Wetgeving nodig om corruptie in Suriname bij te benen

19

PARAMARIBO, 21 sep – De wetgeving in Suriname moet het niveau van corruptie in het land kunnen bijbenen. Dit stelt ex-parlementariër Henk Ramnandanlal (PALU). Er is heel wat werk aan de winkel voor parlement en politiek. De aanpak van het moment spreekt boekdelen.

Ministers uit het regeerteam Bouterse II durven de koe bij de horens te vatten. Maar er is nieuwe wetgeving nodig om onderzoeksinstituten te voorzien. De instituten moeten vooral een stuk zelfstandigheid zelfstandiger kunnen opereren. “Ze zullen bij hun werkzaamheden dus niet afhankelijk zijn van toevallig aan het bewind zijnde ministers en presidenten”, zegt Ramnandanlal tegenover de Ware Tijd.

Opmerkelijk is wel dat wat eerst niet kon nu wel kan. Het is pas tijdens de tweede regering van Desi Bouterse dat corruptie voorrang lijkt te krijgen. Zonder instemming van de president had namelijk niets gekund. Om aan te geven dat het menens is moet juist nu strakkere wetgeving komen. “Laten we hopen dat de acties geen eendagsvliegen blijken en niet zijn gestart uit slechts politiek opportunisme”, aldus Ramnandanlal.

19 REACTIES

 1. Maar de wetgeving in Surname wordt keer op keer[herhaaldelijk] verkracht door dezelfde crimineel sinds 1980!
  Hij.bouta, doet zoals het hem belieft,[goed uitkomt] .
  Nu is hij van plan vergiffenis toe te voegen aan de wetgeving omdat het hem goed uitkomt.
  Eerder hebben wij de ILLEGALE. amnestie van hem en nu de vergiffenis tragedie !!
  Men moet gek zijn door te denken dat deze crimieel de wetgeving zal eerbiedigen !!!
  Ik heb nui al medelijden met allen die zo denken,arme mensen.


  Maak melding

 2. corruptie moet echt aangepakt worden vooral bij de dna leden die de wetten moeten goedkeuren. Forse salaris bij OW en als dna lid. Schaamteloos praten zulke figuren over corruptie in de samenleving. Maar gelukkig zijn zijn woorden van nul en generlei waarde, daar hij waardeloos is voor de gemeenschap.


  Maak melding

 3. Wat heeft deze Ramnandanlall de afgelopen 5 jaar gedaan?
  De Palu heeft toch flink meegedaan met de njangmakerij?
  Heeft meneertje nu eindelijk een beetje ethisch besef gekregen?


  Maak melding

 4. Welke wetten er ook komen,die gaan alleen gelden voor de gewone burger.
  Op het meer zijn er 12 scaliaans maar 9 gaan verwijderd worden.De 3 van opa D en familie[opa D,Dina en Walther] blijven.
  Nu het gehele meer aan Sur [lees opa D] toekomt,worden er geen anderen met scaliaans op het meer geduld.


  Maak melding

 5. Henk Ramnandanlal (PALU) moet niet kletsen. Laat Dodson en Silos eerst werk maken om Abrahams aan te houden. Dan beginnen ze pas geloofwaardig over te komen.


  Maak melding

 6. Onzin wat deze palu-mang uitkraait.

  “De eerste Regering die corruptie durft aan te pakken”, whahahahahaha.

  Voorlopig zit er nog niemand in de gevangenis. Ze lopen allen, soms zelfs met behoud van salaris, schaamteloos rond.

  In de wandelgangen was, wat nu ‘officieel’ bekend wordt gemaakt, reeds bekend niets nieuws.
  Alle ambtenaren die zijn ontheven, zijn door ka-binet1 benoemd.

  Wat heb je aan een wet, die in de kleine lettertjes beschrijft, dat iedereen die enige affiniteit heeft met bouta, absoluut niet mag worden opgepakt.


  Maak melding

 7. Je kunt wetten bij de vleet maken, wat je vooral nodig hebt zijn eerlijke mensen. Rechtvaardige mensen. Dappere mensen. Dat is de allerbeste garantie voor een juiste uitvoering van de regels.


  Maak melding

 8. Het grootste probleem is niet dat de wetgeving ontoereikend is , maar dat we met een foute president zitten opgescheept die zijn vriendjes beschermt. De wet is daardoor niet op iedereen van toepassing.

  Nieuwe wetgeving alleen verbetert niets aan deze situatie. Ook de handhaving van de wet moet goed worden geregeld en bovenal moet de wet zonder aanzien des persoon worden toegepast. Dat is precies het zwakke punt in Suriname. Handhaving is veelal afwezig en als er al wordt opgetreden dan zijn het niet de vriendjes van de president. De corruptie bij EBS wordt aangepakt, maar corruptie van Abrahams niet omdat Bouterse daar geen toestemming voor geeft natuurlijk. Ook met nieuwe wetgeving verander je daar niets aan.

  We moeten een voorbeeld nemen aan Guatemala waar een onafhankelijk anticorruptie orgaan het gedaan krijgt om een corrupte president voor de rechter te krijgen.


  Maak melding

 9. De wetgeving in Suriname moet het niveau van corruptie in het land kunnen bijbenen. Dit stelt ex-parlementariër Henk Ramnandanlal (PALU).

  Nu je langs de zijlijn bent geparkeerd als mens en als partij heb je een buik vol van corruptie wetgeving.
  Je mening heeft thans totaal geen zin. Je kans is verlopen einde reistocht dus uitstappen uit de bus.


  Maak melding

 10. Corruptie is nu een godsdienst geworden met Bouterse als Hogepriester. waarschijnlijk wordt de Amnestiewet aangepast zodat het iedereen vergeven wordt.

  Overigens hoeft Abrahams niet bang te zijn na de brandstichting.


  Maak melding

 11. Opmerkelijk is wel dat wat eerst niet kon nu wel kan. De corruptie bij EBS wordt aangepakt, maar corruptie van Abrahams niet omdat Bouterse daar geen toestemming voor geeft natuurlijk.

  De zoveelste paarse misleiding. Wie werkelijk hopen en geloven de paarse baas, de corruptiewet zal komen zijn paars beneveld gelovig. Baas en stinkend rijke corrupte parasieten en paarse poepvliegen werken hard aan het ambt van dictatoriale president voor het leven. Net als bij het doordrukken van de amnestiewet bokstoven ze hard hoe dat duister paars plan te verkopen aan het volk. Wacht maar af, wat komen gaat is identiek als jaren tachtig, alleen zevenmalen erger. Alle paars geblaat, geloei en gemekker van dit soort ex-ndpers, aan de domme aanhangers ten spijt, wo pai gi a gevolg sa oeng tjiesie. Hahaha.


  Maak melding

 12. Bouterse en zijn mannetjes::

  -Wat een nieuws van Duiker. Hij heeft toch alle bezittingen al op naam van anderen gezet dus het is afwachten wat er nu gaat gebeuren.
  Een stukje tekst:::

  ==21 Sep,

  De op non-actief geplaatste waarnemend directeur van de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Willy Duiker, is zojuist in verzekering gesteld. Het Openbaar Ministerie is bezig met een onderzoek naar een ‘Mega Fraudezaak’ bij het bedrijf. Deze kwestie werd aangezwengeld door het toenmalige Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi (NPS). Duiker wordt nu verhoord in deze zaak.


  Maak melding

 13. Wetgeving moet inderdaad beter worden om
  corruptie en diefstal van de staat sneller te
  kunnen aanpakken.

  Dat kan morgen !

  Problematiek is echter ingewikkelder in Sranang,
  vrijwel alle wetten en regels worden niet
  zuiver toegepast !

  Zie benoeming president, zie amnestiewet,
  zie bijvoorbeeld het opereren van de
  douanedienst en politie en justitie !

  Regels en rechtsstaat moeten terug in
  Sranang en zonder aanziens des
  persoons worden toegepast !

  Het is een GROOT probleem van
  DE STAAT Sranang en niet enkel
  een ISSUE van CORRUPTIE !

  Drie voorstellen om deze ANTI-
  rechtsstaathouding van vele Sranangmans
  in te dammen :

  I Richt een speciaal van de politiek
  ONAFHANKELIJK orgaan dat voldoende
  is beschermd met bijzondere bevoegdheden
  om corruptie in alle vormen te onderzoeken
  en de zaken aan de
  rechter voor te leggen.
  Dwz geen bemoeienis president en politici !

  II Zorg ervoor dat de Rechterlijke Macht
  daadwerkelijk onafhankelijk wordt en
  dat de PG zijn vervolgings-bevoegdheid
  waar kan maken tegen EEN IEDER in de Staat !

  Ook voor de Rechterlijke Macht en OM dient
  voldoende bescherming te komen !

  III Zorg voor een onafhankelijke Belasting-
  dienst voorzien van expertise en bevoegdheden,
  met daarbij een Speciale onderzoeks- en
  opsporingsdienst. Deze diensten dienen ook
  speciale bescherming te hebben om
  ONAFHANKELIJK te kunnen functioneren !

  Scherp daarnaast de wetten inzake witwassen, bendevorming, terugvordering onwettig verkregen
  gelden en bezittingen.

  Koop expertise in inzake bestrijding veel-
  voorkomende internationale misdrijven en
  anti-terrorisme.

  Maak een speciale anti-corruptiewet en een
  wet om VERJARING van corruptie-misdrijven
  ongedaan te maken. Dit geldt ook voor terug
  te vorderen gelden en goederen die door
  MISDRIJF aan de staat zijn ontnomen !

  PS : Gelet op de vertrapping van de
  GRONDWET door politici, moet ook bij
  overtreding van deze BASISWET FORSE
  Straffen worden opgelegd !


  Maak melding

 14. Zolang de regering (lees: Bouterse) de rechters benoemd, zal er nooit een eerlijke berechting plaats kunnen vinden. De gerechtelijke macht moet een op zich staand instituut zijn.

  Sluit me volledig aan bij het duidelijke verhaal van SRAFU.


  Maak melding

 15. Allemaal geklets in de ether, binnen de kaders heeft Suriname genoeg mogelijkheden om corruptie aan te pakken.

  Probleem in Suriname is LEF !

  Wie durft Bouterse en zijn roversbende aan te pakken.


  Maak melding

 16. Fisch stinkt alle zuerst in der Kopfzeile

  De rottigheid begint als eerste in de kop. Dus kunnen we gerust stellen dat de rottigheid van het land begint in de Top van het land. Dagelijks krijgen we voldoende voorbeelden hiervan.
  Zolang niet in de top wordt ingegrepen zal Suriname nooit vooruit gaan.
  Alle verhogingen, solidariteitsheffingen en dat soort zaken zullen alleen maar er toe leiden dat de top van het land zich verder zal verrijken ten koste van de onderkant van de samenleving.
  Voorbeelden hiervan zijn de staatsbedrijven en staatsorganen. Alle geld dat er heen is gegaan is door de top van deze ondernemingen via tussenbedrijven die zij vaak beheren weggesluisd. En raad eens, elke directeur is vrij kort daarna Miljonair geworden. Vooral door te stelen en te parasiteren in de eigen organisatie.
  Deze mensen zijn benoemd en geplaatst door “de TOP van het land” heel vaak via eigen benoemde en geplaatste commissarissen die ook onderdeel zijn van het corrupte systeem.
  Hieronder een concreet voorbeeld uitgewerkt.
  In de haven van Paramaribo vinden praktijken plaats waar de honden geen brood van lusten. Belastingontduikingen, vervalste vrachtbrieven, certificaten van oorsprong en meer, en vooral geen inspectie zorgt er voor dat o.a. bepaalde ondernemers die op TV ’s avonds de arme bevolking een derderangs-film aanbieden en deze volduwen met reclame van hun met fraude en valsheid geïmporteerde goederen zich verder verrijken. De enige manier om dit op te lossen is er voor te zorgen dat alle goederen voortaan uit de containers al in de haven worden uitgeladen zodat er sprake kan zijn van goede / valide inspecties. Hierdoor zal Suriname ook de juiste importheffingen kunnen toepassen wat weer een groot voordeel zal zijn voor de staatskas. Sappen moeten niet worden ingeklaard als spijsolie. Om maar een klein voorbeeld te noemen. Een hele belangrijke uitwerking hiervan zal zijn dat doordoor er meer werkgelegenheid ontstaat voor de mensen die nu staatsambtenaar zijn zonder echt werk.
  Deze aanpak kan worden toegepast op elke ministerie, departement, directoraat en staatsonderneming zoals bv EBS, SWM, Staatsolie, Telesur en meer.
  De liefde van Surinamers voor het land zie ik nergens terug. Een klein voorbeeld is dat iedereen zijn lege flessen, plastic zakken en meer gewoon op straat gooit. Spreek je daarop dan zegt men dat de junkies dat ook doen. Junkies nemen wij hier toch niet als voorbeeld toch?

  Wetgeving en toepassing

  Vrijwel elke wet heeft een of meer openingen waardoor er altijd een escape mogelijk is. De wetten dienen er vooral voor om te zorgen wat te doen wanneer zaken niet goed gaan. En daar heb je dan weer allerlei interventies van mensen met connecties. Dus gaat pleger na enkele telefoontjes weer vrij.

  Gedrag van Politici

  Is om gek van te worden. Santokhi en Rusland helpen Bouta met de doorontwikkeling van een sub-cultuur waarbij het parlement en andere inspraakorganen binnenkort niet meer relevant zijn. PL en Abop hebben meer stemmen dan NPS maar zijn niet uitgenodigd. Hoe dan? Men heeft in Suriname een monster gecreëerd en deze monster is nu zo groot geworden dat dat men het niet meer kan bedwingen.

  Dus nogmaals beste mensen:
  Fisch stinkt alle zuerst in der Kopfzeile
  De VIS bederft het eerst in de kop en het land Suriname bederft ook het eerst in de KOP / TOP.
  Wil het met Suriname ooit goed komen dan moet men de trap van boven naar beneden vegen en niet andersom.


  Maak melding

 17. Surinamers zijn nog niet klaar voor orde en recht. Niemand in het land wil belasting betalen, maar klaarblijkelijk wilt een ieder op asfalt lopen. Het heeft dan ook geen zin om voor deze samenleving nog je nek uit te steken. Ik zou zeggen, laat de Surinaamse volk goed paars poepen, daarna zullen zij als bedelaars wil via Jossteeman weer pakketten ontvangen.


  Maak melding

 18. Wat een hypokriet. Henk Ramnandanlal en Jim Hok van PALU hebben in de afgelopen 5 jaren flink veel gestolen in het vorige kabinet van Bouterse. Nu hij niet meer in de DNA zit en Hok niet meer in de regering zit komen deze twee criminelen met voorstellen tegen corruptie. PALU is een corrupte crimenele organisatie. Ze hiermee hun naam zuiveren maar het volk is niet achterlijk als ze denken.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.