Surinaamse economen bezorgd na euforie minister

40
Koopkrachtversterking ambtenaren Suriname niet om vingers aan te branden

PARAMARIBO, 16 mei – De Vereniging van Economisten in Suriname, VES, maakt zich grote zorgen. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën zei onlangs in het parlement dat de staat meer inkomsten binnenkrijgt. Hulp van het IMF zou niet langer nodig zijn. Het is alles behalve een geruststelling. Cijfers die Hoefdraad prijsgaf geven een verontrustende realiteit bloot.

De nationale begroting moest het vooral hebben van leningen. Leningen die vroeg of laat terug betaald moeten worden. Met vette rente. “Hoefdraad schuift het probleem gewoon naar toekomstige generaties door gaten te graven om andere te dichten. Maar er kan niet met zekerheid gesteld worden dat hij verkeerd bezig is”, zegt VES-voorzitter Winston Ramautarsing tegenover de Ware Tijd. De toekomst zal het moeten uitwijzen.

Feit is dat er driftig geleend is om te overleven. Soms werden bedrijven als Staatsolie voor het karretje gespannen. Geld geleend voor Staatsolie kreeg een gans andere bestemming. “Hoefdraad heeft zelf laten zien dat slechts iets meer dan de helft nodig was voor Staatsolie. De rest is uitgegeven door de overheid aan onder meer achterstallige betalingen en om aandelen te kopen in Newmont Suriname.”

40 REACTIES

 1. Waar zijn de economisten die met hun posting (reacties) dit goed willen praten op dit. Zelfs een blinde krijgt het gevoel en weet dat dit regering als naar de maan helpt.
  Boefdraad had gisteren nog een grote bek ” Hij maakt zich niet druk met de mensen die schreeuwen ” IMF hebben hij niet meer nodig.
  IMF heeft hij niet nodig omdat hij weet dat zijn regering geen cent meet van hun zal krijgen.


  Maak melding

 2. Twee opmerkingen
  Niemand kan nú zeggen of het verstandig is, om met geleend geld aandelen Newmont te kopen. De toekomst zal het uitwijzen.
  Wat we wel kunnen zeggen is dat je dit NOOIT mag doen, met het geld dat niet van jou is!
  Ik beleg in aandelen, ik speculeer met opties, maar met mijn eigen geld!

  Dan de vele leningen.
  De grootste sukkel weet dat dit problemen kan opleveren voor de toekomst. In het geval van Su is het extremer.
  De leningen zijn dusdanig slecht afgesloten dat SU nu wordt gegijzeld.
  De torenhoge rente kan heel misschien met moeite worden betaald, dit zal leiden tot een verder daling van de SRD in de toekomst.
  Bovendien zal er niet kunnen worden afgelost.
  Dit zal er toe leiden dat onderpand zal moeten worden afgedragen aan de geldverstrekkers.
  Bigi Sma heeft hier al vele malen opgewezen.
  Hoefdraad maakt zich hier geen zorgen over.
  Dat is een probleem voor anderen na hem. Welke regering dan ook.
  De vele leningen worden tegen steeds slechtere voorwaarden afgesloten, zie maar de lening uit India,
  Hier krijgt SU geen geld, maar een tegoed dat in India besteed moet worden.
  Dus als je elders op deze aardbodem het product tegen een lagere prijs zou kunnen kopen dan kan het niet, want je moet in India kopen.
  Dit geeft de positie van SU aan.
  Heel nederig.


  Maak melding

 3. Johan, alias Jopie IIIYesterday 08:45:51 (edited by Johan, alias Jopie III Yesterday 13:24:41)
  Master poster
  Offline
  Registered: 2011-01-29
  Posts: 2,265
  De stilte voor de storm; Calm before the storm(2)

  Beste lezers,

  Ten vervolge op mijn vorige bijdrage het volgende.

  Ad II) Inzake de loonsverhogingen van onderwijzers en ambtenaren;
  De afgelopen week is bekend geworden, dat er een akkoord is bereikt tussen de onderwijsbonden BVL en ALS met de regering. Rode draad bij deze onderhandelingen zijn/waren begrippen als herwaardering en achterstallige betalingen. Maar inmiddels is bekend geworden dat de leden van vorengenoemde bonden het akkoord (deels) hebben verworpen. Men heeft weliswaar de werkzaamheden hervat op voorwaarde, dat de regering alsnog akkoord gaat met de oorspronkelijke eisen, maar de dreiging van een totale staking voordat de examens beginnen is niet van de baan. Er zou ook met andere bonden en vakcentrales akkoorden zijn gesloten over loonaanpassingen van de verschillende ambtenaren groepen. Met name met de Fols en de CLO. Er zouden ook onderhandelingen gaande zijn met de COL en de Moederbond.

  De minister van Financien Gillmore, Hoefdraad, heeft desgewenst aangegeven dat de Overheid in staat zal zijn de meerkosten van al die loonsverhogingen, lumpsum’s etc. normaal te betalen vanwege het feit dat de liquiditeitspositie van de staat, t.o.v. vorig jaar, aanmerkelijk is verbeterd. Ik heb mij echt verbaasd over deze simpele mededeling over zo een belangrijk vraagstuk. Ik heb mij echt verbaasd dat er geen enkele cijfermatige onderbouwing voor deze redenatie is aangedragen. Het bestaat niet dat de minister over adequate cijfers beschikt welke zijn bewering staven. Wat de minister wel heeft gedaan is op een verkapte wijze meedelen dat Suriname officieel afstand heeft genomen van het akkoord met het IMF. Want in het akkoord is uitdrukkelijk een begrenzing gemaakt over overheidsuitgaven. Ik verwacht hierover binnenkort een behoorlijke clash tussen de regering en dit Monetaire Instituut.

  Het IMF zal eisen dat de staat het bedrag van de eerste tranche, ad. USD 86 miljoen, eventueel verhoogd met boete(rente) terug zal storten. Het is duidelijk dat het de regering alles aan gelegen is om de algemene ontevredenheid welke bestaat onder grote delen van de bevolking, in te dammen. Dat men hiervoor maatregelen treft die contra-productief werken impliceert dat er geen sprake is van een weloverwogen en degelijk monetair-financieel beleid.

  Ik denk voor de drommel niet dat de Overheid in staat zal zijn al die loonsverhogingen te voldoen uit de normale begroting. Het begrotingstekort zal meer dan evenredig toenemen. Want ofschoon de vooruitzichten over de goudinvesteringen geregelde cashflowstromen zullen genereren, zullen deze niet voldoende zijn om de zware Overheidslasten te voldoen. En over andere investeringen zullen de beleggers zich laten leiden door de informatie over de naar beneden bijgestelde ratings voor Suriname. Geld lenen zal alleen maar duurder worden, mocht men bereid zijn zaken te doen in de Republiek.

  Ik denk dat niet uitgesloten moet worden dat de Overheid monetair zal financieren. Je hoort reeds hardnekkige geruchten dat hiervan reeds sprake zou zijn. Is de geschiedenis reeds bezig zich te herhalen? Ik verwijs naar al die loonsverhogingen die de regering Wijdenbosch indertijd sloot met al die strategische ambtenaren groepen. Wat wat de waarde van al die akkoorden? Men heeft toen toch gewoon geld bijgedrukt en in de circulatie gebracht? Het gevolg was toch een torenhoge inflatie? Datzelfde was toch ook het geval ten tijde van de revo-kabinetten?

  Het was in die periode dat er een financiele tijdbom is geplaatst onder het beloningsstructuur van de Overheid. Het was de regering Wijdenbosch die het Overheidspersoneel rangschikte in strategische groepen en niet-strategische groepen. Onderwijzers, Douane, Politie, Leger, Brandweer, Verplegend personeel e.a. behoorden tot de strategische groepen die volgens de Wijdenbosch theorie tot de productiefste ambtenaren en dienden derhalve beter beloond te worden dan de andere groepen. Uiteraard kon deze redenatie niet lang standhouden en werd door de regering Venetiaan II die na de regering Wijdenbosch aantrad dan ook verworpen. De regering kon niet anders. Je kunt immers niet stellen dat het werk van bijvoorbeeld bodes, schoonmaakpersoneel en anderen minder belangrijk is dan bijvoorbeeld van politie of onderwijzers. Hoe gaat men lesgeven als lokalen, toiletten etc. niet schoongemaakt worden?

  Resumerend ben ik bang dat al die akkoorden on the long run niks zullen toevoegen aan de koopkrachtversterking. U zult zien dat de winkeliers hun prijzen no matter what zullen aanpassen. Er komt immers meer geld in de economie en dat houdt een stijging van de inflatie in. Er is immers niks geproduceerd om al die loonsverhogingen te kunnen betalen c.q. te kunnen rechtvaardigen. Er is helemaal geen sprake van verbetering van de economische situatie en mocht dat toch het geval zijn dan worden de effecten door dit soort geldverslindende operaties teniet gedaan.

  Wordt vervolgd!

  Johan, alias Jopie


  Maak melding

 4. @ Pico

  “Niemand kan nú zeggen of het verstandig is, om met geleend geld aandelen Newmont te kopen. De toekomst zal het uitwijzen”

  Pico trek aub uw eigen conclusie:

  >>> Suralco heeft haar 20% aandeel in Surgold terug gegeven aan Nemwont voor $ 18.000.000.
  >>> kort door de bocht gezien is dan 25% van de aandelen in Surgold (nu Newmont Suriname) ongeveer $ 22.500.000 waard.
  >>> Suriname betaald echter echter voor 25% de somma van $ 225.000.000 zijnde 25% van de beoogde investering.
  >>> Surgold is een LLC waarin het aandeel pas rechten geeft als het volledig is volgestort. Ofwel tot de laatste betaling had Suriname als aandeelhouder niets te vertellen.
  >>> De investeringen zijn mee gevallen echter Suriname geeft niets van haar $ 225.000.000 terug gekregen. Newmont heeft Suriname als goedkope financier terwijl Suriname 9,5% rente betaald over haar storting.
  >>> Vlak na de start van de exploitatie maakt Newmont bekend dat het een belasting vakantie heeft en versneld haar investeringen (Suriname is schijnbaar riskant) afschrijft. Tot 2020 geen dividend en geen winstbelasting maar wel rente lasten.

  Had Suriname niet gewoon haar 25% aandeel op moeten eisen voor $ 22.500.000 en de rest van de financiering van haar deel middels een obligatie lening van $ 202.500.000 kunnen regelen. Dan had Newmont de rente die Suriname nu moet betalen moeten vergoeden.
  Nu moet Suriname de eerste 5 – 6 jaar $ 20.000.000 rente betalen zonder inkomsten en een even groot bedrag afschrijven.

  Newmont heeft Suriname op laten draaien voor het gehele eigen vermogen qua cash storting.


  Maak melding

 5. Pico
  Bro je slaat de spijker op zijn kop.
  Inderdaad is het zo dat bij speculatie, bijvoorbeeld op de beurs bezig zijn, is het noodzakelijk om ALLEEN je EIGEN geld te gebruiken. Nooit en te nimmer mag je met geleend geld gaan speculeren TENZIJ je 100% zeker weet dat je voorspelling uitkomt maar dan is dit geen speculeren (sparen met een zekere rente percentage).
  Lenen kan tot gevolg hebben dat je als lener in een positie komt te verkeren dat je geheel afhankelijk bent van de verlener (op moment dat je rente en aflossing moet betalen is je geld verdampt).
  Hoefdraad zijn stelligheid brengt 1 ding aan het licht namelijk dat de betaling op een later tijdstip zal moeten worden opgebracht door de huidige jeugd en niet door de werkende mensen van vandaag.
  Ik denk dat Hoefdraad zoiets heeft van “na mij de zonvloed”
  En dat de president en de coalitie een zekerheid hebben door 5 jaar deel te nemen aan een coalitie dat hen tot de dood zekerheid schenkt van een hoog inkomen.

  Maar, maar waarschijnlijk kan RobG onze afgestudeerde econoom en docent wel Hoefdraad verdedigen en hem gelijk geven.
  Ik zal dit zeer zeker niet doen want ik zit ook op de beurs zoals jij Pico.
  vanaf december 2016 tot gisteren heb ik bijvoorbeeld met aandelen Altice een winstmarge mogen behalen, nog niet gerealiseerd want ik heb ze nog, 57% welke ik eind van de week zal gaan cashen.
  Succes met je opties Bro


  Maak melding

 6. Henry,
  Bedankt voor je posting., Een mooi stuk. Ik wil er toch wat kanttekeningen bij plaatsen.
  Niet negatief bedoeld!. Je komt met feiten. Mooi, maar ook met veronderstellingen. Dat mag, want we zitten op een forum.

  “Het bestaat niet dat de minister over adequate cijfers beschikt welke zijn bewering staven”.
  Een veronderstelling. Het is best mogelijk dat er nú veel belastingontvangsten zijn.
  Vergelijk het met vakantietoeslag (in Nederland in mei) of bonussen. Hoefdraad zal later in het jaar in
  financiële problemen komen

  “Wat de minister wel heeft gedaan is op een verkapte wijze meedelen dat Suriname officieel afstand heeft genomen van het akkoord met het IMF. Want in het akkoord is uitdrukkelijk een begrenzing gemaakt over overheidsuitgaven. Ik verwacht hierover binnenkort een behoorlijke clash tussen de regering en dit Monetaire Instituut.”
  Een veronderstelling. Hoeft niet. Immers, een verhoging op het ene departement onder gelijktijdige verlaging op het andere departement. Denk bijv aan verlaging subsidies.

  “Ik denk voor de drommel niet dat de overheid in staat zal zijn al die loonsverhogingen te voldoen uit de normale begroting. Het begrotingstekort zal meer dan evenredig toenemen.
  Ach, een suppletoire begroting indienen,even een wetswijziging en klaar is Gilmore.

  Wat we ook opvalt is dat jij en ook anderen spreken over koopkrachtversterking.
  Ik denk dat men in Su, gelet op het wanbeleid, moet hopen op een geringe koopkrachtdaling en mag dromen van koopkrachthandhaving

  Een laatste opmerking
  “meer geld in de economie zal volgens jou leiden tot prijsstijging.
  Ik betwijfel deze relatie ten zeerste in Suriname.
  Prijsstijgingen kunnen plaatsvinden als gevolg van kostenstijgingen in SU, maar niet omdat er meer geld in de economie komt. Er is een zo grote onderbesteding dat, als ik de verhalen mag geloven en dat doe ik, de winkeliers blij zullen zijn dat ze hun producten kunnen verkopen

  Resumerend,
  Johan,alias Jopie (maar ook Henry?),
  Ga zo door


  Maak melding

 7. Jojo
  1 ding is zeker en dat is dat de komende jaren heel heel veel rente moeten betalen en wel in valuta. Afgezet tegen de huidige valutakoers dan spreken wij van een maandelijkse rentepost van tientallen miljoenen SRD’s.
  En dit is met zekerheid te stellen
  Dan hebben wij het nog niet over de oude leningen.

  Leningen gesloten in 2016
  De obligatielening US$ 550 miljoen (9,25% rente)
  Oppenheimer &Co US$ 150 miljoen
  IMF US$ 478 miljoen
  EXIM Bank China US$ 334,5 miljoen
  Inter American development bank US$ 90 miljoen
  CDB US$ 50 miljoen
  Islamic development bank US$ 66,7 miljoen
  Overige leningen US$ 31 miljoen

  Totaal aan leningen (gesloten in 2016) is dit US$ 1.750 miljoen

  Met zekerheid vraag ik mij af wat en welke ingrepen de overheid zal treffen om dit bedrag op te hoesten en hoe dit zal moeten worden opgebracht.


  Maak melding

 8. Pico
  Een laatste opmerking
  “meer geld in de economie zal volgens jou leiden tot prijsstijging.
  Ik betwijfel deze relatie ten zeerste in Suriname.

  Ik neem aan dat Henry bedoeld dat meer geld in omloop brengen een waardvermindering van je eigen valuta tot gevolg zal hebben en dat hierdoor je meer SRD’s moet neertellen voor de US$ (bijvoorbeeld) en dat hierdoor de winkelprijzen in SRD’s zullen stijgen.
  Dus is er wel een zekere relatie met de prijsstijging die niets te maken heeft met kostenstijging doch eerder met de koopkrachtdaling van de SRD’s waarbij ik gemakshalve geen rekening hou met loonstijging in Suriname


  Maak melding

 9. @Pico,

  Dit stuk is niet van mij afkomstig maar van Johan, alias Jopie De 3de, Master Poster Suriname Forum op Waterkant.Net

  Ik kom niet aan je kanttekeningen die je hebt geplaatst maar deze minister staat bekend om zijn leugens: Hij moet onderbouwen waarom het zijn inziens beter gaat met Suriname`s economie. De koers is al een paar maanden stabiel oké, maar dat is niet de verdienste van deze Bonoeman zoals hij wordt aangeduid door Guillermo Samson.

  Vergeet niet dat deze minister lid is van de Firma List en Bedrog met als CEO, niemand minder dan KUMA.


  Maak melding

 10. Jojo
  Ik kan en wil niet geloven dat er zo ongelooflijk dom gehandeld is. Het tienvoudige! Dan heb je hele hoge verwachtingen.
  Maar tegelijkertijd blijkt dus dat er geleend is om dit te bekostigen.
  Ik denk dat ik het toch niet begrijp.
  Ik leen dus tegen 9,25 % en koop iets voor het tienvoudige,
  Bovendien kan ik het voorlopig schudden wat inspraak en opbrengsten betreft?
  Newmont en zij die dit contract hebben afgesloten lachen zich een breuk.

  Bigi Sma,
  Mooi, ik zit met opties in telecom. Ging omlaag, ik kocht bij, ging verder omlaag ik kocht weer bij daarna nog een keer. en nu vette winst.
  Succes.


  Maak melding

 11. Waarom heeft deze Vereniging van Economisten in Suriname, VES nooit gepleit voor een ministerie van Economische zaken?
  Waarom komen ze niet met gefundeerde rekenvoorbeelden????
  Het is fout dat de ‘economie’ wordt geleid door het ministerie van financien. Dit is nog beleid uit 1900.
  Niet gaan janken dat het een koloniale erfenis is!


  Maak melding

 12. @Bigi Sma,

  De IMF lening van 438 miljoen die Suriname heeft afgesloten betreft toch de 1e Tranche ad 84 miloen USD die terugbetaald zal moeten worden, indien het restant niet meer wordt overgemaakt?

  Graag enige duidelijkheid hierover??

  Ik ben ook van mening dat als je je niet houdt aan bepaalde voorwaarden de hele lening terugbetaald zal moeten worden, ook al heb je slechts een deel van de lening ontvangen?


  Maak melding

 13. @Pico

  De deal tussen Suralco en Newmont was indertijd publiek nieuws. Die prijs zal zo laag geweest zijn omdat Suralco slechts haar concessierecht had in gebracht. Newmont had alle exploratie werk gedaan en nam die en de schulden voor haar rekening.

  Het is feitelijk nog veel erger. Suriname heeft toegestaan (ook publiek gedeeld) dat Newmont de exploratie kosten met een factor 1,5 vermenigvuldigde waardoor die uitkwam op $ 320.000.000. Er zit dus ongeveer $ 107.000.000 lucht in de investering aan de zijde van Newmont.

  Newmont zal Suriname 1 wijs gemaakt hebben dat het $ 213.000.000 aan exploratie kosten gemaakt heeft en 2 dat zij die als investering geboekt heeft en er dus rentelasten overheen moet rekenen.
  De realiteit is echter dat de exploratiekosten via de winst en verliesrekening verwerkt zijn en alleen op papier bestaan.

  De eerste storting van Suriname was $ 80.000.000 om 25% van de exploratiekosten met terugwerkende kracht te dekken.

  De onderhandelaars hopen natuurlijk dat wat te veel betaald is terug te ontvangen via de zogenaamde area of interrest constructie.
  Helaas zien ze de mijnbouwwet over het hoofd waarin termijnen staan ten aanzien van de rechten die aan de vrienden verleend zijn.
  Newmont gaat beslist geen zaken doen met de vrienden. Zie hoe IAM Gold het water tot aan de lippen laat komen en nu uitbreidingen in exploitatie neemt.

  Het is heel triest.
  Newmont kon mij antwoord geven binnen 15 minuten terwijl de onderhandelaren na een 1/2 jaar er een factor 10 (te hoog) naast zaten en geen enkel reeel beeld hadden wat er zou gaan gebeuren.


  Maak melding

 14. Een ieder weet dat boefdraad lariekoek aan het vertellen is,daarvoor hoef je echt niet een econoom te zijn !!
  Hoe slechter het gaat met Suriname des te beter voor boefie want volgens hem gaat het goed,het tegenovergestelde dus.
  Je kan zien dat schoonpa bouta zijn invloed op hem heeft.
  Wat een ramp voor Suriname.
  Ps waar is de ndp econoom RobG?!,,


  Maak melding

 15. De begroting wordt gedekt door leningen…??? Dit is bizar en misdadig…….de verantwoordelijke hiervoor ten alle tijden vervolgen en straffen voor dit “misdrijf”….!!!


  Maak melding

 16. Formers
  Openbaarheid van bestuur is ver te zoeken ik heb een begroting gelezen van2016 op twee a4tje die plannen moeten dekken van suriname in geleverd bij het IMF, een begroting van een school ziet er beter uit, jammer.
  Minister van financiën maakt zich geen zorgen, waarom zou hij ook, z’n zakken gevuld en vette bankrekening, na mij de zondvloed, triest


  Maak melding

 17. @Bigi Sma,

  Qoute:Pico
  de 478 miljoen is inderdaad inclusief de 1e tranche van 81 miljoen.

  Als dit correct is wat je stelt dan is dit toch misdadig van deze K-administratie door met het IMF in zee te gaan om deze lening aan te gaan wetende wat de consequenties zijn omtrent deze deal?

  Willens en wetens heeft men de samenleving opgezadeld met deze gigantische schuld!
  Deze gasten horen in het gevang thuis mocht dit waar zijn?

  Dit is wanbeleid in Optima Forma!!

  NB: Ik heb jou de vraag gesteld niet Pico.


  Maak melding

 18. Sory Bro Henry,
  Je hebt gelijk door te stellen dat dit misdadig is. Maar wat nog misdadiger is, is dat je willens en wetens kunt lenen tegen 1,05% maar dit niet doet omdat de politiek de maatregelen niet durft te nemen, die als eis worden gesteld om deze lening met de rente van 1,05% te krijgen, en dus kiest voor de 9,25% rente alleen om aan de macht te kunnen blijven.

  Ja het is wanbeleid in Optima Forma daar ben ik het met je eens.


  Maak melding

 19. De boodschap van Boefdraad geldt voor al die paars verarmde idiote debiele dwaze aanhangers die niet eens kunnen tellen en denken over de gevolgen van hun keuze. 1+1 =5. We ga vo vijf jare paarse pina no ka.


  Maak melding

 20. Jammer dat niet het gehel stuk is geplaatst door de Ware Tijd, maar ja dat mag niet, want iets positiefs vertellen is uit den boze. Leve de neutrale en oprechte persvrijheid.

  De VES heeft nl nog veel meer gezegd wat wel degelijk positief was, maar zeker ook de bezorgdheid uitgesproken zoals in dit stuk vermeld.

  Wederom worden er halve waarheden verteld door een ieder. Hoefdraad zou heel erg dom zijn als hij nu zou gaan liegen, voor de ogen van het IMF. Einde van het jaar komt er een evaluatie met berekking tot het Artikel IV verhaal, want daar gaat het over, Artikel IV Consultatie en nergens anders over.


  Maak melding

 21. Het is zo dat als je een lening krijg er een onderpand moet zijn.
  Zo gaat dat als je lening afsluit en je heb een koopwoning dan is die koopwoning het onderpand.
  Als Suriname niet kan terug betalen, weet ik niet wat er dan gebeurd.
  Het is natuurlijk wel de bedoeling dat er meer geld uit die lening komt.Hopelijk dan.


  Maak melding

 22. Het gaat hier om een zogenaamde Artikel IV Consultatie. M.a.w. noodhulp om de economie weer op de rit te krijgen. Dat zijn voor het IMF risikovolle leningen (geen dekking door onderpand) waar een hoger renterpercentage aan vast zitten.

  Deze noodhulp is niet meer benodigd c.q wenselijk, daarover heeft Hoedraad het en dat wordt beaamd door het VES.
  Mocht het echter zo zijn dat er zonder fundament het leningenplafond wordt verhoogd dan kan het wel eens zo zijn dat Su wederom in neerwaartse spiraal terrecht komt c.q een vrije val. dat was dan ook de waarschuwing van het VES. Het zou chique geweest zijn van de ware tijd het gehele stuk te plaatsen. Maar goed de ware tijd staat behoorlijk bekend om zijn stemmingmakerij zoals ook De West


  Maak melding

 23. Kevin
  Is een rente van 1,05% aan de hoge kant??????
  Dan is de 9,25% voor de obligatielening van 550 miljoen US$ absoluut bizar aan de hoge kant.
  Als je niet aan de voorwaarden kunt voldoen en je hebt dringend geld nodig omdat je skeer bent dan MOET je ergens anders geld lenen maar dan wel waar het risico wordt vertaald in het rente percentage.
  Je kunt daarna dan zeggen dat Suriname zelf uit haar opbrengsten, welke opbrengsten dan weet jij dat?, kan financieren.
  Ja inkomsten door bijvoorbeeld de government take die uit de zak komt van het volk, dus niet uit productiviteit, en de belastingen.
  Let wel dat indien er minder word getankt dit een evenredig effect zal hebben in de inkomsten.
  Hoe dom kun je zijn om te stellen dat je inkomsten hebt zonder productie toename?


  Maak melding

 24. Kevin
  Twee postings van jou hand
  Posting 1
  Jammer dat niet het gehel stuk is geplaatst door de Ware Tijd, maar ja dat mag niet, want iets positiefs vertellen is uit den boze. Leve de neutrale en oprechte persvrijheid.

  De VES heeft nl nog veel meer gezegd wat wel degelijk positief was, maar zeker ook de bezorgdheid uitgesproken zoals in dit stuk vermeld.

  Ook nu weer het bekende waardeloze verhaal.
  Je vraagt om complimentjes. Ten eerste is er geen bewijs dat je deze verdient ( kom maar op met het gehele verhaal) en bovendien is het als het al klopt gewoon je werk. Niet gaan vragen om complimentjes. Dat is niet netjes.

  Posting 2
  Deze gaat over het IMF en de bijbehorende leningen
  Je hebt het fout. Er bestaat in de kredietttranche geen leningen zonder voorwaarden
  Er zijn 2 trekkingsrechten
  1. SDR; zijnde bijzondere trekkingsrechten.(25%)
  Deze zijn onvoorwaardelijk dwz zonder voorwaarden naast de standaard voorwaarde!
  2.De ‘gewone trekkingsrechten” (75%) bij deze mag je per keer,(25%) dus niet alles in één keer geld lenen.
  Altijd eerst de standaard eis, net als bij de SDR, maar nu ook extra voorwaarden. Naarmate je meer gebruik wilt maken van deze tranche worden de eisen strenger.

  Je haalt begrotingstekorten en tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans door elkaar.
  Dit leid ik af uit je opmerkingen mbt. het leningenplafond


  Maak melding

 25. Beste Bigi,

  Laten we dat rente gedoe van IMF even voor wat het is. Het ligt iets ingewikkelderd dan de optelsom van 1 + 1 = 2.
  Waar het in dit artikel omgaat s de acute noodhulp een soort reanimatie van de economie.
  Dat staat volledig los van alle andere leningen. Daarover is een leningen plafond afgesproken en daar houdt men zich aan, zo niet, dan zal de economie kans maken om in een vrije val te geraken. En dan krijgen alle doemdenkers op dit forum gelijk. Echter is het niet zover.

  De goverment take is niet bedacht door deze regering maar enkel verhoogd. Ja dat doet pijn.

  Echter je stelling: “Let wel dat indien er minder word getankt dit een evenredig effect zal hebben in de inkomsten.
  Hoe dom kun je zijn om te stellen dat je inkomsten hebt zonder productie toename?” is wel erg kort door de bocht.

  Als je op elke liter $0,50 (subsidie) moet bijleggen wat kost het je dan als iedereen elke dag zijn of haar tank vol gooit: -Dat kost je geld-;
  Op het moment dat je die $0,50 niet meer bijlegt (afschaffen subsidie) en nog maar de helft elke dag de tank vol gooit: -Het kost je niks-;
  Op het moment dat je de goverment take verhoogd en er zou nog maar een kwart van de auto’s hun tank volgooien levert het toch geld op.
  De invloed van de verhoging van de brandstofkosten is echter niet zo desastreus voor de (productie) economie omdat maar een deel van de kostprijs bepaald wordt door de brandstofkosten en niet zoals veel ondernemers ons doen willen geloven dat zij de 10% brandstof verhoging vol moeten doorbereken op hun product. Wie “steelt” er dan werkelijk?


  Maak melding

 26. Beste Pico,

  Leg me a.u..b. geen woorden in mijn mond die ik niet heb uitgesproken.

  Ten eerste heb ik het over het stuk van Hoefdraad en de VES dat maar half wordt weergegeven door de Ware tijd en dat de waarschuwing van de VES betrekking heeft op de maximale leencapaciteit (het leningen plafond). Dat heeft miks te maken met vissen naar complimentjes dus gewoon weer dom gelul.

  Daarnaast wordt aan mij gevraagd wat ik doe voor dit land en daar heb ik op geantwoord. En ik vindt dat ik best trots mag zijn op de wijze hoe wij werk binnen halen voor Suriname. Als jij dat “vissen naar complimentjes” wilt noemen jou zorg.


  Maak melding

 27. =Misiekaba wil uit de Caricom, nou misschien gaat hij nu echt zaken doen met Dubai!!!

  =Die wakamangs krijgen geen gronden, maar ze kunnen aan landbouw doen als zij geïnteresseerd zijn op een privé grond van een persoon!!! De grond is dus niet van de staat.

  =De lasten van de rente nemen toe, terwijl er achteraf nog steeds geleend wordt.


  Maak melding

 28. Opa D gaat met de drukker van miljarden aan NEPPE-bankbiljetten mr Gilmore, met LENINGEN, de SRD koers weer omhoog fluisteren !!

  PS : De 1.820 Volkswoningen zijn, na een lange reis vanuit China, nu bijna in Sranan aangekomen !

  Opa D zal in de eerste SNELTREIN naar Onverwacht als bestuurder worden ingezet !

  LEVE de NIEUWE PAARSE LENINGEN-ECONOMIE !!!!

  Opa D gaat, via een LENING, ook nog enige huurkoop-volkswoningen op de markt brengen !

  NEKS NO FOUT ! MA A KONDRE SKEER, FAILLIET !


  Maak melding

 29. Kevin,
  In het begin had ik je postings serieus genomen, reden waarom ik ook antwoord gaf op je open vraag.
  Na je laatste stuk, gericht aan mij, gelezen te hebben kan en wil ik je 1 antwoord geven op de gehele posting en dat je wellicht zult snappen wat ik probeer aan te geven.

  Als je stelt, als regering, dat je met de government take de verhoging van de salarissen kan financieren dan ga je ervan uit dat je een zeker bedrag aan government take zal ontvangen.
  Welnu als het blijkt dat, stel, 50% van het beoogde aantal liters niet wordt afgenomen door de autobezitter omdat daar in hun portefeuille geen ruimte is dan zeg ik met stelligheid “overheid dan zal je een andere bron van inkomen moeten zoeken” want wat je ontvangt is net toereikend.
  Met productie bedoel ik letterlijk dat je iets verbouwt produceert om inkomsten te genereren. Ja als je tankt levert het geld op voor de regering ja das lekker duidelijk.
  Je kunt ook bijvoorbeeld een government take leggen op het importeren van medicamenten. Ja dat levert geld op voor de overheid maar is niets anders dan geld kloppen uit de zakken van de burger terwijl dit niet als productie inkomsten kan worden bezien.
  Vraag:
  Is brandstof aan de pomp productie te noemen of is dit alleen maar een doorgeefluik en melkkoe voor de overheid?

  De rente gedoe alleen van de 550 miljoen bedraagt aan rente circa 51 miljoen per jaar tegen een koers van SRD 7,80 is 396.825.000 SRD / per maand 33 miljoen SRD ruimschoots voldoende om de salarisverhoging te betalen
  Conclusie:
  Door te lenen tegen 1,05% hoefde dan de verhoging van de government take op brandstof niets plaats te vinden


  Maak melding

 30. Beste Bigi,

  Ik heb je antwoord gegeven op de stelling met betrekking tot de brandstofprijsverhoging.
  Maar je hebt volledig gelijk dat dat natuurlijk niet genoeg is om alle kosten te dekken.

  Daarom heft men o.a in het buitenland heffing op drinkwater, rioolwater, CO2 uitstoot, gebruik van wegen, milieu, recycling etc etc etc. Met andere woorden het publieke bestel, de sociale voorzieningen en de nodig geachte ontwikkelingen worden bekostigd uit de ontvangen belastingen. Dat is nu eenmaal de “pijn” van de burgers voor de sociale voorzieningen.

  En je zult waarschijnlijk ook best een punt hebben dat er meerder wegen naar Rome leiden en dat deze verhoging van de goverment take mogelijk niet nodig zou zijn geweest.

  Men heeft nu deze lijn gevolgd, waarschijnlijk ook omdat dat een directe geldstroom in de kas bewerktstelligt.

  Uiteraard ben ook ik niet blij met de verhoging (die overigens niet abnormaal is en ook niet dat de brandstofprijs nu vele malen duurder is dan omringende landen). Maar ik zie wel in dat dit de enige manier is om op te houden met de subsidie van brandstof.


  Maak melding

 31. Die Hoegie is een grote leugenaar. Die cijfers die hij nu produceert zijn niet onderbouwd en kunnen nu ook niet geverifieerd worden. Ik hoop wel dat deze bende vervolgd zal worden voor alle leed dat zij de Surinaamse samenleving heeft bezorgd.

  Ik heb dit in aller eerste begin toen IMF ter sprake kwam geroepen. Ik ga dit nu weer doen…Bouterse had IMF nodig om de Islamitische Ontwikkelingsbank en eventuele andere verstrekkers van leningen binnen te halen. Het was nooit de bedoeling om met IMF in zee te gaan. zie mijn eerdere postings..

  Google de visie van deze IDB bank en kijk in welke landen zij overwegend vestigingen hebben…


  Maak melding

 32. Suriname heeft het IMF niet meer nodig volgens een woordvoerder Vandereycken organisatie en heeft Suriname op eigen verzoek bedankt voor de hulp. Er staat ook bij gemeld dat er bij andere internationale instanties leningen zullen worden afgesloten. Het IMF heft 80 miljoen dollar overgemaakt en op eigen initiatief de tweede betaling niet gedaan. Tsja tis at alsje gecontroleerd wordt. Maar geen nood gewoon bij een ander lenen met waarschijnlijk een hogere rente, Suriname Succes.


  Maak melding

 33. Volgens Misiekaba, hij gaf enkele voorbeelden ter illustratie om te bezuinigen:
  – Zijn degenen die een dubbel salaris hebben bij de overheid bereid het salaris waartegenover er geen prestatie is, in te leveren?
  – Zijn we bereid om dienstwagens die onrechtmatig hier en daar zijn in te vorderen en als ze worden ingevorderd, zijn we bereid ze in te leveren?
  – Er zijn vakbondsleiders die beleidsadviseurs zijn van de regering en elke maand hun loon toucheren, maar toch op straat marcheren om te roepen dat het beleid dat zij mede van advies hebben gediend, omgebogen moet worden. Meer nog zij vragen “Pe a moni dé?” Zijn we bereid en instaat om consequenties aan dit soort handelen te verbinden?
  – Politici van alle tijden hebben steeds als ze aan de macht zijn, het overheidsapparaat volgestopt met familieleden en vrienden op de meest lucratieve posten. Zolang die politici aan de macht zijn, is dat handelen goed. Zodra zij niet meer aan de macht zijn, wordt datzelfde handelen van alle kanten aangevallen.
  – Zijn wij ook bereid om verdere verhogingen van water, elektra en brandstof te betalen?

  Het belangrijkste vergeet deze Misiekaba en dat is:
  Is de president bereid al het boventallig personeel in zijn kabinet te ontslaan en zodoende miljoenen kan bezuinigen.
  Is de president bereid het inkomen van zijn vrouw en de dominee in te trekken omdat gebleken is dat zij geen toegevoegde waarde hebben noch een positieve bijdrage kunnen leveren


  Maak melding

 34. Kevin,
  Ik kan mij deels vinden in je reactie. Maar wil toch wijzen op de wijze van inkomensvergroting van de overheid om de kostenstijging te financieren.
  Het houdt een keer op want van een kale kip kun je geen veren plukken.
  Gevolgen hiervan zijn voorzienbaar en meetbaar.
  Verhogingen hebben tot gevolg van het verder aantasten van de consumptie besteding.
  Verhogingen brengen met zich mee dat de vakbonden meer loon zullen eisen (loon prijs spiraal)
  Bedrijven kunnen niet blijven voldoen aan salarisverhogingen
  Bedrijven zullen de deuren sluiten
  Inwoners zullen honger lijden (zie in de branding naar Moederdag waar kinderen in bittere armoede leven en onder erbarmelijke omstandigheden.
  Gedreven door honger en behoefte bevrediging maar geen geld hebben dit te bekostigen zal de misdaad toenemen
  Misdaad neemt toe verzekeringspremie zal stijgen loonkosten overheid voor beveiliging zal stijgen etc.

  Hiermee stop ik de discussie want het is een gebed zonder eind


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.