zondag, december 10, 2023
HomeOnderwerpenGeschiedenisWat hebben wij eigenlijk gevierd 150 jaar lang?

Wat hebben wij eigenlijk gevierd 150 jaar lang?

-

Does Travel & Cadushi Tours

PARAMARIBO, 30 jun – De vraag die steeds luider klinkt vanuit de nazaten is: valt er wel wat te vieren? Een ander vraag luidt: wat hebben wij eigenlijk precies gevierd 150 jaar lang? Deze vragen zijn terecht, ze spreken van een echte diepe awareness en moeten beantwoord worden om een goede balans op te maken. De politieke partij DOE roept daarom alle Surinamers, in het bijzonder de nazaten van tot slaafgemaakte mensen op om zich te bezinnen.

Bezinnen met betrekking tot de bijdrage van tot slaafgemaakten aan wat Suriname is en zal zijn en de bijdrage van tot slaafgemaakten en hun nazaten aan wie zich Surinamers noemen of Surinamers zijn. met betrekking tot de vraag valt er nu wel wat te vieren? stelt de Partij voor Democratie en ontwikkeling in Eenheid het volgende; Wij zouden eigenlijk niets te vieren hebben als Suriname en de Surinamers waren uitgewist, maar nu zowel het land als de bewoners nog bestaan zijn ze het levend bewijs van wie tot slaaf gemaakten zijn en waartoe zie in staat zijn.

Voorop gesteld dat het hier niet om een klachtenlijstje gaat, maken wij de balans op volgens de maatstaven van de huidige mensenrechtenorganisaties en ILO-protocollen, gewoon voor de duidelijkheid. Wat is de tot slaafgemaakten overkomen?
– De grootste internationale mensenhandel aller tijden, is nog steeds straffeloos
– De herhaaldelijke aanslag op onze identiteit is nog steeds straffeloos
– De grootste en meest langdurige miskenning van de factor arbeid is nog steeds straffeloos
– De veelvuldige moordpartijen, verminkingen en verkrachtingen zijn nog steeds straffeloos

Despite all is dit de bijdrage van tot slaafgemaakten mensen en hun nazaten:
– Door hechte samenwerking bieden tot slaafgemaakte mensen en hun nazaten op effectieve en structurele wijze van verzet tegen onrecht en hebben door het sluiten van vredesverdragen verantwoordelijkheid genomen voor de toekomst en respect verworven.
– Het achterland van Suriname met al haar veelzijdige rijkdommen is door hen veroverd en onder controle gebracht, dankzij hen kan Suriname vandaag te boek staan als de longen van de aarde

– De volledige historische binnenstad is door tot slaaf gemaakten en hun nazaten gebouwd en in alle districten staan historische panden die herinneren aan hun vakmanschap
– De basis voor een vreedzame samenleving is door hen gelegd: tot slaafgemaakten en hun nazaten hebben ruimte gemaakt voor wie na hen zijn gekomen en zelfs een wezenlijke bijdrage geleverd aan hun ontwikkeling

– Een rijke sociaalmaatschappelijke structuur is door hen ontwikkeld en in stand gehouden
– De tweede gemeenschappelijke communicatie taal van Suriname is door tot slaaf gemaakte mensen en hun nazaten ontwikkeld en in stand gehouden
– Kundige vaklieden, bestuurders en wetenschappers hebben ze voortgebracht
– In sommige districten hebben zij de plantages van de voormalige eigenaren gekocht

– Een rijk gevarieerde culinaire traditie is ontwikkeld en in stand gehouden
– uitgebreide kennis van medicinale planten en de toepassing van deze kennis
Wat hebben wij eigenlijk gevierd 150 jaar lang?
Wat is er eigenlijk gebeurt op 1 juli 1863?
Op 1 juli 1863 werd immers nog eens dunnetjes bevestigd dat de manier waarop de blanken dachten over tot slaaf gemaakten niets veranderd was.

Ook al gaven zij ‘humane redenen’ op voor de introductie van het staatstoezicht, de realiteit was, de continuïteit van de ‘eerste persoon ik , tweede persoon stik’-attitude van de blanke, die gecompenseerd werd. Voor alle leed, hun arbeid,hun moed, hun creativiteit werden tot slaaf gemaakten en hun nazaten in geen enkel opzicht gecompenseerd: geen geld, geen eigen identiteit, geen economische en geen sociaalmaatschappelijke vooruitzichten. De dag na 1 juli 1863 werd het begrip vrijheid voor hun anders gedefinieerd en dat zou zo blijven tot 1873 (10 jaar lang).

De plantage-economie moet voortgang hebben en zwarten moeten dit in stand houden. De relatie met de meester moet in stand blijven, je moet nog tien jaar werken tegen een hongerloon, dat bovendien niet altijd volgens afspraak werd afgedragen. Dit zijn de feiten, zoals door koning Willem III en zijn adviseurs vastgelegd. Bij hen was geen spijt over 300 jaar miskennen van het recht op vrijheid van ieder mens, daarvoor waren zij teveel met zichzelf en hun toekomst bezig, ja gevangen in hun eigen denken.

Wat moeten de nazaten van tot slaafgemaakten dus herdenken? We herdenken, dat voorouders van tot slaafgemaakten mentaal vrij, fysiek sterk,strategisch, intelligent en onverwoestbaar zijn en dat zij dezelfde genen hebben als we ons zelf bezien vanuit dit concept en de rolmodel len die ze voor ons zijn geweest en nu nog zijn. hun geschiedenis is immers niet begonnen met Slavernij, dit is slechts het deel dat aangeeft waartoe wij in staat zijn ondanks slavernij.

Dank en respect aan alle zwarte vrouwen, die tijdens de slavernij en daarna, kinderen hebben voortgebracht en grootgebracht, geadviseerd, aangemoedigd, jullie eigen kinderen, die van de blanken en die van alle anderen. Van Affi en Jaja Dande tot Zassa Temmes en Hetty Tindaly , Sigmien Staphorst,Henna Guicherit en Sine Proeve en al de zelfbewuste strijdbare vrouwen die na hen zijn opgestaan.

Dank en respect aan alle zwarte mannen, voor de acties die ze hebben ondernomen, er was geen ruimte voor vaderschap en gezinsvorming, maar jullie inzet voor het collectief kan niemand ontkennen. Van Kwakoe tot Boni, Anton de Kom tot Opa Doeli, van fietsreparateur Seymonson en schoenmaker Krint tot schoolmeester Albert Wijdenbosch en van Granman Aboikoni tot Jopie Pengel en van Frank Essed tot Gerrit Barron en alle andere strijdbare en zelfbewuste mannen die na hen zijn opgestaan.

Respect aan allen kinderen van wie het kind zijn werd weggenomen op zovele manieren Dankzij jullie volharding en gedemonstreerde veerkracht, konden de nazaten verder gaan en kunnen wij deel van het Surinaamse volk en als land de komende 150 jaar aan. En wi e meki wan mofo: we zullen het minstens even goed of beter doen, un sa tan DU BUN GI SRANAN!

opening
Fernandes Express
Caribbean Christmas Party

118 REACTIES
 1. De vraag: wat hebben wij bereikt na 150 jaar ketie kotie, is naar mijn mening een betere vraag. Waarom? omdat ik mij niet aan de indruk kan onttrekken dat wij in plaats van vooruit juist achteruitgaan door onze krabbenmentaliteit. Zodra iemand uit de groep het gemaakt heeft, wordt hij tegengehouden door de anderen uit de groep. Ik denk dat wij toch anders(omgekeerd) moeten gaan denken. In plaats van mensen tegenhouden juist gaan pushen.


  Maak melding

 2. Ik heb nooit kk gevierd omdat er niets te vieren valt. Stel je eens voor dat wij in dit land nog op die dodenakkers van de slavendrijvers moisten rondhobbelen? Wie o wie gaf hen dat recht om te doen wat zij gedaan hebben? De schade zit de nazaten tot in de genen. Alleen wij en wij kunnen ons zelve uit dat diepe dal halen en elkaar niet langer tegenhouden om vooruit te komen. Sommigen van ons in hoge posities zijn nog erger dat de vroegere slavendrijvers!!!


  Maak melding

 3. Onderwijs, kennis zijn het middel om deze vicieuze cirkel te doorbreken.Als je naar de hele wereld kijkt zijn de Zwarte Amerikanen het verst in hun ontwikkeling dan alle andere zwarten op deze aardbol, wij als zwarte Surinamers hebben goede integere rolmodellen nodig om ons verder te helpen, die zijn ook te vinden binnen onze eigen gemeenschap.
  Zolang wij ons laten misleiden door valse profeten die hun eigen belangen dienen zullen wij niet vooruitkomen.
  Ik zelf vier al heel lang geen 1 juli meer omdat ik de nut van niet inzie. Neem Suriname als voorbeeld, wat voor programma is er om bijvoorbeeld de Surinaamse vrouw sterker te maken ? vrouwenemancipatie,wat doen wij om Surinaamse vrouwen en mannen te leren om geen kinderen te maken om het maken, maar om van ze houden en een voorbeeld te zijn voor jou kinderen, die het morgen van jou moeten over nemen. We kunnen vieren wat we willen maar zolang wij niet met structurele oplossingen komen zullen wij over 300 jaren deze zelfde discussie voeren.
  De ene regering Suriname geeft honderden miljoenen uit aan wapens in plaatst dat men dat geld aan onderwijs uitgeeft.


  Maak melding

 4. Paraman,
  Zondag 30 juni 2013 om 09:13 uur.
  Het gebeurd niet vaak maar ik ben het in deze honderd procent met jou eens.
  Een kleine toevoeging , niemand mag dat doen omdat het zeer zeker een te ernstige onderwerp is.


  Maak melding

 5. Een ernstige onderwerp, maaaaaaar laten we eerlijk zijn 150 en we zijn nog steeds deslaven. We zouden in gedachte moeten houden wat er gebeurd is maaar er is geen eenheid onder het surinaamse volk en de mentaliteit is helemaal verwesterd.
  Eerlijk is eerlijk als wij zo door blijven gaan dan zullen onze nazaten over 150 jaar weer zeggen :wat hebben onze voorouders voor ons gedaan. We moeten verder en nu het recht aanvechten tot aan de grond. Dan zouden een beetje rust hebben en miscchien zelfs welvarender dan de veroorzakers van de slavernij
  Krakti


  Maak melding

 6. De tot slaaf gemaakten vieren het HEUGELIJK feit dat ze al 150 jaar BEDELAARS zij.En ondanks’t feit dat ze bede- len gaan ze een grotebek opzetten waar er gebedeld wordt.
  De tot slaafgemaakten vooral zij die in Su wonen die hebben of zijn lid geworden van Internationale Organisaties,maar niet om iets te doen met de inhoud van de orgnisatie ma meer om gratis financien van de organisaties te ontvangen en of/om voor zichzelf in hun zak te stoppen.
  De tot slaaf gemaakten zit al zoveel jaar in Ned,vvooral zij die uit Su afkomstig zijn en deze kunnen nogsteeds niets voor zich zelf doen,moeten altijd bedelen om financieen en schelden op hun nietszeggende Su radiozenders en ongeschoolde directeuren en presentatoren, vaak gaan ze zo ver dat ze openlijk schelden op hun eigen mensen die volgens de totslaaf gemaakte bedelaars debet zou zijn aan het niet genoeg geld krijgen om hun feestje te bouwen. Mi gado soso lafoe mi e lafoe om de tot slaaf gemaakten.
  De tot slaafgemaakten viert al 150 jaar het feitdat ze niets kunnen/hebben bereikt..
  De tot slaafgemaakten vieren het feit dat ze zich al150 jaar laten.ringeloren door een ieder en alles.
  De tot slaafgemaakten heeft 150 jaar niets bij willen leren en wat zij allemaal konden hebben ze in 150 jaartijd overboord gegooid.vb:kleermaker ,schoenmaker
  De tot slaaf gemaakte Carl Breeveld heeft van internationale organisaties geleerd om tegen het schenden van mensenrechten te zijn en om daartegen op te treden,maar wat deed deze achter,achter,achter achter achter,achter kleinkind (pikinnegre)gedaan: hij liet dit deel van de wereld nml Su gewoon links liggen en vloog naar een anderdeel van de wereld enkel om niet mee te kunnen doen en te zeggen dit is eens gebeurd in Su,maar DDDDITTT mag NNNNOOOITTTT meer gebeuren ,nogmaals niet in Su en ook niet elders ter wereld en ophouden om voor wat dan ook jullie handen open te houden voor anderen om jouw belang te willen/moeten verwezenlijken.Dus Glenn Codfried we mogen letterlijk een grote bek hebben zoals jij,maar laten we ook zelf onze boontjes doppen na 150 jaar.So. dan no mi e fersteerie mie tot slaafgemaakten famirie nanga a dei. Odi.
  Glenny.


  Maak melding

 7. In Amerika was het Jim Crow die de zwarten achterhield en de one-drop rule die zwarten tot ver in de jaren 70 marginaliseerden. In de VS zijn zwarten nog steeds 2e rangs burgers en worden ze ingehaald door Latinos. IN de jaren 1980 zijn er rellen geweest in California en Florida want zeiden de zwarten, geen zwarte Cubanen in Amerika, terug naar je eiland. Zwarten in het Caribische gebied hebben zich na de tweede wereld oorlog kunnen ontwikkelen, alleen zijn er teveel zwarte leiders die niets doen voor de mensen, en werken voor zichzelf.


  Maak melding

 8. =De tekst is zodanig opgesteld dat een deel hiervan helemaal niet correct is.
  Wat mij ook opvalt is het feit dat men een mond vol heeft over de term “zwart” en nu schrijft men gewoon hierover. Ik dacht dat het nu afro Surinamers zijn.

  =Men schrijft:::De plantage-economie moet voortgang hebben en zwarten moeten dit in stand houden.
  Wie heeft zich na al die jaren hiermee bezig gehouden???zie Berlijn in district Para waar tot heden niets is gebeurd,omdat men vind dat het van hun voorouders zijn.Coronie precies hetzelfde.

  =Men praat over een eenheid onder de nazaten, dit terwijl men elkaar gewoon negeert en discrimineert.

  =Het lijkt erop alsof de nazaten alleen met hun kennis en ervaring in Surinamer zijn beland, dit terwijl alle culturen hun kennis en ervaring hebben meegenomen.

  =Verder schrijft men ook:::De veelvuldige moordpartijen, verminkingen en verkrachtingen zijn nog steeds straffeloos!!!!
  Ik vraag mij af wat hiermee bedoeld wordt, dit omdat er geen slaven meer zijn en wij zijn zelfs verantwoordelijk voor ons eigen toekomst.

  =Vreemd genoeg wordt er niet geschreven over de traditionele manier van leven die een hel is voor velen waardoor ze NIET vooruit komen in de samenleving.


  Maak melding

 9. Broeders en zusters, zou het niet beter zijn om te kijken naar positieve dingen die wij wel bereikt hebben om daarop verder te borduren.
  Beste Ira, ik moet jou eerlijk bekennen dat Doe heel vragen bij mij oproept, lijkt alsof men bewust op eieren loopt, zolang wij niet echt durven te benoemen zal het een hele lange weg blijven.
  1 juli zie ik als een dag om te laten zien waar je als mens staat als het om mensenrechtenschending gaat in onze wereld.


  Maak melding

 10. Wat hebben wij eigenlijk gevierd 150 jaar lang?

  Inderdaad!

  Geestelijk zijn jullie nog steeds een slaaf. Jullie gunnen elkaar niets.De basis dingen(b.v. communicatie.,ect…) is nog steeds niet goed bij jullie ontwikkeld. Als jullie praten, praten jullie in termen van: ie sa bie toch, ie sa bie toch.Gebruiken vaak kracht termen!
  Wat is dat voor een communicatie. Op zo een manier communiceren schiet je niks mee op! Voor uitgang? Never!!!

  Groet,Ram Ram,Goeda Hafies(Veel Wijsheid!!!)


  Maak melding

 11. “Zondag 30 juni 2013 om 09:44 uur, door Paraman

  Ik heb nooit kk gevierd omdat er niets te vieren valt. Stel je eens voor dat wij in dit land nog op die dodenakkers van de slavendrijvers moisten rondhobbelen? Wie o wie gaf hen dat recht om te doen wat zij gedaan hebben? De schade zit de nazaten tot in de genen. Alleen wij en wij kunnen ons zelve uit dat diepe dal halen en elkaar niet langer tegenhouden om vooruit te komen. Sommigen van ons in hoge posities zijn nog erger dat de vroegere slavendrijvers!!!”

  Aldus sprak de onderdrukker uit 1980!
  Weet u nog! De suppletie padvinder!

  “Sommigen van ons in hoge posities zijn nog erger dat de vroegere slavendrijvers!!!”

  Met bovenstaand bedoeld hij zichzelf en zijn halfgod,
  keizer Bigi Mofo I (de nog te veroordelen moordenaar en tevens reeds veroordeelde drugsdealer).

  Is deze ParaPinto een van de recentelijk ontslagen
  mini-sterren of staat hij op de lijst van
  overtolligen?!
  Hij heeft plotsklaps kritiek op de roversbende (ndp).


  Maak melding

 12. De voorzitter va de DNA heeft een gezellige Keti Koti gehad. Fijn voor haar en de medewerkers.
  Kan niet goed vatten wat er te vieren valt. 150 jaar geleden misschien verlost vd slavernij, maar nu zijn alle Surinamers gevangen in het web van de dictator.
  Indirect zijn we allemaal toch weer gevangen.
  En de bevrijde slaven hebben 150 jaar feest gevierd zonder goed erbij stil te staan wat deze bevrijding toch voor ze kan betekenen. Hoe ze zich door verhoogde inzet en te mikken op doelen op lange termijn zich geestelijk en financieel los kunnen maken van het verleden.
  De belangrijkste ommezwaai die de bevrijde slaven van 150 jaar geleden nu moeten maken is zich te bevrijden van de huidige egocentrische machthebbers.
  Eerst was het de Hollander die jullie heeft leeggezogen en nu is het DDB met zijn groepje.

  Hopefully some day you all will get your heads out of your ass and finally wake up. 150 years passed without any significant progress made.


  Maak melding

 13. @GMAP, ik geef je groot gelijk, en hoop dat een ieder nu positief de zaken gaat benaderen en al het negatieve die toen gebeurd is een plek gaat geven.
  Als men blijft hangen in het negatieve komen wij nergens.


  Maak melding

 14. Kijkend naar het plaatje is er een ding dat meteen opvalt.
  Het standbeeld wordt als niet compleet (niet af)ervaren, en wordt daarom dus bijgewerkt (aangekleed).
  De behoefte voor compensatie is dus duidelijk aanwezig, maar hoe je daar invulling aan moet geven is een ander verhaal.
  Met goede educatie kom je een stuk verder.Mensen ervan overtuigen dat een beeld van duurzaam materiaal met textiel bekleden geen enkele nut heeft, kan ze doen besluiten om te kijken naar andere oplossingen.
  Als kwaku een pangie nodig heeft, giet dan een ander beeld, en hij dat al heeft, waarom dan nog aankleden ?
  Als je dit symboliek zou doortrekken naar de mentale toestand van de bekleders, dan zou aansturen op educatie dus een veel betere oplossing zijn dan hopen op financieel gewin.


  Maak melding

 15. @ R.Lalbahdoer

  Communicatie vind ik niet zo erg, je eigen vrouw tot bloedens toe slaan, constant beschonken zijn en kinderen verkrachten vind ik veel erger. En dit na 140 jaar van hindustanen in Suriname.

  Ie sa bie toch


  Maak melding

 16. Zondag 30 juni 2013 om 13:23 uur, door Marty

  @Marty; nooit bij één vrouw(willen) blijven. Steeds weg lopen bij de vrouwen.Bij verschillen vrouwen kinderen maken ,en de kinderen aan hun lot over laten, vind ik
  super erg!!!!

  Totaal je verantwoordelijkheid kennen, na 150 jaar!!!??? Che potie!!! Wanneer gaan jullie ontwikkeling tot je nemen???? En ontwikkeling toepassen?

  Groet,Ram Ram,Goeda Hafies(Veel Wijsheid!!!)


  Maak melding

 17. Walgelijke mentaliteit>

  Iedereen laat nu zogenaamd zijn kinderen bevallen voor de deur van de minister om ook in aanmerking te komen voor de steun van de minister dien blijkbaar het hard op de goede plek heeft en daar wordt nu op een schandalige wijze misbruik van gemaakt.

  Ook schuld slavernij verleden?


  Maak melding

 18. @ R. Lalbahdoer

  Ben nog steeds met mijn vrouw Lalbahdoer, ze heeft hoge bille en borsten in tegenstelling tot mijn hindustaanse zusters met alle respect. Met andere woorden, ik ben goed voorzien en hoef het niet ergens anders te zoeken en zal het ook nergens anders zal krijgen.

  Bij verschillende vrouwen kinderen maken is een voorrecht en een zegen. Tja, vrouwen voelen zich eerder aangetrokken tot een ” nengre ” dan een ” rijstplukker ” uit India. Kan het ook niet helpen, sorry mi boi.

  Hoe kom jij erbij dat ik pas mijn verantwoordelijkheid ken na 150 jaar. Mijn mensen hebben altijd verantwoordelijkheid genomen, en daarom ben ik die generatie dankbaar dat ik nu leef. Mijn mensen onderwerpen zich niet zo snel aan die ” witman ” zoals jij en jouw mensen dat doen. Doen wij niet, mits wij respect zien, zo niet, opdonderen.

  Wat ontwikkeling tot ons nemen betreft, prima, we zullen dan beginnen met het stoppen met consumeren bij hindustaanse toko’s.

  Rijstplukker


  Maak melding

 19. Het zwarte ras is een sterke en zal er nog zijn lang nadat andere rassen zijn verdwenen.
  Hoe zwaarder het leven van de voorouders hoe sterker de nakommelingen


  Maak melding

 20. @Marty

  Dat jij in leven bent heb je te danken aan de RIJSTPLUKKER uit India ,en niet aan je vrouw met hoge billen en borsten!!

  LUIE nazaat!!


  Maak melding

 21. De onnozele die van tijd tot tijd hier bagatelliseren van de slavernij en schofferen van nazaten van de slaven,kunnen beter een actie beginnen tegen raad van kerken(RVK)voor erkent schuld aan slavernij.Three side of the story,your side my side and the truth.

  We refuse to be what you wanted us to be;we are what we are:that’s the way it’s going to be.if you don’t know!you can’t educate for no equal opportunity:Talkin’g about freedom,people freedom and liberty.Trodding on the winepress much too long:REBEL!The graet Bob Marley


  Maak melding

 22. Voor mij is het pas over 10 jaar 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft!Nu dus 140 jaar geleden.
  Ik vierde al niets dus nu nog minder!

  Waarom?
  Ik reken “het staatstoezicht” waaronder de zogenaamde “vrije” slaven werden gesteld ook tot de slavernij!
  De zogenaamde “vrije” slaven waren toen (1863) dus nog niet echt vrij;ze moesten nog 10 jaar,onder het mom dat ze anders van de landbouw zouden vervreemden!!
  Op het eerste gezicht een humanitaire maatregel.
  Maar pas op!!!!
  Er lag een addertje onder het gras.
  De abrupte afschaffing van de slavernij zou een doodsteek betekenen voor de Nederlandse handel en economie,dus in afwachting van de contractarbeiders uit India (dit duurde ongeveer 10 jaar)moesten de ex-slaven de ontstane leemte onder dwang opvullen.
  De slaven waren pas echt vrij met de komst van de Hindoestanen;dit gebeurde zoals je weet in 1873 (aanvang van de Hindoestaanse immigratie).


  Maak melding

 23. @Bryan

  Begin ons eerst te vertellen wanneer de’sterke’ nazaten van de slaven van plan zijn om EINDELIJK te gaan werken,150 jaren later en ze zijj nog altijd even SCHUW om te gaan werken.WERKEN IS TABOE VOOR ZE !!
  150 jaren en de nazaten van de slaven vertonen alleen maar symptonen van Zwakte !!
  Werken willen ze niet ,zij verklaren zich de kansarmen van Suriname ,de rest werkt voor zijn brood en boter,alleen zij niet!En dan nog komen ze andern hun erfgoed occuperen.!!
  En dan nog willen ze smartengeld ontvangen om te genieten ,want eerlijk met dat geld dat ze hopen te ontvangen gaan ze geen scholen of kerken bouwen ,neen ze gaan het gebruiken voor persoonlijk vertier!!!


  Maak melding

 24. @ Ray

  Jij wilt dus beweren dat Surinamers van afrikaans komaf hun leven hebben te danken aan die hindustaan?

  Hier ga ik niet op in, wat een ongelooflijke domme opmerking.


  Maak melding

 25. Jongens en meisjes.
  Even door denken.
  Realiteit;iedereen in Su die voor het jaar 1975 is geboren,’is als slaaf geboren.
  waarom:zolang jij/wij onderworpen of afhankelijk van een ander natie zijn,maakt dat ons tot mentale en geestelijke slaven van die andere natie.
  HOE KAN EEN VREEMDE ONS KOMEN ZEGGEN WAT GOED VOOR ONS IS.


  Maak melding

 26. @Marty

  De hindostanen ploeteren door het modder en planten rijst!
  Rijst is ons HOOFDVOEDSEL in Suriname!!
  Die hindostaan zorgt er wel degelijk voor dat je een bordje rijst op tafel krijgt voorgeschoteld !!
  Je mag de hindostaanse toko’;s gaan boycotten ,hoeveel koop je daar voor 1,2 euro’s en de rest willen jullie gratis ?!!!
  Weet je wie de cassava bakt voor jullie zodat jullie het kuinnen vreten?!
  jUIST IEDEREEN BEHAlve jou soort !


  Maak melding

 27. Realiteit;iedereen in Su die voor het jaar 1975 is geboren,’is als slaaf geboren,zegt ISSEM

  Nou, nou Issem wat een vindingrijke EXCUUUS VAN JOU EN JE SOORT OM NOOIT TE WERKEN EN SLACHTOFFER TE SPELEN VOOR EEUWIG!!!


  Maak melding

 28. @ Ray

  Wie heeft driehonderd jaar geploeterd op alle gebieden in Suriname voordat jij en jouw soort naar Suriname kwam. Dan heb jij nog het lef om te beweren dat mijn mensen lui zijn. Mijn soort heeft geen klacht ingediend bij blanken om de hindustanen te gaan halen, die blanke uit Nederland zocht een alternatief om de plunderingen voort te kunnen zetten. Om deze reden vond hij jouw soort via de “britten” om te gaan ploeteren met name op de rijstvelden. En dat was niet om het aan ons te verkopen, jouw soort vielen toevallig met de neus in de boter, meer niet. Nogmaals, wij hebben jouw soort niet nodig Ray en bovendien, wees mijn soort dankbaar dat wij jullie goed hebben
  opgevangen in Suriname op 5 juni 140 jaar geleden en wees mijn soort ook dankbaar ondanks alle haat en nijd dat velen van mijn soort nog steeds winkelen bij jouw soort. Hoewel, ik hoor steeds meer geluiden hoor om zelfstandig te gaan ondernemen binnen mijn gemeenschap. Dit betekent dus, minder inkomsten voor jouw soort. Wat, je bent nu bang geworden?

  Dus ga nu niet ” kakre kakre ” meer tegen mij, want ik ben een Surinamer. Wil jij dit niet zijn, India zal je met open armen ontvangen. Daar drinken ze ook cola.

  Ploeteraar


  Maak melding

 29. @Ray,

  Het idee, dat jij dan buiten de boot de valt bij een eventuele uitbetaling, is voor jou onverdraaglijk, dus vandaar die ziekelijke afgunst.
  Baba en mai gingen mee zonder dwang en werden betaald, je zou dus bij hun moeten zijn met jouw frustraties i.p.v anderen lastig vallen.
  Ik hoop dat er wel een ‘smartengeld ‘regeling komt, al is het maar om jou te pesten.

  p.s
  Pak je bezemsteel en ga een beetje rondvliegen, Hindoe Heks !!


  Maak melding

 30. @ray

  Vergeet jij dat ‘jullie soort ‘ niet sterk genoeg waren omslaaf te zijn!
  Jullie waren nu al uitgestorven.
  Julli soort zullen nooit veranderen.
  Jou denkwijze is misdadig, dit ziuden ze strafbaar moeten stellen.
  Dat jij durft het Zwarte volk die 400 jaar is geknecht omlaag te halen.
  Dan lul je over holocaust en bullshit maar je wilt wel dat mensen zich moeten keren om bouterse.
  En dan mag je me verwijten of wat dan ook.
  Als ik in een discussie met je zou zijn live weleens waar.
  Had ik ouderwets je bek gebost.
  Jij bent geen nakomeling dus bepaal niet wat voor struggelingen mijn ras ervaart.
  Die schoen heeft je nooit gekneld,dus weet je ook niet hoe het is.
  Jullie kerrie eters moeten een keer stoppen je zelf beter te voelen dan een ander.
  Mijn oma barst nog in tranen wat ze mee heeft gekregen van haar oma.
  Dan kom jij ff hier slap lullen.
  Je gaat tever ray.
  Je gaat te VER


  Maak melding

 31. @Marty

  Mijn mensen werden niet in Hotel Kranapolsky ontvangen toe ze hier kwamen en ze verdienden geen tonnen aan geld!
  Ze werkten op de velden zon of regen ze klaagden niet!Mijn mensen kwamen hier en brachten welvaart met ze mee ,ze werkten op de velden,trokken van de ene plek naar de anderen en overal waar ze gingen brachten ze welvaart voor die gebieden!
  De slaven die inmiddels vrij waren verklaard kozen voor het bos met de bedoeling nooit meeer te hoeven te werken.Zij hadden natuurlijk gedacht dat Suriname altijd eruit zou zien als 150 jaar geleden. Ze hadden niet gedacht dat anderen welvaart zouden brengen ,zij dachten dat zij alleen de bewoners van Suriname zouden blijven voor eeuwig!
  Toen hadden ze slechts een hangmat nodig,pijl en boog en een korjaal!150 jaar later en nu nog weigeren ze te gaan werken!! De hindostanen zijn koesteren geen wrok tegen de britten want ze hebben ons geleerd hoe rijst te planten en nu doen wij dat zonder hun hulp. AUB ga geen aanklacht indienen namens de hindostanen , wij zijj dankbaar voor Baba en Mai dat ze hier aankwamen. Hun aankomst in Suriname worden door de nazaten heugenlijk gevierd !

  We zouden juist blij zijn als jullie ZELF een winkel zouden beginnen dan pas zijn we TROTS op jullie!

  Geen bala tories aan mij vertellen ,okay!


  Maak melding

 32. Ja, nu gaat het groots gepaard, 150 jaar, voorheen jaren geleden, werd er wel bij stil gestaan, toespraken
  een optocht, feestje hier en daar, maar het verleden wis je toch nooit meer uit.
  Feit is wel die witte man heeft wel huisgehouden, ini oenoe kondre baja.


  Maak melding

 33. ik volg hier een discussie tussen primitieve en achterlijke niksnutten die elkaars cultuur trachten te beschadigen. Terwijl die moordenaar, coupepleger, coke-snuiver in China staat ter brallen dat culturen in Su. vreedzaam naast elkaar leven.
  Verdeeldheid viert hoogtij in dit land, ook de komende 150 jaar.


  Maak melding

 34. Jahjafayah

  Wat hebben jullie weten op te bouwen 150 jaren later??!!!

  Jullie trokken de bossen in en heden is het bos het bos gebleven.
  Je oma barst uit in tranen ?!!!Waarom ??
  ZE is geboren als VRij mens en dit moet ze vieren!!
  Je oma zet absoluut geen goed vb voor de jongere generaties die na haar komen!Het enigste wat de jongeren van haar overnemen is het huilen en jammeren datze als slaaf zijn geboren!Je oma zou ze juist moeten vertellen ‘LATEN WIJ HET OFFER VAN ONZE VOOROUDEREN NIET VERLOREN LATEN GAAN ,LATEN WIJN ONZE VOOROUDEREN TROTS MAKEN,LATEN WIJ MET ZIJNALLEMAAL GAAN WERKEN EN OPHOUDEN TEDOEN ALSOF WIJ NOG STEEDS SLAVEN ZIJN !!
  Ik zie dat 150jaar later na vandaag er geen enkele verbetering in jullie SLAVENVOELEN MENTALITEIT zal volgen!!Hou jij je mond maar liever dicht over de Holocaust ,in suriname kennen we onze Eigen Holocaust onder je baasje bouta en kijk om niet gestraft te worden pronkt hij met Amnestie en ik weet zeker dat hij jouw zegen heeft!
  De joden en andere slachtoffers van de Holocaust doen hun best niet aan de holocaust herhinnerd te worden waar integen deel jullie hard je best doen om je zelve en jullie toekomstige generaties te brandmerken als SLAVEN !!En de jonge generaties nemen het graag over nog erbij!!WAT voor struggles ervaart jou soort dan?!
  Heden is er een asssembleelid Brunsie die niet geschoold is en minister is met een Eigen goudmijn . Je moet je hasten want jou soort komt in aanmerking voor een GOUDMIJN !!Voor de rest is het binnenland van SurinAMe..VERBODEN TOEGANG,,,VERBODEN ZONE!!
  Mens,stuk voostuk is jou soort miljonair die in het binnenland wonen en ja je hoeft nieteens te werken ,gewoon mijonair overnight!

  Wij eten onze KERRIE ga jij Cassave vreten!!!


  Maak melding

 35. wat hebben we geleert in de afgelopen 150 jaar,,,,

  niks noti,nada..

  we lopen met open mond door het hele land op zoek naar wat !!!!!..

  we weten nieteens,wie we zijn,wat we zijn,wat we willen,waar willen we naar toe,, hoe moeten wé dit invullen,,

  wat is wijshijd..

  onze LIJDERS zijn grote poep-zakken,zie maar wat ze hebben gebakken de afgelopen 38 jaar en nu ook de huidige moordenaars,boeven,schurken,verkrachters,bankrovers,oplichters,niks-nuttigers,zakkenvullers.

  wat hebben ze zelf bereikt,niks, ze liegen en bedriegen,vullen hun eigenzakken,en wij suris,staan en bij en kijken ernaar..

  neem nou eenvoudig de afgelopen week,de lijder is naar china geweest met een grote vliegtuig,dat miljoenen heeft gekost en wat heeft deze reis opgelevert..

  trouwens tot nu toe,alle reizen van deze lijder heeft niks opgelevert,alleen maar armoede verspilling vernietiging..

  á ketié kotie,máár adé été..

  wé blijven slaven,ook al willen we niet,alleen in vrijheid….


  Maak melding

 36. Zondag 30 juni 2013 om 16:16 uur, door issem

  RAY

  ISSEM heeft niks aan Jou eentonig opmerkingen

  @Issem
  Ik kan het niet helpen want de waarheid is altijd HARD te Mogen horen van anderen,ja toch???


  Maak melding

 37. @ Ray

  Quote:

  ” De slaven die inmiddels vrij waren verklaard kozen voor het bos met de bedoeling nooit meeer te hoeven te werken ”

  Dit is nou echt een typische opmerking van een racistische hindustaan. En je bent zo blij dat de engelsman jouw volk heeft geleerd hoe het rijst moet planten, en dus daarom is hij vandaag nu je beste vriend? Ken jij jouw eigen geschiedenis eigenlijk wel Ray. Ik zou maar niet te hard juichen, want de britten waren niet zo vriendelijk tegenover de ” coolies “.

  De mensen die naar het bos zijn gevlucht zijn mensen die niet mee wilden doen aan dwangarbeid. Wilden zich niet onderwerpen aan die blanke en terecht. Ze wilden niet onder dwang als de hindustaan op een rijstveld blijven werken want het heeft geleerd rijst te planten, wat voor bullshit is dit!!?? Koester maar geen wrok hoor, blijf maar rijst planten voor ons, dan blijven wij groot en sterk en jij vermagerd en uigeput.

  Trots op ons wanneer wij een winkel beginnen, pff geloof je het zelf.


  Maak melding

 38. Zondag 30 juni 2013 om 17:33 uur, door Ray
  Je noemt mij een hindoe heks…wel ja VOODOO PRIESTERES ,alle voodoo’s gaan goed bij je…?

  ———

  Oh !maar nu snap ik dit hele gedoe, onze heksje bevindt zich in haar “Talk Dirty to Me” Mode, en heeft behoefte aan een Shock Therapie van Dr.okraD.
  Nou Heksje kleed je maar uit, en ga maar een uurtje kruipen op je handen en knieen,….. vals kreng !


  Maak melding

 39. Zondag 30 juni 2013 om 14:20 uur, door Marty

  Marty; lieve Marty over misbruik gesproken. Lees hier:

  ‘Michael Jackson betaalde kinderen miljoenen zwijggeld’
  Michael Jackson heeft in een periode van 15 jaar bijna 27 miljoen euro betaald aan jonge jongens die hij heeft misbruikt. Dat zou blijken uit geheime documenten van de FBI.

  Foto: AFP
  Dat meldt de Britse krant The Mirror die de documenten heeft ingezien.
  Uit de documenten zou blijken dat minstens 24 jongens geld van Jackson hebben gekregen om te zwijgen over seksueel misbruik op landgoed Neverland.
  Het FBI-materiaal is tot stand gekomen op basis van verslagen van privédetectives, afgeluisterde telefoongesprekken en geluidsbanden waarop gesprekken van de King of Pop zijn vastgelegd.

  Fijne zondag.Niet te veel pom eten.Dat is voedsel, die van een andere bevolkingsgroep afkomt.En niet van jullie soort! Hahhaaaahahahaa……zo lang jullie soort in Su. gaan blijven, gaat dat land nooit,never vooruit!!!!

  Groet,Ram Ram,Goeda Hafies(Veel Wijsheid!!!)


  Maak melding

 40. 30 juni 2013

  Wat hebben wij eigenlijk gevierd 150 jaren lang?

  Srika struikelt al over het begrip ‘wij’. Moet dit gelden voor alle Surinamers of moet dit speciaal gelden voor de nazaten van hen die toen in slavernij geleefd hebben of zich vrij hebben gevochten? Srika houdt het bij de twee laatsten.

  Is er voor Srika iets te vieren? In de huidige actuele realiteit niet.In mijn historisch perspectief wel.

  En dan denkt Srika terug hoe zijn genen door de tijd heen gevomrd zijn tot wat hij nu qua eigenschappen, karakter en mens geworden is.

  En dan komt vooral het Cordonpad als centrum van de beleving naar voren waar de voorouders van zowel de inheemse kant als de kant van de slaaf zich vrijgevochten hebben om als vrije mens voort te kunnen bestaan en het verwerpen minder te zijn dan een andere.

  Het Cordonpad is voor Srika het ultieme symbool van de grens tussen het willen accepteren van onderdrukking of zich vrijvechten van die onderdrukking.Het snijvlak van
  strijd en bewustwording als vrije mens in wording.

  Wat heeft Srika dan in de genen meegekregen en geleerd
  van de processen die zich hebben afgespeeld op of langs het Cordonpad?

  Zelfbewustzijn,gelijkwaardigheid, oprechte samenwerking en samenleven(ook met anderen), behoud van eenheid binnen de familie en altijd een toekomstperspectief creëren.En bovenal ben ik een ‘Kabukru’. Het taaie mengsel dat altijd de strijd om de vrije en bewuste mens gevoerd heeft met de blanke koloniale heersers en het ook gewonnen heeft.

  A piking boi fu Kasnika is ook een nazaat van van een van de families van het Cordonpad(crodong). Nu de president van Suriname

  Begrijpen jullie nu waarom Nederland nu zo handelt tegen de regering in Suriname? De strijd herhaalt zich!

  Srika viert dat op de dag van de afschaffing van de slavernij de overgrootmoeder geboren werd en dat de genen ontwikkeld tijdens de strijd naar de ware vrije mens ook in het lichaam van Srika zitten en mag doorgeven aan de volgende generatie.
  Srika


  Maak melding

 41. De creolen zijn tot op het bot verdeeld. Ze kijken op elkaar neer en praten deginererend over hun broeders in het binnenland. We moeten eerlijk zijn”

  we hebben niets bereikt.


  Maak melding

 42. Beste Plato: Creolen zijn al eeuwenlang tot op het bot verdeeld omdat ze elkaar het licht in de ogen niet gunnen.

  Om die reden worden ze al eeuwen voorbijgestreefd door alle andere rassen die wel eensgezind zijn. En blijven ze langs de kant toekijken.

  Dit is de simpele waarheid.


  Maak melding

 43. Ik ben wel zwaar teleurgesteld in degenen die van deze discussie een creoolse Hindoestaanse discussie maken.
  En dat noemt zich Surinamer, schaamteloze vertoning vindt ik. dit moest ik even kwijt.


  Maak melding

 44. Srika,
  Ik hebt mijn uiterste best gedaan om de huidige president van Suriname te mijden in deze discussie, maar als jij om vraag zal ik mijn mening duidelijk geven hoe ik 1 juli in verband breng met hem .
  Iedere vorm van mensenrechtenschending is naar mijn overtuiging verwerpelijk , ook 8 dec 1982 en moiwana 29 nov 1986. Srika kijk uit voor valse profeten.


  Maak melding

 45. Pathologisch narcisme is een spectrum van stoornissen en het is een complex fenomeen.De kern van narcist is dat hij niet in liefde leeft.Iemand met de narcistische persoonlijkheidsstoornis is niet alleen iemand die slechts wat arrogante gedragspatronen vertoont,maar iemand met een erstige aandoening die zeer destructieve invloed kan hebben.

  We hebben veel namen voor deze types,zoals:psychopaat;rat;sociopaat;wolf in schaapskleren;tiran;bullebak;opschepper;egoist;pestkop;emotionele chanteur;Dr Jekyll&Mr Hyde;schoft;loser;schurk enzovoorts.


  Maak melding

 46. Slavernij is geen excuus
  Piet Emmer − 29/06/13, 16:01

  Slavernij, precies 150 jaar geleden afgeschaft, zou tot op heden doorwerken in racisme, ontrouw en criminaliteit. Historicus Piet Emmer denkt daar heel anders over.

  De ene herdenking is de andere niet. Zo roepen de jaarlijkse protestantse Oranjemarsen in Noord-Ierland ter herinnering aan de slag bij de Boyne uit 1690 en de Servische nationale rouwdag vanwege de nederlaag tegen de Turken in de slag bij het Merelveld uit 1389 nog steeds sterke haatgevoelens op, terwijl de jaarlijkse herdenking van onze doden uit de veel recentere Bezetting (1940-45) dat niet meer doet. Op sommige plaatsen zal volgend jaar zelfs sprake zijn van een gezamenlijke Nederlands-Duitse ceremonie, want langzamerhand lijken we te beseffen dat de meeste doden van de tegenpartij ook slachtoffers waren.

  Daarmee zijn de Tweede Wereldoorlog, de Bezetting en de Bevrijding geworden wat ze moeten zijn: zuiver historische gebeurtenissen, waar de huidige generatie zich niet meer persoonlijk bij betrokken voelt. Dat geldt dit jaar eveneens voor de herdenking van de Vrede van Utrecht (1713) en van de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden (1813). We staan al niet of nauwelijks meer stil bij de invoering van de 48-urige werkweek, de afschaffing van lijfstraffen en van de doodstraf en het verbod op kinderarbeid. De wantoestanden waaraan deze maatregelen een eind maakten, zijn allang uit het publieke geheugen gewist. Iedereen lijkt te beseffen dat al die verschrikkingen van vroeger geschiedenis zijn geworden en een noodzakelijk kwaad waren om Nederland te laten groeien naar wat het nu is: een zeer welvarend land bewoond door zo ongeveer de langst levende en meest tevreden mensen ter wereld.

  Beperk het tot de getroffen generatie
  Excuses of geldelijke compensatie voor het onrecht dat de Europese Nederlanders in het verleden is aangedaan, beperkt zich tot de generatie die dat onrecht is aangedaan. Zo ziet het er niet naar uit dat de miljoenen Nederlanders die afstammen van hen die in de afgelopen eeuwen kinderarbeid moesten verrichten, ooit nog om verontschuldigingen of financiële compensatie zullen vragen. Evenmin zie ik in de toekomst bij de Amsterdamse VVV folders klaar liggen met daarin een wandeltocht langs de grachtenhuizen van degenen die van die arbeid hebben geprofiteerd.

  Dat generatieprincipe geldt ook voor de excuses voor de inval in en de bezetting van Nederland gedurende de jaren 1940 tot 1945, uitgesproken door de bondspresidenten van Duitsland en Oostenrijk. Die staatshoofden hadden de Oorlog zelf meegemaakt en hun excuses waren bedoeld voor hun Nederlandse generatiegenoten. Dat principe lag ook ten grondslag aan de Wiedergutmachung, die de West-Duitse regering heeft uitgekeerd. Het lijkt zo goed als uitgesloten dat de achterachterkleinkinderen van de oorlogsgeneratie over een eeuw zullen zeggen nog steeds de gevolgen van de Bezetting te ondervinden en geldelijke compensatie zullen eisen, laat staan dat zij dat verre verleden als excuus kunnen aanvoeren voor frustraties, tegenslagen en verkeerde keuzes in hun persoonlijk leven. Dat geldt zelfs voor de directe nakomelingen van de vermoorde Joodse Nederlanders, zoals dr. L. de Jong bewees, de vroegere directeur van het Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie. Hoewel De Jong als geen ander het Nederlandse oorlogsverleden in al zijn facetten bestudeerde, weigerde hij om de kinderen van zijn tweelingbroer in te lichten over het verraad van en de moord op hun ouders. Zijn neven moesten voor hun eigen bestwil dat onverkwikkelijke verleden maar laten rusten, want anders konden ze zich niet op hun toekomst concentreren.

  Gevolgen slavernij zijn nog niet voorbij
  Dat lijkt allemaal anders te liggen voor sommige Caribische Nederlanders. Die zien de herdenking van de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse West-Indische koloniën – overmorgen 150 jaar geleden – niet alleen als een stap naar een rechtvaardiger samenleving, maar vooral als een gelegenheid om de rest van Nederland erop te wijzen dat de gevolgen van de slavernij nog steeds niet voorbij zijn. Wat er maar fout kan gaan, wordt aan dat slavernijverleden toegeschreven: racisme, discriminatie, tienerzwangerschappen, gebroken gezinnen, echtelijke ontrouw, criminaliteit, slechte schoolprestaties, hoge bloeddruk en nog veel meer. De slavernij was zo uitzonderlijk en zo inhumaan, dat alleen onze koning daar excuses voor kan aanbieden. Ook ligt het voor de hand om herstelbetalingen te doen.

  Want zonder slavernij was Nederland nooit zo welvarend geworden. Daar wordt telkens op 1 juli de rekening voor gepresenteerd.

  Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de slavenhandel en de slavernij hun slachtoffers dieper en langer hebben geraakt dan al het onheil dat de Europeanen is overkomen. Dat was althans de redenering van de voorvechters van de slavenemancipatie, de abolitionisten, die 150 jaar geleden een mix van waarheid en verzinsels in de strijd wierpen om de slavenhandel en de slavernij uit te bannen. Ook de Nederlandse Raad van Kerken gaat in zijn recente excuses uit van de verkeerde veronderstelling dat de slavernij in de Nederlandse koloniën voornamelijk beperkt was tot West-Indië en dat de kerken het koloniale slavensysteem veel eerder aan de kaak hadden moeten stellen.

  De materiële positie was niet zo slecht
  In werkelijkheid vormden de slaven in de Europese koloniën maar een fractie van het totaal aantal slaven in de wereld, bevonden de meeste slaven in de Nederlandse koloniën zich niet in het Caribische gebied maar in Azië en Zuid-Afrika, en stak hun materiële positie gunstig af tegen die van het proletariaat in West-Europa – om van de horigen in Oost-Europa en de slaven in Afrika maar te zwijgen. Dat laatste verklaart waarom de Europeanen, inclusief de kerken, de slavernij in hun koloniën zo lang hebben geaccepteerd.

  Nog veel meer onjuiste argumenten zijn in de strijd geworpen om de slavernij aan de kaak te stellen. Zo zou de verkoop van de slaven hun gezins- en familieband onherstelbaar hebben beschadigd. Hoe kon een slavenvader voor zijn kinderen zorgen als hij ieder ogenblik het gevaar liep verkocht te worden? Ook de relatief hoge criminaliteitscijfers onder zwarten zouden hun wortels in de slavernij hebben, want hoe leer je mijn en dijn onderscheiden en respect te hebben voor het leven van anderen in een omgeving, waar de slaven geen bezit mochten hebben en als straf voortdurend werden afgeranseld, verminkt en zelfs gedood? Meisjes- en vrouwslaven zouden door de opzichters en directeuren van de slavenplantages vaak zijn misbruikt en samen met de vele verkopingen zou dat een traditie hebben geschapen van ondoordachte, vroege en veelvuldige zwangerschappen met wisselende seksuele partners. En nog recentelijk is erop gewezen dat de mensonwaardige omstandigheden tijdens het vervoer van de slaven over zee tot op de dag van vandaag zijn sporen heeft nagelaten, want door het chronische tekort aan water tijdens de oversteek zouden alleen die slaven hebben overleefd die vocht konden vasthouden en dus meer zout dan gemiddeld in hun lichaam hadden. Samen met kalium zorgt zout voor een te hoge bloeddruk en deze silent killer is bijna endemisch onder zwarten in Noord-Amerika.

  Van de argumenten blijft weinig overeind
  De abolitionisten bedoelden het goed en gelukkig hebben ze met hun afschaffingscampagne succes gehad. Maar van hun argumenten is in het wetenschappelijk onderzoek weinig overgebleven. Zo blijkt de nadelige invloed van de Europese slavenhandel en de koloniale slavernij op de gezinsvorming van de slaven een fabel. De abolitionisten verzwegen maar liever dat niet de Europeanen, maar de Afrikanen en Arabieren de aankoop, het transport en de verkoop van slaven binnen het Afrikaanse continent beheersten. De Afrikanen en Arabieren bepaalden hoeveel slaven aan de Europeanen werden verkocht, waar die slaven te koop werden aangeboden en de verhoudingen tussen mannen, vrouwen en kinderen. Dat had tot gevolg dat de Europese slavenhandelaren helemaal geen invloed konden uitoefenen op de gezinsvorming onder de slaven om de simpele reden dat hun Afrikaanse en Arabische collega’s daar volstrekt geen rekening mee hielden en gezinnen en families al uit elkaar hadden gehaald lang voordat ze hun slaven aan de Europeanen verkochten. Alleen voor vrouwen met een baby aan de borst werd een uitzondering gemaakt.

  Waren de slaven na de overtocht over de Atlantische Oceaan eenmaal op de plantages aanbeland, dan werden ze maar zelden door verkoop uit elkaar gehaald. Onder de vrije kolonisten in de Nieuwe Wereld vond veel meer migratie plaats, terwijl slaven generaties lang op dezelfde plaats bleven. De slavernij heeft de hechte gezins- en familiebanden juist bevorderd. Pas na de afschaffing van de slavernij begonnen de vrijgelatenen te trekken, en dat verzwakte de sociale cohesie. Eenoudergezinnen zijn niet het gevolg van de slavernij.

  Alleen met de zweep regeerde je niet lang
  En wat voor de familieband gold, was ook van toepassing op de tienerzwangerschappen. Die waren althans op de plantages in het Caribische gebied ongewoon. Slavinnen kregen juist relatief laat hun eerste kind, althans in vergelijking met de vrije en onvrije bevolking van Noord-Amerika. Verkrachtingen kwamen voor, maar elke plantagedirecteur of opzichter wist wat de consequenties waren als hij om die reden een conflict zou krijgen met de grote overmacht aan slaven. Dat kon al snel uitlopen op een staking, een opstand of vergiftiging. Terughoudendheid was ook nodig bij het uitdelen van straffen, want alleen met een zweep regeerde je niet lang. Op de plantages was veel meer sprake van geven en nemen dan de abolitionisten in Europa zich konden indenken. Om winst te maken was een goede verhouding tussen het management en de slaven essentieel en daarom was het de slaveneigenaren en opzichters geraden zich stipt aan de gebruikelijke werktijden te houden en op tijd de wekelijkse en maandelijkse voedsel-, tabak- en drankrantsoenen ter beschikking te stellen net als een stukje grond voor het telen van eigen gewassen en ieder half jaar de gebruikelijke lappen stof en gebruiksvoorwerpen uit te delen, zoals messen, vishaken en pijpen.

  Dat de slaven geen bezit hadden is eveneens een mythe. Die werd doorgeprikt toen er na de afschaffing van de slavernij opeens een koopgolf in de voormalige slavenkoloniën ontstond. De slaven bleken in de loop der tijd met de verkoop van groenten en pluimvee zoveel gespaard te hebben dat zij zich na hun vrijlating dure kleren konden veroorloven, terwijl een enkeling zelfs met een eigen paard en wagen trots op zondag ter kerke ging. Niets wijst erop dat gedurende de slaventijd diefstal, moord en doodslag aan de orde van de dag waren. In Europa waren procentueel veel meer politieagenten en soldaten en dat doet vermoeden dat de koloniale slavensamenlevingen veel minder werden geteisterd door oorlogen, opstanden en criminaliteit dan Europa. De relatief hoge misdaadcijfers onder de nakomelingen van de slaven kunnen weer niet worden toegeschreven aan de slavernij, maar moeten het gevolg zijn van ontwikkelingen in de periode daarna.

  Zelfs de verklaring voor de frequent voorkomende hoge bloeddruk onder zwarten in de VS kan niet teruggrijpen op de slavenhandel, want onder de nakomelingen van de slaven in het Caribische gebied en Brazilië komt hypertensie niet vaker voor dan gemiddeld, terwijl hun voorvaderen dezelfde verschrikkelijke oversteek hebben gemaakt als de slaven, die naar Noord-Amerika werden vervoerd. Weer blijkt het slavernijverleden de verkeerde kop van Jut.

  Het verband tussen industrialisatie en slavernij blijft onduidelijk
  Blijft nog het financiële argument. Heeft het Westen, en Nederland in het bijzonder, niet zoveel aan slavenhandel en slavernij verdiend dat daarmee de uitzonderlijke rijkdom van ons land kan worden verklaard, en zou dat geen basis kunnen zijn voor herstelbetalingen? Onze voorouders zouden zich toch nooit met zulke mensonterende praktijken hebben ingelaten als het niet veel had opgeleverd?

  Alweer werkt de geschiedenis niet mee. Het verband tussen de industrialisatie en de winsten uit de slavenhandel en slavernij is voor Engeland al moeilijk aan te tonen, hoewel dat land de meeste slaven over de Atlantische Oceaan vervoerde, waarschijnlijk een van de meest winstgevende slavernijsystemen had en als eerste industrialiseerde.

  Voor ons land is dat verband geheel afwezig, want anders dan in andere landen verschrompelde de Nederlandse slavenhandel in de loop der tijd tot twee of drie schepen per jaar, terwijl er bovendien nergens zoveel plantages zo snel failliet zijn gegaan als in de Nederlandse koloniën in de West.

  De handel met de slavenkoloniën en de verwerking en verkoop van de daar geproduceerde koffie en suiker zorgden wel voor extra inkomen in sommige Zeeuwse en Hollandse havensteden, maar dat extra geld was van marginale betekenis. Van elke tien schepen die uit Nederland vertrokken, voeren er zeven naar Europese bestemmingen, twee naar Afrika en de West en één naar de Oost. Dat de langeafstandshandel en de koloniale landbouw in de Tropen vol risico’s waren en gepaard gingen met een desastreus hoge sterfte onder Europeanen en niet-Europeanen van hoog tot laag, betekende nog niet dat die activiteiten en producten alleen al daarom bijzonder winstgevend waren. Ze waren zelfs niet van uitzonderlijk belang waren voor de Nederlandse economie.

  Hadden de slaven het echt slechter dan de achterblijvers?
  Maar ook al heeft Nederland geen groot voordeel van zijn slavenkoloniën gehad, dan nog zou een financiële compensatie op zijn plaats kunnen zijn, want slaven verdienden minder dan vrije arbeiders in de koloniën. Dat is in onze ogen onrechtvaardig. Het is mogelijk om de desbetreffende gegevens uit de archieven op te diepen en uit te rekenen wat de slaven per dag in natura verdienden (voedsel, kleding, huisvesting, medische zorg) en dan vast te stellen hoe groot het verschil was met het dagloon van een vrije arbeider ter plekke. Dat verschil vermenigvuldigen we met het geschatte aantal dagen, dat de slaven in de loop der eeuwen hebben gewerkt en klaar is Kees. Er komt dan overigens nog wel een praktisch probleem om de hoek kijken: aan wie dient dan welk deel van dat bedrag te worden uitbetaald? De meeste nakomelingen van de slaven uit de Nederlandse koloniën Curaçao, Suriname, Guyana, Elmina, Zuid-Afrika, Ceylon en Java hebben meestal niet alleen maar slaven als voorouders, maar ook vrije koloniale onderdanen.

  Daar komt nog een historisch bezwaar bij, want deze berekening lijkt te suggereren dat de slaven geen bezwaar hadden tegen hun verplaatsing naar de overzeese koloniën. Dat is in strijd met de feiten. Alles wijst erop dat zowel de Afrikaanse als de Aziatische slaven tegen hun zin van huis en haard zijn weggerukt en dat ze liever slaaf waren gebleven in Afrika en Azië. Daarom dienen we het inkomen van de slaven in de Europese koloniën niet te vergelijken met dat van de vrije arbeiders ter plekke, maar met dat van hun lotgenoten thuis. Dan blijkt er tussen alle ellende toch nog een lichtpuntje te zijn, want de koloniale slaven en hun nakomelingen verdienden en verdienen veel meer dan de nakomelingen van de slaven met een Afrikaanse of Aziatische eigenaar. Dat geldt zeker voor degenen die vanuit de koloniën op den duur naar Europa konden verhuizen. Zo bedraagt het gemiddeld inkomen in Ghana op dit ogenblik rond de 2300 euro per jaar, in Suriname 5400 euro en in Nederland ruim 32.000 euro. Zo bezien bestaat er voor een financiële compensatie van gederfd inkomen tijdens het slavernijverleden geen reden.

  Racisme is ook niet exclusief voor slaven
  Zelfs het Europese racisme, de venijnige basis onder de koloniale slavernij is niet exclusief verbonden met het slavernijverleden. Niet alleen slaven en hun nakomelingen, maar ook vrije Afrikanen en Aziaten waar ook ter wereld werden het slachtoffer van het westerse superioriteitsgevoel; net als de Joden, Sinti en Roma, die nooit slaven zijn geweest.

  Al deze gegevens wijzen erop dat het slavernijverleden niet langer kan dienen als verklaring of excuus voor maatschappelijke achterstand. Het ziet ernaar uit dat de nakomelingen van de slaven net als andere etnische groepen in Nederland langs dezelfde meetlat dienen te worden gelegd. Daarop scoren die groepen hoog, die godsdienstige verdraagzaamheid tonen, weinig criminaliteit kennen, hoog zijn geschoold, goed hun talen spreken, veel innovatieve ondernemers voortbrengen, bekwame politieke leiders leveren, een gering beroep doen op sociale uitkeringen en veel spaarzin aan de dag leggen. Dat de voorvaderen van de oorspronkelijk uit Turkije afkomstige Nederlanders de Verlichting hebben gemist, dat de voorvaderen van de Marokkaanse en Vietnamese Nederlanders ooit door de Fransen zijn gekoloniseerd, dat de Europese Nederlanders tussen 1794 en 1813 en tussen 1940 en 1945 twee bezettingen hebben doorstaan, dat de voorouders van de Joodse Nederlanders gedurende de laatste bezetting bijna zijn uitgemoord, dat de voorouders van de uit Ghana afkomstige Nederlanders slaven hebben verkocht en dat de voorouders van veel ex-Surinamers en Antillianen gedwongen uit Afrika zijn gehaald en als slaven hebben geleefd, zal altijd in herinnering blijven. Maar mededogen zal dat niet meer opleveren, laat staan maatschappelijke of financiële credits.
  Piet Emmer (1944) was hoogleraar geschiedenis van de Europese expansie. Met Jos Gommans schreef hij ‘Rijk aan de rand van de wereld. De geschiedenis van Nederland overzee, 1600-1800’ (2012)


  Maak melding

 47. Nu,is het 150jaar slaven bevrijding,s dag vieren,onze nazaten gaan straks ook de coupdag,en de moi–wana dag.enz…vieren.en misschien ook de chinese -dag.


  Maak melding

 48. Fuck piet emmer.
  Ik neem geen woord aan van een nazaat slavendrijver.
  Je moet iets ervaren om te weten wat de daadwerkelijke schade is.
  Wil men een beeld hebben hoe het daadwerkelijk zou kunnen zijn.
  Ga naar de plantages en zie de sporen.
  Kijk naar de armoe.
  Ons taal is ons onteigend, onze namen,onze stamboom.
  Hoemeer wil je een volk ontwrichten.
  Het feit dat ik in het nederlands denk, betekend het dat ik ver van mezelf staat.
  Als ik in de spiegel kijk zie ik dat mijn uiterlijk en taal niet overeen komen.
  Als ik mijn achternaam opnoem , staat het ver van mijn uiterlijk.
  Hoe kan je zeggen dat er geen schade is.


  Maak melding

 49. 30 juni 2013

  @GMAP,

  Jouw keuze! Pas bij een zinnige inhoudelijke reactie mag je verwachten dat Srika gericht zal reageren. Was Jezus ook geen valse profeet in de ogen van de Romeinen?
  Srika


  Maak melding

 50. 30 juni 2013

  @Henk Molenaar,

  Houd toch op met het onzinnig gelul van Piet Emmer.
  Laten wij het specifiek hebben over Suriname. Daar moet het overgaan!!
  Srika


  Maak melding

 51. GMAP
  Ik ben wel zwaar teleurgesteld in degenen die van deze discussie een creoolse Hindoestaanse discussie maken.
  En dat noemt zich Surinamer, schaamteloze vertoning vindt ik. dit moest ik even kwijt.

  Beoordeel Thumb up Thumb down +2
  =
  Jij bent vlees noch vis, houdt je er ver buiten!


  Maak melding

 52. Jahjahfaya: “Fuck piet emmer.
  Ik neem geen woord aan van een nazaat slavendrijver.
  Je moet iets ervaren om te weten wat de daadwerkelijke schade is.

  I rest my case


  Maak melding

 53. Srika ,
  Iedere vorm van mensenrechtenschending zijn in mij ogen verwerpelijk, daar houdt ik het bij.
  Ach Ja , paraman vervalt weer in zijn dosie mentaliteit.


  Maak melding

 54. 30 juni 2013

  Let wel op, dat de vervangers van de slaven, na de afschaffing hiervan,Maj en Baj waren. Ze hebben op hun eigen manier zich hiertegen verzet.
  Srika


  Maak melding

 55. Piet Emmer wilt slavernij altijd zo dicht mogelijk praten bij omschuld om de gruweldaden te rechtvaardigen. Piet Emmer heeft altijd gesproken tegen de wil in van de nazaten. F!!ck Piet Emmer, just fuck him.


  Maak melding

 56. VHP: Geestelijke ketening wordt nog steeds ervaren
  30 Jun, 09:00
  De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) constateert dat “wij nog frequent de symptomen van geestelijke ketening ervaren. Bij de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 werden de ketens fysiek gebroken en werden wij vrije burgers.

  “Wij dienen doordrongen te zijn van de enorme fysieke en geestelijke offers die ten grondslag hebben gelegen aan het streven naar lotsverbetering van de nazaten van de slaven. Het is ons allen geboden dat wij elkeen afzonderlijk, maar meer nog als één volk werken aan de uitbanning van het mentale gevangenschap.
  Nog veel te vaak worden wij geconfronteerd met onderlinge schermutselingen waarbij blijkt dat verdeel- en heerspolitiek nog steeds post heeft gevat in ons denken. De verschillende overleveringen uit onze slavernij geschiedenis moeten een ‘eyeopener’ zijn, om te voorkomen dat wij door ons handelen wederom in een afhankelijke positie geraken”, stelt de VHP.

  Verheffen gemeenschap
  De VHP ziet de verheffing van de gemeenschap naar hogere niveaus van welzijn en welvaart, als een kernwaarde. De drijvende kracht hiertoe is volgens de partij de eenheidsgedachte, waarin het proces van natievorming leidend is en niet verstoord mag worden. De partij voelt zich daarom ook direct betrokken bij de herdenking van deze dag die het streven naar een beter leven inhoudt.

  Gezien de mondiale ontwikkelingen, waarbij velen via economische- en geopolitieke strategieën zich toespitsen op onze natuurlijke rijkdommen en geografische uitgestrektheid, is het van groot belang om te geraken tot een natie welke zich weerbaar maakt voor het neokolonialisme.
  De oprechtheid in de benadering van onderlinge vrede, eenheid en solidariteit zal de basis leggen voor economische vooruitgang op het traject naar welzijn en welvaart. “Indachtig de tekst van ons volkslied wordt u gevraagd naast het vieren van de vrijheid een moment ter bezinning aan te wenden, om serieus uw bijdrage aan de verheffing van ons allen uit te stippelen”.

  Zal dit gemeend zijn of is dit formeel opgesteld!
  Want ray en zijn soorten hebben na vertrek van de witmangs het roer willen overnemen.
  De minachting van de witteman naar ons hebben ze met de paplepel mee gekregen


  Maak melding

 57. Een Turk vroeg mij een keer in Rotterdam of wij echt slaven zijn geweest van de Nederlanders. Ik antwoordde volmondig ja en vertelde hem dat dat vanaf 1648 tot 1863 heeft geduurd. Ruim 300 jaar dus met enkele onderbrekingen van de Engelse tussenbesturen. Hij keek mij heel bedenkelijk aan. Mag ik op grond van jullie gedrag tegenover de Nederlanders de conclusie trekken dat jullie de Nederlanders dit alles hebben vergeven. Ja, zei ik, afgezien van de trauma´s en de naweeen die beide partijen hieraan hebben overgehouden, is eigenlijk alles door de Surinamers vergeven, maar niet vergeten.napijnen hiervan Tussen partijen hebben we ze vergeven, maar wat is jouw probleem eigenlijk. Probleem? Neen ik heb geen probleem. Wij Turken zijn juist jaloers op de Nederlanders omdat wij dezelfde grap met de Grieken hebben gedaan. Deze zijn nog steeds boos op ons en kunnen nog steeds in staat ons bloed te drinken. Toen keek ik hem heel bedenkelijk aan. Wat wonen wij toch in een vreemde wereld.


  Maak melding

 58. Niemand staat erbij stil hoe vreedzaam wij ermee omgaan
  En nog worden wij verweten dat we slachtoffer spelen!
  Slachtoffer speel je niet, dat ben je.
  Als je er over praat lijk je wel dader tegenwoordig


  Maak melding

 59. Henk Molenaar = Who cares (alias Wc,de racistische Rhodesiërs/Zimbabwaan uit het APARTHEIDSREGIEM die meent 5 talen in woord en geschrift te beheersen)!


  Maak melding

 60. Paraman
  Molenaar en Piet Emmer kenne van mij wel op het dak gaan shitte!

  Haaaaaai boi!Joe tja ding vaaaaaarlijk!

  😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆


  Maak melding

 61. Als je na 150 jaar je verleden nog niet kunt verwerken moet je toch maar eens aan je geestelijke vermogens gaan twijfelen en een goede psychiater op gaan zoeken, stelletje loozers


  Maak melding

 62. Who Cars waar. Ben je ik mis jou en Esmerald,vooral bij dit artikel. Mijn kabels ik hoop heel snel een teken van jullie te zien. Odi mie kabels odi bajaaja en waar j je je ook bevindt weet dat ik. Me zorgen maak om jullie. Ik vraag me. Zelf ook nogsteeda af waar wikileaks en nog vele anderen zijn gebleven. Brothers please let we hear frommmm you..odiiiiii…
  Glenn Pengel allias Glenny.


  Maak melding

 63. @Glenn Pengel
  Who cares de racistische Rhodesiër/Zimbabwaan uit het apartheidsregiem,die beweert 5 talen in woord en geschrift te beheersen, heeft een metamorfose ondergaan! Hij is veranderd in de racist,Henk Molenaar!


  Maak melding

 64. Gewoon door te kijken naar de verdedigers en bagataliseerders van deze Criminele Misdaad, zegt genoeg over al hun andere meningen op dit forum.

  Het aanhalen van Eurocentrische “kwasi” Wetenschappers als Piet Emmer en dergelijke die het verfoeilijke verleden willen verdoezelen doet niets ter zake.


  Maak melding

 65. Wetenschappelijke onderzoeken kunnen ook als feit worden gezien/geaccepteerd. Alleen als ze zeker weten dat het echt klopt! Dan is het een feit! De meeste feiten komen van onderzoekers. Maar helaas is het niet altijd een feit! Maar ze kunnen wel met elkaar worden gecombineerd of apart worden gebruikt.


  Maak melding

 66. Feiten kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, het hangt af van de agenda van de onderzoeker hoe hij met deze feiten omgaat. Als hij als doel heeft om zijn eigen verleden goed te praten dan zal hij ook de feiten verzamelen en gebruiken die voor dit doel geschikt zijn. De feiten die een ander beeld zouden geven laat hij / zij voor gemak dan achterwege of heeft ze zogenaamd niet gezien.

  Het luisteren naar een verhaal / relaas geschreven vanuit de positie van de onderdrukker GEEFT altijd een ander beeld van de werkelijkheid dan wanneer dit zelfde verhaal opgetekend zou worden vanuit de positie van de Onderdrukte.

  Het bekende Jager versus Tijger verhaal!!!


  Maak melding

 67. gmap

  ik vind jou 1 van de grootste huigelaar van deze forum(een slang met gespleten tong)jij met een houding en uitspraak net alsof jij boven het su volk staat.
  die plusjes die jullie jouw zelf toeeigenen geeft jouw een govoel van macht.
  jij scheld de president van su en bevolking uit,maar zelf zou jij graag op die stoel van de president willen zitten,huigelaar dat jij ben,jij en jouw consoorten.
  hoogmoedigheid is een weg naar zelfvernietiging,dat is wat jouw te wachten staat”jouw opbouw visie zou suriname binnen 1 jaar fataal zijn.ghet the fuck of judas


  Maak melding

 68. henk molenaar(bloedzuiger)

  jij mag zeggen wat jij wil,ik weet dat jouw verhalen op fictie zijn gebeseerd om jouw zoort(NL)van de daden van jouw voorouders goed te praten,vandaar die gemaakte amnestie wet dat jullie voor jouw zelf gemaakt hebben om jullie onmenselijke daden te verduizelen.
  wees een man/vrouw en geef toe dat jouw voorouders fout zijn geweest en dat jullie ook fout bezig zijn door in hun dodelijke voetsporen te treden omdat die gevoel van overheersen in jullie genen aanwezig is en altijd zo gaat blijven.
  proberen het kroesharig volk te verbasteren zal niet lukken omdat de roots altijd naar zijn originele staat terug keert en de waarheid zijn waarde terug krijgt ,en daar kan jij niks aan doen.
  door in jullie leugens te leven dat jullie tot een waarheid gemaakt hebben en anderen ermee misleid hebt wil niet zeggen dat jullie beter zijn dan een ander,’integendeel juist slechter.


  Maak melding

 69. mentu hotep
  mijn dankbaarheid is voor SRA die mij op basis van waarheid heeft geinformeert naar het zwarte geschiedenis.

  mister sra,bless

  Aldus Sra zelf…..


  Maak melding

 70. mentu hotep
  henk molenaar(bloedzuiger)

  jij mag zeggen wat jij wil,ik weet dat jouw verhalen op fictie zijn gebeseerd om jouw zoort(NL)van de daden van jouw voorouders goed te praten,vandaar die gemaakte amnestie wet dat jullie voor jouw zelf gemaakt hebben om jullie onmenselijke daden te verduizelen.

  Nu graag in het Nederlands


  Maak melding

 71. Mentu hotep, weet jij toevallig ook wie jouw voorouders gevangen hebben en wie hun verkocht heeft, de uitdrukking is toch je moet het kwaad bij de wortel uitroeien, begin daar eens mee en niet alleen jij, maar ook al die anderen die nog steeds met verwijten komen 150 jaar later naar mensen die de geschiedenis niet kunnen veranderen, en vergeet niet, tijden veranderen, mensen ook, al proberen een aantal onder jullie dat te ontkennen, om hun eigen onvermogen tot realistisch denken te verbloemen


  Maak melding

 72. 01 juli 2013

  De kogel is door de kerk!!

  Srika had toch voorspeld dat Raad van Kerken en of de Nederlandse regering, uitgaande van het sociale leerstelsel van het christelijk geloof nooit excuses zouden aanbieden, daar er geen schuldvraag gesteld mag worden. Spijtbetuiging en vragen om vergeving van zonden zou het maximale zijn. En dat is nu uitgekomen.

  Henk Molenaar, GMAP, Ray, ESMERALD en andere cabalen, Srika heeft dus alweer gelijk gekregen. Ontken dit niet meer.
  Srika is nooit denigrerend geweest tegen jullie, maar wil wel dat met zijn inhoudelijke postings jullie het licht zullen ontdekken.

  Beste vriend Henk Molenaar, graag die gevraagde 15 minpunten(-15p). Zo geef je aan de eigen ontkenning van de werkelijkheid.

  Een goede en innerlijke bezinning van deze 01 juli 2013.
  Srika


  Maak melding

 73. Beste Srika: Ik vind het een goede stap van de Nederlandse regering en een terechte spijtbetuiging.

  Maar die onzin over herstelbetaling hangt me de keer uit en het ‘slavernijsyndroom’


  Maak melding

 74. mentu hotep
  henk molenaar

  weet jij ook wie met slavernij begonnen is en waarom.

  Deze vraag tekent je domheid.

  Slavernij is zo oud als de mensheid zelf en vond plaats op alle continenten.


  Maak melding

 75. Beknopte impressie van de de Palmentuin nu!
  Daar beleef je vandaag bruisend Suriname!
  Bij de ingang staat een verliefd paar, zij, in sari gekleed, staat met haar hoofd tegen zijn brede borst geleund.
  Ze lacht en is verliefd, hij ook. Zij is een Hindoestaanse en hij een breedgeschouderde, atletische Marronman met schouderdoek van Panjistof.

  Vrouwen, mannen en kinderen in Klederdracht, Indiaans, Hindoestaans, Javaans en de flamboyante en veelzijdige Koto met hoofdoek!
  Ze dansen met elkaar!
  Eten is er volop, authentieke Creoolse gerechten maar ook rotie, bamie, saté en tjauw Min!
  Muziek, Kawina, Baita gana, Gamelan, Bigipokoe en nog meer!

  De hoge zacht ruisende Koningspalmen staan er fier bij, als stille getuigen.

  Wat een prachtig feest!
  Een mix van alle rassen, de meest exotische mensen die een vrolijkheid en een blijdschap uitstralen die je nergens op de wereld treft. Dit is Vrijheid en Verdraagzaamheid en dit is wat wij vandaag met recht vieren!
  Met dank aan onze Voorouders!


  Maak melding

 76. @Henk Molenaar
  MEDUSA Weet je niks beters dan racist te schreeuwen?
  Zo afgezaagd

  Dit zal je van mij blijven horen.Tot je beterschap toont!
  Dus je moet nog even geduld hebben!


  Maak melding

 77. Hans
  Ja ,ik weet wie met slavernij begonnen is,en ik weet ook wie eraan meegedaan hebben en waarom,en wat de bedoeling is.
  Ja,tijden veranderen,de mens ook,alleen de hoedanigheid van de mens blijft het zelde,in een ander jasje.


  Maak melding

 78. @sra (mentu hotep)
  Huh? ….. “alleen de hoedanigheid van de mens blijft het zelde,in een ander jasje”.

  Wat voor abracadabra staat weer hier?


  Maak melding

 79. Wat een grandioze verzameling flauwekul! Jammer dat al die slaven niet zo bijdehand waren toen ze nog in Afrika woonden. Ook jammer dat hun nakomelingen zich ondanks al die geweldige karaktereigenschappen nog steeds niet losgemaakt hebben van iets waar ze niets van zouden weten als het hen niet verteld zou zijn.
  Jammer dat de slaven al die vaardigheden niet hebben doorgegeven aan hun nakomelingen, dan hoefden er geen Chinezen geïmporteerd te worden om wegen aan te leggen en huizen te bouwen.

  Nederland zou Suriname leeggeplunderd hebben, nu volgens mij was alles er nog toen de nakomelingen van de slaven een land cadeau kregen dat ruim viermaal zo groot- en rijker aan bodemschatten is dan Nederland, en nog zeuren.

  Nu is men vrij en onafhankelijk en verkopen al die krachtige persoonlijkheden hun ziel aan een moordenaar en drugshandelaar die het land verpatst aan goud-exploitanten en de Chinezen, de nieuwe koloniale macht. Wie plundert vandaag Suriname leeg en berooft de Surinamers van hun rijkdommen en hun waardigheden?

  Trouwens, al die nakomelingen van slaven zijn zo goed als allemaal ook nakomelingen van slavenhandelaars en plantage eigenaren. Dus, laten ze maar beginnen excuses te maken aan zichzelf en zichzelf schadeloos te stellen. Alleen losers wijten een mislukt leven aan wat hun bet- bet- bet- overgrootouders is overkomen en niet aan hun eigen tekortkomingen.

  Het Sranang is trouwens gewoon een zeer versimpelde versie van het Engels met wat Nederlandse leenwoorden, een van de vele creolentalen die er op de wereld ontstaan zijn. Of je er nu trots op moet zijn om een verhaspelde versie van de taal van een van je meesters als nationale taal te beschouwen? Het is gewoon een van de producten van de slavernij.


  Maak melding

 80. @Medusa heeft gewoon gelijk.

  @Hans van den Broek
  Je klets uit je nek en je probeert van alles door elkaar te halen om het verleden te verwaarlozen met je onzin. Alles wat je zegt met je hatelijke nazaten zal nooit meer zegevieren. Jullie tijd is voorbij!
  ->
  Ik noem de blanken nu de nieuwe Antichrist. We hadden altijd gedacht dat het de Arabieren waren. Maar we hadden ons vergist. Het wordt steeds duidelijk hoe zwaar en racistisch en gevaarlijk Nederlanders zijn.
  ->
  Verder verwijs ik de goede mensen met een goede hart naar http://www.niburu.co Lees hier hoe de Nederlanders de wereld vernietigd en corrupt is naar het buitenwereld is.


  Maak melding

 81. Ferrel: kan niet kiezen wie de anti christ is De Arabieren of de blanken.

  En nu hoor ik Medusa niet over racisme….

  Beetje selectieve verontwaardiging en dat is ook racssime


  Maak melding

 82. Ferrel: het enige lijstje waarin Suriname wereldwijd bovenaan staat is dat van de meest corrupte landen.

  Haal die balk uit je oog please


  Maak melding

 83. Ik heb de rest niet eens gelezen, maar de opmerking “Het achterland van Suriname met al haar veelzijdige rijkdommen is door hen veroverd en onder controle gebracht, dankzij hen kan Suriname vandaag te boek staan als de longen van de aarde”, schiet me in het verkeerde keelgat. We hadden, tot voor de goudkoorts, een mooi achterland. Ook nu is het best aardig, maar om te zeggen dat die paar vierkante kilometer het verschil maakt tussen leven en dood voor de rest van de wereld, …? Misplaatst chauvinisme en populisme. Je maakt je er alleen maar belachelijk mee en bereikt er alleen mee dat je niet serieus wordt genomen. De muis zei tegen de olifant op de deinende houten brug: “wat stampen we lekker, hè?

  @ Hans van den Broek: ik kan een beetje met je meegaan, behalve dat van de roof die nog steeds plaatsvindt (en niet alleen in Suriname) en de taal.

  Surinaams komt idd. uit Engels, Nederlands en Portugees. Je zou dan met dezelfde denigrerende toon kunnen praten over Frans, Spaans en Portugees t.o.v. Latijn. Is Nederlands dan ook slechts verbasterd Duits met een klein beetje verbasterd Engels en nog wat talen?

  De waarheid is complexer. Ik kan me voorstellen dat je liever kiest voor een grote bek i.p.v. je te schamen (niet als persoon, maar wel als land). Dat staat een stuk stoerder, dat begrijp ik best.

  Vroeger neigde ik ook meer naar jouw manier van denken (maar zeker wat genuanceerder), totdat iemand me een aantal boeken liet lezen GESCHREVEN DOOR BLANKEN, die lieten zien hoe de blanken stelselmatig en doelbewust alle Afrikaanse kennisdragers (boeken, universiteiten en wetenschappers) hebben vernietigd. Dat was de eerste stap naar kolonisatie. Datzelfde hebben ze in de hele wereld geprobeerd. Het is slechts gelukt in de open culturen (de negers en de Indianen.

  Het westen krijgt de komende eeuwen te maken met een andere wereld. Hopelijk zullen de komende machthebbers jullie niet zo behandelen als jullie hen hebben behandeld.


  Maak melding

 84. Reaactie van …….Maandag 1 july 2013. 17.04. Hmmm
  henk Molenaar, Romeo Hoost mag daarom dus ook net zolang op alle radio zenders zeggen de grootste DiDiBrie van Su een…. MOORDENAAR is, totdat. DiDiBrie is berecht in su en aangezien dit proces zo lang duurt eer die zaka-zaka DiDiBrie wordt veroordeelt. Romeo zet’m op , want A zaka-zaka DiDiBrie o en moes kisie ing strafoe.
  Henk power en Romeo krachtie a dee foe gerechtigheid e doro.Odiiiiiiiii.
  Glenny


  Maak melding

 85. 01 juli 2013

  @Henk Molenaar,

  Srika heeft nooit gesproken over herstelbetalingen. Dus reken mij dat niet aan en probeer niet mijn posting te omzeilen.

  Srika heeft in vorige postings voorspeld – en nu is dat bewezen – dat noch de Raad ven Kerken en of de regering van Nederland excuses zou aanbieden.

  Ik heb met behulp van het christelijk geloof mijn voorspelling aannemelijk willen maken dat schuld en excuses bieden vanuit de sociale leer van de kerk niet gedragen wordt, dan wel de spijtbetuiging en vergiffenis. De zienswijze van Srika – door de kennis die hij heeft over de sociale leer binnen de christelijke kerken – valt nu niet meer te betwisten.

  Wij hier op dit forum zijn van mening dat veel kennis om het land Suriname op te bouwen ontbreekt. Mijn vraag aan een aantal van jullie is: Hebben jullie dan ook de kennis om eens inhoudelijk op dit forum over een onderwerp te posten? Dit is vooral gericht aan Henk Molenaar en zijn cabalen.

  Daar Henk Molenaar een van de beheerders is van deze site en tegelijkertijd ook moderator, vraagt Srika hem zijn rancuneus gedrag te tonen door vaker minpunten aan te klikken. Srika is belust op 15 minpunten.

  Er wordt nu nog gefeest in de hoop dat alles goed wordt, maar morgenochtend, 02 juli 2013, bij het wakker worden, ontdekt je weer de realiteit dat niets is veranderd.

  De realiteit is:

  dat goedopgeleide Surineds ontslagen worden en in hun plaats jonge ongeschoolde autochtonen wel worden aangenomen;

  dat de witte baas op straffe van ontslag van de hoger opgeleide Surineds eist gehoorzaam en onderdanig te zijn aan de laaggeschoolde witte man/vrouw op de werkvloer;

  dat jonge Surineds hun opleiding niet kunnen afmaken omdat voor hen geen stageplekken zijn;

  dat in gezinnen van de allochtonen, ook bij de Surineds, veel armoede heerst en waar kinderen met een lege maag naar school gaan;

  dat het rechtssysteem in Nederland een Surined vele malen zwaarder straft, voor het zelfde feit begaan, dan het doet bij de autochtone witte man of witte vrouw;

  dat het gedrag van Surineds maakt dat er moeilijk mee samengewerkt kan worden;dat(….)

  En dan merk je dat jij de realiteit van het leven van onderdrukking,hulpeloosheid, racisme en discriminatie, hier in Nederland, niet ontvlucht bent.Een ware maar zure ontdekking.
  Srika


  Maak melding

 86. @Henk Molenaar
  En nu hoor ik Medusa niet over racisme….
  Beetje selectieve verontwaardiging en dat is ook racssime

  Denk je dat MEDUSA niets anders te doen heeft dan je maar op dit forum aan racistische uitlatingen te zitten ergeren?


  Maak melding

 87. Ach, onze voorvaderen zijn een paar honderd jaar geleden de hele wereld overgebracht met boten. Zet anno 2013 een aantal 747’s klaar met gratis enkeltjes naar Afrika en kijk hoeveel je kan vullen, nul komma nul…maar we zitten nog steeds te lullen over hoe slecht we het hebben…


  Maak melding

 88. kill all those Slave traders, Slave masters and all caucasians like Henk “cracker” Molenaar… how dare he making those faul suggestions full of HATE against my sisters and brothers. NATION of ISLAM will DEAL with you Dumb Dutch Cracker peckerwood


  Maak melding

 89. Henk Molenaar, het is duidelijk dat er in jou brein door het woekeren van het racisme geen plek over is voor intelect. Laat je scholen, mogelijk na brainosuctie??


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES