dinsdag, april 16, 2024
HomeNieuws uit NederlandInstemming met ambassadeur in Suriname 'positief besluit'

Instemming met ambassadeur in Suriname ‘positief besluit’

-

Does Travel - naar Suriname

Nederland verwelkomt de instemming van de Surinaamse regering met het ambassadeurschap van Ernst Noorman. ‘Dit is voor beide landen een positieve beslissing’, aldus minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) na een ontmoeting met zijn Surinaamse ambtgenoot Lackin in New York. ‘Het is voor Suriname en Nederland van belang een zakelijke en betrokken relatie te behouden die recht doet aan onze historische, culturele en maatschappelijke banden. Daarvoor is dit een stap in de goede richting’.

Noorman was sinds juni vorig jaar tijdelijk zaakgelastigde ad interim op de Nederlandse ambassade in Paramaribo. Met het agrément kan Noorman nu op alle politieke niveaus contacten hebben en officiële gelegenheden bijwonen. Het is de verwachting dat Noorman zijn geloofsbrieven nog dit jaar aan zal bieden.

Suriname heeft eveneens besloten het niveau van de vertegenwoordiging in Nederland te verhogen van zaakgelastigde naar ambassadeur.

‘Het is goed dat we de diplomatieke relatie tussen Nederland en Suriname kunnen normaliseren’, aldus Timmermans. ‘Er is sprake van een blijvende sterke verwevenheid tussen de beide samenlevingen. Daar horen goed functionerende diplomatieke kanalen bij.’

[FOTO: De Nederlandse minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken had een ontmoeting met Minister Winston Lackin van Suriname. Timmermans heeft aangegeven dat hij graag op bezoek wil in Suriname en wel in de hoedanigheid van zijn nieuwe functie als Commissaris van de Europese Unie. Lackin heeft medegedeeld het bezoek te verwelkomen.]

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

21 REACTIES
 1. DDB heeft een stoel gevonden voor de Nederlandse Ambassadeur, grappig.

  Het zoeken naar die stoel heeft wel lang geduurd. hahaha!

  wie houdt wie voor de gek?
  De moordenaar/crimineel houdt zichzelf voor de gek en brengt met dit gedrag Suriname alleen maar schade toe en alleen maar achteruit.

  DDB heeft nooit gewerkt en behoort via zijn stromannen over heel veel geld. Het Surinaamse volk blijft straatarm.

  DDB moet gewoon ophoepelen. Suriname heeft niets aan deze nietsnut.


  Maak melding
 2. Een blik op de LICHAAMSTAAL van de beide hoofdpersonen op de foto, Timmerman en ” de Lakei ” geeft het volgende aan.

  Timmermans zit met GEHEEL het lichaam naar ” de Lakei ” toegedraaid. Hiermede komt hij AANDACHTIGER en OPEN over.

  ” de Lakei ” daarentegen zit met GEKRUISTE benen hetgeen een GESLOTEN en ONZEKERE houding aangeeft. Voelt zich duidelijk niet op zijn gemak en dit wordt versterkt met het Kin-wrijven. Daarmee geeft hij aan zich in een ONGEMAKKELIJKE situatie te bevinden.

  De stap tot verzoening is weliswaar gezet. Nu is het hopen dat deze standhoudt. Het is nog te vroeg om te juichen maar positief blijven is nooit verkeerd.

  Sov gott ! CHAVÉZ


  Maak melding
 3. Hugo CHAVÉZ, het nemen van de foto duurde 1/250 seconde. Knap dat je desondanks uit de lichaamstaal van de twee hoofdfiguren zoveel hebt weten te halen, ik vraag me af wat je ons allemaal niet had weten te vertellen als een van de twee op het punt had gestaan een scheet te laten.


  Maak melding
 4. de BLUNDER van de zgn Franse toegangspoort tot Europa dwingt die paarse bende om nu hun eigen braaksel in te slikken en op hangende pootjes terug te keren naar het land van Zwarte Piet…..hahahaha, de hersenloze sukkels.


  Maak melding
 5. Die paarse kudde gaan weer hun eigen uitleg aangegeven, Nederland heeft altijd geroepen dat ze niets hebben tegen de bevolking. bouterse slikt nu duidelijk zijn braaksel in, hij denkt hiermee te kunnen scoren zo kort voor de verkiezing.Op Diplomatieke gebied is Suriname een eitje vergeleken met Nederland. Lackin is de meest ondiplomatieke minister van buitenlandse zaken die ik ooit in Suriname hebt gezien.


  Maak melding
 6. Vier jaar geleden werd Desi Bouterse beëdigd als president van Suriname. Nadat de toenmalige minister van Buitenlandse zaken,
  Verhagen, op een ondiplomatieke en niet niet mis te verstane woorden aangaf dat wat Nederlad beftreft zij Bouterse niet zullen accepteren als president, besloot Suriname van haar zijde om geen ruimte in te ruimen voor de toenmalige ambassadeur van Suriname. Op slinkse wijze lukte het die ambassadeur alsnog de inauguratie van Bouterse bij te wonen, zonder de president te feliciteren overigens. De toon in de verhouding tussen beide landen was gezet.

  Er heerste onder de Nederlandse overheid veel scepsis over de toekomst van het land Suriname onder leiding van een veroordeelde drugsmokkelaar, couppleger en hoofdverdachte in een moordproces. Vanuit Nederland waren er geluiden dat de Surinaamse economie binnen de korste keren zou instorten en het land in internationaal isolement zou terechtkomen, dachten de heren uit Den Haag. De werkelijkheid lijkt 4 jaar na dato anders.
  De bitse reactie vanuit Nederland vond gevolg nadat de amnestiewet in 2012 werd aangenomen.
  Om Suriname zogenaamd te ‘straffen’ werd zonder blikken of blozen door de hoge heren uit Den haag, de Nederlandse ambassadeur uit Suriname terug geroepen. De boodschap van de Nederlandse overheid was duidelijk; zolang de amnestiewet in stand blijft zal er geen ambassadeur in Suriname worden geplaatst.
  Frappant detail overigens is dat geen enkel ander land dit voorbeeld van Nederland opvolgde.
  Deze stap zette de toon voor de kille politieke verhoudingen nog meer op scherp tussen beide landen.
  Tegenstanders van de regering Bouterse verkeerden in een hoerastemming. Volgens deze tegenstanders waren dit ‘ de eerste tekenen van het isolement waarin Suriname terecht zou komen’.
  Vier jaar later blijkt het met dat isolement wel erg mee te vallen. Bouterse wordt op internationale fora hartelijk en gelijkwaardig ontvangen. De Amerikanen zien de band van Suriname met de linkse dictaturen in de regio niet als een probleem. “Suriname respecteert democratische waarden als mensenrechten en persvrijheid”, zei de voormalige Amerikaanse ambassadeur John Nay in de pers. Daarnaast heeft president Bouterse bewezen ook met een land als Brazilië nauwe relaties te kunnen onderhouden.

  Maar kennelijk is de Nederlandse overheid in 2013 tot inkeer gekomen wat betreft hun houding ten opzichte van Suriname omdat het inmiddels wel duidelijk is dat Suriname zich niet onder druk laat zetten door Nederland.
  Nederland startte daarom een charme offensief om gedaan te krijgen wederom een ambassadeur in Suriname te plaatsen.
  Keer op keer hield de Surinaamse overheid de deur voor Nederland dicht: “Den Haag heeft Bouterse nog steeds niet geaccepteerd als democratisch gekozen staatshoofd. Een Nederlandse ambassadeur is voor ons dus geen prioriteit.”
  Dat is de overweging van Surinaamse zijde.

  Inmiddels is door Nederland een politiek zwaargewicht, (Timmermans) ingezet om deze impasse te doorbreken.
  Kennelijk is het Timmermans gelukt om toezeggingen te doen aan Suriname zodat de weg weer open wordt gezet voor een ambassadeur in Suriname. Dat terwijl de status van de amnestiewet onveranderd is gebleven. Het kan niet anders dan dat Timmermans enkele toezeggingen heeft gedaan aan Suriname.
  Een van de toezegging van Timmermans is dat hij zelf bereid is om Suriname een officieel bezoek te brengen.
  Een gebaar van Nederland dat in 2010 door een ieder als onwaarschijnlijk werd geacht; een politiek zwaargewicht die een bezoek brengt aan Suriname !

  Het kan verkeren.


  Maak melding
 7. Wikie,

  Ik ben het helemaal met je eens dat Suriname op diplomatiek gebied een
  dwerg is vergeleken met Nederland.

  Wikie, kan je me dan uitleggen waarom het Nederland niet is gelukt om met hun mega diplomatieke druk en macht Suriname zover te krijgen om de amnestiewet in te trekken?
  Kennelijk zegt diplomatieke macht
  in dit geval zeer weinig.

  Wikie, begrijp je wel dat het terugtrekken van de Nederlandse ambassadeur uit Suriname bedoeld was om die amnestiewet ongedaan te krijgen? Is die amnestiewet ingetrokken dan?

  Het is voor Nederland toch een enorme gezichtsverlies om met hangende poten Suriname te moeten SMEKEN om een een ambassadeur in Suriname toe te laten terwijl die amnestiewet nog niet is ingetrokken?

  Wikie, wist je dat het verzoek van Nederland om een nieuwe ambassadeur al uit 2013 stamt.

  Suriname heeft destijds het verzoek afgewezen omdat Suriname de mening was toegedaan dat politiek Den Haag , Bouterse volledig als president dient te erkennen.

  Wikie, weet je dat volgens diplomatiek gebruik Nederland haar verzoek twee maanden na afwijzing had moeten intrekken om gezichtsverlies te voorkomen. Waarom is dat niet gebeurd?

  Wikie, als Nederland niks tegen de bevolking van Suriname heeft waarom hebben ze dan in 2012 wel hun ambassadeur terug geroepen?

  Wikie, als Nederland niks tegen de bevolking van Suriname heeft waarom
  voeren ze dan de politieke druk op
  Bouterse niet op omhem weg te krijgen in plaats van om een charme offensief te beginnen?

  Wikie, Als Nederland werkelijk zo een
  reus is op diplomatiek gebied, waarom zit Bouterse dan nog steeds in zijn zetel?

  Wikie, denk je werkelijk dat de Surinaamse bevolking op een Nederlandse ambassadeur zit te wachten om het beter te krijgen?

  Bouterse heeft Nederland nu een enorme gunst bewezen om te voorkomen dat Nederland nog meer gezichtsverlies lijdt

  En daar mogen wij Nederlanders wel blij om zijn.

  ja toch?


  Maak melding
 8. Niet te geloven, wat voor draai hieraan wordt gegeven!

  Timmermans brengt geen bezoek aan Suriname, dat staat als een paal boven water!
  Nu niet, morgen niet, na mei 2015, als bouterse gevangen zit misschien!

  •Nederland heeft geen verklaring doen uitgaan waarin zij aangeeft, dat bouterse als president van Suriname wordt erkend. De VN vergadering was bij uitstek de geschikte plek.

  •Nederland heeft de 11 jarige straf van bouterse, die nog open staat niet ingetrokken.

  •Nederland heeft niets van doen met een amnestiewet, dat is een interne aangelegenheid. Het is te stom voor woorden om aan te geven dat Nederland zijn invloed niet heeft aangewend. Amnestie is het vrijstellen of herroepen van strafvervolging voor bepaalde daden door het hoogste gezag van een staat. Een amnestie is altijd een beslissing van eigen regering en parlement.

  •Nederland is verantwoordelijk voor duizenden Nederlanders en Surinaamse Nederlanders, woonachtig in suri en omgeving. Een Ambassadeur is niet meer dan logisch. Een schrijnend contrast met het gedrag van dibri die scheit heeft aan de surineds, maar wel alles in het werk stelt om te kunnen graaien in hun portemonnee.

  Advies aan de paarselingen om niet al te vroeg in een halleluja stemming te verkeren, halleluja zingen doe je op zondag in de kerk.

  Dit is politiek op hoog niveau, doe maar geen moeite, want je snapt er geen sikkepit van.


  Maak melding
 9. Een jaar geleden zeiden 2 Surinaamse diplomaten (naaste medewerkers van minister Lackin), dat de relatie tussen Nederland en Suriname pas dan weer normaal kan worden als Nederland de uitspraak van toenmalig minister Verhagen zou terugnemen. (De huidige president van Suriname zou alleen welkom in Nederland zijn om zijn straf uit te zitten, aldus Verhagen.)
  (Zie: https://www.waterkant.net/suriname/2013/08/10/suriname-nederland-moet-uitspraak-verhagen-terugnemen/)

  Ik ben benieuwd of dit gebeurd is, nu beide landen op het punt staan ambassadeurs uit te wisselen. Ik kan me niet voorstellen dat het terugtrekken van een gerechtelijke uitspraak als inzet bij de deal betrokken is geweest. Nederland zou zich daarmee volstrekt belachelijk en ongeloofwaardig maken op het wereldtoneel.

  Dan rest de vraag waarom Suriname weer innige banden wil aangaan met ‘ de ex-kolonisator aan de Noordzee’?

  Hoe dan ook, ik denk dat dit voor beide landen en hun bevolking een win-win situatie is.


  Maak melding
 10. zomaar een nederlander ben het met jou eens.
  blaffende honden bijten niet.en nog wat mark zegt dat hij de on derste steen boven wil hebben tav MH 17,de meeste van ons weten dat niemand 1 dag het gevang in zal gaan,vooral als het een Rus is.( mariniers uit Nederland en Amerika zulllen ze gaan oppakken in Rusland )

  SUC6

  odi odi Mundo


  Maak melding
 11. onder tussen is die zes miljoen euro verdwenen en verdeeld onder het regime van ddb ..

  en die meneer de ambassadeur is nu met pensioen op 74 jarige leeftijd en wordt dik betaald door ddb..


  Maak melding
 12. Baas B.

  NDP GI ALLA OEMA NANGA MANG
  NDP GI HERI SRANANG

  AI, NA NDP FU ALLA KONDRÈMANG
  WI È TANG WANG
  NDP NOMRU WANG GI ALLA SRANANGMANG.

  DJAI,DJAI SRANANG
  DJA, DJA PARTIJ.

  NJUNG DENKI PARTIJ
  GI TRANGA WROKOMANG
  NA INI SRANANG.


  Maak melding
 13. ondanks het kinderachtige haantjesgedrag over en weer, is het toch logisch dat er een Nl. ambassadeur in Sriname is, net zo goed dat er een Su. ambassadeur in Nl. is om de belangen te verdedigen. van de respectievelijke burgers te kunnen behartigen bij eventuele problemen, 1 van de hoofdtaken van een ambassade. dat er hier door verschillende gasten over ge o.h. word is totaal onbelangrijk en word echt niet meegenomen in de besluitvorming


  Maak melding
 14. natuurlijk is de instemming ambassade van nederland positief..

  ze hebben op kosten van de belasting betaler de hele wereld rond gereist en nooit nergens enig succes geboekt,uit eindelijk komt men dan terug bij de kolonisator om als nog te overleven..

  nu wordt nededrland niet meer uit gescholden van kolonialisme onderdrukker uitbuiter enz enz..,maar men likt gewoon door..

  je moet immers overleven en je gezicht reden..


  Maak melding
 15. In Suriname en in Nederland doen ze aan komedie met Ambassades. Die grappenmakers moet wij niet zo serieus nemen.Ik zou niet teveel woorden aan toevoegen.Opdoeken dat zootje zou het beste zijn.voor beide landen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES