Regio Bijstand Team politie Suriname weer in opspraak

41
Regio Bijstand Team politie Suriname weer in opspraak

PARAMARIBO, 26 mei – Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft zich deze week weer van haar slechte kant laten zien. Dat deed zij door een burger, volgens haar, zonder duidelijke reden te arresteren en vast te zetten. De vrouw in kwestie is nog steeds in shock en boos. Ze heeft haar uitgebreid verhaal en misnoegen op Facebook geuit in een bericht.

Het bericht heeft geleid tot een stroom aan boze reacties richting de dienst die wordt geleid door Sergio Gentle. Hij werd eerder in Surinaamse media omschreven als arrogante, niet voor zijn taak berekende politie-inspecteur. Vorige week ging het ook mis toen een fotograaf om onduidelijke reden hardhandig werd gearresteerd en foto’s van hem werden gewist. Ook in die zaak werd Gentle genoemd.

De aanpak van de politie is opmerkelijk omdat de zware criminaliteit in Suriname vrij hoog is. Dat is ook de focus van het RBTP “Burgers verwachten niet dat de politie zich met dit soort flutzaken zou moeten bezighouden, is een van de reacties die valt te lezen onder het bericht.

Bekijk het Facebook bericht van de vrouw hier:

Bekijk ook:


41 REACTIES

 1. Waarom zou je een “meerdere” willen spreken?? Die logica ontgaat mij!! Als je gewoon rustig blijft en praat vindt er geen “escalatie” plaats!! Eerst zelf in de spiegel kijken wat betreft je gedrag voordat je wijst naar anderen!! Mag je trouwens een telefoon gebruiken bij een pompstation……,daar over hoor ik haar niet!!! Politie ga zo door, tem alle mensen die aso gedrag vertonen……ten alle tijden moet je respect hebben voor het gezag!!


  Maak melding

 2. Elke burger wordt geacht de wetten van het land te kennen.En het ageren tegen de politie[gezag] is bij bepaalde groepen met de geboorte meegekomen.


  Maak melding

 3. Mensen mogen wel meer respect opbrengen voor de politie die continu onder druk moet werken. Maar mensen hebben over het algemeen terecht of onterecht een vooringenomen vijandige houding naar de politie. Deze met emotie geladen houding is vaak de oorzaak dat situaties escaleren.
  Het is een kwestie van rustig communiceren met de agenten en juiste woorden gebruiken. Dit voorkomt in veel gevallen dat zaken uit de hand lopen..


  Maak melding

 4. Politie,laat je niet afschrikken !! Doe je plicht !! Burgers kijken uit naar bescherming door politie en RBTP !
  tegen criminelen en a-so personen dielak hebben aan recht en wet .
  Als een crimineel op een Inspecteur schiet(enkele maanden terug in Parbo-Nrd), hoorde ik geen afkeuring van deze daad !!
  De burgers vragen dringend om bescherming door de politie tegen criminelen.


  Maak melding

 5. Wederom een duidelijk bewijs dat een zootje ongeregeld met bivakmutsen, behorende tot de paarse BOUTA-GESTAPO, hun machtswellust botvieren op een weerloze, onschuldige vrouw. Het is een misselijkmakende vertoning van een regiment zwarte, geindoctineerde apen met zware wapens. Alle randdebielen, imbeciele dorpsidioten als RobG, Parbo, DTRT, blijvenschaamteloos recht lullen wat er momenteel allemaal fout gaat in daT LAND, DANKZIJ HET DICTATORIALE WANBELEID VAN EEN LEVENSGEVAARLIJKE MASSAMOORDENAAR MET EEN STRAFEIS VAN 20 JAAR OP ZIJN VOLGEVRETEN PAARSE KOP.


  Maak melding

 6. De politie mag ook vriendelijk tegen iemand praten als deze GEEN overtreding of misdrijf heeft begaan: Wat heel stuitend is dat deze dame GEBOEID staat te praten op het bureau tegen de Hulpofficier. Ze hebben niet het fatsoen om de handboeien bij deze dame los te maken:

  Hier gaat de politie zelf in de fout want men handelt niet volgens de Ambtsinstructie. Het gebruik van handboeien is om een verdachte te transporteren naar de plaats van verhoor.

  Ga je schamen Politie!!!Deze dame had niet eens geboeid afgevoerd mogen worden. Welk misdrijf of overtreding heeft deze dame begaan?


  Maak melding

 7. De handboeien is niet alleen om de politie tegen een plotseling aanval te behoeden, maar ook de verdachte (geboeide) tegen zelfverwondingen te beschermen. De wetgever heeft niet expleciet aangegeven wanneer de handboeien afgedaan mogen worden. Dat ligt aan de feiten en omstandigheden die het gevaar elimineren. Het is niet gepast dat de politie krachttermen tegen een verdachte gaat gebruiken. Dat geeft aan dat de politieman op dat moment mentaal en verbaal geen evenwicht kan bieden en dat vind ik triest. Een verdachte hoeft volgens het wetboek van strafvordering geen medewerking aan zijn eigenveroordeling meewerken. Ze mogen zelf alles in het werk stellen om zijn straf onderuit te komen.


  Maak melding

 8. De politie hier in Suriname moet heropgevoed worden, velen van hen missen atetude om met mensen om te gaan, zijn vaak onbeschofd, en kunnen vaak de weelde niet aan, om met macht om te gaan, vooral een bepaalde bevolkingsgroep in een uniform met daarbij ook nog een 9mm clock, deze gasten zijn de meest rotte appels in het korps.


  Maak melding

 9. @Freeway,

  Artikel 22 lid 1: (gebruik van de handboeien)
  De ambtenaar kan een persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, ten behoeve van het vervoer handboeien aanleggen.

  Artikel 22 lid 2: (gebruik van de handboeien)
  De maatregel, bedoeld in het eerste lid, kan slechts worden getroffen, indien de feiten of omstandigheden dit redelijkerwijs vereisen met het oog op gevaar voor ontvluchting, dan wel met het oog op gevaar voor de veiligheid of het leven van de persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, van de ambtenaar of van derden.

  Artikel 22 lid 3 (toelichting feiten of omstandigheden)
  De in het tweede lid bedoelde feiten of omstandigheden kunnen slechts gelegen zijn in:
  a) de persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, of
  b) de aard van het strafbare feit op grond waarvan de vrijheidsbeneming heeft plaatsgevonden, een en ander in samenhang met de wijze waarop en de situatie waarin het vervoer plaatsvindt.

  Kort samengevat:

  Wanneer mag een opsporingsambtenaar iemand boeien?
  1) De persoon moet rechtens van de vrijheid zijn beroofd
  2) Het boeien is ten behoeve van het transport
  3) Er zijn feiten of omstandigheden waarbij sprake is van:
  -gevaar voor ontvluchting
  -gevaar voor de veiligheid ( van de ambtenaar, de persoon zelf of derden)

  Is een van de drie bovengenoemde punten niet aanwezig? Dan mag er NIET worden geboeid.
  Op de plaats van verhoor dienen de handboeien worden losgemaakt.

  Net als ieder andere bevoegdheid dienen het proportionaliteit- en subsidiariteitsbeginsel hierbij in acht worden genomen: Dient in verhouding tot het beoogde doel redelijk en gematigd te zijn.


  Maak melding

 10. @ Henry
  Staande houding alleen is al een inbreuk op het vrijheid van een verdachte. Wanneer er sprake is van een aanhouding op een plek waar er geen officier van justitie aanwezig is (leest een officier van politie enz die tevens een hulpoffcier van justitie is) wordt de verdacht vervoerd, al dan niet aangelegd met handboeien ter voorgeleiding naar een plek waar een bovengenormde functionaris wel aanwezig is. De wijze van vervoer en plaats van voorgeleiding is niet bepaald. Uiteraard moet dat op een menswaardige manier gebeuren. Wanneer de handboeien van een verdachte afgehaald worden is in deze niet relevant. Een artikel uit een wet kan een ieder kopieren en plakken, maar te begrijpen wat de wetgever teweeg wil brengen is een aparte koekje. Het materiële recht geeft echter aan wat een wet in materiele zin geboden of verboden is, maar de formele recht behandeld hoe het in het praktijk ten uitvoer moet geschieden. De handboeien mochten gewoon aanblijven. Vooral hoe die mevrouw tekeer ging. Trouwens het filmen zonder toestemming levert ook een strafbare feit op.


  Maak melding

 11. Die figuren daar bij de CHM die allerlei duistere zaken uitvoeren worden nooit door die RBT bezocht. Zal vast een goede reden hebben.


  Maak melding

 12. Ik vind deze dame op video een hele mooie fatsoenlijke netjes opgevoedde dame.

  Als je naar de opname kijkt dan zie je dat de Politie zich niet druk maakt om haar.
  Ze is geen crimineel.
  Ze zijn Cool.

  Voor echte criminelen heb je harde jongens nodig en vooral een hechte team.
  Voor elkaar door het vuur gaan.

  Ze hebben vesten aan maar zijn niet onsterfelijk.

  Ze moeten een bepaalde houding hebben.
  Niet mensen gaan aaien en verslappen.

  Burgers begrijpen dat niet.
  Conditie.
  Kracht.
  Scherp,Alert en continu op
  je hoede.

  Met deze attitude kom je
  soms grof over.

  Berichtgeving is overdreven,


  Maak melding

 13. @Freeway,

  Ik heb slechts aangegeven wat Artikel 22 Ambtsinstructie zegt. Als jij van mening bent dat de handboeien gewoon aan moeten blijven op de PLAATS VAN VERHOOR is dat voor jouw rekening.

  Ik ben een andere mening wat dit betreft toegedaan. Het Proportionaliteit- subsidiariteitsbeginsel mag je niet uit het oog verliezen. Deze zegt:

  Net als ieder andere bevoegdheid dienen het proportionaliteit- en subsidiariteitsbeginsel hierbij in acht worden genomen: Dient in verhouding tot het beoogde doel redelijk en gematigd te zijn.

  Qoute:
  @ Henry
  Staande houding alleen is al een inbreuk op het vrijheid van een verdachte.

  Correctie op hetgeen je stelt.
  Bij staande houding ben je nog geen verdachte. Staande houden is iemand kort ophouden om naar zijn personalia te vragen.


  Maak melding

 14. Tjonge tjonge wat maken jullie druk om een wetsartikel met dit mooie
  weer, ik openen nog een Heineken en worstje op de barbecue, proost.


  Maak melding

 15. Het verhaal van de dame gelezen op Face book. Wel slecht Nederlands en Surinaams geschreven. Maar het mag de pret niet drukken. Ik snap de verontwaardiging van de dame. Ik denk niet dat de politie op deze manier om moet gaan met mensen. Zelfs in Nederland heb je ook van die bullies. Overal ter wereld zie je dat agenten buiten hun boekje gaan met soms noodlottige gevolgen.


  Maak melding

 16. Weer een zwarte aap die zich moet misdragen. Loop ze zonder ogen. Ziet ze niet in dat de criminaliteit hoog is in su. Politie doet zijn werk. Wanneer ze niet komen dan lopen ze te zeuren. Dat de politie optreed is het niet goed. Nou als je respect had was het misschien anders aangepakt door de politie. Dus ga eerst leren wat normen en waarden zijn monkey


  Maak melding

 17. @ Henry
  Zolang een verdachte niet in de cel is beland of invrijheid wordt gesteld / heengezonden mogen de handboeien in de ruimste zin van de wet aangelegd blijven. De reden hiervan is dat het gevaar dat de verdachte ontvlucht technisch niet meer mogelijk is. In de cel is de verdachte geissoleerd en bij heenzending hoeft hij niet meer te ontvluchten. De meeste politie bureau’s in Suriname beschikken niet over een verhoorkamer en wordt de verdachte in de wacht opgehouden tot voorgeleiding of verhoor plaatstvind. In de wachtruimte is het ontvluchten grandioos aanwezig. Bij ontvluchten is de politie dan noodzakelijk geweld te gebruiken om de vluchtpoging neer te slaan. Daar zit de politie niet op te wachten en kan de verdachte en of de politie daarbij verwond raken. In het belang van het onderzoek en de aanwezige situatie ter plaatste wordt de grens van de redelijkheid en billelijkheid soms wel overtrokken. Daar is de politie bevoegd.


  Maak melding

 18. Deze dame haar gedrag is niet voor de poes. Die van de agenten ook niet. Geen van beide partijen zijn professioneel bezig. Met schreeuwen bereik je niets, juist hierdoor kan de situatie uit de handlopen. Dat zij dit op Facebook plaatst zodat zij gesteund kan worden is ook geen goede zaak. Ik heb mij laten informeren, dat Facebook zal ophouden te bestaan. Geef een aap geen speelgoed in zijn hand want die laat dit nooit meer los. Haar bericht op Facebook staat vol met schrijf fouten. Een cursus Nederlands praten en foutloos schrijven is op zijn plaats. Gelukkig heeft de politie haar geen meppen verkocht, die blijven rustig en zij gaat tekeer, ook als haar rustig vragen worden gesteld. Dom.


  Maak melding

 19. @Wazig,

  Wat heb ik nou met Nederland te maken, woon in Suriname, niet daar, en maak hier dagelijks dingen mee van de politie, die buiten hun boekje gaan. Uiteraard zullen daar ook dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, dat kom je overal wel tegen, maak vind het hier wel exstreem.


  Maak melding

 20. Ik snap de opmerkingen van bepaalde mensen niet. Hoe kan ze kalm blijven in zo een situatie. Zelf bij verkeerscontrole is de politie soms onbeleefd en als je ze terecht wijst, worden ze boos. Voor degenen die denken beter geletterd te zijn, gefeliciteerd. Wanneer het je overkomt ga je anders uit je nek kletsen. Ik heb eens gezien dat een agent een man hard in zijn gezicht heeft geklapt bij de markt in de stad, omdat hij langs de straat verkocht. Iedereen was verbijsterd. Ook op de noodmarkt werd een vrouw op die manier geklapt. Racisten, in beide gevallen waren dat hindustaanse agenten die creolen klapten alsof ze blij waren voor kans die ze kregen om dat te kunnen doen. Hetzelfde jaar overleed de eerste agent aan aids. Waarom oordelen we op grond van ras en status. Niemand is meer dan een ander. Behandel een ieder onder alle omstandigheden met respect. Tegen de echte crimineel moet op deze wijze worden opgetreden. Politie, word weer de beste kameraad.


  Maak melding

 21. @Freeway,

  Ter verduidelijking: Op de plaats van verhoor DIENEN de handboeien losgemaakt te worden. Dit betekent niet MOETEN losgemaakt te worden. Een zware crimineel of een gestoorde verdachte die agenten naar het leven staan dan lijkt het mij billijk dat ze ook op de plaats van verhoor geboeid blijven.

  Dit heet het proportionaliteit-subsidiariteitsbeginsel.

  Deze dame vormde totaal geen gevaar voor deze zwaarbewapende agenten. Volgens mij is niet agressief geweest naar de agenten toe dus hadden de agenten haar ONGEBOEID moeten meenemen naar het bureau.

  Kunt u mij vertellen welk strafbaar feit deze jonge dame gepleegd heeft dat zij geboeid is afgevoerd.


  Maak melding

 22. Nu even iets over het proportionaliteitsbeginsel omdat ik het optreden van de politie buitenproportioneel vind.
  Kijk de RGTP is ingehuurd om grote criminelen te vangen. Ze waren daarop ook gekleed en bewapend. Een dame gaat tanken en de politie begint te gillen. Onduidelijk in het verhaal is of de zwaar bewapende en uitgeruste politie ageerden tegen het bellen van een dame bij de pomp of dat het iets anders was. Vraag rijst of je dit aan de dame met de nodige machtsvertoon duidelijk moet maken of met een vriendelijke boodschap
  ” Mevrouw u mag bij een benzinepomp niet telefoneren”. Dat de dame direct in de verdediging gaat en ook gaat gillen is normaal. Als je mij onbeschoft behandelt behandel ik jou onbeschoft terug.
  En dan krijg je het machtsvertoon van de politie in de zin van: wij gaan dit varkentje (sorry voor deze uitdrukking) even wassen met alle gevolgen van dien. In zo,n geval zou je de dame moeten berispen en wegsturen. Neen dat doen ze niet. Ze zijn opgeleid om zware criminelen hardhandig aan te pakken en ze hebben deze dame duidelijk laten zien hoe ze zware criminelen behandelen.
  Wat is er naar mijn mening aan de hand? Deze dame had de pech om op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te staan. Niet die dame lijdt gezichtsverlies, maar de hele RBTP. Want dit is hun tweede fout binnen twee weken. Ik denk dat hun sleutel te groot is voor het slot. Ze moeten zich bezig houden met zaken waarvoor ze zijn ingehuurd (bestrijding zware criminaliteit) en burgers die daaraan niet voldoen met rust laten. Ik zou deze zaak grondig laten onderzoeken om herhaling in de toekomst te voorkomen, want hiermede schep je een precedent.
  als de RBTP geen zware criminelen kunnen vinden gaan ze zich uit verveling bezig houden met weerloze burgers.
  Maar ja, wie ben ik. In ieder geval geen adviseur van DDB.

  En aan degenen die vallen over haar taalfouten. Heb je ooit geprobeerd een stuk te schrijven als je boos en gefrustreerd bent? En wat was het resultaat?


  Maak melding

 23. @Amsterdam, je noemt deze mevr. Zwarte aap en monkey daarbij zeg je dat zij respect moet leren. Wat about jou respect ??? De pot verwijt de ketel.


  Maak melding

 24. Ik snap niet waarom het RBTP zich met deze vrouw bezighoud. Het RBTP is
  in het leven geroepen voor zware delicten, vuurwapen gevaarlijk, terrorisme,
  bankoverval etc. Dit is hoogstens iets voor de surveillance politie. Ik vraag mij
  ook af wie dit gefilmd heeft. op een gegeven moment zie je ook mensen van
  het arrestatie team met de bivakmuts omhoog en gezicht herkenbaar, in Nederland
  is het verboden om mensen van het arrestatie team herkenbaar te filmen of te
  fotograferen, dit om een criminele afrekening t voorkomen. Alles komt nogal
  amateuristisch over.


  Maak melding

 25. @Vliegende Hollander,

  Deze video is gemaakt door inspecteur Gentle. Hij wilde laten zien hoe die dame zich MISDRAGEN heeft.

  Ik heb geen misdraging gezien zoals inspecteur wil doen geloven.


  Maak melding

 26. @Vliegende Hollander,

  Qoute:
  @Henry

  Als je niet beter weet denk je aan Monty Python.

  @Je moet kijken naar TBN Prime Alert van 25 mei 2018 vanaf minuut 42 tot minuut 48.


  Maak melding

 27. Nou zo Gentle is hij nou ook weer niet, trouwens wat hebben jullie tegen ambtenaren ze doen tot niks ???????
  Of het verkeerde, bivak muts op en gek doen , de zogenaamde verdacht tegen zich zelf beschermen .
  Er staan 4 grote kerels om haar heen ,hoezo beschermen het tuig van de richel, er lopen grotere crimis rond in Suriname , maar dat is niet zo erg ,je hebt je misdragen jonge dame je was aan het tanken schandaalig.
  Je hebt er die miljarden laten verdampen ,maar dat is niet zo erge als tanken .
  Mag ik bakje dan kan ik kosten, dit noemde men normen en waarde ,als je iemand staande houd vertel er dan bij waarom ,wat kan macht toch verkeerd uitpakken


  Maak melding

 28. @ Henry,

  ja toevallig gezien, bedankt. Ik begin het nu geloof ik ook een beetje te begrijpen. De
  arrestatie team dacht dat die vrouw foto’s of opname van ze had gemaakt. Op de ene
  of andere manier is het toen uit de hand gelopen. Zoals ik al zei mag je deze leden niet
  filmen of fotograferen als ze herkenbaar zijn. Maar vervolgens op het politie bureau is
  de ene duidelijk herkenbaar door de politie zelf gefilmd. Eigenlijk mag je die vrouw ook
  niet zo in beeld brengen, ze is verdacht en geen veroordeelde. Volgens mij kan ze schade
  claim indienen voor schending privacy rechten. Het moraal van het verhaal is dat allemaal
  niet de schoonheidsprijs wint.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.