Minimumloon Suriname stapje dichterbij

16

PARAMARIBO, 2 apr – De kans dat Suriname voor het eerst in zijn geschiedenis een minimumloon hanteert, is realistisch gegroeid. De ministerraad heeft het betreffende wetsvoorstel goedgekeurd. Er zijn nog wat stappen te gaan voor wat wordt gezien als belangrijke invulling van een belofte.

Het sociaal zekerheidsstelsel waar het regeerbeleid grotendeels op is gericht, moet er vastere vorm mee krijgen. ” Het minimumloon moet gezien worden tegen de achtergrond van het sociaal zekerheidstelsel waarvoor de regering zich beijvert. Vooral de nationale basiszorg verzekering, algemene pensioenregeling en het minimumloon genieten prioriteit. Het sociaal zekerheidstelsel is een geheel van sociale zekerheden voor de werkende klasse”, meldt het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling & Milieu.

Het wetsvoorstel wordt gebaseerd op uurloon. Het minimumloon is ook flexibel. In het wetsvoorstel zijn mogelijkheden ingebouwd voor regelmatige bijstelling. Ook komt er een algemeen minimum en een minimum per bedrijfstak. Over het onderwerp wordt al jaren gediscussieerd. Vooral de vakbeweging en het bedrijfsleven hebben steeds gefaald in het bereiken van overeenstemming. Het ministerie is ervan overtuigd dat een historisch punt is bereikt. Alleen de Staatsraad en dan het parlement wachten nog.

16 REACTIES

 1. De wereld is aan het veranderen. Terwijl Nederland haar met veel pijn en moeite opgebouwde sociale stelsel aan het afbreken is, is Suriname druk bezig het hare op te bouwen. Op zich heb ik geen moeite mee. Integendeel. Ik juich dit juist toe. Alleen maak ik mij zorgen over de toekomst. De vraag rijst hoe lang het sociale stelsel van Suriname stand zal kunnen houden als de inkomstenkant van de overheid zoveel onzekerheden vertoont. Aan de andere kant zou je kunnen denken aan een wraakactie van de regering Bouterse. Waarom? Wel, Bouterse weet dat hij niet meer terugkomt. Als cadeau voor de volgende regering heeft hij een sociaal stelsel in het leven geroepen dat heel moeilijk in stand te houden is. Dit wordt dus het probleem van de volgende regering. Mijn advies: Surinamers geniet van deze verkiezingsstunts van deze regering voor zolang het duurt. Straks is het misschien afgelopen.


  Maak melding

 2. *Een nadeel van onze sociale zekerheid is dat mensen die liever lui dan moe zijn er misbruik van kunnen maken. Iedereen heeft recht op een bestaansminimum die is gebaseerd op het minimumloon. De inkomsten uit een baan moet minimaal het minimumloon bedragen. In het geval er geen inkomsten uit een baan ontvangen wordt bestaat er recht op een vergelijkbaar bedrag. De stimulans om aan het werk te gaan ontbreekt. Uitgedrukt in netto loon of uitkering, heeft de werkende een voordeel, maar het verschil is vaak te klein om mensen aan het werk te krijgen.

  *Werkgevers zullen door het relatief hoge minimumloon mensen minder snel vast in dienst nemen en nog meer kiezen voor een flexibele groep werknemers. vb arbeidsimmigranten uit Haïti of China.

  *Wanneer eenvoudig werk altijd een minimaal bedrag kost, is mechanisering en automatisering in hoog tempo extra aantrekkelijk met als gevolg nog meer ontslagen.

  *Investeerders zullen Suriname mijden omdat de loonkosten te hoog zijn vergeleken met andere ontwikkelingslanden.

  Conclusie Koos: Minimumloon in het rijke westen werkt maar het arme Suriname doet hiermee zichzelf tekort.
  Mijn advies, niet doen !


  Maak melding

 3. @@@@@@@@@@ jonh
  er is nog niets gebeurt en je begint al in een vroeg stadium dingen af te kraken .sang mik oeng tang so boi .anderen gaan het niet voor ons komen doen wij gaan het zelf moeten doen zoals die nederlander het zelf heeft gedaan .geef die mensen een kans .jij bent niet de enige die met deze opmerkingen komt er zijn er nog meer die alles afkraken wat de regering doet .zo bouw je een land niet op men .oeng takroe boi wiesatie .en daarom neem ik venetiaan kwalijk hij heeft het goed voorbeeld niet aan jullie gegeven om de winnaar van de verkiezingen niet te feliciteren schamen jullie je niet voor de buiten
  wereld!!!.jullie zijn toch een voorbeeld van nederland ,welnu ….rutte en samson hebben de verkiezingen verloren maar hebben de winnaars gefeliciteerd ,kerry heeft de verkiezingen verloren maar heeft obama gefeliciteerd .
  dat is pas een voorbeeld aan het volk geven niet wat jullie doen .het is ons land ,ik hoop dat als santhoki of wie dan ook de verkiezingen zou gaan winnen het goed mag gaan met suriname .ik ga niet zitten duimen dat het slecht gaat met dat land als mijn tegenstander aan de macht komt.
  ik geef iedereen het voordeel van de tweifel tot het tegendeel is bewezen .oenoe na lik kraboes in een ton .je gunt die ander niet houden jullie er mee op .ik ben ook surinamer en ik hoop dat het goed met mijn land mag gaan .aan de kantlijn zitten is makkelijk praten ,die mensen proberen iets wat voorgaande regeringen hebben nagelaten en nu komen dit soort figuren dingen afkraken die nog geen vaste voet aan de grond hebben ,niet verwonderlijk dat su niet vooruit kan komen met dit soort figuren .heb kritiek maar heb opbouwende kritiek .geen stom gelul .ik hoop dan ook dat de huidige regering door met haar programma mag gaan en dat het minimum loon ingevoerd mag worden .de werkgevers buiten de kleine uit vooral de winkeliers .
  ik hoop dat paars door mag regeren zolang dit surinaamse volk hen de mandaat geeft.verder hoop ik dat maduro voet bij stuk houd omdat hij de verkiezingen een jaar geleden heeft gewonnen op democratische wijze .niemand beweert dat de regering bouterse geen fouten maakt maar ze hebben ook prestatie gelevert en dat moet ook wegen .mie e bar oeng het volk slaapt niet .ze dachten ook dat erdogan zou gaan verliezen die verkiezingen met beschuldigingen van corruptie maar erdogan won de verkiezingen glansrijk onsdanks dat hij fouten heeft gemaakt ,maduro heeft de verkiezingen gewonnen anderhalf jaar terug en de oppositie gaat de straat op maar maduro moet vast houden omdat het volk hem daar heeft gezet en niet de oppositie .bouterse is en blijft een volks president een man waarvan het volk achter hem staat en wij steunen hem .venetiaan kan dan tien schone fingers hebben maar zijn achterban die steelt zie somo,gilds ,balesar ,jontjineg fa noem maar op .wat heeft vene toen gedaaaaaan, vandaar dat hij vier zetels kreeg .waren ze perfect nee dus .als ze het over 8 december hebben waarom bouterse niet berechten toen ze aan de macht waren ,santhoki had een grote smoel wat deed hij.
  terwijl hij minister van justitie was ,nu brult deze santhoki segebai aan de zijlijn .daar koop je niets voor .
  dankzij de ndp is commewijne tot bloei gekomen en niemand anders nog front nog nederland heeft een bijdrage kunnen leveren al die jaren .front kon nog geen brug bouwen naar commewijne nog die nederlanders met al hun hulp van ontwikkelings geld die ze kregen nog naar coronie .
  het enige wat ze doen is afkraken wat de oppositie doet .
  er is geen ontwikkeling zonder de ndp .front moe sjing .


  Maak melding

 4. Puur verkiezings stunt!!
  Na de verkiezing is het terug bij de orde van de dag ,dus hoe het was voor de insdtelling van deze minimumloon.
  Vertel de kiezers wat ze horen wil en beloof ze gouden Bergen en de stemmem zijn binnen voor je.
  En niemand die zich gaat afvragen of dit realistisch gezien moet worden of gewoon als een luchtkasteel en of sprookje!
  Ik raad de mensen aan om zich niet te verheugen hierop want de prwet zal niet lang duren zoals de rest van de FLOP idea’s van bouta!


  Maak melding

 5. @ john
  Ik denk dat je voor een deel gelijk heb, echter als je kijkt naar de salarissen aan de onderkant van het loongebouw… Dan is de slavernij nog niet afgeschaft, alleen noemen we het anders!


  Maak melding

 6. Nou, het is niet verkeerd om een sociaal stelsel op te bouwen,zeker voor de minder bedeelden kan het goed zijn. Maar zorg ervoor dat het niet te “links” wordt m.a.w. deel maar uit en we zien morgen wel. Sur telt maar 500.000 inwoners, belastingen leveren niet genoeg om dit te betalen, dus moet de staat het gaan doen. Het is peperduur om dit soort stelsels in stand te houden. Niet alleen Ned, maar heel Noord- Europa/ Scandinavie zucht onder deze stelsels. Ze remmen al jaren de groei van deze landen.Sweden gaat al jaren gebukt hieronder. Laat duidelijk zijn, ik gun het de Suri’s, maar leer van onze fouten hier aan deze kant van de wereld en herhaal ze niet.


  Maak melding

 7. Deze regering heeft het goed begrepen. Sociale zekerheid en gelijkheid is de basis van vooruitgang. Geef het volk een fatsoenlijk bestaan en later hebben we allemaal daarvan profiteren.


  Maak melding

 8. Surinaamse regeringen laten als erfenissen voor hun opvolgers koekoekeieren achter.
  Eerst moet het werken als een cadeau om de kiezers te behagen en als men niet gekozen wordt zijn de lasten voor de volgende regering die het ei mag uitbroeden en het jong mag voeden.

  Venetiaan liet FISO achter waardoor de ambtenaren gouden bergen voor gehouden werden. Zijn regeringen hebben de lasten niet meer gedrageb.
  Nu laat Bouterse op de valreep een sociaal stelsel achter dat zijn regering niet meer hoeft te financieren.

  Rare Mensen zijn die presidenten potverteren voor rekening van een ander. Grappenmakers zijn het die niet begrijpen dat men eerst moet produceren om een hoge levensstandaard en bijbehorend sociaalstelsel te kunnen dragen.

  In Nederland is duidelijk geworden dat zelfs top economieën niet over voldoende solidariteit beschikken om maximale socialestelsels in takt te houden.


  Maak melding

 9. Het creeren van werk is hun onbekend dat stukje hersen missen ze.Wat gratis te krijgen is daar werkt de hersenen prima.De Surinaamse vakbond is de NPS.Dan weet je hoe laat het is.Steek je tijd in het oplossen van de grote werkloosheid wat daar heerst en de onrechtvaardigheid in de samenleving.Geef jullie kinderen een kans in het leven.
  Start de BBl opleidingen en huur geen buitenlanders om het werk te doen.MAAR DIT DENKEN KOMEN NIET BIJ JULLIE OP EN WETEN JULLIE WAAROM NIET?.


  Maak melding

 10. De geldpers zal wederom worden ingezet. Wie de jaren negentig niet hebben meegemaakt( en dat zijn al die paarse onnozele domme jongeren)zullen het met de onberechte misdadigers aan de macht, op wie ze hebben gestemd weldra weten wat het betekend om miljonair te zijn, tegen een koers van 1US voor Sfl.4.000,-. Toen was iedereen miljonair, die jaren komen terug, net als jaren tachtig. De geschiedenis zal zich herhalen als les.


  Maak melding

 11. Ah John, jij dicht ze wel heel veel inzicht toe. De gemiddelde surinamer komt toch al niet voor een slavenloon werken. Maar een minimumloon heb je wel nodig om te kunnen optreden tegen slavenhouder praktijken. Waarvan wel vermoedens bestaan dat het voorkomt, denk zelfs UN rapporten die dat bevestigen in het postvak.


  Maak melding

 12. Uitbuiting was het woord dat ik zocht, Zo’n minimumloon voorkomt dat, daar gaat het echt alleen maar over. 500-800 SRD in de maand, als dat al niet kan, dan stop er maar helemaal mee.


  Maak melding

 13. Als politici niet verschijnen tijdens de vergaderingen in het Assemblee mogen ze gekort worden op hun “minumloon”.
  Daarmee kan Suriname het minimumloonstelsel bekostigen.


  Maak melding

 14. Goede zaak, in de jaren dat ik nu in Su .kom me verbaast wat voor een salaris de werkgevers hun werknemers denken te moeten betalen, als je als werknemer te veel opmerkingen over maakt kun je je biezen pakken, gewoon een moderne vorm van slavernij.
  Net zoals een hindoestaanse winkelier in Religieuze artikelen met verschillende vestigingen in Su. zijn werknemers verplicht op phagwa te gaan werken, bij weigering hoeven ze niet terug te komen, laat hem zelf met zijn dikke reet op een voor Hindoestanen belanrijke feestdag gaan werken, nergens kunnen ze op terugvallen, vaak ontbreken arbeidsovereenkomsten, het gepraten met een vakbondsman kan al een reden zijn om de laan uitgestuurd te worden, te belachelijk voor woorden allemaal.
  Goed dat er nu stappen richting de goede kant opgemaakt worden helemaal in een ontwikkelingsland, want dit is “ook” een ontwikkeling, dat werknemers die alleen maar aan hun zelf denken en hun financieen en niet in de belangen van hun medewerkers geinteresseerd zijn, jammer dan, het wordt tijd dat ook daar eens verandering in komt, de uitzuigers en slaven drijvers


  Maak melding

 15. koos, je hebt gelijk. Vanuit concurrentie overwegingen is het onhandig om nu een minimum loon in te voeren. Bureaucratie viert nu al hoogtij in Suriname. Dit alles bij elkaar jaagt investeerders alleen maar weg.


  Maak melding

 16. @@@@@@@@@@@@@ hahahahahaah vleermuis zegt tegen koos je hebt gelijk hahahahahahaah de lamme leid de blinde .
  geen van jullie hebben geen moer verstand van economie .
  aan de zijlijn zitten en poep kraaien dat kunnen jullie goed.er komt niets zinnigs uit jullie wat opbouwend is .

  ik heb toch meer respect voor die hans die een vel tegenstander is van deze regering maar toch iets goed hier zegt over die werknemers die er onder lijden ,iets wat ik hier boven al gaf .

  hans ,vleermuis ,jullie fronters waren aan de macht waarom hebben jullie het nooit kunnen uitvoeren n.vragen jullie het aan die wiesatie president van jullie die haatdragend is en die vier zetels heeft gehad .vene kon het niet omdat somohardjo ,gilds ,balesar ,jong tjin fa met corruptie en dieven bezig waren en vene was een president die geen durf had .a volk pai ing en dat doet vene pijn .vene is een schande voor suriname door mijn president de hand niet te schudden na het verlies van vene .vene joe moes sjnig de wereld kijkt .je beledigt het surinaamse volk zij hebben bouterse die mandaat gegeven ,respecteer dat en neem je verlies .wang negre e tang wang negre daarom hebben velen een probleem .afgunst de ander niet gunnen .hulde aan rutte en samson die de verkiezingen hebben verloren en hun winnaars hebben gefeliciteerd ,hulde aan mitt romney die na zijn nederlaag obama feliciteerde ,hulde aan mccain die obama feliciteerde na zijn nederlaag een teken dat ze respect hebben voor het volk .vene moe sjing .en ik verzeker deze fronters de nps gaat weer die prijs betalen in 2015 ,en ik zeg jullie de vhp gaat met de ndp samen moeten werken er is geen keus .elke andere nkeus is foute boel .de ndp kan de onafhankelijkheid van suriname waarborgen niet de vhp ,nps vene serie na partij no vene gwe liep na slag gie rusland .wijlen henk aron zal zich keren in zijn graf als hij ziet wat er van de partij over is .rusland heeft de fouten van de nps tot op heden niet erkent ,hij roept maar dat de nps fouten heeft gemaakt .het volk heeft hij nog niet vertelt welke fouten ze hebben gemaakt ,rusland denkt dat de mensen terug gaan komen .vene hebing gie rusland hij moet nu de kastanjes uit het vuur halen ,maar ik denk niet dat die kastanjes uit het vuur gehaalt gaat kunnen worden do brong want rusland kan tot op heden niet vertellen wat fout is gegaan en hoe ze het nu gaan doen ,wel hebben deze nps en fronters het over het positief werk wat paars levert .de mensen zijn niet dommmmmmmmm tik oeng ai loekoe .

  strede strede wie no sa vrede bouta na wie vesie mang ,herie libie te na dede pero sa vetie gie sranang .


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.