat het volk van Suriname van het afgelopen 35 jaar heeft geleerd en wat zij Wilt uitdragen naar de komende generaties.


  Maak melding
 21. Heb een eigen mening en wordt geen papegaai of aap.Want zo te zien hebben veel
  mensen niet de ruimte gekregen om een natuurlijke persoonlijkheid te ontwikkelen
  en zijn afhankelijk van de overheersers van hun gedachten en gevoelens.


  Maak melding
 22. Bij sommige mensen waaronder de pres, begint het rook uit hun gogo te komen. Ma no spang brada nang sisa, alla sma sang du traku sani do paying lit dja na gron tapu !! Gado miri é mara safri,dus un ting é doro safsafri. Je kan het rechterlijke macht misschien nog ontduiken door manipulatie, maar de beste man daar boven kan je niet manipuleren. Dus lit dja na gron tapu yo K@ nanga krepeer bifosi yu skrep !!!!!

  sari tori

  Jacko


  Maak melding
 23. Bouterse kan roepen wat hij wil, maar een ding is zeker deze recht zaak komt zeker tot een goed eind omdat het land waar de internationale rechtspraak domicile heeft, en oog in het zeil houd. Sterker nog de Surinaamse rechters worden geadviseerd door bekende advocten woonachtig in Suriname, en volledig op de hoogte zijn over allerhande zaken in Suriname. Time will tell


  Maak melding
 24. President Bouterse belastert de rechterlijke macht in Suriname

  ddb kan niets zinnig zeggen, veels te oud en hij is aan het dementeren. Oud, overal grijze haren, kaal, pooien, biggie bere, allerlei ziekten onder de leden die niet in Suriname behandeld kunnen worden, maar wel heel goed in Cuba.

  ddb trek je pyjama aan en ga tomaten planten en met je kleinkids spelen. Ga je leven en zonden overdenken en je gereed maken voor 3 x LL in SB. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, ja toch? De gordijnen gaan dicht, het licht gaat uit. Strompel maar op je oude benen naar SB en val daar dood neer in de cel.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 25. Get real wat vr macht de pajongwaaiers en futu boi van Nederland er is geen degelijk onderzoek verricht,Nederland heeft besloten bezwaarlijke documenten vr 60 jr op te bergen;conclusie van het openbaar ministerie was er zijn geen bewijzen gevonden dat Bouterse daadwerkelijk iemand heeft dood geschoten en toch is de eis van die kakkerlak 20 jr;ik bedoel zo iemand moet j toch aan hoogste boom ophangen;I rest my case wordt vervolg


  Maak melding
 26. De reactie van drugsbaron Bouterse geeft aan dat hij al tijden niet rustig kan slapen. Deze volksoplichter dacht met het presidentschap zichzelf te kunnen verschonen van alle misdaden. Hij dacht al die tijd dat hij de Godfather en onaantastbaar was. Een ernstige inschattingsfoutdacht geeft deze drugs Godfather met zijn mede criminelen gemaakt. Het leger staat niet achter hem, want het leger zonder materieel is moedeloos en verzuipt van de crises.


  Maak melding
 27. Citaat DDB:…al staat heel Paramaribo in brand, Bouterse slaapt als een roos. Nu doet dit demente fossiel geen oog meer dicht aangezien Santo Boma de celdeur reeds heeft opengezet om dit monster en mensenrechtenschender voor 20 jaar op te sluiten. Kunnen de broodschrijvers Paki-RAT-igri en RobG zich eindelijk weer onder hun steen terugtrekken. De paarse, paranoïde en geïndoctrineerd kakkerlakken.


  Maak melding
 28. PAARSE GRAP VAN DE EEUW :

  PAARSE PAPIRATIGRI stelt over zijn idool DDB, tevens
  Hoofd-verdachte van de 8 DEC MASSAMOORD :

  `De december perikelen tellen ook niet vooralsnog aangezien
  hij tot de dag van vandaag onschuldig is.`

  PAPIRATIGRI, MASSAMOORDEN, vooraf gegaan door
  MARTELINGEN, ZIJN GEEN PERIKELEN !

  MASSAMOORD OP ONSCHULDIGE EN ONGEWAPENDE
  SURINAAMSE MENSEN ! DE 8 DECEMBER-MASSAMOORD
  IS ZWAARSTE MISDAAD TEGEN ONGEWAPENDE MENSEN,
  IN DE SRANAN GESCHIEDENIS !!!

  BUITENLANDSE drugsvonnissen van Uw baasje tellen
  volgens u niet mee om te beoordelen of iemand benoembaar
  is tot president !!!!
  Om dit DOMME GEBLAAT/en deze DOMME REDENERING is
  SURALCO samen met de USA, bezig Ons Land te RIPPEN bij
  de SURALCO DEAL !
  Een persoon met zulke drugsantecenten en met een zoon die voor
  internationale Harddrugshandel in USA-jail zit, kun je NOOIT NAAR
  EEN DERGELIJKE ONDERHANDELINGSTAFEL STUREN !
  Met een LAME-DUCK president, wordt je als land GERIPT en
  UITGELACHEN door de USA en SURALCO !!!

  Over het langdurige STAATS-FAILLISSEMENT WAARIN PAARS
  SRANAN heeft GESTORT door WANBELEID en ZWARE CORRUPTIE,
  ZAL IK HET HIER NIET HEBBEN !!


  Maak melding
 29. PS : Een President die geen vertrouwen heeft in de
  ONAFHANKELIJKE RECHTSSPRAAK IN ZIJN LAND,
  MOET GEWOON OPDONDEREN !

  MENEER WIL ZONDER MEER ONZE GRONDWET NIET SNAPPPEN !

  MENEER VALT, OM PRIVE-REDENEN, OPENLIJK DE ONAFHANKELIJKE
  RECHTERS AAN !

  Het, met VALSE VOORWENDSELEN willen inzetten van Art 148 GW duidt
  al op DICTATORIAAL DENKEN en CORRUPTIEF HANDELEN !

  GOD ZIJ MET ONS SRANAN ! STOP DEZE SLAVERNIJ !!!


  Maak melding
 30. ..GASTEN..WAT..IK..ZEGGEN..WIL.IS..
  DAT..PRESIDENT..BOUTERSE..GROTE..
  INDRUK..OP..JULLIE..ALLEN..MAAKT..
  EN..RESPECT..AFDWINGT..ZO..HOORT..HET..OOK..
  WANT..JULLIE..BLIJVEN..TOCH..NAAR..HEM..LUISTEREN..(GEZIEN..DE..REACTIES..HIER..OP..DIT..FORUM)..


  Maak melding
 31. Edgar Cairo heeft ooit gezegd dat het fort Zeelandia met de grond gelijk gemaakt moet worden omdat dit gebouw de Koenoe is van Suriname. Ik wil de lijn doortrekken en vragen of Bouterse of zijn aanhang de koenoes zijn van Suriname. Reden: Iemand zit artikel 92 op zijn manier te interpreteren. Dit artikel is toch duidelijk.
  “geen handelingen hebben verricht strijdig met de Grondwet”. met andere woorden als je handelingen tegen de grondwet heb gepleegd mag je geen President van Suriname worden.
  De vraag rijst welke handelingen in strijd zijn met de grondwet. In de wet is er geen opsomming genoemd. Dat betekent dat het oordeel of iets tegen de grondwet is door de rechter bepaald moet worden.Nu ben ik geen rechtsgeleerde, maar ik kan mijn gezonde verstand wel gebruiken.
  We mogen kiezen tussen: een staatsgreep, drugshandel en de moorden van 8 december. Om de boel te bagatelliseren wordt gesteld dat Bouterse niet in Suriname, maar in Nederland is veroordeeld en dat dus Suriname niet raakt. Wel grote vriend, als jij stinkt wil ik niet in de buurt van je vertoeven ter voorkoming dat ik ook ga stinken.
  En jij doet mij denken aan die Nederlanders die stellen dat Nederland geen slavernij heeft bedreven, maar Suriname, omdat het slavernijgebeuren zich heeft afgespeeld in Suriname.
  Goede vriend op deze manier kan je alles wat krom is recht lullen.
  Met welke problemen zitten we (zonder de intentie te hebben alle problemen in de grondwet op te sommen de volgende)
  Deze grondwet is een kopie van de Nederlandse grondwet. Bij het kopiëren hebben onze kopieerders niet stil gestaan bij het feit dat Nederland een koninkrijk is en geen republiek. Volledigheidshalve hadden ze ook nog moeten kijken naar de grondwet van Amerika.
  Door dit niet te doen zijn ze vergeten om in de grondwet het aantal keren te vermelden dat iemand maximaal president mag zijn. Door deze vergissing lopen wij het risico dat DDB voor een derde keer president wordt. Alsjeblieft niet. want dan zitten we weer met de koenoe opgescheept. Ervan uitgaande dat deze man zijn partij in 2020 niet zal winnen verzoek ik de volgende regering daarom om deze blunders uit de wet te halen. laten we de wet onderzoeken op meerdere blunders.
  Tevens verzoek ik aan onze geschiedschrijvers de namen van de DNA leden, die in 2010 en 2015 Bouterse tot president hebben gekozen uitdrukkelijk in onze geschiedenisboeken te vermelden.
  Waarom? Omdat wij aan onze nazaten de namen moeten doorgeven van degenen die ten onrechte iemand tot president hebben gekozen, die nooit president van Suriname had mogen worden omdat hij handelingen tegen de grondwet heeft gepleegd..


  Maak melding
 32. Bouterse kan roepen wat hij wil, maar een ding is zeker deze recht zaak komt zeker tot een goed eind omdat het land waar de internationale rechtspraak domicile heeft, een oog in het zeil houd. Sterker nog de Surinaamse rechters worden geadviseerd door bekende advocaten woonachtig in eerder bedoeld land en deze heren, zijn volledig op de hoogte zijn over allerhande zaken in Suriname. Time will tell.
  DDB go home. Volk van Suriname wordt wakker en toon ballen. Demonstratie is een wettig middel in de democratie om een regering naar huis te sturen.


  Maak melding
 33. Ca Schipper.
  We hebben geen respect voor die man. we zijn bang voor die man.
  Om de woorden van een Surinamer te gebruiken: we zijn bang om een paar kogels in onze bil te krijgen.
  Wat ik hiermede wil zeggen is dat Bouterse geen respect afdwingt, maar de mensen angst inboezemt.
  Dat is het grote verschil.
  Een ander verschil is dat de jaren 1960 etc. achter de rug zijn. Toen waren er echte vechters in Suriname zoals Abaisa, die bereid was om zijn leven te geven voor een eerlijke strijd. Hij (Bouterse) zou deze mars in die tijd niet maken want we hebben regeringen voor veel minder naar huis gestuurd. Toen waren we strijdlustig. nu is Suriname verworden een land van dommen en bangerikken. Ja, wij hebben gedacht de fakkel aan onze nazaten doorgegeven te hebben, maar dit blijkt nu een nachtkaars te zijn.


  Maak melding
 34. Het mooiste is ,als Nederland zijn papieren prijs geef, nu is het tijd om te zeggen kom op met die papieren Suriname gaat kapot aan die stilte, protesteer bij de regering van Nederland accepteer geen nee.


  Maak melding
 35. In zijn tirade richting de rechterlijke macht doet president Bouterse mij aan de Nederlandse Beethoven denken. Ook Geert Wilders heeft er een handje van om de rechterlijke macht te bekritiseren en minachting voor de rechterlijke macht te hebben. Misschien horen die twee wel bij elkaar.

  @John: dat is ook de strategie van Bouterse. Als je met geweld dreigt, boezem je angst in bij het volk. Het gevolg is dan dat het volk monddood gemaakt wordt. Aan de andere kant is het Surinaams volk een volk zonder trots en laat zich misbruiken door een ieder. Elk ander volk dat trots bezit zou al lang de straten zijn opgegaan en demonstraties tegen de president houden.


  Maak melding
 36. Het Surinaamse Volk is een gelovig volk, God vrezend, vandaar dat ze die houding hebben t.a.v. ddb. Het Surinaame volk is geduldig en geeft ddb de gelegenheid om bij zichzelf ten raden te gaan en zijn gedrag/handelingen te overzien, kritisch is, rationeel is, logisch denkt en ophoudt om zijn snor te drukken. Ze geven hem een eerlijke kans om zijn masker at te doen. Tactisch, strategisch.

  Er zit wel in bij deze houding van het Surinaamse volk.

  Het is nu tijd voor ddb nu, hij heeft niemand nodig die hem in het licht weer ziet. De omstandigheden, de tijd, het moment moeten zijn inziens samen vallen. ddb weet dat hij heel oud is, erectie morro, a safoe poe, tranga ka/grote, loes berr keba!

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 37. Het Surinaamse Volk is een gelovig volk, God vrezend, vandaar dat ze die houding hebben t.a.v. ddb. Het Surinaame volk is geduldig en geeft ddb de gelegenheid om bij zichzelf ten raden te gaan en zijn gedrag/handelingen te overzien, kritisch is, rationeel is, logisch denkt en ophoudt om zijn snor te drukken. Ze geven hem een eerlijke kans om zijn masker af te doen. Tactisch, strategisch. ze houden zich heel rustig, kan ook een stilte voor de storm zijn.

  Er zit wel in bij deze houding van het Surinaamse volk.

  Het is tijd voor ddb nu, hij heeft niemand nodig die hem weer het licht laat ziet. Die arme man wandelt al bijna 29 jaar in het donker. De omstandigheden, de tijd, het moment moeten zijn inziens samen vallen. ddb weet dat hij heel oud is, erectie morro, a safoe poe, tranga ka/grote, loes berr keba!

  ddb gaat de handdoek in de ring gooien als de krijgsraad/rechtbank het vonnis van de 8 december 1982 moorden geeft. Kort voor die tijd treedt hij af.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 38. Opa Desi is PARANOIA !!!

  Niets helpt, art 148 niet, Nep-amnestiewet niet,

  Sandew-Hira-SOAP en Brainwashing heeft niet geholpen !

  KRIJGSRAAD en Sranan Strafwet zijn KEIHARD overeind

  gebleven !

  vriend Maduro, tevens mensenrechten schender, VIJF
  MILJOEN Venezuelanen hebben moeten vluchten, kan
  weinig doen ! Inflatie MILJOEN procent !

  In Brazilie en de USA zitten RECHTSE PRESIDENTEN,
  daar vreest DDB voor ! USA zal waarschijnlijk militaire
  basis opzetten in GUYANA !

  Opa Desi´s paranoia verergert om eerder vermelde redenen !

  PS : Eindvonnis KRIJGSRAAD is zo goed als af !
  MOORDEN in SRANAN moeten niet ongestraft blijven !

  NEKS NO FOUT !!! ZEG `NJE` TEGEN TRUMP en BOLSONARO !!!


  Maak melding
 39. Psalm 52

  3 Jij machtig man, waarom ben je zo trots
  op de slechte dingen die je doet?
  En dat terwijl God elke dag goed voor jou is?
  4 Je bent altijd slechte dingen van plan.
  Je tong is zo scherp als een mes.
  Je liegt en bedriegt.
  5 Je houdt meer van het kwaad dan van het goede.
  Je houdt meer van bedrog dan van de waarheid.
  6 Met je tong doe je andere mensen graag kwaad.
  Je vindt het heerlijk om ze te bedriegen.
  7 Maar God zal jou voor eeuwig vernietigen!
  Hij zal je grijpen en je je huis uit sleuren!
  Hij zal je wegrukken uit het leven.
  8 De mensen die leven zoals God het wil, zullen dat zien.
  Ze zullen diep ontzag voor God krijgen.
  Ze zullen over je lachen:
  9 “Kijk, zó loopt het af met iemand die niet op God vertrouwde,
  maar op zijn eigen rijkdom en macht.
  Hij vertrouwde op zijn slechtheid.”


  Maak melding
 40. De Babylonische spraakverwarring in de wereld en in het bijzonder tussen de individuele onderling maakt dat er onbegrip ontstaat terwijl dat niet de bedoeling is. De mens heeft een heel groot probleem met het ongelimiteerd praten en nogmaals praten en luistert heel slecht. Trekt zijn conclusie en formuleert of geeft de dingen een heel andere wending. Of haal de dingen uit hun context.

  columnist Theo Para weet het beter dan wij hier op waterkant net, hij dient te weten dat dit geen uitving is van Suriname. Maar een wereld probleem, de democratische kapitalisten hebben het voor het zeggen en niet het arme volk. Wat ik wel betreurd is dat wij de dupe zijn van de misleider.
  De regering Bouterse is gevalt en mag van mij ophoepelen. Maar we moeten niet schijnheilig doen terwijl wij mensen de slechte wezen op aarde zijn. Wetten worden door mensen gesmaakt en niet door God.
  Wat moet gebeuren is dat de eetformule gewijzigd dient te worden. De R.K bisschop heeft een draai gemaakt van 90 graden i.v.m de decembermoorden. De losbandigheid in de wereld neemt ernstige vormen aan en niemand kan zeggen dat hij of zij beschermd zijn.

  Een man als Edward Belfort klaagt steen en been over Bouterse terecht maar hijzelf is ook niet beter. R. Brunswijk, Ch Santokhi, P. Somohardjo, enz. moordenaars, racisten, zakkenvullers, gelukzoekers, werkschuw en top misleider allemaal.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES