Autoriteiten Suriname bedacht op vluchtelingenstroom Venezuela

22
Autoriteiten Suriname bedacht op vluchtelingenstroom Venezuela
Photo credit: Eneas Metro de Caracas via photopin (license)

PARAMARIBO, 9 apr – De autoriteiten houden terdege rekening met een plotselinge toename van reizigers uit Venezuela. Via Guyana zou makkelijk de westgrens kunnen worden overgestoken. De Corantijn rivier wordt extra in de gaten gehouden. De autoriteiten in de grensplaats Nieuw Nickerie zijn op alles voorbereid.

Met de berichten over toenemende spanningen in Venezuela kan het alle kanten op. Weliswaar is het vrij rustig in Nieuw Nickerie en omgeving. “Er is reguliere controle op de rivier en als er abnormale bewegingen zijn, rapporteren we elkaar en koppelen wij terug met Paramaribo over hoe te handelen”, zegt districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh van Nickerie tegenover Radio 10.

Tot nog toe is er niet echt reden geweest tot handelen. “Ik zie geen noemenswaardige bewegingen”, aldus Joeloemsingh. Dat het kan veranderen, geven de ontwikkelingen in Venezuela vrij dagelijks aan. Met de gang van Venezolanen naar Suriname is het tot nu toe nogal mee gevallen. De meesten kiezen de andere richting, naar Colombia of Brazilië. De autoriteiten in Suriname blijven nochtans alert.

Bekijk ook:


22 REACTIES

 1. Waarschijnlijk komen de Venezulanen via de vissersboten Su in. Zo slechts een beperkte groep Spaans sprekenden als ze komen. De vraag is of ddb vriend van Maduro ze terug gaat sturen Inplaats ze met voedselpakketten te voeden


  Maak melding

 2. Misschien is het toelaten van enkele Venozolaanse migranten of vluchtelingen (het liefst gezinnen of goede vaklieden) niet zo’n gek idee voor Suriname, mits al deze personen netjes zijn geregistreerd en aan de voorwaarden voldoen die gesteld worden aan nieuwkomers.

  De Surinaamse bevolking is (zoals een ieder weet) te gering om de economische motor aan te zwengelen en draaiende te houden, dus zou een zekere aanwas van buiten uit (evt ook uit Syrië, Irak, etc.) een verrijking betekenen voor het land.


  Maak melding

 3. @milton

  Ik weet niet of dat zon goed idee is. Ik heb in Zuid-Afrika
  een vergelijkbare situatie meegemaakt. Daar kwamen mensen
  uit Zimbabwe de grens oversteken. Dit zijn kwetsbare mensen
  die vaak alles hebben achtergelaten en geen geld hebben. Die
  zich dan aanbieden op de arbeidsmarkt en genoegen nemen
  met de helft van het normale uurtarief . Zo werden mensen door
  wergevers tegen elkaar uitgespeeld. Dit gaf veel sociale onrust.
  Leuk voor de werkgevers en een stuk minder leuk voor arbeiders!!


  Maak melding

 4. Daar heb je die @Milton weer.
  Ook zo één die voortdurend de loftrompet steekt over het gevoerde Surinaamse beleid, terwijl hij absoluut niet weet wat er in het land gebeurt.
  @Milton, hoe lang ben je niet in Suriname geweest? Volgens mij al heel lang niet; daarom heb je als overzeese Bouta adept helemaal geen recht van spreken.
  Kom eens naar Suriname en overtuig je hoeveel Venezuelanen hier een rianter leven leiden dan menig kondreman. Bezoek bijvoorbeeld het Rivièra Casino aan de Anton Dragtenweg, waar het personeel uitsluitend uit Venezuelanen bestaat en de eigenaar één of andere duistere venezuelaan is.
  @Milton, zullen jij en ik ook maar aan reshuffeling doen; jij hier en ik daar. Daar waak je wel voor he; jo stink-hypocriet.


  Maak melding

 5. De meesten Venezuelanen zullen niet van de regen in de drup willen.Ze zullen wel gezien hebben hoe deze regering omging met de gevluchte Cubanen.Als ze naar Guyana vluchten dan zullen ze ook daar blijven en niet weer onder een Maduro look a like regering komen.Anders heeft hun vlucht geen enkele zin gehad.


  Maak melding

 6. Het zal m’n worst wezen hoe jullie mij noemen of wat jullie van me vinden, maar ik blijf er bij dat Suriname zeker arbeidsmigranten nodig heeft. De Surinamers hebben zich te afhankelijk gemaakt van import producten waardoor de uitgaven en prijzen van goederen niet in verhouding is met de lonen in de midden en lageren arbeidsklasse.

  Er zijn dus goedkope arbeidskrachten nodig die goedkoop zullen gaan produceren waardoor de prijzen van diverse goederen kunnen dalen, en de mensen wat meer financiële ruimte krijgen om hun ding te doen.

  @ M Rozenblad, er wordt neks aan reshuffeling gedacht en gedaan want ik ben ook een soort van ambassadeur voor Suriname in Ned.
  Mensen zoals u zouden zich als redi musu’s in Ned gedragen en hun ziel voor de duvel verkopen, dus lijkt het mij geen goed idee om u hier los te laten.


  Maak melding

 7. Arme mensen uit Venezuela,wij hebben in Suriname ook een soort maduro,onze situatie is niet beter dan die van jullie.Het heeft toch geen zin om jou land Venezuela te ruilen met venezuela de tweede en maduro de tweede?Dezelfde ellende staat ook ons te wachten voor straks.


  Maak melding

 8. Ach, de migratie heeft altijd al bestaan. In de jaren 1870 waren het de Chinese immigranten die Suriname ontvluchtten. Zo erg was het in Suriname. Zie onderstaande krantenknipsels:

  PARAMARIBO, den 18 Mei 1867.
  Men meldt ons uit Nickerie Op den 19 April j. l. dés morgens ten vier ure , zijn van Plantaadje Waterloo alhier ontvlugt 14 Chinezen waaronder 2 vrouwen. Zij hadden zich meester, gemaakt van. eene tentboot, waarvan zij de tent afgebroken en daarop met, 14 parels voortwerkende, passeerden zij-, stoutwég, omstreeks een uur daarna de gewone wachtboot, bemand met inlanders, bij de Nickeriepunt. Voor het eerst sedert de veelvuldige ontvlugtingen van Chinezen werden zij bij het voorbijgaan door dé wacht gezien, die dan ook daarop een enkel geweerschot op hen loste. Hiérbij bleef het echter en men vermoedt: dat gebrek aan ammunitie de wacht belette met vuren voort tè gaan. Men deed daarop nog eene poging om hen in handen te krijgen dóór hen met drie booten te achtervolgen, doch tevergeefs voor dat men hen kon bereiken waren zij té Berbice aangeland. De weggeloopen Chinezen waren gewapend met houwers, die zij aan stokken hadden vastgemaakt, voorzeker een geducht wapen zoo zij in aanraking met hunne vervolgers waren gèkomen. Bij den tegenwoordig, zoo gédrukten toestand der Kolonie zijn de herhaalde ontvlugtingen van Immigranten al zeer ontmoedigend. Sedert Junij A. P. zijn meer dan 75 chinésche arbeiders, van hier naar Berbice ontvlugt, en, hoezeer enkelen van daar tot ons zijn overgekomen zoo kan zulks geenzins vergoeding schenken voor de schromelijke verliezén, die dit afgelegen district, zoo voortdurend ondergaat. Wij verkeeren hier in eene zeer hagchelijke positie,— de zee dreigt onze eigendommen te verzwelgen, en zoo goed als niets wordt er gedaan om ons voor die ramp te beveiligen. De voortdurende desertie der chinesche arbeiders doet onze werkkrachten en onze kapitalen verloren gaan, en er is niet eens eene behoorlijke wacht die voor onze belangen waakt. Wij gelooven dan toch dat hét nu meer dan tijd is, dat het Bestuur, een belangstellenden blik slaat op dit zoo rijk maar zoo afgelegen en daardoor zoo miskende gewest. Mogt de schuld der jammerlijke vërwaarloozing van Nickerie en de belangen zijner inwoners ‘niet te wijten zijn aan de regering alhier, dan hopen wij toch dat onze beden om hulp niet langer te vergéefsch mogen zijn, dat de reeds zoo groote verliezen niét onherstelbaar mogen worden en dat de Minister van Koloniën en verdere Bestuurslieden niet eenmaal door een bitter maar te laat: berouw gefolterd mogen worden wanneer er met wanhoop op wordt gewezen. Zoo is Nickerie . Zoo had het kunnen zijn.
  19-05-1867
  GEZOCHT ENIGE GESCHIKTE PERSONEN, voorzien van goede getuigschriften, gezond en sterk van gestel , tot zelfverdediging met het geweer kunnende omgaan , kunnen geplaatst werden op enige plantaadjes , gelegen in het district NICKERIE, als WACHTERS langs de rivier, ter Voorkóming van desertie naar BERBICE, van Chinesche immigranten, tot tijd en wijlen, door het bestuur daartegen maatregelen zullen worden genomen. Adres ter dezer Drukkerij.


  Maak melding

 9. @milton,
  Jij stinkt er weer lekker in he; vuile hypocriet.
  Wat dacht je; dat het verzoek tot ons beider reshuffeling ook serieus was bedoeld. Ik wist wel dat je erin zou trappen; maar dat was mijn bedoeling ook; je ware aard hier blootgeven. Wat een onbenul ben jij zeg. Quasi intelligent zoals meerderen zich hier op deze site voordoen. Profiteren van alle geneugten van het land dat zij boven alle tot hun domicilie hebben verkozen en tegelijkertijd ditzelfde land verguizen omdat het – in hun optiek – in hun geboorteland in alle opzichten veel beter is geregeld.
  Ik heb reeds meerdere malen hier de vraag gesteld; WAT DOEN JULLIE DAN IN NEDERLAND?????
  Awarie-domrie ambassadeurtje spelen?
  Kom naar Suriname en promoot je land vanuit hier meneer Milton Fleur.


  Maak melding

 10. Milton ik ben in 2006 in Su geweest en zou er graag gaan wonen en ook ik zal (al kom ik met lege handen) al snel een beter leven hebben dan menig Surinamer. Er zijn genoeg mensen in Su om de economie aan te zwengelen maar de mannen zijn stuk voor stuk te lui om hun poten uit de mouwen te steken. Ze willen niet werken. Als je daar naar een automaterialenzaak gaat komt een vrouw met je nieuwe remschijven
  voor je Land-cruiser aansjauwen. De indianen worden nog niet vlug al staan hun schoenen in de fik. Hier gaven ze 40 jaar geleden arbeidsmigranten de naam “gastarbeider”. Een paar jaar later kwamen ze op het idiote idee die gastarbeiders stemrecht te geven. Met als gevolg dat de oorspronkelijke gastarbeider vandaag de dag met de hele familie alle soorten uitkeringen en toeslagen opstrijken en de staatsburger voor een hongerloon moet werken. Dus als de Surinaamse man iets met zijn vaderland opheeft zal hij zelf iets moeten ondernemen.


  Maak melding

 11. Aan het citaat van John hierboven kan je precies zien hoe snel alles gaat. Op 19 April gebeurd er wat en dat staat dan 18 Mei al in de krant.


  Maak melding

 12. Het land verwordt precies als Venezuela als het dwaas paars volk blijft krijsen, neks no fout, a wiens wi e njang baas eng paarse schijt vol armoede, soso lobi a tingi corrupte misdadiger. Yaya we3 gaa wee voo vijf in 2020.


  Maak melding

 13. Suriname heeft een morele plicht om de gevluchte Venezolanen in Suriname op te vangen. (Economische) vluchtelingen laat je niet in de steek vind ik. Iedereen heeft recht op een beter leven. De economische situatie in Venezuela is best wel penibel en zeer schrijnend te noemen.


  Maak melding

 14. Bas als je de stukken inhoudelijk goed had gelezen en begrepen dan zou je gemerkt hebben dat het om 2 verschillende dingen gaat, die kort na elkaar in de historische kranten van Suriname zijn opgenomen (jaartal is 1867 oftewel ruim 150 jaar geleden). Ik had ter verduidelijking wel een spatie tussen die twee stukken moeten zetten.
  Maar ja, als je door het gemis van een spatie op het verkeerde been wordt gezet ligt het niet aan mij.
  De essentie van deze stukken uit oude kranten is dat er in Surinamers weinig verandert omdat ze niet leren van hun eigen geschiedenis.
  En voor degenen die niet van geschiedenis Suriname houden heb ik 1 advies: sla de door mij geciteerde stukken uit oude kranten van Suriname gewoon over. en reageer er niet op


  Maak melding

 15. Oja, en die uit Suriname en de plantages, door de afgesloten wurgcontracten, vluchtende Chinezen, Hindoestanen en Javanen werden toen “deserteurs” genoemd. Weggelopen slaven werden “Marrons” genoemd. Nederlanders zijn dus tovenaars in het bedenken van naamgevingen. De deserteurs werden toen door de ommegaande rechter veroordeeld. (Nu heet dat de rijdende rechter). Omdat hij toen niet reed, maar per boot naar de plantages ging om recht te spreken. En de scheepvaartonderneming heette toen geen SMS, maar “koloniale vaartuigen”. Je ziet het oude wijn in nieuwe zakken. Dit was een tipje uit de mooie Surinaamse geschiedenis.


  Maak melding

 16. Wat een redenering : Sranan heeft een MEGA-werkloosheidspercentage,
  dus laat Venezuelanen maar toe ! Vluchtelingen opnemen die met de dood
  worden bedreigd door het dictatoriale regiem is een andere zaak !

  Venezuela heeft een Inflatie van ruim 1000 % ! Sranan volgt !

  Suriname zegt bevriend te zijn met Maduro, daarom geen enkel
  Sranan commentaar op de beestachtige en voortdurende zware
  mensenrechten-schendingen van het Maduro-regiem !

  Reeds meer dan een MILJOEN Venezuelanen hebben hun land moeten
  ontvluchten vanwege honger en wrede mensenrechtenschendingen !
  (waaronder vele politieke moorden, gepleegd door de machthebbers).

  MAAR HET BEVRIENDE PAARSE SRANAN REGIEM , SLUIT HAAR OGEN HIERVOOR !

  OPA DESI ZEGT, UN NO SABI ! UNU NA MATTI FU MADURO !!!!!

  PS : LEVE HET VOLK VAN SRANAN ! LEVE HET VOLK VAN VENEZUELA !
  ALLE DICTATORS OPDONDEREN !!!!!


  Maak melding

 17. Ook in Venezuela gunen de rijken de armen geen blik waardig en geen cent waardig. De rijken willwn echt alles alleen voor zichzelf. Ook al moeten ze het land daarvoor kapot maken.


  Maak melding

 18. GEEN MOSLIMS IN SURINAME!!!

  @Milton, sorry maar wat bezielt jou? Dat je moslims uit Irak en Syrie naar Su wilt halen. Deze mensen horen niet thuis in het westen. Ze kunnen en WILLEN zich niet aanpassen. Kijk maar hier in Nederland. Nederland wordt steeds meer verislamitiseerd. Kijk maar naar het straatbeeld. Alleen maar hoofddoeken zie je lopen.

  Dat Su meer inwoners moet hebben, daar heb je gelijk in.
  Haal dan mensen uit de regio en Europa.


  Maak melding

 19. Het was, is en zal zo zijn dat als mensen het zwaar te verduren krijgen in hun land door wanbeleid, dat ze hun heil gaan zoeken in buurlanden.
  Dus als de Venezolanen hun heil ook in Suriname willen gaan zoeken, moet dat kunnen.
  Het is alleen de vraag of Suriname dat financieel wel kan dragen.

  Zijn Surinamers zo kort van memorie? Zijn ze vergeten dat ze pakweg 45 jaar terug ook hun heil zijn gaan zoeken in o.a. Nederland. Trouwens er wonen ook best veel Surinamers in Amerika.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.