vrijdag, december 1, 2023
HomeOnderwerpenJustitie en politieV7 wil geen verminkt Surinaams Constitutioneel Hof

V7 wil geen verminkt Surinaams Constitutioneel Hof

-

Does Travel & Cadushi Tours

PARAMARIBO, 28 apr – Oppositiegroepering V7 wil geen verminkte versie van een Constitutioneel Hof voor Suriname. Zoals de huidige regeerders het hebben geformuleerd, moet het dat wel worden. Chandrikapersad Santokhi, coördinator van V7, belooft een compleet systeem.

De grondwet schrijft zo een hof voor als beroepsinstantie voor justitiabelen. Maar dan niet in de vorm zoals de regering die nu voorstaat. “Je kunt een Constitutioneel Hof niet alleen belasten met het toetsen van uitspraken door de rechterlijke macht, want daarvoor heb je het Hof van Justitie al”, zegt Santokhi tegenover de Times of Suriname. Naar het er nu op lijkt, moet het hof zich uitspreken over de amnestiewet.

Het proces rond de decembermoorden is gestaakt, vanwege de wet. Volgens het Openbaar Ministerie zou het nog op te richten Constitutioneel Hof zich moeten uitspraken. Het moet dan blijken of de amnestiewet inbreuk pleegt op de rechtspleging. Santokhi voorziet problemen als het hof alleen maar uitspraken mag toetsen. Het rechtssysteem kan vastlopen. Santokhi belooft een uitgebreider model als V7 aan de macht komt.

opening
Fernandes Express
Caribbean Christmas Party

22 REACTIES
 1. Als v7 aan de macht komt, God behoede ons.

  Wat tokkie daar verklaard is totale onzin, maw het constitutioneel hof zou ook uitspraken moeten kunnen doen wbt wetten aangenomen in de DNA.

  Je ziet al, DNA heeft wet x aangenomen en het hof zegt dat mag niet. Het hoogste orgaan dus de volksvertegenwoordiging is ondergeschiktnaan het hof.

  Ja baja ala front zijn ze weer bezig. Niet doordenkend en het Surinaams volk opzadelen met een lelekoe a la sasur.


  Maak melding

 2. @Sabidirie, ik hoop dat je ook weet dat Bouterse NOOIT president van Suriname mocht worden, dit volgens de grondwet. Dankzij Simons zit die moordenaar op die plek.

  Hoe slim ben jij?????knielen voor een moordenaar????

  Geen paniek, de NDP gaat gewoon winnen en zie maar wie goed zal eten!!!!


  Maak melding

 3. Meneer Santokie,dit alles is te danken aan de front Regering.
  Om eerlijk te zijn geef ik de paarse ratten geen schuld bij deze, de schuldigen zijn jullie en daar hebben zij gretig gebruik van kunnen maken met medewerking van de vies en vuile collaborateur ( Somo beck & neck )


  Maak melding

 4. Pa Tjekre Tjekre is alleen uit op maximale jawah zetels.
  Daarna chantage. Loslopende teef.
  VHP beseft niet door Somo mensen weglopen van VHP.
  NPS is al lang een verloren partij. Haalt v-7 met Bep da91 en spa een regeerbare meerderheid.

  De andere partij slaapt niet. Alle posten al weggegeven aan eigen loyalisten.

  De vraag is of V-7 ziich voorbereid om deze lieden maandelijks van hun salaris te voorzien.

  Vraag de natie liever op NDP te stemmen.


  Maak melding

 5. Surinaamse economie is gegroeid……maar er komen magere jaren aan …..Da HoE DanG……..Het is voor The family gegroeid niet for the People….hahaha


  Maak melding

 6. @Sabidieri
  In elk rechtssyteem is een systeem of een instantie die de wetten interpreteert en/of toetst die door politieke ezels gemaakt zijn.

  Het constitutionele hof ziet toe op de correcte interpretatie van de wet.
  U roept maar iets omdat u niet wilt inzien dat de wijze waarop deze regering een constitutioneel hof wilde regelen niet in overeenstemming is met de grondwet en de doelstelling van een constitutioneel hof.


  Maak melding

 7. V7 is voor een klein deel paars verminkt. Door Soemita, Moestafa en als laatse nog Somo. Dan pas kan er echt sprake zijn van herstel verminkt Surinaams Constitutioneel Hof. Want dankzij Somo en Lonny is baas aan de macht. Zij hebben ook gestemd voor de amnestiewet, deze omgekochte paars verworden volksverlakkers, Dus V5….WATCH OUT, WATCH YOUR STEPS. Wie verraders vertrouwen en samen een partij vormen zullen het te laat weten, A so oe beng dofoe en brinie? Eigen schuld dan maar. Een zwarte stip op een witte lap zal zorgen voor een grotere smet. En dat zijn verraders. Die zullen maken dat er in dit geval minder zetels worden binnengehaald.


  Maak melding

 8. Dit en nog vele projecten waarmee de NDP met zijn kont in boter is gevallen.

  =Bij de ingebruikname van een waterleiding distributienet in Coppenamepunt, Coronie waren van zowel de NDP als Palu sympathisanten in tenue aanwezig. De paarse partij dacht dat de show te stelen, maar de Palu-leden arriveerden ook op de activiteit, die volledig met paarse vlaggen was versierd.

  De 83-jarige Alouises Esajas-Kembel is de eerste bewoner in Coppenamepunt bij wie het water uit de kraan stroomde. Volgens Anton Paal van de Palu claimt NDP de eer terwijl het een project is dat door de Nieuw Front regering is voorbereid.

  De bewoners van Coppenamepunt waren voor de aanleg van het distributienet afhankelijk van regenwater.


  Maak melding

 9. Ter info over het Constitutioneel Hof, hierbij hetgeen
  in de GRONDWET is bepaald in art 144 :

  “CONSTITUTIONEEL HOF

  Artikel 144

  1. Er is een Constitutioneel Hof, zijnde een
  onafhankelijk orgaan, dat gevormd wordt door
  de voorzitter, de vice-voorzitter en drie leden,
  die –evenals de drie plaatsvervangende leden–
  voor een periode van vijf jaren op voordracht
  van De Nationale Assemblée door de President
  worden benoemd.

  2. Het Constitutioneel Hof heeft tot taak:

  a. het toetsen van de inhoud van wetten of
  gedeelten daarvan aan de Grondwet en aan
  van toepassing zijnde overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties;

  b. het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten
  van overheidsorganen met één of meer der Hoofdstuk V genoemde grondrechten.

  3. Ingeval het Constitutioneel Hof oordeelt dat er
  strijdigheid is met één of meer bepalingen van de
  Grondwet of van een overeenkomst als in lid 2
  onder a bedoeld, wordt de wet of worden gedeelten
  daarvan dan wel de besluiten van de overheids-
  organen geacht onverbindend te zijn.

  4. Nadere regels met betrekking tot de samenstelling,
  de inrichting en de werkwijze, alsmede de
  rechtsgevolgen van beslissingen van het
  Constitutioneel Hof, worden bij wet vastgesteld.”

  Niet de regering of Bouterse bepaalt wat de taken zijn
  van dit hof. Dat ligt al vast in de Grondwet ! Er mag
  hiervan niet worden afgeweken en er kunnen niet
  zomaar taken aan worden toegvoegd. !

  Bij wijzigingen in taak etc van dit Hof, moet de Grondwet
  worden gewijzigd !


  Maak melding

 10. VHP in 15 jaren front regering ben je steeds onderdanen geweest van de NPS en daarna van PL en flink eieren kunnen leggen.
  Nu wil je het volk misleiden omdat je een volks- misleider ben.
  Echt iets om dood te schamen, alleen indien je respect voor je zelf heb.


  Maak melding

 11. Sabidirie

  Je ziet al, DNA heeft wet x aangenomen en het hof zegt dat mag niet. Het hoogste orgaan dus de volksvertegenwoordiging is ondergeschiktnaan het hof.

  Je bent echt een paarse randdebiel. De Gronwet van elk land is leidend om te voorkomen dat een misdadige regering zijn eigen wetten maakt om zichzelf te beschermen zoals nu is gebeurd is Suriname met de amnestie wet.

  Je bent echt een gehersenspoelde Paarse Garnal


  Maak melding

 12. Ruim 30 jaren nagedacht hoe de totale macht te verkrijgen en dat voor altijd te behouden: dynastie Bouterse,Abrahams, Neede, Sital, Boerenveen , Brunswijk, Alibuks, Naarendorp, Herrenberg, Caldeira en nog veel meer. In ider geval coupplegers en sympathisanten.

  Een groot deel vh volk is behoorlijk afhankelijk. Grotendeels heeft NDP daarin voorzien. En gelijk gebruikt gemaakt als stemvee.

  Front moedigde immigratie Chinezen. Terwijl er geen aandacht aan de boslandcreolen.

  Voor de NDP ziet het rooskleurig uit. Het volk gaat af op wat zij merken in hun portemonnee. De rest is voor de arme sloeber niet interessant.

  Voor de andere groep is de handhaving rechtsstaat van essentieel belang. Ook hierover is er meningsverschil.

  @Srafu demonstreert de rechtsstaat op sublieme wijze.

  Wie let nu daarop. Op dit moment hersenspoeling op allerlei manieren. Haast onmogelijke taak.

  Verwachting…

  Als het volk moet kiezen voor V-7 , dan doen zij dat met een verwachting een hoop op betere tijden op ieder niveau.

  Dus V7 welke garantie is er om de diverse partijen in het gareel te houden.

  Terecht wordt gewezen op de geschiedenis van PL Somo.
  En het autoritaire gezag van NPS .

  Politieke partijen: hoop , verwachting


  Maak melding

 13. Ik begrijp die grontwetzake niet so. Ik dach dat grontwet was wet dat ging over grontbesit. Dat die mense moge gront niet okkupeere. Maar se okkupeere en konsumeere die gront, self as ze niet zijn eigenaar. Dang die grontwet is overtreede maar die grontwetbehoeder grijp niet in. Hof van Justisie grijp ook niet in. As die Constitusioneel Hof kom, gaat die ingrijpe? Of sij gaat alleen maar segge dat okkupasie is verkeert en klaar is zaak voor haar?


  Maak melding

 14. V7 houden jullie smond,jullie waren 15 jaren aan de macht, waarom hebben jullie toen niet alles op alles gezet, gedaan, geregeld dat wat wat jullie nu willen en voor vechten in orde gemaakt??

  waarom ?? santie tokie
  het volk van Suriname zit niet de wachten op brood met amnetsie wet terug draaien.
  het volk van Suriname zit niet we wachten op rijst met “” ik zal als ik aan de macht komt het Constitutioneel hof een andere vorm geven.

  nee, het volk wil weten hoe ze elke dag rijst met groenten, vlees en water kunnen benuttigen als maaltijd.
  een woniing hebben
  een stuk grond hebben
  drinkwater hebben
  stroom hebben in huis
  internet
  telefonie
  modern maatschappij
  infrastructuur
  goeie kinderbijslag
  goeie AOV
  goeie pensioen
  ontwikkeling.

  kom met deze feiten ipv telkesn weer met oude tories te komen en dingen waarvan het volk niet wakker van loig
  santie tokie, ga zo door, dan gaat V7 zeker winnen,

  santie tokie is te agressief en te negatief, alleen zijn face straalt en zeg al genoeg, dan wil je president worden ahahaha


  Maak melding

 15. Henk Molenaar,..lees:” gefrustreerde lalaw,”je slaat als een ongeleide projectiel om je heen,zoek huuuulp.ie frustra…masra koeterwaals.dat is jou echte naam,…Bouta gaat winne,je kan nog overlopen.NDPvangt iedereen op ook een moeilijk geval als jou.


  Maak melding

 16. v7 of v7000 maakt niet uit het zijn en blijven racisten, pahlad heeft het al bewezen .
  die boeven bende weet aleen maar af te breken , ze hebben geen visie met hun gekochte diploma;s


  Maak melding

 17. Te dom voor woorden dat Paarse Gepeupel.

  Niet te geloven het gebrek aan moraal en intelligentie.

  Als blinde lemmingen volgen ze hun Paarse God de afgrond in.


  Maak melding

 18. Srafteng doro baka ondro Bouta !

  Zie wat 1863-hanger zegt :
  “santie tokie is te agressief en te negatief”

  Jaja slaafje, voorlopig heeft Satokhi geen
  MASSAMOORDEN gepleegd in Sranan, zoals jouw
  voorman Desi heeft gedaan !

  Ook heeft Santokhi niet de STAATSKAS geleegd,
  zonder vruchtbare investeringen te plegen !

  Santokhi is ook nooit bezig geweest onze Monetaite
  Reserves uit te geven aan ONZINNIGE ZAKEN !

  Dus Desi-likker kom met EKTE Feiten !

  PS : Dina maakt het goed in JAIL, zijn pampers zijn op !
  Moeilijke tori want Desi zit ook al aan de pampers !


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES