VHP: Suriname kan loonsverhoging regering en parlement niet aan

34
Koopkrachtversterking ambtenaren Suriname niet om vingers aan te branden

PARAMARIBO, 21 aug – Het is in Suriname niet het geschikte moment om te praten over loonsverhogingen voor de president, de vicepresident, ministers en parlementsleden. Dit stelt de Vooruitstrevende Hervormingspartij, VHP. Aanleiding vormt de publicatie van de nieuwe loonreeksen voor regeringsleden en het parlement. Dit in het kielzog van de loonsverhogingen voor ambtenaren. De VHP vindt dat de verhogingen voor de top moeten worden aangehouden. ‘Grote delen’ van de samenleving komen niet rond.

Het kan dan niet dat de leiders van het land zichzelf een loonsverhoging toekennen. De VHP vindt dat inkomstenverhogingen voor zwakke groepen in de samenleving prioriteit verdienen. Verhogingen voor ‘groepen die al lang te kort zijn gedaan’ worden verwelkomd. Maar er zijn nog “vele anderen in de samenleving die lijden onder het beleid van deze regering.” Of er ook gehoor zal worden gegeven, valt te betwijfelen.

Volgens de wet Vergoeding Regeringsautoriteiten hebben regeringslieden alle recht op een verhoging. Geen enkele regering heeft ooit deze wet genegeerd. De wet koppelt het inkomen van de president, vicepresident en ministers aan het salaris van de hoogste functionaris (directeur, red.) op een ministerie. De president krijgt vier maal dit salaris en een minister twee maal. De VHP vindt het tijd voor aanpassing van de wet.

34 REACTIES

 1. Voor het eerst eens met VHP en als ze nu een interpellatie voorstel indienen samen met alle andere oppositie partijen, dan stem ik in 2020 op VHP (als blakkamang)


  Maak melding

 2. Niet voor niets had Andre Haakmat voormalig foetoeboi van ka bouta desie het boek Animal Farm van George Orwell verboden literatuur verklaard in Suriname. All pigs are equal but some are more equal en deze zijn de pleesident en zijn handlangers.


  Maak melding

 3. Ben met VHP eens, moment van waarheid.neem een voorbeeld van Mandela toen hij president werd van Zuid-Afrika.ging hij land dienen met een salaris van symbolische bedrag.chansantoki president 2020 en dan bezem doorhalen aan alle privelagen die niet door de beugel kan..eerste beginnen alle gestolen geld terughalen en illegale verkregen bezit verbeurdverklaren.


  Maak melding

 4. VHP heeft uiteraard gelijk.Het hoort gewoon niet in deze tijd. En ze verdienen natuurlijk meer dan genoeg waardoor ze dit makkelijk van tafel kunnen schuiven.Ik hoop dat er geluisterd wordt.


  Maak melding

 5. @ Ram Singh,
  Hoeveel studenten vanaf het jaar 1980 hebben dit boek ooit gelezen ??
  Dit moet “verplichte literatuur ” worden op alle VOS-scholen en IOL-engelse opleiding !!!

  En, laten Carl de Judas en Palu de moed opbrengen om een interpellatie voorstel in te dienen om de Regeringsleiders en DNA-leden uit te sluiten van deze CLO-verhoging !!

  Maar ik hoor en zie niemand die opkomt voor de gepensioneerde ambtenaren !!! Wat wordt het uitgangspunt van de “grondslag” indien zij ook in aanmerking komen ?? Bij iedere CLO-loonronde gingen zij altijd mee !! Nu zwijgt een ieder in alle talen !! Mw Wouden, pe-joe-de? Pe-joe-kibrie ??


  Maak melding

 6. De VHP heeft meer dan gelijk!!

  Maar het is in deze niet de regering die het voorstel doet dus niets “zakken vullen en na mij de zondvloed”

  Het zijn de “vakbondsleiders” Hooghart en Miskin die hiervoor zorgen.

  De leden van de CLO blij en in hun kielzog profiteren leden van de CLO via de Ambtenaren wet.


  Maak melding

 7. Als dit volgens de voorzitter van de VHP zo is, ik ben het overigens met hem eens, dan zouden hij en zijn partijgenoten het volgende moeten doen en niet wachten op NDP of welke politieke partij dan ook
  Alle VHP’ers in de DNA leveren
  10% van hun salaris in want zij hebben en kennen geen armoede
  Als dit niet kan leveren zij 10% van het salaris af bij de sociale instellingen
  Leveren het inkomen van hun betaalde baan in bij sociale instellingen want aan 1 inkomen hebben ze genoeg en indien hun echtgenoot / echtgenote werken behouden ze 2 inkomens.

  Laat Bouterse en zijn Ingrid en kijk niet naar anderen.

  VHP dan geef je een signaal af en ben je nobel bezig


  Maak melding

 8. @ Bigi Sma,

  DNA-leden die bereid zijn een deel van hun salaris af te staan voor goede doelen, moeten dat vooral niet in de DNA doen zoals je voorstelt, maar rechtstreeks aan de sociale instellingen.
  In de DNA zitten vooral geldwolven die elke cent in hun eigen zakken zullen stoppen.


  Maak melding

 9. Ai @ Bigi Sma, denk je dat dit gaat gebeuren? Het doet me denken aan een gebeurtenis uit de bijbel. Er was een rijke jongeling en die man was vervuld van Jezus en wilde zich graag bij hem aansluiten. Jezus zei eenvoudigweg tegen de rijke jongeling “sta je geld af aan de armen”. Het volgende moment keek de rijke jongeling hem bedroefd aan en liep weg.


  Maak melding

 10. De VHP heeft mooie woorden gesproken naar de samenleving met de juist
  intentie. Nu willen we ook graag daden zien. Het zou mooi zien dat een ieder
  van de VHP op vrijwillige basis afziet van de 25% verhoging of afstaat naar een
  goede bestemming ten bate van de samenleving. Dit zet ook direct andere partijen
  met de rug tegen de muur om kleur te bekennen, presenteren zij zich als geldwolven of
  hebben ze iets voor de samenleving over. VHP een compliment voor dit mooie initiatief,
  maar nu geen woorden maar daden.


  Maak melding

 11. telegraaf.nl/nieuws/2450082/armste-president-ter-wereld-weigert-pensioen

  @ Jiyani
  Ik snap je punt, je hebt dit eerder ook aangegeven, maar de uitvoering is lastiger.
  Het is geen eenmalige beloning. Die kan je incasseren en direct weer doorsluizen. Deze verhoging vindt maandelijks plaats.
  De minister, de president en vice president zouden in het beste geval, hun kennende, dit max een of twee keer afstaan en dan weer gewoon cashen. Bovendien zou dit via de salarisadministratie moeten plaats vinden en ik vraag me af of ze hiertoe in staat zijn.
  Volgens Rob hebben ze te weinig mankracht (eerste posting houtkap) later te weinig capabele personen (tweede posting). Als de personen niet capabel zijn om vrachtwagens te controleren, hoe zouden ze dan capabel kunnen zijn om salarisadministratie te voeren.

  Afzien van de verhoging, met handtekening!, eenmalig uitrekenen wat dit oplevert en dit bedrag direct verdelen onder de aller armsten. Hoeft geen enkele wet aangepast te worden.
  Hoefdraad kennende zal zeggen dat kan ik ze op een andere manier minder geven, want ze krijgen nu dit bedrag. Is recentelijk toch gebeurd?


  Maak melding

 12. Ai mi mat Pico
  Hoop dat jou uitleg beter word begrepen hetgeen ik betwijfel want éénvoudig hapklare taal word nagenoeg niet gesnapt door menigeen op deze site.

  Jojo
  Dan kan Misiekaba liever op een niet bestaand zebrapad in Suriname de weg oversteken en steeds peinzend hardop denken “dan zeg ik het ze dan zeg ik het niet aan hen want wat ik zeg is waarheid”


  Maak melding

 13. @ Pico,

  Dat de verhoging niet éénmalig is, is mij duidelijk. De verhoging wordt aan de huidige salaris toegevoegd en dat elke maand. Iemand mag toch zelf weten wat hij elke maand met zijn salaris doet.
  Als nu de welwillende DNA-leden die verhoging nou elke maand zelf aan een goed doel willen overmaken, wat is daar dan zo moeilijk aan vraag ik me af.
  Moet men daarvoor verantwoordelijkheid afleggen en zo ja aan wie?


  Maak melding

 14. Allemaal mooie verhalen en goede ideeen om de 25 % salarisverhoging van leden van de DNA te gebruiken.
  Als de adviseurs van de President en hoge ambtenaren mee zouden doen kan men veel doen voor sociale instelling.

  Helaas de inhaligheid onder deze mensen is zo groot.
  De leden van het parlement, in elk geval een overgroot deel heeft meerdere inkomsten via hun dubbele baan bij de overheid. Inkomsten die alle betaald worden uit de publieke kas. Het is een vergaande vorm van inhaligheid.

  Dit betekent dat ze niet 1x 25% salaris toegevoegd krijgen maar voor iedere functie die ze bij de overheid hebben 25 % extra verhoging krijgen.

  En aangezien de belastingdienst niet goed functioneert is het op jaar basis een mooi bedrag waar waarschijnlijk geen belasting voor wordt betaald.


  Maak melding

 15. @ Sam,

  Daarom denk ik ook dat de meeste DNA-leden geen bezwaar zullen maken tegen de loonsverhoging.
  Er wordt al jaren geroepen om de salarissen van de president, de vp, de ministers en dna-leden los te koppelen, maar net zoveel jaren is het slechts bij het roepen gebleven.
  Alle regeringen tot en met nu hebben het nagelaten daarvoor een wet aan te nemen.

  Kunnen politici unaniem de verhoging zonder dat daarvoor een wet bestaat, de verhoging weigeren?
  Wat ik me verder afvraag of de first lady ook de ambtenaren status heeft. Zo ja, dan geldt die loonsverhoging ook voor haar. In Suriname kan alles, ook wat God heeft verboden.


  Maak melding

 16. Als een politieke partij de “ballen” heeft om werkelijk de meeste, zo niet alle, corruptieve, frauduleuze en nepotistische handelingen aan te pakken, met nadruk op het GELD terughalen, dan worden heel veel individuen en families STRAATARM.

  Dus disi na soso politiek geklets, ze gaan gewoon over tot de orde van de dag en vullen hun bigi beres. Neks no kenki.


  Maak melding

 17. Elders heb ik aangegeven dat deze loonsverhoging, misschien technisch gezien wel juist is, maar naar mijn mening geeft het in deze moeilijke tijden voor het land geen pas. Wat m.i. men bij de Surinaamse overheid nu eindelijk serieus bespreekbaar moet maken is een vergaande sanering van het overheidsapparaat. We kunnen het aantal ambtenaren m.i. met zeker tussen 50% en 70% reduceren. Daarnaast zou men een aantal diensten kunnen privatiseren. Ook als men niet verder zou gaan dan 50% zou dat het land reeds veel verder helpen. Sanering moet niet op zich staan maar moet gepaard gaan met professionalisering van alle ondersteunende diensten van de overheid. De directeur van het departement mag wel een partij-functionaris zijn, als hij/zij maar capabel is. En dat dient objectief te worden vastgesteld. Aan alle functies moeten criteria en competenties worden gekoppeld. Een ambtenaar hoort een toegewijde medewerker van de staat te zijn en niet noodzakelijkerwijs een slaafse loyalist van een of andere partij. Zolang wij niet onder ogen durven of willen zien dat de overheid geen ordinaire werkverschaffer moet zijn van partij-getrouwen zal de dienstverlening onder de maat blijven. Het apparaat wordt nu op schromelijke wijze misbruikt voor electorale doeleinden. Gaan wij over tot professionaliseren dan zullen deze absurde loonsverhogingen steeds weer de kop opsteken.


  Maak melding

 18. @ Bigi Sma
  Hoe is het. Ben net op onze kleine markt geweest.
  Al wandelend, hoorde ik twee Surinaamse vrouwen praten, de een zei tegen de ander:
  ze kunnen alles van me pakken, maar mijn ziel krijgen ze nooit.
  Ik vond dat zo mooi, dat ik nog even achter ze liep en nog meer wijsheden te horen. Ik deed dit niet te lang voor ik op me flikker zou krijgen.
  @jiyani
  Ik vind dit te vrijblijvend. Ze doen het een keer en dan niet meer. Het zijn en blijven politici.
  Daarom heb ik liever dat er getekend wordt dat er afgezien wordt van de loonsverhoging. NU!
  Tot dat een nieuwe wet is (kan heel lang gaan duren, zoasl je zelf aangaf), die zorgt voor ontkoppeling
  Als nu een keer per jaar wordt uitgerekend wat dit bespaard dan kan dit bedrag een betere bestemming vinden.
  Witte Bhata niet gezien


  Maak melding

 19. Nu even in spanning wachten of Santokhi wederom monddood wordt gemaakt door heks jenny,want volgens haar moeten de rest zwijgen en alleen de ndp van bouta moet praten de rest moeten luisteren en slikken.


  Maak melding

 20. Wij focussen nu op moralistische beschouwingen over het wel of niet accepteren van de verhoging. Maar daar gaat het m.i. niet om. 1. Als die verhoging wettelijk is hebben betrokkenen er feitelijk recht op; 2. Ik weet het niet zeker maar vermoed dat een DNA-lid het meerdere dat hij/zij gaat ontvangen niet eens kan terugstorten. Het zou mij niet verbazen als blijkt dat het comptabel niet mogelijk is.
  Waar het wel om gaat is bewerkstelligen dat het overheidsapparaat gaat bestaan uit dames en heren die aantoonbaar berekend zijn voor hun job en die job ook efficiënt en effectief uitvoeren.
  Wij beschikken over de mensen, maar onze leiders zijn lui, kortzichtig, en zij stellen de verkeerde prioriteiten.


  Maak melding

 21. Pico mi matie
  Ik mis al enige tijd onze pseudo econoom RobG.
  Ik benne benieuwd wat voor (on)zin hij weer evoorschijn tovert met deze loonronde.
  Ik ben geen econoom maar heb dit vak wel moeten doen alvorens ik mijn accountantsopleiding af te ronden.
  Deze loonronde van NDP is niets anders dan alvast stemmetjes kopen en de kude schapen mak houden.
  Ja dat Santokhi (VHP) nu kennelijk op de trein wilt springen om voordeel uit zijn veroordeling te halen kan ik enigszins begrijpen.
  Maar wat niet te begrijpen is dat de VHP voorzitter niet verder uitpakt om niet schijnheilig over te komen.

  Trouwens wat je bij je bezoek aan de kleine markt hebt gehoord heb ik op het erf van oma Boon en Cheuk A Lam en Oma Vismalen gehoord en nog steeds zit het tussen de oren.
  Deze is voor al die grijpgrage rijken o.a. Sardjoe Bouterse etc
  “alles laat je achter voor anderen niets neem je mee zlefs je lichaam en botten niet. Wat je echt meeneemt is jou enige rijkdom en roem en dat is je intellect want no wang sma kan tak dat joe gie ing wanti na soso joe abi a granmang foe datie”

  In mijn jeugdjaren heb ik heel heel veel gehoord en geleerd van deze bigi sma’s en dit heb ik meegegeven aan mijn kinderen en kleinkinderen.
  Ai Pico we worden oud en wijzer wat niet voor iedereen geldt


  Maak melding

 22. @Zijsburg

  “Wij focussen nu op moralistische beschouwingen over het wel of niet accepteren van de verhoging. Maar daar gaat het m.i. niet om. 1. Als die verhoging wettelijk is hebben betrokkenen er feitelijk recht op;”

  Ze hebben er recht op!!
  De overleg heeft met CLO, de vakbond, Centrale van Landsdienaren Organisaties, na onderhandeling dit afgesproken zeg maar het staat in de CAO van de ambtenaren.

  Dit betekent dat een ieder die in overheidsdienst zit er recht op heeft.

  discussie over moraal hebben in Suriname nog niets opgeleverd. Bouterse is niet verplicht om voor de rechtbank te verschijnen dus doet hij dat ook niet.
  In Suriname kennen we jaren mensen die een moto hebben : zweef teki en tap alla.
  of wel pakken wat je pakken kan en na mij de zondvloed.


  Maak melding

 23. @ Pico,

  Ja ik vind ook dat nu massaal blijk wordt gegeven dat de loonsverhoging voor politici middels krachtig verzet en middels handtekeningen geweigerd moet worden.
  Maar als ik van Zijsburg zo lees dan schijnt dan niet te kunnen.
  Edoch politici, vooral de Surinaamse zijn van die enorme graaiers, een enkele daargelaten.
  Ben benieuwd hoe dit zal aflopen.

  Die witte bhata heb ik bij A.H. gekocht. Ook gestreepte bhata is daar verkrijgbaar.
  Deze bijzondere bhata soorten zijn wel seizoen gebonden. Heb ze in de winter niet zien liggen. Persoonlijk vind ik de witte wel lekkerder. De schil is echt spierwit.
  Bij een Indiase toko in mijn woonplaats zijn ook kleine ronde paarse bhata te koop. Heb ik nog niet uitgeprobeerd.


  Maak melding

 24. Wat wilt de oppositie bereiken met brieven schrijven en petities starten.

  De NDP regering heeft vele strafbare feiten gepleegd. En kan vervolgd worden. Maar niemand probeerd dat. Wijdenbosch was ook strafbaar ook hij kon vervolgd worden. Maar niemand heeft wat gedaan.

  De bende van Bouterse doet wat hij wilt want niemand durft het hen moeilijk te maken dan behalve discussieren en brieven schrijven.
  Geen enkele politieke partij of consumenten organisatie of bond sleept deze regering voor het gerecht. Ze spelen allemaal het spelletje mee. En daarom heeft niemand in Su meer vertrouwen in de politiek.

  De oppostie partijen en de bugers kunnen en moeten veel meer doen om deze regering aan te pakken.

  2020 is nog ver.


  Maak melding

 25. @Bouta 3
  Suriname is (nu nog) een rechtsstaat. Als je iemand aanklaagt moet je daarvoor goede gronden hebben. Als je een politieke functionaris zonder goede gronden aanklaagt en je verliest de zaak of je wordt niet ontvankelijk verklaart dan verlies je dubbel. Niet alleen inhoudelijk, maar ook qua beeldvorming, dus electoraal. Degene die is aangeklaagd gaat het dan uitbuiten. Het pleit overigens voor het OM in Suriname dat men bijvoorbeeld het 8 dec. strafproces heeft gestart en dat men er nog steeds mee doorgaat. En dat ondanks vele tegenslagen.
  De oppositie kan in niet veel omdat de coalitie zich opstelt als verlengstuk van de regering. Men geeft geen uitvoering aan hun taak van controleur van de regering. De meerderheid bepaalt… en de coalitie heeft de meerderheid. De oppositie rest niet veel anders dan krachtig hun stem te laten horen en zoals men vaak doet door de pers op te zoeken om daar hun verhaal te doen.


  Maak melding

 26. @ van Zijsburg

  Klopt mee eens. Via de coalitie wordt het heel lastig om bewijsmateriaal te verzamelen. Daarom zullen er naar andere wegen gezocht moeten worden.Het is heel moeilijk maar niet onmogelijk.

  In zake “de coup” en “de decembermoorden” is de zgn “redelijk termijn” allang verlopen. Het is te vaak en te lang uitgesteld.

  En dat doet deze regering nog steeds. Zodra ze verantwoording moeten afleggen komen ze met uitstel. En van uitstel komt afstel.
  De momenten (en die waren er) dat er bewijsmateriaal verzamelt kon worden waren toen niet benut. En zo blijft Suriname in de bekende vicieuze cirkel draaien.

  Wat kan de oppositie nu dan behalve krachtig de stem laten horen en wachten tot 2020 ? De wet biedt de mogelijkheid om “rechten èn plichten ” af te dwingen.


  Maak melding

 27. Elke Surinamer WEET dat de Overheids-UITGAVEN, nog steeds,

  vele miljoenen HOGER zijn dat de staats-INKOMSTEN !

  Regering Bouta, echter, WEIGERT te bezuinigen en vreest onrust

  onder de ambtenaren en onder de GEHELE bevolking !

  Het OVERHEIDSAPPARAAT is VEEL te GROOT , en IN-EFFICIENT !

  Lonen van de ambtenaren zijn een MOLENSTEEN om de nek

  van de regering ! Naast duizenden extra ambtenaren die als

  stemvee zijn gebruikt, ontslaat en ontlast dit regiem talloze ministers

  en hoge ambtenaren ! Gevolg : nog hogere salariskosten voor de

  overheid, die toch al SKEER is !

  Door Paars wanbeleid, is ons Land nagenoeg FAILLIET !

  Er wordt gewerkt met een OLLO-OLLO, Nep-Begroting !

  Nu loonsverhogingen toestaan, zal het Failissement van het land

  VERERGEREN!

  Door het Paarse WANBELEID is productie van het Land gekrompen !

  Het is logisch dat ALLE ambtenaren in Sranan vragen om
  loonsverhogingen, IMMERS DOOR HET PAARSE WANBELEID IS
  IEDEREEN BESTOLEN VAN MINSTENS 60% van de KOOPKRACHT !
  –zie de Paarse Devaluaties en Prijsverhogingen !!–

  Regiem Bouta gaat nu tol betalen voor de door WANBELEID en
  ILLEGALE GELDDRUKKERIJ veroorzaakte FINANCIELE CHAOS !

  HET VOLK IS HET PAARSE WANBELEID MEER DAN BEU !

  Geen Noodoplossingen meer, ANDERE LEIDERS GEVRAAGD !

  FREE SRANAN ! RECHTSSTAAT TERUG SVP !!!


  Maak melding

 28. Wat Suriname moet doen is gewoon de oude vlag van voor de onafhankelijkheid,wéér ophangen en dan bouwen wij tesamen weer een Suriname van vreugd en zonneschijn..! By the way;dat het geld van die banken eerst naar Nederland ging was om die man die drie kéér de slaven over boord had gegooid zo dat ze verdronken te vervolgen. Het was niet allen in Suriname maar ook in Nantes (frankrijk) gebeurden het twee keren..Ubuntu..(We Are Good To )..wakka nanga koni …Tè.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.